مجموعه آموزشی plc fatek این فایل آموزشی یکی از بهترین فایل های اموزشی در زمینه plc fatek می باشد و در 5 فصل تدوین شده است. فصل اول: پیش نیاز فصل دوم: مفاهیم plc فصل سوم: مفاهیم سخت افزار fatek فصل چهارم : مفاهیم نرم افزار و توابع برنامه نویسی فصل پنجم : تمرینات