جزوه هیدرولیک دکتر سید محمود برقعی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس هیدرولیک دکتر سید محمود برقعی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. این جزوه عالی در 109 صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.