دانلود مقاله دین بودایی مشخصات این فایل عنوان:دین بودایی فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:33 این مقاله در مورد دین بودایی می باشد. بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله دین بودایی بنیانگذار زندگی اولیه - با وجود اینکه در مورد نیت گواتما(گواتاما) بودا، در مورد بنیانگذاری یک دین جدید تردید وجود دارد، وی به عنوان پایه گذار دین بودایی شناخته می شود. گواتما که همچنین به نامهای ساکیامونی و شاهزادۀ سیذارتا(سیدهارتا) نیز شناخته می شود،در حدود سال ۴۸۳ق.م. در حالی که به صورت رهبر یک جمع روبه رشداز طرفداران مخلص و سرسپردۀ خویش در آمده بود، جهان را وداع گفت . پدر وی ...(ادامه دارد) ۲ ٫ متون مقدس ، از صورت شفاهی تا مکتوب در میان بوداییان اعتقادی اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه هستۀ مرکزی تعالیم کتب مقدس بودایی، منعکس کنندۀ پیام اولیه و اصلی خود بودا است. دلایل و شواهد خوبی وجود دارندبر اینکه باور داشته باشیم راهبان پیرامون وی، آنچه او به شاگردان و مریدان خویش می گفت و سخنانی که با دیگران رد وبدل کرده بود، از بر کرده و مکرراً بازگو می کردند....(ادامه دارد) ۳ ٫ نظریۀ اولیّۀ بودایی هنگامی که از خود می پرسیم تعالیم اولیه بودایی خود آنها بوده اند، پاره ای اصول نظری خاص نمایان می شوند. قبل از هر چیز و در ابتدا، با خود خصوصیت حیات و زندگی برخورد می کنیم؛ ماهیت وجود داشتن و بودن . پس از آن، حقایق اصلی چهارگانه ( چهار حقیقت با شکوه) و راه هشتگانه اصیل و پر شکوه وجود دارند که ...(ادامه دارد) ۴ ٫ آداب و رسوم دین بودایی ۴-۱ ٫ عبادات و مراسم دینی پرستش و عبادت بودایی، در وهلۀ نخست بر تصدیقی ساده و مستقیم که سه پناه خوانده می شود، متمرکز است. من به بودا پناه می برم؛ من به دهارمه پناه می برم؛ من به سانگهه پناه می برم. سه استعاذۀ یاد شده تقریباً بخشی از هر فعالیت بودایی است. از نظر بوداییان، پناه بردن به بودا به معنای این نیست که بودا هر فرد بودایی که این کلمات را زمزمه کند، نجات خواهد داد....(ادامه دارد) نحوۀ زندگی پیروان : عکس العمل مردم عادی نسبت به زندگی راهبان و راهبه های بودایی چین، صورت تحسین و احترام داشت. تودۀ مردم چین همواره به صورت مالی از نهادهای رهبانی پشتیبانی کرده اند؛ چه از طریق زمینها و ساختمانهایی که افراد بسیار مرفّه در اختیار صومعه قرار داده اند و چه به شکل هدایای نقدی و جنسی کوچکتر که افراد عادی تقدیم کرده اند....(ادامه دارد) رواج و افول دین بودایی در چین پس از طی یک دورۀ پانصد ساله از عدم اطمینان و شک و تردید، دین بودایی سرانجام شکل و قوارۀ اصلی خویش را در چین بازیافت. تحولاتی که در صفحات اخیر شرح داده شدند، در طول سلطنت خاندان سویی و ته آنگ که به ترتیب در فاصلۀ سالهای ۶۱۸-۵۸۱ و ۹۰۷-۶۱۸ حکومت می کردند، به اوج خود رسید....(ادامه دارد) بخشی از فهرست مطالب مقاله دین بودایی در پایین آمده است.سر آغاز ۱-۱٫زمینه های قبلی ۱-۲٫بنیانگذار زندگی اولیه- حصول تنویر ۲٫متون مقدس ، از صورت شفاهی تا مکتوب ۲-۱٫ساختار و محتوای متون مقدس ۳٫نظریۀ اولیّۀ بودایی ۳-۱٫چهار حقیقت برجسته و راه هشتگانۀ اصیل ۳-۲٫کارماو خلقت و ایجاد وابسته ۳-۳٫هدف غایی : نیروانا ۴٫آداب و رسوم دین بودایی ۴-۱٫عبادات و مراسم دینی تفکر و مراقبه : ۴-۲٫حیات اخلاقی ۴-۳٫روابط بین راهبان و عامّۀ مردم- نظام رهبانی ۴-۴٫شیوۀ زندگی برای تودۀ مردم ۵٫شاخه های اصلی دین بودایی: تراواداو ماهایانا ۵-۱٫تعالیم اصلی شاخۀ ماهایانا- متون مقدس اولیه ۵-۲٫تعالیم مکتب ماهایانا ndash; بوداها و نظرات پیرامون آنها ۵-۳٫مکاتب فلسفی ماهایانا مکتب خلأ : مکتب آگاهی تنها: ۶٫دین بودایی در چین ۶-۱٫ارتباط اولیه با فرهنگ چینی- ترجمۀ متون بودایی ۶-۲٫تبدیل شدن به بخشی از دنیای چینی ۶-۳٫تفکرات و حیات بودایی در چین ...(ادامه دارد)