بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

وبلاگ خوان »

مطالب با برچسب تحقیقیbestofday

کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای


کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 319 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به کارواژه یا ترک کنونی گفته می شود که قانون گذار برای هنگام مجازاتی در نظر گرفته است قیمت فایل تنها 7,000 تومان چکیده : با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به کارواژه یا ترک کنونی گفته می شود که قانون گذار برای هنگام مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد. علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به هنگام دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از راه ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت چهره می گیرد که با ارائه بخش بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزءاین گونه جرائم پیمان دارد . هم چنین با تعاریفی که از جرم کلاهبرداری شد به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه گونه کنش متفاوت چهره گیرد: 1- توسل به وسایل تقلبی 2- بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاص حساب و همانند هنگام 3- و بالاخره( خوردن) بنا به تعبیر قانون گذار پیشین و ( بردن ) بنا بر تعبیر قانون گذر کنونی پس از هنگام به وقوع دگرگونی ها در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و بحث در باره چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این زمینه پرداختیم . بخش دوم پژوهش درباره ماهیت پژوهش بود و بزرگ مطالب و مباحث کاربردی پژوهش در این بخش آورده شد. نخست با طرح سئوالات و پیش فرضهای لازم زمینه بحث فراهم و سپس با فراهم کردن بستر لازم برای نتیجه لازم به قیاس میان کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شد تا از این رو بتوان مفاهیم این جرم را بهتر تبیین و تفسیر نمود و سپس با ارائه تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاهبرداری رایانه ای و تعریف واژگان لازم به مطالعه تطبیقی هنگام و بیان تفاوت ها و همانندی هنگام پرداخته شد از دسته بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم هم چنین میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از آغاز به جرم و بیان مصادیق هنگام در قانون نهایتا\" به جستار جرم کلاهبرداری اینترنتی اشاره شد . همانطور که قبلا\" نیز گفته شد با توجه به اینکه در این زمینه با محدودیت قوانین و منابع لازم روبرو هستیم امید است قانون گذار کنونی ما با توجه به گسترش فناوری که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند به گردآوری و تصویب قوانین جامع که همگام با اصول جهانی باشد بزند که خود این فرمایش نیز مستلزم رعایت شرایطی ویژه می باشد .تا از این روش بتوان پیشگیری ومقابله مؤثر با جرائم رایانه ای پرداخت . این شرایط عبارتند از: الف دسترسی به فن آوریهای بازدارنده که این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است . ب-آگاهی از خطرات نهفته امنیتی و روش رویارویی با هنگام ها . ج- وجــود مــوازینی برای قانــون گــذاری ماهــوی و شکلی با ملاحظه تکاپو های کیفری درونی و میان المللی. د همکاری پسندیده میان تمام عوامل دخیل ، دربرگیرنده کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات . این کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت همگانی بایسته است . بنابراین بخش های گوناگون ( کاربران و مصرف کنندگان و بخش صنعت و ...) باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص کنش کند . دولت ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون شدنی است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات پسندیده کوشش در به کمینه رساندن این موانع کنند. فهرست مطالب مقدمه----------------------------- 1 بیان مسأله------------------------ 2 سؤال اصلی پژوهش --------------- 3 فرضیات تحقیق-------------------- 4 روش تحقیق----------------------- 4 پیشینۀ تحقیق--------------------- 4 سازماندهی پژوهش ------------ 5 فصل نخست کلیات ادبیات تحقیق--------------------- 7 مبانی نظری---------------------- 8 پیشینه----------------------------- 9 فصل دوم -تحلیل ماهوی جستار جرایم رایانه ای-------------------- 10 کلاهبرداری اینترنتی--------------- 13 توسل به وسایل تقلبی------------ 14 کلاهبرداری رایانه ای--------------- 16 کلاهبرداری سنتی------------------ 17 وسایل بستگی از راه دور-------------- 22 سنجش کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای--- 22 آغاز به کلاهبرداری رایانه ای----- 24 تفاوت تحصیل با بردن مال------------ 28 نتیجه گیری--------------------------- 31 چکیده---------------------------------- 31 فهرست منابع پژوهش ---------------- 34 قیمت فایل تنها 7,000 تومان برچسب ها : کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای , کار تحقیقی , کلاهبرداری رایانه ای دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مقاله سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی


نوشتار سلامت روانی در کارمندان گردانیدن بهزیستی دسته: روان شناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 170 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 پژوهش آماده با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان گردانیدن بهزیستی شهر کوهدشت انجام شده است قیمت فایل تنها 5,000 تومان چکیده پژوهش آماده با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان گردانیدن بهزیستی شهر کوهدشت انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد گردانیدن بهزیستی شهر کوهدشت با حجم 36 نفر تشکیل می دهند که از این کسان تعداد 31 نفر با پژوهنده یا پژوهشگر در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه پژوهنده یا پژوهشگر ساخته همراه هنگام همکاری نموده اند این پژوهش از گونه ها زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با به کارگیری نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% باره موشکافی پیمان گرفت پس از موشکافی داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات پژوهش بدین سان مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و میان سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری هستی ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که گونه اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و هستی گروههای گوناگون فعالیتی در گردانیدن بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و سرانجام این که میان سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری هستی ندارد. فهرست مطالب چکیده پیشگفتار بیان مسئله اهمیت و بایستگی پژوهش اهداف پژوهش فرضیه پژوهش سوال پژوهش متغیرهای پژوهش پیشینه نظری پژوهش جمع بندی روش پژوهش جامعه آماری نمونه پژوهش ابزار پژوهش روش نمره گذاری پیمانه های چهارگانه آزمون GHQ موارد کاربرد و محدودیت ها GHQ پایایی آزمون اعتبار پرسشنامه ویژگی روش گردآوری اطلاعات و اجراء موشکافی داده ها داده های آماری جامعه باره مطالعه موشکافی داده ها میانگین سلامت روانی جامعه باره مطالعه موشکافی فرضیه و سؤالات پژوهش نتیجه گیری کلی محدودیتهای پژوهش پیشنهادات منابع و مآخذ قیمت فایل تنها 5,000 تومان برچسب ها : نوشتار سلامت روانی در کارمندان گردانیدن بهزیستی , نوشتار , سلامت روانی , کارمندان بهزیستی دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب : #

#

|

لرستان

bestofday

تحقیقی در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن


تحقیقی در باره سنگسار و روش اجرا و مستندات هنگام دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 حکم سنگسار در باره زنای محصنه اجرا می شود اگر زن یا مردی که دارای همسر دائم باشند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته باشند و مرتکب کنش زنا شوند ، زنای محصنه است و دستور ان پس از پابرجا کردن, زنا ، سنگسار است قیمت فایل تنها 9,000 تومان پیشگفتار یکی از فرمان ها اسلام که در باره زن و مرد زناکار اجرا می شود ، دستور سنگسار است. دستور سنگسار در باره زنای محصنه اجرا می شود . اگر زن یا مردی که دارای همسر دائم باشند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته باشند و مرتکب کنش زنا شوند ، زنای محصنه است و دستور ان پس از پابرجا کردن, زنا ، سنگسار است. دستور سنگسار به چهره روشن و مشخص در قرآن نیامده است و هیچ یک از علما و فقهای شیعه نیز مدعی هستی آیه ایی مبنی بر این دستور نیستند اما در سنت پیامبر و امامان دستور سنگسار برای زنای محصنه هستی دارد و به پابرجا کردن, رسیده است. دستور سنگسار یکی از فرمان ها مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی اسلام از دید مستندات غیرقابل انکار فقهی، بر اسلامی بودن هنگام رخداد نظر دارند.نگارنده در این نوشتار قصد دارد پیشینه تاریخی سنگسار را در بخش اول، و چیستی و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهی دستور سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید. در شریعت اسلام، سنگسار یا رجم حد شرعی زنای محصنه است، که درباره مرد و زن زناکار تحت شرایط ویژه احصان اعمال می شود. برای اجرای حد شرعی لازم است شرایط پابرجا کردن, زنا پژوهنده یا پژوهشگر گردد برخی چنین وانمود می کنند که سنگسار یادگار شومی از سنت های زشتِ به یادگار مانده از قوم یهود و یا تحت تأثیر تعصبات سخت گیرانه خلیفه دوم است و ربطی به اسلام ناب محمدی ندارد . [1] و برخی الگو پیمان دادن شریعت رحمت عیسوی را پیشنهاد می نمایند. ازاین رو بررسی پیشینه دستور سنگسار بایسته به نظر می رسد. فهرست مطالب پیشگفتار فرمان ها فقهی شرایط پابرجا کردن, شیوه اجرا دیدگاه ها ستگسار در قرآن احادیث منکرین سنگسار زنا و مجازات هنگام زنای بل محارم زنای غیر محصنه زنای محصنه و محصن راه های پابرجا کردن, زنا دستور سنگسار آیا دستور سنگسار غیر انسانی است سنگسار حکمی بازدارنده مسائل بحث سنگسار در جوامع بشری ابقای دستور ادیان پیشین در اسلام وعدم نقص اسلام از این رو تایید اصل هستی دستور سنگسار در تورات و تحریف برخی فرمان ها هنگام مجازات سنگسار :چستی و شرایط شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار شرایط پابرجا کردن, زنای مستوجب سنگسار موارد سرنگونی دستور سنگسار اصول و سیاست های اندک کننده مجازات سنگسار اسقاط حد در چهره پابرجا کردن, توبه پیش از شهادت شهود مستند فقهی و شرایط دستور سنگسار سنت کنونی پیامبر و ائمه روش اجرای دستور سنگسار خرده گیران دستور سنگسار رابطه مجازات زنا با آزادی رابطه سنگسار با حق زندگی ارزش زندگی انسان رابطه سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات مفاسد متربت بر زنا نتیجه گیری قیمت فایل تنها 9,000 تومان برچسب ها : تحقیقی در باره سنگسار و روش اجرا و مستندات هنگام , پژوهش , سنگسار , روش اجرا , مستندات دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

bestofday

تحقیقی در مورد استراتژي سه جانبه


تحقیقی در باره راهبرد سه جانبه خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 22 تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها:   - راهبرد سه جانبه - رقیب اصلی - شایستگی های متمایزکننده - تلفیق داده ها و تعیین دامنه اثربخشی راهبرد - تحلیل داده ها و خلق راهبرد های اثربخش - نتیجه گیری چکیده مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای گردآوری راهبرد هستند. روشهایی که در چهره به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه پیوسته الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود. این نوشتار روش جدیدی را برای گردآوری راهبرد شناسایی می کند؛ راهبرد سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، نخست دامنه اثربخشی راهبرد را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق راهبرد های پسندیده سوداگری را فراهم می سازد. این روش، همراستا متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد سوداگری پافشاری داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و پیشنهاد های تفکر راهبردی بهره می جوید. خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال تحقیقی راهبرد سه جانبه تحقیقی در باره راهبرد سه جانبه sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد تئوري هاي مديريت


تحقیقی در باره تئوری های مدیریت خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 56 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: - تعریف مدیریت - نظریه ماکس وبر - تعریف و مفهوم بوروکراسی - توانایی های مدیریتی - اصول مدیریت - منابع چکیده : امروزه دگرگونی شایان توجهی در روندی که ثقل هنگام بیشتر به سوی نظریه پردازی متمایل بوده رخ داده است و توجه و پافشاری بر واقعیتهای ملموس دنیای سازمانی در برنامه ریزیهای مربوط به آموزش رشته مدیریت روند رو به رشدی را یافته است به راستی از آغاز ساخت آگاهانه واقعیتهای اجتماعی و انسانی - اقتصادی و غیره مدیریت شناخته شد و شیوه ای گردید برای هدایت کردن و راهنمایی نمودن عقلانی و بخردانه امور از راه سازمان دادن به فعالیتها و تعیین راهبرد ها برای حصول به هدف یا اهداف باره چشمداشت به دنبال این شیوه برخورد دانش مدیریت با چیرگی کاربرد می آمیزد و میان هنگام دو توازن لازم پایدار می گرد در مدیریت دانش و چیرگی هر دو بایسته هستند پافشاری بر یکی و غفلت از دیگری به عدم ترازمندی می انجامد . خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال تحقیقی تئوری مدیریت تحقیقی در باره تئوری های مدیریت sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد اصول مديريت كيفيت


تحقیقی در باره اصول مدیریت کیفیت خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس مقالهمورد کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 11 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: تمرکز بر مشتری رهبری در مدیریت همکاری کارکنان رویکرد فرایندی رویکرد سیستمی به مدیریت اثربخشی بهبود پیوسته تصمیم گیری بر پایه واقعیت ها بستگی سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان منبع چکیده : هر سازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازهای حال و آینده آنان را درک نماید و نیازمندی های مشتریان خود را برآورده نماید. افزون بر این سازمان ها باید برای عبور از انتظارات مشتریان خود برنامه ریزی و تلاش نمایند. تمرکز بر مشتری و درک نیازهای حال و آینده او مایه پاسخگویی منعطف و تند سازمان به فرصت های بازار و برآیند اینکه افزایش سود سهام و بهره بازار برای سازمان خواهد شد. خوشنودی مشتریان با افزایش اثربخشی بکارگیری منابع سازمان، افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان مایه ماندگاری در تجارت می گردد. خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال تحقیقی اصول مدیریت کیفیت تحقیقی در باره اصول مدیریت کیفیت sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد راهنماي شغلي - مديريت توليد


تحقیقی در باره راهنمای شغلی - مدیریت فرآوری خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 13 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: ورود و آموزش ورود بزرگسالان چشم اندازها چکیده : مدیران فرآوری فرایند فرآوری را در تمام گونه ها کار فرآوری از فرآوری ماشین گرفته تا فرآوری کفش بازبینی می کنند و توجه ویژه شان بر این نکته است که بهترین کاربرد ازمنابع موجودرابه کنش آورند (کار،مواد،کارخانه و سرمایه) که این اطمینان از اینکه راهبرد های فرآوری به کارگرفته شده اند و دستورات مشتری نیزسروقت همان گونه که مشخص شده در پسندیدن او قرلر می گیرد را دربرگیرنده می شود.این دربرگیرنده سازماندهی فرآوری درمناطق مراکزهزینه می شود با ناظرانی برای هنگام مناطق که بر استانداردهای کار توافق کرده اند چون آنها مسئول هستند. مدیران بیشتر وقتشان را درشرکت در نشست ها و درارتباط با دانشگاهها می گذرانند که آنها بیشتر ناظران،کنترل کننده ها طراحان فرآوری می باشند خرید فایل تحقیقی در موردکنترل کیفیت پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال راهنمای شغلی مدیریت فرآوری sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد عوامل مختلف در زمینه کاهش انگیزه کارکنان


تحقیقی در باره عوامل گوناگون در زمینه کاهش انگیزه کارکنان خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 170 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد   فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: پیشگفتار 1 فصل نخست پیشگفتار پژوهش 3 پیشگفتار 4 بیان مسئله 4 اهمیت و بایستگی تحقیق: 6 فرضیات پژوهش 8 اهداف پژوهش 9 متغیرهای پژوهش 9 تعریف واژگان 9 تعریف 10 فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی 11 الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته 11 ب: اتسنتاج کلی در بستگی با مسئله پژوهشی 11 پ: چکیده چگونگی حل مسئله پژوهشی 11 واژگان و مفاهیم 12 مفهوم انگیزش 12 ماهیت انگیزش: 13 اهمیت انگیزش 13 ریشه یابی علل دشواری ها عدم هستی انگیزش درست نیروی کار 14 عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان 19 سبک نامناسب رهبری مدیر 21 عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت 25 الف- میزان همکاری کارکنان در تصمیم گیریها 26 ب- درجه خوشنودی شغلی کارکنان 26 ج- میزان واگذاری مسئولیتها 27 ه- میزان انگیزه و گرایش راستین پرسنل 27 و- سهیم شدن کارکنان در ازآنش و سود شرکت 28 د- مساله امنیت شغلی 28 نبود آموزش کارساز نیروی انسانی 30 اثربخشی پایین مدیریت 31 ت- طیف زمانی برنامه ریزی شرکت 31 عدم اعتماد مدیریت به کارکنان 32 فصل 3- روش پژوهش 34 الف- توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه) 34 ب- توصیف ابزارهای پژوهش 34 پ- اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی 34 ج- طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها 34 فصل 3- روش پژوهش 35 جامعه آماری 35 نمونه و روش نمونه گیری 35 گستره مکانی و زمانی پژوهش 35 ابزار و گردآوری اطلاعات 35 روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات 35 گستره پژوهش 36 فصل 4- یافته های پژوهشی 37 الف- توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه) 37 ب- دیگر یافته های پژوهشی 37 فصل 5- بحث و تفسیر 43 نتیجه گیری 43 پیشنهادها 43 نتیجه گیری: 44 پیشنهادات 44 در میان گذاشتن مسائل و دشواری ها سازمان و تبادل اطلاعات 45 منابع و مآخذ 50 چکیده : تا پیش از دهه 1930 میلادی بطور گسترده ای باور بر این بود که رهبری یک ویژگی فردی است، و تنها محدودی از کسان بطور خدادادی توانائیها و خصوصیاتی را به ارث برده اند و خداوند به آنان این ودیعه گرانبها را اعطا فرموده که می توانند رهبران موثری باشند. از دهه 1930 به بعد، دانشمندان علوم اجتماعی و علوم رفتاری راه جدیدی را در پژوهش پیرامون رفتار و خصوصیات رهبری پیمودند. اصولا مشخص ساختن یک الگوی بنیادی و یکسان رهبری ناممکن است، چرا که از یک طرف نمی توان ویژگیهائی را برشمرده کهتمام رهبران کارساز و کامیاب دارای هنگام خصوصیات باشند و از سوی دیگر با توجه به شرایط خصوصیات رهبران کامیاب و کارساز در سازمانها نظامی، صنعتی و آموزش و تربیتی با یکدیگر متفاوتند. نمونه آشکار هنگام اینکه حتی درون یک صنعت، شرایط متفاوت، رهبری متفاوت را می طلبد. خرید فایل تحقیقی در موردعوامل گوناگون در زمینه کاهش انگیزه کارکنان پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال عوامل گوناگون زمینه کاهش انگیزه کارکنان sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق و نوآور


تحقیقی در باره ویژگی های سازمان صنعتی خلاق و نوآور خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 38 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها:   پیشگفتار تعریف خلاقیت نوآوری "INNOVATION" ویژگیهای کسان خلاق فرایند و مراحل خلاقیت فرصتهای خلاقیت نقش و اهمیت خلاقیت ونوآوری ویژگیهای سازمان خلاق منابع نوآوری نیازهای سازمان خلاق نقش مدیر در پرورش خلاقیت ایجاد محیط همکاری درسازمان انگیزش و نوآوری خلاقیت گروهی موانع خلاقیت و نوآوری چکیده : درجهانصنعتی و فراصنعتی امروزین شتاب فزاینده دگرگونی ها به حدی است که علوم ومعارف بشری تقریبادر هر ده سال دوبرابر می شود. در رشته برق این مدت حدود 5 سال ،در رشته الکترونیکحدود 3 سال و در رشته رایانه حدود یک سال برآورد شده است .بدون دودلی با گذشتزمان این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهدیافت . جامعه جهانی امروز پیوسته دچارتحول و دستخوش دگرگونی است . برای زیستن درچنین محیط متغیر و بی ثباتی ، مدیریتخلاق بایستگی می یابد. صاحبنظران یکی ازمهمترین و بارزترین ویژگیهای عصر اطلاعاتی ونرم افزاری را که ما هم اکنون در هنگام به سرمی بریم پیش بینی ناپذیری و عدم دیدن روندامور و دگرگونی ها آینده می دانند. در این شرایط تنها خلاقیت و نوآوری مدیران است که میتواند حتی از ابهام و عدم روشنی نیزفرصت بسازد و راه را به سوی چکاد ( Chekad) های پیروزیبگشاید. خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال ویژگی سازمان صنعتی خلاق نوآور تحقیقی در باره ویژگی های سازمان صنعتی خلاق و نوآور sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

bestofday

تحقیقی در مورد چرخه حيات يك سازمان


تحقیقی در باره چرخه زندگی یک سازمان خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 35 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: طراحی کار مدلهای ویژگی شغلی: جایگزینی مدیر عامل برنامه ریزی عملی مدیریتبر مبنای هدف (MBO) (Management By Objectives) مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M): (Total Quality Management.) جمع بندی چکیده : چرخه زندگی سازمان مهم ترین مسئله ای است که هر شرکتی باآن روبرو می شود. ساختار سازمانی در درجه دوم اهمیت پیمان دارد. چرخه زندگی سازماننشان می دهد که یک شرکت چگونه رشد می کند ، بزرگ می شود (توسعه می یابد) و سرانجاممی میرد (منحل می گردد). چرخه زندگی سازمان مانند چرخه زندگی فرآورده در عملیاتبازاریابی است. مراحل چرخه زندگی سازمان عبارتند از: تولد- رشد- بلوغ- پیری و مرگ... خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال چرخه زندگی یک سازمان تحقیقی در باره چرخه زندگی یک سازمان sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد تاثیر سبک مدیریت بر یادگیری


تحقیقی در باره کارایی سبک مدیریت بر یادگیری خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 49 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: پیشگفتار بیان مسئله اهمیت نظری_عملی پژوهش پیشینه پژوهش نظریه ها روش پژوهش ابزار پژوهش یافته های اماری امار توصیفی امار استنباطی چکیده : پیشرفت هر جامعه به چگونگی اموزش وپرورش ان جامعه بسنگی دارد .اموزش وپرورش اگر راه مردمسالاری وروش علمی در پیش گیردزمینه ی ایجاد یک جامعه پیشرفته رامهیا میکند .ما در اینجا به بررسی رفتار کلاسی یا روابط آموزگار ودانش اموزان ونیز چگونگی تعامل میان انها می پردازیم .دراینجا براساس شناخت آموزگار از عوامل محیطی وانطباق سبک رفتاری خودبر انها برای رشد پرتو بخشی رفتارکلاس گردآوری شده است. عوامل محیطی رامیتوان به صور گوناگون دسته بندی کرد :اولا شناخت آموزگار از انتظارات زیر دستان که در اینجا دانش اموزان می باشند زیرا آموزگار با دانش اموز وبرای انان تلاش می کند.ثانیا بزرگان آموزگار برموضوعات درسیمسائل یادگیری فنون و چیرگی های تدریس و نیز روش های تدریس از عوامل بزرگ پرتو بخشی رفتار کلاسی است که باره مطالعه قرا رگرفته اند.رفتار کلاسی وارتباط آموزگار با دانش اموزان با توجه به اینکه مدرسه وکلاس درس سارمانی اجتماعی-اموزشی تربیتی میباشد ازنظریه های سازمان کاربرد شده است. خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال کارایی سبک مدیریت یادگیری تحقیقی در باره کارایی سبک مدیریت بر یادگیری sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد اموزش Group Policy در ويندوز 2003


تحقیقی در باره اموزش Group Policy در ویندوز 2003 خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 22 تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: ایجاد Organization Unit چکیده : یک مدیر شبکه از راه این قابلیت می تواند محیط کار و همچنین ایستگاه کاری کاربرانی که به شبکه ( Domain ) وارد می شوند را مهار نمایند. خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال اموزش Group Policy ویندوز 2003 تحقیقی در باره اموزش Group Policy در ویندوز 2003 sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

تحقیقی در مورد تاریخچه ای از هوش مصنوعی


تحقیقی در باره تاریخچه ای از هوش مصنوعی خرید فایل توجه: این فایل میتواند هم به سرنویس پژوهش و هم به سرنویس نوشتار باره کاربرد پیمان گیرد فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت) تعداد صفحات: 57 تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد فونت:roya سایز:حداکثر و معمول 24 سر فصل ها: نقش بدنه سیر تکاملی هنر یادگرفتن اندیشه کردن بیرون از مغز باور ای در باره مفهوم اصلی هوش هوش مصنوعی AI نیرومند و AI ناتوان هوش مصنوعی نیرومند مخالفان و موافقان AI نیرومند تاریخچه پژوهش در AI آزمایشی چکیده ای از تاریخ AI تاریخ نوین برنامه های کاربردی AI پی آمد فرضی بر AI زیر رشته هایی از پژوهش AI چکیده : اگر چه تعریف ریزبین و واضحی از AI هستی ندارد ( حتی برای هوش ) ولی می توان تعریفی از ماشینی که بتواند اندیشه کند و یا مثل انسان کنش کند که می تواند یاد بگیرد و رد علوم گوناگون برای حل مسائل کاربرد می شود. برای فرآوری پژوشگران AI ، مشتاقانه ، مغز انسان را باره مطالعه پیمان می دهند تا بفهمند چگونه کار می کند . مغز انسان دربرگیرنده 10 تا 100 بیلیون سلول عصبی است و هر کدام از این اعصاب به 10 تا 10000 عصب دیگر متصل می شوند. یک سلول مغز به تنهایی خیلی کندتر از یک میکرو پروسسور کنش می کند و یک کنش ساده ای دارد . و ساختارکلی هنگام این است که یک ورودی بگیرد و بک خروجی بدهد و اگر جمع آنها از یک مقدار دست درازی نکند . گرچه موازی است با کنش هنگام ، اما مغز آدمی عملکردی دارند که رایانه امروزی هنوز به هنگام دسترسی ندارند حتی با این سرعت پیشرفت دراین رشته ، ماتقریبا 20 سال با سوپر رایانه هایی که با این نیرو برابری کنند فاصله داریم . به عبارت دیگر شماری کوشش کرده اند که به مدل مغز برسند که در برخی موارد کامیابی آمیز بوده است خرید فایل پژوهش فایل ورد پرسشنامه رزومهوپروپزال ،دانشجویی نوشتار پاورپوینت گزارش کاراموزی علوم پژوهش و نوشتار فایل پی دی اف گزارش کار پژوهش دانشجویی پروپزوال تاریخچه هوش مصنوعی تحقیقی در باره تاریخچه ای از هوش مصنوعی sfileone
منبع : sfileone
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

زندگینامه شهید سید مرتضی آوینی


شهید سید مرتضی آوینی در شهریور سال 1326 در شهر ری متولد شد تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌ی خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند و سپس به سرنویس دانش‌جوی معماری وارد دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد او از کودکی با هنر انس داشت؛ سروده یا چامه(غزل) می‌سرود داستان و نوشتار می‌نوشت و نقاشی می‌کرد تحصیلات دانشگاهی‌اش را نیز در رشته‌ای به انجام رساند که به طبع هنری او سازگار بود ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی معماری را کنار گذاشت و به اقتضای ضرورت‌های انقلاب به فیلم‌سازی پرداخت:  "حقیر دارای فوق لیسانس معماری از دانشکده‌ی هنرهای زیبا هستم اما کاری را که اکنون انجام می‌دهم نباید به تحصیلاتم مربوط دانست کوچک هرچه آموخته‌ام از بیرون دانشگاه است بنده با باور کامل می‌گویم که تخصص حقیقی در سایه‌ی تعهد اسلامی به دست می‌آید و لاغیر پیش از انقلاب بنده فیلم نمی‌ساخته‌ام اگرچه با سینما آشنایی داشته‌ام. اشتغال بنیادی کوچک پیش از انقلاب در ادبیات بوده است... با آغاز انقلاب تمام نوشته‌های خویش را -  اعم از تراوشات فلسفی، داستان‌های کوتاه، سروده ها و... -  در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که "حدیث نفس" باشد ننویسم و دیگر از "خودم" سخنی به میان نیاورم... کوشش کردم که "خودم" را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد، و خدا را شکر بر این تصمیم وفادار مانده‌ام. البته هنگام چه که انسان می‌نویسد همیشه تراوشات درونی خود اوست همه‌ی هنرها این چنین هستند کسی هم که فیلم می‌سازد پرتو تراوشات درونی خود اوست اما اگر انسان خود را در خدا زودگذر کند، آن‌گاه این خداست که در نشانه ها او جلوه‌گر می‌شود کوچک این چنین ادعایی ندارم ولی سعیم بر این بوده است." شهید آوینی فیلم‌سازی را در اوایل پیروزی انقلاب با ساختن چند گردآور درباره‌ی غائله‌ی گنبد (مجموعه‌ی شش روز در ترکمن صحرا)، سیل خوزستان و ستم خوانین (مجموعه‌ی مستند خان گزیده‌ها) آغاز کرد "با آغاز کار جهاد سازندگی در سال 58 به روستاها رفتیم که برای خدا بیل بزنیم در آینده ضرورت‌های موجود رفته‌رفته ما را به فیلم‌سازی کشاند... ما از نخست در گروه جهاد نیتمان این بود که نسبت به همه‌ی وقایعی که برای انقلاب اسلام و نظام پیش می‌آید عکس‌العمل نشان بدهیم مثلاً سیل خوزستان که واقع شد، همان گروهی که در آینده مجموعه‌ی راستی را ساختیم به خوزستان رفتیم و یک گزارش گسترده تهیه کردیم هنگام گزارش به راستی جزو نخستین کارهایمان در گروه جهاد بود بعد، غائله ی خسرو و ناصر قشقایی پیش آمد و مابه فیروزآباد، آباده و مناطق درگیری رفتیم... وقتی فیروز‌آباد در محاصره بود، ما با دشواری ها زیادی از خط محاصره گذشتیم و خودمان را به فیروزآباد رساندیم. به راستی نخستین صحنه‌های جنگ را ما در آن‌جا، در جنگ با خوانین گرفتیم. گروه جهاد نخستین گروهی بود که بی درنگ پس از آغاز جنگ به جبهه رفت دو تن از اعضای گروه در همان روزهای او جنگ در کاخ شیرین اسیر شدند و نفر سوم، در حالی که تیر به شانه‌اش خورده بود، از حلقه‌ی محاصره گریخت. گروه بار دیگر تشکل یافت و در روزهای محاصره‌ی خرمشهر برای تهیه‌ی فیلم وارد این شهر شد: "وقتی به خرمشهر رسیدیم هنوز خونین‌شهر نشده بود شهر هنوز سرپا بود، اگرچه دریافتن نمی‌شد که این حالت بسیار پر دوام باشد، و بسیار هم دوام نیاورد ما به تهران بازگشتیم و شبانه‌روز پای میز موویلا کار کردیم تا نخستین فیلم مستند جنگی درباره‌ی خرمشهر از تلویزیون پخش شد؛ فتح خون." مجموعه‌ی یازده قسمتی "حقیقت" کار بعدی گروه محسوب می‌شد که یکی از هدف‌های هنگام ترسیم علل سرنگونی خرمشهر بود. "یک هفته‌ای نگذشته بود که خرمشهر سرنگونی کرد و ما در جست‌و‌جوی "حقیقت" ماجرا به آبادان رفتیم که سخت در محاصره بود فرآوری مجموعه‌ی راستی این گونه آغاز شد." کار گروه جهاد در جبهه‌ها ادامه یافت و با آغاز عملیات والفجر هشت، شکل کاملاً هماهنگ و به هم پیوسته‌ای پیدا کرد آغاز تهیه‌ی مجموعه‌ی زیبا و ماندگار داستان فتح که پس از این عملیات تا پایان جنگ به طور منظم از تلویزیون پخش شد به همان روزها باز می‌گردد. شهید آوینی درباره‌ی انگیزه‌ی گروه جهاد در ساختن این گردآور که نزدیک به هفتاد برنامه است چنین می‌گوید: "انگیزش درونی هنرمندانی که در یکتا تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده بودند آن‌ها را به جبهه‌های پدافند مقدس می‌کشاند وظایف و تعهدات اداری. اولین شهیدی که دادیم علی طالبی بود که در عملیات طریق القدس به شهادت رسید و آخرین‌شان مهدی فلاحت‌پور است که همین امسال "1371" در لبنان شهید شد... و خوب، دیگر چیزی برای گفتن نمانده است، جز هنگام که ما خسته نشده‌ایم و اگر باز جنگی پیش بیاید که پای انقلاب اسلامی در میان باشد، ما حاضریم. می‌دانید! زنده‌ترین روزهای زندگی یک "مرد" هنگام روزهایی است که در مبارزه می‌گذراند و زندگی در تقابل با مرگ است که خودش را نشان می‌دهد.” اواخر سال 1370 "موسسه‌ی فرهنگی داستان فتح" به فرمان مقام معظم رهبری راه اندازی شد تا به کار فیلم‌سازی مستند و سینمایی درباره‌ی پدافند مقدس بپردازد و تهیه‌ی مجموعه‌ی داستان فتح را که پس از پذیرش قطع‌نامه رها شده بود ادامه دهد. شهید آوینی و گروه فیلم‌برداران داستان فتح سفر به مناطق جنگی را از سر گرفتند و طی مدتی کم‌تر از یک سال کار تهیه‌ی شش برنامه از مجموعه‌ی ده قسمتی "شهری در آسمان" را به پایان رساندند ومقدمات تهیه‌ی مجموعه‌های دیگری را درباره‌ی آبادان، سوسنگرد، هویزه و فکه تدارک دیدند. شهری در آسمان که به واقعه‌ی محاصره، سرنگونی و باز پس‌گیری خرمشهر می‌پرداخت در ماه‌های پایان زندگی زمینی شهید آوینی از تلویزیون پخش شد، اما برنامه‌ی وی برای تکمیل این گردآور و ساختن گردآور های دیگر با شهادتش در روز آدینه بیستم فروردین 1372 در قتلگاه فکه ناتمام ماند. شهید آوینی فعالیت‌های مطبوعاتی خود را در اواخر سال 1362، هم زمان با همکاری در جبهه‌ها و تهیه‌ی فیلم‌های مستند درباره‌ی جنگ، با نگارش مقالاتی در ماهنامه‌ی "اعتصام" ارگان انجمن اسلامی آغاز کرد این مقالات طیف وسیعی از موضوعات سیاسی، حکمی، اعتقادی و عبادی را در بر می‌گرفت او طی یک گردآور نوشتار درباره‌ی "مبانی حاکمیت سیاسی در اسلام" آرا و اندیشه‌های رایج در مود دموکراسی، رای اکثریت، آزادی باور و برابری و برابری را در نسبت با تفکر سیاسی ماخوذ از وحی و نهج‌البلاغه و آرای سیاسی حضرت امام(ره) باره موشکافی و نقد پیمان داد. مقالاتی نیز در تبیین حکومت اسلامی و ولایت فقیه در ربط و نسبت با حکومت الهی حضرت رسول(ص) در مدینه و خلافت امیرمؤمنان(ع) نوشت و پیوستگی انقلاب اسلامی را با جنبش انبیا علیهم‌السلم و جایگاه هنگام با جنگ‌های صدر اسلام و قیام عاشوا و وجوه تمایز هنگام از جنگ‌هایی که به ویژه در سده ها تازه واقع شده‌اند و نیز برکات ظاهری و غیبی جنگ و ویژگی رزم‌آوران و بسیجیان، در زمره‌ی مطالبی بود که در "اعتصام" منتشر شد. در مضامین اعتقادی و عبادی نیز پژوهش و تفکر می‌کرد و حاصل کار خویش را به چهره مقالاتی چون "اشک، چشمه‌ی تکامل". "تحقیقی در معنی صلوات" و "حج، تمثیل سلوک گروهی بشر" به چاپ می‌سپرد. در کنار نگارش این قبیل مقالات، گردآور مقالاتی نیز با سرنویس کلی "تحقیقی مکتبی درباره گسترش و مبانی شهریگری غرب" برای ماهنامه‌ی "جهاد"، ارگان جهاد سازندگی، نوشت "بهشت زمینی"، "میمون برهنه!"، "تمدن ریخت و پاش و تبذیر"، "دیکتاتوری اقتصاد"، "از دیکتاتوری پول تا اقتصاد صلواتی"، "نظام آموزش و آرمان گسترش یافتگی"، "ترقی یا تکامل؟" و... از دسته مقالات هنگام گردآور است. این مقالات پس از شهادت او با سرنویس "توسه و مبانی شهریگری غرب" به چاپ رسید این دوره از کار نویسندگی شهید تا سال 1365 ادامه یافت. همزمان با همین سال‌ها شهید آوینی علاوه برکارگردانی و مونتاژ مجموعه‌ی "روایت فتح" نگارش متن هنگام را بر دوش داشت که در آینده قالب کتابی گرفت با سرنویس "گنجینه‌ی آسمانی". او در ماه رازدار سال 1366 نگارش کتاب "فتح خون" (روایت محرم" را آغاز کرد و نه فصل از فصول ده‌گانه‌ی هنگام را نوشت. اما در حالی که کار پژوهش در باره رویدادها روز عاشورا و شهادت بنی‌هاشم را انجام داده و نگارش فصل پایان را آغاز کرده بود به دلایلی کار را ناتمام گذاشت. او در سال 1367 یک ترم در مجتمع دانشگاهی هنر تدریس کرد، ولی چون مفاد باره نظرش برای تدریس با طرح دانشگاه هم‌خوانی نداشت، از ادامه‌ی تدریس صرف‌نظر کرد. مجموعه‌ی مباحثی که برای تدریس فراهم شده بود، با گسترش و شرح و تفسیر بیش‌تر در مقاله‌ای بلند  به نام "تاملاتی در ماهیت سینما" که در فصلنامه‌ی "فارابی" به چاپ رسید و پس در مقالاتی با عناوین "جذابی در سینما"، "آینه‌ی جادو"، "قاب تصویر و زبان سینما"و... که از فروردین سال 1368 در ماهنامه‌ی هنری "سوره" منتشر شد، تفصیل پیدا کرد. مجموعه‌ی این مقالات در کتاب "آینه‌ی جادو" که جلد نخست از مجموعه‌ی مقالات و نقدهای سینمایی اوست. جمع‌آوری و به چاپ سپرده شد. سال‌های 1368 تا 1372 دوران اوج تکاپو مطبوعاتی شهید آوینی است. نشانه ها او در طی این دوره نیز موضوعات بسیار متنوعی را دربرگیرنده می‌شود. هرچند آشنایی با سینما در درازا مدتی بیش از ده سال مستندسازی و تجارب او در زمینه‌ی کارگردانی مستند و به ویژه مونتاژ مایه شد که پیش از هرچیز به سینما بپردازد. ولی این مسئله مایه بی‌اعتنایی او نسبت به دیگر هنرها نشد. او در کنار تالیف مقالات تئوریک درباره  ماهیت سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقالات متعددی در باره راستی هنر، هنر و عرفان، هنر جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک و تئاتر، هنر دینی و سنتی، هنر انقلاب و... تالیف کرد که در ماهنامه‌ی "سوره" به چاپ رسید. طی همین دوران درباره مبانی سیاسی. اعتقادی نظام اسلامی و ولایت فقیه، فرهنگ انقلاب در مواجهه با فرهنگ یکتا جهانی و تهاجم فرهنگی غرب، غرب‌زدگی و روشن‌فکری، تجدد و تحجر و موضوعات دیگر تفکر و پژوهش کرد و مقالاتی منتشر نمود. مجموعه‌ی نشانه ها شهید آوینی در این دوره هم از دید کمیت، هم از جهت تنوع موضوعات و هم از نظر گودی معنا و اصالت تفکر و شیوایی بیان اعجاب‌آور است. در حالی که سرچشمه‌ی اصلی تفکر او به قرآن، نهج‌البلاغه، واژه ها معصومین علیهم‌السلام و نشانه ها و گفتار حضرت امام(ره) باز می‌گشت. با تفکر فلسفی غرب و آرا، و نظریات اندیشمندان غربی نیز آشنایی داشت و با یقینی برآمده از نور حکمت، آن‌ها را نقد و بررسی می‌کرد. او شناخت مبانی فلسفی و سیر تاریخی فرهنگ و شهریگری جدید را از ابزارها رویارویی با تهاجم فرهنگی می‌دانست چرا که این شناخت زمینه‌ی برونرفت از عالم غربی و غرب زده‌ی کنونی را فراهم می‌کند و به گسترش و گسترش فرهنگ و تفکر الهی یاری می‌رساند. او بر این باور بود که با وقوع انقلاب اسلامی و پیدایش انسان کاملی چون امام خمینی(ره) آدمی وارد عهد تاریخی جدیدی شده است که هنگام را "عصر توبه‌ی بشریت" می‌نامید. عصری که به انقلاب جهانی امام عصر(عج) و پیدایش "دولت پایدار حق" منتهی خواهد شد.
منبع : شهادت زیباست
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی


کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی گونه فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 42 صفحه چکیده جعاله در قانون مدنی ایران به سرنویس یکی از عقود معین شناسایی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به سرنویس یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون یادشده مصوب 12/10/1362 هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب 19/01/1363 شورای پول و اعتبار شرایط و فرمان ها هنگام به گستردگی بیان شده است . بنابراین از کنش حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده کاربرد می شد، امروزه با رشد و گسترش جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای تکاپو های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی درباره تجارت بیگانه ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق همکاری و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره کاربرد نمود . و لذا بایستگی دارد که با شناخت کامل این راه اندازی حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی درباره هنگام در آیین نامه نظام بانکی باره پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ پسندیده داد و از دشواری ها و انحرافاتی که احیاناْ شدنی است در کنش نسبت به این نهاد حقوقی چهره گیرد جلوگیری شود و راهکار های پسندیده ارائه گردد . کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و پیمان نامه ، ایقاع ، اَهْلیّت ، جاعل ، فقه و حقوق دانلود پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

#

bestofday

چه کسی به ریاضی علاقمند است؟


این نوشتار در روزنامه همشهری چاپ شد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همیشه در نظر محققین و دست اندرکاران آموزش و تربیت بسیار مهم بوده و پیشرفت تحصیلی سرگذشت یا داستان از یادگیری پیوسته و رو به رشد دانش آموزان در سالهای تحصیلی دارد. بدیهی است نهاد آموزش و پرورش بدون رشد آموزشی دچار رکود و واپس ماندگی خواهد شد و رشد و پیشرفت دیگر دستگاههای دولتی و غیردولتی را کند خواهد کرد. همچنانکه مقصود پایانی دستگاههای آموزش و پرورش فراهم کردن شرایط مساعدی است که به پیروی از برنامه های منظم و مؤثر، فرمایش یادگیری را راحتتر و تندتر چهره دهند. از رایج ترین دشواری ها موجود در نظام آموزشی نبود پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی است؛ که در تمام دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان در میان دانش آموزان پسر و دختر مشهود است. درس ریاضی به سبب ماهیت پیچیده ای که دارد از سوی دانش آموزان باره بی توجهی و بی میلی پیمان می گیرد. با توجه به 28 سال پیشینه تدریس در دروس ریاضی و 10 سال پیشینه تدریس در مدارس دخترانه در این ماده درسی و با توجه به پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی میان دانش آموزان دختر و آمار منتشر شده بدست سازمان سنجش در سال تحصیلی 1380-1379 که 56 درصد قبولی کنکور از هنگام دختران و در سال تحصیلی 1381-1380 ، 61/7 درصد قبولی از سوی دختران بوده و این مسأله سرگذشت یا داستان از پیشرفت و رشد دختران در پیشرفت تحصیلی و نبود پیشرفت تحصیلی در پسران دارد، بر هنگام شدم در پژوهشی جدی میزان پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی سال سوم ریاضی فیزیک دختران و پسران را بررسی و علل انگیزه های پیشرفت تحصیلی دختران و افت تحصیلی پسران را باره مطالعه پیمان دهم. در این پژوهش چند عامل زیر را باره توجه پیمان دادم که از میان آنها سه باره زیر را به کوتاهی می آوریم: 1- بررسی میزان علاقمندی دانش آموزان در دروس ریاضی. 2- بررسی نقش دارایی در میزان علاقمندی دانش آموزان به دروس ریاضی و تأثیر هنگام در پیشرفت دروس ریاضی. 3- نقش تحصیلات والدین در میزان علاقمندی دانش آموزان به دروس ریاضی و تأثیر هنگام در پیشرفت دروس ریاضی. علائق فرد با داعیه های (انگیزه) او بستگی بسیار دارد. علائق فرد مایه می شود که رفتار او در جهت داعیه هایی مثل پول، جنس مخالف و پرستیژ اجتماعی هدایت شود. ضمناً علائق نیز مانند گرایشها، شخص را برای رسیدن به اشیاء، موفقیتها یا قبول باورها مستعد می کند. (اصول روانشناسی پرتو نرمان ل.مان چاپ هفتم، سال 1363 انتشارات سپهر، برگردان دکتر محمود ساعت چی جلد اول، ص 373) بر این بنیاد رابطه میزان علاقمندی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی روی 184 دانش آموز دختر (100 نفر) و پسر (84 نفر) نشان داد که میزان دلبستگی مندی دانش آموزان دختر بسیار بیشتر از دانش آموزان پسر است. به انگیزه اینکه دختران برنامه ریزی درسی منظم و ریزبین و بهتری از پسران دارند و تکالیف دروس ریاضی خود را به خوبی انجام می دهند، هر چند برآیند اینکه همین پژوهش مشخص شده که سرعت یادگیری دروس ریاضی بدست پسران بیشتر از دختران است، اما در مقابل، پیشرفت تحصیلی دختران و میزان دلبستگی مندی آنها به درس ریاضی و انجام تکالیف درسی و متن برداری هنگام تدریس بیشتر از پسران است. ماکس وبر طبقه اجتماعی را مفهومی چند بعدی می داند که بدست سه عامل ثروت، نیرو و منزلت معین می شود. (گرث ویلز 1958) ثروت اشاره به دارایی و درآمد شخص دارد. بنابراین تأثیر دارایی بر علاقمندی به دروس ریاضی باره سنجش پیمان گرفت که در مطالعه روی تأثیر میزان دارایی به علاقمندی به دروس ریاضی به انگیزه نبود آمارهای ریزبین و قابل اتکا از میزان دارایی والدین به سمت تعین شاخصهایی چون داشتن مسکن شخصی یا کرایه ای، داشتن اتومبیل، به کارگیری رایانه و اینترنت رفتیم که برای هر یک از این عوامل کد گذاریهای خاصی چهره دادیم. نتیجه موشکافی جامعه آماری184 نفره دختر و پسر در این باره با به کارگیری نرم افزار SPSS این شد که: میان داشتن مسکن(متغیرمستقل) شخصی غیر کرایه ای و پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی(متغیر وابسته) رابطه سر راست هستی دارد، به این معنا که کسان و دانش آموزان دارای مسکن شخصی غیر کرایه ای بهتر از دانش آموزانی که فاقد مسکن هستند، به درس ریاضی دلبستگی مندی نشان می دهند. این پژوهش در موارد دیگری چون، داشتن رایانه و کاربرد آموزشی از هنگام و به کارگیری اینترنت در جهت کاربرد علمی نیز نشان داد که کاربرد کنندگان و کاربران، بهتر از دیگرانی که چنین وسایلی را در پسندیدن ندارند درس ریاضی را می فهمند و در هنگام موفقند.  در باره نظریه تأثیر طبقه اجتماعی بر کارایی دانش آموزان جیمز کلمن در دهه 1960 در مدارس آمریکا تحقیقی با سرنویس برابری فرصتها انجام داد که نتیجه هنگام نیز تأیید نظریه تأثیر طبقه اجتماعی بر کارایی دانش آموزان بود. این پژوهش برای یافتن علل سازمانی و مدرسه ای در باره کارایی پایین تر دانش آموزان طبقات کارگری نسبت به دانش آموزان طبقه میانه طراحی شده بود. این پژوهش نشان داد دانش آموزان سفید پوست کامیابی بیشتری نسبت به دانش آموزان سیاه پوست دارند. این مسأله به امکانات بیشتر مدرسه و بودجه سرانه بستگی نداشت، بلکه بستگی مشخصی با پیشینه خانوادگی و شرایط طبقاتی، اجتماعی دانش آموزان داشت (جامعه شناسی خانواده، دکتر شهلا اعزازی ص 182). این پژوهش نشان داده است که میان میزان تحصیلات پدر و مادر دانش آموز به سرنویس (متغیر مستقل) و میزان پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی به سرنویس (متغیر وابسته) رابطه معنی داری هستی دارد که این رابطه سر راست است. یعنی اینکه هرچه سطح تحصیلات پدر و مادر دانش آموز بیشتر باشد میزان پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی دانش آموز بیشتر است. نتایج 1- این پژوهش نشان داد میزان تحصیلات والدین در یادگیری ریاضی مؤثر است و این فرمایش در پژوهش باره تأیید واقع شده است. 2- عوامل متعددی در یادگیری ریاضی مؤثرند از جمله، داشتن مسکن، اتومبیل، کامپیوتر، اینترنت. 3- در این پژوهش معلوم شد پسرها با دلبستگی مندی رشته ریاضی را برمی گزینند و دروس ریاضی را خوب می فهمند. 4- این پژوهش نشان می دهد که پسرها به انجام تکالیف بسیار مقید نبوده و تکالیف را یا اصلاً انجام نداده و یا ناقص پاسخ می دهند و تنها عده بسیار اندکی تکالیف را به خوبی انجام می دهند. 5- این پژوهش نشان داد که پسرها در یادگیری دروس ریاضی برنامه ریزی ندارند. 6- در این پژوهش معلوم شد که پسرها در فراگیری دروس ریاضی پشتکار نداشته ،اکثراً بسیار بی تفاوت و بی انگیزه هستند. 7- در این پژوهش معلوم شد که پسرها بهتر از دخترها ریاضی را می فهمند. 8- در این پژوهش معلوم شد که دخترهایی که رشته ریاضی را گزینش می کنند، دروس ریاضی را خوب می فهمند. 9- در این پژوهش معلوم شد که دخترها تکالیف خود را بخوبی انجام می دهند. 10- در این پژوهش معلوم شد دخترها برای انجام تکالیف خود برنامه ریزی می نمایند. 11- در این پژوهش معلوم شد دخترها در یادگیری دروس ریاضی پشتکار دارند. 12- در این پژوهش معلوم شد پسرها دلبستگی ای به برنامه ریزی برای یادگیری دروس ریاضی ندارند. 13- در این پژوهش معلوم شد در سالهای تازه گرایش دانش آموزان دختر به یادگیری ریاضی بیشتر از پسران شده و در فراگیری دروس پیشرفت های زیادی کرده اند و وارونه پسرها کمتر به یادگیری دروس ریاضی دلبستگی مندی نشان می دهند. 14- در این پژوهش معلوم شد که اگر دانش آموزان بتوانند برای یادگیری دروس ریاضی برنامه ریزی داشته باشند در کارشان کامیاب ترند. 15- در این پژوهش معلوم شد که پیشرفت تحصیلی دختران در دروس جبر و شکیبیدن و حسابان و هندسه 2 بیشتر از پسران است. 16- این پژوهش نشان می دهد انجام تکالیف دروس ریاضی در پیشرفت دروس ریاضی مؤثر است. 17-این پژوهش نشان می دهد مطالعه پدر و مادر در پیشرفت تحصیلی دروس دانش آموز مؤثر است و در دانش آموزان انگیزه یادگیری را نیرومند تر می کند. 18- در این پژوهش معلوم شد میان پایگاه اجتماعی و دارایی رابطه معنی داری هستی دارد و هر دو در میزان پیشرفت تحصیلی مؤثر هستند. 19- در این پژوهش یک پرسشنامه با 22 عامل از دبیران ریاضی منطقه یک که تعداد 76 نفر بوده اند از 39 نفر پرسش شده و نظرات آنها بر این بوده است که: الف: انجام تکالیف درس ریاضی در پیشرفت دروس ریاضی مؤثر است. ب: سرعت یادگیری دروس ریاضی پسرها بیشتر از دختران است، ولی دخترها به علت برنامه ریزی و انجام دادن تکالیف درسی بیشتر در دروس ریاضی پیشرفت داشته اند. ج: نقش دارایی و وجهه اجتماعی خانواده در پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی مؤثر است. پیشنهادها 1- پیشنهاد می شود دبیران دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته ریاضی تدریس کنند. 2- نحوه برگزاری آزمون و سؤالات بیشتر تحت تأثیر نظرات دانش آموزان است در حالیکه دبیران ریاضی در این رشته کارآزموده اند. نباید هر ساله جوسازی شماری دانش آموز، در طراحی سؤالات امتحانات پایانی مؤثر گردد و یا آنرا بی ارزش سازد. 3- مسئولین باید در برگزاری آزمونهای پایانی جدی بوده و هر ساله برای بالا بردن آمار قبولی دانش آموزان آئین نامه هایی که مایه پایین آوردن کیفیت آموزشی می شود وضع نکنند. 4- کیفیت محتوای کتابهای درسی ریاضی پسندیده نیست. در این راستا باید از نظرات دبیران ریاضی برای بالا بردن کیفیت محتوای کتابهای درسی کاربرد شود و قسمتهایی از کتابها یا فصل ها بدون انگیزه بخردانه حذف نگردد. حذفیات گاهی غیرمنطقی و دور از دید کارشناسی است. 5- دانش آموزان پسر انگیزه کمتری برای تحصیل دارند. گویا به نظر می رسد آینده شغلی مبهم بوده و نبود عدالت در پخش مشاغل دادگرانه و بدون برنامه ریزی یک عامل مهم در عدم پیشرفت تحصیلی است. باید کوشش شود این موانع تا حد امکان کم شود یا به مهار در آید. 6- سیستم مدیریتی آموزش و پرورش سنتی و دور از معیارهای علمی و شایسته سالاری است. به راستی سیستم موروثی در جایگاههای مدیریت آموزش و پرورش حاکم است. باید این سیستم از میان رفته و به یک سیستم شایسته سالاری و براساس معیارهای علمی و برحسب شایستگی و استعداد پست های مدیریتی پخش شود تا در ادامه برنامه ها و برنامه ریزی های درازمدت تحت تأثیر عوامل بیگانه و جوسازی های موهوم پیمان نگرفته و برنامه های علمی و کاربردی آموزش و پرورش با اهداف پیشرفت تحصیلی و دست یابی به ستون بالای علمی و کارائی ها استاندارد جهانی در تحصیل منطبق گردد. چون عدم مدیریت علمی مایه افت تحصیلی و عدم پیشرفت تحصیلی می گردد و بکارگیری فناوری نوین در آموزش مایه پیشرفت تحصیلی می گردد، از ابزارهای آموزشی مانند بکارگیری رایانه و اینترنت در فرمایش آموزش کاربرد شود. 8- روش های مؤثر تدریس عرضه گردد و برنامه های آموزشی به صورتی طرح ریزی شود که با استعداد و توان دانش آموزان در سطوح گوناگون تناسب داشته باشد. 9- معلمان باید نسبت به راههایی که بدان طریق رفتار تحصیلی دانش آموزان را توجیه می کنند، آگاه باشند. این آگاهی شاید آنان را در تصمیم گیریها به جهتی سوق می دهد که میزان انگیزش تحصیلی را در دانش آموزان به حد بالائی برساند. 10- به اوضاع اقتصادی معلمان رسیدگی شود. 11- کلاسهای آموزش ضمن خدمت و دانش افزائی برای ارتقای دانش و آموزش روشهای نو در آموزش و تربیت برگزار شود. 12- باید اوقات فراغت دانش آموزان در درازا سال تحصیلی از راه گسترش و گسترش امکانات فرهنگی و هنری، ورزشی و تفریحی پربار و تقویت شود و برقراری بستگی درست با والدین دانش آموزان از راه برگزاری نشست ها منظم انجمن های اولیاء و مربیان تأیید گردد. 13- تعداد دانش آموزان در کلاسها کاهش یابد و در باره برنامه ها بازبینی و ارزشیابی بیشتری چهره پذیرد. 14- باید تبلیغ علم و دانش و ایجاد انگیزه در دانش آموزان و اولیاء بخصوص از راه رسانه های گروهی در سطح گسترده انجام گیرد تا در جامعه علم جایگاهی چون دارایی در نظر آید.   منبع سیدابراهیم مختاباد  روزنامه همشهری  
منبع : پژوهش علوم و ٱمار و ریاضیات
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ايران


بسم الله الرحمن الرحیم تجارت الکترونیک در ایران موانع رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران چکیده          تجارت الکترونیک و شاخه های انبوه هنگام در سده آماده از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد. لذا برای به کارگیری این فن‌آوری نوین، لازم است عوامل محیطی بعنوان زیربنا باره بررسی و مطالعه و بازنگری پیمان گیرند. برای رسیدن به این منظور لازم است نخست عوامل و به راستی موانع محیطی شناخته و اولویت‌بندی شوند، سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و با ارا‍یه راهکار در پایان الگویی جهت پیاده‌سازی پسندیده تجارت الکترونیک ارائه نمائیم. در این طرح پژوهشی نیز کوشش بر این شده است که به این هدف نیل شود. پیشگفتار       برای تجارت الکترونیکی تعریف های گوناگونی ارائه شده که بیشتر آنها بر پایه تجربه های گذشته در به کارگیری تجارت الکترونیکی بوده است. کمیسیون اروپایی در سال 1997 تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها، دربرگیرنده متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری خواسته ها دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح های تجاری، بازاریابی سر راست و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این زمینه ارائه داده آورده است: «تجارت الکترونیکی که تا چندی پیش به تعداد معینی از شرکت ها اندک بود در حال ورود به پهنه جدیدی است که در هنگام تعداد زیادی از مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند افزون بر آن محتوای هنگام از گستره مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های همگانی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است.        امروزه حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه‌های کامیاب و کارآمد که خود نمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر می‌کشد، از دسته ضرورتهای تطبیق با نظام بین‌المللی کنونی از دید پیشرفتهای حاصله در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی هنگام است. بی‌شک، بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور بنیادی اطلاع‌رسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است. اطلاع‌رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینهء چشم وهمچشمی و در نتیجه، پیشروی کردن بهره‌وری را افزایش داده و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی بشمار می‌رود. در محور تسهیل تجاری باید از شیوه‌های نوین بازرگانی بهره جست که دربرگیرنده بکارگیری از بارکد، استانداردهای تبادل الکترونیکی داده‌ها و انجام داد و ستدها بصورت تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم تجارت الکترونیک، روان‌سازی روشهای تکاپو و برآیند اینکه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به کارگیری تجارت الکترونیک، 21 تا 70 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های فعالیتهای گوناگون ایجاد می‌کند.  ایجاد تسهیلات تجاری مجموعه‌ای است که می‌تواند روشنایی بخش راه حضور بیشتر در مبادلات جهانی باشد و با تسهیل بستگی میان عوامل عرضه و خرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. اما تحصیل چنین فرآیندی مستلزم تدابیر و ابتکاراتی پویا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محیطی است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از دسته راه‌کارهایی که لزوم توجه به هنگام دریافتن می‌شود، گسترش فرهنگ به کارگیری تسهیلات تجاری و آشنایی همگی بخشهای تجاری با کاربرد چنین امکاناتی است. بدون تردید، بهره‌گیری خردمندانه از فن‌آوری تجارت الکترونیک می‌تواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعالتر در پهنه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کمک کند.       بر بنیاد پیش بینی های به کنش آمده، اجرای طرح تجارت الکترونیکی  در کشور طی سال های برنامه سوم گسترش حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت، برآوردها نشان می دهد این هزینه ها دارای توجیه اقتصادی بسیار بالاست و در همان سال نخست اجرای این طرح به سرعت فرسوده خواهد شد.       رشد تند و روزافزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیت های رقابتی حاصل، به مفهوم هنگام است که کشورهای در حال گسترش باید سریعاً در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر بنیادی به کنش آورند.       بسیاری از اقتصاددانان، کارآزمودگان و آینده نگرها بر این باورند که در سال های تازه انقلابی همانند انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی و اجتماعی زندگی آدمی را دستخوش تحولی گود کرده است.       یکی از ابعاد این دگرگونی دگرگونی ها عمیقی است که در روابط اقتصادی میان افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری میان کسان با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و کسان با شرکت ها و دولت ها با شتاب از حالت سنتی خود که عمدتاً بر پایه مبادله بر پایه اسناد و مدارک کاغذی است بیرون شده و به سوی انجام مبادلات از راه بهره گیری از سیستم های بر پایه اطلاعات الکترونیکی در حال جنبش است. تجارت الکترونیکی به انگیزه سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر پهنه جدیدی را در چشم وهمچشمی گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر دگرگونی نتیجه ای جز منزوی شدن در پهنه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.       گسترش و گسترش تجارت الکترونیکی از دید کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی ایران در جهان، بهره گیری از فرصت های زودگذر در پهنه صادرات و حتی خرید به هنگام کالا از بیرون کشور دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و فرآوری است.       براساس برآوردهای به کنش آمده ارزش کنونی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7 هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می شود. به عبارت دیگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادلات اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می دهد به کارگیری مبادله الکترونیک به جای روش های سنتی بر پایه کاغذ مایه 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های گوناگون تجاری می شود.       آمار رسمی نشان می دهد: طی سال های 75 تا 78 ارزش جاری فرآوری ناخالص درونی ایران بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است، به عبارت دیگر، سرعت گردش پول اندکی بیش از 2 است و با مبنا پیمان دادن این رقم ارزش مبادلات در کشور دست کم دو برابر ارزش فرآوری ناخالص درونی خواهد بود.       بدیهی است با توجه به حجم مبادلات تجاری در کشور اجرای کامل طرح تجارت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود بنابراین اگر هدف را بر الکترونیک شدن مبادلات در پهنه تجارت بیگانه پیمان دهیم به واقعیت نزدیک تر خواهیم بود.       براساس پیش بینی های به کنش آمده اجرای طرح تجارت الکترونیکی در کشور طی سال برنامه سوم گسترش حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت. برآوردهای چهره گرفته نشان می دهد: این هزینه ها دارای توجیه اقتصادی بسیار بالاست، هزینه های صرف شده در همان سال نخست اجرای این طرح به سرعت فرسوده خواهد شد.       تاکنون موانع بسیاری برای به تعویق افتادن تصویب و اجرای طرح تجارت الکترونیکی در ایران برشمرده شده است.       در این نوشتار کوشش بر این شده است تا با شناسایی موانع رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران راهی برای شناخت راهکارهای پسندیده جهت بهبود روند گسترش این پدیده نوپا در ایران گشوده شود. بازبینی تحقیقات پیشین          مطالعه درباره شناسایی موانع رشد و گسترش تجارت الکترونیک در کشورهای گسترش یافته در طی سالهای تازه به فراوانی انجام پذیرفته اما با توجه به پژوهشی که انجام شده است، بدبختانه شوربختانه توجه چندانی به این زمینه به چهره پژوهشی علمی در تو یا درون کشور ایران  انجام نپذیرفته است. بنابر تحقیقی که انجام پذیرفته است، از دسته مواردی که جلوی پیشرفت تجارت الکترونیک را در ایران می گیرد، جزیره جزیره بودن سیستم های مکانیزه بخش های گوناگون در یک بنگاه اقتصادی، به ویژه بخش حسابداری هنگام بنگاه است. مثلاً شدنی است بخش فرآوری سیستمی مکانیزه داشته باشد ولی در پایان اطلاعات خود را به چهره پرینت به قسمت انبار و یا حسابداری بدهد. این بخش ها باید با صرف هزینه و وقت و شکیبیدن اشتباه نسبت به ورود اطلاعات به سیستم خود اقدام کنند. زیرا میان نرم افزارهای بخش های گوناگون هماهنگی و یکپارچگی هستی ندارد. در چنین  مواردی می توان ادعا نمود که عملاً مکانیزه بودن هر بخشی به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.      نکته مهمی که در پژوهش دیگر پی هنگام برده شد، در باره کارت های اعتباری و شرایط کاربرد آنها در ایران است که پیوسته با فرهنگ به کارگیری آنهاست که براساس اعتماد کامل میان شرکت صادر کننده و کاربرد کننده کارت پایدار است. مثلاً اگر صاحب کارت ادعا کند که خرید بخصوصی را انجام نداده است و شخصی با سوء به کارگیری شماره کارت اعتباری خرید کرده است، شرکت صادر کننده کارت ادعای مشتری را بدون هیچگونه سؤالی می پذیرد. البته شرکت صادر کننده کارت بابت خدمات خود درصدی پول از مشتری می گیرد.          در یکی از نوشته های روزنامه های پرشمارگان نیز آمده بود «تا هنگامی که چه شرکت ها و چه افراد، اگر هنگام خرید چانه نزنند دریافتن کنند که سرشان کلاه رفته است و...، نمی توان چشمداشت خیلی زیادی از پیشرفت در این بخش داشت و در پایان تا هنگامی که وقت ارزش چندانی در فرهنگ ما نداشته باشد، دلیلی برای رفتن به سمت تجارت الکترونیکی و یا هر پدیده الکترونیکی دیگر نخواهیم داشت.» در نخستین کنفرانس جهانی فناوری اطلاعات و دانش با تلاش دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالن همایشهای صدا و سیما نیز به این نکته اشاره شده است: «در کشور ما به انگیزه نبود زمینه های حقوقی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیک از قبیل اسناد و امضای الکترونیک، عدم هستی سیستم انتقال الکترونیک وجوه، نبودن شبکه اصلی تجارت الکترونیک در کشور و سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به آن، عدم آگاهی کافی موسسات کوچک و بزرگ از تجارت الکترونیک و نهایتاً کمبود دانش و فرهنگ به کارگیری تجارت الکترونیک و شبکه اینترنت، برپایی این سیستم را با دشواری ها پرشمار ای روبرو می کند که امید است با توجه به تصویب زود هنگام قانون تجارت الکترونیک و آموزشهای الکترونیک، بسترسازی پسندیده برای گسترش این علم نوین تجارت، گسترش بازرگانی بیگانه و برنامه چهارم گسترش که متکی به صادرات است آماده گردد.»          EIU برای  سال 2000 درباره چگونگی تجاری الکترونیک در 60 کشور رتبه بندی انجام داده است . در این رتبه بندی که در راستی آسانی و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک در کشورها را نشان می دهد، از دو شاخص کلی محیط تجاری و ارتباطات کاربرد شده است. برای شاخص محیط تجاری از 70 سنجه گوناگون از قبیل گستردگی اقتصاد، چشم انداز ثبات سیاسی، محیط نظارتی، سیاستهای مالیاتی و درجه آزادی تجارت و سرمایه گذاری کاربرد شده است که براساس این شاخص نمره کشور ما از 10 تنها شماره 3 است یعنی در رتبه 59 پیمان دارد.          در ماهنامه علمی آموزشی راهکار شماره 145 آمده است: «شاخص دیگر ارتباطات می باشد که از معیارهایی از قبیل گستردگی شبکه تلفن و دیگر معیارهایی که تعیین کننده چگونگی دسترسی به اینترنت مانند هزینه پیوستگی به اینترنت، نرخ سواد و... کاربرد شده است. براساس این شاخص نیز نمره ما از 10 تنها شماره 3 است که در رتبه 56 پیمان دارد و رویهمرفته ازنظر شاخص آسانی و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک کشور ما در رتبه 58 از میان 60 کشور بررسی شده را به خود برگزیدن داده است!»              بنابر توضیح شبکه فناوری اطلاعات ایران نیز، پیش‌نیازهای برپایی و نهادینه شدن تجارت الکترونیک ایران نیز بدین چهره بیان شده است:       جهت برپایی و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی دربرگیرنده یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های پسندیده در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های پرکار در این زمینه می‌باشد. دسته دوم نخست که بطور بزرگ برآمده از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی بیرون از مهار ایشان است، ولی دسته دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد دگرگونی ها راهبردی در ساختار فرآوری (یا عرضه خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود. پیش‌نیازهای برون زای برپایی و نهادینه شدن تجارت الکترونیک -         هستی سیستم بانکی دقیق، تند و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از راه اینترنت قابل دسترسی باشد . -         صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد بدست شبکه بانکی -         گردآوری قوانین درونی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در بستگی با آیین ها گمرکی، نظام دریافت مالیات و بانکداری الکترونیک -         ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری فرآورده -         ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق ازآنش معنوی -         تأمین امنیت اطلاعات -         تعریف حقوق فردی در بستگی با محرمانه بودن اطلاعات شخصی -         گسترش فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی باره نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک -         راه‌اندازی خطوط ارتباطی تند و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش بها خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک -         هستی یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک -         پذیرش اسناد الکترونیکی بدست قوه دادگستری (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی -         شناسایی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید استوار کردن هویت خریدار و فروشنده بدست این مراجع یش‌ نیازهای درون زای برپایی و نهادینه شدن تجارت الکترونیک -         برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی پسندیده برای جذب مشتری است ولی بدلیل هستی چشم وهمچشمی شدید، محیطی پسندیده برای از دست‌ دادن هنگام نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، بسیار در چشمداشت نگه داشت. -         برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای گسترش سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی تند و کارآمد به جمع‌آوری اطلاعات و پردازش هنگام در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند. -         هماهنگی فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده:اطلاعات نخست و انتهای فرآیندهای درونی بنگاه باید هماهنگ شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات ریزبین حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی میان عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید. -         برخورداری از آموزش و تخصص لازم در بستگی با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ برتری تجاری در محیطی که چشم وهمچشمی شدید در هنگام پایدار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در بستگی با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار کارآزموده به معنای جذب هنگام بدست رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد. -         ادامه در بهینه‌سازی:برای کسب پیشرفت در دامنه تجارت الکترونیک، رسیدگی همیشگی به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. هستی یک هسته نیرومند پژوهش و گسترش که برخوردار از امکانات و بودجه کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد. -         طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین خوشنودی آنها:هنگامی‌که یک مشتری به تارنما بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای دشوار خود راهکار پیدا کند و در پایان تصمیمی بگیرد، لذا ساختار پسندیده جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات تارنما و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی ریزبین و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، مایه ناتوانی در فرمایش تجارت الکترونیک خواهد شد. -         توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید:امروزه بطور مداوم، جهان شاهد پیدایش فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی پسندیده با آنها مایه از دست رفتن منافع نهفته برآمده از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های باره کاربرد باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای باره نظر پیمان گیرد. -         سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: شدنی است بر پرتو عرضه اینترنتی کالا، شبکه پخش سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش خودداری کنند لذا در فرمایش بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت. -         در اینجا بی‌فایده نخواهد بود اگر به نتیجه پژوهشی که در بستگی با موانع رشد تجارت الکترونیک در چند کشور اروپای شرقی انجام شده، اشاره شود. بهره این موانع به‌ترتیب اهمیت به‌شرح زیر شناسایی شده است: -          فقدان امنیت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونیک (38%) -          نفوذپذیری حریم شخصی داد و ستدها (32%) -          فقدان امنیت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی) (29%) -          فقدان حمایت‌های قانونی در بستگی با امور خرید و فروش اینترنتی (17%) -          عدم اطمینان در داد و ستدها اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینه‌های هنگام منجر می‌شود (16%) -          عدم شفافیت در باره میزان بدهی و تعهدات شرکت‌های اینترنتی (عدم آگاهی از ریسک بدهی‌ها) (13%) -          فقدان چهارچوب جامع تنظیم‌کننده آیین نامه و رفع دعاوی در تجارت الکترونیک (13%) -          فقدان فرهنگ تجارت الکترونیک در سطح ملی (9%)       البته چنانچه مشخص است این موانع کاملاً از یکدیگر جداسازی شده نیستند، بلکه دارای همپوشانی با یکدیگر می‌باشند ولی در جمع‌بندی نتایج این پژوهش می‌توان چنین گفت‌که بطور کلی دشواری ها بزرگ محدودکننده رشد تجارت الکترونیک در کشورهای در حال گسترش عبارتند از: عدم امنیت اطلاعات و نبود پوشش‌های قانونی در بستگی با داد و ستدها تجاری و مالی که در جهت تسریع رشد هنگام باید نسبت به رفع این موانع اقدام شود. عوامل گیر در رشد و گسترش تجارت الکترونیک - تهیدستی اقتصادی و فرهنگی جامعه و  پ ایین بودن سطح آگاهی مردم به فناوری اطلاعات در کشور       نبود فرهنگ پسندیده رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و گیر تراشی های مردم عامه با گسترش شایـعات و تفکر نادرست و جایـگزین برخی پدیده های تجاری دیگری مانند بازاریابی شبکه ای که بستگی چندانی با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار،  واحدهای پخش فیزیکی و  مشتریان با تجارت الکترونیک، گیر مهمی بر سر رشد این پدیده بشمار می آید.       از طرفی در کشور ما حتی نخبگان سیاسی نیز هنوز از چند و چون این انقلاب نوین در پهنه مبادلات بازرگانی آگاهی ندارند. اما در همان سان همه می دانستند این راه ناگزیری است که اقتصاد ایران را از سنت جدا و به مدرنیته پیوند می دهد!       آموزش مصرف‌کنندگان در زمینه فرصت‌ها و مزایای تجارت الکترونیکی و روش به کارگیری اینترنت و رایانه یک شرط بنیادی برای ایجاد درخواست برای فناوری‌های جدید و تجارت الکترونیکی است. آموزش نیروی انسانی با چیرگی بالا در بخش‌های تجارت الکترونیکی یکی از ضروریات تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود.       بنابراین عدم فرهنگ سازی پسندیده بدست دستگاههای زیربط در جامعه در جهت گسترش آگاهی همگانی از مباحث فناوری اطلاعات،‌ گیر جدی در این راه محسوب می شود.       مدیران باید در زمینه های کاربردی، آموزش های لازم را  برای مشتریان و مخاطبان خود تامین کنند و از طرق گوناگون در پسندیدن کاربران پیمان دهند.       در نگاه تخصصی تر،‌ یک پیشنهاد همیشگی برای افرادی که می خواهند تجارت الکترونیک را در سازمان خود تجربه کنند این است که برای کسان آگاه سازی ویژه ای داشته باشید. این وظیفه شماست که با شناخت پسندیده  از گنجایش ها و قابلیت های سازمانی خود بتوانید ضمن مدیریت پسندیده بر انتظارات، کسان را به یک مشتری بالفعل تبدیل کنید. نکات زیر می تواند در شرایط گوناگون باره کاربرد پیمان گیرد. 1-  به مشتریان خود سازمان ها و شرکت هایی را که طریق الکترونیکی از خدمات شما کاربرد کرده اند و یا می کنند شناسایی کنید و نکات و ویژگی هایی که برای آنها در به کارگیری این گونه خدمات فراهم شده یادآوری شوید. 2-  اطلاعات کامل، ریزبین و کارشناسانه پیرامون همگی کالا هایی که از راه الکترونیکی عرضه می کنید در اختیارمشتریان بگذارید و به آنها  بفهمانید آماده هستید توضیحات بیشتر را  در قالب پست الکترونیک،  جلسات تلفنی یا حتی به چهره حضوری به او بدهید. ( این کار در جلب اعتماد مشتریان بسیار کارساز خواهد بود به ویژه وقتی این دریافتن برای مشتری ایجاد شود که پشت شیشه مانیتور خود از یک شرکت پرکار و پویا بازدید کرده است ). 3-  آموزش پسندیده برای بهره گیری از کالا ها و خدمات و فناوری های سازمان خود را برای مشتریان جدید هرگز فراموش نکنید به ویژه زمانی که کالای جدیدی را وارد بازار الکترونیکی کرده اید. این آموزش ها می تواند در قالب آموزش های دوره ای از راه یکتا آموزش سایت ، از راه پست الکترونیک و یا چند رسانه ای ها چهره پذیرد. شما می توانید همراه کالای ارسال شده برای مشتری یک لوح فشرده آموزشی تهیه کنید و به او امکان دهید که با به کارگیری هنگام با کارکردهای کالای شما آشنا شود و در چهره لزوم به چهره سر راست به سایت شما  وصل شود. 4-  کوشش کنید ابزارهای ارتباطی را بر بنیاد نیاز و امکانات مشتریان خود گزینش کنید. به راستی شما با در پسندیدن گذاشتن اطلاعات کاملی برای مشتری به او این فرصت  را  می دهید که با آرامش و آسودگی بیشتری به بها پیشنهادی شما اندیشه کنند و از شما خرید نمایند. چنانچه در بسیاری از فروشگاههای معمولی شاید این امکان  وجود نداشته باشد که برای هر مشتری توضیحات کامل و جامع در باره هر کالا ارائه شود. 5-  از یاد نبرید که اینترنت به شما یک  امکان بسیار خوب می دهد و هنگام هم قابلیت سنجش شدن در سطحی گسترده است. شما با انتقال اطلاعات به مشتری و بها پیشنهادی در تارنما خود او را توانا ساخته اید که خدمات شما را با دیگر شرکتها نیز سنجش کند.   - عوامل جمعیتی (مانند سن میانه بالا در بازدهی و در آمد زایی جامعه)       بالا بودن سن در سطح همگانی جامعه، انگیزه جامع و کسان را در جایگزین کردن تجارت های نوین به جای تجارتهای سنتی می کاهد. اینگونه جوامع رغبت زیادی تغییر مدلهای بازدهی اقتصادی از خود نشان نمی دهند. - بی ارزش بودن وقت در فرهنگ عامه ایران       یکی از مهمترین کاستی ها فرهنگی کشور،‌ عدم توجه ارزشی به فرهنگ «وقت طلاست!» و یا «هر لحظه گنج بزرگی است» در جامعه است که در فرهنگ ما بسیار بدان اشاره شده است! تا زمانی که به «وقت» به سرنویس یک زمینه بی ارزش در جامعه کنونی ایران نگاه می شود،‌ ناگزیر پدیده هایی نیز که اندکی و یا بسیاری مایه صرفه جویی در زمان می شود، نادیده شمرده می شوند. - تصمیم گیریهای ناصحیح حکومت در برخورد با پدیده های نو (مانند اینترنت و ماهواره) و نیز در روابط میان الملل (مانند تحریم های اقتصادی و بانکی علیه ایران)       یکی از کاستی ها جامعه کنونی ایران، بدبختانه شوربختانه برخورد یکسویه و حذف همه بستر پدیده های نوین از دید در بر گرفتن شکیبیدن به کارگیری هنگام پدیده مغایر با شعائر دینی بوده و هست. البته تجربه نشان داده است که با گذشت زمان جامعه و حکومت، برای رفع صوری موانع رشد و گسترش منافع ملی راهی جز پذیرش هنگام تحت شرایطی ویژه نداشته است. بنابراین هستی چنین تفکری صرف زمان زیادی را در جاسازی چنین پدیده  هایی در کشور  مایه شده،‌ عملا موانع زیادی را در سر راه آنها بوجود آورده و مدت زمان بهره داری و پیدایش نشانه ها گسترش را بسیار طولانی می کند.       تحریم های اقتصادی نیز ضربه های زیادی بر سر گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیک وارد آورده است که از هنگام میان می تواند به محدویت و یا محرومیت به کارگیری کارتهای اعتباری جهانی مانند Mastercard، Visa Card و ... نام برد. - عدم رشد متناسب زیر ساختهای مالی       عدم توجه به بسترهای مالی و زیر ساخت های نوین حسابداری در علم اقتصاد که یکی از بازوهای تجارت الکترونیک می باشد، در فرمایش گسترش این پدیده، موانع زیادی را سبب گردیده است.   - هزینه های بالا و نبود بسترها و ساز و برگ شبکه‏ای و ارتباطی لازم برای دسترسی تند و آسان مردم به اینترنت       بدبختانه شوربختانه زیرساخت های ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت،‌ موبایل و ... در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه میرسند و پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و تند به اینترنت به سرنویس یکی از مهمترین بسترهای بکار گیری تجارت الکترونیک در ایران به آسانی آماده نیست. عدم دسترسی تند و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را برای شرکت در تبادلات تجاری برخط در حد بسیار زیادی می کاهد. در حال آماده شرایط برای آغاز راه دلخواه است ولی بی گمان برای ادامه راه با کمبودها و دشواری ها فراوانی روبرو هستیم.بنابر این باید در دامنه های زیر کمبود ها و دشواری ها رفع شوند: الف- آمادگی زیربنایی شبکه مخابراتی و ماهواره ای کشور. ب - آمادگی سرعت و کیفیت شبکه های درونی و ملی ج - امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت د - درونمایه پیوسته و پسندیده محلی هـ- دسترسی به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری. و - آمادگی خدمات و پشتیبانی. ز- مطابقت با استانداردهای بین‌المللی.   جدول : چگونگی موجود شاخص‌های زیرساخت‌های ارتباطاتی ردیف بخش‌ها شاخص‌ها وضع موجود 1 شبکه مخابراتی - ضریب نفوذ تلفن ثابت - ضریب نفوذ تلفن همراه - ضریب نفوذ شبکه کابلی 06/23 07/5 وجود ندارد 2 سرعت و کیفیت شبکه - میانه سرعت بستگی با شبکه در شهرهای بزرگ - میانه سرعت بستگی با شبکه در شهرهای کوچک - میانه سرعت بستگی با شبکه برای بخش تجارت Kb/s 6/33 Kb/s 2/19 Kb/s 512 3 دسترسی به اینترنت - ضریب نفوذ اینترنت (در هر 10هزار نفر) 09/650     - ضریب نفوذ میزبانان اینترنتی (Hosts) ( در هر 10 هزار نفر) 76/0 4 محتوای سایت‌ها - درونمایه پسندیده و به زبان پارسی مناسب 5 دسترسی به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری - ضریب نفوذ رایانه (در هر 100 نفر) - تعداد شرکت‌های پرکار در نرم‌افزار 5/7 11 درصد شرکت‌های عضو شورایعالی انفورماتیک 6 آمادگی خدمات و پشتیبانی - خدمات راه‌اندازی خطوط جدید ارتباطی : · ثابت · خطوط اختصاصی 2/1 سال 3 تا 10 ماه     - زمان لازم برای تعمیرات مربوط به IT · دولتی · خصوصی زمان طولانی زمان پسندیده     - گسترش سیستم‌های باره نیاز الکترونیکی مناسب 7 مطابقت با استانداردهای بین‌المللی - به کارگیری استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌های تجارت الکترونیکی مقدماتی - عدم هستی قوانین مدون و مصوب تجارت الکترونیک و  سایر مسائل حقوقی       طی سال گذشته میزان ضررهای بازار جهانی تجارت الکترونیکی از کلاهبرداری به سقف 8/2 میلیارد دلار رسید که این رقم 8 درصد بیشتر از آمار سال گذشته بود. براساس این گزارش ، نرخ ضررهای این بخش از کلاهبرداری طی سال 2005 حدود 6/1 درصد از مجموع عواید این بازار بود. گزارش‌‏ها حاکی است ؛ میزان ضررهای کلاهبرداری با فروش آنلاین میان 5 تا 25 میلیون دلار در سال طی سال گذشته از 5/1 درصد به سقف 8/1 درصد رسید. میزان زیان با فروش آنلاین بیش از 25 میلیون دلار در سال نیز از رقم 1/1 درصد به سقف 2/1 درصد رسید. گفتنی است ؛ بر پایه بررسی‌‏ها ترس از افزایش کلاهبرداری در بخش تجارت الکترونیک سفارش‌‏های آنلاین این بخش را بیش از 9/3 درصد کاهش داده است.       با هستی گردآوری برنامه جامع گسترش تجارت الکترونیک ایران بدست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در قالب برنامه چهارم گسترش کشور،‌ هنوز این برنامه مصوب چالشهای فراوانی در هماهنگی با دستگاه های گوناگون ذیربط داشته و با اجرایی کردن هنگام با تهیه زیرساخت های لازم فاصله دارد. علاوه بر این،‌ تجارت الکترونیک،‌ شاید مبهم  ترین قانونی باشد که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. بنابراین بدیهی است که تا پیاده سازی کامل این برنامه مصوب که دستگاههای زیادی از حکومت را دربرگیرنده می شود،‌ موانع بنیادی در راه گسترش تجارت الکترونیک هستی داشته باشد.       از طرفی سستی قوانین موجود در زمینه مساول حقوقی،‌ گمرک  و مالیات و نیز عدم هستی قوانین مدون پسندیده در زمینه برخورد با جرائم الکترونیکی،‌ گیر جدی نیز در این راه محسوب می شود. همچنین در این زمینه می توان به مقبول نبودن اسناد و امضاهای الکترونیک در قوانین و آیین نامه جاری کشور اشاره کرد. افزایش کلاهبرداری نیز مایه زیان 8/2 میلیارد دلاری بازار جهانی تجارت الکترونیک شده است. به طور کلی، مسائلی چون قابل گواهمندی بودن راهنماها الکترونیکی، قواعد پشتیبانی از مصرف‌کننده، قواعد تبلیغ، پشتیبانی از داده‌پیام‌های شخصی، پشتیبانی از حقوق نویسنده در بستر مبادلات الکترونیکی و پشتیبانی از رازها و نشانه ها تجاری برای پشتیبانی از رقابت‌های مشروع، به طور کامل مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی را در بر میگیرد. در زمینه حقوق کیفری نیز شناسایی جرائمی چون کلاهبرداری و جعل، نقض پشتیبانی از داده‌پیام‌های شخصی، نقض حقوق مصرف‌کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق نویسنده و نیز نقض رازها و نشانه ها تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و تعیین مجازات آنها می تواند کارساز باشد لیکن تهیه و گردآوری قواعد و آیین نامه مربوط به زیرساخت‌های تشکیلاتی و قانونی و حقوقی صدور گواهی الکترونیکی، مالیه الکترونیکی شامل: بانکداری، بیمه، باژگاه و پرداخت‌های online، دریافت مالیات از فعالان تجارت الکترونیکی، آئین‌ دادرسی و شیوه‌های طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری به روش الکترونیکی، آموزش و آگاه‌سازی کادر قضائی درباره به کارگیری شیوه‌های نوین رسیدگی، شایستگی جزائی و روش‌های بین‌المللی قضائی جزائی در بستر مبادلات الکترونیکی یا اساساً‌ در قانون باره توجه نبوده و یا بدون عنایت به درجه اهمیت هنگام صرفاً‌ اشاره مختصری به هنگام شده و یا بعضاً به آئین‌نامه واگذار گشته است.       با توجه به این شرایط باید زمینه ای را فراهم کرد تا حقوق مدیران سایت ها و تکاپو وب سایتها رسمیت یافته و به سرنویس بنگاههای تجاری شناخته شوند همچنین لازم است تا وکلایی آشنا به مسائل تجارت بر پایه وب برای پشتیبانی از حقوق مدیران سایت ها تربیت شوند.   - امنیت تبادل داده های شخصی در بستر الکترونیک       یکی از مواردی که کارایی منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای گسترش تجارت الکترونیک می گذارد،‌ عدم بستر سازی پسندیده در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک دربرگیرنده شماره های حساب و رمز کارت و ... می باشد. البته اقدامات بسیار مناسبی به سرنویس نمونه از سوی برخی بانکهای مجری پرداخت الکترونیک در پیوستگی به سایت های مربوطه با رعابت اصول امنیتی مانند SSL انجام پذیرفته است که البته اندک می باشد. کاستی دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای گسترش زمینه های به کارگیری گواهینامه های دیجیتالی می باشد.       براساس طرح مصوب مجلس در آینده برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیک در کشور دفاتر خدماتی ویژه ای به همین منظور تأسیس خواهند شد. به نظر می رسد تصویب این قانون صرف نظر از کاستی ها و ابهامات موجود در هنگام می تواند گامی به پیش برای ایجاد دگرگونی در نظام مبادلات بازرگانی ایران باشد. هرچند با توجه به موانع و نقایص موجود در زیرساخت های نرم افزاری کشور انگاشت اجرای این طرح در کوتاه مدت کمی بیش از اندازه خوش بینانه می نماید. - نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در تجارت الکترونیک و و نبود نظام بانکداری الکترونیکی نوین در سیستم بانکی کشور       به گفته رایزن رئیس همه بانک مرکزی، آئین نامه اجرایی تجارت الکترونیک تصویب شده ، ولی در این آئین‌نامه نقش بانک مرکزی نادیده گرفته شده‌ است و لذا شانسی برای کامیابی نیست.       به گفته دکتر احمد مجتهد، 3 بانک هنوز به بانکداری الکترونیک مجهز نشدند که نداشتن نرم‌افزارهای موجود برای این مسئله مایه این جستار شده است. هدف این است که در کنار دستگاه های خودپرداز، از راه اینترنت نیز عملیات بین‌ بانکی را تسریع بخشیده و در وقت مردم صرفه‌جویی شود. چرا که در بانکداری الکترونیک، نقل و انتقال پولی سریع‌تر انجام می‌شود و دشواری ها بزرگ بانک‌ها کاهش می‌یابد. برای به کارگیری کارت‌های اعتباری کشورهای دیگر در تو یا درون کشورمان، باید مسائلی مانند نقل و انتقال ارز را باره توجه پیمان داد. با توجه به اینکه تحت شرایط ویژه محدودیت‌های ارزی هستی دارد و کشور ما در زمینه ورود و برونرفت سرمایه اندک است لذا توانا به نقل و انتقال آزادانه نیستیم. Mastercard از کانال رسمی در ایران پشتیبانی نمی‌شود، بلکه با یک موسسه‌ای قراردادی بسته شده سپس به چهره محدودی باره کاربرد پیمان می‌گیرد. بنا به گفته وی، این، سیستم معتبری نیست و پروانه بانک مرکزی را ندارد. در زمینه پرداخت الکترونیکی چون باید بدست بانک مرکزی ضمانت شوند، لذا اگر نقش بانک مرکزی نادیده گرفته شود کامیاب نخواهد بود - عدم هستی کارتهای اعتباری میان الملل و دیگر کارتهای خرید الکترونیکی       علاوه بر محدودیت و محرومیت به کارگیری کارت های خرید میان المللی،‌ عدم گسترش در کارت خرید بانکی و تنوع در ارائه آنها عامل گیر دیگری در این راه به شمار می آید. -  عدم پشتیبانی از شرکتهای تجاری پرکار در زمینه تجارت الکترونیک و نبود این مراکز در کشور       عدم پشتیبانی از شرکتهای پرکار در زمینه تجارت الکترونیک بدست مبادی ذیربط و نیر نبود این مراکز در سطح کشور از دسته موانع دیگر می باشد. البته خود شرکتهایی نیز که در این امر،‌ بخصوص تجارت الکترونیک از راه پیاده سازی سیستمهای خرید و فروش بر روی وب اقدام می کنند،‌ می بایست به عوامل زیر توجه بیشتری داشته باشند: 1-    خلق ارزش برای مشتری       این کار می تواند با ارائه یک فرآورده که برای مشتریان نهفته گیرا باشد و در بازار رقابتی چشمگیر باشد چهره گیرد. 2-     ارائه خدمات بی همتا 3-    ترغیب و تشویق برای خرید و بازگشت دوباره به سایت       این کار می تواند با حربه های خاصی همچون ارائه تخفیف، برگزیدن کالابرگ خرید، برنامه های تبلیغاتی و... چهره گیرد. 4-    آماده کردن یک سایت گیرا        برای این کار باید دقت و سلیقه لازم را در به کار بردن رنگها، تصاویر، تصاویر متحرک، فایلهای گرافیکی، قلم ها  و درصد فضای خالی داشته باشید. 5-    ایجاد انجمن های مجازی       این کار می تواند با راه اندازی اتاق های چت، بخش ارسال نظرات، تالارهای گفتگو و... انجام شود. 6-    ایجاد امنیت و اعتماد        این کار می تواند با در پسندیدن داشتن سرورهای موازی، فناوری های شکست ناپذیر، پنهان سازی اطلاعات و دیواره های آتش نیرومند چهره گیرد. 7-    توجه همه جانبه به فرمایش بستگی با مشتریان        برای این کار باید مطمئن شوید که همه کارمندان، مدیران و حتی شرکای تجاری شما دید کاملی و مشابهی نسبت به مشتری دارند. 8-    خود مشتریان پر از تجربیات گوناگون هستند. شما می توانید از راه هر یک از ایمیل ها و نظرات و انتقادات آنها تجربیات گران قدر و البته رایگانی را کسب کنید. 9-    ساده و کارساز کردن جریان کسب و کار:       این کار می تواند از راه باز مهندسی فرآیندهای سوداگری و بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات چهره پذیرد. 10-     دستور دهید مشتریانتان به یکدیگر کمک کنند.       این کار می تواند با راه اندازی یک سایت خودگردان و بدون نیاز به هیچ رسیدگی ای چهره پذیرد. 11-     به مشتریان کمک کنید تا کارشان را انجام دهند.       این کار می تواند با در پسندیدن گذاشتن اطلاعات قابل سنجش بسیار و امکانات جستجوی پسندیده چهره پذیرد. 12-      سعی کنید یک طرح و مدل بنیادی و بدون بدی برای سوداگری خود طراحی کنید. 13-     سازمان خود را همیشه در حالت آماده باش نگه دارید و به اندازه کافی آمادگی داشته باشید تا در برابر دگرگونی ها محیط تند واکنش نشان دهید.   نتیجه بسیاری از اقتصاددانان، کارآزمودگان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سال‌های تازه انقلابی همانند انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات‌بشر را دستخوش تحولی گود نموده است. یکی از ابعاد این تحول، دگرگونی ها عمیقی است که در روابط اقتصادی میان افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به هستی آمده است. مبادلات تجاری میان کسان با یکدیگر، شرکتها با یکدیگر و کسان با شرکتها و دولتها با شتاب از حالت سنتی خود که عمدتاً بر پایه مبادله بر پایه اسناد و مدارک کاغذی است بیرون شده و به سوی انجام مبادلات از راه بهره‌گیری از سیستم‌های بر پایه اطلاعات الکترونیکی در جنبش است. تجارت الکترونیکی، به انگیزه سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر پهنه جدیدی را در چشم وهمچشمی گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از سیر دگرگونی نتیجه‌ای جز منزوی شدن در پهنه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. امروزه فروشگاه‌های بزرگ به آسانی محصولات خود را از راه اینترنت به فروش می‌گذارند و شرکت‌ها تبادلات سترگ مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده‌اند. سرمایه‌گذاری، بازاریابی الکترونیک، پرداخت‌های الکترونیک، فروشگاه‌های آنلاین، بازارهای بزرگ حراجی و...، همه و همه تنها گوشه‌هایی از گستره تجارت الکترونیک را دربرگیرنده می‌گردد.          اما بدبختانه شوربختانه آنچه در کشور عزیزمان ایران شاهد هستیم ، شکاف روزافزون با کشورهای پیشرفته و حتی در حال گسترش میباشد.که بزرگ انگیزه هنگام هم نبود بستر پسندیده و بروز از جهات گوناگون میباشد. لذا بررسی و پژوهش درخصوص عوامل بازدارنده از رشد پسندیده تجارت الکترونیک در کشورمان ایران امری بایسته به نظر میرسد.   منابع (1)  "مدیریت دانش کلید رهایی از واپس ماندگی سازمانی در جامعه دانایی محور "، قوامی فر عاطفه – بیگ،‌ لیلا، دومین کنفرانس سالانه تجارت الکترونیک اهواز، 1384 (2)  " بررسی چالش ها و دشواری ها راه اندازی و مدیریت تارنما های تجاری در ایران بر بنیاد راهبرد های بازاریابی الکترونیکی "، حسنی،‌ فرنود، دومین کنفرانس سالانه تجارت الکترونیک اهواز، 1384 (3)  "تجارت الکترونیک و پیش نیازهای هنگام در ایران"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران -  www.iritn.com (4)  "افزایش کلاهبرداری در اینترنت"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران -  www.iritn.com (5)  "نقش بانک مرکزی در گسترش تجارت الکترونیک"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران -  www.iritn.com (6)  " انگیزه ها واپس ماندگی تجارت الکترونیک در ایران "،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران -  www.iritn.com (7)  "الکترونیک علیه سنت"،‌ روزنامه همشهری، اردیبهشت 1382،‌ شماره 3034 (8)  "برنامه جامع گسترش تجارت الکترونیک ایران"، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1382     *  *  *
منبع : پژوهش علوم و ٱمار و ریاضیات
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

|

مرکزی

bestofday

آموزش گل آرایی و ساخت دسته گل ( به زبان انگلیسی ) - اورجینال


آموزش گل آرایی و ساخت دسته گل ( به زبان انگلیسی ) - اورجینال قیمت: 24,000 تومان آموزش گل آرایی و ساخت دسته گل ( به زبان انگلیسی ) شما در حال نگریستن بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات سودمند آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای خوشنودی شما گرد آورده ایم در این بخش فرآورده آموزش گل آرایی و ساخت دسته گل ( به زبان انگلیسی محصولات دیگر: :- دانلود فایل ( پایان نامه رشته : نمایش بازیگری) - فایل پایان نامه بررسی هنر کاشی کاری - خرید و دانلود پروژه شته سبز انار - خرید آنلاین برگردان نوشتار بازآرایی شبکه ی هوشمند با الگوریتم ژنتیک و NSGA-II - طرح تحقیقی Olap چیست و چگونه کار می کند؟ - خرید فایل( مدرنیزه و معماری امروزین ایران) - کاملترین فایل پژوهش جامع مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها - دانلود فایل کامل 60 نمونه بسم الله الرحمن الرحیم - برترین فایل پژوهش آماده با سرنویس ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس - دانلود نوشتار دستورکار اجرائی عقد همکاری مدنی -کامل و جامع - برترین پکیج گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه - دانلود فایل - دانلود گزارش کاراموزی آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش بررسی فلسطین و منطقه خاورمیانه - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پاورپوینت کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای دلخواه برای دریافت کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای ) - دانلود فایل ( گزارش کارآموزی شرکت صنعتی شوفاژکار) - فایل نوشتار آلیاژهای حافظه دار - خرید و دانلود مفهوم کارآفرینی - خرید آنلاین پژوهش اقتصاد روستا - تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی(فصل دوم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) - خرید فایل( فرهنگ و معماری هند) - کاملترین فایل پایان نامه نا هنجاریهای مادر زادی - دانلود فایل کامل بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع - برترین فایل پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با دشواری ها رفتاری کودکان - دانلود نوشتار آبیاری زیر فشار را گسترش دهیم -کامل و جامع - برترین پکیج نوشتار اورانیوم و کاربردهای هنگام - دانلود فایل - دانلود پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر بستگی میان مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل دانلود پاورپوینت فعالیتهای ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پروژه دانشجویی رشته آبادانی بتن پیش تنیده) - دانلود فایل ( سمینار برق رادارهای بسامد بالا) - فایل پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان - خرید و دانلود پروژه بررسی طراحی میکسرها و کاربردهای آنها - خرید آنلاین پایان نامه سنجش سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت - پاورپوینت درباره حافظ شیرازی - خرید فایل( موانع مهرورزی و عوامل خشونت) - کاملترین فایل پایان نامه بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری میان اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشک - دانلود فایل کامل پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرخاشگری (فصل دو) - برترین فایل نوشتار تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و چگونگی تعصب نژادی) - دانلود پایان نامه بررسی کارایی نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره¬وری سازمانی در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان -کامل و جامع - برترین پکیج نوشتار پیشگفتار ای بر هیدرولیک و پنوماتیک - دانلود فایل - دانلود پایان نامه بررسی مهار شیمیایی آب برج های خنک کن - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (کاربرد مدیریت و مکانیابی پارکینگ GIs) - دانلود فایل ( مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت هنگام در جهت ارتقای بهره وری) - فایل گزارش کاراموزی تابلوهای برق شرکت آریان فولاد بوئین زهرا - خرید و دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل - خرید آنلاین پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته فناوری اطلاعات IT با سرنویس امنیت شبکه - حساسیت زدایی از راه حرکات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR) - خرید فایل( پایان نامه میزان مقاومت تن انسان در برابر برق گرفتگی) - کاملترین فایل پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی 20-18 ساله - دانلود فایل کامل برگردان نوشتار بررسی راهبرد مهار توان راکتیو برای نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه - برترین فایل پرسشنامه بررسی نقش باژگاه در بهبود عملکرد آزادگاه تجاری اروند - دانلود بررسی میزان کارایی شن بازی درمانی ،در درمان کودکان پیش پرکار سنین 5 تا 7 سال استان تهران -کامل و جامع - برترین پکیج طرح توجیهی فرآوری مشتقات هویج (بتاکاروتن) - دانلود فایل - دانلود اهمیت طراحی فضاسبز درمعماری وشهرسازی - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پرسشنامه پیروزی - پیروزی ( برد - برد) - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (گزارش کارآموزی کارخانه زمزم گرگان) - دانلود فایل ( پایان نامه محاسبه بر پایه DNA) - فایل گزارش کارآموزی قولنامه - خرید و دانلود نوشتار آشکارسازی و تصحیح خطا - خرید آنلاین حسابداری مدیریت چیست - طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبار به گنجایش 1000تن - خرید فایل( پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع) - کاملترین فایل پاورپوینت بانکداری اسلامی - دانلود فایل کامل خط - برترین فایل پایان نامه بررسی عوامل کارساز بر دوست یابی های اینترنتی میان دانشجویان 18-30 ساله - دانلود سمینار برق محفظه نگهبان آنتن رادار -کامل و جامع - برترین پکیج نوشتار گونه ها خط و تاریخچه - دانلود فایل - دانلود بیماری های ژنتیک و تغذیه - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل گردآوری استراتژی-مجموعه هفتم مقالات - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق تعیین و تبیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج) - دانلود فایل ( پایان نامه بررسی راههای مواصلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی و تیموری) - فایل بررسی رابطه میان ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - خرید و دانلود نوشتار طلاق - خرید آنلاین پژوهش چگونگی خواسته ها بانکها - خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان - خرید فایل( گزارش کارآموزی کامپیوتر) - کاملترین فایل پژوهش تأثیر نماز بر روح انسان و جلوگیری از کژی ها اخلاقی - دانلود فایل کامل نوشتار نوآوری ادبیات داستانی - برترین فایل کفپوش ها استاندارد سوراخ کردن D41 1097 بدون محدودیت کاربرد - دانلود پاورپوینت آب و خاک و گیاه -کامل و جامع - برترین پکیج کارآفرینی طرح یک شرکت در زمینه فرآوری پودر تخم مرغ - دانلود فایل - دانلود نوشتار اثرات بیکاری درجامعه - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه بررسی بستگی میان تعهد عاطفی کارکنان و اجرای کامیابی آمیز مدیریت بستگی با مشتری - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (بررسی گیاه خرما به چهره لاتین) - دانلود فایل ( بررسی چگونگی تغذیه تندرست و رژیم های غذایی بیمارستانی) - فایل پایان نامه بررسی اصول طراحی آنتن های گرد - خرید و دانلود پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی گسترش فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 - خرید آنلاین سمینار مواد مطالعه پیوستگی دهی آلومینیوم به فولاد بدست فرآیند جوشکاری مقاومتی - پژوهش اکولوژی - خرید فایل( کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سیرخراسان) - کاملترین فایل سید قطب؛ نیرو اندیشه - دانلود فایل کامل پایان نامه پشتیبانی از زنان بزه دیده و بستگی هنگام با پزشک قانونی - برترین فایل پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان - دانلود مقالهگواهی برگه انحصار وراثت -کامل و جامع - برترین پکیج بررسی پخش فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک گوشه ‎ها هنگام - دانلود فایل پیچک یاد
منبع : پیچک یاد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

بهترین زمان مصرف مکمل های خوراکی


مثبت سبز با داشتن دغدغه سلامت تمام گروه های جامعه، روزانه مقالات انبوه و معتبری را در موضوعات گوناگون در دسترس شما پیمان می دهد. می توانید موضوعات جذابی مانند هات چاکلت را در داروخانه آنلاین مثبت سبز دنبال کنید. زمان آغاز غذای کمکی برای کودک   چه زمانی از غذای کمکی برای کودک کاربرد کنیم؟ زمان آغاز غذای کمکی برای کودک   با التفات به اهمیت غذای کمکی درون رژیم غذایی یک کودک، بهتر است زمان نازل و گران برای سرآغاز هنگام را نیز پهلو خوبی بدانیم! شیر مادر اصل علاوه پهلو کامل بودن، در بر گیرنده مصرف مختلفی است که برای اطمینان نوزاد تا بزرگسالی لازم هستند. این مواد دوباره به دست آوردن عفونت تزکیه آلرژی جلوگیری می‌کنند. در خلال عامل محذور بسیاری دوباره پیدا کردن بیماری‌های بزرگسالی هستند. پژوهش ها گوناگون تو یا درون سراسر گیتی که کیفیت تایید بنیاد جهانی صحت است آرم می‌دهد بهترین تغذیه ولو پایان 6 ماهگی خالصاً شیر پدر است. ولی به تازگی تحقیقی گسترش پراکندن شده که بغل بنیاد حین پیشنهاد می‌شود تغذیه کمکی نوزاد دوباره به دست آوردن 4 ماهگی آغاز شود. هرچند این مساله متناسب تعمیم روی همه کودکان نیست تزکیه باید آمادگی کودک را در نوش کردن و نافرمانی کردن غذای کمکی را تو یا درون نظر گرفت. چرا پیشنهاد می‌ شود غذای کمکی باز یافتن 6 ماهگی اوان شود؟ یکی از راستین بنیادی ترین‌عیب‌های آغاز زودهنگام غذای کمکی افزایش کار بزرگ و سلامت آلرژی و لینت مزاج و رسید در کودک است. در پایان 6 ماهگی تکامل وسیله اندام گوارش بیشتر شده بی آلایشی درصد عفونت‌های گوارشی کاهش میابد. نوزاد در پیشگفتار زایش اندکی اندوخته حدید زنجیر دارد. این اندوخته در کنار میزان اندک جنگ افزار در شیر مام برای کودک کافیست. تو یا درون پایان 6 ماهگی میزان پولاد در لاش کودک به اقلاً میزان خودش می‌رسد و اجباری است سکبا کاربرد باز یافتن غذای کمکی خراج باروت مغذی به پیکر کودک رسانده شود. استفاده زود هنگام از قطره آهن، میکروب‌کشی شیر مادر را از میان می‌برد که ضرری بیش از سود دارد. کودکان معمولا میزان اندکی از غذای کمکی را می‌خورند. آنها تغذیه با شیر مادر را ترجیح می‌دهند. باید دقت کرد که غذای کمکی مکمل شیر مادر است و بهترین زمان برای تغذیه کودک با آن، وقتیست که کودک با شیر مادر تغذیه شده و اشتهای کمتری دارد. بنیادی درباره غذای کمکی لازم است بدانیم که در اوان غذای کمکی، فاتحه باید خوراکها را تک‌ تک سود علیه و له روی بالا و کودک بدهیم. این دستور مایه می‌شود شادی کودک فرصت آیین کردن فراز خوراک پیدا کند قدس هم مادر اصل چنانچه کودک به غذایی حساسیت داشته باشد بالا راحتی خبردار می‌شود. بهتر است در آغاز از امت جو و گندم پیشگفتار کنیم. بهترین نفس برنچ و باغ است. آرد برنج درهم شوربا شیر مادر اصل به انگیزه داشتن چدن فراوان گزینه بسیار مناسبی است. پس از هنگام سکبا گروه میوه‌ها بقیه دهید. عصاره لیمو شیرین، عصیر حل انگور، سیب پاکی پرتقال گزینه‌های مناسبی برای تغذیه کودک هستند. گروه سبزی ها تو مرحله سوم پیمان می‌گیرد. سیب‌زمینی و هویج بهترین نیرو و در این مرتبه هستند. تغذیه آش گوشت در پایان پیمان می‌گیرد. عضله سفید برای کودک مناسب‌تر است. بهتر است گوشت طایر را در آغاز بصورت اندک و اندر سوپ ریخت تا کودک به نزاکت مال خو کند. اصل و غیرواقعی بعدی که باید در طی تغذیه کمکی کودک لحاظ داشت این است که هدف از باز دادن غذا، یادگیری عملی کودک مایه تشخیص غذاها از یکدیگر است. متخصصان پیشنهاد می‌کنند دوباره پیدا کردن دادن عسل صمیمیت شیر سهر تا یک سالگی خودداری شود. انگیزه ثانیه می‌تواند کامل نبودن مایه گوارش راستی عدم تونایی اندر هضم باشد. همچنین عسل در کودکان زیر یکسال، ریسک ابتلا به بیماری بتولیسم را افزایش می‌دهد. اگر تو هنگام نخست غذای کمکی سفرکرده رهسپار جنین دچار لینت مزاج و رسید شد باید غذای کمکی را وازده و امیدوار کرد. این فرمایش مدال می‌دهد دستگاه گوارش کودک هنوز آمادگی پذیرش طعام ندارد. اندر برخی فراخور ها شدنی است حساسیت‌های کولیکی یا درد‌های شکمی نظاره شود که تو یا درون این شرایط لازم است آش پزشک نوزاد رایزنی شود. وازده و امیدوار کردن غذای حساسیت‌زا نیز به گشایش نوزاد کمک می‌کند. داروخانه مثبت سبز همواره در 24 ساعت شبانه روز آماده ارائه خدمات به مشتریان خود می باشد.
منبع : داروخانه اینترنتی مثبت سبز
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

تهران

bestofday

کار تحقیقی مسئولیت مدنی


کار تحقیقی مسئولیت مدنی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 حقوقدانان درپی هنگام هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیرد قیمت فایل تنها 5,000 تومان فصل نخست - مسوولیت مدنی گفتاراول:کلیات حقوقدانان درپی هنگام هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران زیان به فردمتضرربنمایدبه شکلی که چگونگی ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه هستی قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده پشتیبانی ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه دست یافتنی به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به سرنویس مسوولیت مدنی راه اندازی کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه کنش بپوشاند. گفتاردوم:مسوولیت مدنی بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه هنگام ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است کمینه می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است. الف)تعریف مسوولیت مدنی: ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2: قیمت فایل تنها 5,000 تومان برچسب ها : کار تحقیقی مسئولیت مدنی , مسئولیت مدنی , حقوق مدنی , حقوق خصوصی , حقوق میان الملل دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال


دسته: تربیت بدنی فرمت فایل: doc حجم فایل: 1608 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 235 رشته ورزشی والیبال تربیت بدنی علم ورزش دانلود پایان نامه کارشناسی بزرگتر تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر سطح چیرگی الگو و تمرینات ذهنی بر عملکرد، یاد داری و یادگیری چیرگی سرویس ساده والیبال (بصورت جامع و کامل در قالب 235 صفحه) آپدیت اول: تاثیر سطح چیرگی الگو بر اکتساب و یاد داری سرویس ساده والیبال (10صفحه) آپدیت دوم: عوامل کارساز بر تسهیل یادگیری چیرگی سرویس والیبال در مبتدیان (17صفحه) آپدیت سوم: اثر تداخل ضمنی بر اکتساب، یادداری و انتقال چیرگی های سرویس والیبال (18صفحه) آپدیت چهارم: تاثیر تمرین ذهنی بر دقت سرویس والیبال (10صفحه) بیان مسأله بدیهی است انتقال اطلاعات از راه بینائی یکی از مهمترین و مؤثرترین منابع کسب اطلاعات در یادگیری است. در تائید این مطلب بلندین و پروتیو (1993)، کارول و بندورا (102)، لندرز (1975)، مارتنز و برویتز (1976)، پالاک ولی (1992)، سوتارد و هیگینز (107)، ویکس (1992)، مک کولا، ویس و رز (109) معتقدند که نگریستن مهمترین ابزار برای یادگیری چیرگی حرکتی است (9). به راستی الگوسازی یک کنش منجر به گسترش یک بازنمائی شناختی یا ادراکی بدست نگریستن گر می شود. این بازنمائی شناختی به سرنویس یک منبع و مرجع استاندارد به نگریستن گر کمک می کند تا اجراهای خود را با هنگام سنجش کرده و در پایان اجرای چیرگی را اصلاح کند (کارول و بندورا، 102، 105، 107، 1990؛ شفیلد ، 1961) (10). بنابراین از آنجائیکه مدل چیره دست ویژگیهای مطلوبی از چیرگی را نشان می دهد، بدین روش برای فرد تازه کار فرصتی را فراهم می کند تا عملکرد دلخواه را نگریستن کرده و اطلاعات لازم را برای یادگیری هنگام به دست آورد. نظریه پردازانی مانند آدامز (1971) و اشمیت (1975) معتقدند، یادگیری حرکتی یک فرایند حل مسأله می باشد که فرد براساس هنگام یک کنش را برای دستیابی به الگوی جنبش ویا نتیجه انجام می دهد و سپس با بازخورد برآمده از این عمل، اجرا را در کوششهای بعدی تعدیل می کند. بنابراین با تأکید بر فرایند کوشش و خطا و اصلاحاتی که از این روش به دست می آید، مایه گسترش دانش بنیادی وهم چنین ارزیابی فرد از جنبش می شود. در این نظریه به انگیزه اینکه اجرای ماهرانه جنبش فرایندهای حل مسأله را نفی می کند، لذا اطلاعات کمتری مربوط به خطا برای پردازش در پسندیدن نگریستن گر پیمان می گیرد. آدامز (106) دریافت که یادگیری نگریستن ای برای بهبود اجرای نگریستن گرانی مؤثر است که الگوی فرد غیر ماهری را که در حال اجرای یک تکلیف است، نگریستن کنند. با توجه به اینکه اجراهای یک فرد مبتدی، متغیر است و از پایداری لازم برخوردار نیست و هنگام اجرای چیرگی خطاهای بیشتری هستی دارد به نظر می رسد، نگریستن گر فرصت بیشتری برای درگیرشدن با فرایند های شناختی دارد (9). همچنین نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که اگر فرد از بازخوردهای ارائه شده به الگوی در حال یادگیری آگاه باشد، نگریستن مدل در حال یادگیری مؤثرتر خواهد بود (مک کولا و کایرد، 1990) (8). در این زمینه تحقیقات بیشماری انجام شده است. جهت تأئید یا رد نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه، در این پژوهش کوشش شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا نگریستن مدل در حال یادگیری در سنجش با مدل چیره دست مایه بهبود عملکرد و یادگیری چیرگی حرکتی می گردد. کلمات کلیدی: علم ورزش رشته ورزشی والیبال سرویس ساده والیبال عملکرد و یادگیری چیرگی سرویس ساده والیبال • بایستگی و اهمیت پژوهش از آنجا که اکثر مربیان به دنبال کسب بهترین نتیجه در کوتاهترین زمان هستند، پس باید همگی امکانات و شرایط را برای تحقق این فرمایش فراهم کنند. بنابراین همواره راهبردهائی بدست مربیان برای آموزش چیرگی های حرکتی اتخاذ می شود. نمایش چیرگی و آموزش کلامی دو روش معمول برای آموزش مهارتهاست. نمایش چیرگی رایج ترین روش برای انتقال اطلاعات مربوسط به چیرگی است (4). از اینرو مربیان از وسائل کمک آموزشی بصری مانند فیلم، نوار ویدئوئی، نمایش چیرگی بدست فراگیر چیره دست یا مربی به سرنویس مکمل خوبی برای آموزش چیرگی کاربرد می کنند (11). اصل همگانی نمایش چیرگی این است که نمایش دهنده باید هنگام را درست اجرا کند. پژوهشهائی مانند لندرز و لندرز (1973) از این اصل پشتیبانی می کنند. در این پژوهش تأثیر نگریستن مدل چیره دست و غیرماهر بر یادگیری چیرگی بالا رفتن از نردبان سنجش شد. نتایج نشان داد که الگوی چیره دست در سنجش با الگوی غیر چیره دست منجر به اجرای بهتری از سوی شاگردان شد. با نگریستن الگوی چیره دست فراگیر می تواند اطلاعات مربوط به راهبردهای الگو را برای حل مسائل حرکتی پی بردن کند. به راستی نگریستن گر در تلاشهای اولیه خود در اجرای چیرگی راهبردهای نگریستن شده را دنباله روی می کند. در تحقیقی که بدست هربرت و لندین (1994) انجام گرفت، نشان داده شده است که شاگردان می توانند با نگریستن مبتدیان دیگر یادگیری چیرگی ضربه استاندار تنیس را تسهیل کنند. یکی از فوائدی که بر این گونه نمایش پیشنهاد می شود این است که نگریستن مدل غیر ماهر، تشویقی برای دنباله روی کردن از اجرای الگو نیست، بلکه نگریستن گر را به شیوه ای پرکار تر درگیر فعالیتهای حل مسأله می کند (4). شواهد مربوط به این رویکرد به دهه 1930 (مانند تویتمر، 1931) و پس از هنگام آدامز (106) بر می گردد. پس از انتشار پژوهش های آدامز، مک کولا و کایرد (1990)؛ پالاک ولی (1992)؛ ویر و لیویت (1990) پژوهش ها پیوسته با به کارگیری الگوی غیر چیره دست را دنبال کردند. یکی از شرایط سودمند بودن نگریستن الگوی غیر چیره دست زمانی است که نگریستن گر او را ببیند و نیز بازخورد افزوده ای از طرف مربی بشنود. در این حالت نگریستن گر به طور پرکار در حل مسأله درگیر خواهد شد (2). بنابراین مربیان وزشی بدون در پسندیدن داشتن الگو یا فرد چیره دست و امکانات آموزشی همانند فیلم می تواند شاگردان خود را وادار کنند تا با نگریستن مبتدیان دیگر یادگیری چیرگی را تسهیل کنند. یکی از دشواری ها رو در روی مربیان این است که کدامیک از روشهای نمایش مهارت، الگوی چیره دست یا در حال یادگیری، در یادگیری یک چیرگی مؤثرتر است؟ با توجه به نتایج متناقض تحقیقات در باره تأثیر سطح چیرگی الگو بر یادگیری، بایسته است تحقیقی در این راستا چهره گیرد تا مربیان بتوانند به سرنویس یک رویکرد آموزشی از هنگام کاربرد کنند. فهرست مطالب فصل اول: پیشگفتار و بیان مسأله مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش پیش فرضهای پژوهش محدودیت های پژوهش تعریف عملیاتی متغیرها فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش مقدمه زمینه نظری جستار پژوهش اثر بخشی یادگیری نگریستن ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری نگریستن ای تبیین میلر و دلار توجیه بندورا از یادگیری نگریستن ای تحلیل اسکینر از یادگیری نگریستن ای مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری پرتو می گذارد؟ عوامل مؤثر بر یادگیری نگریستن ای ویژگی های الگو ویژگی های نمایش ویژگی های نگریستن گر توجیهات رشدی در الگودهی پیشینه پژوهش نتیجه گیری فصل سوم: روش پژوهش روش پژوهش جامعه پژوهش و آزمودنیها متغیرهای پژوهش ابزار اندازه گیری روش گردآوری اطلاعات نحوه اجرای آزمون مراحل آزمون روشهای آماری فصل چهارم: یافته های پژوهش و موشکافی آنها تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری خلاصه پژوهش بحث و تفسیر یافته ها پیشنهادهای پژوهشی فهرست منابع فهرست جداول (14) امتیازات نتیجه اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال در گروه نگریستن الگوی چیره دست (24) امتیازات نتیجه اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال در گروه نگریستن الگوی در حال یادگیری (34) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال برای گروه نگریستن الگوی چیره دست (44) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای چیرگی سرویس ساده ولیبال برای گروه نگریستن الگوی در حال یادگیری (54) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در باره تأثیر گروه و مرحله آزمون بر نتیجه اجرا (64) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در باره تأثیر گروه و مرحله آزمون بر الگو یا فرایند اجرا (74) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون (84) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون (94) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون (104) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون (11-4) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله یادداری (124) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل نگریستن الگوی چیره دست ور در حال یادگیری در مرحله یادداری فهرست نمودارها (14) سنجش نتیجه اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان مراحل گوناگون آزمون در گروههای نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری (24) سنجش الگو یا فرایند اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان مراحل گوناگون آزمون در گروههای نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری (34) سنجش نتیجه اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان گروههای نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون (44) سنجش الگو یا فرایند اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان گروههای نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون (54) سنجش نتیجه اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان گروههای نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون (64) سنجش الگو یا فرایند اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان گروههای نگریستن الگو چیره دست و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون (74) سنجش نتیجه اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان گروههای نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله یادداری (84) سنجش الگو یا فرایند اجرای چیرگی سرویس ساده والیبال میان گروههای نگریستن الگوی چیره دست و در حال یادگیری در مرحله یادداری کارایی سطح چیرگی الگو و تمرینات ذهنی بر عملکرد و یادگیری چیرگی سرویس ساده والیبال عملکرد و یادگیری چیرگی سرویس ساده والیبال دانلود پایان نامه کارشناسی بزرگتر تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی علم ورزش رشته ورزشی والیبال کارایی سطح چیرگی الگو و تمرینات ذهنی بر عملکرد و یادگیری چیرگی سرویس ساده والیبال ادامه مطلب ...
منبع : فایل نتورک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

bestofday

آموزش آشپزی وشیرینی پزی از مبتدی تا حرفه ای ایرانی خارجی چینی و ایتالیایی - اورجینال


آموزش آشپزی وشیرینی پزی از تازه کار تا پیشه ای ایرانی بیگانه چینی وایتالیایی - اورجینال قیمت: 25,000 تومان آموزش آشپزی وشیرینی پزی از تازه کار تا پیشه ای ایرانی بیگانه چینی وایتالیایی شما در حال نگریستن بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات سودمند آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای خوشنودی شما گرد آورده ایم در این بخش فرآورده آموزش آشپزی وشیرینی پزی از تازه کار تا پیشه ای محصولات دیگر: : ماری پریودنتال: مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (مقاله موشکافی عددی انتقال گرما دو بعدی در یک روتور ژنراتور با سرمایش مستقیم) - دانلود فایل ( اقدام پژوهی : چگونه توانستم با طرح سوالات گیرا و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم کارساز باشم) - فایل پروژه بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فرابرنامه ) - خرید و دانلود دانلود پاورپوینت تاریخچه، شناسایی و روش محاسبه گونه ها شاخص(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی) - خرید آنلاین کارورزی سایت اینترنت دانشگاه - دانلود پاورپوینت فرقه ها در میان ما - خرید فایل( ماشینهای الکتریکی(ماشینهایAC & DC)) - کاملترین فایل پروژه و جزوه در باره دستگاه ابلیموگیری - دانلود فایل کامل جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا - برترین فایل پایان نامه فرانگرشی بر نظریه های آزادی درمانی، درمان عقلانی -عاطفی و مراجع محوری - دانلود پژوهش اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی -کامل و جامع - برترین پکیج برنامه رزرواسیون بلیط قطار با به کارگیری نرم افزار دلفی - دانلود فایل - دانلود پژوهش افسانه های ایران - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه روانشناسی - تأثیر آموزش چیرگی های زندگی در سلامت روان کسان - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پایان نامه کارشناسی جهانگردی نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های گسترش هنگام در ایران) - دانلود فایل ( پاورپوینت مبانی کامپیوتر) - فایل پژوهش بررسی همانندی سرنویس های حقوقی وکیفری - خرید و دانلود دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه اترک - خرید آنلاین سرنویس کارآموزی حقوق و دستمزد در سیستم حسابداری مخابرات - برگردان نوشتار مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره ی FGM ( مواد مدرج تابعی) با به کارگیری روش حل تقریب پیاپی الاستیک - خرید فایل( نقشه ی زمین شناسی شهرستان خاتم) - کاملترین فایل آمار داد و ستدها روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 86 - دانلود فایل کامل پرسشنامه مردانگی زنانگی 50 ماده ای - برترین فایل تحقیقی بسیار کامل درباره سیمان، گونه ها آن، مواد بکار رفته و روش های فرآوری هنگام - دانلود نوشتار آموزشی زندگی نامه امام محمد باقر (ع) -کامل و جامع - برترین پکیج فهرست بهای یکتا پایه ی رشته سد سازی - دانلود فایل - دانلود بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل 50 سوال تستی المپیاد و تیزهوشان از فصل چهارم ریاضی هفتم - هندسه و استدلال + پاسخنامه - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (نقشه ی زمین شناسی شهرستان کوهدشت) - دانلود فایل ( پرسشنامه رهبری دگرگونی آفرین باس و آولیو (MLQ)) - فایل سمینار تخصصی متره برآورد، آنالیزبها و سالنامه چهره چگونگی در پروژه ها ‏ - خرید و دانلود کامل ترین نوشتار در باره حسابداری مالی - خرید آنلاین فایل اتوکد نما خانه مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش - استراتژیهای تغییر و دگرگونی سازمان - خرید فایل( پاورپوینت مدیریت فرآوری انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت) - کاملترین فایل پروژه تعمیر و نصب و نگهداری (هیدرو موتور) - دانلود فایل کامل مدیریت فرآوری -مجموعه سوم مقالات - برترین فایل پروژه ماشین حساب با به کارگیری میکروکنترلر 8051 - دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش نظریه کارکرد گرایی -کامل و جامع - برترین پکیج دانلود پاورپوینت شناسایی برنارد چومی - دانلود فایل - دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل جمع بردارها! - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (استابیلایزر و فرایند های تثبیت) - دانلود فایل ( شیپ فایل حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند) - فایل بررسی بهداشت جسم انسان در قرآن - خرید و دانلود پروژه کارآفرینی بررسی سازمان جهانی کار - خرید آنلاین پلان معماری ویلای 2 طبقه با سقف شیروانی - بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی در شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران(متانیر) - خرید فایل( نقشه راه های ارتباطی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ) - کاملترین فایل مقصود از فلسفه اشراق - دانلود فایل کامل مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره نوجوانی - برترین فایل بازاریابی رابطه مند و مدیریت بستگی با مشتری - دانلود دانلود نمونه سوال کمک بنای سفت کار، بنایی ، پی و بتن ریزی(سری چهارم )با پاسخ -کامل و جامع - برترین پکیج بررسی دشواری ها فرآوری و پخش درونی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای گسترش صادرات - دانلود فایل - دانلود پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل فایل اتوکد نما آپارتمان مسکونی 7 طبقه کامل قابل ویرایش - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا) - دانلود فایل ( رایانه ـ صفحات وب) - فایل پاورپوینت آموزشی بازبینی بر عملکرد مدیران سازمان ها - خرید و دانلود طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به گنجایش 10000 تکه - خرید آنلاین پروژه کارآفرینی کارگاه فرآوری برس سر و شانه پلاستیکی - فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 11 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش - خرید فایل( مزایا ومعایب ساختمانهای فلزی) - کاملترین فایل گزارش کارآموزی یکتا اسید استیک - دانلود فایل کامل دانلود نوشتار در باره برنامه گسترش سازمان ملل همبسته UNDP - برترین فایل نقشه کاربری زمین ها شهرستان دامغان - دانلود نوشتار بررسی روش های گوناگون درونیابی بقایی و غیر بقایی برای جریان تقارن محوری غیر لزج با مرز بلوکی غیر انطباقی -کامل و جامع - برترین پکیج دانلود نوشتار پروژه درباره آفات مرکبات به چهره کاملو تصویری به همراه آموزش پروزش مرکبات - دانلود فایل - دانلود مبانی نظری پایان نامه فناوری آموزشی درباره هوشمند سازی مدارس - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل نقشه ی زمین شناسی شهرستان خوی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (اصول سرپرستی (قاطعیت در مدیریت)) - دانلود فایل ( سنجش پریشانی میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره) - فایل مرورگر فایل های عکس - خرید و دانلود دانلود پاورپوینت سیستم گزارشگیری مدیریت (MRS) - خرید آنلاین پاورپوینت شناسایی سیستم مدیریت محتوایTYPOLIGHT - مبانی نظری وپیشینه پژوهش مسئله و حل مسئله - خرید فایل( بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برآمده از محرومیت کیفری) - کاملترین فایل مقالات مدیریت دانش- گردآور دوازدهم - دانلود فایل کامل پاورپوینت جنگ نرم - برترین فایل تأثیر آموزش پیش ‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی - دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان بویراحمد -کامل و جامع - برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش تدریس، ویژگی های تدریس، روش های نوین یاددهی و یادگیری (فصل دوم تحقیق) - دانلود فایل - دانلود نوشتار طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، تحلیل مقاومت مصالحی و بهینه سازی ابعادی - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل نوشتار درونی کاهش میزان نفوذپذیری گره های ناشناس با طراحی یک یکتا امنیتی در شبکه حسگرهای بی سیم - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش) - دانلود فایل ( فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش) - فایل دانلود پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان - خرید و دانلود سیستم حسابداری بیمه - خرید آنلاین مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل DEA شبکه ای - ERP - خرید فایل( آموزش اندروید) - کاملترین فایل نقشه ی زمین شناسی شهرستان قروه - دانلود فایل کامل پروژه کامل اتوکد خانه مسکونی 3 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش - برترین فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر گز - دانلود معماری روم -کامل و جامع - برترین پکیج دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز تاسیسات) - دانلود فایل - دانلود مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (بررسی ماهیت و شرایط کارواژه زیانبار در مسئولیت مدنی) - دانلود فایل ( سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد) - فایل دانلود پاورپوینت معماری پست نوین - خرید و دانلود پژوهش امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های تازه - خرید آنلاین برگردان نوشتار انگلیلسی به پارسی با سرنویس بازده سهام بها گذاری شده در بازارهای نوظهور - فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران - خرید فایل( برگردان نوشتار رانندگی در حالت مهار تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال) - کاملترین فایل جزوه کمک آموزشی چیرگی حسابداری صنعتی مقدماتی - دانلود فایل کامل مبانی نظری وپیشینه پژوهش پریشانی و استرس - برترین فایل گزارش کاراموزی فناوری شرکت صنعتی ایران خودرو قاب چوبی
منبع : قاب چوبی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

رساله تحفه-قسمت 90


پنج جزیره در اقیانوس آرام گم شدند! نتایج یک تحقیقات جدید نشان می‌دهد پنج جزیرۀ کوچک در اقیانوس آرام به انگیزه فرسایش و بالا آمدن سطح آب دریا ناپدید شده‌اند.  به گفته محققان استرالیایی، این پدیده نخستین تایید علمی کارایی دگرگونی ها آب و هوایی در خطوط ساحلی اقیانوس آرام است. بر بنیاد تحقیقی که چندی پیش در گاهنامه اینترنتی تحقیقات زیست محیطی منتشر شد، این جزایر کوچک بخشی از جزایر سلیمان بودند که طی 20 سال گذشته شاهد دگرگونی ها سالانۀ میزان سطح آب بوده‌اند. جزایر ناپدید شده میان 1 تا 5 هکتار گستره داشته و غیرمسکونی بودند. با این وجود، 6 جزیرۀ دیگرِ جزیره سلیمان نیز تحت کارایی بالا آمدن آب پیمان گرفته‌اند و ساکنان دو جزیره به انگیزه از میان رفتن خانه‌هایشان ناچار به گریز شده‌اند. یکی از این دو جزیره «نواتامبو» نام داشت و 25 خانواده در هنگام ساکن بودند. دانشمندان برای به سرانجام رساندن این پژوهش از عکس‌های هواییِ 33 جزیره، مربوط به سال 1947 و همچنین اطلاعات کسان بومی و تکنیک تاریخ‌گذاری رادیوکربنِ درخت‌ها کاربرد کردند. جزایر سلیمان با بیش از 990 جزیره در اقیانوس آرام جنوبی پیمان و حدود 640 هزار نفر جمعیت دارد.
منبع : سیّد ابوالفضل موسوی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

ریشه های نژاد کرد


ببینید دوستان بیشتر گمان میکنن رسانه ابزاریست برای انتقال داده ،نه! رسانه وسیله ای است برای شستشوی مغزی مردم نا آگاه!   چه در قالب دین و چه در قالب قومیت ! متاسفانه برادران کرد بیشتر سواد تاریخی ندارند! میزان دانش سیاسی و اجتماعی در میان کردها بسیار کم است  و از لحاظ فرهنگی بسیار مردمانی جا مانده در تاریخ و بی آگاهی از حقایق هستند و شماری ویژه همیشه مردم کرد را هزینه نیرو طلبی ها و مسائل ویژه خودشان میکنند همین کسان با رسانه هاشون کردها رو شستشوی مغزی میدن هر چرندی بگن یا بنویسن بدون هیچ تحقیقی کرد ها باور میکنن!! اگه هم بپرسید منبعتون کیه پاسخ قانع کننده ای نخواهیم شنید!! منبعشون هم نویسنده های کرد هستن!!! حالا اینا چرا این حرفا رو میزنند!!  مشخصه است که همانند پانترک ها سند مکتوب تاریخی ندارند و دنبال تاریخ سازی هستن اونم بدست تاریخ لرستان و دیگر ولایت آریا بوم!! روی گفتگو من با پانکردها است و گرنه عزیزان کرد برادران و عزیزان ما هستند و خواهند بود جهت آگاهی پانکوردها عرض کنم که سرزمین نخستین کردها که یک تیره از نژاد اهورایی ساکن فلات ایران بودن به گواهی مولفان کلاسیک رومی یونانی مثل هرودوت و استرابون و و گزنفون و مارسلوس و… الواح آشوری سرزمین کوچکی بوده که حدودا میشده از سنندج تا کرکوک و از رود سیروان تا سقز. یعنی یه منطقه با گستره کمتر از چهل هزار کیلومتر چهارگوش که در روزگاران باستان با خوانش های گوناگون، کردوئنه یا گوردیانا یا کوردا و… نامیده میشده . مردم گوردیانا نه از مادها بودن نه از پارسها و نه حتی از مانناها یا هیتیانیها . پس از اینکه مادها تیره های اهورایی رو با هم همبسته کردن و به اشور یورش بردن چون سرزمین اشور به دست متحدان اریایی افتاد و در همسایگی کردوئنه هم بودن ؛ زیستگاه مردم کرد تا غرب رود دجله (اروند) هم کشیده شد یعنی سرزمین تسخیر شده ی آشور زیستگاه تیره های اریایی از دسته کردها شد . یعنی تا پیش از اسلام حتی مردم کرمانشاه و کاپادوکیه و سنجار هم کرد خوانده نمیشدن چه رسد به ایلام یا خانقین . پس از یورش اعراب ،اونها به همه مردم کوچرو کوهستانهای غربی فلات ایران کرد و اکراد گفتن یعنی نام یه بخش از مردم ایران رو بر تمام مردم غرب ایران اطلاق کردن از دسته به کرمانشاه و لرستان و سنجار و آمیدا و آذربایجان و همدان و اربیل و ادیابنه و…و پس که در کتابهای تاریخی و فقهی این اشتباه دائما تکرار شد جا افتاد. مانند این اشتباه رو مولفان و حکام مسلمین درباره ی نام فارس و خراسان هم کردن و مثلا همه ی مرکز و شرق و جنوب ایران و حتی همه ایران رو خراسان نامیدن (عباسیان به همه ایران خراسان میگفتن) یا اعراب پیش از اسلام و امویان پس از اسلام و بسیاری از مولفان اسلامی تمام ایران رو فارس میگفتن در حالی که خراسان و پارس نام بخشی از ایران بوده نه کلش. این اشتباه چون از طرف حکام و مولفان مسلمان دائم تکرار میشده میان مردم هم کم کم جا افتاد و مثلا ما امروز مردم کرمان و سمنان رو هم فارس میگیم در حالی که در ایران باستان اینها هرکدوم اسمهای جداگانه ای بودن . نام کرد هم دقیقا همین چگونگی رو داشته و به اشتباه بر نیمه ی غربی و کوهستانی ایران اطلاق شده . لرها از بقایای مردم انشان و هویژا(ایلام کهن) هستن نه از قوم گوردیانای باستان . علت اینکه مردم سنجار و مرکز ترکیه و همدان و کرمانشاه، زبان سنندج رو نمیفهمن مگر با آشنایی پیشین هم گواهی دگریست بر اینکه زبانی که مراکز به طور کلی کردی نامیده میشه خودش چند زبان جداست و مثلا زبان کردهای مرکز ترکیه بازمانده ی زبان هیتیانیهای باستان هست که گرچه اریایی بودن اما کرد نبودن و حکومت و سرزمین جدایی از کردوئنه داشتن و یا مردم کرمانشاه و همدان بازمانده ی مادها هستن و زبان و گویششون از زبان پهلویی به جا مانده نه از زبان کردی. درواقع زبانی اریایی که به راستی زبان کردیه همین زبان سورانی مردم سنندجه و زبان مردم کرمانشاه و ایلام و سنجار و مرکز ترکیه تنها سرشناس شده به کردی. زبان کردی یک شاخه از زبانهای آریایی هست که به انگیزه کوهستانی بودن کردستان بستگی کم مردمش با دیگر آریاییها خیلی زودتر روند گویشزایی رو طی کرد و سرانجام به زبان جدایی از زبان دیگر مردم ایران تبدیل شد . مادها جز در اریایی و ایرانی بودن اشتراک دیگری با کردهای باستان نداشتن و در هنگام تشکیل حکومت ماد از میان یکی از چندین تیره ی آریایی که با مادها همبسته شدن یکی هم کردهای باستان بودن. فرزندان مادها، مردم همدان و تهران و کرمانشاه و اصفهان و سمنان و هستن نه مردم سنندج و سقز و کرکوک .اهوراییهای باستان تیره های گونانگونی داشتن از دسته مادها پارسیان ،اورارتوها،هیتیانیها و گدروچها و سغدیان و مانناها و سکاییان و…و یکیشون هم تیره ی کرد بود. همچنین کردهای باستان در شهرنشینی و دستاوردها اون کم وبیش از همه تیره های اریایی عقبتر بودن و بیشتر یه حالت گوشه گیری داشتن و زندگیشون کوچرویی و یا روستانشینی بود تا زمان هخامنشیان و از زمان همخامنشی تا ساسانی هم خیلی کم به شهرنشینی رغبت داشتن و ارتباطشون با دیگر ایرانیها کمتر بود. تپه های زیویه و حسنلو و اماکن باستانی شرق و مرکزترکیه که پانکوردها به کرد منسوبش میکنن به راستی ساخته ی هیتیانیها و مانناها بوده نه کردها. در نامه اردوان اشکانی به اردشیر نام کرد هم اگر اومده باشه برای کوچک شمردن اردشیر بابکان بوده و اردوان میخواسته بگه که تو در حد یک چوپان کرد بیشتر نیستی و به پادشاهی چه کار داری! شبانکاره ها هم کرد نبودن از اسپهبدان پارسی بودن و چون پس از اسلام به انگیزه جنگ های پیاپی با اعراب اواره شدن به کوچرویی و چوپانی رو آورده و شبانکاره نامیده شدن و پیش از اسلام شهرنشین و بلکه شهردار و شهریار بودن. واژگان مشترک میان کردی و پارسی هم به انگیزه وام گرفتن فارسها و لرها از کردها نیست بلکه به انگیزه داشتن ریشه ی مشترک زبانی هست نه دنباله روی یکی از دیگری . گوردخمه های پارس و خوزستان هم از کردها نیست حتی از مادها دنباله روی نشدن . سنت ساخت گور دخمه از صدها سال پیش از مادها در همه ی کوهستانهای ایران هستی داشته و اتفاقا بیشترش در پارس و خوزستان و بختیاری هست و در میان مادها کمتر . بعدشم مادها که اصلا کرد نبودن . اوج هنر سنگتراشی و معماری و ساختمان هم در روزگار هخامنشی در میان ایرانیان دیده شده و پس هم ساسانی و ایلامی و اورارتو و همینجور شهریگری ارته کرملن و شهر سوخته ی سیستان نه در سنندج و کرکوک!   در پست های پیش بطور کامل در باره محدوده جغرافیایی این شهریگری ها توضیحات داده شده است .
منبع : ناگفته های تاریخ از نگاهی دیگر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

اصفهان

bestofday

تحقیق در آلایندگی هوا


الودگی هوا یکی از پدیده های زندگی نوین امروزی و برآمده از پسماندهایی است که در پرتو تکاپو های شبانه روزی آدمی به هستی می آید. این پسماندها برآمده از فرآوری مواد غذائی، صنعتی، کالاهای گوناگون و انرژی است. شاید بتوان علل اصلی آلودگی هوا را در سوختن ناقص جستجو کرد که طی آن، بر پرتو عدم سوخت رسانی کامل و یا نسبت نامناسب هوا و سوخت، پس از احتراق، موادی همانند منوکسید کربن، اکسید سولفور، اکسید نیتروژن ، ذرات خاکستر و یا هیدروکربورهایی که سوخته نشده وارد هوا می شوند. از هنگام جایی که این مواد بروی همه زندگی پرتو سوء می گذارند به سرنویس آلوده کننده هوا از آنها یاد می شود. آلودگی هوا تنها پدیده سده آماده نیست؛ بلکه در سال 1272 میلادی، ادوارد یکم پادشاه انگلیس کوشش نمود با وضع قانون بازداری به کارگیری زغال سنگ های نا مرغوب ، هوای دود زده و آلوده شهر لندن را تندرست نماید. در سال 1377 ریچارد سوم و پس هانری پنجم (22-1314) گام هایی در جهت تنظیم مقدار تی برای روش به کارگیری زغال سنگ مولد انرژی برداشتند. اولین نوشتار در باره آلودگی هوا، در سال 1661 میلادی بدست جان نخستین به رشته تحریر در آمد و در این نوشتار پیشنهادهایی در زمینه چگونگی مبارزه علیه آلودگی هوا سرنویس گردید.( عباسپور -79ص8) ل.ر. یابکوک در سال 1970 طی نوشتار ای که در ژورنال آلودگی هوا منتشر ساخت پیشنهاد نمود که باید میزان آلودگی در یک ضریب تصحیح ضرب شود تا بتوان اندازه راستین پرتو همه مواد آلوده کننده در محیط را بدست آورد.( عباسپور -79ص82) – کتاب مسائل محیط زیست که نویسندگان هنگام E.KELLER , D.BOTKIN می باشند و در سال 1379 بدست مهندس یونس کریم پور عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه برگردان شده است این کتاب که در سال 190 بدست نویسندگانش به رشته تحریر در امده به بررسی علل و پیامدهای لایه ازن ، گرم شدن زمین و الودگی هوا می پردازد و پس راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه داده است. ضمن اینکه در پایان استانداردهای هوای سالم، آئین نامه هوای پاک و هزینه مهار هوا نیز مطرح کرده است. – محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی هنگام سرنویس کتابی است از غلامعلی بنان که رد سال 1351 نوشته شده است. در این کتاب به بررسی آلودگی های هوای تهران ، علت وجودی هنگام و راهکارهایی برای حل هنگام ارائه شده است. مثلاً به کارگیری سوخ گاز، آموزش کسان و مردم در مقاطع مختلف، مهار وسایل نقلیه و هم چنین اقدامات جنگلداری و مرتعداری در زمینه ثابت نگه داشتن ماسه های روان در مناطق بیابانی (مثل یزد) و کاشت بوته درخت در گوشه ‎ها شهرها. – کتاب مهندسی محیط زیست (جلد یک ) که بدست مجید عباس پور در سال 1371 به چاپ رسیده است. فصل نخست این کتاب به آلودگی هوا منابع آلوده کننده وارونگی هوا اثرات بارندگی بر الودگی هوا- مهار آلودگی هوا و در پایان پیشنهاداتی برای کاهش آلودگی هوا و طراحی سیستم های تهویه صنعتی مطرح می کند. – کتاب انرژی و محیط زیست که بدست افرادی مثل عبدالرضا کرباسی، نسترن رحیمی، محمد علی عبدلی، بهمن جباریان، رضا صمدی، فرود آذری، دهکردی در سال 72 نوشته شده است. این کتاب درباره انرژی های محیط زیست و منابع آلوده کننده هنگام بحث می کند و در کنار دیگر مباحث، بخش هایی از کتاب ه موضوعاتی مثل الودگی هوا برآمده از بخش امنرژی ، منابع الودگی، فرآوری و حذف آلاینده های هوا، گونه ها آلاینده ها، جنبه های اقتصادی آلودگی هوا، اثرات آلودگی هوا بر سلامتی انسان برگزیدن دارد. –   آلودگی محیط زیست سرنویس کتابی است از خانم مینو دبیری که چاپ نخست هنگام در سال 1375، انجام گرفته است. در این کتاب نویسنده به اهمیت محیط زیست و منابع آلوده کننده هنگام پرداخته است و در گوشه هایی از کتاب به ویژه در دو، سه فصل هنگام آلودگی هوا را کالبدشناسی کرده است. منابع آلوده کننده هنگام را منعرفی می کند و درباره باران اسیدی و راه های مهار آلودگی هوا سخن می راند. –   آلودگی محیط زیست سرنویس کتاب دیگری است از آقای کامبیز بهرام سلطانی که در سال 1376 به زیر چاپ نخست رفته است. نویسنده این کتاب نیز به شناسایی آلودگی هوا، منابع آلوده کننده هنگام راهکار های جلوگیری از آلودگی هنگام و تأثیری که بر سلامتی انسان ها می گذارد بحث می کند. –   محمد ملکوتیان (1375) از دانشگاه آزاد ایران در پایان نامه کارشناسی بزرگتر خود بات سرنویس «آلودگی هوا» این پیده را بیشتر با پافشاری بر خصوصیات شیمیایی توصیف نموده است. –   ذات ا… محسنی (1366) از سازمان هوا شناسی کشور در پایان نامه کارشناسی بزرگتر خود با سرنویس «تأثیر عوامل جوی بر روی آلودگی هوای تهران» به کالبدشناسی لایه مرزی ، هوای پایدار و سیستم های جوی حاکم در روزهای اوج آلودگی پرداخته و توضیحاتی نیز درباره جزیره گرمایی در شهر تهران ارائه داده است.      رحمان خوش خوی ها و مرتضی شاهی (1381) در تحقیقی تحت سرنویس برآورد خسارات وارده به ساکنان شیراز به انگیزه آلودگی هوا در شیراز که همان وارونه کیفیت هوا از دیدگاه محیط زیست می باشد به این نتیجه رسیده است که به طور میانه هر شهروند شیرازی آماده است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت هوا، سالانه 2927 ریال از مالیات هایش هزینه گردد. در حالی که در چگونگی کنونی مبلغ سرانه مصرف شده جهت این هدف 90 ریال است که تنها 30% از مبلغ باره گرایش راستین شهروندان است.  –   دکتر محمد حسن گنجی (سال 1365) در نوشتار ای تحت سرنویس «ملاحظاتی درباره آلودگی هوا و باران تهران» که در گاهنامه تحقیقات جغرافیایی تهران به چاپ رسانده است به بررسی آلودگی های هوای شهر تهران پراداخته و برای مبارزه با هنگام اجرای یک برنامه آموزشی را در دستور کار پیمان داده است. این نوشتار از دو بخش: بخش نخست مختصری درباره اقلیم شناسی شهری و بخش دوم ملاحظاتی درباره باران 14 ساله تهران و پرتو آلودگی هوا در بوجود آمدن هنگام و دشواری ها برآمده از ان می باشد. و در پایان با نتیجه گرفتن از اینکه همه افراد، درآلودگی هوای شهر تهران سهیم هستند راهکارهایی جهت آموزش کسان برای جلوگیری از آلودگی هوای تهران ارائه می کند. –   «بررسی میزان سرب هوای شهر کرمانشاه در سال (78-77» سرنویس پژوهشی است که بدست حاج علی یاربنده و علی الماسی تهیه شده است. –   این پژوهش برای اندازه گیری سرب هوای شهر کرمانشاه طی سال های 78-77 چهره گرفت که طی این پژوهش یافته ها نشان داد گرچه برخی از نمونه ها در برخی فصول غلظت بیش از اندازه استانداردها 5/1 میکروگرم در متر مکعب هوا داشت ولی میانگین سالیانه و فصلی سرب هوا کمتر از استانداردهای یادشده بود (P<0/0001) در فصل تابستان آلودگی بیشتر از دیگر فصول و کمترین میزان الودگی در فصل زمستان نگریستن شد و هم چنین بستگی آماری معنی داری میان آلودگی سرب هوا با چگونگی ترافیک و شرایط شبانه روزی نگریستن می شود. –   «شبیه سازی سازوکار پخش گازهای آلوده در محیط و بررسی پارامترهای این پدیده » از دکتر ولی کلانتر چاهوکی که در سال 78 انجام گرفته است. به منظور آشنایی با روش پخش گازهای زهری در اتمسفر یک برنامه جامع کامپیوتری تهیه شده است. مبنای این برنامه بر بنیاد مدل توده بوده که از مدل های تحلیلی پخش گویی مشتقش ده است. این برنامه در برابر شرایط لحظه ای و غیر دائم اتمسفر کاملاً نرمش پذیر بوده و توانا است تکیه پارامترهای دینامیک و غیر یکنواخت اتمسفر را مدل نماید. لذا در این برنامه اثرهای تنش برش باد افزایش بلندی گازهای گرم به علت نیروی شناوری، تأثیر حالت های گوناگون پایداری اتمسفر، انرژی زبری، تغییر ناگهانی زبری، هستی موانع همانند ساختمان و تپه، روی پیده پخش در نظر گرفته شه است. این برنامه توانا است انتشار گازهای سبکتر و سنگین تر از هوا را مدل نموده و به چهره زمان حقیقی نیز کار، باید در این جا، تأثیر کلیه عوامل ذکر شده بر روی انتشار گازهای سبک باره بررسی پیمان گرفته است و نتایج تأمل از هنگام در هر حالت دربرگیرنده نمودار و تغییر فیزیکی نتایج ارائه شده است. –   تعیین پروفایل غلظت ذرات معلق در هوای شهر شیراز به روش پرکار سازی نوترونی و گیرا اتمی در سال 79-78 که نویسندگان هنگام سیمین مهدی زاده، کمال حداد، شهرزاد، درخشان و مصطفی سهراب پور در این پژوهش چهار ایستگاه نمونه برداری از هوای شهر شیراز برای بررسی پروفایل غلظت ذرات معلق در هوای این شهر در شمال، جنوب، شرق و غرب شیراز ، بر پا گردید. که بررسی نتایج سال 79 انجام و نمونه های سال 79 در دست بررسی پیمان گرفت. در این بررسی ها عنتاصر :pb, mn, Al , k , cl با جذب اتمی و عناصر  , SC, Ca , Br, Cr, Zn , V , Mn با روش پرکار سازی نوترونی آنالیز گردیده است. نتیجه ی این آنالیز مؤید بالا بودن ترافیک در شور شیراز و نتیجتاً آلودگی بالای سرب در این منطقه می باشد. هم چنین بالا بودن تکاپو ساختمان و ، هستی کارگاهها و کارخانه ها در جنوب و غرب شیراز با ، بالا بودن مقدار کلسیم و آمونیم در این منطقه متناسب می باشد. –   «نقش پارامترهای اقلیمی در آلودگی هوا» سرنویس نوشتار ای است از آقایان ناصر جاودانی خلیفه و سهراب محمد نیا قرائی و تحت پشتیبانی مرکز ملی اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور در سال 79٫ در این نوشتار با توجه به این جستار کوشش گردیده از راه شناخت پخش زمانی پارامترهای اقلیمی و آلاینده ها و تطابق زمانی آنها با یکدیگر به نقش پارامترهای اقلیمی در الودگی هوا پی برد. در این بررسی که چگونگی پارامترهای اقلیمی و ارتباطی آنها با یکدیگر، از بستگی پارامترهای اقلیمی و آلاینده ها و وارونگی دما می باشد کوشش شده تا به هدف باره نظر که همان تعیین عامل بزرگ در میزان غلظت آلودگی هوا به شهر مشهد می باشد تا اندازه ای نزدیک شود. –   «بررسی آلودگی هوا برآمده از صنایع بزرگ در شهرستان سمنان و راه های رویارویی با آن» سرنویس نوشتار ای است از سید جمال الدین دریاباری در سال 79٫ –   در این نوشتار سه کارخانه بزرگ سمنان؛ کارخانه گچ سمنان – مازندران، کارخانه سفالین و کارخانه سلیس و پسمان ها مربوطه باره بررسی و مطالعه پیمان گرفته است و هم چنین بدون پالایه بودن دودکش ها و اندازه گیری گاز و ذرات خروجی از دودکش ها، محیط را باره بررسی پیمان داده است و در اخر هم برای کاهش آلودگی راهکارهایی را ارائه داده است. –   اثرات آلودگی بر نشانه ها سنگی تخت جمشید» سرنویس نوشتار ای است از سودابه سورعلی که در سال 79 نوشته شده است. در این پژوهش و مقاله، آلاینده هایی را که در ویرانی و فرسایش نشانه ها تاریخی و فرهنگی نقش دارند باره بررسی پیمان گرفته است که به طور نمونه دی اکسید برآمده از پالایش نفت خام و سوخت های فسیلی مایه آسیب به سنگ های آهکی می شود. – «بررسی چگونگی منابع بزرگ آلاینده هوا در استان تهران» سرنویس نوشتار ای است از دکتر کریم پور فرهادی که در سال 79 تهیه شده است. هدف و بررسی چگونگی کلی منابع آلاینده هوای استان تهران است که این منابع در دو بخش منبع آلاینده سر راست و غیر سر راست باره بررسی پیمان می گیرند، که طی هنگام علاوه بر تعیین گونه پارامترهای آلاینده هوا، نسبت به شناسایی و شناسایی مراکز بزرگ صنعتی آلاینده های هوا و همچنین محل برپایی هر یک از این دست منابع آلوده کننده را مشخص و چگونگی آلوده سازی آنها را باره بررسی پیمان گرفته و میزان میانه غلظت آلوگی خروجی برآمده از تکاپو واحدهای موصوف برآورد و برآورده شه است. پس به شناسایی و بررسی مراکز صنعتی مجتمع، مانند شهرک های صنعتی و نواحی گوناگون صنعتی هستند در سطح استان مبادرت نموده و این زمینه چگونگی فرآوری و انتشار آلودگی حاصله باره مطالعه پیمان گرفته است. –   «بررسی میزان آلاینده های هوای نیروگاه گرمایشی بیستون کرمانشاه در سال 80 که بدست مهندس سید محمد عزیزی ، دکتر منصور غیاث الدین ، دکتر یحیی ناصری، دکتر جعفر نوری نوشته شده است. –   در این پژوهش اندازه گیری آلاینده هی no, nox, co, so2در تمام درازا سال و در فصول و ماههای گوناگون از دود کش ها و دود خروجی از اکونومایزر انجام گرفت. نتایج برآمده از این مطالعه نشان می دهد که در هنگام گاز سوز بودن نیروگاهها میزان میانگین آلاینده های no, nox , co, so2  بر حسب ppm بسیار کمتر از زمانی است که بر پرتو سوخت های فسیلی انجام گرفت. با توجه به منابع فوق تا کنون درباره مطالعه منابع آلوده کننده هوا در استان کرمان به ویژه در مطالعه منابع آلوده کننده هوا در استان کرمان و به ویژه در شهر سیرجان و برنامه ریزی شهری برای کاهش هنگام پژوهشی   صورت نگرفته است. لذا برای شناخت بهتر از چگونگی آلودگی های برآمده از منابع گوناگون ( شهرک صنعتی- منطقه ویژه و راه جنوب) در شهر سیرجان و راهکارهای کاهش آن. باره فوق برای مطالعه در پایان نامه گزینش گردید. در پایان تا کنون شخص یا ارگانی در باره میزان آلایندگی خودروهای جار زن کار نکرده . هم از دید زیست محیطی و هم میزان آلودگی صوتی آنها
منبع : پژوهش علوم و ٱمار و ریاضیات
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

مطالبي در مورد آبسردكن از ديد متخصصين


  نگاه نخست   کدام آبسردکن‌ها بهداشتی‌ترند؟ دکتر آراسب دباغ مقدم ( کارآزموده بهداشت مواد غذایی ) آبسردکن‌هایی که آب را با فشار پرتاب می‌کنند بر آبسردکن‌هایی که شیرشان آب را با فشار معمولی بیرون می‌کند، ارجحیت دارند؛ به انگیزه اینکه آبسردکن‌هایی که آب را با فشار بسیار پرتاب می‌کنند، شکیبیدن آلوده شدن و مکش منفی کمتری نسبت به بقیه آبسردکن‌ها دارند. آبسردکن‌هایی که در قسمت جلویی خود، دارای پوشش یا حفاظ هستند؛ نسبت به آبسردکن‌هایی که این پوشش را ندارند، بهترند؛ زیرا گیر می‌شوند که کسان دهان‌شان را به شیر آب بچسبانند و با دهان از شیر، آب بنوشند. پیشنهاد من این است که در کنار تمام آبسردکن‌ها از ظرف‌های ویژه لیوان به همراه لیوان یک‌بار مصرف و سطل آشغال ویژه کاربرد شود تا هر یک از کسان از یک لیوان یکبار مصرف کاربرد کرده و سپس هنگام را بشکند و تو یا درون سطل آشغال بیندازد تا قابل کاربرد دوباره نباشد. قسمت آبشویه زیر آبسردکن‌ که آب‌های اضافی را در خود جمع می‌کند، نباید طوری باشد که آب اضافی از هنگام سرریز شود و هرگز نباید سطح آب آبشویه با شیر آب تماس پیدا کند زیرا این فرمایش می‌تواند به شدت ایجاد آلودگی کند. این دشوار به‌خصوص در آبسردکن‌های کهنه به روشنی دیده می‌شود که در قسمت سیفون، آشغال گیر کرده و آب اضافه در هنگام قسمت جمع شده است. تماس این آب‌ آلوده با شیر آب می‌تواند برای افرادی که از هنگام شیر آب‌ برمی‌دارند بیماری‌زا باشد. برخی آبسردکن‌ها هم هستند که به چهره سنتی در خیابان‌های کهنه نگریستن می‌شوند و برخی مغازه‌‌دارها، آنها را کنار مغازه‌شان می‌گذارند و یخ را به چهره دستی تو یا درون هنگام می‌ریزند و گاهی حتی یک لیوان هم با زنجیر به آنها وصل کرده‌اند. این ‌آبسردکن‌ها به هیچ‌وجه بهداشتی نیستند. گاهی اوقات حتی یخ‌هایی که تو یا درون آنها ریخته می‌شود آلودگی بسیار بالایی دارند و مایه آلوده شدن آب می‌شوند. پیشنهاد ما به کارگیری آبسردکن‌هایی است که با سیستم الکتریکی آب را سرد می‌کنند و آب هنگام هم از لوله‌کشی شهری به طور سر راست وارد آبسردکن می‌شود. بر پایه بحث کلی که در بهداشت آب داریم کلیه مخازن آب باید سربسته و پلمپ باشند. بنابراین اگر درب قسمت بالایی آبسردکن‌های کهنه خوب بسته نشود شدنی است راهی برای ورود حشرات، گردوغبار و حتی جانوران کوچک در سطح شهر باشد که این هم می‌تواند سبب آلودگی شدید آب و بیماری‌زایی هنگام شود. حال آنکه در آبسردکن‌های جدید و شهری چون آب به چهره سر راست از لوله‌کشی وارد انبار می‌شود راهی برای ورود حشرات، گرد و غبار و دیگر جانوران کوچک هستی ندارد و بهداشتی است. نکته دیگر اینکه حق نداریم برای برداشت آب، ظرفمان را تو یا درون انبار آب ببریم. این مخازن باید همیشه یک شیر برداشت داشته باشند تا آب را تو یا درون ظرف کوچک‌تر بریزیم، نه اینکه ظرف را تو یا درون آب ببریم. این رخداد معمولا در تکایا و مکان‌های سنتی و کهنه بیشتر رخ می‌دهد و به هیچ‌وجه باره توصیه‌ ما نیست. مخازن سنتی آب باید هرازچندگاهی با یک درصدی از کلر شست‌‌وشو و ضدعفونی شوند تا جرم و میکروب‌های هنگام از میان برود. آبسردکن‌هایی هم که در ادارات و مراکز کوچک پیمان دارند انبار آبی دارند که این مخازن معمولا یکبار مصرف هستند. اما به انگیزه صرفه اقتصادی، پس از آنکه خالی شدند بدست آب شهری پر می‌شوند. مدت‌ها است که این ظروف و کاربرد مکرر از آنها و سرطان‌زایی‌شان باره بحث است اما من هنوز تحقیقی در این باره ندیده‌ام که این مطلب را پابرجا کردن, کرده باشد. دشوار دیگر این آبسردکن‌ها هنگام است که تو یا درون آنها قابل شست‌وشو نیست و گاهی اوقات دیده می‌شود که زیرمخزن پر از جرم و کثیفی است. این یعنی آنکه میکروب‌‌ها می‌توانند آنجا مانده و رشد کنند و آب آشامیدنی را به شدت آلوده کنند. بهتر است هرازچند گاهی دستگاه باز شده و تو یا درون هنگام کاملا شسته و تمیز شود؛ چیزی که بدبختانه شوربختانه کمتر به هنگام توجه می‌شود. نگاه دوم وقتی آب در آبسردکن بسیار می‌ماند... دکتر احمد رضا یزدانبخش ( عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) دکتر احمدرضا یزدانبخش/ عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسایل بهداشتی در باره آبسردکن‌ها باید به چهره کامل رعایت شود؛ به ویژه اینکه آب در مخازن آبسردکن‌ها حالت ماندگاری نیز پیدا می‌کند و شدنی است لایه‌های میکروبی در این مخازن ایجاد کند. ماندگاری آب در مخازن آبسردکن‌ها می‌تواند شرایط را برای رشد گروه خاصی از باکتری‌ها آماده کند.  نکته دیگری که در باره آبسردکن‌ها و مخازن آنها هستی دارد، گردهمایی تدریجی رسوبات آهکی در این مخازن است که در مناطقی که آب هنگام املاح بیشتری دارد، دیده می‌شود. این رسوبات آهکی در مخازن آبسردکن‌ها می‌توانند محلی برای رشد میکروارگانیسم‌ها باشند.  در کشورهای توسعه‌یافته معمولا مرسوم است که بازدیدهای دوره‌ای و منظمی از این ساز و برگ انجام می‌دهند و حتی سازمان‌های نظارت‌کننده‌ای در این رابطه هستی دارد. معمولا از برخی محلول‌ها نیز برای شست‌وشوی انبار درونی و مجرای عبور آب در آبسردکن‌ها کاربرد می‌کنند. به طور کلی، وقتی دیرینگی این آبسردکن‌ها بسیار می‌شود؛ بالطبع باید رسیدگی‌های بیشتری در باره هنگام هستی داشته باشد. نیاز به این رسیدگی‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که کسان در معرض خطر مصرف‌کنندگان اصلی از آبسردکن باشند.  بدبختانه شوربختانه در حال آماده در کشور ما بررسی و رسیدگی‌های دوره‌ای و منظم در باره آبسردکن‌ها هستی ندارد و نمونه‌برداری، مهار کیفیت و تجهیز این دستگاه‌ها در کشور دست اندرکار خاصی ندارد. این رسیدگی‌ها امروز بیشتر بدست گروه نصب‌کننده آبسردکن (به سرنویس نمونه بانک‌ها، بیمارستان‌ها و...) به چهره سلیقه‌ای انجام می‌شود؛ در غیراین صورت، قانون و اجباری برای این کار هستی ندارد.  در باره اینکه آیا این آبسردکن‌ها به انگیزه عدم رسیدگی می‌توانند عامل گسترش بیماری‌ها باشند یا نه، باید گفت این امکان هستی دارد. نکته نخست در این زمینه هنگام است که آب باره کاربرد در این آبسردکن‌ها از کجا تامین می‌شود. خوشبختانه از آنجا که منبع تامین آب بیشتر این تجهیزات، آب شهری است؛ دشواری ها کمی در این زمینه هستی دارد. نکته دومی که باید به هنگام توجه کرد، میزان ماندگاری آب در مخازن آبسردکن‌ها است؛ چون یکی از عوامل کارساز در میزان رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها زمان ماندگاری آب در مخازن است. هر چه آب مخازن بیشتر توقف داشته باشد، فرصت بیشتری به میکروارگانیسم‌ها برای تکثیر می‌دهد. نگاه سوم کیفیت آب آبسردکن‌ها باید بررسی شود دکتر میترا غلامی ( مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران) آبسردکن‌های موجود در کشور به دو گونه بزرگ بخش می‌شوند. نخست آبسردکن‌هایی که به چهره دستی و سنتی پر می‌شوند و دوم آبسردکن‌هایی که به سیستم آب شهری پیوستگی دارند. گونه نخست این دستگاه‌ها که در برگیرنده یک منبع بزرگ بود و با آب و یخ پر می‌شد، در حال آماده کاربرد زیادی ندارد. این آبسردکن‌ها که بنیاد کارشان شبیه کولمن‌های خانگی بود می‌توانستند به انگیزه تماس سر راست فرد با آب و یخ در هنگام پر کردن منبع آن، منشأ آلودگی‌های فراوانی باشند. ولی آبسردکن‌هایی که امروزه بیشتر از آنها کاربرد می‌شود، آشکارا به سیستم آب شهری پیوستگی دارند و دسترسی دستی به انبار آنها از بیرون هستی ندارد. از این روی نیز امکان هستی آلودگی در آنها کمتر است.  آلودگی‌هایی که می‌تواند برای این آبسردکن‌ها مفروض باشد، آلودگی‌هایی است که از آب شرب شهری وارد منبع آبسردکن‌ شده باشد که این بیشتر به کیفیت پالایش آب بستگی دارد تا کیفیت دستگاه. میکروارگانیسم‌هایی می‌توانند در این محیط رشد کنند که در شرایط بدون نور قابلیت ماندگاری داشته باشند بنابراین مخازن آبسردکن‌ها می‌توانند بیش از همه در معرض آلودگی‌های جلبکی و قارچی باشند.  میکروارگانیسم‌هایی که در این محیط‌ها رشد می‌کنند معمولا قابلیت فرآوری توکسین (سم) درونی یا بیگانه را دارند و از این روی می‌توانند مصرف‌کننده آب آلوده را دچار عوارضی بکنند.  آنچه مسلم است تاکنون آمار مشخصی از آبسردکن‌ها و بررسی کیفیت آب آنها هستی نداشته است و بنابراین نمی‌توان آماری نیز از کسانی که دچار عوارض مصرف آب آلوده از آبسردکن‌ها شده‌اند ارایه داد.  راه‌حل عملی‌ای که شاید بتواند در این زمینه به ما کمک کند این است که بررسی کیفیت آب در آبسردکن‌های سطح شهر را به چهره یک طرح دانشگاهی پیگیری کنیم تا بتوانیم به نتایج درستی در این زمینه برسیم. www.salamat.com
منبع : تعميرات آبسردکن (اروپا و نوبل و ایستکول)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

مازندران

bestofday

تحقیق در مورد کاربردهای اخلاق در فناوری اطلاعات 13 ص


پژوهش در باره کاربردهای خوی ها در فناوری اطلاعات 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد گونه فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .doc : کاربردهای خوی ها در فناوری اطلاعات 1- پیشگفتار خوی ها شاخه ای از فلسفه است که به بررسی تصمیمات و تکاپو ها، ضمن احترام به رابطه آنها با درونمایه اجتماعی می پردازد. پیشینه تاریخی این جستار دربرگیرنده ده فرمان کتاب مقدس، عناصر فلسفه کنفوسیوس و ارسطو می باشد. به سرنویس یک رشته تحقیقی و تجربی، خوی ها دربرگیرنده نتایج بسیار متفاوتی در فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی می باشد و به همان نسبت، گروه های متفاوتی از مردم در صنعت و دانشگاه دربرگیرنده مدیران، معلمان و دانش آموزان به چهره شخصی و اجتماعی هنگام را به کار می برند. خوی ها به سرنویس سیستمی به هم پیوسته از قوانین اجتماعی، استانداردها و بنیادی برای حل دشواری ها تعریف شده است. برخی از مردم اعتقاد دارند که خوی ها هنگامی بایستگی پیدا می کند که تصمیم و یا عملی توانا به ویرانی و معیوب ساختن تکاپو های شخصی و یا گروهی باشد. چنین دیدگاهی، به علت تعارض و ناسازگاری گرایش ها مردم در جامعه، همیشه هستی داشته و دا ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : فایل 96
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

آذربایجان غربی

bestofday

بیانات فرماندهی کل قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی


بیانات فرماندهی همه قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (1) الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاه و السّلام علی سیّدنا ابی‌القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیّما بقیّه‌الله فی الارضین. مراسم بسیار باشکوه و زیبا و پُرمغزی را امروز اجرا کردید؛ تمرینها بسیار خوب بود، آرایش میدان بسیار زیبا بود و مراسمی که اجرا کردید، به‌طور کامل ابتکاری و پُرمغز بود. نوآوری در همه‌ی مسائل کاری و آموزشی و تحقیقی و در مدیریّتهای کوچک و بزرگ، جذّاب و چشم‌نواز است. امروز نشانه‌های نوآوری را در این میدان در بخشهای گوناگون نگریستن کردیم؛ خیلی متشکّرم. ایّام حسّاس و مهمّی است. فارغ‌التّحصیلیِ شما فارغ‌التّحصیلان و سردوشی‌بگیریِ شما سردوشی‌بگیران، در فراخور بسیار مهمّی اتّفاق افتاده است: اوّلاً ماه ذی‌حجّه است، یک ماه پُرمطلب، پُر‌مضمون، ماه جشن قربان، جشن غدیر، عرفه، مباهله و زادروز برخی از ائمّه‌ی معصومین (علیهم‌السّلام)؛ و مصادف با پایان شهریور و هفته‌ی مربوط به پدافند مقدّس؛ و مشرِف بر ماه محرّم و آغاز سال هجری قمری و ماه حسین (علیه‌السّلام)، ماه شهادت، ماه افتخار. در یک چنین شرایطی شما جوانان عزیز من موفّق شدید به دریافت درجه و سردوشی؛ این را به فال نیک میگیریم و ثبات قدم شما را در این راهی که در پیش گرفتید -که راهی پُرافتخار و راه بهروزی گیتی و رستاخیز است- از خدای متعال مسئلت میکنیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : عاشق عکاسی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

آموزش کامل تعمیر و نگهداری آکواریوم /جدید و دارای گارانتی - اورجینال


آموزش کامل تعمیر و نگهداری آکواریوم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال قیمت: 15,000 تومان آموزش تهیه و نگهداری اکواریوم در خانه از نخست تا انتها محتوی دو DVD به شماره مجوز: 155/89095 گردآور اموزشی اکواریوم در این گردآور اموزشی قصد داریم شما را با روشهای حفظ و نگهداری درست آکواریوم ها آشنا سازیم در درازا بحث، به آموزش جنبه های گوناگون کار می پردازیم چه شما یک آکواریوم کوچک یا یک آکواریوم بزرگ را گزینش کنید چیزی که محصولات دیگر: :- کاملترین فایل کارآموزی قضایی بررسی پرونده صدور چک پرداخت نشدنی - دانلود فایل کامل اقدام پژوهی چگونه توانستم با به کارگیری روش های نوین آموزشی یادگیری ریاضی هفتم را در کلاس 7/6پایدارتر نمایم - برترین فایل پژوهش جذب آب بدست ریشه در گیاهان - دانلود پایان نامه طرح گسترش شبکه سویچینگ تلفنی کشور بر پایه Softswitch -کامل و جامع - برترین پکیج گزارش کارآموزی سیالات برش - دانلود فایل - دانلود نوشتار هنر انتزاعی هنر ابستره - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت هنگام - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (مقاله بررسی مشاوره شغلی) - دانلود فایل ( نوشتار بردباری خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم) - فایل مبانی نظری و پیشینه کنش جراحی زیبایی بینی - خرید و دانلود نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت - خرید آنلاین کارآفرینی شرکت کارخانه ها پارس الکتریک (سهامی عام) - پایان نامه بررسی خیار گلخانه ای - خرید فایل( دانلود پاورپوینت مدیریت چالش و سیستمهای مهار راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)) - کاملترین فایل عوامل مؤثر بر عایق گرمایشی شدن پرده - دانلود فایل کامل پژوهش پالایش بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان - برترین فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره خودکارآمدی تحصیلی - دانلود پروژه ساختمانهای فلزی -کامل و جامع - برترین پکیج تریگر های فازی در پایگاه داده پرکار - دانلود فایل - دانلود مبانی نظری پرخاشگری کودکان و نوجوانان و درمان هنگام - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل نوشتار کلر زنی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پایان نامه استرس و فنون کاهش استرس) - دانلود فایل ( فصل دوم پایان نامه بزرگتر روانشناسی درباره راهبرد های رویارویی با استرس) - فایل نوشتار بستگی افسانه و حماسه به پایه شاهنامه و منابع ایرانی - خرید و دانلود دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60 - خرید آنلاین پروپوزال بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای پریشانی افسردگی - پاورپوینت ضوابط پارکینگ ها در مناطق مسکونی - خرید فایل( پیشینه نظری اعتیاد (فصل دو)) - کاملترین فایل طرح توجیهی فرآوری مقاطع گرد و تخت به روش آهنگری - دانلود فایل کامل دانلود نوشتار فمینیسم - برترین فایل اقدام پژوهی چگونه می توانم وارونه نویسی وضعف املاء علی و حیدر را رفع کنم ؟ - دانلود 12 نوشتار تحقیقی برای رشته های مدیریت -کامل و جامع - برترین پکیج سمینار برق نهان نگاری دیجیتال - دانلود فایل - دانلود پاورپوینت پایگاه داده ها - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل بررسی کارایی مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان مددکاری - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق جایگاه پیامبران و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی) - دانلود فایل ( بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد هنگام در برنامه ریزی فرآوری شرکت) - فایل پایان نامه بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان - خرید و دانلود نوشتار ping چیست ؟ - خرید آنلاین نوشتار درباره خودکشی - مقالهآشنایی با مخدره کرک(crack) - خرید فایل( پژوهش خصوصیات نوجوانی واثرات آن) - کاملترین فایل مقالهباکتریهای تثبیت کننده نیروژن - دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی سنجش ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر - برترین فایل پایان نامه ارائه الگوی گونه ها راهبرد های ارزیابی عملکرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران باره مطالعه سازمان بازرسی همه کشور - دانلود پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران -کامل و جامع - برترین پکیج پاورپوینت نظریه های رفتاری مدیریت آموزشی - دانلود فایل - دانلود بررسی گونه ها میکروسنسور شتاب - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پرسشنامه یادگیری سازمانی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پاورپوینت چهار هزار سال حسابداری فصل دوم تئوری حسابداری هندریکسن) - دانلود فایل ( دگرگونی تاریخی نظام تامین اجتماعی) - فایل پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی - خرید و دانلود پایان نامه حاشیه نشینی و دشواری ها هنگام - خرید آنلاین سمینار برق شبکه های رادیو ترانک TRTRA - پژوهش آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در میان زندانیان ندامتگاه نیشابور - خرید فایل( گزارش کار روزانه دانشجوی مهندسی) - کاملترین فایل ارائه روشی برای نخستینگی بندی صنایع ایران بر پایه قابلیت بازارسازی جهانی و تجارت الکترونیکی - دانلود فایل کامل پروژه مالی بررسی اقتصادی درباره راه اندازی کتابفروشی و نوشت افزار - برترین فایل دانلود پاورپوینت مدیریت خرده فروشی ، بزرگ فروشی و تدارکات بازار (فصل نوزدهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ) - دانلود گزارش کاراموزی دیفرانسیل خودرو -کامل و جامع - برترین پکیج پژوهش علل افت تحصیلی دانش آموزان - دانلود فایل - دانلود نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن) - دانلود فایل ( اقسام مجلس درمداحی وشیوه ی گردانیدن ی آن) - فایل تحلیل و بررسی کاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما - خرید و دانلود پروژه بررسی سیستم عاملهای بلادرنگ - خرید آنلاین نوشتار پیشگیری و درمان زخم دیابتی - بررسی رابطه میان سبک های حل مساله میان دانشجویان افسرده و بهنجار - خرید فایل( شرح عملکرد کلی خودرو پراید) - کاملترین فایل پژوهش برداشت از بناهای تاریخی خانه حکیم باشی در کاشان - دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص چالش مالی در پیش بینی بازده سهام - برترین فایل پژوهش توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون - دانلود جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 -کامل و جامع - برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی زنان - دانلود فایل - دانلود پایان نامه بررسی مدیریت سازمانهای ورزشی - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه شبیه سازی و بررسی و سنجش روشهای هوشمند با model predictive control (mpc) برروی یک فرایند صنعتی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات) - دانلود فایل ( همکاری فناوری اطلاعات در کارآفرینی) - فایل طرح توجیهی فرآوری یراق آلات به گنجایش 600 تن در سال - خرید و دانلود دانلود پاورپوینت گونه ها بازاریابی( فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) - خرید آنلاین دانلود پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) - پایان نامه بررسی روند رسوبگذاری در مخازن سدها با به کارگیری نرم افزار gstars3.0 - خرید فایل( مقالهآشنایی با آلفرد آدلر) - کاملترین فایل کارافرینی فرآوری خوراک دام - دانلود فایل کامل پروژه بررسی کارایی پریشانی در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی - برترین فایل ادبیات چیست ؟ - دانلود شیپ فایل زمین شناسی گیلان -کامل و جامع پلیکان پرواز
منبع : پلیکان پرواز
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

#

#

|

گیلان

bestofday

بیانات فرماندهی کل قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی


بیانات فرماندهی همه قوا در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (1) الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاه و السّلام علی سیّدنا ابی‌القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیّما بقیّه‌الله فی الارضین. مراسم بسیار باشکوه و زیبا و پُرمغزی را امروز اجرا کردید؛ تمرینها بسیار خوب بود، آرایش میدان بسیار زیبا بود و مراسمی که اجرا کردید، به‌طور کامل ابتکاری و پُرمغز بود. نوآوری در همه‌ی مسائل کاری و آموزشی و تحقیقی و در مدیریّتهای کوچک و بزرگ، جذّاب و چشم‌نواز است. امروز نشانه‌های نوآوری را در این میدان در بخشهای گوناگون نگریستن کردیم؛ خیلی متشکّرم. ایّام حسّاس و مهمّی است. فارغ‌التّحصیلیِ شما فارغ‌التّحصیلان و سردوشی‌بگیریِ شما سردوشی‌بگیران، در فراخور بسیار مهمّی اتّفاق افتاده است: اوّلاً ماه ذی‌حجّه است، یک ماه پُرمطلب، پُر‌مضمون، ماه جشن قربان، جشن غدیر، عرفه، مباهله و زادروز برخی از ائمّه‌ی معصومین (علیهم‌السّلام)؛ و مصادف با پایان شهریور و هفته‌ی مربوط به پدافند مقدّس؛ و مشرِف بر ماه محرّم و آغاز سال هجری قمری و ماه حسین (علیه‌السّلام)، ماه شهادت، ماه افتخار. در یک چنین شرایطی شما جوانان عزیز من موفّق شدید به دریافت درجه و سردوشی؛ این را به فال نیک میگیریم و ثبات قدم شما را در این راهی که در پیش گرفتید -که راهی پُرافتخار و راه بهروزی گیتی و رستاخیز است- از خدای متعال مسئلت میکنیم. عزیزان من! آنچه مهم است، توجّه به اهمّیّت مسئولیّتی است که شما در مجرای هنگام مسئولیّت پیمان گرفته‌اید؛ مسئولیّت حفظ امنیّت و سامان در کشور. امنیّت، در شمار نعمتهای درجه‌ی اوّل پروردگار است. اگر امنیّت در کشوری هستی داشت، امکان پیشرفت علمی، پیشرفت عملی، پیشرفت اخلاقی و پیشرفت انسانی در هنگام کشور هستی خواهد داشت؛ [امّا] اگر امنیّت نبود، هیچ‌کدام از اینها امکان‌پذیر نیست یا بسیار دشوار است. شما تصمیم گرفته‌اید که این عامل اساسیِ بهروزی کشور و ملّت را تأمین کنید برای این مردم؛ مسئولیّت بسیار مهمّی است. همّت بلند شما و توان معنوی و جسمانیِ شما، به شما کمک خواهد کرد که ان‌شاءالله این مسئولیّت را انجام بدهید. عزیزان من! امنیّت به همان اندازه که مهم است، به همان اندازه، آماج دشمنیِ دشمنان هم هست. سعیِ دشمن همواره بر این است که در کشوری که با هنگام دشمنی می‌ورزد، امنیّت را از میان ببرد. دشمنانِ شیطان‌صفتِ بین‌المللیِ ما -یعنی نظام چیرگی و سردمداران نظام چیرگی و اهریمن بزرگ؛ آمریکا و دنباله‌هایش- از روز اوّلِ پیروزیِ این ملّت در انقلاب اسلامی در صدد برآمدند تا امنیّت را از این کشور سلب کنند. یکی از دشواری ها اساسیِ ما در درازا این 38 سال، حفظ امنیّت بوده است. جوانانِ ما با همه‌ی هستی برای حفظ امنیّت جنگیده‌اند، مبارزه کرده‌اند؛ چه در ماه‌های اوّلِ پیروزی انقلاب که حرکات شرارت‌آمیز و تجزیه‌طلبانه در برخی از مرزهای این کشور به تحریک دشمنان به هستی آمد، چه پس از هنگام در دوران جنگ تحمیلی و پدافند مقدّس که هشت سال به درازا انجامید، و چه پس از هنگام تا امروز که دشمنان کوشش کرده‌اند امنیّت را از این کشور سلب کنند. جوانان مؤمنِ ما در سازمانهای مسلّح ازجمله در نیروی انتظامی با کمال رشادت و نیرو ایستاده‌اند و از امنیّت این کشور پدافند کرده‌اند. من میخواهم به شما بچّه‌های عزیزم، جوانهای عزیزم بگویم شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در برابر چشم مردم حضور دارید. خدمت شما را، تلاش شما را، فداکاری شما را مردم می‌بینند؛ در شهرها، در روستاها، در جادّه‌ها، در مرزها، در پایانه‌های مسافری، در کوه‌ها و دشتها، در مناطق خطرناک، در همه‌جا؛ در همه‌ی فصول سال، نیروی انتظامی جلو چشم مردم است. ما هیچ سازمانی را نداریم که این‌طور در یک پهنه‌ی با این وسعت، همیشه در برابر چشم مردم باشد. توانایی‌های شما، آبروی نظام جمهوری اسلامی است. نیرو شما، رشادت شما، اقدام شما، جنبش بجا و بموقعِ شما، مایه‌ی سربلندی و سربلندی نظام جمهوری اسلامی است. هنگامی که شما با یک جریان مفسده‌آمیز -مثلاً جریان موادّ مخدر، جریان پلیدکاری در شهرها، جریان سرقت، جریان ناامنی‌های گوناگون- سینه‌به‌سینه روبرو میشوید، فداکاری میکنید و در این راه زحماتی را متحمّل میشوید، مردم به چشم خودشان تلاش شما را می‌بینند. علاوه بر اینکه نیاز مردم را که امنیّت است، تأمین میکنید، برای نظام اسلامی هم آبرو تأمین میکنید. این برای یک کشور مایه‌ی آبرو است. امروز بحمدالله در این منطقه‌ی ناامن، در این منطقه‌ای که دستهای خصم دشمن، دستهای آلوده‌ی دشمنان، بذر تروریست را پاشیده است، در یک چنین منطقه‌ی پُرمسئله و پُرماجرایی، شما و جوانان مسئول در این کشور توانسته‌اید امنیّت مثال‌زدنی‌ای را برای این کشور حفظ کنید؛ این بسیار دارای اهمّیّت است. من لازم میدانم از زحمات نیروی انتظامی در بخشهای مختلف، در مقابله‌ی با مفاسد و شرارتهای گوناگون، تشکّر کنم. این نقشها را روزبه‌روز بایستی تقویت کرد. کار را عالمانه باید انجام داد. گزارشی که از این دانشگاه به من داده شد و امروز هم مسئولین ارجمند اینجا آشکارکردن کردند، [نشان میدهد] کارهایی که انجام میگیرد کارهای لازم و باارزشی است. هم کارهای علمی، هم کارهای تحقیقی، هم کارهای تجربی، هم مهارت‌آموزی‌ها، همه‌ی اینها لازم است و باید همواره با جدّیّت دنبال بشود. لازم است ما نیروی انتظامیِ در تراز(همانند ترازو) جمهوری اسلامی، در تراز(همانند ترازو) دولت اسلامی، در تراز(همانند ترازو) یک جامعه‌ی قرآنی و اسلامی داشته باشیم. [البتّه] تا آنجا مبالغی فاصله داریم؛ این فاصله را شما جوانهای عزیز باید طی کنید و پیش بروید و من میدانم که شما میتوانید و به توفیق الهی این کار را انجام میدهید. آنچه مهم است استمداد از خداوند متعال و حفظ رابطه‌ی با خدای متعال است. آنچه در درجه‌ی پس مهم است بستگی صمیمانه‌ی با مردم است؛ اقتدار را همراه کنید با محبّت و صمیمیّت نسبت به مردم. آنچه مهم است پایبندی به قانون است؛ هیچ کارِ بی‌قانون انجام نگیرد. و سرانجام آنچه مهم است جرئت و گستاخیِ لازم در اجرای قانون است؛ آنجایی که قانون هست، ملاحظه‌ی هیچ‌کس را نکنید؛ با جرئت وارد بشوید، با دلیری وارد بشوید، وظیفه‌ای را که قانون بر عهده‌ی شما گذاشته است انجام بدهید. از قانون تخطّی نباید کرد، در اجرای قانون هم هرگز تأمّل و دودلی نباید ورزید. آنجایی که قانون است باید اجرا کنید. دشوار عمده‌ی کشورها و ملّتها همین است که در اجرای وظیفه‌‌ی دینی خود، وظیفه‌ی وجدانی خود، وظیفه‌ی عقلانی خود و وظیفه‌ی انسانی خود دچار دودلی و تأمّل میشوند. [در خصوص] امنیّت، من به شما عرض بکنم، یک بخش امنیّت تو یا درون کشور است، یک بخش امنیّت منطقه است. امروز منطقه‌ی ما منطقه‌ی ناامنی است. این به‌خاطر چیست؟ اوّلاً به‌خاطر دخالت شیطنت‌آمیز و شرارت‌آمیز قدرتهای سلطه‌‌گر است؛ دخالت آمریکا، دخالت صهیونیسم. از هر وسیله‌ای برای نفوذ، برای تأمین منافع نامشروع خود، برای تضعیف ملّتها، برای نابود کردن رشادتها و اقتدارهای ملّی کاربرد میکنند: یک روز داعش را به ‌وجود می‌آورند و آن‌وقتی که با همّت [نیروهای] مقاومت، با همّت جوانان مؤمن، داعش و همانند داعش نفسهای پایان را میکشند، دنبال راه‌های خباثت‌آمیز دیگری میروند. امروز نقش آمریکا این است. وقتی از یک راه ناامید میشوند، دنبال راه دیگری میروند. البتّه به توفیق الهی، ملّت ایران، جوانان ایران، جوانان مقاومت در منطقه که تحت تأثیر شعارهای اسلامی و قرآنی پیمان دارند، باز هم بینی کارگزاران نظام چیرگی را به خاک خواهند مالید و آنها را مغلوب خواهند کرد. آنچه در منطقه بسیار مهم است، همین است که ملّتهای منطقه و دولتهای منطقه‌ی ما دریافتن توانایی کنند و این توانایی را که موهبت الهی است به کار بیندازند؛ آن‌وقت دشمن نفوذکننده، دشمن بددل، دشمن طمع‌ورز ناچار میشود عقب‌نشینی کند. اگرچنانچه ما کوتاه بیاییم، دشمن جلو می‌آید. شما ملاحظه کنید بی شرمی سران نظام چیرگی را! در همین قضیّه‌ی مذاکرات هسته‌ای و پیمان نامه هسته‌ایِ موسوم به «برجام»، هر روز یک شرارتی از خودشان نشان میدهند، هر روز یک جلوه‌ای از شیطنت خود نشان میدهند و پابرجا کردن, میکنند صحّت فرمایش امام را که فرمود: آمریکا اهریمن بزرگ است.(2) حقیقتاً خبیث‌ترین شیطانها، رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا است. شما جوانهای عزیز بدانید که مسئله‌ی تحریمها یک مسئله‌ی کاملاً روشن و حل‌شده‌ای است. ملّت ایران به‌خاطر نیازهای صلح‌آمیز کشور، به دنبال فعّالیّت هسته‌ای بوده و هست. ما تا چند سال دیگر نیاز داریم به حدّاقل بیست هزار مگاوات نیروی برقی که از امکانات هسته‌ای و از نیروی هسته‌ای کاربرد بشود و به ‌دست بیاید. غیر از هنگام اندکی از انرژی که از دستگاه‌های غیرهسته‌ای به‌دست می‌آید، آن‌طوری‌که متخصّصین ما و صاحب‌نظران ما محاسبه کردند، بیست هزار مگاوات از راه امکانات اتمی بایستی به‌ دست بیاید؛ [لذا] نظام جمهوری اسلامی دنبال اقدام علمی و عملی در این راه جنبش کرد؛ یک کار مشروع، یک کار صحیح، یک کار بی‌ضرر و بی‌خطر که هیچ ضرری، هیچ خطری برای هیچ ملّتی و هیچ کشوری نداشت. رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا که از پیشرفت علمی این ملّت و همه‌ی ملّتهای دیگر نگران است و مایل به پیشرفت علمی نیست و دستور نمیدهد ملّتها پیشرفت کنند -چه ازلحاظ علمی، چه ازلحاظ عملی، چه ازلحاظ اقتصادی- در برابر این حرکتِ مشروع و صحیحِ جمهوری اسلامی، تحریمهای ظالمانه‌ای را تحمیل کرد. مسئولین کشور به این نتیجه رسیدند که گفتگو کنند و از بخشی از این حقّ خود صرف‌نظر کنند، برای اینکه تحریمها برداشته بشود و این کار را کردند. امروز علی‌رغم همه‌ی قرارها، همه‌ی تعهّدات، همه‌ی بحثهای فراوانی که انجام گرفته است، برخورد رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا با این مذاکرات و با نتیجه‌ی مذاکرات، یک برخورد کاملاً ظالمانه، کاملاً قلدر‌مآبانه و کاملاً زورگویانه است. در برابر این جنبش خصمانه‌ی دشمن، ملّت ایران باید چه‌کار بکند؟ مسئولین باید چه‌کار کنند؟ مسئولین باید به سردمدارانِ رژیمِ فاسدِ ایالاتِ متّحده‌ی آمریکا پابرجا کردن, کنند که به مردمِ خودشان متکّی‌اند و این مردم، یک ملّت مقتدر را تشکیل داده‌اند؛ باید پابرجا کردن, کنند که ملّت ایران به برکت اسلام، زیر بار زور نمیرود، در برابر قدرتها کُرنش نمیکند؛ این را باید پابرجا کردن, کنند، باید نشان بدهند. آمریکایی‌ها باید بدانند ملّت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه‌ی خود خواهد ایستاد. در کار مسائل مهمّی که به منافع ملّی کشور بستگی دارد، عقب‌نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد. ما حرکتمان را قدرتمندانه ادامه خواهیم داد. دشمن باید این را دریافتن کند و بداند که زورگویی و قلدرمآبی، هرجای دیگر پاسخ بدهد، در جمهوری اسلامی ایران پاسخ نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران، راست‌قامت و مقتدر ایستاده است و چون الهام‌بخش ملّتهای دیگر است، بیشتر آماج دشمنی اینها است. مسئولین تباه و مفسد و دروغ‌گو و فریب‌کار ایالات متّحده‌ی آمریکا شرمساری نمیکشند، وقیحانه می‌ایستند و ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را به دروغ‌گویی متّهم میکنند. ملّت ایران صادقانه جنبش کرد، صادقانه کنش کرد، صادقانه پیشرفت کرد، راه خدا را صادقانه گزینش کرد و این راه را صادقانه تا پایان به توفیق الهی خواهد پیمود. دروغ‌گو شما هستید؛ دروغ‌گو سردمداران نظام سلطه‌اند؛ دروغ‌گو هنگام کسانی هستند که برای هیچ ملّتی نمیتوانند خوشبختی و بهروزی را ببینند و منافع نامشروعِ خود را به هر قیمتی علی‌رغم منافع ملّتها مایلند تأمین کنند؛ آنها هستند که فریبگرند و دروغ‌گو هستند. ملّت ایران استوار ایستاده است، این را بدانند؛ در قضیّه‌ی برجام، هر حرکتِ غلطِ نظامِ چیرگی با عکس‌العمل جمهوری اسلامی روبه‌رو و روبرو خواهد شد. اینجا اهمّیّتِ امنیّت در منطقه را دریافتن میکنید؛ این امنیّتی که در منطقه نیست، در تو یا درون کشور بحمدالله هست و این به برکت تلاش و مجاهدتِ شما جوانانِ مؤمن و مسئولان و مدیرانِ نیروهای مسئول در این رابطه است. امیدواریم خداوند کمک کند. یک مسئله‌ی بنیادی این است که نقاط حسّاس را، نقاط سستی را، جستجو کنید و پیدا کنید. فرض بفرمایید قضیّه‌ی جادّه‌ها را و تصادفهایی که در جادّه‌ها پیش می‌آید. بهره نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جادّه‌ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البتّه عوامل گوناگونی و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه بهره دارند؛ بهره نیروی انتظامی، بهره وزارت راه، بهره دستگاه‌های گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این پیشامد چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه‌خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند. یا در زمینه‌ی حفظ مرزها، یا در زمینه‌ی قاچاق موادّ مخدّر، یا در زمینه‌ی برخورد با مصرف‌کنندگان و فروشندگان و توزیع‌کنندگان موادّ مخدّر، یا برخورد با اشرار. این کارهایی را که بحمدالله نیروی انتظامی در بخشهای گوناگون کشور با نیرو انجام میدهد، هرچه دقیق‌تر، هرچه سریع‌تر، هرچه جامع‌تر و پیگیرتر بایستی پیش برد، مسئولین ارجمند دولت هم بایستی به نیروی انتظامی کمک کنند. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد این جوانان عزیز را در راه خود ثابت‌قدم بدار. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد کمک و لطف و عنایت ویژه‌ی خود را دربرگیرنده حال این جوانان عزیز پیمان بده. پروردگارا! اینها را و مدیران و مربّیان و فرماندهانِ اینها را و بخشهای مختلفِ دیگرِ نیروهای مسلّح را مشمول عنایات خاصّ خود پیمان بده؛ قلب مقدّس ولیّ‌عصر را از اینها خوشنود کن؛ ارواح طیّبه‌ی شهدا را از اینها خوشنود کن. والسّلام علیکم و رحمهالله و برکاته 1) در ابتدای این دیدار -که در محلّ دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد- سردار سرتیپ حسین اشتری (فرمانده نیروی انتظامی) و سردار سرتیپ 2 لطفعلی بختیاری (فرمانده دانشگاه علوم انتظامی) گزارشهایی ارائه کردند. 2) ازجمله، صحیفه‌ی امام، ج 10، ص 489
منبع : شهدای نیاک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

|

چهارمحال بختیاری


دانلود نوحه سیب سرخی و هلالی اونا که یوسفو دیدن دانلود نوحه سیب سرخی و هلالی اونا که یوسفو دیدن دانلود اهنگ ترکی میانی سریال ماندگار دانلود رمان ارامش غربت هما پور اصفهانی pdf دانلود مداحی محسن دشتی دانلود برنامه ما ازدواج کردیم فصل ۱با زیرنویس فارسی