بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

وبلاگ خوان »

مطالب با برچسب دانشگاهیbestofday

انواع مدارس شبانه روزی در کانادا 4


ادامه مطالب قبلی: گونه ها مدارس شبانه روزی کانادا 1 گونه ها مدارس شبانه روزی کانادا 2 گونه ها مدارس شبانه روزی کانادا 3 مدارس شبانه روزی در کانادا 4- گونه برنامه آموزشی و تمرکز مدرسه براساس این معیار، مدارس کانادا به دسته‌های متعددی بخش می‌شوند که در ادامه در بستگی با هر یک از آنها توضیحاتی ارائه می‌گردد: 4-1- مدارسی با تمرکز بر تحصیلات تکمیلی: بسیاری از مدارس خصوصی سنتی در این دسته پیمان می‌گیرند. این مدارس در سراسر کانادا و از مقطع پیش دبستانی تا دبیرستان یافت می‌شوند. ویژگی مشترک این گونه مدارس در اعتقاد آنها به این جستار است که تمام دانش‌آموزان قابلیت و توانمندی ادامه تحصیلات دانشگاهی را دارند. اعتقادی که در فرهنگ مدرسه رسوخ کرده است. تمرکز اصلی این مدارس بر روی آماده‌سازی دانش‌آموزان برای تحصیلات دانشگاهی متمرکز است. بدین دلیل، تعداد دانش‌آموزان این مدارس معمولا کم است. این اعتقاد که تمام دانش‌آموزان توانایی ورود به دانشگاه‌ها را دارند، به مانند یک کاتالیزور برای آنها کنش می‌کند تا مهارت‌های بنیادی باره نیاز برای این فرمایش را بیاموزند. مهارت‌هایی مانند اینکه چگونه بطور موثری بیاموزند، بستگی پایدار کنند، در تحقیقات شرکت کنند و موارد همانند دیگر. 4-2- مدارس مونتسوری: این مدارس برای مقاطع پایین تحصیلی مانند پیش‌دبستانی و یا دبستان باره معمول هستند. در این مدارس از یک رویکرد متفاوت در سنجش با فرمت استاندارد کلاس‌های آموزشی، کاربرد می‌شود. کلاس‌ها بشکل کاملا غیرمتمرکز تشکیل می‌شوند. دانش‌آموزان معمولا به چهره تنهایی و بدون تعامل سر راست با معلمین خود با موضوعات درسی مونتسوری کار می‌کنند. هدف این گونه مدارس، گسترش و ارتقا گرایش درونی و خدادادی دانش‌آموزان به یادگیری است. در چهره نیاز، معلمین برای کمک به دانش‌آموزان در دسترس هستند. 4-3- مدارس با نیازهای خاص: این مدارس بطور ویژه برای دانش‌آموزانی که دشواری ها ارتباطی، ذهنی، فیزیکی، اجتماعی و یادگیری دارند، پسندیده هستند. این مدارس سطوح متفاوتی از مراقبت‌ها و پشتیبانی‌ها را در بستگی با دانش‌آموزانی که دارای اختلالات ADHD، ADD، دسلکسیا، اوتیسم، سندرم اسپرگر، ناشنوایی و ناتوانایی خاصی هستند، ارائه می‌نمایند. سطح پشتیبانی که مدرسه ارائه می‌کند به گونه مدرسه بستگی دارد. تعدادی از مدارس خصوصی صرفا به آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه می‌پردازند. تنوع این مدارس به گونه آموزش خاصی که ارائه می‌کنند، بستگی دارد و همچنین به گونه نیاز بخصوصی که پشتیبانی می‌کنند. اصلی‌ترین نیازهایی که در این مدارس پوشش داده می‌شود عبارتند از اختلالات آموزشی، اختلالات رشد، اختلالات رفتاری و احساسی و ناتوانایی های فیزیکی. مدار س شبانه روزی در کانادا برای ادامه تحصیل در کانادا با ما تماس بگیرید. ***** منبع: www.boardingschool.ir
منبع : مدارس شبانه روزی بین المللی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب : #

#

bestofday

اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی 96


اعلام نتایج پذیرش براساس پیشینه تحصیلی 96 برای دریافت نتایج کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر بنیاد پیشینه تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی فردا 24 بهمن ماه اعلام می شود داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی سنجش از اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد گزینش رشته خود آگاهی یابند. پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی سنجش در قسمت راهنمای نام نویسی نتایج نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم از مدارک لازم جهت نام نویسی آگاهی یابند و مطابق زمان بندی اعلام شده به محل دانشگاهی قبولی جهت نام نویسی مراجعه نمایند. زمان و روش مراجعه پذیرفته شدگان برای نام نویسی روش نام نویسی پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه ازاد بهمن96-97 ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼـﺎً در ﺗـﺎرﯾﺦ 96/11/30 ﻟﻐﺎﯾﺖ دوﺷﻨﺒﻪ 96/11/28 ﺷﻨﺒﻪ با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی مربوط ﮐﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔـﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـــــــﻨﺠﺶ و ﭘـــــــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــــــﮕﺎه ﺑـــــــﻪ آدرس: و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸـﮕﺎه www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید. نتایج نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن 96-97 پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال،پزشـکی تهـران،الکترونیکـی، تهـران شـرق، بروجـرد،سنندج، نجفآباد، تبریز، کرج، قم، شیراز، پرند، مشهد ،همدان و ارایه جهت آگاهی از چگونگی و زمان نام نویسی حضوری تن ازمون دانشگاه ازاد نیمسال دوم 96 با مشاوران درخت دانش درتماس باشید. عــدم مراجعـه پذیرفتــه شــدگان در روز و ســاعت مقرر به منزله انصراف از نام نویسی تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان سـال 1396 جهـت، استوار کردن صلاحیتهای همگانی تحت بررسی است و نتیجـه آن، متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهای همگانی سـازمان، مرکزی به آگاهی واحدهای دانشگاهی خواهد رسید. مدارک لازم جهت نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی پیوســته لازم، است اصل دیپلم کامـل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی، پایان تحصیلات نظـام قـدیم متوسـطه و یـا اصـل گـواهی، سپریدن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همـراه، تصویر آنها و پذیرفته شدگان مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته، نیز لازم است اصل مدرک کاردانی باره تایید موسسـات، آموزش عالی معتبر و یک برگ تصـویر هنگام و یـا گـواهی، سپریدن دوره کاردانی باره تایید موسسـات آمـوزش عـالی، معتبــر و یــا گردانیدن کــل تربیــت معلــم وزارت آمــوزش و پـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه منظـور معـادل، سازی یکتا های درسی به همراه داشته باشند. میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه بدئن کنکور کارشناسی نیمسال دوم96 1-شـهریه پذیرفتـهشـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه(ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از دانشــجویان دریافــت مــی گــردد. عــلاوه بــر دو مــورد، فوقالذکر دانشجویان هر دو مقطع فقـط در بـد و ورود بـه، دانشگاه و در ایـن نیمسـال بایـد مبلـغ 1180000 ریـال بـه، سرنویس هزینه خـدمات اموزشـی بـه شـماره حسـاب جـاری، محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند.. -2-کلیه پذیرفتهشدگان که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد، شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلغ 27500 ریـال حـق، بیمه دانشجویی را پس از انجام مراحـل ثبـت نـام صـرفاً بـه، حساب جاری یکتا یا مرکز دانشگاهی که از طرف محل، دانشگاهی اعلام خواهد شد واریز نمایید. مشاوره تحصیلی درخت دانش جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود همچنین برنامه ریزی درسی تیزهوشان ، تیزهوشان نهم در سراسر ایران بدون گرفتن پیش شماره و از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید تا مشاوران کارآزموده و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند. درخت دانش
منبع : درخت دانش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

|

تهران

bestofday

ترجمه مقاله ISI


نقش برگردان در میان قشر دانشگاهی بسیار مهم و برجسته است. نتایج پژوهش های دانشجویان به ویژه در مقاطع کارشناسی بزرگتر و دکترا باید به زبان انگلیسی که زبان مشترک میان تمام محافل علمی دنیاست برگردان شود تا بتوان هنگام را منتشر کرد تا دیگر دانشمندان در سراسر گیتی نیز بتوانند هنگام را مطالعه کنند و از نتایج هنگام بهره‎مند شوند. بنابراین بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها یا پژوهشگرانی که گرایش دارند پایان‎نامه یا مقالات علمی و پژوهش‎های خود را در مجلات علمی جهانی و دانشگاهی در سراسر گیتی منتشر کنند، با زمینه برگردان نوشتار سرکار دارند که در این موارد برگردان پارسی به انگلیسی بسیار حرفه‎ای بدست مترجمان باتجربه در همان رشته تخصصی باره نیاز است. از طرفی دیگر برای آگاه شدن از پژوهش ها و پژوهش ها علمی دیگر دانشمندان و محققان در سراسر جهان لازم است که این مقالات علمی که معمولا به زبان انگلیسی هستند، برگردان انگلیسی به پارسی شوند تا به راحتی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه‎ها و محققان و دانشمندان در دسترس و قابل کاربرد باشد. از این رو بیشترین مشتریان مراکز خدمات برگردان تخصصی و دارالترجمه‎ها را این گروه تشکیل می‎دهند. شاید در میان برخی از دانشجویان این انگاشت هستی داشته باشد که چون چیره به زبان انگلیسی هستند می‎توانند برگردان نوشتار تخصصی رشته خودشان را انجام دهند. اما باید به نکاتی در این زمینه توجه داشت. نخست اینکه هر قدر هم به زبان انگلیسی چیره باشید به اندازه یک برگرداننده چیره دست و باتجربه نمی توانید از واژه ها پسندیده و بجا در جملات کاربرد کنید و اصول گرامری زبان انگلیسی را درست به کار ببرید. زیرا در ارائه مقالات به ژورنال‎های علمی به ویژه برگردان نوشتار ISI رعایت تمام اصول گرامری برای تیم داوری مقالات اهمیت دارد. نکته دوم این است که کار برگردان نوشتار بسیار وقت گیر و پیچیده است و زمانی که صرف برگردان مقالات انگلیسی می‎کنید را می توانید به مطالعه و پژوهش بیشتر برگزیدن دهید و به راستی کار را به کاردان بسپارید. مترجمان با تجربه و حرفه‎ای ما در سامانه برگردان آنلاین فارسیز در تمام رشته های تخصصی، برای انجام برگردان تخصصی نوشتار آماده ارائه خدمات به قشر فرهنگی، دانشگاهی و علمی کشور عزیزمان هستند. سامانه برگردان آنلاین فارسیز
منبع : سامانه ترجمه آنلاین فارسیز
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب : #

#

bestofday

دانلود فیلم پارادایس


دانلود فیلم پارادایس بازیگران : مهران رجبی، جواد عزتی، محمد علی نجفیان، سامان صفاری، الیویا بورکارت، ماتیاس متس، کلاتسیدا روبرت، کاترین فلوس و… دو طلبه جوان می‌خواهند برای شرکت در سمیناری دانشگاهی پیرامون ادیان به آلمان بروند. رییس دامنه علمیه هنگام ‌ها که حاج‌ آقا فراستی نام دارد، راه سفر را بر آن‌ها سد می ‌کند. طلبه‌ های جوان با اغفال حاج ‌آقا فراستی، ویزایی هم برای او می ‌گیرند و وی را با خود به آلمان می ‌برند و ,دانلود فیلم پارادایس کیفیت بالا ,دانلود فیلم پارادایس کم حجم ,خرید فیلم پارادایس ,دانلود قانونی فیلم پارادایس ,دانلود فیلم پارادایس نماشا ,دانلود فیلم پارادایس اپارات ,دانلود فیلم پارادایس تماشا ,دانلود فیلم پارادایس full hd ,دانلود فیلم پارادایس hd ,دانلود فیلم پارادایس 480 , ژانر: کمدی،درام،عاشقانه گروه فیلم : اجتماعی سال فرآوری : 1394 کارگردان : علی عطشانی دانلود فیلم پارادایس
منبع : دانلود جدیدترین فیلم و سریال ها
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

|

ایلام

bestofday

گروه خبری اخبارپیام نور----جدید


بهمن 1396 | کد خبر : 62330 همزمان با روزها فرخنده دهه فجر؛ نمایشگاه کاریکاتور با جستار دهه فجر در دانشگاه پیام نور مرکز ساوه گشایش یافت پیام نورنا : به فراخور دهه فجر و همت یکتا فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز ساوه نمایشگاه کاریکاتور به مدت یک هفته در محل سالن مطالعه دانشگاه گشایش یافت. 0 نظر ادامه خبر ... 24 بهمن 1396 | کد خبر : 62327 هنر آفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد؛ رونمایی از دیوار نگاری دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد پیام نورنا : مراسم رونمایی از دیوار نگاری و آیین گشایش نقاشی دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد با حضور سرپرست دانشگاه پیام نور استان ، نماینده ارجمند مردم شهرکرد ، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی و گروهی از مسؤلین استانی در دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد برگزار شد. 0 نظر ادامه خبر ... 24 بهمن 1396 | کد خبر : 62324 گشایش نمازخانه و پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال پیام نورنا : نمازخانه و پایگاه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال گشایش شد. 0 نظر ادامه خبر ... 24 بهمن 1396 | کد خبر : 62301 توضیحات کامل روش و چگونگی نام نویسی / آغاز نام نویسی پذیرفته شدگان بزرگتر فراگیر نوبت هجدهم (بهمن 96) پیام نور پیام نورنا : پذیرش غیرحضوری و گزینش یکتا کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی بزرگتر فراگیر ورودی بهمن سال 96 (نوبت هجدهم) دانشگاه پیام نور آغاز شد. 2 نظر ادامه خبر ... 23 بهمن 1396 | کد خبر : 62269 همزمان با دهه فجر؛ ساختمان اداری دانشگاه پیام نور یکتا دهدشت گشایش شد پیام نورنا : همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی ایران ساختمان اداری فرهنگی دانشگاه پیام نور یکتا دهدشت گشایش شد . 0 نظر ادامه خبر ... 22 بهمن 1396 | کد خبر : 62213 دستیار اداری، مالی و عمرانی خبر داد: تسهیلات ویژه نام نویسی برای پذیرفته شدگان کارشناسی بزرگتر فراگیر پیام نورنا : دکتر علیزاده از تسهیلات ویژه نام نویسی برای پذیرفته شدگان دوره فراگیر نوبت هجدهم کارشناسی بزرگتر دانشگاه پیام نور خبر داد. 0 نظر ادامه خبر ... 17 بهمن 1396 | کد خبر : 62118 همزمان با روزها فاطمیه؛ دانشگاه پیام نور اهواز میزبان دو شهید گمنام دوران پدافند مقدس پیام نورنا : دانشگاه پیام نور اهواز 30 بهمن ماه میزبان دو شهید گمنام و گرانقدر دوران پدافند مقدس است. 0 نظر ادامه خبر ... 17 بهمن 1396 | کد خبر : 62115 همزمان با دهه فجر؛ افتتاح ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور رودبار جنوب پیام نورنا : ساختمان اداری و آموزشی رودبارجنوب با حضور خانم دکتر معین الدینی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان و مسئولین این شهرستان گشایش و به بهره برداری رسید. 0 نظر ادامه خبر ... 17 بهمن 1396 | کد خبر : 62079 لینک سر راست اعلام نتایج/ اعلام نتایج آزمون کارشناسی بزرگتر فراگیر نوبت هجدهم (بهمن سال 96) پیام نور پیام نورنا : نتایج آزمون کارشناسی بزرگتر فراگیر بهمن ماه سال 1396 (نوبت هجدهم) دانشگاه پیام‌نور اعلام شد / انتشار کارنامه همزمان با اعلام نتایج 19 نظر ادامه خبر ... 16 بهمن 1396 | کد خبر : 62077 برگزاری نمایشگاه کارآفرینی بدون آب در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر پیام نورنا : برای گسترش مشاغل سبز نمایشگاه کارآفرینی بدون آب در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار شد. 0 نظر ادامه خبر ... 16 بهمن 1396 | کد خبر : 62075 امکان تقسیط شهریه ثابت دانشجویان بزرگتر و دکتری پیام نور فراهم شد پیام نورنا : دانشگاه پیام نور اعلام کرد: امکان تقسیط شهریه ثابت نیمسال تحصیلی دوم برای دانشجویان مقاطع بزرگتر و دکتری این دانشگاه فراهم شد. 0 نظر ادامه خبر ... 16 بهمن 1396 | کد خبر : 61835 برای دومین بار مهلت گزینش یکتا نیمسال دوم 97-96 پیام نور تمدید شد پیام نورنا : برای دومین بار مهلت نام نویسی و گزینش یکتا – مهمان و تغییر رشته کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم 97-96 تمدید شد. 47 نظر ادامه خبر ... 15 بهمن 1396 | کد خبر : 62035 دستیار آموزشی وزارت علوم: دانشگاه پیام نور می تواند در تمام مقاطع ورود کند پیام نورنا : دستیار آموزشی وزیر علوم گفت: دانشگاه پیام نور می تواند در همه مقاطع ورود کند البته متناسب با نیازها و زیرساخت هایی که برای هنگام متصور است. 0 نظر ادامه خبر ... 15 بهمن 1396 | کد خبر : 62032 بیانیه بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور به فراخور دهه فجر پیام نورنا : روزها الله دهه فجر یاد آور حماسه جاویدان آزادگی،عزم و خواست پولادین ملت است . 0 نظر ادامه خبر ... 14 بهمن 1396 | کد خبر : 61996 تجدید میثاق دانشگاهیان پیام نور با آرمان های امام راحل (ره) پیام نورنا : دانشگاهیان پیام نور با حضور در مرقد امام(ره) با آرمان های معمار بزرگ انقلاب تجدید میثاق کردند. 0 نظر ادامه خبر ...
منبع : گروه خبری اخبارپیام نور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

بوشهر

bestofday

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک


تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک بدست دانش آموخته دانشگاه شریف دکتر میرابی با 15 سال پیشینه کامیاب تدریس 2 سال پیشینه تدریس در دانشگاه شریف به سرنویس دستیار آموزشی پیشینه درخشان در المپیاد ریاضی ومدرس رتبه های برتر المپیاد استاد خصوصی رتبه های برتر کنکور استاد خصوصی المپیاد فیزیک بنیادگزار آموزشگاه علمی میرابی تهران،بزرگراه رسالت،بین شکارچی یا ماهیگیر شیرازی و امام علی،خ کرمان شمالی،نبش کوچه توحید،پ1،واحد3 ***** *****8 http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi http://mirabiedu.com تدریس خصوصی فیزیک پایه تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک تدریس خصوصی فیزیک کنکور کلاس نکته و آزمایش فیزیک ویژه داوطلبان کنکور کلاس فیزیک کنکور خصوصی و گروهی تدریس خصوصی فیزک متوسطه تدریس خصوصی ریاضی متوسطه تدریس خصوصی ریاضی المپیاد تدریس خصوصی فیزیک المپیاد تدریس خصوصی فیزیک پایه تدریس خصوصی ریاضی پایه کلاس المپیاد فیزیک تدریس خصوصی فیزیک نهم تدریس خصوصی فیزیک دهم تدریس خصوصی ریاضی دهم تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان کلاس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی کلاس نکته و آزمایش ریاضی و فیزیک حل سوالات ریاضی و فیزیک حل تمرینهای فیزیک آموزش مقدماتی المپیاد فیزیک تدریس خصوصی فیزیک المپیاد تدریس خصوصی ریاضی یازدهم تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی دبیر خصوصی فیزیک دبیر خصوصی ریاضی دبیرخصوصی المپیاد فیزیک کلاس آمادگی المپیاد فیزیک تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک
منبع : المپیاد فیزیک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

تهران

bestofday

اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی 96


اعلام نتایج پذیرش براساس پیشینه تحصیلی 96 برای دریافت نتایج کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر بنیاد پیشینه تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی فردا 24 بهمن ماه اعلام می شود داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی سنجش از اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد گزینش رشته خود آگاهی یابند. پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی سنجش در قسمت راهنمای نام نویسی نتایج نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم از مدارک لازم جهت نام نویسی آگاهی یابند و مطابق زمان بندی اعلام شده به محل دانشگاهی قبولی جهت نام نویسی مراجعه نمایند. زمان و روش مراجعه پذیرفته شدگان برای نام نویسی روش نام نویسی پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه ازاد بهمن96-97 ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼـﺎً در ﺗـﺎرﯾﺦ 96/11/30 ﻟﻐﺎﯾﺖ دوﺷﻨﺒﻪ 96/11/28 ﺷﻨﺒﻪ با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی مربوط ﮐﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔـﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـــــــﻨﺠﺶ و ﭘـــــــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــــــﮕﺎه ﺑـــــــﻪ آدرس: و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸـﮕﺎه www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید. نتایج نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن 96-97 پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال،پزشـکی تهـران،الکترونیکـی، تهـران شـرق، بروجـرد،سنندج، نجفآباد، تبریز، کرج، قم، شیراز، پرند، مشهد ،همدان و ارایه جهت آگاهی از چگونگی و زمان نام نویسی حضوری تن ازمون دانشگاه ازاد نیمسال دوم 96 با مشاوران درخت دانش درتماس باشید. عــدم مراجعـه پذیرفتــه شــدگان در روز و ســاعت مقرر به منزله انصراف از نام نویسی تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان سـال 1396 جهـت، استوار کردن صلاحیتهای همگانی تحت بررسی است و نتیجـه آن، متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهای همگانی سـازمان، مرکزی به آگاهی واحدهای دانشگاهی خواهد رسید. مدارک لازم جهت نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی پیوســته لازم، است اصل دیپلم کامـل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی، پایان تحصیلات نظـام قـدیم متوسـطه و یـا اصـل گـواهی، سپریدن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همـراه، تصویر آنها و پذیرفته شدگان مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته، نیز لازم است اصل مدرک کاردانی باره تایید موسسـات، آموزش عالی معتبر و یک برگ تصـویر هنگام و یـا گـواهی، سپریدن دوره کاردانی باره تایید موسسـات آمـوزش عـالی، معتبــر و یــا گردانیدن کــل تربیــت معلــم وزارت آمــوزش و پـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه منظـور معـادل، سازی یکتا های درسی به همراه داشته باشند. میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه بدئن کنکور کارشناسی نیمسال دوم96 1-شـهریه پذیرفتـهشـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه(ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از دانشــجویان دریافــت مــی گــردد. عــلاوه بــر دو مــورد، فوقالذکر دانشجویان هر دو مقطع فقـط در بـد و ورود بـه، دانشگاه و در ایـن نیمسـال بایـد مبلـغ 1180000 ریـال بـه، سرنویس هزینه خـدمات اموزشـی بـه شـماره حسـاب جـاری، محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند.. -2-کلیه پذیرفتهشدگان که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد، شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلغ 27500 ریـال حـق، بیمه دانشجویی را پس از انجام مراحـل ثبـت نـام صـرفاً بـه، حساب جاری یکتا یا مرکز دانشگاهی که از طرف محل، دانشگاهی اعلام خواهد شد واریز نمایید. مشاوره تحصیلی درخت دانش جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود همچنین برنامه ریزی درسی تیزهوشان ، تیزهوشان نهم در سراسر ایران بدون گرفتن پیش شماره و از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید تا مشاوران کارآزموده و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند.
منبع : درخت دانش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب : #

#

|

تهران

bestofday

اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی 96


اعلام نتایج پذیرش براساس پیشینه تحصیلی 96 برای دریافت نتایج کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر بنیاد پیشینه تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی فردا 24 بهمن ماه اعلام می شود داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی سنجش از اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد گزینش رشته خود آگاهی یابند. پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی سنجش در قسمت راهنمای نام نویسی نتایج نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم از مدارک لازم جهت نام نویسی آگاهی یابند و مطابق زمان بندی اعلام شده به محل دانشگاهی قبولی جهت نام نویسی مراجعه نمایند. زمان و روش مراجعه پذیرفته شدگان برای نام نویسی روش نام نویسی پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه ازاد بهمن96-97 ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼـﺎً در ﺗـﺎرﯾﺦ 96/11/30 ﻟﻐﺎﯾﺖ دوﺷﻨﺒﻪ 96/11/28 ﺷﻨﺒﻪ با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی مربوط ﮐﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔـﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـــــــﻨﺠﺶ و ﭘـــــــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــــــﮕﺎه ﺑـــــــﻪ آدرس: و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸـﮕﺎه www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید. نتایج نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن 96-97 پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال،پزشـکی تهـران،الکترونیکـی، تهـران شـرق، بروجـرد،سنندج، نجفآباد، تبریز، کرج، قم، شیراز، پرند، مشهد ،همدان و ارایه جهت آگاهی از چگونگی و زمان نام نویسی حضوری تن ازمون دانشگاه ازاد نیمسال دوم 96 با مشاوران درخت دانش درتماس باشید. عــدم مراجعـه پذیرفتــه شــدگان در روز و ســاعت مقرر به منزله انصراف از نام نویسی تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان سـال 1396 جهـت، استوار کردن صلاحیتهای همگانی تحت بررسی است و نتیجـه آن، متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهای همگانی سـازمان، مرکزی به آگاهی واحدهای دانشگاهی خواهد رسید. مدارک لازم جهت نام نویسی بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی پیوســته لازم، است اصل دیپلم کامـل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی، پایان تحصیلات نظـام قـدیم متوسـطه و یـا اصـل گـواهی، سپریدن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همـراه، تصویر آنها و پذیرفته شدگان مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته، نیز لازم است اصل مدرک کاردانی باره تایید موسسـات، آموزش عالی معتبر و یک برگ تصـویر هنگام و یـا گـواهی، سپریدن دوره کاردانی باره تایید موسسـات آمـوزش عـالی، معتبــر و یــا گردانیدن کــل تربیــت معلــم وزارت آمــوزش و پـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه منظـور معـادل، سازی یکتا های درسی به همراه داشته باشند. میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه بدئن کنکور کارشناسی نیمسال دوم96 1-شـهریه پذیرفتـهشـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه(ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از دانشــجویان دریافــت مــی گــردد. عــلاوه بــر دو مــورد، فوقالذکر دانشجویان هر دو مقطع فقـط در بـد و ورود بـه، دانشگاه و در ایـن نیمسـال بایـد مبلـغ 1180000 ریـال بـه، سرنویس هزینه خـدمات اموزشـی بـه شـماره حسـاب جـاری، محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند.. -2-کلیه پذیرفتهشدگان که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد، شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلغ 27500 ریـال حـق، بیمه دانشجویی را پس از انجام مراحـل ثبـت نـام صـرفاً بـه، حساب جاری یکتا یا مرکز دانشگاهی که از طرف محل، دانشگاهی اعلام خواهد شد واریز نمایید. مشاوره تحصیلی درخت دانش جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود همچنین برنامه ریزی درسی تیزهوشان ، تیزهوشان نهم در سراسر ایران بدون گرفتن پیش شماره و از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید تا مشاوران کارآزموده و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند. درخت دانش
منبع : درخت دانش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب : #

#

|

تهران

bestofday

تحصیل دکترا در آلمان


تحصیل دکترا در آلمان تحصیل دکترا در آلمان و قوانین جدید تحصیل دکترا در آلمان 2018 و بررسی راههای دریافت پذیرش دکترا از آلمان را در این نوشتار میخوانیم ، شرایط تحصیل دکترا در آلمان چیست ؟ چگونگی می توان برای تحصیل دکترا در آلمان اقدام نمود ؟ آیا تحصیل دکترا در آلمان رایگان است ؟ هزینه های تحصیل دکترا در آلمان چقدر است ؟ زبان تحصیل دکترا در آلمان چه زبانی است ؟ آیا تحصیل دکترا در آلمان به زبان انگلیسی است ؟ آیا با تحصیل دکترا در آلمان می توان بورسیه تحصیلی آلمان را دریافت نمود ؟ آیا با تحصیل دکترا در آلمان می توان ماندن آلمان را به دست آورد ؟آیا تحصیل دکترا در آلمان یکی از راههای کوچ به آلمان است ؟این نوشتار درباره تحصیل دکترا در آلمان نگارش شده است . ادامه تحصیل دکترا در آلمان فرمایش ساده ای نیست و برای دریافت پذیرش تحصیل دکترا در آلمان داشتن استاد راهنما بایسته و البته بسیار دشوار است . از آنجا که تحصیل در اکثر مقاطع در بسیاری از دانشگاههای آلمان رایگان است متقاضیان بسیاری حتی از اتحادیه اروپا کشور آلمان را جهت ادامه تحصیل گزینش می کنند . بنابراین بی گمان چشم وهمچشمی سختی برای گزینش دانشجو بخصوص در مقطع دکترا هستی دارد . و البته این را نمی توان نا دیده گرفت که نخستینگی دادن پذیرش با دانشجویان فوق لیسانس همان دانشگاه است . در آلمان مانند دیگر کشورهای اروپایی هیچ آزمون ورودی برای پذیرش دکترا هستی ندارد . اما معدل دانشجو و دانشگاهی که از دانش آموخته شده در کنار پیشنهاد نامه استاد و داشتن نوشتار های جهانی از دسته مواردی است که کارایی مهمی در فرمایش پذیرش دکتری دارد .قطعا داشتن نمره زبان پسندیده نیز بایسته است . برقراری بستگی با استاد راهنما از دسته مواردی است که دانشجویان باید بتوانند به خوبی از عهده هنگام برآیند . طرح دکترا (Proposal) دانشجوی درخواست کننده باید از طرف استاد راهنما باره تایید پیمان بگیرد . معمولا تحصیل دکترا در آلمان به چهره کلاس درس نبوده و دانشجو در درازا تحصیل با مشاوره استاد راهنما به کارهای پژوهشی و پژوهشی می پردازد .و همچنین تز دکتری خود را به سپریدن می رساند . این پایان نامه به چهره کتبی ارائه می شود و البته به چهره شفاهی نیز پدافند چهره می گیرد . مدارک باره نیاز برای پذیرش دکترا در آلمان بر این پایه اند : مقالات جهانی چاپ شده و تأیید شده دانشجو در طی سالهای تحصیل کنفرانس های جهانی و ژورنال های چاپ شده از دانشجو مدرک زبان پسندیده (آیلتس 7 آکادمیک ) ارائه یک Proposal پسندیده که باره تایید استاد راهنما پیمان بگیرد ثبت نوآوری جهانی (ضروری نیست اما کارایی مثبت بالایی دارد ) پیشینه کاری پیوسته با رشته تحصیلی چنانچه دانشجو گپ تحصیلی دارد پروسه دریافت پذیرش دکتری در آلمان کوتاه نیست و شدنی است حتی تا 1 سال و نیم درازا بکشد و دانشجویانی که گرایش به تحصیل در این مقطع تحصیلی را دارند باید برای چندین استاد راهنما همزمان درخواست بفرستند که سرانجام بتوانند استاد باره نظر را پیدا کنند . چنانچه ملاحظه فرمودید دریافت پذیرش تحصیلی در مقطع دکتری در آلمان فرمایش ساده ای نیست .بنابراین بسیاری از متقاضیان تحصیل در آلمان ترجیح می دهند پذیرش فوق لیسانس دوباره بگیرند و در محیط حضور داشته باشند و بتوانند به طور سر راست با استاد راهنما بستگی بگیرند . طول دوران تحصیل دکترا در آلمان سه تا چهار سال است و البته وابسته به تکاپو دانشجو است . پایان نامه در اکثر رشته ها به زبان آلمانی باید ارائه شود البته در رشته های مهندسی و برخی از رشته ها دانشجو می تواند با موافقت استاد پایان نامه خود را به زبان انگلیسی ارائه نماید . هزینه تحصیل در مقطع دکترا در آلمان تحصیل دکترا در آلمان هیچ هزینه ای برای دانشجو ندارد و بصورت رایگان میباشد . حتی می توان گفت در اکثر رشته ها امکان دریافت فاند 800 تا 2500 یورو در ماه برای دانشجو هستی دارد . البته چنانچه دانشجوی درخواست کننده فاند از آلمان باشید بخت پیدا کردن استاد راهنما برای شما کمتر و البته شرایط پذیرش شما سخت تر خواهد بود . چشم وهمچشمی برای گرفتن در این مقطع میان دانشجویان بسیار بالاست . شرایط دریافت بورسیه تحصیلی برای دانشجویان دکترا در آلمان : داشتن مدرک فوق لیسانس از دانشگاه باره تایید دولت آلمان ارائه آیلتس 7 آکادمیک اکسپت و قبولی از استاد راهنما (سوپروایزر) داشتن چندین نوشتار جهانی داشجویان مقطع دکتری همچون همگی مقاطع دستور کار دانشجویی قانونی در آلمان دارند . این کار گذرا 3 ساعت در هفته است . بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان کارت ماندن یکساله دریافت می کنند که به آنها دستور می دهد که به مدت یکسال در آلمان ماندن داشته باشند و به دنبال کار بگردند . بعد از پیدا کردن کار باره نظر و امضای پیمان نامه کاری پس از مدت 3 سال می توانند درخواست ماندن دائم نمایند . البته شاید پیدا کردن کار با مدرک دکتری و حقوق متناسب با هنگام کار ساده ای نباشد و دانشجویان با مدرک کارشناسی بزرگتر خود به جستجوی کار بپردازند . دانشجویان علاقمند به تحصیل دکترا در آلمان که متاهل باشند می توانند پس از ورود به آلمان و دریافت کارت ماندن دانشجویی خود و کرایه محل ماندن خود برای پیوست خوانواده اقدام نمایند . چنانچه ملاحظه فرمودید دریافت پذیرش تحصیلی در مقطع دکتری در آلمان کار پیچیده و زمانبری است وبنابراین پیشنهاد می شود دانشجویان علاقمند به کوچ تحصیلی به آلمان که مدرک کارشناسی بزرگتر دارند دوباره پذیرش فوق لیسانس بگیرند. در حال آماده سفارت آلمان وقتهای مصاحبه تحصیلی را بسیار طولانی صادر می کند . دانشجویان علاقمند به تحصیل در آلمان باید در نظر داشته باشند فرآیند پذیرش و ویزای آنها شدنی است 2 سال بطول بیانجامد . چنانچه علاقمند هستید این فرآیند را تسریع بخشید می توانید دوره زبان آلمانی خود را در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و عضو شنگن سپری نمایید و جهت دریافت ویزای تحصیلی آلمان به سفارت آلمان در این کشورها مراجعه نمایید . علاقمندان به تحصیل دکترا در آلمان جهت انجام امور پذیرش و ویزا می توانند از مشاوره موسسات حقوقی معتبر در این زمینه برخوردار شوند و پیش از هر گونه اقدام و پرداخت یورویی از مشاوره تلفنی رایگان کارشناسان کارآزموده این موسسات کاربرد نمایند . شما عزیزان برای کسب اطلاعات بیشتر در باره تحصیل دکترا در آلمان و دریافت ماندن آلمان از راه تحصیل در آلمان و راههای کسب هنگام و دریافت ماندن دائم و تابعیت در دیگر کشورها با مشاوران و وکلای بنیاد حقوقی ملک پور در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران بصورت رایگان تماس بگیرید و از امکان مشاوره رایگان تلفنی بهره مند گردید .
منبع : immigration
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

موضوع مطلب : #

#

bestofday

قوانین آموزشی در ایتالیا


قوانین آموزشی در ایتالیا ایتالیا کشور اروپایی است که دسته ای از الزامات و هنجارها تحت سرنویس قوانین آموزشی ایتالیا، در باره سیستم آموزشی کشور و مراحل گوناگون تحصیلی در آن، گردآوری شده است که رعایت این الزامات از سوی کسان و مسئولین کشور لازم وضروری است. شرایط تحصیل در ایتالیا یک اصل و قانون کلی در ایتالیا گردآوری شده است که در طی هنگام دولت و خانواده ها ملزم یه فراهم کردن بهترین موقعیت تحصیلی برای کسان به جهت دستیابی به بالاترین سطح تحصیلی شده اند. طبق همین قانون گذراندن دوره ی تحصیلی ابتدایی که از سن 6 سالگی آغاز شده و تا 15 سالگی فرد ادامه می یابد اجباری بوده و نیز با تامین هزینه از سوی دولت، رایگان نیز میباشد. آموزش در ایتالیا باید به گونه ای باشد که بستر رشد و گسترش ی توانایی بچه ها را در زمینه های اجتماعی ، شغلی ،عقلانی، عملی و ... را فراهم کند ، به طوری که فرد بتواند حضوری کارساز در دامنه ی شغلی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در آینده داشته باشد. آموزش رایگان در ایتالیا آموزش دوره ی ابتدایی و متوسطه در ایتالیا کاملا دولتی و رایگان است . پس از 15 سالگی کسان وارد دوره ی متوسطه ی تکمیلی شده و میتوانند خود را برای ورود به سطح بالاتریاز مراحل علمی،هنری، پیشه ای و تکنیکی آماده کنند که البته شرط دریافت گواهینامه در این مرحله، یکی از قواینن آموزشی ایتالیا برای ورود این کسان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی میباشد. در دوره ی تحصیلات دانشگاهی در این کشور نیز، دسته ای از الزامات هستی دارد . به سرنویس نمونه درازا دوره لیسانس در ایتالیا 3 سال بوده که کسان ملزم به پاس کردن 180 یکتا درسی در درازا این دوره میباشند. دوره ی فوق لیسانس در ایتالیا برای دوره ی فوق لیسانس در ایتالیا مدتی دو ساله در نظر گرفته شده که باید 120 یکتا در درازا هنگام گذرانده شده و پیش نیاز ورود به این مقطع، داشتن مدرک کارشناسی میباشد. 3 تا 5 سال مهلت گذراندن دوره ی دکتری در ایتالیاست. که مدرک فوق لیسانس و قبولی در گزینش دانشگاه ، پیش نیاز ورود به این دوره است. این موارد ، چندی از قوانین آموزشی ایتالیا درباره مقاطع دانشگاهی میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران لگال اپلای در تماس باشید *****0
منبع : تحصیل خارج از کشور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند


مبانی نظری بازاریابی رابطه مند دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1726 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش بازاریابی رابطه مند تلاش های رابطه مند : تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه هنگام بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در هنگام تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از هنگام جائیکه به سرنویس منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق گوناگون است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در پهنه بازاریابی روبرو می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع هستی دارد.به سرنویس نمونه می توان به بخش بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه تکاپو فرآورده اشاره نمود افزون بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338). اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه نیرومند مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در باره چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری بازاریابی رابطه مند , مبانی نظری , بازاریابی رابطه مند دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی


مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی،خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی برخلاف تبلیغات در رسانه­های سنتی، تبلیغات اینترنتی دارای دامنه وسیعی از گونه ها گوناگون تبلیغات، بر حسب محتوا[1] (مانند تجاری، آموزشی)، شکل[2] (مانند مکان نمایش، اندازه، رنگ) و رفتار (مانند روش نمایش تبلیغات، زمان­بندی نمایش تبلیغات) می­باشد. در حال آماده تبلیغات اینترنتی تبدیل به یکی از مهم­ترین تکه ها طراحی وب­سایت­ها شده است. واقعیت این است که محیط­های اینترنتی مانند وب­سایت­ها با تبلیغات اینترنتی، کارایی قابل توجهی بر پاسخ­های شناختی، احساسی و رفتاری دارند (دایلی[3]، 2004؛ اروگلو و همکاران[4]، 2001). سه گونه گوناگون از پاسخ­های مصرف­کنندگان (شناختی، احساسی و رفتاری) به محرک­های محیط آنلاین، شناسایی شده است (کیم و همکاران، 2012). در سنجش با پاسخ­های رفتاری، پاسخ­های شناختی و احساسی بیشتر در مدت زمان کوتاهی پس از در معرض پیمان داشتن[5] کاربر با محیط اینترنتی رخ می­دهد و می­تواند به سادگی بر پاسخ­های رفتاری پرتو بگذارد. پاسخ­های رفتاری به گردآور فعالیت­هایی مربوط می­گردد که کاربران در درازا و یا پس از روابط متقابلشان با محیط بیگانه از خود بروز می دهند (تنگ و همکاران، 2011). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی , مبانی نظری , پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی , خرید اینترنتی دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند


مبانی نظری بازاریابی رابطه مند دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1726 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش بازاریابی رابطه مند تلاش های رابطه مند : تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه هنگام بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در هنگام تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از هنگام جائیکه به سرنویس منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق گوناگون است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در پهنه بازاریابی روبرو می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع هستی دارد.به سرنویس نمونه می توان به بخش بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه تکاپو فرآورده اشاره نمود افزون بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338). اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه نیرومند مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در باره چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری بازاریابی رابطه مند , مبانی نظری , بازاریابی رابطه مند دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی


مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی،خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی برخلاف تبلیغات در رسانه­های سنتی، تبلیغات اینترنتی دارای دامنه وسیعی از گونه ها گوناگون تبلیغات، بر حسب محتوا[1] (مانند تجاری، آموزشی)، شکل[2] (مانند مکان نمایش، اندازه، رنگ) و رفتار (مانند روش نمایش تبلیغات، زمان­بندی نمایش تبلیغات) می­باشد. در حال آماده تبلیغات اینترنتی تبدیل به یکی از مهم­ترین تکه ها طراحی وب­سایت­ها شده است. واقعیت این است که محیط­های اینترنتی مانند وب­سایت­ها با تبلیغات اینترنتی، کارایی قابل توجهی بر پاسخ­های شناختی، احساسی و رفتاری دارند (دایلی[3]، 2004؛ اروگلو و همکاران[4]، 2001). سه گونه گوناگون از پاسخ­های مصرف­کنندگان (شناختی، احساسی و رفتاری) به محرک­های محیط آنلاین، شناسایی شده است (کیم و همکاران، 2012). در سنجش با پاسخ­های رفتاری، پاسخ­های شناختی و احساسی بیشتر در مدت زمان کوتاهی پس از در معرض پیمان داشتن[5] کاربر با محیط اینترنتی رخ می­دهد و می­تواند به سادگی بر پاسخ­های رفتاری پرتو بگذارد. پاسخ­های رفتاری به گردآور فعالیت­هایی مربوط می­گردد که کاربران در درازا و یا پس از روابط متقابلشان با محیط بیگانه از خود بروز می دهند (تنگ و همکاران، 2011). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی , مبانی نظری , پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی , خرید اینترنتی دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 11

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی


مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی،خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی برخلاف تبلیغات در رسانه­های سنتی، تبلیغات اینترنتی دارای دامنه وسیعی از گونه ها گوناگون تبلیغات، بر حسب محتوا[1] (مانند تجاری، آموزشی)، شکل[2] (مانند مکان نمایش، اندازه، رنگ) و رفتار (مانند روش نمایش تبلیغات، زمان­بندی نمایش تبلیغات) می­باشد. در حال آماده تبلیغات اینترنتی تبدیل به یکی از مهم­ترین تکه ها طراحی وب­سایت­ها شده است. واقعیت این است که محیط­های اینترنتی مانند وب­سایت­ها با تبلیغات اینترنتی، کارایی قابل توجهی بر پاسخ­های شناختی، احساسی و رفتاری دارند (دایلی[3]، 2004؛ اروگلو و همکاران[4]، 2001). سه گونه گوناگون از پاسخ­های مصرف­کنندگان (شناختی، احساسی و رفتاری) به محرک­های محیط آنلاین، شناسایی شده است (کیم و همکاران، 2012). در سنجش با پاسخ­های رفتاری، پاسخ­های شناختی و احساسی بیشتر در مدت زمان کوتاهی پس از در معرض پیمان داشتن[5] کاربر با محیط اینترنتی رخ می­دهد و می­تواند به سادگی بر پاسخ­های رفتاری پرتو بگذارد. پاسخ­های رفتاری به گردآور فعالیت­هایی مربوط می­گردد که کاربران در درازا و یا پس از روابط متقابلشان با محیط بیگانه از خود بروز می دهند (تنگ و همکاران، 2011). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی , مبانی نظری , پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی , خرید اینترنتی دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند


مبانی نظری بازاریابی رابطه مند دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1726 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش بازاریابی رابطه مند تلاش های رابطه مند : تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه هنگام بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در هنگام تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از هنگام جائیکه به سرنویس منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق گوناگون است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در پهنه بازاریابی روبرو می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع هستی دارد.به سرنویس نمونه می توان به بخش بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه تکاپو فرآورده اشاره نمود افزون بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338). اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه نیرومند مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در باره چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری بازاریابی رابطه مند , مبانی نظری , بازاریابی رابطه مند دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند


مبانی نظری بازاریابی رابطه مند دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1726 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش بازاریابی رابطه مند تلاش های رابطه مند : تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه هنگام بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در هنگام تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از هنگام جائیکه به سرنویس منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق گوناگون است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در پهنه بازاریابی روبرو می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع هستی دارد.به سرنویس نمونه می توان به بخش بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه تکاپو فرآورده اشاره نمود افزون بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338). اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه نیرومند مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در باره چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری بازاریابی رابطه مند , مبانی نظری , بازاریابی رابطه مند دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی


مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی،خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی برخلاف تبلیغات در رسانه­های سنتی، تبلیغات اینترنتی دارای دامنه وسیعی از گونه ها گوناگون تبلیغات، بر حسب محتوا[1] (مانند تجاری، آموزشی)، شکل[2] (مانند مکان نمایش، اندازه، رنگ) و رفتار (مانند روش نمایش تبلیغات، زمان­بندی نمایش تبلیغات) می­باشد. در حال آماده تبلیغات اینترنتی تبدیل به یکی از مهم­ترین تکه ها طراحی وب­سایت­ها شده است. واقعیت این است که محیط­های اینترنتی مانند وب­سایت­ها با تبلیغات اینترنتی، کارایی قابل توجهی بر پاسخ­های شناختی، احساسی و رفتاری دارند (دایلی[3]، 2004؛ اروگلو و همکاران[4]، 2001). سه گونه گوناگون از پاسخ­های مصرف­کنندگان (شناختی، احساسی و رفتاری) به محرک­های محیط آنلاین، شناسایی شده است (کیم و همکاران، 2012). در سنجش با پاسخ­های رفتاری، پاسخ­های شناختی و احساسی بیشتر در مدت زمان کوتاهی پس از در معرض پیمان داشتن[5] کاربر با محیط اینترنتی رخ می­دهد و می­تواند به سادگی بر پاسخ­های رفتاری پرتو بگذارد. پاسخ­های رفتاری به گردآور فعالیت­هایی مربوط می­گردد که کاربران در درازا و یا پس از روابط متقابلشان با محیط بیگانه از خود بروز می دهند (تنگ و همکاران، 2011). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی , مبانی نظری , پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی , خرید اینترنتی دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0


نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 این امکان را برای داوطلبان فراهم کرده است که آسان تر و بدون نیاز به شرکت در کنکور وارد دانشگاه شوند و در رشته باره دلبستگی خود به تحصیل بپردازند. هر ساله دانشجویان زیادی از راه نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور وارد رشته های باره دلبستگی خود در دانشگاه آزاد می شوند و به تحصیل می پردازند. لیکن همواره داوطلبان دلبستگی مند به رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در باره چگونگی این گونه تحصیل در دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 سوال دارند. ما در این نوشتار کوشش داریم در باره نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 توضیح دهیم. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 اولین باره مهمی که ذهن داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را به خود مشغول می دارد، زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد است. لازم است داوطلبان توجه کنند که زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 مانند هر سال، در دو نوبت مهر و بهمن ماه انجام می شود. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور 97 می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن ماه را از دست ندهید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم مهر به چهره بدون کنکور دانشجو می پذیرد. داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم مهر ماه وارد دانشگاه شوند، بایستی میانه ها مرداد ماه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند و نام نویسی خود را انجام دهند. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم بهمن به چهره بدون کنکور دانشجو می پذیرد. داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم بهمن ماه وارد دانشگاه شوند بایستی در میانه ها دی ماه نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را از دست ندید. روش نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 نحوه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97 به این چهره است که داوطلبان دلبستگی مند نخست باید با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه نمایند و دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را دانلود کنند و سپس از روی لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد که در دفترچه ارائه شده است، رشته محل باره دلبستگی خود را گزینش کنند و نسبت به گزینش رشته های دانشگاه آزاد بدون کنکور اقدام کنند. لازم است داوطلبان برای انجام یک گزینش رشته بدون اشکال، دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را به طور کامل باره مطالعه پیمان دهند. داوطلبان باید گزینش رشته نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را نیز از سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی انجام دهند. برای انجام گزینش رشته خود باید پس از مراجعه به سامانه مذکور، کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را خریداری کنند و با شماره سریال کارت اعتباری خریداری شده، وارد سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شوند و گزینش رشته خود را به ثبت برسانند. برای ثبت گزینش رشته خود در سامانه، داوطلبان بایستی اطلاعات شخصی و کد رشته محل های انتخابی خود را وارد و تایید کنند و لازم است در پایان داوطلبان رسید ثبت نامی خود را دریافت کنند چرا که در غیر این صورت، گزینش رشته در سیستم ثبت نشده است. پی از انجام این مرحله، داوطلبان باید با در دست داشتن یک نسخه چاپی از نام نویسی خود به یکتا دانشگاه مربوطه مراجعه کنند. نکته مهمی که داوطلبان در نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید به هنگام توجه کنند، این است که امکان ویرایش اطلاعات پس از نام نویسی قطعی برای داوطلبان هستی ندارد لذا بایستی در گزینش رشته محل خود دقت کنید. چنانچه پس از نام نویسی گرایش به تغییر رشته یا محل ثبت نامی خود داشته باشید، باید دوباره کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را تهیه کنند و برای رشته یا محل جدید باره نظر خود نام نویسی کنید. چنانچه برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 با دشوار روبرو شدید می توانید با کارشناسان صدای مشاوران تماس بگیرید. شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 بیشتر اندیشه می کنند که شرط معدل برای ورود به دانشگاه لازم است ولیکن باید به داوطلبان گفت که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در هیچ کدام از مقاطع کاردانی ناپیوسته، کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته شرط معدل ندارد و داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 تنها با داشتن مدرک مقطع پیش با هر معدلی می توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را انجام دهند و در دانشگاه آزاد تحصیل کنند. یعنی داوطلبان برای نام نویسی بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد ، تنها نیازمند مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی و برای نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد تنها به مدرک دیپلم یا کاردانی نیاز دارند. نکته ای که داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید در باره شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد ، دلخواه پیمان بدهند این است که افرادی که در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تحصیل می کنند، نمی توانند از مهمانی و انتقالی دانشگاه آزاد کاربرد کنند و تا پایان تحصیل خود بایستی در یکتا دانشگاهی انتخابی خود تحصیل کنند. باره دیگری که داوطلبان در باره هنگام سوال دارند و لازم است در باره هنگام برای شان توضیح بدهیم این است که برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 ضرورتی ندارد که مقطع پیشین خود را در دانشگاه آزاد تحصیل کرده باشید و فارغ التحصیلان همه دانشگاه ها اعم از علمی کاربردی، غیرانتفاعی و می توانند در دانشگاه آزاد تحصیل کنند و مدارک آنان باره تایید دانشگاه آزاد است. لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 برای گفتگو در باره رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0، که هموارد داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 گرایش دارند در باره هنگام بدانند، بهتر است رشته ها را به دو گروه پزشکی و غیر پزشکی بخش کنیم. در باره رشته های شاخه پزشکی اعم از پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دیگر رشته های این شاخه باید گفت که دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارد و داوطلبان نمی توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را برای این رشته ها انجام دهند. داوطلبان برای ورود به رشته های شاخه پزشکی باید نام نویسی کنکور سراسری 97 را انجام دهند و در کنکور 97-0 شرکت کنند و برای ورود به دانشگاه آزاد، گزینش رشته کنند. در باره رشته های غیرپزشکی لازم است داوطلبان بدانند که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای همه رشته های غیرپزشکی شدنی است و می توانند بدون دادن کنکور وارد دانشگاه آزاد شوند و در رشته باره دلبستگی خود تحصیل نمایند. داوطلبان به این نکته توجه کنند که چنانچه رشته باره دلبستگی خود را در لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 پیدا نمی کنید و دانشگاه آزاد رشته باره نظر شما را ارائه نداده است، رشته باره دلبستگی خود را در رشته های علمی کاربردی ، رشته های بدون کنکور پیام نور و یا بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی جستجو کنید و برای نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی ، نام نویسی دانشگاه غیرانتفاعی و یا نام نویسی پیام نور بدون کنکور اقدام کنید. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مهر یا بهمن ماه 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. جهت مشاوره در زمینه نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد از راه تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 1612 907 909 تماس بگیرید منبع: نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد sedayemoshaveran
منبع : sedayemoshaveran
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند


مبانی نظری بازاریابی رابطه مند دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1726 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری بازاریابی رابطه مند (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش بازاریابی رابطه مند تلاش های رابطه مند : تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه هنگام بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در هنگام تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از هنگام جائیکه به سرنویس منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق گوناگون است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در پهنه بازاریابی روبرو می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع هستی دارد.به سرنویس نمونه می توان به بخش بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه تکاپو فرآورده اشاره نمود افزون بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338). اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه نیرومند مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در باره چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری بازاریابی رابطه مند , مبانی نظری , بازاریابی رابطه مند دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0


نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 این امکان را برای داوطلبان فراهم کرده است که راحت‌تر و بدون نیاز به شرکت در کنکور وارد دانشگاه شوند و در رشته باره دلبستگی خود به تحصیل بپردازند. هر ساله دانشجویان زیادی از راه نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور وارد رشته‌های باره دلبستگی خود در دانشگاه آزاد می‌شوند و به تحصیل می‌پردازند. لیکن همواره داوطلبان علاقه‌مند به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در باره چگونگی این گونه تحصیل در دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 سوال دارند. ما در این نوشتار کوشش داریم در باره نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 توضیح دهیم. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 اولین باره مهمی که ذهن داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را به خود مشغول می‌دارد، زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد است. لازم است داوطلبان توجه کنند که زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 مانند هر سال، در دو نوبت مهر و بهمن ماه انجام می‌شود. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور 97 می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن ماه را از دست ندهید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم مهر به چهره بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد. داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم مهر ماه وارد دانشگاه شوند، بایستی میانه ها مرداد ماه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند و نام نویسی خود را انجام دهند. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم بهمن به چهره بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد. داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم بهمن ماه وارد دانشگاه شوند بایستی در میانه ها دی ماه نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را از دست ندید. روش نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 نحوه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97 به این چهره است که داوطلبان علاقه‌مند نخست باید با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه نمایند و دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را دانلود کنند و سپس از روی لیست رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد که در دفترچه ارائه شده است، رشته محل باره دلبستگی خود را گزینش کنند و نسبت به گزینش رشته‌های دانشگاه آزاد بدون کنکور اقدام کنند. لازم است داوطلبان برای انجام یک گزینش رشته بدون اشکال، دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را به طور کامل باره مطالعه پیمان دهند. داوطلبان باید گزینش رشته نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را نیز از سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی انجام دهند. برای انجام گزینش رشته خود باید پس از مراجعه به سامانه مذکور، کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را خریداری کنند و با شماره سریال کارت اعتباری خریداری شده، وارد سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شوند و گزینش رشته خود را به ثبت برسانند. برای ثبت گزینش رشته خود در سامانه، داوطلبان بایستی اطلاعات شخصی و کد رشته محل‌های انتخابی خود را وارد و تایید کنند و لازم است در پایان داوطلبان رسید ثبت نامی خود را دریافت کنند چرا که در غیر این صورت، گزینش رشته در سیستم ثبت نشده است. پی از انجام این مرحله، داوطلبان باید با در دست داشتن یک نسخه چاپی از نام نویسی خود به یکتا دانشگاه مربوطه مراجعه کنند. نکته مهمی که داوطلبان در نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید به هنگام توجه کنند، این است که امکان ویرایش اطلاعات پس از نام نویسی قطعی برای داوطلبان هستی ندارد لذا بایستی در گزینش رشته محل خود دقت کنید. چنانچه پس از نام نویسی گرایش به تغییر رشته یا محل ثبت نامی خود داشته باشید، باید دوباره کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را تهیه کنند و برای رشته یا محل جدید باره نظر خود نام نویسی کنید. چنانچه برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 با دشوار روبرو شدید می‌توانید با کارشناسان صدای مشاوران تماس بگیرید. شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 بیشتر اندیشه می‌کنند که شرط معدل برای ورود به دانشگاه لازم است ولیکن باید به داوطلبان گفت که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در هیچ کدام از مقاطع کاردانی ناپیوسته، کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته شرط معدل ندارد و داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 تنها با داشتن مدرک مقطع پیش با هر معدلی می‌توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را انجام دهند و در دانشگاه آزاد تحصیل کنند. یعنی داوطلبان برای نام نویسی بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد ، تنها نیازمند مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی و برای نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد تنها به مدرک دیپلم یا کاردانی نیاز دارند. نکته‌ای که داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید در باره شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد ، دلخواه پیمان بدهند این است که افرادی که در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند، نمی‌توانند از مهمانی و انتقالی دانشگاه آزاد کاربرد کنند و تا پایان تحصیل خود بایستی در یکتا دانشگاهی انتخابی خود تحصیل کنند. باره دیگری که داوطلبان در باره هنگام سوال دارند و لازم است در باره هنگام برای‌شان توضیح بدهیم این است که برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 ضرورتی ندارد که مقطع پیشین خود را در دانشگاه آزاد تحصیل کرده باشید و فارغ‌التحصیلان همه دانشگاه‌ها اعم از علمی کاربردی، غیرانتفاعی و … می‌توانند در دانشگاه آزاد تحصیل کنند و مدارک آنان باره تایید دانشگاه آزاد است. لیست رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 برای گفتگو در باره رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0، که هموارد داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 گرایش دارند در باره هنگام بدانند، بهتر است رشته‌ها را به دو گروه پزشکی و غیر پزشکی بخش کنیم. در باره رشته‌های شاخه پزشکی اعم از پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دیگر رشته‌های این شاخه باید گفت که دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارد و داوطلبان نمی‌توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را برای این رشته‌ها انجام دهند. داوطلبان برای ورود به رشته‌های شاخه پزشکی باید نام نویسی کنکور سراسری 97 را انجام دهند و در کنکور 97-0 شرکت کنند و برای ورود به دانشگاه آزاد، گزینش رشته کنند. در باره رشته‌های غیرپزشکی لازم است داوطلبان بدانند که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای همه رشته‌های غیرپزشکی شدنی است و می‌توانند بدون دادن کنکور وارد دانشگاه آزاد شوند و در رشته باره دلبستگی خود تحصیل نمایند. داوطلبان به این نکته توجه کنند که چنانچه رشته باره دلبستگی خود را در لیست رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 پیدا نمی‌کنید و دانشگاه آزاد رشته باره نظر شما را ارائه نداده است، رشته باره دلبستگی خود را در رشته‌های علمی کاربردی ، رشته‌های بدون کنکور پیام‌نور و یا بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی جستجو کنید و برای نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی ، نام نویسی دانشگاه غیرانتفاعی و یا نام نویسی پیام نور بدون کنکور اقدام کنید. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مهر یا بهمن ماه 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. جهت مشاوره در زمینه نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد از راه تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 1612 907 909 تماس بگیرید منبع: نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد
منبع : صدای مشاوران
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی


مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی،خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) قیمت فایل تنها 27,000 تومان مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های درونی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، کاربرد در بیان مسئله و پیشینه پژوهش و پروپوزال، کاربرد در نوشتار علمی پژوهشی، کاربرد در پژوهش و پژوهش ها، کاربرد آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش پژوهش دانشگاهی گونه فایل: word وقابل ویرایش پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی برخلاف تبلیغات در رسانه­های سنتی، تبلیغات اینترنتی دارای دامنه وسیعی از گونه ها گوناگون تبلیغات، بر حسب محتوا[1] (مانند تجاری، آموزشی)، شکل[2] (مانند مکان نمایش، اندازه، رنگ) و رفتار (مانند روش نمایش تبلیغات، زمان­بندی نمایش تبلیغات) می­باشد. در حال آماده تبلیغات اینترنتی تبدیل به یکی از مهم­ترین تکه ها طراحی وب­سایت­ها شده است. واقعیت این است که محیط­های اینترنتی مانند وب­سایت­ها با تبلیغات اینترنتی، کارایی قابل توجهی بر پاسخ­های شناختی، احساسی و رفتاری دارند (دایلی[3]، 2004؛ اروگلو و همکاران[4]، 2001). سه گونه گوناگون از پاسخ­های مصرف­کنندگان (شناختی، احساسی و رفتاری) به محرک­های محیط آنلاین، شناسایی شده است (کیم و همکاران، 2012). در سنجش با پاسخ­های رفتاری، پاسخ­های شناختی و احساسی بیشتر در مدت زمان کوتاهی پس از در معرض پیمان داشتن[5] کاربر با محیط اینترنتی رخ می­دهد و می­تواند به سادگی بر پاسخ­های رفتاری پرتو بگذارد. پاسخ­های رفتاری به گردآور فعالیت­هایی مربوط می­گردد که کاربران در درازا و یا پس از روابط متقابلشان با محیط بیگانه از خود بروز می دهند (تنگ و همکاران، 2011). قیمت فایل تنها 27,000 تومان برچسب ها : مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی ، خرید اینترنتی , مبانی نظری , پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتی , خرید اینترنتی دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

خطرات تداوم تعصب های پسااستعماری در پژوهش ها


سیناپرس: گسترش همکاری میان دانشگاهیان و سازمان های گسترش ای در انجام طرح های تحقیقاتی، با نگرانی های اخلاقی و عملی همراه شده است. تحقیقات مشترک با همکاری دانشگاهیان و سازمان های گسترش ای درحال افزایش است؛ اما با در پیش گرفتن برخی شیوه های نادرست، شاهد تعصب های پسا استعماری ( postcolonial biases ) در میان محققان هستیم. در نیچر نمایه (Nature Index) ، همکاری میان دانشگاهیان و سازمان های غیرانتفاعی در فرآوری مقالات با کیفیت بالا، از 28351 نوشتار در سال 2012 به 48899 نوشتار در سال 2016 افزایش پیدا کرد. بیشتر همکاری های میان منطقه ای در دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی در اروپا و آمریکای شمالی دیده می شود و این مراکز، 11 هزار و 558 بستگی با دانشگاه ها و موسسات کشورهای دیگر برقرار کرده اند. این همکاری ها از راه نیازهای متقابل هدایت می شوند. نیک چیزمان (Nic Cheeseman) و سوزان دادورث (Susan Dodsworth) ، از محققان دانشگاه بیرمنگام، مطالعه ای را با هدف بحث پتانسیل ها و مشکلات روابط میان دانشگاهیان و موسسات گسترش ای در آفریقا انجام دادند: ادامه خبر
منبع : شتاب نیوز پوشش اخبار لحظه ای نجوم و علوم دیگر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

bestofday

پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراكز پیش دانشگاهی


پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل 337 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 100 پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی چکیده فرسودگی شغلی دربرگیرنده دریافتن خستگی عاطفی ، مسخ منش و ناکامی فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را باره بررسی پیمان داد . روش پژوهش توصیفی و از گونه زمینه یابی است . نمونه این پژوهش 134 نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با به کارگیری روش نمونه گیری چند مرحله ای گزینش شدند . ابزار پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش پژوهنده یا پژوهشگر ساخته تهیه شد . نتایج پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی ، مسخ منش ، ناکامی فردی کمتر از سطح میانه می باشد . و میان سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات ، تعداد سالهای تدریس و گونه ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد . در باره بستگی تعداد سالهای تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ منش رابطه معنی داری بدست نیامد، و تنها در بستگی مولفه سوم یعنی ناکامی فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود . فهرست مطالب فصل نخست 1-1- پیشگفتار 2 1-2- بیان مسأله................................. 3 1-3- اهمیت مسأله................................. 4 1-4- اهداف تحقیق................................. 5 1-4-1- هدف کلی تحقیق................ 5 1-4-2- هدف جزئی تحقیق............... 5 1-5- سؤالات تحقیق................................. 6 1-6- تعاریف متغیرها.......................... 7 1-7- تعاریف عملیاتی.......................... 9 فصل دوم 2-1- مقدمه......................... 11 2-2- فرسودگی شغلی.................. 11 2-3- رویکردهای گوناگون به فرسودگی شغلی 14 2-3-1- رویکرد بالینی .............. 14 2-3-2- رویکرد روان شناختی اجتماعی 16 2-3-3- رویکرد تبادلی............... 17 2-3-4- مدل کاپنر................... 19 2-4- رویکرد ساختاری................ 20 2-4-1- سازمان...................... 21 2-4-2- جو سازمانی.................. 21 2-4-3- تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی 22 2-4-4- جو سازمانی و روابط سازمانی.. 23 2-4-5- شاخص های جو تندرست سازمانی.... 24 2-4-6- بهداشت روانی................ 25 2-4-7- روحیه....................... 26 2-4-8- ویژگی های مدرسه سالم........ 26 2-5- مراحل فرسودگی شغلی............ 27 2-5-1- ماسلاچ....................... 27 2-5-2- پستونچی..................... 28 2-5-3- مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون) 30 2-6- عوامل فرسودگی شغلی............ 30 2-7- نشانه های فرسودگی شغلی........ 33 2-8- عوارض فرسودگی شغلی............ 34 2-9- استرس شغلی.................... 34 2-9-1- منابع استرس شغلی............ 35 2-9-2- بستگی استرس شغلی با تحلیل رفتگی 37 2-10- تحلیل رفتگی وشخصیت........... 41 2-10-1- تحلیل رفتگی و کار آموزگاری. 43 2-11- فشار روانی................... 45 2-11-1- نشانه ها تخریبی فشار روانی در تدریس 46 2-11-2- راههای کاهش فشار روانی معلمان 46 2-12- پیشینه پژوهش................. 48 2-12-1- تحقیقات داخلی.............. 48 2-12-2- تحقیقات خارجی.............. 54 فصل سوم 3-1- طرح تحقیق..................... 58 3-2- جامعه آماری................... 58 3-3- متغیر مستقل و وابسته.......... 58 3-4- روش نمونه گیری ............... 58 3-5- ابزار اندازه گیری............. 59 3-6- پایایی و روایی تحقیق.......... 59 3-7- ابزار موشکافی داده ها... 59 فصل چهارم 4-1- مقدمه......................... 61 4-2- موشکافی داده ها ........ 62 فصل پنجم 5-1- مقدمه......................... 85 5-2- بحث ونتیجه گیری .............. 85 5-3- پیشنهادها..................... 91 5-4- محدودیتها..................... 91 منابع.............................. 92 فهرست جداول جدول 4-1 – پخش فراوانی پیوسته با متغیر سن دبیران................................... 62 جدول 4-2 – پخش فروانی پیوسته با متغیر میزان تحصیلات دبیران............................. 64 جدول 4-3 – پخش فروانی پیوسته با متغیر تعداد سالهای تدریس دبیران....................... 66 جدول 4-4 – پخش فروانی پیوسته با متغیر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی.............. 68 جدول 4-5 – پخش فروانی پیوسته با متغیر گونه درس باره تدریس.............................. 70 جدول 4-6 آمار توصیفی پیوسته با بررسی چگونگی مولفه خستگی عاطفی........................ 72 جدول 4-7 آمار توصیفی پیوسته با بررسی چگونگی مولفه مسخ شخصیت.......................... 72 جدول 4-8 آمار توصیفی پیوسته با بررسی چگونگی مولفه ناکامی فردی.................... 73 جدول 4-9 بررسی چگونگی موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی........................ 74 جدول 4-10 بررسی چگونگی موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت.......................... 76 جدول 4-11 بررسی چگونگی موجود دیدگاه دبیران نسبت به ناکامی فردی.................... 78 جدول 4-12 بررسی سنجش ای فرسودگی شغلی با تأکید بر سطوح سنی........................... 80 جدول 4-13 بررسی سنجش ای فرسودگی شغلی با تأکید بر مدرک تحصیلی........................ 81 جدول 4-14 بررسی سنجش ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس................. 82 جدول 4-15 بررسی سنجش ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی. 84 جدول آزمون تعقیبی LSD پیوسته با جدول 15 85 جدول 4-16 بررسی سنجش ای فرسودگی شغلی با تأکید بر گونه درس باره تدریس (نوع تدریس)..... 86 فهرست نمودارها نمودار 4-1 نمودار پیوسته با پخش فراوانی جدول شماره 1.................................. 63 نمودار 4-2 نمودار پیوسته با پخش فراوانی جدول شماره 2.................................. 65 نمودار 4-3 نمودار پیوسته با پخش فراوانی جدول شماره 3.................................. 67 نمودار 4-4 نمودار پیوسته با پخش فراوانی جدول شماره 4.................................. 69 نمودار 4-5 نمودار پیوسته با پخش فراوانی جدول شماره 5.................................. 71 تحقیقات دانشجویی دسیس
منبع : تحقیقات دانشجویی دسیس
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب : #

#

#

|

تهران

bestofday

ثبت نام دانشگاه ازاد بدون کنکور


نام نویسی دانشگاه ازاد بدون کنکور نام نویسی دانشگاه ازاد بدون کنکور به چه صورتی انجام می شود؟ شرایط نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور چیست؟ آیا تمامیه رشته ها در دانشگاه آزاد به چهره بدون کنکور ارائه می شود؟ این ها سوالات متداولی است که در ذهن بیشتر داوطلبان نام نویسی و ورود به دانشگاه آزاد به هستی می آید. چند سالی است که دانشگاه آزاد با هدف افزایش و ارتقای بارعلمی قشر داوطلب تحصیل در دانشگاه اقدام به پذیرش و نام نویسی داوطلبان درخواست کننده می کند.البته این نام نویسی بدون شرکت در کنکور چهره صورت می گیرد و نیازی به داشتن رتبه کسب شده در کنکور نمی باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر باره نام نویسی دانشگاه ازاد بدون کنکور با مشاوران مالیم گروه تماس حاصل نمایید. شماره تماس از راه تلفن های ثابت در سراسر کشور – ***** سال های پیش نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور مشروط به کیفیت معدل بود ولی از سال 93 تاکنون این شرط نیز حذف شده است تا داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد با گمان آسان بتوانند در رشته خود نام نویسی کنند. دانشگاه ازاد طی این چند سال در جهت اهداف علمی پژوهشی و بهبود سطح کیفیت تحصیلی و جذب دانشجویان بورسیه از کشور های همسایه نام نویسی بدون کنکور در اکثر رشته ها را آغاز کرده.برای اطلاعات در باره نام نویسی دانشگاه ، گزینش رشته و همگی سوالات تحصیلی با مشاوره تلفنی کنکور و یا مشاوره تحصیلی کنکور مالیم گروه تماس حاصل فرمایید حدود 95درصد رشته های دانشگاه آزاد در مقاطع کاردانی و کارشناسی به چهره بدون کنکور ارائه می شود.به جز رشته های پزشکی،دندان پزشکی،داروسازی و رشته های پیراپزشکی که امکان نام نویسی بدون کنکور در دانشگاه آزاد هستی ندارد دیگر رشته ها به چهره بدون کنکور ارائه می شود. شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد هرساله دانشگاه آزاد در دو ورودی مهرماه و بهمن ماه اقدام به پذیرش و پذیرش دانشجو می کند.زمان نام نویسی برای ورودی مهر از میانه ها شهریور آغاز شده و تا اوایل مهر ادامه می یابد. زمان نام نویسی برای ورودی بهمن از اواخر دی آغاز شده و تا اوایل بهمن ادامه می یابد.در ادامه به روش نام نویسی دانشگاه ازاد بدون کنکور می پردازیم. ثبت نام دانشگاه ازاد بدون کنکور در چهارمقطع کاردانی پیوسته،کاردانی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته چهره می گیرد. داوطلبانی که تنها مدرک دیپلم دارند می بایست در مقطع کاردانی پیوسته نام نویسی کنند و پس از گذراندن دوره کاردانی و دریافت مدرک هنگام می توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته شرکت کنند که نام نویسی در مقطع کارشناسی ناپیوسته داشتن مدرک کاردانی است. داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند می توانند در دو مقطع کاردانی ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته نام نویسی کنند.ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته مشروط به داشتن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی می باشد. به طور همه داوطلبانی که در دوران تحصیل در رشته های انسانی،تجربی و ریاضی تحصیل کرده اند می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته نام نویسی کنند. اگر شما پیش از نام نویسی دانشگاه ازاد بدون کنکور،از طریق کسب رتبه وارد دانشگاه شده اید ولی بنابه دلایلی نتوانستید واحدهای مربوطه را بگذرانید می توانید پس از نام نویسی بدون کنکور واحدهای مشترک را البته در چهره دریافت نمره بالاتر از 12 تطبیق بدهید تا از این روش دوباره هزینه و وقت خود را بیهوده تلف نکنید. بسیار سوال شده است که تفاوت نام نویسی دانشگاه ازاد بدون کنکور و با کنکور در چیست؟ باید در پاسخ بگوییم تنها تفاوت در روش ورود به دانشگاست.وگرنه شرایط دیگر همانند شهریه پرداختی به دانشگاه تفاوتی با یکدیگر ندارد.مدرک فارغ التحصیلی نیز تفاوتی با یکدیگر ندارد و هردو دارای ارزش و اعتبار یکسان می باشند. فقط دانش جویانی که اقدام به نام نویسی دانشگاه آزاد براساس پیشینه تحصیلی داشته اند حق جابه جایی یا مهمانی را به دیگر واحدها ندارند و این تفاوت چشمگیر این دونوع ورود به دانشگاست. روش ی نام نویسی بدون کنکور در مقاطع گوناگون برای نگریستن دفترچه نام نویسی کارشناسی دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید حال می خواهیم به بررسی روش ی نام نویسی دانشگاه ازاد بدون کنکور در مقاطع گوناگون دانشگاه ازاد بپردازیم. برای نام نویسی بدون کنکور بایستی شما نخست به سایت azmoon.org مراجعه کنید و مقطع باره نظر و روش نام نویسی خود را گزینش کنید. ابتدا برای نام نویسی بایستی نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام کنید ودر مرحله نام نویسی کدآن را وارد کنید.البته باید توجه داشته باشید که کارت اعتباری نام نویسی براساس پیشینه تحصیلی با نام نویسی تکمیل گنجایش متفاوت است. اگر با وارد کردن رشته باره نظر خود لیست دانشگاه های باره ارائه دهنده این رشته را می بینید ولی اگر خواهان دانشگاه و شهر به خصوصی هستید می توانید نام هنگام ها را در کادر وارد کنید و لیست رشته های هنگام را ببینید. کارشناسی ناپیوسته برای افرادی است که مدرک دیپلم ندارند و برای دریافت درک کارشناسی یا لیسانس باید مدرک کاردانی را دریافت کنند و این بشتر برای رشته های فنی پیشه ای و کاردانش است که مدرک پیش دانشگاهی ندارد. نام نویسی کارشناسی بزرگتر دانشگاه ازاد کارشناسی بزرگتر :کارشناسی بزرگتر در اکثر رشته های خود نیاز به کنکور است اما در حال آماده دانشگاه آزاد لیست رشته های بدون کتکور در مقطع کارشناسی بزرگتر خود پیمان داده است و برای نام نویسی بزرگتر بدون کنکور دانشگاه آزاد نیاز به مدرک کارشناسی است. در مقطع دکتری گفتنی است که دانشگاه ازاد پذیرش بدون کنکور را انجام می دهد اما در باره رشته های موجود در لیست بدون کنکور دانشگاه ازاد باید هنگام آغاز نام نویسی حضوری دانشگاه ازاد مراجعه کنید و یا می توانید با مشاورین گزینش رشته تماس پایدار کنید مدارک و شرایط لازم برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه ازاد را در نوشتار های پیشین برای شما ارائه دادیم. برای مشاوره تحصیلی نام نویسی دانشگاه و گزینش رشته با مشاورین مالیم گروه تماس پایدار کنید. مشاوره تحصیلی مشاوره خانواده
منبع : مشاوره تحصیلی کنکور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب : #

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

دانلود بررسی موضوع اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان پاورپوینت


فهرست مطالب: دانلود بررسی جستار اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان پاورپوینت تاریخ ایجاد 03/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 12 قیمت: 4800 تومان تعدادمشاهده 2 دانلود پاورپوینت با جستار موضوع اثرات نور و رنگ در طراحی بیمارستان بخشی از مطالب: در چهار دهه گذشته تحقیقات کمی در باره نقش طراحی محیط فیزیکی بر روی سلامت روحی کسان انجام شده است. تحقیقات و نتایج: در ژوئن 2005 کالج فلوز (Fellows) از بنیاد امریکایی معماران به اهمیت یک دستیابی بر پایه شواهد در طراحی بیمارستان با مقرر کردن فلوشیپ دوساله لتروب برای یک تیم سه جانبه متشکل ازیک شرکت عملی معماری (شرکای معمار چونگ Chong Partners Architecture)، یک سیستم مراقبت بهداشتی (Kaiser Permanente) و یک گروه پژوهشی دانشگاهی (دانشگاه کالیفرنیا University of California,Berkeley) اعتراف کردند. این تیم اثرات نور و رنگ را بر نتایج سلامتی بررسی می کرد تا داده های جامدی را فراهم کند تا معماران و مدیران بیمارستانها بتوانند به چهره نهفته از هنگام برای تصمیمات مطالعه شده ای درباره محیط بیمارستان کاربرد کنند. ضروری ترین قسمت این پژوهش تنظیم شده که در نیمه سال 2007 کامل شود.تحقیق از 2 کوشش تحقیقی بزرگ تشکیل می شود، یکی از آنها یک مطالعه داده های بنیادی وسیع در بستگی با خواص طراحی اتاق، بازدیدهای بیمار و پیشینه پزشکی بیمار در 30 بیمارستان است. واژه ها کلیدی مرتبط: دانلود , پاورپوینت , با ,موضوع ,اثرات ,نور , و ,رنگ در , طراحی , بیمارستان , , , , , , , , مقالات پیوسته در این دسته پاورپوینت بررسی روانشناسی محیط در معماری پاورپوینت بررسی چیدمان فضا دانلود بررسی ، روانشناسی محیط در معماری ، پاورپوینت پاورپوینت بررسی مکانیابی مساجد در تهران پاورپوینت بررسی ساختار های زمینه گرا در معماری سنتی و بومی گیلان پاورپوینت بررسی اصول معماری و ایجاد خلاقیت در بناهای مدارس ابتدایی پاورپوینت بررسی روشهای ایجاد تصویر ذهنی و خلاقیت در مهد کودک پاورپوینت بررسی نقش فرهنگ بر کالبد معماری دانلود سیر اندیشه های معماری پست مدرنیسم در معماری,پاورپوینت دانلود فرهنگ در معماری,پاورپوینت پاورپوینت بررسی و شناخت حکمت هنر اسلامی پاورپوینت بررسی نظریات رابرت ونچوری و ریچارد راجرز پاورپوینت بررسی پارامترهای مؤثر بر مصرف انرژی در ساختمان پاورپوینت نماد و نماد پردازی در معماری اسلامی(ppt) پاورپوینت حکمت اسلامی در معماری ایرانی(ppt) پاورپوینت زمینه گرایی پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری پاورپوینت جستاری در طرق معنا دهی به فضا و مکان معماری از دیدگاه روانشناسی محیط پاورپوینت اهمیت و نقش فضاهای تفریحی و فراغتی در جهت ارتقای سلامت روان در خانه سالمندان
منبع : معماری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0


نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 این امکان را برای داوطلبان فراهم کرده است که آسان تر و بدون نیاز به شرکت در کنکور وارد دانشگاه شوند و در رشته باره دلبستگی خود به تحصیل بپردازند. هر ساله دانشجویان زیادی از راه نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور وارد رشته های باره دلبستگی خود در دانشگاه آزاد می شوند و به تحصیل می پردازند. لیکن همواره داوطلبان دلبستگی مند به رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در باره چگونگی این گونه تحصیل در دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 سوال دارند. ما در این نوشتار کوشش داریم در باره نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 توضیح دهیم. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 اولین باره مهمی که ذهن داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را به خود مشغول می دارد، زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد است. لازم است داوطلبان توجه کنند که زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 مانند هر سال، در دو نوبت مهر و بهمن ماه انجام می شود. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور 97 می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن ماه را از دست ندهید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم مهر به چهره بدون کنکور دانشجو می پذیرد. داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم مهر ماه وارد دانشگاه شوند، بایستی میانه ها مرداد ماه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند و نام نویسی خود را انجام دهند. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم بهمن به چهره بدون کنکور دانشجو می پذیرد. داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم بهمن ماه وارد دانشگاه شوند بایستی در میانه ها دی ماه نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را از دست ندید. روش نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 نحوه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97 به این چهره است که داوطلبان دلبستگی مند نخست باید با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه نمایند و دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را دانلود کنند و سپس از روی لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد که در دفترچه ارائه شده است، رشته محل باره دلبستگی خود را گزینش کنند و نسبت به گزینش رشته های دانشگاه آزاد بدون کنکور اقدام کنند. لازم است داوطلبان برای انجام یک گزینش رشته بدون اشکال، دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را به طور کامل باره مطالعه پیمان دهند. داوطلبان باید گزینش رشته نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را نیز از سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی انجام دهند. برای انجام گزینش رشته خود باید پس از مراجعه به سامانه مذکور، کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را خریداری کنند و با شماره سریال کارت اعتباری خریداری شده، وارد سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شوند و گزینش رشته خود را به ثبت برسانند. برای ثبت گزینش رشته خود در سامانه، داوطلبان بایستی اطلاعات شخصی و کد رشته محل های انتخابی خود را وارد و تایید کنند و لازم است در پایان داوطلبان رسید ثبت نامی خود را دریافت کنند چرا که در غیر این صورت، گزینش رشته در سیستم ثبت نشده است. پی از انجام این مرحله، داوطلبان باید با در دست داشتن یک نسخه چاپی از نام نویسی خود به یکتا دانشگاه مربوطه مراجعه کنند. نکته مهمی که داوطلبان در نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید به هنگام توجه کنند، این است که امکان ویرایش اطلاعات پس از نام نویسی قطعی برای داوطلبان هستی ندارد لذا بایستی در گزینش رشته محل خود دقت کنید. چنانچه پس از نام نویسی گرایش به تغییر رشته یا محل ثبت نامی خود داشته باشید، باید دوباره کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را تهیه کنند و برای رشته یا محل جدید باره نظر خود نام نویسی کنید. چنانچه برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 با دشوار روبرو شدید می توانید با کارشناسان صدای مشاوران تماس بگیرید. شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 بیشتر اندیشه می کنند که شرط معدل برای ورود به دانشگاه لازم است ولیکن باید به داوطلبان گفت که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در هیچ کدام از مقاطع کاردانی ناپیوسته، کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته شرط معدل ندارد و داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 تنها با داشتن مدرک مقطع پیش با هر معدلی می توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را انجام دهند و در دانشگاه آزاد تحصیل کنند. یعنی داوطلبان برای نام نویسی بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد ، تنها نیازمند مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی و برای نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد تنها به مدرک دیپلم یا کاردانی نیاز دارند. نکته ای که داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید در باره شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد ، دلخواه پیمان بدهند این است که افرادی که در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تحصیل می کنند، نمی توانند از مهمانی و انتقالی دانشگاه آزاد کاربرد کنند و تا پایان تحصیل خود بایستی در یکتا دانشگاهی انتخابی خود تحصیل کنند. باره دیگری که داوطلبان در باره هنگام سوال دارند و لازم است در باره هنگام برای شان توضیح بدهیم این است که برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 ضرورتی ندارد که مقطع پیشین خود را در دانشگاه آزاد تحصیل کرده باشید و فارغ التحصیلان همه دانشگاه ها اعم از علمی کاربردی، غیرانتفاعی و می توانند در دانشگاه آزاد تحصیل کنند و مدارک آنان باره تایید دانشگاه آزاد است. لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 برای گفتگو در باره رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0، که هموارد داوطلبان دلبستگی مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 گرایش دارند در باره هنگام بدانند، بهتر است رشته ها را به دو گروه پزشکی و غیر پزشکی بخش کنیم. در باره رشته های شاخه پزشکی اعم از پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دیگر رشته های این شاخه باید گفت که دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارد و داوطلبان نمی توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را برای این رشته ها انجام دهند. داوطلبان برای ورود به رشته های شاخه پزشکی باید نام نویسی کنکور سراسری 97 را انجام دهند و در کنکور 97-0 شرکت کنند و برای ورود به دانشگاه آزاد، گزینش رشته کنند. در باره رشته های غیرپزشکی لازم است داوطلبان بدانند که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای همه رشته های غیرپزشکی شدنی است و می توانند بدون دادن کنکور وارد دانشگاه آزاد شوند و در رشته باره دلبستگی خود تحصیل نمایند. داوطلبان به این نکته توجه کنند که چنانچه رشته باره دلبستگی خود را در لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 پیدا نمی کنید و دانشگاه آزاد رشته باره نظر شما را ارائه نداده است، رشته باره دلبستگی خود را در رشته های علمی کاربردی ، رشته های بدون کنکور پیام نور و یا بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی جستجو کنید و برای نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی ، نام نویسی دانشگاه غیرانتفاعی و یا نام نویسی پیام نور بدون کنکور اقدام کنید. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مهر یا بهمن ماه 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. جهت مشاوره در زمینه نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد از راه تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 1612 907 909 تماس بگیرید منبع: نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد sedayemoshaveran
منبع : sedayemoshaveran
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0


نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 این امکان را برای داوطلبان فراهم کرده است که راحت‌تر و بدون نیاز به شرکت در کنکور وارد دانشگاه شوند و در رشته باره دلبستگی خود به تحصیل بپردازند. هر ساله دانشجویان زیادی از راه نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور وارد رشته‌های باره دلبستگی خود در دانشگاه آزاد می‌شوند و به تحصیل می‌پردازند. لیکن همواره داوطلبان علاقه‌مند به رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در باره چگونگی این گونه تحصیل در دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 سوال دارند. ما در این نوشتار کوشش داریم در باره نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 توضیح دهیم. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 اولین باره مهمی که ذهن داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را به خود مشغول می‌دارد، زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد است. لازم است داوطلبان توجه کنند که زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 مانند هر سال، در دو نوبت مهر و بهمن ماه انجام می‌شود. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور 97 می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن ماه را از دست ندهید. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم مهر به چهره بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد. داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم مهر ماه وارد دانشگاه شوند، بایستی میانه ها مرداد ماه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند و نام نویسی خود را انجام دهند. زمان نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97 دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای ترم بهمن به چهره بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد. داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور که گرایش دارند در ترم بهمن ماه وارد دانشگاه شوند بایستی در میانه ها دی ماه نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند. برای آگاهی از زمان ریزبین نام نویسی دانشگاه آزاد بدون کنکور می توانید عضو کانال اخبار تحصیلی صدای مشاوران شوید تا نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را از دست ندید. روش نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 نحوه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97 به این چهره است که داوطلبان علاقه‌مند نخست باید با مراجعه به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه نمایند و دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را دانلود کنند و سپس از روی لیست رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد که در دفترچه ارائه شده است، رشته محل باره دلبستگی خود را گزینش کنند و نسبت به گزینش رشته‌های دانشگاه آزاد بدون کنکور اقدام کنند. لازم است داوطلبان برای انجام یک گزینش رشته بدون اشکال، دفترچه نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را به طور کامل باره مطالعه پیمان دهند. داوطلبان باید گزینش رشته نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را نیز از سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی انجام دهند. برای انجام گزینش رشته خود باید پس از مراجعه به سامانه مذکور، کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 را خریداری کنند و با شماره سریال کارت اعتباری خریداری شده، وارد سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی شوند و گزینش رشته خود را به ثبت برسانند. برای ثبت گزینش رشته خود در سامانه، داوطلبان بایستی اطلاعات شخصی و کد رشته محل‌های انتخابی خود را وارد و تایید کنند و لازم است در پایان داوطلبان رسید ثبت نامی خود را دریافت کنند چرا که در غیر این صورت، گزینش رشته در سیستم ثبت نشده است. پی از انجام این مرحله، داوطلبان باید با در دست داشتن یک نسخه چاپی از نام نویسی خود به یکتا دانشگاه مربوطه مراجعه کنند. نکته مهمی که داوطلبان در نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید به هنگام توجه کنند، این است که امکان ویرایش اطلاعات پس از نام نویسی قطعی برای داوطلبان هستی ندارد لذا بایستی در گزینش رشته محل خود دقت کنید. چنانچه پس از نام نویسی گرایش به تغییر رشته یا محل ثبت نامی خود داشته باشید، باید دوباره کارت اعتباری نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را تهیه کنند و برای رشته یا محل جدید باره نظر خود نام نویسی کنید. چنانچه برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 با دشوار روبرو شدید می‌توانید با کارشناسان صدای مشاوران تماس بگیرید. شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 بیشتر اندیشه می‌کنند که شرط معدل برای ورود به دانشگاه لازم است ولیکن باید به داوطلبان گفت که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 در هیچ کدام از مقاطع کاردانی ناپیوسته، کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته شرط معدل ندارد و داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 تنها با داشتن مدرک مقطع پیش با هر معدلی می‌توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را انجام دهند و در دانشگاه آزاد تحصیل کنند. یعنی داوطلبان برای نام نویسی بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد ، تنها نیازمند مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی و برای نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد تنها به مدرک دیپلم یا کاردانی نیاز دارند. نکته‌ای که داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 باید در باره شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد ، دلخواه پیمان بدهند این است که افرادی که در رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند، نمی‌توانند از مهمانی و انتقالی دانشگاه آزاد کاربرد کنند و تا پایان تحصیل خود بایستی در یکتا دانشگاهی انتخابی خود تحصیل کنند. باره دیگری که داوطلبان در باره هنگام سوال دارند و لازم است در باره هنگام برای‌شان توضیح بدهیم این است که برای نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 ضرورتی ندارد که مقطع پیشین خود را در دانشگاه آزاد تحصیل کرده باشید و فارغ‌التحصیلان همه دانشگاه‌ها اعم از علمی کاربردی، غیرانتفاعی و … می‌توانند در دانشگاه آزاد تحصیل کنند و مدارک آنان باره تایید دانشگاه آزاد است. لیست رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان مهر و بهمن 97-0 برای گفتگو در باره رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0، که هموارد داوطلبان علاقه‌مند به نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 گرایش دارند در باره هنگام بدانند، بهتر است رشته‌ها را به دو گروه پزشکی و غیر پزشکی بخش کنیم. در باره رشته‌های شاخه پزشکی اعم از پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دیگر رشته‌های این شاخه باید گفت که دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارد و داوطلبان نمی‌توانند نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 را برای این رشته‌ها انجام دهند. داوطلبان برای ورود به رشته‌های شاخه پزشکی باید نام نویسی کنکور سراسری 97 را انجام دهند و در کنکور 97-0 شرکت کنند و برای ورود به دانشگاه آزاد، گزینش رشته کنند. در باره رشته‌های غیرپزشکی لازم است داوطلبان بدانند که نام نویسی بدون کنکور دانشگاه آزاد سیرجان 97-0 برای همه رشته‌های غیرپزشکی شدنی است و می‌توانند بدون دادن کنکور وارد دانشگاه آزاد شوند و در رشته باره دلبستگی خود تحصیل نمایند. داوطلبان به این نکته توجه کنند که چنانچه رشته باره دلبستگی خود را در لیست رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-0 پیدا نمی‌کنید و دانشگاه آزاد رشته باره نظر شما را ارائه نداده است، رشته باره دلبستگی خود را در رشته‌های علمی کاربردی ، رشته‌های بدون کنکور پیام‌نور و یا بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی جستجو کنید و برای نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی ، نام نویسی دانشگاه غیرانتفاعی و یا نام نویسی پیام نور بدون کنکور اقدام کنید. برای آگاهی از زمان و روش و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در مهر یا بهمن ماه 97-0 می توانید با مشاوران تحصیلی مرکز صدای مشاوران از راه تلفن ثابت با شماره***** تماس بگیرید. جهت مشاوره در زمینه نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد از راه تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 1612 907 909 تماس بگیرید منبع: نام نویسی بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد
منبع : صدای مشاوران
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان سال 97 96


پذیرش دانشگاه تربیت آموزگار 96 | شرایط نام نویسی ... - مشاوره تحصیلی iranmoshavere.com › گزینش رشته Translate this page شرایط نام نویسی دانشگاه تربیت آموزگار 96 - 97 شرایط همگانی و شرایط اختصاصی پذیرش در دانشگاه تربیت آموزگار ( دانشگاه فرهنگیان ) 96 - 97 . ... پذیرش داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان شرایط ویژه خود را دارد و پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه های وابسته (ویژه داوطلبان آزاد) به چهره اندک خواهد بود.برای آگاهی از شرایط انصراف از ... دانشگاه فرهنگیان | شرایط نام نویسی دانشگاه فرهنگیان 96 - 97 - زمان و روش ... iranmoshavere.com › گزینش رشته Translate this page شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان 96 97 . بر پایه روال سال های گذشته پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،در صـورت دریافت پروانه بدست آموزش و پرورش بـا درج شـرایط و ضـوابط اختصاصی به انضمام گنجایش پذیرش در دفترچه راهنمای گزینش رشته (دفترچه شماره 2) و مطابق مقـررات و ضـوابط ... دانشگاه فرهنگیان داوطلبان کنکور سراسری 96 را ... - خبرنامه دانشجویان iusnews.ir/.../دانشگاه-فرهنگیان-داوطلبان-کنکور-سراسری-96-را-... Translate this page Feb 14, 2017 - با مطالعه دفترچه راهنمای نام نویسی و شرکت در آزمون سراسری سال 1396، متوجه خواهید شد که تغییری شگفت در شرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برپاشده است که داوطلبان این آزمون را شوکه کرده و شماری از آنها اعتراض خود را نسبت به این تغییر، به خبرنامه دانشجویان ایران منتقل نموده اند. شرایط نام نویسی دانشگاه فرهنگیان 97 0 - رایزن گروپ moshavergroup.com › کنکور سراسری › نام نویسی کنکور سراسری Translate this page Dec 16, 2017 - صفحه اصلی کنکور سراسری نام نویسی کنکور سراسری شرایط نام نویسی دانشگاه فرهنگیان 97 0 ... دانشجوی کارشناسی پیوسته ( دانشجو معلم) با مدرک تحصیلی دوره دبیرستان و از راه آزمون سراسری در دانشگاه فرهنگیان گزینش می شود. ... در ادامه شرایط پذیرش داوطلبان آزاد در دانشگاه فرهنگیان سال 97 0 را آورده ایم. شرایط پذیرش دانشگاه تربیت آموزگار 96 - 97 - سبزتدریس sabztadris.ir › گزینش رشته Translate this page May 9, 2017 - شرایط پذیرش دانشگاه تربیت آموزگار 96 - 97 شرایط همگانی و شرایط اختصاصی پذیرش در دانشگاه تربیت آموزگار ( دانشگاه فرهنگیان ) 96 - 97 . ... 1- دانشجویان کارشناسی پیوسته ( دانشجو معلم): درباره پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته باید بگوییم که این دانشجویان از راه آزمون سراسری و پس از انجام مصاحبه و ... شرایط لازم جدید برای پذیرش دانشگاه فرهنگیان برای کنکور 96 :: مشاوره moshavere1.blog.ir/.../شرایط-لازم-جدید-برای-پذیرش-دانشگاه-فرهنگیان-برای-کنکور-... از شرایط جدید پذیرش دانشگاه فرهگیان برای کنکور سال 96 در نظر گرفته شده است . .... ببخشید دانشگاه فرهنگیان در رشته زبان هم دانشجو میگیره؟ ... همه ساله که کنکور میدادم در فرم پیش نویس اولیه نوشته بود دلبستگی مند به شرکت در دانشگاه فرهنگیان نیز می باشم ولی در فرم پیش نویس یا نام نویسی کنکور 97چنین گزینه ای هستی ندارد. شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه فرهنگیان 96 - 97 - فیلم های آموزشی کنکور ... www.khajenasir.com/...دانشگاهی/2031-شرایط-پذیرش-دانشجو-دانش... Translate this page Jul 21, 2017 - شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه فرهنگیان 96 - 97 - شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه فرهنگیان - شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه فرهنگیان 95-زمان پذیرش دانشجو دانشگاه ... جلساتی، به این نتیجه رسیده بودیم که برای سال تحصیلی 96 95، 10هزار نفر دانشجو از دیپلم و 10 هزار نفر دانشجوی چیرگی آموز از لیسانس پذیرش کنیم. کنکوری هایی که آموزگار می شوند/ پیشباز دانشگاه فرهنگیان از داوطلبان ... www.yjc.ir › علمی پزشکی آموزش و پرورش Translate this page Aug 15, 2016 - دستیار فرهنگی دانشگاه فرهنگیان از بومی گزینی این دانشگاه خبر داد و بیان کرد: پذیرش خدمت در دانشگاه فرهنگیان بومی بوده اما آموز ش ها بومی نبوده و بر بنیاد شرایط دانشگاه تعیین می شود. وی یادآور شد: این دانشگاه شبانه روزی بوده و دانشجویان از امکانات خوابگاه برای ماندن بهره مند می شوند. ورود رشته های جدید از مهر 96 . پذیرش 10 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان te.cfu.ac.ir/fa/58776 Translate this page Aug 15, 2016 - ضمن اینکه داشتن معدل کلِ 15 در دوره دوم متوسطه (پایه های نخست و دوم و سوم دورهء دوم متوسطه) و بیشینه 22 سال سن، دیگر شرایط بایسته پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ... در رشته آموزش هنر دانشجو نگرفته است، از پذیرش دوباره دانشجو در این رشته از سال تحصیلی 96 - 95 خبر داد و گفت: بدین سان دانشگاه فرهنگیان ، امسال در ... اصلاح شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان | ایران استخدام iranestekhdam.ir/اصلاح-شرط-سنی-پذیرش-دانشجو-در-دانشگاه/ Translate this page Apr 30, 2017 - خبر 10 اردیبهشت 96: اصلاح شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان (منبع:خبرگزاری فارس) ... مفاد بند (2) بخش ب ویژه داوطلبان آزاد، ( شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، آزمون سراسری سال 1396)، بیشینه سن 20 سال تمام در ... شرایط-پذیرش-دانشجو-در-دانشگاه-فرهنگیان-سال-97-96 https://apkade.ir/.../شرایط-پذیرش-دانشجو-در-دانشگاه-فرهنگیان-سا... Translate this page شرایط - پذیرش - دانشجو-در-دانشگاه - فرهنگیان - سال - 97 - 96 . از apkade، آپ نیوز کده! پرش به: ناوبری، جستجو. - شرایط - پذیرش - دانشجو-در-دانشگاه - فرهنگیان - سال - 97 - 96 . نگریستن متن کامل ( شرایط - پذیرش - دانشجو-در-دانشگاه - فرهنگیان -س ...) ... شرط سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ! + عکس و جزیی - نوداد nodud.com › گوناگون › فرهنگیان Translate this page برخی از شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان که برای داوطلبان کنکور سراسری سال 96 اعمال شده است، در جدول زیر آمده است: ... روزانه تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری سال 97 ، به ادمین کانال تلگرامی خبرنامه دانشجویان ایران مراجعه و نسبت به مبهم بودن بیشینه سرط سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان آشکارکردن ناخشنودی ... اعلام شرط سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان - افکار نیوز www.afkarnews.ir/.../615346-اعلام-شرط-سنی-پذیرش-دانشجو-در-دا... Translate this page May 1, 2017 - اسفندیار چهاربند گفت:مقرر است برای داوطلبان آزمون سراسری سال 1396، شرط یادشده به بیشینه سن 22 سال تمام در آغاز ورود به دانشگاه (یکم مهر ماه 1374 به بعد) ... ویژه داوطلبان آزاد، ( شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، آزمون سراسری سال ... دانشگاه فرهنگیان | شرایط و رتبه قبولی گزینش رشته دانشگاه فرهنگیان ... www.heyvagroup.com/.../انتخاب-رشته-و-رتبه-قبولی-دانشگاه-ف... Translate this page استخدام از آغاز تحصیل ، پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجو در درازا تحصیل و تضمین شغلی در دانشگاه فرهنگیان مایه شده مخصوصا در سال های گذشته ، پیشباز از تحصیل ... اما درهرصورت در نرم افزار گزینش رشته هیوا ، می توانید با وارد کردن رتبه خود در کنکور 96 ، آمار قبولی کلیه رشته محل ها در کنکور 95 در محدوده رتبه خود را نگریستن کنید . شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان | آویژه دانش https://avije.org › خدمات مشاوره ای › تحصیلی و آموزشی Translate this page Jun 24, 2017 - چنانچه مایلید به استخدام فرهنگیان در آیید و از شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی آگاهی پیدا ... دوره تحصیل در دانشگاه ); داشتن کمینه معدل همه 15 در دوره متوسطه دوم ( معدل سه پایه اول، دوم،سوم); داشتن بیشینه سن 22 سال تمام در آغاز ورود به دانشگاه (1/7/1374به بعد). پذیرش 400 دانشجوی دکتری در دانشگاه فرهنگیان از سال ... - پی اچ دی آزمایش phdtest.ir/1395/.../شرایط-پذیرش-دانشجو-دکتری-فرهنگیان-96-97... Translate this page شرایط ، روش و میزان پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه فرهنگیان . ... دستیار دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: بر بنیاد برنامه ریزی های انجام شده مقرر شد برای سال آینده پروانه پذیرش در مقطع دکتری را برای 400 نفر فراهم کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس .... سال 96 هست . شکیبیدن داره تو ثبتنام سال 96 باشه یا نه برای سال 97 هست؟ تکمیل گنجایش دانشگاه فرهنگیان - قلم چی www.kanoon.ir/result/تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-فرهنگیان دستیار پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی البرز از انجام مصاحبه مجموع 106 نفر از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل گنجایش رشته های نیمه متمرکز دانشگاه فرهنگیان در استان البرز خبرداد. شرایط پذیرش در تکمیل گنجایش دانشگاه فرهنگیان . دانشگاه فرهنگیان برای پذیرش دانشجو از میان داوطلبان آزمون سراسری سال 96 دانشگاه ها اقدام به ... استخدام دانشگاه فرهنگیان در سال 97 | ای استخدام www.e-estekhdam.com/استخدام-دانشگاه-فرهنگیان/ Translate this page 2 days ago - خبرگزاری ایسنا : رییس دانشگاه فرهنگیان بر بایستگی پذیرش بیش از 10 هزار دانشجو آموزگار در سال پافشاری کرد و گفت: این دانشگاه هیچ گاه به دنبال افزایش ... خبرگزاری فارس: وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه ای شرایط و ضوابط جذب معلمان و نداشتن ابتلا به بیماری ها را اعلام کرد که از دسته آنها می توان به نداشتن کمتر از 20 ... روش و شرایط پذیرش دانشگاه تربیت آموزگار - سامانه صدای رایزن تحصیلی https://www.ssmt.ir/view-14881-نحوه-و-شرایط-پذیرش-دانشگاه-تر... Translate this page روش و شرایط پذیرش دانشگاه تربیت معلم،نحوه و شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان ،، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت آموزگار سابق) و دانشگاه ... ج) داوطلبانی که سه سال پایان محل تحصیل را در بیرون از کشور گذرانیده اند، استان محل تولد، استان بومی اینگونه داوطلبان تلقی خواهد شد. شرایط نام نویسی دانشگاه فرهنگیان 97 - صدای مشاوران sedayemoshaveran.com › دانشگاه ها Translate this page Nov 7, 2017 - شرایط و روش نام نویسی دانشگاه فرهنگیان97، برای شاغلین رسمی و پیمانی تربیت معلم، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و داوطلبان آزاد دربرگیرنده ... اس ای بلاگ
منبع : اس ای بلاگ
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 9

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

|

البرز

bestofday

زندگی نامه جیمی ویلز: بنیان گذار ویکی پدیا را بهتر بشناسید


زندگی نامه جیمی ویلز: بنیان گذار ویکی پدیا را بهتر بشناسید persianpishraneh.com جیمی ویلز یک کارآفرین اینترنتی است که بیشتر به خاطر راه اندازی دانش نامه آزاد ویکی پدیا شناخته می شود. وی در سال 1966 در شهر هانتسویل آمریکا متولد شد. ویلز در رشته ی مدیریت مالی تحصیل کرد و سپس به دنبال تجارت رفت. جیمی ویلز در سال 2001 دانش نامه محتوای آزاد ویکی پدیا را راه اندازی کرد که اکنون بزرگترین دانشنامه جهان محسوب می شود. وی همچنین سرویس میزبانی وب ویکیا را راه اندازی کرده است. با بامیلو بلاگ همراه باشید. ابتدای زندگی جیمی ویلز جیمی دونال ویلز (Jimmy Donal Wales) در 7 آگوست 1966 (16 مرداد 1345) در شهر هانتسویل (Huntsville) استان آلاباما (Alabama) آمریکا دیده به جهان گشود. او تحصیلات خود را تا کلاس هشتم در یک مدرسه ی کوچک 1 اتاقه که بدست مادر و مادربزرگش گردانیدن می شد سپری کرد. جیمی یک کودک باهوش و کنجکاو بود که از راه روش مونته‌سوری (Montessori) تحصیلات خود را آغاز کرد. وی زمان زیادی را با خواندن دانشنامه (دایرهالمعارف) ها سپری می کرد. جیمی ویلز دوره پیش دانشگاهی خود را در مدرسه ی راندولف (Randolph) گذراند. سپس به دانشگاه آبرن (Auburn University) رفت و در رشته ی مدیریت مالی (Finance) یا اقتصاد مالی مشغول به تحصیل شد. ویلز مقطع دکترای خود را در رشته اقتصاد مالی از دانشگاه آلاباما (University of Alabama) دنبال کرد. او پیش از سپریدن تحصیل برای کار در یک شرکت خدمات مالی به دانشگاه ایندیانا (Indiana University) منتقل شد. ویکی پدیا جیمی ویلز از دوران کودکی نیز به دنیای اینترنت دلبستگی داشت. سال 1996 بود که برای پایه گذاری یک استارآپ به نام بومیس (Bomis) کار در شرکت خدمات مالی را رها کرد. با اینکه سوداگری جدید کامیاب نبود اما به ویلز کمک کرد تا ایده ی راه اندازی یک دانش نامه آزاد را پیگیری کند. در مارس 2000 بود که وبسایت مرجع محتوای باز نیوپدیا (Nupedia) را راه اندازی کرد. لری سنگر (Larry Sanger) فیلسوف اهل ایالات متحده نیز بدست ویلز به سرنویس سردبیر نیوپدیا گزینش شد. سنگر در سال 2001 درباره راه اندازی گردآور هایی با سرنویس ویکی (Wiki) گفتگو کرد و ویلز نیز این پیشنهاد را پذیرفت. وبسایت ویکی پدیا (Wikipedia) و نیوپدیا برای مدتی کنار هم گردانیدن می شدند. چندی پس مشخص شد که ترافیک بازدید ویکی پدیا به مراتب بالاتر بوده و جذب مخاطب هنگام نیز بیشتر است. بودجه ای برای ادامه ی تکاپو سنگر هستی نداشت. به همین سبب وی در سال 2002 از هردو شرکت کناره گیری داد. در آینده در یک کشمکش همگانی ویلز سرنویس کرد که سنگر نقش جزئی در ایجاد ویکی پدیا داشته است و خودش به تنهایی ایده ی این کار را پیاده کرده است. از سوی دیگر سنگر ادعا می کرد که یکی از بنیان گذاران اصلی ویکی پدیا بوده است. بنیاد ناسودبر ویکی مدیا (Wikimedia Foundation) در سال 2003 بدست جیمی ویلز پایه گذاری شد. بنیادی که از این سال به پس گسترش ی وبسایت ویکی پدیا را تحت مهار دارد. دیگر سرمایه گذاری ها در سال 2004 جیمی ویلز با همکاری آنجلا ویزلی استرلینگ (Angela Beesley Starling) بنیاد سودآور ویکیا (Wikia) را راه اندازی کرد. ویلز در سال 2009 از سمت مدیر عاملی این شرکت کناره گیری کرد. جیمی ویلز در سال 2012 با دولت بریتانیا درباره دسترسی به اطلاعات آزاد گفتگو نمود و آنها را از اهمیت این جریان آگاه ساخت. هدف این بود که یک پروژه پژوهشی با پشتیبانی دولت راه اندازی شود که مالیاتی به هنگام تعلق نگیرد. این مسأله در پایان رخ داد. ولز در کنار وظایف خود در ویکی پدیا، در هیئت مشورتی شماری از بنیادهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی نیز مشغول به کار است. زندگی شخصی جیمی ویلز تاکنون 3 بار ازدواج کرده و دارای 2 دختر است. وی جوایز و مقام های افتخاری زیادی از طرف سازمان ها و مؤسسات از دسته کالج آمهرست (Amherst College) دریافت کرده است. persianpishraneh.com
منبع : خرید و فروش و قیمت های لوازم برقی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب : #

#

#


دانلود کلیپ تصویری آهنگ گوگوش هلهله نور دانلود رمان آسمان دیشب،آسمان امشبapk دانلود اهنگ تنگ غروبه هوا شماله دانلود رایگان قسمت 78 گلهای شکسته-تماشا فیلم دانلود اهنگ تنگ غروبه هوا شماله دانلود باز مراقبت از اژدهایانdragon mania v4.0.0(نسخه پول/کریستال بی نهایت) دانلود رمان گشت ارشاد دانلود آهنگ قدیمی دیدار لیلا و شهرام دانلود رایگان قسمت 78 سریال گلهای شکسته دانلود آهنگ مرضیه آذری دانلوداهنگ شهرزادسیه مو دانلوداهنگ شهرزادسیه مو دانلود اهنگ vazgeç gönül ای منیم نازلی بالام دانلود فیلم هندی dil بدون سانسور دانلود اهنگ Getma dayan دانلود اهنگ Getma dayan دانلود اهنگ ماهیا هندی دانلود اهنگ بی کلام فیلم عشق حزف حالیش نیست دانلود آهنگ های متن سریال gunesin kizlari دانلود اهنگ بی کلام فیلم عشق حزف حالیش نیست دانلود اهنگ بی کلام فیلم عشق حزف حالیش نیست