پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( نگرش راهبردی) سیستم های اطلاعاتی مدیریتی ( نگرش راهبردی) مؤلف : دکتر اصغر صرافی زاده فصل دوم : بکارگیری راهبردی سیستمهای اطلاعاتی