مقاله حقانیت امام علی (ع) دانلود مقاله حقانیت امام علی (ع) 42 ص با فرمت WORD فهرست مقدمه 1- سند حديث غدير 6 2- شناخت واقعه غدير 7 3- غدير در قران 9 4- روز تبريک و تهنيت 9 5- جانشين پيامبر 10 6- لزوم تعيين جانشين 10 7- پاره اي از سخنان حکمت آميز علي 17 8- نتيجه گيري 22 9- منابع و ماخذ 23