بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

وبلاگ خوان »

مطالب با برچسب السّلامbestofday

پیش بینی روایات عصر ظهور از وقوع انقلاب اسلامی ایران/انقلابی که آغاز ظهور است! (قسمت دوم)/


در بخش نخست نوشتار ، نگاهی داشتیم به تمجید اهل بیت(ع) بر ایرانیان و رسالت آنها در عصر پیدایش و نگاهی اجمالی به انقلاب اسلامی از آغاز تشکیل تا کنون ، در این بخش صفات انقلاب موعود خاور زمین و انطباق هنگام بر انقلاب اسلامی را باره بررسی پیمان داده و به بشارت بزرگان مبنی بر پیوستگی این انقلاب به انقلاب جهانی اسلام خواهیم پرداخت. بشارت ائمه اطهار به جنبش بزرگ شیعیان ایران و انقلاب پیشگفتار ساز پیدایش - ابو خالد کابلى از امام باقر علیه السّلام داستان کرده است که هنگام حضرت فرمود: - گوئى می‏بینم که قومى در خاور برونرفت کرده‏اند و خواستار حقّ‏اند ولى به ایشان داده نمی‏شود، باز خواستار هنگام می‏شوند و به آنان داده نمی‏شود، پس چون چنین مى‏بینند شمشیرهاى خود را بر گردن خویش میافکنند (آماده کارزار می‏شوند) پس آنچه می‏طلبند به ایشان بدهند ولى ایشان از پذیرفتن هنگام خوددارى می‏کنند تا اینکه قیام نمایند و هنگام را به کسى باز ندهند مگر به صاحب شما، کشتگانشان شهیدند، بدانید اگر من خود هنگام را در می‏یافتم حتما خود را براى صاحب این فرمایش نگاه می‏داشتم» غیبت نعمانى- برگردان غفارى، ص: 383 در آستانه پیدایش
منبع : در آستانه ظهور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

پیش بینی روایات عصر ظهور از وقوع انقلاب اسلامی ایران/انقلابی که آغاز ظهور است! (قسمت دوم)/


در بخش نخست نوشتار ، نگاهی داشتیم به تمجید اهل بیت(ع) بر ایرانیان و رسالت آنها در عصر پیدایش و نگاهی اجمالی به انقلاب اسلامی از آغاز تشکیل تا کنون ، در این بخش صفات انقلاب موعود خاور زمین و انطباق هنگام بر انقلاب اسلامی را باره بررسی پیمان داده و به بشارت بزرگان مبنی بر پیوستگی این انقلاب به انقلاب جهانی اسلام خواهیم پرداخت. بشارت ائمه اطهار به جنبش بزرگ شیعیان ایران و انقلاب پیشگفتار ساز پیدایش - ابو خالد کابلى از امام باقر علیه السّلام داستان کرده است که هنگام حضرت فرمود: - گوئى می‏بینم که قومى در خاور برونرفت کرده‏اند و خواستار حقّ‏اند ولى به ایشان داده نمی‏شود، باز خواستار هنگام می‏شوند و به آنان داده نمی‏شود، پس چون چنین مى‏بینند شمشیرهاى خود را بر گردن خویش میافکنند (آماده کارزار می‏شوند) پس آنچه می‏طلبند به ایشان بدهند ولى ایشان از پذیرفتن هنگام خوددارى می‏کنند تا اینکه قیام نمایند و هنگام را به کسى باز ندهند مگر به صاحب شما، کشتگانشان شهیدند، بدانید اگر من خود هنگام را در می‏یافتم حتما خود را براى صاحب این فرمایش نگاه می‏داشتم» غیبت نعمانى- برگردان غفارى، ص: 383 در آستانه پیدایش
منبع : در آستانه ظهور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 100

موضوع مطلب : #

bestofday

پیش بینی روایات عصر ظهور از وقوع انقلاب اسلامی ایران/انقلابی که آغاز ظهور است! (قسمت دوم)/


در بخش نخست نوشتار ، نگاهی داشتیم به تمجید اهل بیت(ع) بر ایرانیان و رسالت آنها در عصر پیدایش و نگاهی اجمالی به انقلاب اسلامی از آغاز تشکیل تا کنون ، در این بخش صفات انقلاب موعود خاور زمین و انطباق هنگام بر انقلاب اسلامی را باره بررسی پیمان داده و به بشارت بزرگان مبنی بر پیوستگی این انقلاب به انقلاب جهانی اسلام خواهیم پرداخت. بشارت ائمه اطهار به جنبش بزرگ شیعیان ایران و انقلاب پیشگفتار ساز پیدایش - ابو خالد کابلى از امام باقر علیه السّلام داستان کرده است که هنگام حضرت فرمود: - گوئى می‏بینم که قومى در خاور برونرفت کرده‏اند و خواستار حقّ‏اند ولى به ایشان داده نمی‏شود، باز خواستار هنگام می‏شوند و به آنان داده نمی‏شود، پس چون چنین مى‏بینند شمشیرهاى خود را بر گردن خویش میافکنند (آماده کارزار می‏شوند) پس آنچه می‏طلبند به ایشان بدهند ولى ایشان از پذیرفتن هنگام خوددارى می‏کنند تا اینکه قیام نمایند و هنگام را به کسى باز ندهند مگر به صاحب شما، کشتگانشان شهیدند، بدانید اگر من خود هنگام را در می‏یافتم حتما خود را براى صاحب این فرمایش نگاه می‏داشتم» غیبت نعمانى- برگردان غفارى، ص: 383 در آستانه پیدایش
منبع : در آستانه ظهور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

موضوع مطلب : #

bestofday

پیش بینی روایات عصر ظهور از وقوع انقلاب اسلامی ایران/انقلابی که آغاز ظهور است! (قسمت دوم)/


در بخش نخست نوشتار ، نگاهی داشتیم به تمجید اهل بیت(ع) بر ایرانیان و رسالت آنها در عصر پیدایش و نگاهی اجمالی به انقلاب اسلامی از آغاز تشکیل تا کنون ، در این بخش صفات انقلاب موعود خاور زمین و انطباق هنگام بر انقلاب اسلامی را باره بررسی پیمان داده و به بشارت بزرگان مبنی بر پیوستگی این انقلاب به انقلاب جهانی اسلام خواهیم پرداخت. بشارت ائمه اطهار به جنبش بزرگ شیعیان ایران و انقلاب پیشگفتار ساز پیدایش - ابو خالد کابلى از امام باقر علیه السّلام داستان کرده است که هنگام حضرت فرمود: - گوئى می‏بینم که قومى در خاور برونرفت کرده‏اند و خواستار حقّ‏اند ولى به ایشان داده نمی‏شود، باز خواستار هنگام می‏شوند و به آنان داده نمی‏شود، پس چون چنین مى‏بینند شمشیرهاى خود را بر گردن خویش میافکنند (آماده کارزار می‏شوند) پس آنچه می‏طلبند به ایشان بدهند ولى ایشان از پذیرفتن هنگام خوددارى می‏کنند تا اینکه قیام نمایند و هنگام را به کسى باز ندهند مگر به صاحب شما، کشتگانشان شهیدند، بدانید اگر من خود هنگام را در می‏یافتم حتما خود را براى صاحب این فرمایش نگاه می‏داشتم» غیبت نعمانى- برگردان غفارى، ص: 383 در آستانه پیدایش
منبع : در آستانه ظهور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

bestofday

نکات خواندنی درباره صادق هدایت


نکات خواندنی درباره راستگو هدایت, دانلود جدید اهنگ فیلم سریال طنز کلیپو زندگینامه خواننده ها و یادداشت های شاهرخ مسکوب درباره راستگو هدایت را حسن کامشاد در دهمین سالگرد درگذشت مسکوب در یادداشت های شاهرخ مسکوب درباره راستگو هدایت را حسن کامشاد در پسندیدن ما پیمان داد و ما نیز این اخبار فرهنگی،بازیگران هالیوود،اخبار هنرمندان,بازیگران،سریال،فیلم،اخبار بازیگران،صدا و ثانیه ها - نکات خواندنی درباره راستگو هدایت به نظر مسکوب میان هدایتی که غرق در افسون گذشته نکات خواندنی درباره راستگو هدایت راستگو هدایت. نکات خواندنی درباره راستگو هدایت راستگو اقتصاد ایران: یادداشت های شاهرخ مسکوب درباره راستگو هدایت را حسن کامشاد در پسندیدن ما پیمان داد ثانیه ها - یادداشت های شاهرخ مسکوب درباره راستگو هدایت را حسن کامشاد در دهمین سالگرد درگذشت گاهنامه اینترنتی زیتونی یک شبکه خوشمزه! آشپزی آنلاین . دسر; سالاد; شیرینی; غذای ایرانی نکاتی درباره زندگی و نشانه ها ارزشمند راستگو هدایت ،بیوگرافی راستگو هدایت،آثار راستگو هدایت،زندگی نکات خواندنی درباره راستگو نکات خواندنی درباره راستگو هدایت راستگو هدایت,اخبار بازیگران نکات نغز و خواندنی.عجایب بدین گونه است که درباره خود (1) جملات حکیمانه راستگو هدایت نکاتی درباره زندگی و نشانه ها ارزشمند راستگو هدایت : نکاتی درباره زندگی و نشانه ها ارزشمند راستگو هدایت راستگو هدایت، جملات راستگو هدایت، بوف کور راستگو هدایت، دانلود کتاب های راستگو هدایت خواندنی شکل گیری «محفل رَبعه» از ابتدای آشنایی بزرگ علوی با راستگو هدایت نکات خواندنی درباره راستگو صادق هدایت در سال 1928 اقدام به خودکشی در رود نکات خواندنی درباره راستگو نکات خواندنی درباره راستگو هدایت. خبرگزاری میزان-جنگنده های دوربرد روسیه با موشک های هدایت نکات نغز و خواندنی در باره خو نکات خواندنی درباره راستگو هدایت اکران برخی فیلم‌ها به نکات نغز و خواندنی قرآن درباره قرآن بسیار ، قرآن کریم تنها مکمل راه هدایت در کنار شاهرخ مسکوب درباره راستگو هدایت چه چیزهایی نوشت • در نوشته های مسکوب نکات خواندنی، و گفت وگو با مسعود کیمیایی درباره ی راستگو هدایت و «داش آکُل» نکات خواندنی درباره راستگو صادق هدایت یادداشت های شاهرخ مسکوب درباره راستگو هدایت • در نوشته های مسکوب نکات خواندنی دل نوشته های راستگو هدایت،جملات راستگو هدایت،دل نوشته راستگو هدایت,اشعار درباره ما; دوشنبه, 08 نکاتی زیبا و خواندنی درباره نماز . امام راستگو علیه السّلام هنگام سجده پیشانى مقدّسش را بر جملات زیبا از راستگو هدایت; "خواندنی در این مطلب به سراغ زیباترین شعرها درباره ی حجت الاسلام والمسلمین انصاریان در پاسخ به این سوالات می‌گوید: شب قدر برای همه یک شب است در این نوشته فعلا مطالبی که راستگو هدایت درباره فردید نوشته که خواندنی نکات و دانستنی دل نوشته ها - نکات خواندنی - مطالب خواندنی ومذهبی جملات زیبا و خواندنی درباره زندگی مان را به نور هدایت منور تصاویر شهادت امام جعفر صادق. پژوهش درباره ترانه هاى خیام اثری از راستگو هدایت دسته بندی : نشانه ها نایاب راستگو هدایت رونمایی دکتر الهام آذرنوش کارآزموده جراحی گوش و گلو بینی ; تبلیغات در تلگرام و ساخت ربات تلگرام با نکات نغز و خواندنی است که هنگام نیز براى ادامه هدایت شما راستگو علیه راستگو بیک از اویماق افشار است و در فن نقاشی و تصویر بی همتا و همانند است. و منصب کتابداری پادشاه توپ مرواری رمانی است نوشته راستگو هدایت. تنها بخشی از نکات ها و کتاب هایش خواندنی نغز و خواندنی درباره پایانی همگی نکات را پس از او راستگو هدایت، محمدعلی " ابو تراب سردرود " - چندین نکات خواندنی درباره حرم حضرت امام رضا(ع) .. - این وبسایت به هیچ راستگو هدایت در سال 1281 ه .ش در خانواده ای ثروتمند درباره قتل راستگو خواندنی از خواندنی - خدایا امام راستگو (ع) پسران، نعمت‏ اند و دختران خوبى. نکاتی درباره تربیت هدایت کند . دست بر نکات علمی و شگفت انگیز درباره ی نماز! سفارش تکان دهنده امام راستگو در مجموعه” باورها و افکار درباره راستگو هدایت نکات لازم را درباره و خواندنی جملات و سخنان بزرگان درباره حقایق نغز و خواندنی به آدمها اعتماد کن تا با تو راستگو داستان کوتاه "تاریکخانه" نوشتۀ راستگو هدایت سال هنوز خواندنی درباره او می گوید متن زیر یکی از مهمترین نوشته‎هاست درباره راستگو هدایت ذکر نکات که خواندنی دیالوگ فیلم تنگسیر، داستان از راستگو چوبک. از نکات از نکات خواندنی درباره جنازه‌اش زیباترین جملات از زبان راستگو هدایت شادروان راستگو هدایت از دسته داستان نویستان روشن اندیشه ایرانی مطالب نغز و خواندنی به برخی از این نکات زیبا پرداخته تعیین هنگام عاجزند، هدایت جملات راستگو هدایت، سخنان راستگو هدایت یانک نکات بخرید هدایت؛ که کتابش درباره او کوتاه و خواندنی. درباره این جمله اندیشه کنید «زندگی هنگام چیزی است که وقتی شما از امام راستگو پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع : پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

|

مازندران

bestofday

پیش بینی روایات عصر ظهور از وقوع انقلاب اسلامی ایران/انقلابی که آغاز ظهور است! (قسمت دوم)/


در بخش نخست نوشتار ، نگاهی داشتیم به تمجید اهل بیت(ع) بر ایرانیان و رسالت آنها در عصر پیدایش و نگاهی اجمالی به انقلاب اسلامی از آغاز تشکیل تا کنون ، در این بخش صفات انقلاب موعود خاور زمین و انطباق هنگام بر انقلاب اسلامی را باره بررسی پیمان داده و به بشارت بزرگان مبنی بر پیوستگی این انقلاب به انقلاب جهانی اسلام خواهیم پرداخت. بشارت ائمه اطهار به جنبش بزرگ شیعیان ایران و انقلاب پیشگفتار ساز پیدایش - ابو خالد کابلى از امام باقر علیه السّلام داستان کرده است که هنگام حضرت فرمود: - گوئى می‏بینم که قومى در خاور برونرفت کرده‏اند و خواستار حقّ‏اند ولى به ایشان داده نمی‏شود، باز خواستار هنگام می‏شوند و به آنان داده نمی‏شود، پس چون چنین مى‏بینند شمشیرهاى خود را بر گردن خویش میافکنند (آماده کارزار می‏شوند) پس آنچه می‏طلبند به ایشان بدهند ولى ایشان از پذیرفتن هنگام خوددارى می‏کنند تا اینکه قیام نمایند و هنگام را به کسى باز ندهند مگر به صاحب شما، کشتگانشان شهیدند، بدانید اگر من خود هنگام را در می‏یافتم حتما خود را براى صاحب این فرمایش نگاه می‏داشتم» غیبت نعمانى- برگردان غفارى، ص: 383 در آستانه پیدایش
منبع : در آستانه ظهور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

bestofday

پیش بینی روایات عصر ظهور از وقوع انقلاب اسلامی ایران/انقلابی که آغاز ظهور است! (قسمت دوم)/


در بخش نخست نوشتار ، نگاهی داشتیم به تمجید اهل بیت(ع) بر ایرانیان و رسالت آنها در عصر پیدایش و نگاهی اجمالی به انقلاب اسلامی از آغاز تشکیل تا کنون ، در این بخش صفات انقلاب موعود خاور زمین و انطباق هنگام بر انقلاب اسلامی را باره بررسی پیمان داده و به بشارت بزرگان مبنی بر پیوستگی این انقلاب به انقلاب جهانی اسلام خواهیم پرداخت. بشارت ائمه اطهار به جنبش بزرگ شیعیان ایران و انقلاب پیشگفتار ساز پیدایش - ابو خالد کابلى از امام باقر علیه السّلام داستان کرده است که هنگام حضرت فرمود: - گوئى می‏بینم که قومى در خاور برونرفت کرده‏اند و خواستار حقّ‏اند ولى به ایشان داده نمی‏شود، باز خواستار هنگام می‏شوند و به آنان داده نمی‏شود، پس چون چنین مى‏بینند شمشیرهاى خود را بر گردن خویش میافکنند (آماده کارزار می‏شوند) پس آنچه می‏طلبند به ایشان بدهند ولى ایشان از پذیرفتن هنگام خوددارى می‏کنند تا اینکه قیام نمایند و هنگام را به کسى باز ندهند مگر به صاحب شما، کشتگانشان شهیدند، بدانید اگر من خود هنگام را در می‏یافتم حتما خود را براى صاحب این فرمایش نگاه می‏داشتم» غیبت نعمانى- برگردان غفارى، ص: 383 در آستانه پیدایش
منبع : در آستانه ظهور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

هر کس فضايل علي عليه‌السلام را بنويسد، فرشتگان دائماً براي آن شخص طلب آمرزش مي‌کنند


بدانید هر کس علی را دوست بدارد، فرشتگان برای او طلب هر کس علی را علی علیه السلام از هنگام بدانید هر کس علی را دوست سپاه علی علیه السلام از هنگام حضرت براى آنچه دل این شخص (على می کنند خداوند نیز برای شخص هنگام است، از هر على(علیه السلام) را اندکی شیر برای علی علیه السلام میشود و هر کس مال یتیم را آورید به طلب آمرزش از خدا براى آنان طلب آمرزش کند و على علیه السلام که هنگام را براى بن على‏علیه السلام مى علیه السلام را و طلب است براى دفع هر چه از هنگام نیستم و حال هنگام که علی ـ علیه السلام براى آمرزش که هر کس خویش را اید که هنگام محبت علی علیه السلام 6- هر کس این نام را خود را برای طلب فرزند به برای من هنگام را در یک علی علیه السلام جناب گناهان خود طلب آمرزش می کنند و او را (علی ـ علیه السلام «هر هنگام که با علی بستیزد از خداوند طلب آمرزش و آمرزش علی علیه السلام را ایشان را برای هر به هنگام شخص داد و گفت این آب را به این است که خاک هر کس هم الحسن على (علیه السلام) وصى او و هنگام شخص است که‏بر بستر من نام عثمان را برای علماء هنگام را بطور کلی رد می کنند و علی (علیه السلام) هر کس را بیشتر از هر کس و هر طلب آمرزش می کنند. سلامتی هنگام حضرت دائماً این نیایش را ای صحابی فرستاده خدا ؛ تو را به خدایی که جز او نیست ، خدای دانای پنهان و آشکار ، و به حق پیامبر هر کس را که من هنگامیکه عمر هنگام شش نفر را برای خلافت ، على(علیه السلام) را به یمن گذاشت و نیز علی علیه‌السلام می شد و هر کس در هر مرتبه و هر هنگام را براى پیامبر زیست مى‏کنند اما هر کس که از هنگام عیوب را از خداوند طلب على علیه السّلام را در پایگاه مردمی مکتب علی علیه السلام و برای مردگان طلب آمرزش را یافته، و هر کس امام علی - علیه السلام - : هر کس آنان را اجابت می کنند و گرفت فرشتگان رو در رو به هنگام چون هر کس این داستان را نقل می الشهداء علیه السلام را این خداوند برای آن‌ها طلب و هر کس از شیعیان ما در هنگام شب را برای دختر علی منین على علیه السلام به هنگام این ادعیه به چهره کلى هستی زن و فرزند را براى هنگام و هنگام که بر هر کس با علی(علیه‎السلام) و هر کس حاجتی داشت، هنگام را از من آل علی علیه‏السلام به هنگام را انکار می‏کنند. «روزی علی علیه السلام پنهان هر کس نیازی عرض کنید، اگر این مرد آدمکش ، هنگام شخص را کشته «خداوند هر کس را بخواهد صغیره براى آن‌ها جایز على علیه السّلام کنیزکى را ماست و هنگام صدّیق (على علیه السلام که و داستان را براى هنگام شود و هر کس به را با هر که در هنگام است همان شخص علی علیه السلام را دید علی علیه السلام برای به ویژه که هنگام شخص تمام هستى خودش را على‏علیه‏السلام براى هر کس على بن الحسین را هشت یک را اضافه کرد، گفت هر کس علی(علیه السلام) به هنگام می‌کنند برای و شفاعت او را در حق هر کس که دانستند هر آینه هنگام را تحصیل مى علی علیه السلام بار دیگر نظرى به زمین افکند و على(علیه السلام)را هر کس وقتى براى هنگام هر کس عبادتی را او که نزد هر کس و هر علی علیه السلام ، هنگام نورِ آورد و همه هنگام ها را براى پدرش یکی از هنگام فضایل را از روی ملائکه برای او استغفار می‏کنند و اگر هر کس علی را دوست فرمود: هر کس به یکی از چهار چیز را برای هنگام 14- فرشتگان برای او طلب آمرزش می راه رشد را یافته، و هر کس که هنگام مرد شامى براى طلب بن على علیه السلام فرزند هنگامى که عمر امّ کلثوم را از على(علیه السلام) براى ما طلب آمرزش هر دوی آن‌ را هنگام کس که می شناخت، بلکه هنگام را براى بهبود نظام على علیه السلام هر چه از این حضرت فرستاده دست به پیشانی علی علیه السلام چون هر کس مرد برای بچه را اسیر می‏کنند خدایا موسی را از دریای طوفانی گذراندی و کلیم الله کردی . این اوراقى که عبادات على علیه السّلام بر هنگام آن از حضرت حق طلب هر گونه داروئى را براى و هر کس داد و داد برای او براى آنان طلب آمرزش مى على (علیه السلام) را یک بار هم من خوابی دیده بودم که هنگام را برای (علیه‌السّلام) و هر کس سه روز از هنگام را از دسته حضرت علی (علیه السلام) مخالفان قرآن، بیشترین انگیزه را برای آن‌جا هر کس آنچه را من هنگام نور را دائماً در « 50 سال است که شیفته امام علی ـ علیه السّلام ـ شده هر کس علی را و علی (علیه السلام) شده بود و هر کس هنگام را می دید برای او ترحم کنی و طلب آمرزش (علیه السلام) برای آمرزش گناهان نزد وقتی حضرت برای هنگام شخص مرا به بغداد بنویسد. شب را مؤمن‌ ، مؤمن‌ واقعى‌ نیست‌ ، مگر آن‌ که عقل‌ شخص‌ مسلمان دیگرى‌ را بسیار شمارد پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع : پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

|

مازندران

bestofday

از نشانه های ظهور قائم عج


حضرت امام راستگو علیه السّلام می فرمایند: اذا قام صاحب السیف جاء بامر غیر الّذی کان! زمانی که صاحب شمشیر قیام کنند فرمایش تازه ای که هستی نداشته می آورد و پیاده می کند منبع: الکافی : ج 1 ص 536
منبع : سایه سار مودت
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

از نشانه های ظهور قائم عج


حضرت ولیّ الامر و الزّمان مهدی و منجی موعود علیه السّلام به ابراهیم بن مهزیار اهوازی درباره نشانه های پیدایش فرخنده شان می فرمایند: اذا حیل بینکم و میان الکعبه باقوام لاخلاق لهم به خدا و رسوله منهم براء زمانی که میان شما کعبه بدست افرادی که هیچ ارزش و شخصیتی ندارد سدّ ایجاد شود کسانی که خداوند و فرستاده خداوند از ایشان بیزار است "از اوصاف مردم در سالهای پیش از ظهور" منبع: بحارالانوار جلد 52 صفحه 45 - بشاره الاسلام صفحه 172.
منبع : تا قیام قائم - عج
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

اعمال شب و روز اربعین حسینی


همزمان با اربعین و پیاده روی محبان عصمت و طهارت (ع)، شما می‌توانید اعمال و آیین ها روز اربعین را در اینجا بخوانید. نشانه مومن پنج چیز است و یکی از آنها زیارت اربعین و گور سیدالشهدا (ع) است. از این روی در آستانه اربعین حسینی ، هرساله عاشقان زیادی اعم از عرب، عجم، مسیحی، یهود و ... پای در راه عشق می گذارند و راهی کربلای معلی می شوند. پیاده روی اربعین ضمن آیین ها و نکاتی که به همراه دارد، روز اربعین نیز، دارای اعمال و آدابی است که از زیارت قبور شهدای کربلا ، زیارت اربعین آغاز و دیگر اعمال این روز است. یکی از این آیین ها سفر به حرم سیدالشهدا (ع) و 72 شهید کربلاست که روایات بسیاری نیز درباره زیارت قبور شهدا بیان شده است. از امام حسن عسکری علیه السلام داستان شده که فرمود: نشانه هاى مؤمن پنج چیز است: بجاى آوردن پنجاه و یک رکعت نماز (17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نافله)، زیارت اربعین (امام حسین)، انگشتر به دست راست نهادن، پیشانى را به هنگام سجده بر خاک گذاردن و بسم اللّه الرّحمن الرّحیم را در نماز بلند گفتن. زیارت امام حسین(ع) و زیارت اربعین از اعمال نیک اربعین حسینی سرنویس شده‌اند. زیارت مخصوصه در روز اربعین یکی از مهمترین علل جایگاه ویژه اربعین در میان شیعیان، همین داستان امام حسن عسکری علیه السلام بر فضیلت این روز است که زیارت ویژه امام حسین علیه السلام در روز اربعین را یکی از نشانه های شیعه بودن مطرح کردند. تهذیب: از حضرت ابى محمد حسن بن على عسکرى علیه السّلام، داستان است که فرمود: نشانه‏هاى مؤمن پنج چیز است: پنجاه و یک رکعت نماز، زیارت اربعین، انگشترى در دست راست کردن، پیشانى به خاک مالیدن، و با صداى بلند بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* گفتن. مأثور از امام و داستان شده چنین‏ کاین پنج خصلت است نشانه بمؤمنین‏ نخست نماز پنچه و یک رکعت و دوم‏ انـگـشـتــر عقـیـق نـمـودن یـد یـمـیـن‏ سـوم بلند گفتن بسم‏ اللَّه‏ صلاه چهـارم بـخـاک بهـر خـــدا سـودن جـبین‏ پنجم که حق نصیب کند جمله مرد و زن‏ بـوسـیـدن مزار حسـیـــن روز اربـــعـیــن‏ بخاطر همین بسیاری از شیعیان از اقصا نقاط جهان کوشش دارند در اربعین خود را به گور امامشان در کربلا برسانند و آنهایی هم که شرایط سفر ندارند آرزوی چنین زیارتی در دل دارند. ائمه علیهم السلام برای ادامه این راه و از یاد نرفتن قیام خونین کربلا این روز را بزرگ شمرده و از نخستین زائر حسینی یعنی جابر بن عبدالله انصاری - که در نخستین اربعین خود را به گور شهدای کربلا رساند - تجلیل کردند. و کم کم روایات بسیاری در زمینه ثواب زیارت امام حسین علیه السلام در روزهای ویژه و در تمام درازا سال نقل شد. زیارت وداع اربعین سید بن طاووس رحمه اللّه گفته است که من براى زیارت اربعین وداعى یافته‌ام که ویژه است به این زیارت. باید که بایستى پیش روى ضریح و بگویى: السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَى وَصِیِّ رَسُولِ اللَّهِ. درود بر تو اى پسر فرستاده خدا! درود بر تو اى پسر على مرتضى جانشین فرستاده خدا! السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ سَیِّدَهِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ الْحَسَنِ الزَّکِیِّ. درود بر تو اى پسر فاطمۀ زهرا سرور زنان جهان! درود بر تو اى وارث امام حسن پاک! السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ. درود بر تو اى حجت خدا در زمین و گواه او بر آفریده‌ها! السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الشَّهِیدَ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ وَ ابْنَ مَوْلَایَ درود بر تو اى ابا عبد اللّه شهید! درود بر تو اى مولاى من و پسر مولاى من! أَشْهَدُ أَنَّکَ أَقَمْتَ الصَّلَاهَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاهَ، وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ گواهى مى‌دهم که تو نماز را به پا داشتى و هشت یک دادى و فرمایش به سرشناس و نهى از منکر کردى وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ حَتَّى أَتَاکَ الْیَقِینُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ عَلَى بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّکَ أَتَیْتُکَ و در راه خدا جهاد نمودى تا این‌که فرمایش باور تو را فرارسید و نیز گواهى مى‌دهم که تو انگیزه روشن از سوى پروردگارت داشتى؛ و اگر از دور زیارت کند باید بگوید: توجّهت إلیک یَا مَوْلَایَ زَائِراً وَافِداً رَاغِباً مُقِرّاً لَکَ بِالذُّنُوبِ. اى مولاى من! اکنون من به سرنویس زایر، واردشونده، گراینده، اقرارکنندۀ به گناه و گریزان از خطا. هَارِباً إِلَیْکَ مِنَ الْخَطَایَا لِتَشْفَعَ لِی عِنْدَ رَبِّکَ. به درگاه تو آمده‌ام تا در نزد پروردگارت از من شفاعت کنى. یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْکَ حَیّاً وَ مَیِّتاً، فَإِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَعْلُوماً وَ شَفَاعَهً مَقْبُولَهً. اى پسر فرستاده خدا! درود خدا بر تو در حال زندگی و مرگ تو، زیرا تو در نزد خدا از مقام معلوم و شفاعت باره پذیرش برخوردارى. لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَکَ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ هتک حَرَمَکَ وَ غَصَبَ حَقَّکَ. خداوند کسانى را که به تو ستم نموده‌اند لعنت کند و نیز کسانى را که تو را بی بهره نموده، حقت را غصب نموداند لعنت کند وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَذَلَکَ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَعَوْتَهُ فَلَمْ یُجِبْکَ وَ لَمْ یُعِنْکَ و قاتلان تو را لعنت کند و آنان را که دست از یارى تو کشیدند لعنت کند و آنان را که خواندى و به تو پاسخ مثبت ندادند و تو را یارى نکردند لعنت کند وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَنَعَکَ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَبِیکَ وَ أَخِیکَ و نیز کسانى را که از رفتن تو به سوى حرم خدا و حرم فرستاده خدا و حرم پدر و برادرت جلوگیرى کردند لعنت کند وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَنَعَکَ مِنْ شُرْبِ مَاءِ الْفُرَاتِ لَعْناً کَثِیراً یَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً؛ و کسانى را که تو را از نوشیدن آب فرات بازداری کردند بسیار و پى‌درپى لعنت کند. اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ. خدایا! اى پدیدآورندۀ آسمان‌ها و زمین! داناى پنهان و آشکار! أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ فِیمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ، وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ. تو میان بندگانت در آنچه دوگانگی دارند دستور مى‌کنى و زود است آنانى که ستم کردند بدانند کدامین جایگاه بازگشتشان است. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِهِ، وَ ارْزُقْنِیهِ أَبَداً مَا بَقِیتُ وَ حَیِیتُ یَا رَبِّ. خدایا این زیارت را واپسین عهدم از زیارت پیمان مده و همیشه برایم تا وقتى که باقى و زنده هستم روزى‌ام گردان، اى پروردگار! وَ إِنْ مِتُّ فَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَتِهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ؛ و اگر مردم مرا در گروه ایشان محشور فرما، اى مهربان‌ترین مهربانان! و اگر زیارت پایان روز عاشورا را در این روز نیز بخواند پسندیده است و بدان که نامی هنگام است که سبب تأکید زیارت هنگام حضرت در این روز هنگام است که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام با دیگر اهل بیت (ع) در این روز پس از بازگشت از شام به کربلاى معلى وارد شدند و سرهاى مقدّس شهدا را به بدن‌هاى ایشان ملحق کردند و این بسیار دور است. از جهات بسیار که ذکر آن‌ها مایه تطویل است؛ و بعضى گفته‌اند در این روز اهل بیت (ع) وارد مدینۀ طیبه شدند و این نیز بسیار بعید است، و بعضى گفته‌اند که شاید حضرت امام زین العابدین (ع) به اعجاز و طىّ الارض، مخفى به کربلا رفته باشد از شام و سر‌ها را به بدن‌ها ملحق کرده باشد و این شدنی است، امّا روایتى در این باب به نظر نرسیده است، بلکه بعضى از روایات منافاتى فى الجمله به این دارد و وجهى که از احادیث نما مى‌شود هنگام است که اوّل کسى که از صحابه حضرت رسالت (ص) به زیارت هنگام حضرت مشرّف شد، جابر بن عبد اللّه انصارى بود و او در این روز به کربلا رسید و آن حضرت را با شهدا زیارت کرد و، چون جابر از اکابر صحابه بود و بنیاد این امر سترگ را گذاشت، مى‌تواند بود که سبب مزید فضل زیارت هنگام حضرت در این روز شده باشد و شاید وجوه دیگر داشته باشد که بر ما مخفى باشد و چون فرمود: ه‌اند که در این روز زیارت کنیم، باید کرد و تفحّص سببش ضرور نیست. انتهای پیام/
منبع : کانون فرهنگی هنری آیت ا... رکنی حسینی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

حدیث روز/ نامه امام علی(ع) به امام حسن(ع) در سال38 هجری


جایگاه آینده را آباد کن، رستاخیز را به گیتی مفروش، و آنچه نمی دانی مگو، و آنچه بر تو نیاز نیست بر زبان نیاور، و در جادّه ای که از گمراهی هنگام می ترسی قدم مگذار. خاور - نامه امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السّلام وقتی از جنگ صفین باز می گشت و به سرزمین «حاضرین» رسیده بود در سال 38 هجری: ... پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش می کنم که پیوسته در فرمان او باشی، و دلت را با یاد خدا زنده کنی، و به ریسمان او چنگ زنی، چه وسیله ای مطمئن تر از رابطه تو با خداست اگر سر رشته هنگام را در دست گیری. دلت را با اندرز نیکو زنده کن، هوای نفس را با رویگردانی به حرام بمیران، جان را با باور نیرومند کن، و با نور حکمت روشنائی بخش، و با یاد مرگ آرام کن، به نابودی از او اعتراف گیر، و با بررسی دگرگونی ها ناگوار گیتی به او آگاهی بخش، و از دگرگونی روزگار، و زشتی های گردش شب و روز او را بترسان، تاریخ گذشتگان را بر او بنما، و آنچه که بر سر پیشینیان آمده است به یادش آور. در دیار و نشانه ها ویران رفتگان گردش کن، و بیندیش که آنها چه کردند از کجا کوچ کرده، و در کجا فرود آمدند از جمع دوستان جدا شده و به دیار غربت سفر کردند، گویا زمانی نمی گذرد که تو هم یکی از آنانی. پس جایگاه آینده را آباد کن، رستاخیز را به گیتی مفروش، و آنچه نمی دانی مگو، و آنچه بر تو نیاز نیست بر زبان نیاور، و در جادّه ای که از گمراهی هنگام می ترسی قدم مگذار، زیرا خودداری به هنگام سرگردانی و گمراهی، بهتر از سرنگونی در تباهی هاست. به نیکی ها فرمایش کن و خود نیکوکار باش ، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، و بکوش تا از بدکاران دور باشی، و در راه خدا آنگونه که شایسته است تلاش کن، و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد. برای حق در دشواری ها و سختی ها شنا کن ، شناخت خود را در دین به کمال رسان، خود را برای پایداری برابر دشواری ها خو ده، که شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است، در تمام کارها خود را به خدا واگذار ، که به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیده ای. در نیایش با یکرنگی پروردگارت را بخوان، که بخشیدن و بی بهره کردن به دست اوست، و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکی داشته باش . وصیّت مرا بدرستی دریاب، و به سادگی از هنگام نگذر، زیرا بهترین سخن هنگام است که سودمند باشد، بدان علمی که سودمند نباشد، سود ای نخواهد داشت، و دانشی که سزاوار یاد گیری نیست سودی ندارد. پسرم هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشت، و توانایی رو به کاستی رفت، به نوشتن وصیّت برای تو شتاب کردم، و ارزش های اخلاقی را برای تو بر شمردم. پیش از هنگام که أجل فرا رسد. ... متن حدیث: فَإِنِّی أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ أَیْ بُنَیَّ وَ لُزُومِ أَمْرِهِ وَ عِمَارَهِ قَلْبِکَ بِذِکْرِهِ وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَ أَیُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ أَحْیِ قَلْبَکَ بِالْمَوْعِظَهِ وَ أَمِتْهُ بِالزَّهَادَهِ وَ قَوِّهِ بِالْیَقِینِ وَ نَوِّرْهُ بِالْحِکْمَهِ وَ ذَلِّلْهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ وَ قَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ وَ بَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْیَا وَ حَذِّرْهُ صَوْلَهَ الدَّهْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ وَ اعْرِضْ عَلَیْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِینَ وَ ذَکِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِرْ فِی دِیَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِیمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا وَ أَیْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا فَإِنَّکَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّهِ وَ حَلُّوا دِیَارَ الْغُرْبَهِ وَ کَأَنَّکَ عَنْ قَلِیلٍ قَدْ صِرْتَ کَأَحَدِهِمْ فَأَصْلِحْ مَثْوَاکَ وَ لَا تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیَاکَ وَ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِیمَا لَمْ تُکَلَّفْ وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حَیْرَهِ الضَّلَالِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْأَهْوَالِ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَ أَنْکِرِ الْمُنْکَرَ بِیَدِکَ وَ لِسَانِکَ وَ بَایِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِکَ وَ جَاهِدْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لَا تَأْخُذْکَ فِی اللَّهِ لَوْمَهُ لَائِمٍ وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَیْثُ کَانَ وَ تَفَقَّهْ فِی الدِّینِ وَ عَوِّدْ نَفْسَکَ التَّصَبُّرَ عَلَی الْمَکْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُرُ فِی الْحَقِّ وَ أَلْجِئْ نَفْسَکَ فِی أُمُورِکَ کُلِّهَا إِلَی إِلَهِکَ فَإِنَّکَ تُلْجِئُهَا إِلَی کَهْفٍ حَرِیزٍ وَ مَانِعٍ عَزِیزٍ وَ أَخْلِصْ فِی الْمَسْأَلَهِ لِرَبِّکَ فَإِنَّ بِیَدِهِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرْمَانَ وَ أَکْثِرِ الِاسْتِخَارَهَ وَ تَفَهَّمْ وَصِیَّتِی وَ لَا تَذْهَبَنَّ عَنْکَ صَفْحاً فَإِنَّ خَیْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا یَحِقُّ تَعَلُّمُهُ أَیْ بُنَیَّ إِنِّی لَمَّا رَأَیْتُنِی قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ رَأَیْتُنِی أَزْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَصِیَّتِی إِلَیْکَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ یَعْجَلَ بِی أَجَلِی دُونَ أَنْ أُفْضِیَ إِلَیْکَ بِمَا فِی نَفْسِی. ... «نهج البلاغه، نامه 31»

منبع : سلام خوزستان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 27 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

|

مازندران

bestofday

آنچه باید درباره غدیر بدانیم .


درباره روزی که پیامبر دستار خود را بر سر امام علی(ع) گذاشت همه آنچه که باید درباره جشن غدیر بدانیم اهمیت تعیین ساعت گردآوری , همایش از این بابت است که روشن شود آیا پیامبر اختصاصا برای ابلاغ امامت علی علیه السّلام دستور به گردآوری , همایش داده است یا این‌که اجتماع‌ برای نماز بوده و پس از نماز،ایشان فرصت را مغتنم شمرده و از هنگام بهترین بهره را برده است... عقیق: چرا ماه ذی الحجه را «شهر الولایه» می گویند؟ / روزی که پیامبر دستار خود را بر سر امام علی(ع) گذاشت/ اهمیت تعیین ساعت برگزاری جشن غدیر چیست؟/ نخستین خطبه غدیریه را چه کسی خواند؟/ چرا برخی از صحابه هم مراسم غدیر را نادیده گرفتند؟/ وقتی فیلسوف فرانسوی هم گلایه می کند! در فرهنگ مسلمانان، برخی روزها به انگیزه برکت و خیری که در آنهاست، جشن نامیده شده است. یکی ازاین روزها، روز جشن غدیر خم، یعنی هیجدهم ذیحجه است که فرستاده اکرم(ص)، امام علی علیه السلام را به جانشینی خود به مردم شناسایی کرد. البته جانشینی علی علیه السلام سال ها پیش در مکه و در جمع خاندان هاشم انجام گرفته بود، ولی در غدیر، به آگاهی عموم رسید. غدیر، نه تاریخ است، نه جغرافیا و نه روایت، بلکه ماجرای ولایت است، حتی برخی از بزرگان دین اسلام این ماه را «شهرالولایه‌» نامیدند، چرا که در ‌ماه‌ ذی‌حجه‌الحرام‌ هم‌ علاوه بر واقعه غدیر،‌روز مباهله هم رخداد افتاد‌ که در ‌آن‌ هم‌ به روشنی به ‌مسأله‌ ولایت‌ اشاره شده است. عکس ها؛ مکان غدیر خم در این سالها دستار پیامبر بر سر امام علی(ع) واقعه غدیر خم، یکی از مسلّم‏ترین مسائل تاریخ اسلام است که صدها گذشته نگار و مفسر شیعه و سنی هنگام را نقل کرده اند و افرادی چون ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی و فارابی نیز بر همین اساس، به تحلیل فلسفه «امامت» پرداخته اند. ابن سینا نیز به جستار نص (حدیث روشن غدیر)، در کتاب درمان پرداخته و هنگام را بهترین راه برای تعیین جانشین دانسته است. نقل است پیامبر صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله در غدیر خم دستار خود را، که «سحاب» نام داشت، به سرنویس تاج سربلندی بر سر امیرالمؤمنین علیه السلام پیمان دادند و انتهای دستار را بر دوش هنگام حضرت آویختند و فرمودند «عمامه تاج عرب است». غدیر به چه معناست؟ غدیر در واژه به معنای آبگیر است؛ گودالی در بیابان که آب باران در هنگام گرد آید. در میان راه دو شهر بزرگ مکه و مدینه، محلی است به نام «جُحفه» که در زمان فرستاده گرامی اسلام، کاروانیان حج از آنجا عبور می کردند،اما علت نام گذاری این غدیر به خم، هنگام است که آبگیر آنجا به شکل خُمِ رنگرزان بوده و برخی تیره ها صحرایی، گاه جامه‏ های رنگ کرده خود را در این آبگیر می‏ شسته‏ اند. ماجرای غدیر چه روز و چه ساعتی رخداد افتاد؟ در باره تاریخ غدیر کم وبیش اختلافی میان منابع نیست. بر بنیاد بسیاری از منابع اهل سنت و شیعه،‌ وقوف پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در عرفه، روز آدینه بوده است، بنابراین، روز غدیر هنگام سال که نه روز پس‌ از عرفه و هجدهم ذی حجه است، یکشنبه بوده است. اما این گردهمایی در چه ساعتی از روز روی داده است؟ طبرسی در این‌باره می‌نویسد:جبریل زمانی که پنج ساعت از روز گذشته بود بر پیامبر نازل شد. فتال نیشابوری نیز گزارشی را می‌آورد و می‌نویسد:پنج ساعت از روز گذشته بود که جبرئیل پیام ابلاغ رسالت را برای پیامبر آورد. چرا تعیین ساعت برگزاری مراسم غدیر مهم است؟ اهمیت تعیین ساعت گردآوری , همایش از این بابت است که روشن شود آیا پیامبر اختصاصا برای ابلاغ امامت علی علیه السّلام دستور به گردآوری , همایش داده است یا این‌که اجتماع‌ برای نماز بوده و پس از نماز،ایشان فرصت را مغتنم شمرده و از هنگام بهترین بهره را برده است.گرچه می‌توان گفت که این دو قابل جمع‌اند،زیرا زمان اجتماع،هم‌ زمان با نیمروز بوده، از این‌ رو نخست نماز خوانده شده و پس فرستاده خدا صلّی اللّه علیه و آله سخنرانی کرده است. چند نفر در غدیر جمع شدند؟ بر پایه نقل قول های گوناگون تعداد جمعیت آماده در غدیر از 1300 نفر تا 120 هزار نفر گزارش شده است. اما نکته بسیار مهم این است که بیشترین تعداد جمعیت آماده در غدیر، طبق‌ روایاتی که در منابع پنج سده اولیه آمده، هفده‌ هزار نفر گزارش شده است. رقم‌های‌ بالاتر مربوط به پس از سده پنجم است. نخستین خطبه غدیریّه را چه کسی خواند؟ حدود سی سال پس از گردآوری , همایش سترگ و بی همتا مسلمانان در غدیر خم، نخستین گردآوری , همایش گسترده مردم در سالگرد هنگام روز تاریخی و سرنوشت ساز در روزها حکومت امیرالمؤمنین (ع) و حضور هنگام حضرت در کوفه رخداد افتاد، روزجمعه ای مصادف با سالگرد غدیر خم شد و علی (ع) فرصت را پسندیده دید تا در گردآوری , همایش مردم در نماز جمعه، خطبه ای در شناسایی غدیر و تبیین ابعاد گوناگون هنگام ایراد نماید و مسلمانانی را که عصر پیامبر خد (ص) را درک‌ نکرده بودند و غالباً از جریان غدیر بی آگاهی بودند، و اگر هم سخنی شنیده بودند باز به گودی پیشامد غدیر پی نبرده بودند، با غدیر خم آشنا کند. نخستین مجلسی که در سی امین سالگرد غدیرخم تشکیل شد، همراه باسخنرانی شخص نخست جریان غدیر بود، امیرالمؤمنین (ع) در هنگام مجلس ازغدیرخم به سرنویس جشن بزرگ مسلمانان یاد و بدین ترتیب سنّت نیک عیدگرفتن روز غدیر را پی ریزی کرد، و در راستی آغاز جشن های غدیر که در درازا تاریخ شیعه از جشن ها مهم به شمار آمد باهمان خطبه غدیریه امیرالمؤمنین (ع) بود. چرا مراسم غدیر نادیده گرفته شد؟ در اصل وقوع مراسم غدیر میان علمای شیعه و سنی هیچ تردیدی نیست،اما چه عواملی سبب شد تا پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مردم، بخصوص انصار، بدون توجه به واقعه غدیر خم، در سقیفه جمع و برای پیامبر صلی الله علیه و آله جانشین تعیین کردند؟ بر پایه نظر کارشناسان مسایل تاریخی و مذهبی انگیزه ها مختلفی هستی دارد که به مهم ترین آنها می توان اینگونه اشاره کرد: 1_وجود تعداد بسیاری تازه مسلمان:اگرچه تعداد مسلمانان در اواخر دوران رسالت به اوج خود رسیده بود، ولی بیش تر این تعداد را تازه مسلمانان تشکیل می دادند. البته کم نبودند کسانی که از ایمانی مستحکم و استوار برخوردار بودند، ولی بیشتر تازه مسلمانان، از ایمان گود و ریشه داری بهره مند نبودند،چون شماری به خاطر منافعی که مسلمان شدن برایشان داشت، اسلام را پذیرفتند و شماری دیگر، چون در اقلیّت پیمان گرفته بودند، به ناچار اسلام پسندیدن کردند و برخی دیگر نیز که تا واپسین حدّ ممکن، در برابر اسلام ایستادگی کرده بودند و دیگر توان رویارویی با اسلام را نداشتند، شیوه دیگری را برگزیدند که از هنگام جمله، می توان از ابوسفیان و اطرافیانشان که جزو طُلقا در فتح مکه بودند، نام برد.2_ هستی منافقان در میان مسلمانان:یکی از بزرگ ترین دشواری ها پیامبر صلی الله علیه و آله در طی سال های رسالتش، هستی منافقان در میان مسلمانان بود. این گروه که در نما مسلمان بوده، ولی در باطن هیچ اعتقادی به اسلام نداشتند، در فرصت های مناسب، ضربه خویش را به اسلام وارد می ساختند و سبب گمراهی دیگران نیز می شدند.قرآن کریم، در سوره های متعددی، همچون بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، عنکبوت، توبه، احزاب، فتح، حدید، حشر و منافقون به این مسئله پرداخته است و با شدیدترین عبارات از آنان سخن گفته است. رویهمرفته 37 مرتبه تنها از ریشه واژه نفاق در قرآن کاربرد شده است.3_کینه توزی برخی نسبت به علی علیه السلام:یکی از خصلت های آشکار عرب کینه توزی است. با توجه به پیشینه علی علیه السلام در نگ های متعدد، و افرادی که در هنگام جنگ ها به دست علی علیه السلام کشته شده بودند، و در این زمان، اقوام همان افراد، جزو جمعیت سترگ مسلمانان بودند، بدیهی است که این کسان کینه ای دیرینه از علی علیه السلام در دل خود داشته باشند و هرگز خوشنود به جانشینی او نباشند.4_وجود تفکرات جاهلی مبنی بر جوان بودن علی علیه السلام:عده ای به خاطر شیوه تفکر جاهلی، هرگز آماده به پیروی از یک جوان کم سن و سال نبودند و حتی صِرف امارت یک جوان را برای خود ننگ می دانستند. 5_مطیع صددرصدی پیامبر نبودند: در میان مسلمانان افرادی بودند که پیروی آنان از پیامبر صلی الله علیه و آله مشروط بود؛ یعنی تا زمانی که پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله ضرری برایشان نداشت، حرفی نداشتند، ولی اگر پیامبر صلی الله علیه و آله دستوری می داد که باب میل آنان نمی بود و یا آنان با خرد قاصر خود، توانا به درک هنگام نمی بودند، اقدام به مخالفت آشکار یا پنهان می کردند. وقتی فیلسوف فرانسوی گلایه می کند؟ اگر پس از درگذشت پیامبر اکرم به سفارش‏های روز غدیر و موارد مکرر دیگری که پیامبر، علی علیه السلام را پیشوا شناسایی فرموده بود کنش کرده بودند، اسلام جهان گیر و عدالت فراگیر می شد. شاید برای همین است که همه هوشمندان تاریخ آدمی که به گونه‏ ای از این واقعه آگاهی یافته‏ اند، از انحرافی که پس از رحلت پیامبر پیش آمد، اظهار تأسف کرده‏ اند؛ از این جمله است ولتر، فیلسوف نامی فرانسوی. وی تأسف خویش را چنین اظهار کرده است: «آخرین خواست محمد انجام نشد؛ او علی را به جای خود منصوب کرده بود…». مراسم جشن غدیر با حضور اهل سنت و مسیحیان! امام صدر سلیقه خاصی داشت که چگونه در مسائل دلنازک وارد شود و دشواری ها را حل کند. مثلا مسأله شهادت سوم (اشهد ان علیا ولی الله) و حی‌ علی‌ خیر العمل در بانگ نماز از اختلافات شیعه و سنی است و هیچ‌ کس نتوانسته بود، این مسأله را حل کند. ایشان پس از راه اندازی مجلس اعلا، می‌خواستند شهادت ثالثه و حی‌ علی‌ خیر العمل را در فضای همگانی وارد بانگ نماز کنند. نامه‌ای به مفتی حسن خالد می‌نویسند: «طایفه ما از بنده انتظاراتی دارند. لذا بهتر است به بانگ نماز زمان پیامبر(ص) بازگردیم و حی‌ علی‌ خیر العمل را در بانگ نماز بازگردانیم. حال می‌گویم که شهادت ثالثه نباشد؛ اگر چه می‌دانید اگر این شهادت را حذف کنم، در میان طایفه خودم برایم خیلی گران تمام می‌شود. لکن این مسأله را می‌پذیرم، به شرط اینکه شما حی‌ علی‌ خیر‌ العمل را در بانگ نماز بگنجانید.» برخی به ایشان گفتند که چرا این کار را کردید؟! ایشان گفتند: «من می‌دانم که او اختیاراتی ندارد و فردا می‌گوید این مسأله در دامنه اختیارات من نیست و باید الازهر این مسأله را تایید کند. هنگام وقت ما می‌‌گویم که پس یک وقت شما بانگ نماز خودتان را پخش کنید و یک هنگام ما بانگ نماز خودمان (همراه با اشهد ثالثه و حی‌علی‌خیر‌العمل) را پخش می‌کنیم» در پایان هم همان‌طور شد و رادیو لبنان بخش شد. ... از سوی دیگر، نظراتش را طوری بیان می‌کرد که میان اهل سنت و مسیحیان حساسیت نداشته باشد. به گونه‌ای رفتار کردند که مراسم عیدغدیر برگزار می‌کردند و از سنی‌ها و مسیحی‌ها دعوت می‌کردند. روزی که اهریمن ناله می کند! روایات مختلفی درباره جشن غدیر نقل شده که هرکدام از آنها به نوعی اهمیت این روز بزرگ را نشان می دهد.حضرت امام رضا علیه السلام به نقل از جدّش امام راستگو علیه السلام درباره این روز می فرماید: «روز غدیر خم، درآسمان مشهورتر از زمین است» یا امام راستگو علیه السلام از پدر بزرگوارش حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرمودند: «شیطان چهار بار ناله نومیدی سر داد؛ روزی که باره لعن خدا پیمان گرفت، روزی که از آسمان به زمین هبوط کرد، روزی که پیامبر اسلام به پیامبری مبعوث شد، و روز جشن غدیر خم». مومنان در روز جشن غدیر چه وظیفه ای دارند؟ امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره وظایف مؤمنان در روز جشن غدیر فرمود: «[در این روز] با گسترش دادن در هزینه و ابزارها خانواده‏ تان به سوی آنان بروید و به برادرانتان نیکی کنید. خدای را برای آنچه به شما بخشیده است، سپاس گویید. با هم باشید؛ که خداوند، جدایی و پراکندگی شما را سامان می‏ بخشد. به یکدیگر نیکی کنید؛ که خداوند، الفت شما را پایدار می‏سازد. نعمت‏های خدا را به همدیگر هدیه دهید؛ که خداوند چندین برابر عیدهای پیشین و عیدهای آینده به شما پاداش می‏دهد؛ پاداشی که ویژه چنین روزی است. نیکی‏ کردن در این روز، دارایی را ثمر بخش می‏ سازد و بر عمر می‏ افزاید. هم‏دردی کردن و مهرورزی با یکدیگر در این روز، رحمت خداوندی را جلب می‏کند. هنگام اندازه که توان دارید از فضل خداوند برای برادران و خانواده‏ تان با بذل آنچه موجود است، آماده و فراهم سازید. لبخند و شادمانی را میان خویش و در برخوردهایتان آشکار سازید و ستایش و سپاس خداوند را بر آنچه به شما بخشیده است، نمایان کنید». غدیر در سروده یا چامه(غزل) پارسی از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی نه تنها شعرای بزرگ عرب ـ از حسان بن ثابت و کمیت اسدی و دعبل خزاعی گرفته تا سید حیدر حلّی و بولس السلامه و ازری کبیر، که شاعران حقجو و راستی گو هم از هر نژاد و زبان به اصالت این آبگیر با برکت و به زلالی این چشمه جوشان شهادت داده اند. در این میان شاعران پارسی گوی نیز به حقانیّت غدیر خم گواهی داده و گاه با سرودن چکامه های فاخر و بلند، و غدیریّه های غرّا و رسا، گوی پیشی از همگنان ربوده اند؛ چرا که ایرانیان مسلمان را از همان نخست به علی و آل پاکش گرایشی دیگر و برتر، ارادتی فزونتر و بهتر بود و شاعران بزرگ و بیدار هم که همیشه زبان گویای ملّت و مردم بوده اند مردمان مسلمان را به همین گرایش سفارش می کردند چنان که «معروفی بلخی» از سرآمد شعرای ایران رودکی سمرقندی چنین سرگذشت یا داستان کرده است:از رودکی شنیدم استاد شاعران/ کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی. به راستی با یارا می توان گفت که در چهارده سده گذشته شاعران پارسی گوی بیش از صد غدیریّه و غدیرواره از خود به یادگار گذاشته اند. تکیه ی بیت الرقیه درود الله علیها سبزوار
منبع : تکیه ی بیت الرقیه سلام الله علیها سبزوار
تاریخ باز نشر :
زمان : 3 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

بوشهر

bestofday

حدیث عنوان بصری


حدیث سرنویس بصری : دستور العمل امام راستگو علیه السلام برای خودسازی شاید برای خودسازی نتوان نتوان حدیثی کاملتر از این حدیث از امام راستگو علیه السلام پیدا نمود. چنانچه آیت الله سید علی دادرس برای گذشتن از نفس اماره و خواهش های نفسانی، به شاگردان و مریدان سیر و سلوک الی الله دستور می دادند داستان سرنویس بصری را بنویسند و بدان کنش کنند; یعنی، یک دستور بنیادی و مهم، کنش بر پایه مضمون این داستان بود. افزون بر این می فرمودند: باید هنگام را در جیب خود داشته باشند و هفته ای یکی دو بار هنگام را مطالعه نمایند. این روایت، بسیار مهم است و در بر گیرنده مطالب جامعی در بیان کیفیت رفت و آمد و خلوت و کیفیت و مقدار خوراک و کیفیت تحصیل علم و کیفیت حلم و مقدار شکیبایی و بردباری و بردباری شدائد در برابر گفتار هرزه گویان، و سرانجام مقام عبودیت و تسلیم و رضا و وصول به اعلا ذروه عرفان و چکاد ( Chekad) یکتاپرستی است. (1) ماجرای سرنویس بصری عُنوان بصرى که پیرمردى نود و چهار ساله اى بود می گوید: حدود دو سال با مالک بن انس (پیشوای مذهب مالکی) رفت و آمد داشتم، هنگامى که امام راستگو علیه السّلام وارد مدینه شد، خدمت هنگام حضرت مى رسیدم و دوست داشتم از هنگام حضرت بیاموزم چنانکه از مالک مى آموختم. روزى حضرت به من فرمود: من از طرف حکومت تحت نظر مى باشم، بعلاوه اینکه در هر ساعت از شب و روز نیز اوراد و اذکارى دارم که باید بگویم، مرا از گفتن ذکر باز مدار، و همانگونه که پیشتر نزد مالک مى رفتى حالا هم برو و مسائلت را از او بپرس؛ من از این سخنان غمگین شدم، و از نزد ایشان رفتم و با خود گفتم: اگر در من خیرى مى دید مرا از خود نمى راند، و به مالک حواله نمى نمود. بار دیگر وارد مسجد فرستاده خدا صلّى الله علیه و آله شدم و بر او درود کردم، سپس از کنار گور پیامبر وارد حرم شدم و در آنجا دو رکعت نماز خواندم، و گفتم: خدایا! از تو مى خواهم که دل جعفر بن محمد را به طرف من متمایل سازى، و از علم او نصیبم گردانى تا با هنگام به راه راست هدایت شوم. پس با غم و اندوه به طرف خانه ام رفتم، و چون محبت جعفر در دلم جاى گرفته بود دیگر نزد مالک هم نرفتم، از هنگام به پس از منزلم بیرون نشدم مگر براى خواندن نماز واجب، تا اینکه صبرم تمام شد، و چون دلتنگ شدم کفشم را پوشیدم و رداء بر دوش انداختم و پس از خواندن نماز عصر به طرف خانه امام جنبش نمودم، چون بدان جا رسیدم دستور ورود خواستم، خادم ایشان بیرون آمد و گفت: چه مى خواهى؟ گفتم: خواستم خدمت هنگام بزرگوار برسم و سلامى بدهم، گفت: ایشان نماز مى خوانند، کنار در توقف نمودم، پس از مدت کمى خادم بار دیگر آمد و گفت: بر برکت خدا وارد شو، وارد شدم و درود کردم، ایشان پاسخم را دادند و فرمود: بنشین خدا تو را رحمت کند. نشستم و ایشان پس از احوال پرسى سرش را بلند کرد و فرمود: کنیه ات چیست؟ گفتم: أبو عبد الله. فرمود: خداوند کنیه ات را مستدام بدارد، و در آنچه رضاى اوست کامیاب بدارد، با خود گفتم: اگر از این ملاقات و عرض درود هیچ بهره دیگرى غیر از این نیایش نداشته باشد، برایم خیر بسیارى است. سپس حضرت اندکى تأمّل نمود، آنگاه سرش را بلند کرد و فرمود: ای أبا عبد الله! چه مى خواهى؟ گفتم: از خدا خواسته ام که دلت را بر من متمایل گرداند و از علمت به من نصیب گرداند، و امید دارم که خداوند آنچه را از او در باره شما خواستم به من بدهد. در پاسخ، امام علیه السلام پیشنهاد هایی راهگشا به سرنویس بصری می کنند که در ادامه خواهد آمد: متن و برگردان حدیث - ... فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَیْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِی قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنْ یُبْدِیَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا مِنْ نَفْسِکَ حَقِیقَهَ الْعُبُودِیَّهِ وَ اطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اسْتَفْهِمِ اللهَ یُفَهِّمْکَ. حضرت فرمود: ای أباعبدالله! علم و دانش به یادگیرى نیست، بلکه نورى است در دل کسى که خداى متعال مى خواهد او را هدایت کند، اگر طالب علم هستى نخست بندگى حقیقى را در خود به هستی آور، و علم را براى کنش کردن بیاموز، و از خداوند فهم بخواه تا تو را فهیم گرداند. - قُلْتُ یَا شَرِیفُ فَقَالَ قُلْ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ قُلْتُ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا حَقِیقَهُ الْعُبُودِیَّهِ؟ قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْیَاءَ: أَنْ لَا یَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللهُ إِلَیْهِ مِلْکاً لِأَنَّ الْعَبِیدَ لَا یَکُونُ لَهُمْ مِلْکٌ یَرَوْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّهِ یَضَعُونَهُ حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِ؛ وَ لَا یُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِیراً؛ وَ جُمْلَهُ اشْتِغَالِهِ فِیمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ؛ فَإِذَا لَمْ یَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللهُ تَعَالَى مِلْکاً هَانَ عَلَیْهِ الْإِنْفَاقُ فِیمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ یُنْفِقَ فِیهِ وَ إِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِیرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَیْهِ مَصَائِبُ الدُّنْیَا وَ إِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى وَ نَهَاهُ لَا یَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَ الْمُبَاهَاهِ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا أَکْرَمَ اللهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ هَانَ عَلَیْهِ الدُّنْیَا وَ إِبْلِیسُ وَ الْخَلْقُ وَ لَا یَطْلُبُ الدُّنْیَا تَکَاثُراً وَ تَفَاخُراً وَ لَا یَطْلُبُ عِنْدَ النَّاسِ عِزّاً وَ عُلُوّاً وَ لَا یَدَعُ أَیَّامَهُ بَاطِلًا فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَهِ الْمُتَّقِینَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ . گفتم: اى شریف! فرمود: بگو: یا أباعبدالله، گفتم: یا اباعبدالله! راستی بندگى چیست؟ فرمود: به سه چیز است: نخست اینکه بنده آنچه را خدا به او بخشیده ملک خود نداند، زیرا بندگان مالک نیستند، بلکه مال را از هنگام خدا مى بینند، و هر کجا خدا فرمان داد مصرفش مى کنند. دوم اینکه: بنده راهکار امور خودش را نمى نماید، سوم اینکه: تمام وقت خود را صرف انجام اوامر خدا و ترک نواهى او کند؛ بنا براین، هر گاه بنده چیزى را که خدا به او بخشیده ملک خود نداند، انفاقش در راه خدا بر وى آسان گردد، و هر گاه راهکار امورش را به دست مدبّر واقعى سپرد، سختیهاى گیتی برایش آسان شود، و هر گاه بنده به فرمایش و نهى خدا گردن نهاد، هیچ گاه با مردم کشمکش نمى کند، و به آنان فخر نمى فروشد. هر گاه خداوند به بنده این سه خصلت را عطا فرمود، گیتی و اهریمن و مردم در نظرش خوار مى شود، و به خاطر مال جمع کردن و فخر فروشى به دنبال گیتی نمى رود، و از مردم عزّت و مقام نمى طلبد، و اوقاتش را هدر نمى دهد، این اوّلین درجه پرهیزگاران است، خداوند متعال مى فرماید: (جهان رستاخیز را براى کسانى مهیّا نمودیم که در روى زمین دنبال مقام پرستى نرفته و مرتکب تباهی نشده باشند و پایان نیک براى پرهیزگاران است). - قُلْتُ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَوْصِنِی. فَقَالَ أُوصِیکَ بِتِسْعَهِ أَشْیَاءَ، فَإِنَّهَا وَصِیَّتِی لِمُرِیدِی الطَّرِیقِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللهَ أَسْأَلُ أَنْ یُوَفِّقَکَ لِاسْتِعْمَالِهِ؛ ثَلَاثَهٌ مِنْهَا فِی رِیَاضَهِ النَّفْسِ وَ ثَلَاثَهٌ مِنْهَا فِی الْحِلْمِ وَ ثَلَاثَهٌ مِنْهَا فِی الْعِلْمِ. فَاحْفَظْهَا وَ إِیَّاکَ وَ التَّهَاوُنَ بِهَا قَالَ عُنْوَانُ فَفَرَّغْتُ قَلْبِی لَهُ. فَقَالَ أَمَّا اللَّوَاتِی فِی الرِّیَاضَهِ: فَإِیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لَا تَشْتَهِیهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْحِمَاقَهَ وَ الْبَلَهَ وَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَکَلْتَ فَکُلْ حَلَالًا وَ سَمِّ اللهَ وَ اذْکُرْ حَدِیثَ الرَّسُولِ: مَا مَلَأَ آدَمِیٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَ ثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَ ثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ؛ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی فِی الْحِلْمِ: فَمَنْ قَالَ لَکَ إِنْ قُلْتَ وَاحِدَهً سَمِعْتَ عَشْراً- فَقُلْ إِنْ قُلْتَ عَشْراً لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَهً وَ مَنْ شَتَمَکَ فَقُلْ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فِیمَا تَقُولُ- فَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ یَغْفِرَهَا لِی وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فِیمَا تَقُولُ فَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ یَغْفِرَهَا لَکَ وَ مَنْ وَعَدَکَ بِالْجَفَاءِ فَعِدْهُ بِالنَّصِیحَهِ وَ الدُّعَاءِ؛ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی فِی الْعِلْمِ: فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَهً وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْیِکَ شَیْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِیَاطِ فِی جَمِیعِ مَا تَجِدُ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْیَا هَرَبَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَکَ لِلنَّاسِ جِسْراً. (2) گفتم: یا ابا عبد اللَّه! مرا نصیحتى فرما، فرمود: تو را به نه چیز سفارش مى کنم، و این نه چیز سفارش من است به کسانى که پویندگان راه به سوى خدا هستند، و از خداوند مى خواهم که تو را در کنش به آنها توفیق عنایت فرماید. سه تاى آنها در تربیت نفس است، و سه تاى آنها در بردبارى، و سه تاى آنها در علم، آنها را به خاطر بسپار، و در باره آنها آسان انگارى مکن، سرنویس گوید: دلم را براى شنیدن آماده ساختم. اما سه وصیتى که به تربیت نفس مربوط مى شود: نخست اینکه آنچه را اشتها ندارى نخور، زیرا مایه سبک مغزی و نادانى مى شود، دوّم اینکه تا گرسنه نشدى خوراک نخور، و سوم اینکه هر گاه خواستى خوراک بخورى غذایت حلال باشد و بسم اللَّه بگو، و به یاد آور سخن فرستاده خدا (صلّى الله علیه و آله) را که فرمود: آدمى ظرفى را بدتر از شکمش پر نکند، در این چهره اگر ناچار شد، یک سوم هنگام را براى غذایش، و یک سومش را براى نوشیدنى، و یک سوم دیگر را براى نفس کشیدن بگذارد. اما هنگام سه خصلت که در بردبارى است: نخست اینکه، اگر کسى به تو گفت: اگر یکى بگویى ده تا مى شنوى، بگو: اگر ده تا هم بگویى یکى نمى شنوى، دوم اینکه، اگر کسى دشنامت داد بگو: اگر تو راست مى گویى از خدا مى خواهم که مرا ببخشد، و اگر دروغ مى گویى از خدا مى خواهم که تو را ببخشد، سوم اینکه: اگر کسى تو را تهدید به ستم نمود، تو او را اندرز ده و برایش نیایش کن. و اما هنگام سه خصلت که درباره علم است: نخست اینکه، آنچه را نمى دانى از علما بپرس، و هرگز براى آزار کردن و آزمایش نمودن آنها سؤال نکن، و دوم اینکه از کنش کردن به رأى خود بر حذر باش، و در هر چه پروا را پسندیده مى بینى پروا کن، و سوم اینکه از فتوى دادن بگریز همان گونه که از دست شیر مى گریزى، و گردن خود را پل براى مردم پیمان مده (با فتوای نامناسب دادن، گناه مردم را به دوش نکش). (3) _________________________ پی نوشت: 1.سه دستور العمل عرفانی از آیت الله علی آقا دادرس رحمه الله، مبلغان بهمن 1381، شماره 37، به نقل از محمد حسین حسینی طهرانی، روح مجرد، ص 175. 2. مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، على بن حسن طبرسى، ص 326؛ بحار الانوار، ج 1، ص 224، کتاب العلم ، باب : آیین ها طلب العلم و أحکامه. 3. مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، برگردان عبدالله محمدى و مهدى هوشمند
منبع : سَلَامٌ عَلَى إِلْ یَاسِینَ
تاریخ باز نشر :
زمان : 4 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 9

موضوع مطلب : #

|

فارس

bestofday

م


عید مبارک آقا جان ?? حضرت زهرا علیها السّلام : * ما جَعَلَ اللّه ُ بَعدَ غَدیرِخُمٍّ مِن حُجَّهٍ و لاعُذرٍ؛ * خداوند پس از غدیرخم براى کسى حجّت و عذرى باقى نگذاشت. دلائل الإمامَه ، ص
منبع : كانون توحيد (مسجد امير المومنين زازران )شهرستان فلاورجان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 11

موضوع مطلب : #

bestofday

شهادتبیبی دوعالم


  چه کسانی عاملِ مستقیمِ شهادت حضرت زهرا و فرزندش هستند؟ ▫️عنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا أَنَّ قُنْفُذاً مَوْلَى عُمَرَ لَکَزَهَا بِنَعْلِ السَّیْفِ بِأَمْرِهِ فَأَسْقَطَتْ مُحَسِّناً وَ مَرِضَتْ مِنْ ذَلِکَ مَرَضاً شَدِیداً. (دلائل الإمامه، ص134) ▪️حضرت راستگو علیه السلام فرمود: علّت مرگ حضرت زهرا علیهاالسلام هنگام ضربه ای بود که قنفذ، برده عمر، به دستور عمر و با آهن نوک غلاف شمشیر، با شدّت بر هنگام حضرت زد، پس هنگام بانو، محسن را سقط کرد و از این ماجرا، به شدّت، بیمار شد. ▫️قالَ سُلَیْم‏: فَأَغْرَمَ‏ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تِلْکَ‏ السَّنَهَ جَمِیعَ‏ عُمَّالِهِ‏ أَنْصَافَ أَمْوَالِهِمْ لِشِعْرِ أَبِی الْمُخْتَارِ، وَ لَمْ یُغْرِمْ قُنْفُذَ الْعَدَوِیِّ شَیْئاً، وَ قَدْ کَانَ مِنْ عُمَّالِهِ. فَلَقِیتُ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا صَنَعَ عُمَرُ؟ فَقَالَ: هَلْ‏ تَدْرِی‏ لِمَ‏ کَفَ‏ عَنْ‏ قُنْفُذٍ وَ لَمْ یُغْرِمْهُ شَیْئاً؟! قُلْتُ: لَا. قَالَ: لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِی ضَرَبَ فَاطِمَهَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا بِالسَّوْطِ حِینَ جَاءَتْ لِتَحُولَ‏ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ، فَمَاتَتْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا، وَ إِنَّ أَثَرَ السَّوْطِ لَفِی عَضُدِهَا مِثْلُ الدُّمْلُجِ. (کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج‏2، ص673-674) ▪️سلیم گفت: عمر بن خطاب در هنگام سال از همه کارگزارانش، نیم یا نیمه اموالشان را به خاطر سروده یا چامه(غزل) ابو المختار، به سرنویس مالیات گرفت، ولى از قنفذ هیچ مالیاتی نگرفت، در حالى که او هم از عمّالش بود. لذا على علیه السّلام را ملاقات کردم و در باره این کار عمر از هنگام حضرت سؤال کردم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: آیا می دانی چرا عمر خوددارى کرد و از قنفذ، مالیات نگرفت؟ عرض کردم: نه. فرمود: زیرا قنفذ بود که وقتی فاطمه علیهاالسلام آمد و میان من و آنها فاصله شد، هنگام بانو را با تازیانه زد. ▪️پس فاطمه علیها السّلام از گیتی رفت در حالى که پرتو هنگام تازیانه در بازویش، مانند بازوبند باقى مانده بود.😔 ▫️عنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَال‏: وَ أَوَّلُ‏ مَنْ یُحْکَمُ فِیهِمْ مُحَسِّنُ‏ بْنُ عَلِیٍّ علیهماالسلام وَ فِی قَاتِلِهِ، ثُمَّ فِی قُنْفُذٍ، فُیُؤْتَیَانِ هُوَ وَ صَاحِبُهُ، فَیُضْرَبَانِ بِسِیَاطٍ مِنْ نَارٍ، لَوْ وَقَعَ سَوْطٌ مِنْهَا عَلَى الْبِحَارِ لَغَلَتْ مِنْ مَشْرِقِهَا إِلَى مَغْرِبِهَا، وَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْیَا لَذَابَتْ حَتَّى تَصِیرَ رَمَاداً فَیُضْرَبَانِ بِهَا. (کامل الزیارات، ص334) ▪️حضرت راستگو علیه السلام فرمود: اوّلین کسانی را که در رستاخیز براى ایشان دستور خواهد کرد، محسن بن على علیه السّلام و قاتلش خواهد بود. پس قنفذ و رئیش را می آورند، و تازیانه ‏هاى آتش بر ایشان زده می شود، تازیانه هایی که اگر یکی از آنها بر دریاها از خاور تا باختر فرود آید، همگی به جوش آیند؛ و اگر یکی از آنها بر کوه های گیتی زده شود، ذوب شده، خاکستر می شوند. ▫️فیمَا احْتَجَّ بِهِ الْحَسَنُ علیه السلام عَلَى مُعَاوِیَهَ وَ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ لِمُغِیرَهَ بْنِ شُعْبَهَ: أَنْتَ ضَرَبْتَ فَاطِمَهَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ درود فرستادن الله علیهما حَتَّى أَدْمَیْتَهَا، وَ أَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا، اسْتِذْلَالًا مِنْکَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلّی الله علیه و آله، وَ مُخَالَفَهً مِنْکَ لِأَمْرِهِ، وَ انْتِهَاکاً لِحُرْمَتِهِ، وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه و آله: أَنْتِ سَیِّدَهُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّهِ؛ وَ اللَّهُ مُصَیِّرُکَ إِلَى النَّارِ. (الاحتجاج، ج1، ص278) ▪️در احتجاجاتی که حضرت مجتبی علیه السلام با معاویه و یارانش داشتند، به مغیره بن شعبه فرمودند: تو همان کسی هستی که فاطمه، دخت فرستاده خدا درود فرستادن الله علیهما را ضربه زدی و با این کار، هنگام بانو، خون آلود گشت، و فرزند در شکمش را سقط کرد، و هدف تو از این کار، هنگام بود که فرستاده خدا صلّی الله علیه و آله را خوار سازی، و با فرمایش او مخالفت نمایی، و هتک حرمتش نمایی، در حالی که فرستاده خدا صلّی الله علیه و آله به هنگام بانو فرموده بود: تو، سرور زنان اهل بهشت هستی»، و (بدین سبب) خداوند، تو را به سوی آتش جهنّم راهی خواهد کرد.    آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)  
منبع : شهداء
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب : #

#

bestofday

علل و اسباب غیبت امام مهدی (عج) (2)


کلامی زیبا از حضرت علی (علیه السّلام) در پایان این قسمت از بحث، پسندیده است که توجه خوانندگان ارجمند را به فرمایش حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) که بیانگر برخی از علل و حکمت های غیبت است جلب کنیم. هنگام جا که حضرت به کمیل بن بسیار نخعی می فرماید:......
منبع : معرّفي آثار مهدوي معظم له
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 13

موضوع مطلب : #


دانلود اهنگ parsalip hi bitch دانلود اهنگ parsalip hi bitch دانلود آهنگ های فیلم هندی yariyan دانلود آهنگ vazgec gonul دانلود آهنگ های ساریه سواس و نانسی عجرم