در این پروژه با استفاده ار دستورات اسمبلی ویرایشگر notepad شبیه سازی شده است. ...