پروژه شمارش ضربان قلب بصورت بیسیم با طراحی proteus. این پروژه شامل فایل های pdf, docx, برنامه نوسی code bascom, طراحی پروتئوس و شماتیک آن میباشد.