بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود کتاب تجارت جهانی و الحاق ایران

دانلود کتاب تجارت جهانی و الحاق ایران


دانلود کتاب تجارت جهانی و الحاق ایران لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :92 فهرست مطالب فهرست مطالب پيشگفتار. ط فصل اول سازمان تجارت جهاني مقدمه. 3 مباني نظري... 4 نظريه مركانتيليسم (سوداگري). 4 نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت.... 5 نظريه مزيت نسبي ريكاردو. 6 نظريه هزينه فرصت.... 7 نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين.. 8 نظريه مزيت نسبي ليندر. 10 آزمون تجربي لئونتيف.... 11 موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم. 12 روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني.. 20 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات). 23 اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني.. 35 ساختار سازمان تجارت جهاني.. 41 الحاق به سازمان تجارت جهاني.. 45 رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه. 48 اتحاديه هاي تجاري منطقه اي و سازمان تجارت جهاني.. 49 موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهانی.. 50 فصل دوم ايران و سازمان تجارت جهاني مقدمه. 55 مذاكرات با اتحاديه اروپا 56 الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق.. 57 قانون اساسي.. 58 مقررات صادرات و واردات... 61 مقررات گمركي.. 64 مقررات ارزي... 65 قوانين مالياتي.. 66 كليات الزامات ايران در فرايند الحاق.. 66 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت... 69 الزامات الحاق ايران نسبت به گات... 69 موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت... 70 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس.... 70 دسترسي به بازار. 71 الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار. 72 موافقتنامه كشاورزي... 72 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي... 73 موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي.. 74 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي.. 76 موافقتنامه منسوجات و پوشاك..... 76 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي.. 78 موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت... 79 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت... 80 موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري... 81 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايه گذاري... 85 موافقتنامه رويه هاي ضد دامپينگ..... 86 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ..... 88 موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني.. 89 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها 93 ساير اقدامات حمايتي و اضطراري... 99 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي.. 104 موافقتنامه ارزش گذاري گمركي.. 104 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزش گذاري گمركي.. 107 موافقتنامه بازرسي پيش از حمل.. 108 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بازرسي پيش از حمل.. 111 موافقتنامه قواعد مبدأ 112 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ 115 موافقتنامه رويه هاي صدور مجوز ورود. 116 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود. 119 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات... 123 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات... 126 موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري... 127 الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري... 131 موافقتنامه هاي ميان چند طرف.... 133 موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي.. 134 موافقتنامه خريد دولتي.. 135 سرفصل هاي آتي سازمان تجارت جهاني.. 136 تجارت و محيط زيست.... 138 موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه گذاري و تجارت... 138 تسهيل تجاري... 140 شفافيت خريدهاي دولتي.. 141 منابع و مآخذ.. 143 پيشگفتار در اين كتاب به بررسي سازمان سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران مي پردازيم. موضوع اساسي ما در اين كتاب اين است كه اگر ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق شود الزاماً چه تحولاتي در ساختار اقتصادي و حقوقي ايران بايد رخ دهد. لذا با مروري بر سازمان تجارت جهاني و ويژگي هاي آن به شرح موافقتنامه هاي اصلي اين سازمان مي پردازيم و در اين ميان پس از مروري كلي بر الزامات ناشي از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تك تك موافقتنامه هاي اين سازمان را با شرايط فعلي ايران مقايسه مي كنيم. مقايسات انجام شده كلي هستند و شامل همة جزئيات نمي شوند. اميد است كه مورد استفادة خوانندگان قرار گيرد. بيژن بيدآباد1 فصل اول سازمان تجارت جهاني مقدمه سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بي سابقه اي داشته است. نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 ndash; 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند. در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 95 درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر 2001 بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه 2002 آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال 2005 به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه گذاري ، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي گردد. مباني نظري امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه هاي تجارت بين الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه هاي مهم در تجارت بين الملل مي پردازيم. اقتصاد بين الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين الملل به عنوان رشته اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي پردازد. منابع و مآخذ ulliامیدبخش اسفندیار، بيژن بيدآباد، اكبر كميجاني، رفعتي، حكيميان و همكاران. بررسي آثار عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت، سازمان مديريت صنعتي، وزارت صنايع، دي 1375.liliامید بخش اسفندیار و مسعود طارم سری، آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی تبعات الحاق ايران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگاني، آذر 1372.liliبيدآباد، بيژن. آثار كمّي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت، 1382، تهران.liliبيدآباد، بيژن. موانع غيرتعرفه اي در سازمان جهاني تجارت و حذف از بازرگاني خارجي ايران، 1381.liliبيدآباد، بيژن. مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصادي در ايران، مجموعة 40 مقاله، منتشر شده در: liulhttp:www.geocities.combijan_bidabad ulliكميجاني، اكبر (1374) تحليلي پيرامون تجارت تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن. معاونت امور اقتصادي. وزارت امور اقتصادي و دارائي.liliمحمد جواد ايرواني، مترجم (1381). تجارت در آينده سال. درآمدي بر سازمان تجارت جهاني. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. liliدبيرخانه آنكتاد (1381) چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني. ترجمه: ابوالقاسم بينات، حامد روحاني، محمد حسن زارع احمدآبادي، علي زاهدطلبان، امير هوشنگ فتحي زاده، موسي موسوي زنوز. نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران.liliلايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 88-1384. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. liliيحيي فتحي (1381). وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني. از سري مقالات پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايران. liliخبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهاني (1383). سال هشتم شماره (58) ارديبهشت. liliشيرودي عبدالحسين (1378) سازمان تجارت جهاني اهداف، مباني و ساختار. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول شماره چهارم زمستان. liliشيرودي عبدالحسين (1379) سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال دوم شماره پنجم، بهار. liliالياسي، حميد (2002). ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني بازرگاني با يك بحث انتقادي، JIRA April 2002 . ترجمه خيرخواهان، اطلاعات سياسي ndash; اقتصادي 178 ndash; 177.liliحقي، محمد علي، آشنايي با سازمان تجارت جهاني. نشريه صنايع نساجي 235. liliسالواتوره. اقتصاد بين الملل. liliعلي رشيدي (1374) طرز پيوستن به سازمان تجارت جهاني. نشريه اتاق بازرگاني شماره 4. مه لقا اترك، شهيندخت خوارزمي و همكاران. بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي ايران در اين سازمان (مطالعه موردي بانكهاي تجاري). مديرساز، سال چهارم شماره 4. liliبيژن تفرشيان (1380). ايران و سازمان تجارت جهاني، نشريه داخلي بانك ملي، سازمان اداره خارجه. liliخسرو عزيزي، ايران و سازمان تجارت جهاني، مجله اطلاعات سياسي ndash; اقتصادي. شماره 176-175. liliتاملي بر بحث هاي نوين مربوط به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني روزنامه اطلاعات 19482 .liliسعيد شركوند (1379). پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (الزامات، پيامدها و راه كارهاي عملي). مجله دانش مديريت سال سيزدهم شماره 51 زمستان. liliليلا سرافراز. بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي موجود. مجله سياسي اقتصادي شماره 178 ndash; 177.liliسازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان.liliديولد هلد و آنتوني سكگر، جهاني شدن و مخالفان آن. ترجمه عرفان ثابتي، انتشارات ققنوس.liliمجموعه مقالات همايش جهاني اقتصاد موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. liliمجموعه مقالات اولين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بين الملل موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.liliمحتشم دولتشاهي ،طهماسب. اقتصاد بين الملل چاپ اول سال 1371.liliرحيمي بروجردي، عليرضا، تجارت بين الملل (تئوريها و سياستها ) چاپ اول بهار 1374.liliپور مقيم، سيد جواد ،تجارت بين الملل نظريه ها و سياستهاي بازرگاني تابستان 1375.liliنوربخش، محمد، بررسي مزيت نسبي استان مازندران در امر صادرات محصولات، رساله كارشناسي ارشد 1375.liliفرزين، محمدرضا، بررسي ساختار حمايتي در برخي از صنايع ايران، دانشگاه علامه طباطبائي سال 1379.liliدومينيك سالواتوره، تجارت بين الملل ترجمه حميدرضا ارباب چاپ اول فروردين 1376.liliدفترنمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وابسته به وزارت بازرگاني ايران:lilihttp:www.irtr.irliliسازمان تجارت جهانيlilihttp:www.wto.orglilihttp:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htmliliAnderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic Studies, University of Adelaide (1996) P.3-liliThomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan journal of international law (No. 16 1995) P. 32.lilihttp:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_etif_eorg6_e.htmliliTrebilock Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90lilihttp:www.wto.orgenglishthewto_ewhatistif_eagrm9_e.htm Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc. lilihttp:www.payam.co.irjournalfarsiMajaleh344-34.htmlilihttp:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htmlilihttp:www.irtr.irwtomultilateralindex.htmlilihttp:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htmlilihttp:www.irtr.irwtomultilateralindex.htmlilihttp:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htmlilihttp:www.irtr.irwtomultilateralindex.htmlilihttp:www.wto.orgenglidhthewto-ewhatis-etif-eagrm4-e.htm Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerlandlilihttp:www.peaceandjustice.orgissueseconojusticegl.wto3.html The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Fergusonlilihttp:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htmlilihttp:www.irtr.irwtomultilateralindex.htmlilihttp:www.wto.orgenglishthewto-ewhatis-etif-eagrm8-e.htm Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland.liliA Dixit, Norman (1985). Theory of international trade, Cambridge University Press.liliWalter Enders Harvey, E. Lapan, International Economic theory and policy, NJ: PHI, 1987. liliR.W. Jones., P.B. Kenen. Handbook of international Economics. Vol 1 Amsterdam Northndash;Holland. 1996. liliSuranovic, absoulate and comparative advantage ndash; 1999. liliNelson Mandela, The great deceit liul 1-Email: bijan_bidabad@msn.com Web: http:www.geocities.combijan_bidabad 2 Suranovic. 1999. Chapter 40. 3 پورمقيم، 1375 صفحة 22 و سالواتوره، 1376 صفحة 46. 4 - Law of Comparative advantage 5 Jones Kenen, 1996, pp: 10-11. Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 6 پورمقيم، 1375 صفحة 22 و سالواتوره، 1376 صفحة 46. 7 Hecksher ndash;Ohlin 8 Constant return to scale 9 Jones Kenen, 1996, pp: 20-11. Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 10 Staffan Linder 11 نوربخش، 1375. ص 24 و دولتشاهي، 1371 صفحة 20. 12Leontief 13Leontief Paradox 14رحيمي بروجردي 1374 صص 20- 25 و پورمقيم 1375 صص 102. 1- Most Favoured Nations 1- Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic Studies, University of Adelaide (1996) P.3- 17 Thomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan journal of international law (No. 16 1995) P. 32. 18 http:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_etif_eorg6_e.htm 19 سازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان. 20 - Trebilock Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90 21 - TRIMs -Trade Related Investment Measures 22 - TRIPs-Trade ndash; Related Aspects of Intellectual Properay Rights 23 - http:www.wto.orgenglishthewto_ewhatistif_eagrm9_e.htm Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc. 24 - http:www.irtr.gov.irNewsNewsView.asp?id=1 25 http:www.payam.co.irjournalfarsiMajaleh344-34.htm 26 دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http:www.irtr.ir 27 - http:www.irtr.gov.irNewsNewsView.asp?id=4 28 http:www.irtr.ir 29 http:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htm http:www.irtr.irwtomultilateralindex.htm 30 - Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement. 31 -Sanitary and phytosanitary Measures 32 - Precautionary measures 33 Agreement of Textile and Clothing (ATC). 34 Multi Fibre Arrangement (MFA). 35 http:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htm http:www.irtr.irwtomultilateralindex.htm 36 - Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT) 37 http:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htm http:www.irtr.irwtomultilateralindex.htm 38 - http:www.wto.orgenglidhthewto-ewhatis-etif-eagrm4-e.htm Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland 39 - http:www.peaceandjustice.orgissueseconojusticegl.wto3.html The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Ferguson 40 - Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement. 41 http:www.wto.orgenglishthewto_ewhatis_ewhatis_e.htm http:www.irtr.irwtomultilateralindex.htm 42 - National Treatment 43 -http:www.wto.orgenglishthewto-ewhatis-etif-eagrm8-e.htm Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland. 44 - Nonndash;Primary Products 45 - Dispute Settlement Procedure 46 - Peace clause 47 - Voluntary Export Restraints خودداری های داوطلبانه صادراتی، توافق دوجانبه ای است که طی آن کشور صادر کننده (دولت يا بخش خصوصی) مي پذیرد که صادرات خود را بدون اینکه کشور وارد کننده مجبور به استفاده از سهمیه ها، تعرفه ها و یا دیگر کنترل های وارداتی شود کاهش داده یا محدود نماید. 48 - Grey Area Measures 49 - Sunset Clause منظور از ماده غروب حذف تمامی اقداماتی است که به محدود کردن صادرات یک کشور بطور عمدی منجر می شود که باید در طول دوره زمانی خاص خاتمه یابد. 50 - Serious injury 51 اصطلاح کالاهای همسان و مشابه در ماده 15 موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی تعریف شده است. کالای همسان به معنای کالایی است که از همه جهات از جمله خصوصیات مادی، کیفیت و شهرت همانند مي باشد. کالای مشابه نیز به معنای کالایی است که گرچه از همه جهات همانند نیست، اما خصوصیات همانند و مواد تشکیل دهنده همانندی دارد که آن را قادر مي سازد وظایف مشابهی را انجام دهد و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشد. 52 - بررسی آثار عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی. 53 - بررسی آثار عضویت ایران بر سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی. 54 نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http:www.irtr.ir 55 نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http:www.irtr.ir 56 نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http:www.irtr.ir 57 Foreign Direct Investment (FDI). Foreign Portfolio Investment (FPI). 58 نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http:www.irtr.ir 59 نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. http:www.irtr.ir
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 14

علوم انسانی » علوم سیاسی
برچسب ها : #

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو