بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

مراحل دریافت کارت معافیت پزشکی چگونه است؟

مراحل دریافت کارت معافیت پزشکی چگونه است؟


مشمولان برای بخشودگی سربازی می توانند با توجه به شرایط بخشودگی پزشکی و چگونگی خود اقدام به درخواست بخشودگی پزشکی بدست سازمان نظام وظیفه گردانند. خدمت مقدس سربازی مرحله ای از زندگی هر جوان ایرانی است که یا باید هنگام را در محل های خدمت بگذراند و یا به گونه ای بتواند کارت بخشودگی گرفته و از مزایای این کارت کاربرد کند. در سال های تازه بسیاری از مشمولین می توانند باتوجه به قوانین سازمان وظیفه همگانی کارت بخشودگی پزشکی گرفته و از رفتن به خدمت سربازی معاف شوند. اما مراحل دریافت این گونه کارت های بخشودگی چگونه است؟ روند رسیدگی به درخواست بخشودگی پزشکی برای آغاز اقدام برای بخشودگی پزشکی شما می بایست مانند همگی مشمولین مراحل اولیه ارسال دفترچه را طی کنید. این مراحل دربرگیرنده وارد زیر است: دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه همگانی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) برای تنظیم و تکمیل مدارک باره نیاز مراجعه به یکی از پزشکان معاین اولیه و تکمیل برگه معاینه اولیه بدست پزشک نکته: پیش از مراجعه به نزد پزشک معاین اولیه می بایست نخست برگه خود اظهاری پیشینه بیماری مشمول که در پشت برگ معاینه اولیه پیمان دارد را به دقت تکمیل و هنگام را به پزشک ارایه نمایند. پس از این مراحل با توجه به معاینه پزشک اولیه و اظهارات خود مبنی بر داشتن پیشینه بیماری بایستی مراحل مربوط به بخشودگی های پزشکی را طی کنید. این مراحل این گونه اند: ثبت درخواست در سیستم بدست کاربر پلیس + 10 و عودت کلیه مدارک به مشمول جهت نگهداری و ارایه به شورای پزشکی ارسال برگ شناسایی به بیمارستان از راه پست به آدرس مشمول (در برخی موارد ارسال پیامک از طرف سازمان وظیفه همگانی در زمان زودتری نسبت به ارسال پستی برگه شناسایی به بیمارستان به دست مشمول خواهد رسید) مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی ارسال جوابیه بیمارستان ( نظریه تخصصی) به دامنه رسیدگی کننده ارسال فراخوانه به آدرس مشمول جهت حضور در شورای پزشکی برگزاری نشست شورای پزشکی چنانچه شخص معاف دائم شناخته شود از کارت بخشودگی برخوردار شده و چنانچه سرباز یا معاف از رزم شناخته شود برگ آماده به خدمت برای وی صادر و ارسال می گردد. تبصره: مشمولانی که دارای نقص عضو یا بیماری های قابل نگریستن می باشند نیازی به مراجعه به بیمارستان نخواهند داشت. رسیدگی به بخشودگی پزشکی مشمولان در حین تحصیل از مردادماه سال 1393 و با ابلاغ آیین نامه جدید رسیدگی به تقاضای بخشودگی پزشکی که در حین تحصیل که قبلاً بازداشته بود درباره بیماری ها و نقص عضوهایی که مقطع تحصیلی در هنگام پرتو ندارد مجاز شمرده شده است. با توجه به بیماری های باره قبول سازمان وظیفه همگانی و همگی تبصره ها مشخص می شود که چه بیماری هایی را در حین تحصیل می توان از راه بخشودگی پزشکی در باره هنگام ها اقدام کرد. به طور نمونه بیماری های مربوط به چشم و یا بیماری های استخوانی مشخصا در تبصره و بندهایشان کارایی مقطع تحصیلی در معاف از رزم بودن و یا معاف دائم شدن آورده شده است. بنابراین با داشتن این بیماری ها نمی توان برای این گونه بخشودگی در حین تحصیل اقدام کرد. لیست بیماری های بخشودگی پزشکی در حین تحصیل (جدید) آیین نامه جدید بیماری های بخشودگی پزشکی این آیین نامه دربرگیرنده 17 بخش می باشد که کلیه بیماری ها و گونه بخشودگی مشمول باتوجه به هنگام مشخص می گردد. با وارد شدن در هر بخش می توان از همگی جزئیات هنگام آگاه شد. بخش نخست : بیماریهای همگانی بخش دوم: بیماریهای غدد مترشحه( تیرویید ، چاقی و لاغری) بخش سوم: بیمایهای پوست و بافت های زیر پوست بخش چهارم: بیماریهای داخی مغز و اعصاب (نورولوژی) بخش پنجم: بیمایهای روانپزشکی بخش ششم: بیماریهای جراحی مغز و اعصاب بخش هفتم: بیماریهای ریه و گنجه صدری بخش هشتم: بیماریهای استخوان (اسکلت) بخش نهم: بیماریهای شکم و دستگاه گوارش و جراحی همگانی بخش دهم: بیماریهای خون و انکولوژی ( بدخیمی) بخش یازدهم: بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی بخش دوازدهم: بیماریهای فک و دهان و دندان بخش سیزدهم: بیماریهای چشم و عوارض بینایی بخش چهاردهم: بیماریهای گوش و گلو و بینی بخش پانزدهم: بیماریهای قلب و عروق بخش شانزدهم: بیماریهای روماتولوژی و بافت همبند بخش هفدهم: بیماریهای عفونی شرایط بخشودگی پزشکی مرحله اول: تایید بیماری بدست پزشک اولیه پزشک اولیه با توجه به اظهارات مشمول و بندهای مشخص شده در بیماری های باره پذیرش سازمان وظیفه عمومی، اطلاعات باره نیاز را در برگه اولیه مشمول خواهد نوشت تا مراحل دیگر بخشودگی پزشکی چهره گیرد. گام دوم : تایید بیماری بدست شورای پزشکی بیمارستان مرحله سوم: تایید بیماری بدست شورای پزشکی وظیفه همگانی مدارک باره نیاز بخشودگی پزشکی
    تکمیل برگ چگونگی مشمولان تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان بدست پزشک معاینه اولیه تکمیل برگ واکسیناسیون اصل و تصویرکارت ملی مشمول. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس دار مشمول اصل و تصویر واپسین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل گشایش حساب عابربانک سپه و درج شماره حساب در برگ شماره یک (ویژه متقاضیان اعزام،معافیت پزشکی وکفالت) یک تکه عکس رنگی 4×3 تمام رخ زمینه سفید مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها)
نکات مهم درخصوص بخشودگی های پزشکی مشمولانی که دشواری ها پزشکی خود را به هنگام معاینه اولیه بیماری خود را سرنویس نکنند، چنانچه در دوران آموزش یا خدمت بدلیل اعلام نکردن دشوار پزشکی، دچار پیشامد شوند مسئولیت هنگام بر دوش خود مشمول می باشد. مشمولانی که در سیر مراحل رسیدگی پزشکی پیمان گرفته اند چنانچه در دانشگاه / مؤسسات آموزش عالی یا دامنه های علمیه پذیرفته شده و نام نویسی نمایند مجاز به ادامه رسیدگی بوده و در چهره نداشتن شرایط بخشودگی و دارا بودن دیگر شرایط، می توانند از بخشودگی تحصیلی کاربرد کنند. به همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار و یا کارت ملی جهت شرکت در شورای پزشکی الزامی است . مشمولین چنانچه در شورای پزشکی معاف از خدمت تشخیص داده نشوند به خدمت گسیل می شوند و در چهره اعتراض به رای شورای پزشکی پرونده آنان در شورای عالی مطرح و رای شورای عالی قطعی و لازم الاجراست و حق اعتراض ندارند . مشمولانی که بدون غیبت درخواست پزشکی خود را ثبت می نمایند و در سیر بخشودگی پزشکی پیمان می گیرند، چنانچه در مدت رسیدگی به درخواست پزشکی عمدا مایه طولانی شدن مراحل رسیدگی شوند ( مانند عدم مراجعه بموقع به بیمارستان، عدم حضور در نشست ها شورای پزشکی و ... ) وارد غیبت می گردند . مشمولانی که در سیر رسیدگی پزشکی پیمان دارند مجاز به انصراف از درخواست پزشکی نیستند و رای شورای پزشکی درباره آنان ملاک کنش می باشد . دارندگان کارت بخشودگی پزشکی درصورت بهبودی و سلامت کامل می توانند با استوار کردن شرایط ، درخواست ابطال کارت بخشودگی نمایند تا پس از بررسی و پابرجا کردن, سلامتی کامل بدست شورای پزشکی ویژه وظیفه همگانی به خدمت دوره بایستگی گسیل گردیده و از کارت پایان خدمت کاربرد نمایند. مشمولان برای آگاهی از چگونگی دارا بودن شرایط ابطال کارت بخشودگی پزشکی به وظیفه همگانی شهرستان محل سکونت مراجعه نمایند و لازم به ذکر است اینگونه کسان بی گمان می بایست بطور کامل دوره بایستگی را طی نموه و حق بهره مندی از معافیتهای مقرر در قانون را نداشته و تنها درصورت داشتن پیشینه خدمت پیشین یا کسرخدمت بواسطه عضویت پرکار در نیروی مقاومت بسیج از مدت دوره بایستگی کسر خواهد شد. http://setare.com/fa/news/6751/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA کهنه سرباز ایران

منبع : کهنه سرباز ایران
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

حوادث

#

فناوری

#

پزشکی و سلامت

#

علمی و درسی

| سیستان و بلوچستان
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


جاریه خواهر مختار دانلود اهنگ ترکیه ای قاقاش قاقاش جاریه خواهر مختار ی دانلود اهنگ رفیق خوبم بیا ملاقاتم دانلود اهنگ رفیق خوبم بیا ملاقاتم عاقبت جاریه خواهر مختار ثقفی اهنگ حقیقت از سوزان روشن دانلود اهنگ ترکی سنی سویوروم شب تو خواب هلال ماهو دیدم اهنگ دیشب توخواب حلال ماه رو دیدم دانلود فیلم wrong turn 7 دانلود فول البوم حمزه بیرنوند دانلود فول البوم حمزه بیرنوند دانلود فول البوم حمزه بیرنوند فیلم های برک اتان آهنگ عربی انگلیسی حبیبی له متن اهنگ گلی جون ای گل خوشرنگ خونه وقتی در مورد موضوع فکر کنم چه اصولی را باید رعایت کنم وقتی در مورد موضوع فکر کنم چه اصولی را باید رعایت کنم وقتی در مورد موضوع فکر کنم چه اصولی را باید رعایت کنم نگارش هشتم تفاوت دو متن نگارش هشتم تفاوت دو متن دانلود اهنگ عربیه احلم دانلود اهنگ جدید عربی از احلام دانلود اهنگ عربی از احلام متن مداحی برای جوان ناکام متن مداحی برای جوان ناکام اهنگ می دونم ترکی فیلم سلطان۲۰۱۷ ترجمه آهنگ ترکیvazgech gonul تصویر نویسی صفحه 23 نگارش هشتم دانلود اهنگ جدید ابی قیامت دانلود اهنگ جدید ابی قیامت دانلود ahoura messenger گون ایدین اذربایجان بشیر وفا دختر قریه بشیر وفا دختر قریه گون ایدین اذربایجان بشیر وفا دختر قریه دانلود آهنگ یا دب دب از نانسی دانلود آهنگ دایموند ریحانا 320 دانلود آهنگ یا دب دب از نانسی دانلود آهنگ دایموند ریحانا 320 دانلود نوحه با تو اگه نبودم اقا بدون که من میمردم باس بری عرفان کالبد باس بری عرفان کالبد سایت شبکه جم تین سنسیز نجه گولر یاروم از ابراهیم تاتلیس دانلود علی یاسینی میدونستی متن و ترجمه آهنگ blow your mind از dua lipa دانلود رمان دختر کرد برای اندروید اهنگ این که میگم حقیقته از سوزان روشن جم بینهایت توتال