دانلود پاورپوینت درس هفتم فارسی ششم ابتدایی - 9 اسلاید بسیاری از فعل هایی که در زمان گذشته کاربرد داشته اند امروزه به آن صورت کاربردی ندارند. مثال: همی طلب : یعنی = بطلب همی دار : یعنی= بدار دوست همی طلب : برای خود دوست انتخاب کن. دوستان کهن را بر جای همی دار: دوستان قدیمی را نگه دار. با روان نویسی جملات به صورت امروزی راحت تر می توانیم معنای جملات را درک کنیم برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: