دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی ششم ابتدایی - 7 اسلاید به کلمات زیر با دقت نگاه کنید: علم عالم ، معلوم ، معلم ، تعلیم ، علوم شهد شاهد ، مشهد ، شهادت ، مشهود ، شهید درس تدریس ، مدرس ، دروس در هر ردیف کلماتی را می بینیم که دارای حروفی مشترک با یکدیگر هستند. واژه های ردیف اول در (ع ، ل ، م) و همه ی کلمات ردیف دوم در سه حرف (ش ، ه ، د ) و کلمات ردیف سوم در (د ، ر ، س) مشترک هستند . به کلماتی که از یک ریشه و خانواده باشند کلمات هم خانواده گفته می شود. برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: