پاورپوینت کارآفرینی رشته کامپیوتر - تعمیرات سخت افزار کارآفرینی رشته کامپیوتر - تعمیرات سخت افزار در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمه تحقیق علمی توجیه اقتصادی برنامه زمانبندی کروکی ساختمان تجهیزات خط تولید چارت سازمانی محاسبات مالی شرح وظایف اعضا محاسبات غیر مالی