کار تحقیقی جرم منازعه در حقوق كيفري ايران چكيده مفهوم شناسي جرم منازعه از ديدگاه اركان تشكيل دهنده: ركن قانوني؛ موضوع جرم منازعه ؛ ماهيت جرم منازعه : ركن مادي: تعدد مرتكبين : وقوع صدمات بدني در حين منازعه : نامشخص بودن عامل صدمه : رابطه عليت بين منازعه و صدمات وارده : ركن رواني : مجازات جرم منازعه مجازات حبس : پرداخت ديه : مسئول پرداخت ديه : نتیجه گیری منابع فرمت فایل:word تعداد صفحات:23