پاورپوینت آشنایی با روشها و فنون جمع آوری داده های تحقیق وطراحی پرسشنامه olliآشنایی با روش های مختلف جمع آوری داده ها ی پژوهش. liliمزایای مشاهده در یک پژوهش خاص.liliمزایای ترکیب چند روش گرد آوری داده ها.liliمراحل مختلف طراحی پرسشنامه.liliقبل از ایجاد پرسشنامه چه سوالاتی باید از خود بپرسیم؟liliعلل مختلف تورش را در گردآوری داده ها.liliروش مناسب گرد آوری داده ها.lili ابزارهای لازم برای گردآوری داده ها.liliراهنمایی در مورد طراحی فرم ها. liol