بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

بنز E200 نور موتور چک، بیکار زمانی که لرزش موتور، سرعت آهسته

بنز E200 نور موتور چک، بیکار زمانی که لرزش موتور، سرعت آهسته


نشانه انتقال مرسدس E200 271EVO پیکربندی موتور و 722.9، مسافت پیموده شده از 131670km. جایگزین از ماشین به روغن پایه پالایه ،. 4 روز پس از گسل موتور نور و لرزش موتور آماده به کار، خودرو سرعت کم. Xtool XlOO نرم افزار عیب یابی و رفع بدی از ماشین جایگزین پایه پالایه روغن، جدا سمت منیفولد مکش، با توجه به پدیده اولیه از گسل به تعیین انگیزه ها زیر: سیستم مصرف در نشت لوله خلاء یا نصب نشده در محل؛ هوای ورودی منیفولد نشت؛ دریچه گاز می کند خب مطابقت ندارد، و یا در محل نصب نشده است؛ دشوار جرقه زنی؛ xtool ez500 دشوار عرضه نفت. از آنجا که تغییر نمی ماشین تعمیر و نگهداری از DID جرقه شمع، VVDI MB ابزار و واپسین به فروشگاه برای چک جرقه شمع متصل به بسیاری از کک، و پدیده سوختن الکترود، برای نخستین بار با شمع جرقه های جدید نصب شده، خودرو پس از موتور یا با خشم سخن گفتن. هیچ مشکلی با شمع جرقه هستی دارد متصل به تشخیص شمع جرقه خوانده شده کد خطا :. P0172 درهم (سیلندر ستون 1) بیش از حد کلفت است، دامنه سیگنال بیشتر از بیشینه دامنه است معنای کد خطا مخلوط است بیش از اندازه ضخیم، و در نتیجه. ضخیم از آنجا که TOO، درهم گاز در انگیزه اصلی این است بیش از اندازه از تزریق سوخت، بیش از اندازه مصرف کم و یا سوزاندن خوب نیست. راهنمای دنبال کنید در کد خطا به مقدار راستین از یک زیر معطل ماندن در شرایط موتور. VVDI ابزار کلیدی ارزش راستین فشار راه آهن است 5440kPa (ارزش مشخص شده اند 4540 ~ 6540kPa است)، که دشوار مکنده فشار بالا حذف خواهد شد. دریچه گاز پایین دست مقدار فشار سنسور فشار از 48.266kPa (مقدار استاندارد 20 ~ 40kPa)، ولتاژ سیگنال است 1.0V (مقدار استاندارد 0.5 است ~ 0.7V ) دو انگیزه برای ارزش راستین هنگام هستی دارد: .. سنسور و دشواری ها خط آن؛ سیستم هوای ورودی در بخشی از نشت با توجه به نمودار مدار برای اندازه گیری ولتاژ تغذیه سنسور 5V، زمین و سیگنال خطوط طبیعی است . سنسور دریچه گاز فشار بالادست و سنسور فشار پایین دست، دو سنسور قابل تعویض هستند، ارزش راستین سنسور هنوز اشتباه باشد، نشان می دهد که سنسور و خط خود را بدون دشوار است. پس بررسی هوا سیستم است که در هنگام هستی دارد نشت مصرف، VVDI ابزار کلیدی . در نخستین آسان پس از اصل دشوار ، نخست سیستم مصرف هر یک از لوله خلاء با یا بدون نشت از محل را بررسی کنید، و سپس بررسی های تخصصی تلفن، حذف دریچه گاز برای دیدن مهر و موم آسیب دیده است نیست و محل خرد، فلپ صادر نکرده است کارت، به صرفه جویی در دریچه گاز دوباره پس از جایگزینی، با یک ابزار تشخیصی به دوباره یاد، با توجه به طبقه E 212 مدل در آزمون تشخیصی که نیاز به ولتاژ ریزبین تر هستند، هنگامی که ولتاژ باتری کمتر از 11.6V است از برخی از عناصر که در یادگیری و بازی در ماه مه کامیاب نیست. شارژر باتری اتصال به در به relearn به دریچه گاز، خودرو شروع، گسل یکسان باقی می ماند، دریچه گاز حذف مشکل، VVDI MB ابزار سپس بر روی چک کردن منیفولد ورودی تمرکز می کنند. ، حذف منیفولد ورودی برای دیدن مهر و موم هنگام دست نخورده است، هیچ ناهنجاری، بلکه در مهر و موم در درزگیر، و پس از هنگام نصب شده مطابق با مصرف چند برابر گشتاور استاندارد. شروع ماشین، موتور و یا با عصبانیت سخن گفتن، دریچه گاز سنسور فشار پایین دست راستین ارزش طبیعی نیست. ایده دوباره سفارش، با آغاز از مرحله مکش هوا به گام از بررسی دقیق، ببینید که آیا بخشی از دست رفته. وقتی پشت پالایه هوا برای بررسی لوله مکش، نشان داد که طولانی بیرون بکشد به سرنویس به سرنویس لوله مصرف ثانویه متصل به AIR جت مکنده شیلنگ (در زیر)، MB از SD C4 موتور می کند لرزش نیست، و ارزش راستین سنسور فشار پایین دست دریچه گاز همچنین به حد طبیعی کاهش یافته است. پیمان دادن دسته نزدیکی شلنگ، بدیهی است می تواند دریافتن دمیدن هوای گرم، مانند گاز خروجی از سیلندر بوی. این لوله ثانویه جت هوا لوله ورودی پمپ، مکنده جت هوا ثانویه است که معمولا تنها در دمای آ خنک کننده میان 10 ~ 60 ℃، سرعت موتور، کمتر از 3000r / min است، موتور خاموش و یا بخشی از بار است. ثانویه جت مکنده هوا و هوای تازه از اینجا و سپس سوئیچ مهار خلاء دریچه تزریق هوای ثانویه از منیفولد ورودی بدست سوپاپ مکنده هوا تغییر (Y32). هوای تازه وارد رده از سر سیلندر با تزریق هوا دریچه گاز ثانویه و گاز اگزوز واکنش نشان می دهند، به طوری که سه راه مبدل کاتالیزوری هرچه زودتر برای رسیدن به دمای کار، برآیند اینکه بهبود فرآیند گرم کردن انتشار عملکرد با توجه به اصل کار از سیستم تزریق هوای ثانویه، این لوله باید . از هوا دمیده شود دو انگیزه برای این پدیده وجود دارد:دریچه سوئیچینگ مکنده هوا (Y32) است که همیشه در حالت معمول باز، دریچه سوئیچینگ مکنده هوا (Y32) را از راه خلاء برای باز کردن دریچه تزریق هوای ثانویه بوده است؛ دریچه تزریق هوای ثانویه گیر، دولت از راه تشخیصی را باز کنید. دستگاه به رعایت ارزش راستین شیر سوئیچ مکنده هوا، در حالت بسته شده، و سپس از راه ابزار تشخیصی برای پرکار کردن، نزدیک عادی است، محرومیت از شیر سوئیچ مکنده هوا است (Y32) دشوار باز است. در زیر ترک دریچه تزریق هوا دوم، و حذف دریچه تزریق هوای ثانویه و باز و پیدا دیافراگم شد کک قفل شده است، نمی تواند بسته شود.دولت را باز کنید. از راه دستگاه های تشخیصی به رعایت ارزش راستین شیر سوئیچ مکنده هوا، در حالت بسته شده، و سپس از راه ابزار تشخیصی برای پرکار کردن باز کردن، بستن طبیعی است، محرومیت از شیر سوئیچ مکنده هوا است (Y32) دشوار است. در زیر به سمت چپ دریچه تزریق هوا دوم، و حذف دریچه تزریق هوای ثانویه و باز و پیدا دیافراگم کک قفل شده بود، نمی تواند بسته شود.دولت را باز کنید. از راه دستگاه های تشخیصی به رعایت ارزش راستین شیر سوئیچ مکنده هوا، در حالت بسته شده، و سپس از راه ابزار تشخیصی برای پرکار کردن باز کردن، بستن طبیعی است، محرومیت از شیر سوئیچ مکنده هوا است (Y32) دشوار است. در زیر به سمت چپ دریچه تزریق هوا دوم، و حذف دریچه تزریق هوای ثانویه و باز و پیدا دیافراگم کک قفل شده بود، نمی تواند بسته شود.این نمی تواند بسته شود.این نمی تواند بسته شود. از آنجا که دریچه تزریق هوای ثانویه نمی تواند به طور کامل می شود بسته، گاز اگزوز به لوله مکش از راه لوله کشی از سیستم تزریق هوای ثانویه بازگشت به طوری که فشار منیفولد ورودی افزایش می یابد و گاز خروجی است و سپس به داخل سیلندر شناسایی . از آنجا که در ورود در اگزوز گاز، هوا نسبتا تازه های کاهش خواهد یافت، به طوری که از سوخت را می توان به طور کامل سوخته نیست، AIR-نسبت سوخت است درست نیست، در موتور با خشم سخن گفتن و گزارش های گوناگون گاز بیش از اندازه ضخیم گسل. در تزریق هوای ثانویه شیر کربن ته نشست تمیز، دوباره نصب تماس، موتور در حال اجرا هموار، دشوار حل شده است. صبح روز پس به شستن ماشین آماده است تا گزینش کنید تا کالا، آغاز به خودرو و پیدا خودرو درست کردن خودرو بلافاصله، و سپس آغاز دومین بار، زمان شروع بیش از اندازه طولانی است، اما پس از آغاز موتور در حال اجرا بسیار هموار پس از چند بار آغاز می شود.، همه چیز عادی است. متوقف دوازده دقیقه به شروع دوباره، شکست نما شد و سپس با به کارگیری یک مولتی متر برای اندازه گیری ولتاژ آغاز 10V، نرمال است که فشار کم سیستم سوخت است که در حدود 500 اندازه گیری کیلو پاسکال (مقدار استاندارد 400-670 کیلو پاسکال). پیوستگی دستگاه تشخیصی، موشکافی ارزش راستین موتور در هنگام راه اندازی، نشان داد که ارزش راستین سنسور فشار پایین دست طبیعی نیست، ارزش خود را 38.6kPa است (مقدار استاندارد است 20 ~ 40kPa) ، نزدیک به مقدار بحرانی. دوم خواهد شد پمپ هوا شلنگ ورودی قطع و یک هوا دمیده، خاموش کردن پس از ده دقیقه و پس از هنگام آغاز به خودرو دوباره، همه چیز عادی است. باز هم حذف ثانویه AIR تزریق شیر و پیدا کردن که دیافراگم باز هم این ماجرا است. حذف کک پس از مشاهده دقیق، دیافراگم است تغییر شکل شده است، خاموش آسان انگار، هنگام را آسان به کک قفل شده است. جایگذاری جدید جدید تزریق هوای ثانویه شیر پس از بدی یابی. گسل چکیده در بدی از ما باید جامع، CGDI بنز MB جامع و سیستماتیک در نظر بگیریم، استاد اصل کار از سیستم موتور، با توجه به اصل کار از قطعات شدنی است از شکست به حذف یک به یک، موشکافی دقیق از شکست های گوناگون و ارزش راستین بسیار مهم است می تواند کمک به ایده و پیدا شده که به سختی پیدا نقطه شکست.
منبع : فناوری و پشتیبانی برای ابزار تشخیصی خودرو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

موضوع مطلب : #

فناوری

#

علمی و درسی

#

بازی آنلاین

| مازندران
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


انشا درباره مورچه بار کش زن صیغه یزد رمان آبنبات چوبی کامل رمان آبنبات چوبی کامل زن صیغه یزد سوختی که در خانه برای گرماوپخت وپز استفاده می شود چیست دانلود رمان فصلی که پرستوها باز میگردند دانلود رمان خوشبختی از جنس آرام دانلود سریال ترکی عشق اجاره ای با حجم کم دانلود آهنگ پارسالیپ بنام hi bitch دانلود آهنگ پارسالیپ بنام hi bitch انشا عینی در مورد باران میوه با ف دانلودآهنگ عربی شاد احلام اهنگ تو امشب گل نازی از اندی دانلود رمان طعم گس بی پناهی2 فیفا ۰۹ دانلود موزیک ویدیو به یاد مهستی از لیلا فروهر هلن سپیده خلاصه قسمت 19سریال عشق اجاره ای دانلود موزیک ویدیو به یاد مهستی از لیلا فروهر هلن سپیده فول البوم حمزه بیرانوند فول البوم حمزه بیرانوند دانلود فیلم هندی سلطان دوبله فارسی بدون سانسور دانلود رمان بانوی مطلقه انشاذهنی باران آموزش تنظیمات رسیور starsat دانلود اهنگ نازنین ترین دختری امشب دانلود اهنگ نازنین ترین دختری امشب انشایی که مترادف متضاد شبکه معنایی گسترش واژه بکار رفته باشد انشایی که مترادف متضاد شبکه معنایی گسترش واژه بکار رفته باشد دانلود رمان عشقبا طعم سادگی فیلم عشق اجازه ای قسمت بیستم فیلم عشق اجازه ای قسمت بیستم انشای تصویر نویسی هشتم انشای تصویر نویسی هشتم تصاویر لعیا و روبیک در رمان لعیای عشق تصاویر لعیا و روبیک در رمان لعیای عشق تصاویر لعیا و روبیک در رمان لعیای عشق دانلود اهنگ دوپنجره باصدای نیکیتا دانلود اهنگ دوپنجره باصدای نیکیتا نظریه شرطی سازی کلاسیک رسکورلا و واگنر پاورپوینت مجتبی دربیدی دست دست کن دانلود فیلم هندی alone 2015 با زیرنویس فارسی دانلود فیلم هندی alone 2015 دانلود فیلم امریکن پای با دوبله فارسی دانلود فیلم امریکن پای با دوبله فارسی سیبل جان kis masali دانلود آهنگ آرمین 2afm و باران به نام سکوت دانلود آواز طرقه mp3 دانلود پیچ اشتباه ۷ دانلود اهنگ بیاباهم حرف بزنیم ازمحمدبختیاری صدیقه فهیمی چشمون تو ستاره جدولاه 230 جدولاه 230 دانلود اهنگ سریال گونشین کیزلاری فاتحه خوانی کردی قربانی پاورپوینت آمادگی دفاعی نهم درس 6 دانلود رایگان کتاب دعانویسی هفت قدرت تصویرنویسی انشای ازاد درس نگارش پایه هعتم صفحه23 اهنگ رفیق خوبم بیا ملاقاتم هک باریwarfare nations مقاله صدای وزش باد پاییزی اهنگ عربی ولو ولو ولو ها انشا کاربرد واژگانی فصل ها