دانلود پاورپوینت انواع استراتژی - 39 اسلاید سیزده نوع استراتژی های اصلی را تعریف می کنیم. استراتژی های عمومی ( ژنریک ) مایکل پورتر که عبارتند از : bull;رهبری هزینه ، bull;تمایز bull;و تمرکز را بررسی نماییم. برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: