بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

دانشکده های نا کارامد داری و سازمانی. سپهر

دانشکده های نا کارامد داری و سازمانی. سپهر


نظام اموزشی کشور را در یابید. متاسفانه در سیستم اموزشی کشور رفتارهای موازی بسیار در حال شکل گرفتن می باشد . از دسته هستی دانشگاه های ادارات در موازات وزارت علوم و تحقیقات می باشند. اینکه هرکسی در این کشور دانشگاهی راه انداخته کار دستی نسیت ودر اسنده نچندان دور آسیب وخسارت ان به کشور معلوم خواهد شد. در پژوهش کم و سطحی که انجان شده در بیشتر دانشگاه های وابسته به اداات و سازمانهای دولتی با برخی رفتار های شگفت و نا متعارف برخوردیم. نغز تر انکه بیشتر سازمان ها و نهاد های انقلابی دانشجویانی تربیت کرده اند که به کلی با اصول و مبانی ارزشی انقلاب دوگانگی نظر و گوشه دید بسیار دارد. جا دارد برخی مقامات از خواب بیدا شوند. اگر پیمان است با دست خود نیروی به مرکز دلنازک وارد کنید که اعتقادی به شما و روش شما ندارند چشم براه فاجعه باشید؟ این دانشکدها زمانی داری کاری پسندیده بودند ولی امروزه بیشتر دنبال پذیرش دانشجو و کسب دارمد هستند. و با اعمال نفوذ برخی مقامات بدبختانه شوربختانه به سکوی برای استخدام برخی شده است. که نه تخصص پسندیده دارند و نه حتی تعهد لازم را دارند. اینکه در باره کسان حرف بزنیم درست نیست. ولی واقعیت تلخ انجا ست که بیشتر جوانان از روی بیکاری با گزینش برخی دانشکده ها کوشش در بدست اوردن فرصت شغلی دارند. و این کار چون با روحیان انها سازگار نیست مدرک را می گیرند ولی در بنیاد با ان مجوعه و یا سازمان و نهاد دوگانگی عقیدتی و دیدگاهی بسیار دارند و مایه سرخوردگی و یاس و نا کار امدی اکثر دانش اموختگان این دانشکده ها شده است. باید در سیستم اموزشی کشور بازنگری بنیادی چهره بگیرد. هدف این نیست که همه تابع باورها یک جناح باشند هدف این است که کشور و سازمان ها در راه درست جنبش کنند. وقتی کسی که چیزی دلبستگی ندارد . ماندن او در انجا نه پسندیده است و درست است. به هر کدام از دانشکده ها سر بزنیم از رفتار انها مشخص خواهد بود که در راستای اهداف ان سازمان تربیت نشده اند. هستی دانشکده های گوناگون یک خطر برای اینده علمی کشور است. اگر پیمان باشد هر گردانیدن و سازمان یک دانشکده را اندازی کند پس وزارت علوم را تعطیل کنیم. خطر بی سوادی. خطر مدرک گرایی مایه خواهد شد که کسان نا شایسته بد مسئولیت ادارات و سازمان ها و قوا تکیه بزنند و فاجعه های بزرگی رخ دهد. چرا که حضور کسان نا کارامد مایه خواهد شود کسان اگاه و با دانش کشور خود بخود حذف شوند. خطر در کمین کشور است.........
منبع : سپهر. سیاسی. اقتصادی . فرهنگی .سرگرمی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب : #

فناوری

#

علمی و درسی


برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دان تلگرام2.3 انشا کاربرد واژگان رمان از نفس افتاده کامل دانلود pdfریاضی هفتم جویا مجد انشا ذهنی درباره باران دانلود اهنگ انا غیر از میریام فارس دانلود اهنگ انا غیر از میریام فارس دانلود اهنگ انا غیر از میریام فارس دانلود اهنگ انا غیر از میریام فارس دانلود اهنگ انا غیر از میریام فارس دانلود فیلم گناه اصلی زیرنویس جواب درسهای از قرآن ۱۱ابان