بهترین های روز


پرتال اطلاع رسانی ، شبکه مجازی و خدمات دهی بهترین های روز با بروز رسانی خودکار مطالب فارسی
خانه | وبلاگ خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | خبرخوان | ویدئو کلیپ | فروشگاه | درباره ما | نرم افزار اندروید بهتررین های روز
وبلاگ خوان »

مطالب استان مرکزیbestofday

«اقتصاد مقاومتی چیست؟»


امروزه جمهوری اسلامی در دامنه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی روبرو است که به هیچ روی تاکنون چه در پهنه ی نظر و در کتاب های درسی و چه در پهنه ی کنش و تجارب بشری همانند و مابه ازای راستین نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و نوآوری و نظریه پردازی و الگوسازی در این پهنه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.

اگر تمام دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی گیتی را مطالعه کنید نظریه یا تجربه ای مدون و مکتوب درباره ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب های اقتصاد هیچ پیشینه ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از هنگام جا که این فرمایش تاکنون پیشینه نداشته چگونگی واکنش به هنگام هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره چهره گرفته باشد در دسته بندی های محرمانه و امنیتی پیمان گرفته و امکان دسترسی به هنگام برای کارشناسان معمولی هستی ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی تواند از نظریه های متداول برای حل دشوار و مسأله ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی گردانیدن ی جامعه شکل بدیعی به خود می گیرد که الهام بخش جمیع ملت های آزاده خواهد بود.

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر هنگام خواهم داشت مسأله ی اقتصاد مقاومتی است. نخست لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از هنگام یا ترکیبی از همه ی آنها را در کشور به سرنویس پروژه هایی ملی پیگیری کرد. اقتصاد موازی تعریف نخست از اقتصاد مقاومتی به مانند ی اقتصاد موازی است؛ یعنی همانگونه که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته ی امداد جهاد سازندگی سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به اقتصاد پریم نیاز داریم. این فرمایش البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای پدافند از انقلاب بهره مندیم. البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در گیتی و ناگهانی در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند هستی دارد و این کشورها از نظام های چندلایه ی سیاستگزاری و گردانیدن ی امور همگانی برخوردارند. به سرنویس نمونه می توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی سازمان های مردم نهاد خیریه و بنگاه های خصوصی در پهنه ی بهداشت و سلامت یا حتی در پهنه ی دفاعی و امنیتی کشورهای گسترش یافته ی غربی نام ببریم. البته مهم ترین دشوار این الگو این است که حسب نیازهای ویژه انقلاب اسلامی و در پهنه ی اجرا با سؤالات نوینی روبه رو خواهد بود زیرا مثلاً هیچ تصوری از بانک مرکزی موازی در یک کشور و سامان بخشی به پهنه ی پولی- مالی کشور در دو لایه ی دولتی و همگانی هستی ندارد. اما باز هم منطقاً نمی توان این الگو را در زمره ی مدل های گردانیدن نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد. اقتصاد ترمیمی تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی مقاوم سازی آسیب زدایی خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد پیشین می گفتیم که فلان نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند در رویکرد جدید به دنبال هنگام هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می خواهیم که کانون های سستی و چالش را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر بنیاد شرایط جدید اقتصادی تحریم ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و برآیند اینکه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می توان گفت این کار شبیه همان کاری است که پتروس فداکار با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای گوناگون و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای گسترش یافته نیز در برهه هایی از تاریخ اقتصادی خود ناچار به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی1979 و 103 میلادی اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با دیگر سوخت های نوین کرد؛ به طوری که امروزه با بها های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی شود. با این توضیحات ما امروز تنها نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه ی ملی و ارزشی هستیم. چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی اقتصاد دفاعی تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی متوجه هجمه شناسی آفندشناسی و پدافندشناسی ما در برابر هنگام هجمه است. یعنی ما باید نخست بررسی کنیم که مخالفان ما تاختن به اقتصاد ایران و بهم زدن در هنگام را چگونه و با چه ابزارهایی چهره می دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر بنیاد آنها راهبرد مقاومت خود را علیه آنان گردآوری و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود مقاومت متناسب با هنگام نیز طراحی و اجرا نخواهد شد. اقتصاد الگو چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف پیشین که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند این رویکرد چشم اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را دربرگیرنده می شود. این تعریف هم که به نظر می رسد دور از دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نیست رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد ما در پی اقتصاد ایده آلی هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد نخست منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام بخش و کارآمد بوده و زمینه ساز تشکیل شهریگری بزرگ اسلامی باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی از مؤلفه های مهم الگو می باید متضمن مقاومت و تحقق هنگام باشد. در این زمینه است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و نوآوری می شود. البته همه ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه ی عموم و خصوص مِن وجه دارند منتها برخی کوتاه مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از راهبرد های دلخواه را نیز برایمان به تصویر می کشن


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 23

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

مرکزیbestofday

قدرت عظیم موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است/اگر ‌همه قدرت‌های استکبا‌ری جمع شوند نمی‌توانند ایران ‌را شکست دهند


نیرو سترگ موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است/اگر ‌همه قدرت‌های استکبا‌ری جمع شوند نمی‌توانند ایران ‌را شکست دهند به گزارش عمارنامه سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی دقایقی پیش در یادواره شهدای مدافع حرم و هسته‌ای یزد استان یزد را سرزمین عالمان بزرگ جهان اسلام و تشیع دانست و اظهار داشت: یزددیار عالمان بزرگی است که موسس مبدع و منشأ گسترش معارف دین و اهل بیت ع در سرزمین ایران و بلکه جهان اسلام بوده و هستند. آمریکا بداند سرزمین ایران اسلامی محل دفن همه تجاوزگران‌ است‌ وی خاطرنشان کرد: علمایی همانند آیت‌الله صدوقی ره که در پیشبرد انقلاب اسلامی نقشی اثرگذار به ویژه در این سرزمین و در این دیار داشتند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: همانند حضرت آیت‌الله طباطبایی که عروه‌الوثقی را نگاشتند و علمای بزرگ دیگری که در این سرزمین رشد کردند و روییدند و حتی امروز هم جزو افتخارات جهان اسلام هستند آن‌گونه که رهبر سترگ الاشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه ای مدظله‌العالی دیار یزد را نه تنها دارالعباده که دارالعلم نامیدند. سلامی تصریح کرد: علاوه بر آن اینجا محل عروج فرماندهان بزرگی است که در آفرینش صفحه‌های درخشان تاریخ اسلام و ایران نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وی افزود: این سرزمین جایی است که یک بار دیگر سوره فیل تفسیر شد شن‌ها نقش ابابیل را بازی کردند و یاران فیل را با شکستی تاریخی روبه‌رو کردند و هنگام زمان دوباره این آیه نازل شد تا آمریکا بداند سرزمین ایران اسلامی محل دفن همه تجاوزگرانی است که به حریم هنگام بخواهند کوچکترین چشم داشتی داشته باشند. تیپ الغدیر یزد از یگان‌های پرافتخار خط شکن بود جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اینجا سرزمین شهید چشم براه قائم به سرنویس نخستین شهید رویارویی سر راست با آمریکاست اینجا سرزمین شهیدان عاصی‌زاده و جعفرزاده سرداران بزرگ جنگ و سرزمین شهیدان قهاری سعید آقابابایی سرزمین سردار بزرگ مقاومت محمدعلی الله‌دادی و سرزمین شهیدان بزرگوار در افتخارات این ملت است. سلامی با اشاره به اینکه تیپ الغدیر یزد از یگان‌های پرافتخار خط شکن بود گفت: در بیش از 15 عملیات سنگین در سخت‌ترین نقطه‌های جنگ مسئولیت می‌گرفت همه خطوط را می‌شکست و امروز جانبازان بزرگ هنگام تیپ در این جمع نشسته‌اند. وی گفت: امروز برای خودم افتخاری می دانم که در جمع مردمان ولایتمدار و پیروان ولایت حضور پیدا کرده ایم تا از شهیدانمان تجلیل کنیم. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه شهید مصطفی احمدی‌ روشن هم از دسته افتخارات یزد است گفت: این شهید فرزانه و اندیشمند برای اقتدار این نظام تلاش کرد و خط پرتو مجاهدت‌های علمی او ایران بزرگ را در تراز همانند ترازو قدرتهای هسته‌ای جهان پیمان داد و امروز جمع شده‌ایم که از هنگام شهید عزیز یاد کنیم. شهیدان سبب شدند که ما پوشاک عزت بر انداممان بپوشانیم سلامی تصریح کرد: همچنین از شهید مهندس رضا میرحسینی که در گسترش نیرو و ناوگان موشکی ما نقش ویژه‌ای داشت و همچنین شهید اله‌دادی شهید بزرگوار مقاومت در این یادواره یاد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: شهدا حجت‌های زنده خداوند روی زمین و سند زنده صدق وعده اسلام و کسانی هستند که امروز اعتبار کرامت شرف آزادگی استقلال پیشرفت رفاه اسلام اخلاق معرفت دینی نماز حجاب فرمایش به سرشناس و نهی از منکر و همه مدیون این شهدا هستند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهاد را بابی از ابواب جهاد دانست که خداوند به روی بندگان ویژه خود می‌گشاید گفت: این شهیدان سبب شدند که ما پوشاک عزت بر انداممان بپوشانیم زیرا به تعبیر امیرمومنان علی ع اگر ملتی پوشاک جهاد را از تن به در آورد و میدان جهاد را ترک کند خداوند بر او پوشاک خواری می پوشاند. سلامی شهیدان را پوشاک عزت جامعه ما دانست و گفت: شهیدان نزد خدا روزی خوارند و بی‌واسطه جمال حق را درک می‌کنند و درود خداوند بر خانواده عزیز شهیدانمان که صبر کردند و خداوند هم به آنها آرامش عطا کرد. وی ادامه داد: واقعه عظیمی در این کشور و در جهان اسلام رخداد افتاده ‌و ما هنوز ابعاد بزرگ انقلاب اسلامی را درک نکرده‌ایم انقلاب اسلامی همانند بعثت اولیه اسلام است که بدست فرستاده گرامی اسلام از غار حرا هنگام آیات فرخنده از قلبش نازل شد و خورشید اسلام از هنگام سرزمین طلوع کرد تا اندیشه‌های دین جهان تیره جاهلیت را روشن کند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هیچ کس باور نمی‌کرد هنگام روزی که پیامبر از غار حرا اسلام را آغاز کرد این قدر تند این آیین الهی شرق و غرب عالم را در بر بگیرد تا جایی که خداوند فرمود به یاد بیاورید زمانی که شما قلیل مستضعفینی روی زمین بودید و می ترسیدید دشمن شما را برباید اما خداوند به شما نصرت داد. سلامی افزود: آیات متعددی هستی دارد که خداوند مسلمانان را به ذکر ایامی که او آنان را نصرت عنایت فرموده است یادآور می‌شود هر گاه اسلام طلوع کرد چه در بعثت اولیه و چه در بعثت مجددی که بدست انقلاب اسلامی خورشید پرفروغ اسلام از افق ایران بر صفحه عالم تابید همه مستکبران مشرکان منافقان و کافران برای خاموش کردن نور خدا رسته کشیدند. وی تصریح کرد: این تنها داستان بدر و یکتا و دیگر غزوات نیست بلکه داستان ما هم هست و بدرهای متعددی در انقلاب ما رخداد افتاد با اینکه ما در "قلت قوا "بودیم بر دشمنان بزرگ که امپراطوری‌های بی‌سابقه زندگی آدمی بودند غلبه کردیم و یوم‌الله‌های متعددی آفریده شد. مستکبران‌ هزاران کیلومتر آمده‌اند تا بر منافع مسلمانان چیرگی پیدا کنند جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما در میدان‌ها سختی پیروز شدیم و انقلاب هم همان داستان بعثت اسلام بود و این بار برای غلبه بر جاهلیت مدرن برای غلبه بر فرهنگ مبتذل غرب که ارائه کرده بود و خواست کرده تا ثروت‌های مادی و معنوی جهان اسلام را به تاراج ببرد. سلامی تصریح کرد: جهان اسلام تحت سیطره یهود و نصاری و کفار پیمان داشت و هنوز هم بخشی از جهان اسلام تحت ستم مستکبرانی است که هزاران کیلومتر آمده‌اند که بر منافع مسلمانان چیرگی پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: سال‌های سال منابع مسلمانان بدست دشمنان مصادره می‌شد و آنها پیش می‌رفتند تا روح دین را از ما بگیرند و جای فرمایش به سرشناس و نهی از منکر را در جامعه ما تغییر دهند حجاب از سر مسلمین بکشند و جوانان را از نماز بیزار کنند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سال‌های سال غرب تلاش کرد این منش و هویت درخشان مسلمانان را تیره و تار کنند مسلمانان را در تابعیت سیاسی کفر پیمان دهد و ایمان به کفر و کفر به خدا را گسترش کند. سپاه پاسداران‌ تمام قدرت‌های بزرگ مستکبر را ‌در هراس فرو برده است سلامی افزود: این واقعیت جهان اسلام تا پیش از پیدایش انقلاب اسلامی ایران بود ولی پس از طلوع هنگام انقلاب درخشان و درخشان اسلام خورشید تابان خود را در جهان تاباند و پرتوهای نور هدایت ولی فقیه بر صفحه قلب و جان مسلمانان افشانده شد. وی با بیان اینکه انقلاب ایران جهان را روشن کرد گفت: سختی های بزرگی به این ملت و به ملت‌های دیگر جهان اسلام بدست استکبار تحمیل شد اما مسلمانان ایستادند و هراسی به دل راه ندادند دل‌ها نلرزید هیچ کس از شکوه ظاهری امپراطوری آمریکا و متحدان غربی عربی و صهیونیستی هنگام نترسید. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما راه سختی را تا به امروز طی کردیم ولی در این راه سخت رشد کردیم و بزرگ شدیم اگر هنگام پدافند مقدس 8 ساله و صدها هزار شهید نبود که به ما روش مبارزه و جهاد علیه قدرت‌های جهانی را بیاموزد ما امروز سپاه پاسدارانی با این عظمت نداشتیم که نیرو او امروز تمام قدرت‌های بزرگ مستکبر را در کفر و در هراس فرو ببرد. نیروهای بسیج مردمی عراق ‌از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفتند سلامی خاطرنشان کرد: امروز میدان کارایی نیرو سپاهی که امام هنگام را ایجاد کرد و رهبر عظیم‌الاشان انقلابمان حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی هنگام را رشد دادند ‌توانسته ‌در اقصی نقاط عالم اسلام در برابر رسته آرایی فشرده قدرت‌های بزرگی همانند آمریکا بایستد و جهان اسلام را علیه مستکبران عالم بسیج کند. وی افزود: امروز در سوریه می‌بینیم که چگونه شعله‌های مقاومت زبانه می‌کشد و آمریکایی که هر زمان خواست می‌کرد هر قدرتی را از پای در می‌آورد امروز 6 سال است پشت دروازه‌های سوریه ایستاده ‌و توانایی انجام پادرمیانی سر راست نظامی ندارد. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان اینکه این چهره جدید آمریکاست که ناتوان و ناتوان شده گفت: این هنر انقلاب ماست که توانسته طی 38 سال این نیرو بی‌نظیر تاریخ آدمی را در معرض یک جنگ همیشگی پیمان دهد و نیرو او را فرسوده کرده و مقاومت مسلمانان را رشد دهد. سلامی افزود: در عراق می‌بینیم چه قدرتی ساخته شده است آمریکایی‌ها توانا به کنش در عراق نیستند اما نیروهای بسیج مردمی عراق که از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفتند امروز صحنه دگرگونی ها میدانی در عراق را به دست گرفته‌اند. امروز دیگر کسی از براندازی نظام و تهاجم نظامی به ایران سخن نمی‌گوید وی گفت: امروز در یمن در دورترین نقطه نسبت به ما کنار دریای سرخ هنگام دریای سوق‌الجیشی مهم انقلاب اسلامی تربیت یافتگان آموزش یافتگان و الهام یافتگان انقلاب اسلامی در حال مبارزه‌ای سخت با دنیای استکبار و مهره دست نشانده تابع سیاسی او عربستان سعودی هستند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز دیگر کسی از براندازی نظام و تهاجم نظامی به ایران سخن نمی‌گوید چرا که هرچه دشمن با این ملت جنگید ملت ایران بزرگتر و قوی‌تر شد. سلامی با بیان اینکه تحریم اقتصادی یک سناریوی خطرناک جهانی بود که ملت ایران را زیر فشار معیشتی پیمان بگیرد و فلج شود گفت: دشمنمی خواست این فشار به ناخشنودی اجتماعی تبدیل شود و اعتماد به نظام کم شود و این نارضایتی‌ها به شورش تبدیل شود. وی رشد علمی و اقتصادی ایران را در زمان دانست و گفت: باور کنیم که تحریم‌ها سبب شدند که ایران در زمینه‌های مختلفی از دسته دستاوردهای هسته‌ای به رشد برسد. اگر هر کشوری با هر اقتصادی حتی آمریکا در برابر این تحریم‌ها پیمان می‌گرفت فرو می‌پاشید جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهدای هسته‌ای و موشکی ایران را شهدای اقتدار ملت ایران دانست و گفت: آیا ترور دانشمندان ما در خیابان‌ها توانست پیشرفت و پیشروی علمی ملت ایران را سد کند؟ ما در تحریم توانستیم تکیه‌گاهمان را از نفت برداریم. سلامی افزود: هرگاه ما تکیه‌گاهمان را از دشمنان و از غیر خدا برداشتیم و به خدا تکیه کردیم ما پیروز شدیم این راز کامیابی های ملت ایران در درازا مجاهدتهای 38 ساله است. وی با بیان اینکه اگر هر کشوری با هر اقتصادی حتی آمریکا در برابر این تحریم‌ها پیمان می‌گرفت فرو می‌پاشید گفت: اگر ما هنگام روز تسلیم سیاست‌های استکبار می‌شدیم کشوری شکست‌خورده و سرخورده بودیم ولی وقتی از رهبر معظم انقلاب آموزش دیدیم که راه پیشرفت مقاومت است ماندیم و رشد کردیم. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقاومت ما سبب شد که ایران تبدیل به یک کشور هسته‌ای شود و نیروگاه‌های انرژی و پالایشگاه‌هایمان ساخته شد این رخداد زمانی افتاد که از غرب ناامید شدیم و به خدا تکیه کردیم. اگر بخواهیم سرنوشت خود را با ‌خواسته‌های غرب گره بزنیم نخست بدبختی‌ها‌ست‌ سلامی افزود: اگر می‌خواستیم با معیارهای چیره و ساخته شده قدرت‌های بزرگ سامان جهانی برپاشده را بپذیریم امروز یک کشور تسلیم شده در عناد کشورهای دیگر بودیم همانند دولت‌هایی که به نما مسلمان هستند ولی برای حفظ منافع غرب مسلمانان را به خاک و خون می‌کشند. وی با بیان اینکه امروز تصویر ملت ایران در غرب تصویر یک ملت منسجم دارای شرافت رو به پیشرفت و توانمند است گفت: این تصویر با خون شهیدان ما نقاشی شد و ذهن‌ها و افکار جهان را نسبت به انقلاب اسلامی ما شکل داد. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تحریم اقتصادی هم نتوانست این ملت را در تنگنای سیاسی و اقتصادی پیمان دهد امروز هم همین را می‌گوییم که اگر بخواهیم سرنوشت خود را با مطلوب‌ها و خواسته‌های غرب گره بزنیم نخست بدبختی‌های ماست. سلامی تصریح کرد: ما یاد گرفته‌ایم که مستقل از ارائه و خواسته قدرت‌های بزرگ زندگی کنیم و می‌دانیم آمریکایی که در رفع دشواری ها اقتصادی خود با دشوار جدی روبه‌روست و توانایی این کار را ندارد نمی‌تواند گره‌گشای دشواری ها اقتصادی ما باشد. شاخص‌ها و برآوردها نشان می‌دهد آمریکا در حال فروپاشی است وی گفت: ما انسان‌های احساساتی نیستیم و یک تاریخ سخت و فشرده را تجربه کرده‌ایم در متن حوادث سخت بزرگ شده‌ایم ما قدرت‌های دشمنان را اندازه گرفته‌ایم و می‌دانیم قدرتی که از هنگام به سرنویس آمریکا سخن می‌گویند چقدر ناتوان است و می‌دانیم که چقدر تواناست. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: اگر برآورد ما از آمریکا راستین نبود سال گذشته در چنین روزهایی تفنگدارانشان را دستگیر نمی‌کردیم ما می‌دانیم گنجایش آمریکا و اروپا و شرکای منطقه‌ای آنها برای ادامه استیلایشان بر جهان اسلام در حال پایان یافتن است. سلامی تصریح کرد: همه آمارها شاخص‌ها و برآوردها نشان می‌دهد آمریکا در حال فروپاشی است و خورشید زندگی اینها به باختر خود نزدیک شده است و در همان سان خورشید عالم تاب اسلام در حال نزدیک شدن به محور مرکزی زمین است تا از قلب آسمان بر تمام جهان پرتوهای درخشان زندگی بخش خویش را بگستراند. وی شرط این جستار را صبر و بودن در میدان دانست و گفت: باید باور کنیم که ابرهای طوفان‌زای غرب هرچه باران داشت بارید و هیچ گنجایش و توانایی نیست که آمریکا و اروپا و متحدان عربی و صهیونیستی آنها در درازا این 38 سال علیه ملت ایران به کار نگرفته باشد. نیرو موشکی و دریایی سترگ و یک نیرو زمینی بی‌پایان ساخته‌ایم جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دیگر هیچ اهرمی از نیرو باقی نمانده و تمام توطئه‌ها نه تنها خنثی بلکه به اهلش هم بازگشته است. سلامی قرآن را کَرویز حق دانست و گفت: قرآن با حق سخن می‌گوید و منطقش کَرویز وحی است چشم انسانها را به عالم ملک و ملکوت باز کرده و از پافشاری و حقایق عالم هستی به ما می گوید و بیان می‌کند که مکر استکبار به خودشان باز می‌گردد. وی سرنویس کرد: می‌خواستند در جنگ ما را ناتوان کنند ولی ما یک نیرو موشکی و دریایی سترگ و یک نیرو زمینی بی‌پایان ساختیم که اگر همه شیاطین جمع شوند نمی‌توانند این نیرو را شکست دهند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: هر چه آنها باد کاشتند طوفان درو کردند و هرچه آتش کاشتند خاکستر درو کردند چرا که هرچه خواستند ما را ناتوان کنند ما قوی‌تر شدیم. سلامی سرنویس کرد: اگر نمی‌خواستند نفوذ منطقه‌ای ما را از میان ببرند ما امروز اینقدر در سوریه لبنان فلسطین و در عالم اسلام نیرومند نبودیم. آنقدر قدرت‌افزایی کرده‌ایم تا بتوانیم بر آمریکا غلبه کنیم وی خاطرنشان کرد: هر زمانی که خداوند بخواهد ملتی را بزرگ کند به او چند هدیه می‌دهد که نخستین هنگام رهبر بزرگ است هر ملتی به گستره روح رهبرش بزرگ می‌شود. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنویس کرد: دیدیم کشورها و ملت‌های بدون رهبر حتی انقلاب هم که کردند دشمنان انقلاب آنها را دوباره مصادره کردند ولی وقتی یک ملت رهبر باورها بزرگ داشته باشند و در برابر هم دشمن بزرگ داشته باشند پیشرفت می‌شود. سلامی دشمن بزرگ را عامل پیشرفت دانست و گفت: ما آنقدر قدرت‌افزایی کردیم تا بتوانیم بر آمریکا غلبه کنیم و امروز به این راستی رسیدیم انسان مومن با غلبه بر اهریمن روحش شکست‌ناپذیر و نفوذناپذیر می‌شود. وی با بیان اینکه خداوند اذن سلطنت بر اهریمن نمی‌دهد گفت: خداوند اذن غلبه کفار بر مومنان را به کفار نمی‌دهد به شرط جهاد مهمترین راستی این است که ما تفسیر آیات قرآن را روی زمین دیدیدم. همه ابزارها لازم را برای غلبه بر هر قدرتی فراهم کرده‌ایم جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما فهمیدیم و متوجه شدیم هنگام تنهایی امام علی ع در مسجد کوفه تنهایی امام حسن ع و تنهایی امام حسین و اهل‌بیت ع در غروب عاشورا نتیجه غفلت مسلمانان است و برای اینکه دوباره چنین چیزی تکرار نشود باید در رکاب امام مسلمین بایستیم و غافل نشویم. سلامی گفت: مطمئنا ملت ایران با این همه شهید و بردباری این همه سختی و آسیب دیگر دستور نمی‌دهد تفکر غرب‌گرایانه میدان‌دار سیاست بیگانه و درونی این نظام و این انقلاب شکوهمند باشد. وی خاطرنشان کرد: آرامش اعتماد و سکینت قلب باید داشته باشیم به واسطه اینکه امروز ما یک نیرو چیره به نام اسلام و به اذن خداوند هستیم و همه ابزارها لازم را برای غلبه بر هر قدرتی فراهم کرده‌ایم. نیرو سترگ موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنویس کرد: زمانی که دشمنان ما نیرو نخست عالم بودند ما اصلا نیروی دریایی سپاهی نداشتیم اما در 4 روز گذشته که در نیروی دریایی سپاه بودم دیدم که هنگام نیرو امروز قد کشیده ‌و از دور دست به خوبی دیده می‌شود. سلامی خاطرنشان کرد: نیروی دریایی سپاه اکنون چیره است و پرچم این انقلاب بر روی شناورهای تندرو برافراشته است و سربندهای یازهرا س بر جبین مردان این نیرو می‌درخشد. وی تصریح کرد: نیرو سترگ موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است و بسیج مردمی و نیروی زمینی بی‌انتهای ما کاملا صف‌آرایی شده و مصمم هستند ملت مجهز و رهبر بزرگمان با اعتماد به نفس اطمینان به قلب آرامش و وقار در برابر دشمنان ایستاده است. منبع: تسنیم


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 331

موضوع مطلب :

حوادث

- |

مرکزیbestofday

حضور امید نعمتی خواننده گروه پالت در خندوانه


برنامه خندوانه شبکه نسیم امشب سه شنبه 7 دی ماه میزبان، امید نعمتى است. امید نعمتى خواننده گروه پالت است،که پیش از این و در فصل سوم قطعاتى را در برنامه خندوانه اجرا کرده بود. برنامه خندوانه امشب ساعت 23 از شبکه نسیم پخش می‌ شود نعمتی به تازگی به همراه گروه پالت تیتراژ سریال «لیسانسه‌ها» به کارگردانی سروش صحت را اجرا کرده‌ است. نعمتی به همراه گروه پالت برای نخستین بار برای نمایش «روایت ناتمام یک فصل» به کارگردانی هومن سیدی که در 1391 به روی صحنه رفت آهنگ ساخت و سپس آهنگ والس شماره یک را منتشر کرد. این گروه پس از مدتی آلبوم «آقای بنفش» را در شهرکتاب مرکزی منتشر کرد که با پیشباز روبرو شد. چند ماه پس در پایان فیلم «ماهی و گربه» ترانه‌ای به نام «باد مارا با خود خواهد برد» را اجرا کردند. برنامه «خندوانه» ساعت 23 از شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

هنری

-

فیلم و سریال

-

موسیقی

- |

مرکزیbestofday

رایان سیروس تفضلی کیست


رایان سیروس تفضلی، مدافع ایرانی انگلیسی تیم پیتبرو با زدن دو گل در 13 بازی برای تیم خود در لیگ یک انگلیس توانسته نظر کارلوس کی‌روش برای بررسی عملکردش برای دعوت احتمالی به تیم ملی ایران را جلب کند. به گزارش شفقناورزشی و به نقل از ایسنا، روز گذشته نشریه دیلی میل از علاقه‌مندی کارلوس کی‌روش به یک بازیکن ایرانی تبار شاغل در لیگ دو انگلیس که پس از لیگ برتر و چمپیونشیپ معتبرترین مسابقات انگلیس محسوب می‌شود، خبر داد و اعلام کرد که سرمربی تیم ملی ایران از ماه‌های گذشته عملکرد این بازیکن را زیر نظر گرفته است. رایان سیروس تفضلی، بازیکن تیم پیتبرو انگلیس است که دیلی میل به بازی خوب این بازیکن در ماه‌های گذشته هم اشاره کرده است و شماره پنج این تیم را به تن می‌کند. این بازیکن ایرانی که گذرنامه انگلیسی دارد، با 25 سال سن – متولد سال 1991- مدافع جوانی به حساب می‌آید و با قد 196 سانتی متر و وزن 89 کیلو گرم، از فیزیک مناسبی هم برخوردار است. تفضلی فوتبال را از آکادمی فوتبال ساوتهمپتون آغاز کرده و پس از دو بار انتقال قرضی به سالسباری سیتی، با انتقالی به تیم منسفیلد تاون منتقل شد. تفضلی از ابتدای فصل جاری نیز به پیتبرو پیوست و در فصل جاری به همراه این تیم در جایگاه ششم جدول پیمان دارد. تفضلی در 13 بازی تیم خود در این فصل حضور ثابتی داشته و توانسته به عنوان مدافع مرکزی، دو گل را به تیم‌های چارلتون و نورثهمپتون هم بزند. این مدافع ایرانی‌الاصل در درازا این بازی‌ها یک کارت قرمز را هم از داوران دریافت کرده است. تفضلی برای رسیدن به خط دفاعی تیم ملی با بازیکنانی آماده‌ای مانند سید جلال حسینی، پژمان منتظری، مرتضی پورعلی گنجی، عزت الله پورقاز را پیش روی خود می‌بیند که از نظر سنی (به غیر از پورعلی‌گنجی) کوچک‌تر از همه این بازیکنان محسوب می‌شود.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب :

ورزشی

-

بازی آنلاین

- |

مرکزیbestofday

شب یلدا متفاوت بابان | انتشارات بابان


allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" > انتشارات بابان شب یلدا متفاوت انتشارات بابان | 1395با حضور مدیران ارجمند انتشارات بابان و همچنین هنرمندان ارجمند در دفتر مرکزی انتشارات بابانwww.baban. لینک های دانلود: دانلود کیفیت 180p | دانلود کیفیت 270p | دانلود کیفیت 360p | دانلود کیفیت 576p |


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب :

دانلود

- |

مرکزیbestofday

وضعيت اقتصادي


اقتصاد مرند بیشتر بر پایه کشاورزی استوار است. تمام منطقه مرند بنا به شرایط طبیعی، برای دامداری، کشاورزی و باغداری پسندیده می باشد. این شهرستان با دارا بودن حدود 11 درصد همه زمین ها باغی استان، گنجایش بالای فرآوری عسل، گنجایش بالای تولیدات دامی به ویژه گوشت مرغ و گوشت قرمز، پتانسیل پسندیده دامپروری، 9 معدن فعال، برتری نسبی در فرآوری محصولات کانی غیرفلزی و واقع شدن در راه راه آهن سراسری کشور به اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، پتانسیل زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و صنایع تبدیلی کشاورزی دارد. در سال های تازه به علت کاهش آب سفره های زیرزمینی کشاورزان تدابیری جهت تطبیق باشرایط آب و هوایی اندیشیده و برای رویارویی با خشکسالی وکمبودهای آب زراعتی دگرگونی نوینی در گونه کشت محصولات آفریدن؛ نوآفریدن کرده اند. از هنگام میان می توان به کشت زعفران که در اقتصاد کشاورزی به گیاه زرین نامی است اشاره کرد. به تازگی به چهره گسترده در دهستان بناب واقع در شرق مرند گسترش گردیده و از مرغوبیت و معروفیت خاصی برخوردار شده است. صنعت مرند با ایجاد شهرک صنعتی درقسمت شمالی و با رغبت بخش خصوصی نویدبخش چشم انداز درخشانی است. با راه اندازی واحدهای صنعتی در این شهرک و سرمایه گذاری های صنعتی جدید امید می رود گام مهمی در رفع بیکاری و اشتغال زایی جدید برداشته شود.


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب :

اقتصادی

- |

مرکزیbestofday

دانلود رایگان پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری


توضیحات : حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع پیشه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به سرنویس مقوله ویژه در حسابداری به هنگام پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح جهانی استاندارهای حسابداری خاصی برای هنگام وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش جستار حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث پیمان گرفته است. فهرست مطالب : چکیده مطالب پایه ها اصلی پیمانکاری گونه ها قراردادهای پیمانکاری مراحل اجرای طرح مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح مرحله دوم: پژوهش ها تفصیلی طرح مرحله سوم: اجرای طرح گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات تنظیم پیمان نامه پیمانکاری ابطال ضمانتنامه در مناقصه تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت تأدیه پیش پرداخت عملیات اجرایی ایجاد کارگاه تخصیص تنخواه گردان به کارگاه مخارج اجرای طرح مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی تنظیم و پرداخت چهره چگونگی کارها تحویل گذرا تحویل قطعی ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری ….. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب :

دانلود

- |

مرکزیbestofday

تببین الگوهای دمای 14 روزه آینده کشور؛ الگوی امواج بلند آسیایی یا امواج غربی مدیترانه ای!؟


بر بنیاد مشاهدات چهره گرفته به نظر می رسد مرکز هوای سرد آسیای مرکزی طی 7 روز آینده در این منطقه پرکار باشد و بدین ترتیب گسترش کم بلندی های مورب به سمت جنوب از مرکز توده هوا مایه می گردد که عبور هوای سرد شمالی از فراز کشور طی 2 هفته آینده ادامه داشته باشد. باید به این نکته اشاره کرد، که الگوهای دمایی در هر منطقه به سبب آرایش ارتفاعی لایه مانی جو و همچنین پخش فشاری در لایه های پایینی جو شکل خواهد گرفت. بر بنیاد بررسی های چهره گرفته گونه آرایش ارتفاعی لایه میانی جو (Z500) نشان می دهد که تا پایان آذر ماه 95 الگوی کم بلندی مورب آسیا به مرکزیت ناوه گود مستقر بر روی روسیه در سطح منطقه پرکار می باشد که در طی این مدت آرایش فشار در لایه های پایینی جو (MSLP) بیانگر کارایی گذاری زبانه های توده هوای پرفشار مهاجر از منطقه اروپا (اسکاندیناوی) به سمت کشور می باشد. ترکیب این دو عامل سبب می گردد که طی 7 روز آینده منتهی به روزهای آغازین دی ماه 95 الگوی سرمایشی در سطح کشور با محوریت آسیایی حاکم باشد. از روزهای آغازین دی ماه 95 به سمت پایان دهه نخست این ماه با جابجایی شرق سوی مرکزی واچرخندی (پشته ارتفاعی / پرفشار سطح زمین) حاکم بر روی اسکاندیناوی به سمت شرق و جانمایی هنگام بر روی روسیه غربی تضعیف و جنبش شرق سوی مرکز پرکار ناوه روسی را به سمت نواحی شرقی تر آسیا و قطع کارایی هنگام بر روی جنوب غرب آسیا را خواهیم داشت. نخستین نشانه های این تغییر را می توان از اواخر ماه آذر بر روی الگوی های تراز میانی جو نگریستن نمود که مراکزی از کم بلندی های بسته بر روی گرداگرد جنوب اروپا و دریا مدیترانه را نشان می دهند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

انتشار اپلیکیشن تی‌وی‌اپ برای آیفون، آیپد و اپل تی‌وی


شرکت اپل در چند ماه گذشته توجه ویژه‌ای به اپل تی وی (Apple TV) داشته و هر روز بر روی ایده‌های جدیدی که به کارگیری این سرویس را لذت بخش‌تر کرده، کار می‌کند. این شرکت چندی پیش سیستم "ورود یک مرتبه‌ای به حساب کاربری" را برای همگی سرویس‌های خود از دسته آیفون و آیپد و اپل تی وی عرضه کرد تا کاربران با راحتی بیشتری به تماشای برنامه‌های چند رسانه‌ای خود بپردازند. حال این شرکت با قدمی دیگر در این راه، به پیش می‌رود.به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از Theverge، شرکت اپل به تازگی اپلیکیشن تی.وی.اپ(TV App) را برای آیفون، آیپد و اپل تی وی برای کاربران آمریکایی منتشر کرده است.این اپلیکیشن به کاربران دستور می‌دهد مرکزی بر روی گوشی هوشمند، آیپد و یا اپل تی وی خود داشته تا بدست هنگام در میان صدها فیلم و سریال به جست‌وجو پرداخته و آنها را تماشا کنند. این مرکز در بر گیرنده همگی فیلم‌ها و سریال‌هایی که کاربران بدست شبکه‌‌های تلویزیونی گوناگون و یا با به کارگیری نرم‌افزار آی.تیونز تهیه کرده‌اند می‌باشد.با اینکه اپلیکیشن تی وی اپ شرکت اپل قابلیت‌های بسیار خوبی را برای آیفون و آیپد به ارمغان آورده است، نیرو اصلی و ویژگی‌های آشکار هنگام در اپل تی وی خود را نشان می‌دهد. این اپلیکیشن یک رابط کاربری کاملا جدید را در اپل تی وی به وحود آورده که به کاربران این دستور را می‌دهد که به سادگی به تماشای فیلم‌ها و سریال‌های باره علاقه‌ی خود بپردازند.متاسفانه این اپلیکیشن هنوز به بلوغ راستین خود نرسیده و دارای دشواری ها متعددی است که شکیبیدن می‌رود در آینده‌ای نزدیک برطرف شوند. یکی از این دشواری ها عدم هستی چندی از نام‌های مطرح در لیست برنامه‌های اپلیکیشن تی وی اپ، مانند شبکه نت فلیکس (Netflix)، بوده و افزون بر آن قابلیت جدید "ورود یک مرتبه‌ای به حساب کاربری" با همه سرویس‌های این برنامه سازگار نیست. هنوز قسمت‌های زیادی باید باره بررسی پیمان بگیرند تا تی وی اپ بتواند به یک برنامه بی‌نقص تبدیل شود.نرم‌افزار تی وی اپ بر روی سیستم‌های آی او اس 10.2 و تی وی او اس 10.1 به چهره پیش‌فرض نصب بوده و کاربران می‌توانند این سیستم‌های خود را از هم اکنون به این نسخه‌ها به‌روزرسانی کنند.شرکت اپل امیدوار است با عرضه نسخه‌های جدید TV App، شاهد برطرف شدن هرچه زودتر دشواری ها این اپلیکیشن شده و بتواند عرضه جهانی هنگام را نیز در آینده‌ای نزدیک شاهد باشد. 


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب :

فناوری

-

فیلم و سریال

- |

مرکزیbestofday

معرفي وموقعيت جغرافيايي روستاي مازغ بالا


معرفی وموقعیت جغرافیایی روستای مازغ بالا روستای مازغ بالا روستای مازغ بالایکی ازروستاهای جدا شده ازروستای مازغ می باشدکه پس ازسرشماری سال1375وزارت کشوربه علت گستردگی روستای مازغ این روستابه دوروستای مازغ بالاوروستای مازغ پایین جداسازی ورسمااعلام نمودند. روستای مازغ بالایکی ازگسترده ترین وپهناورترین روستادرنوع خوددربخش مرکزی شهرستان میناب واقع است ویکی ازروستاهای دهستان تیاب محسوب می گردد. دارای جمعیتی نزدیک به 1500نفردرهفت برزن که نام های کهنه هنگام برزن پاسراحان(محله وحدت)، برزن پشت جو(محله علی بن ابیطالب ع)،محله کلنتان(محله علی اصغرع)،محله بالا یااوشابالا(محله مرتظی علی ع)، برزن لکه ای(محله ولیعصرعج)،محله پازیارت،محله جنگی چی سکونت دارند،که بیشترین جمعیت درمحله بالامی باشد. ازشمال به لردپک پک وازجنوب به دره سرخ یابه زبان محلی(زواری)وازغرب به روستای مازغ پایین وازشرق به روستای دهومحدودمیگردد. اکثرساکنین روستابه زبان بلوچی گفتگو می کنند. نام روستانیزازکلمه بلوچی بنام(مازه)است که به پارسی مازغ گفته می شود. اضافه شدن واژه بالا بدلیل قسمتی ازروستای مازغ کهنه است که درسمت شرق واقع است ومازغ پایین بخشی ازروستای کهنه مازغ است که درسمت غرب واقع است،سمت دریاراپایین وخلاف هنگام رابالا می گویند،به همین انگیزه این روستابنام روستای مازغ بالا نامیده شده است .


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

لازمان و لامکان


امروزه در مقدسات و عرفان مفاهیمی چون لازمان و لامکان تعریف می گردند که من چندین بار کوشش نموده آنان را تجسم نمایم و لذا هنگام دارای مفاهیمی باشد که کمی پیچیده است و لذا بنابر تجربیات خویشتن به این نتیجه رسیدم که با به کارگیری دانش هجی سخن که خداوند متعال به من عنایت فرموده است ... این دو واژه را اندکی بررسی نمایم ... و واژه " لازمان " از دو واژه " لا " و " زمان " تشکیل گردیده که هنگام واژه " لا " را بنابر برداشت و گویشی که یکی از اجنه دارد و هنگام را مرامی " لودگی منش " باشد می توان مخفف واژه " لامپ " برگردان نمود و هنگام " لازمان " یعنی " لامپ زمان " که یکی از معانی هنگام " خورشید " باشد که مایه ایجاد پدیده " وقت و زمان " در این منطقه از کیهان میگردد ... و لذا واژه " لا " را می توان به تعبیری " میانه " یا " میان یا میانی " زمان سرنویس نمود... و مقصود خود را با ذکر این جمله بیان می نمایم ... مثلاً " این برگه رو بذار لا دفترت " و از سویی دیگر بنابر اصالت عربی این واژه می توان " لازمان " را " بدون زمان " یا " بی وقتی " تعبیر نمودن ... و این یعنی منطقه ای که در هنگام وقت از جنبش باز می ایستد ... و بنابراین زیستن در چنین منطقه ای نمیتواند معنا دهد و لذا من نوعی اگر در لازمان زیستن نمایم گویی همچون " بتی " مانم ... و " لازمان " به گفته ای با به دیده داشتن واژه " زُم " به سرنویس مخفف " زمرد " که دارای رنگی " سبز " باشد چنین معنی داده که گویی " نور یا رنگ سبز " را از گردآور ای " کسر " نماییم و با به دیده داشتن " خورشید " که در مرکز منظومه مایه ایجاد پدیده " زمان " گردیده است و با به دیده داشتن تابش نور " سپید " هنگام و این واقعیت که نور سپید از سه نور اصلی " سبز و آبی و قرمز " تشکیل گردیده است ... آیا می توان چنین نتیجه گیری نمود که اگر " تابش نور سبز " را از تابش خورشید کسر نماییم ... بنوعی بر پدیده " وقت و زمان " منظومه پرتو گذارده و یا مایه توقف هنگام گردیده ایم؟ و دانم که در چنین حالتی " شمس ما " با نور " بنفش " خواهد تابیدن ... و لذا واژه " زُمان " را معنی " دو یا چند زُم " باشد ... و " زَم " را معنی " یخ یا قطب " نیز باشد و " زَمان " را معنی " دوقطب شمال و جنوب زمین نیز باشد " چرا که هنگام چشمه واقع در خانه " کعبه " را نام " زَمزَم " باشد و هنگام کعبه در منطقه میان دو قطب یعنی " استوا " پیمان دارد ... و " لازَمان " را اینجا می توان " لای دو زَم " نیز معنی نمود که می تواند " لای دو قطب " یا " میان دو قطب " باشد که " مرکز زمین " یا " خانه کعبه " را می تواند معنی دهد ... و " لازِمان " را یک معنی " لازِم هنگام " باشد و " لازِمان " را یک معنی " ملازمان و همراهان " باشد و " لازِمان " را یک معنی " لا زِ ماهان " باشد و هنگام یعنی " شخصیتی که از ما نیست " و " لازِمان " یعنی " کسی که از مَه نباشد " و از طرفی با تلفظ و جایگزینی حرف " سین " بجای " ز " می توان هنگام را " لاسمن " سرنویس نموده و هنگام یعنی " غیر آسمانی " و " سَمَن " را رنگ " خاکستری " بسان " سیمان " باشد و " سیمین " یا " سَمَن " را معنی " نقره ای " باشد و هنگام توصیف اشیاء یا چیزی باشد که " نقره ای " نباشد ... و از طرفی " لازِمان " را می توان " لازِمین " سرنویس نموده و هنگام می تواند توصیف شخصیتی " آسمانی " یا منظور خود " آسمان " باشد ... و لذا با توجه به واژه " زَمستان " که " فصلی سرد و یخبندان " باشد ... " لازَمان " را می توان وارونه هنگام یعنی داغ نتیجه گیری نمودن و " شمس " ما در آسمان منظومه خورشیدی " نماد لازمان " است و هنگام را " داغ " باشد ... و مرا چنین است که گهگاه درون سرم در پرتو گرانشی داغ گردیده و مغزم در حال سوختن باشد و مرا چنین سوال است که آیا من در چنین لحظاتی در " لازمان " سیر می نمایم؟ و آیا بدست " بالا بردن گرما " می توان به لازمان رسید؟ از سویی واژه " لامکان " را معنی ابتدایی یعنی " بدون جا و مکان " یا " بی خانمان " و اگر دنیای پیرامون خویش را اندک به منظومه خورشیدی نماییم ... هنگام " لامکان " را می توان " نقطه صفر فرضی یا مرکزی " سرنویس نمود و هنگام را منظور " خورشید " باشد ... و بنابر همان گویش " لودگی " می توان " لامکان " را " لام کان " یا " لامپ کان " سرنویس نموده که باز هم منظور " خورشید " باشد ... و لذا " لامکان " را می توان " لا مک هنگام " سرنویس نمود که منظور از " مک " یعنی سیاه و " لا مک هنگام " یعنی " نه سیاه " و شاید " سپید " و اگر منطقه خود را اندک به سطح کره زمین نماییم منظور از " لامکان " با به دیده داشتن واژه " مک " به معنای " کعبه " یا شهر " مکه " می توان چنین سرنویس نمود که مقصد همگی نقاط سطح زمین " غیر از مکه " باشد ... و " لا مُکان " یعنی " من مکان نیستم " و یعنی " من کانی نیستم " و منظور از " کانی " می توان " جواهرات و سنگ های قیمتی را در نظر گرفت " و " لامکان " را میتوان " نه مکان " یا " نمِ کان " سرنویس نمود و " نَمِ کان " را می توان " کم حجم " سرنویس نمود و یعنی چیزی که نیاز به " نمکی جا " دارد و " نَمِکان " را می توان " نمناک و خیس بودن جسمی یا تنی " سرنویس نمود و " لا مکان " را با گویش " مخفف و لودگی " را می توان "لا ممکان" در نظر گرفت که در نگاه نخست "غیر ممکن" به نظر رسیده و "لا مُمکان" یعنی " مُمُ به نَکان " و هنگام یعنی " مرا مُو ننمای " و " مُو " را معنی " شیره انگور یا عسل " باشد یا " مرا مو به نَکَن " و یا " مرا مومیایی به نکن " و لذا با به دیده داشتن همان گویش لودگی میتوان " لامکان " را " لامِ کیان " یا " لامپ کیهان " در نظر گرفت که باز هم منظور همان " خورشید " باشد ... و لذا با به دیده داشتن این همه معنی و تعابیری که از این دو واژه "لازمان" و "لامکان" بدست آید می توان چنین برداشت نمود که بنابر قسمت و حکمتی که در دانش خداوند است ... این معانی و تعابیر را بگونه هایی می توان به یکدیگر ربط داده و منظم نموده و از آنها علم و دانشی نوین برای دودمان امروز گونه آدمی استخراج نمود ...


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

- |

مرکزیbestofday

تصاويري شگفت انگيز از دنياي زيبا


تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا در این سری مطالب کوشش کرده ایم کلکسیونی دیدنی از تصاویر زیبا و چشم نواز از سرتاسر دنیا، با ذکر محل ثبت عکس برایتان گرد آوری کنیم. شاید این تلاش ما قدم کوچکی باشد تا لحظاتی چشمانتان از دیدن پلیدی ها و ناملایماتِ روزمرگی هایمان دور شود و با دیدن صحنه هایی زیبا از این دنیای زیبا، روانی آسوده و استراحت روح را برای شما عزیزان در پی داشته باشد. جزیره شگفت انگیز و قلب شکل گالشنژیک در کانال پشمن در نزدیکی شهر تورانژ واقع در کرواسی. تصویری رویایی از کوه های برفیِ اسلواکی. نمایی هوایی از گردهمایی الجزایر مالدیو با 1200 جزیره در اقیانوس هند واقع در جنوب غربی هند. کلیسای بسیار زیباى سنت باسیل در میدان سرخ مسکو. چشم اندازی زیبا و نغز توجه از دو راه متفاوت در دریاچه Jökulsárlón در جنوب شرقی ایسلند. عکسی هوایی از خانه های آنکارا، دومین شهر بزرگ کشور ترکیه. تصویری خیره کننده از یک "کمان مه" در شرق اسکاتلند. کمان مه، رنگین کمان بدون رنگی است که از قطره های آب ساخته شده است. طبیعت زیبای شهر اورای (Ouray) در استان کلرادو واقع در کشور ایالات متحده آمریکا. شفق قطبی و رنگین کمان های قمری در کنار آبشار گولفوس (Gullfoss) در ایسلند. عکسی دیدنی از شهر فاس (Fez) در کشور مراکش. این شهر به سرنویس بزرگ ترین منطقه شهری بازداشته برای رفت و آمد خودرو شهرت دارد. نمایی از گردهمایی الجزایر نخل جمیرا یا پالم جمیرا (The Palm, Jumeirah) در دبی، امارات متحده عربی. عکسی هوایی و متفاوت از پارک مرکزی نیویورک. تصویر تماشایی یخچال های طبیعی در گودی دریاچه ای در گرینلند. پاییز زیبای دره Namego واقع در ژاپن. نمایی هوایی از آبشار بلمور (Belmore Falls) در نیو ساوت ولز واقع در استرالیا.


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب :

فیلم و سریال

- |

مرکزیbestofday

امید ...


... آمد آمد با دلجویی گفتا با من تنها منشین برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را از بیابان دریاب این زیبایی را با گوشه گرفتن درمان نشود غم برخیز و به پا کن شوری تو به عالم تو که عزلت گزیده ای غم گیتی کشیده ای ز طبیعت چه دیده ای تو تو که غمگین نشسته ای ز جهان دل گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو زین همه طراوت از چه رو نهان کنی شکوه تا به کی ز جور این و هنگام کنی دل غمین به گوشه ای چرا نشسته ای جان من مگر تو عمر جاودان کنی تا کی تو چنین باشی عمری دل غمین باشی گل گشت چمن بهتر یا گوشه نشین باشی تا کی باید باشی افسرده در بند گیتی خندان رو شو چون گل تا بینی لبخند گیتی ------------------------------------ * * * خداروشکر هم آزمایش تیروئیدم و هم سونوگرافی ام خوب بودن و بدنم سرانجام به حالت طبیعی برگشت. * * * بردار بزرگم دوباره پاش شکست )): * * * برادر دومیم هم هنوز درگیره اون حساسیت شدید هست و مامان میگفت به تازگی تو استفراغ خون هم دیده و ترسیده . رفته دکتر ولی به مامان اینها هیچی نمیگه که بدونیم دکتر چی گفته )): * * * چند روزی هست که می بینم همسری پس ناهار ظرفا رو میشوره (: عزیزم همیشه بهم کمک میکنه. دستش درد نکنه. * * * یه مرکز تصویر برداری اینجا تو مشهد هست من واسه سونو رفتم اونجا. خیلی از سیستمش خوشم اومد. در یک مکان همزمان سونوگرافیهای شکمی، واژینال، چندبعدی و داپلر و در گوشته دیگر این مکان، سی تی اسکن، ام آر آی، رادیولوژی، عکس برداری از فک و دهان و در گوشه دیگرش آزمایشگاه و داروخانه بود که شبانه روزی بود. کاش روزی برسه منم بتونم همچین مرکزی در یاسوج درست کنم. مردم استان ما خیلی به این چیزها نیاز دارند. کاش مردم و خیرین کمک میکردن به این استان.


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

مرکزیbestofday

پارک کوه مقدس تفلیس


پارک کوه مقدس تفلیس کوه مقدس یا متاتسمیندا تپه‌ای بلند است که بخش مرکزی تا غرب شهر تفلیس را در بر گرفته و یک دکل ویژه تلویزیون به درازا ٢١٠ متر هم بر روی هنگام پیمان دارد و یکی از برترین دیدنیهای تفلیس گرجستان و کشش های گردشگری گرجستان است.بالای تپه، پارک متاتسمیندا پیمان دارد. یک پارک مجهز و تفریحی با گستره یک کیلومتر چهارگوش که بلندترین رولر کستر-قطارهای شهربازی که با سرعت بسیار و روی راه مارپیچ جنبش می‌کنند را با درازا شصت متر، می‌توانید در هنگام ببینید تور گرجستان زمستان 95 و در سرتاسر اروپا مانند هنگام را نمیتوانید پیدا کنید و یکی از کشش های توریستی تفلیس به شمار میرود.این پارک مرتفع ترین پارک شهر تفلیس و یکی از بزرگترین و جذابترین پارکهاییست تور گرجستان که هر روزه بیشترین تعداد بازدیدکننده از سراسر گیتی را به خود جلب میکند. این پارک در بلندی 800 متری سطح دریا واقع است در حالیکه خود شهر در بلندی میانه 430 متری پیمان گرفته است.این مکان در فاصله تقریبی 7.5 کیلومتری از مرکز شهر واقع شده و ریلی ویژه این پارک است . تا کنون حدود 60 وسیله بازی و سرگرمی در این پارک تعبیه شده است. تور گرجستان زمستان 95 تور گرجستان تابستان تور گرجستان تیر تور گرجستان مرداد تور گرجستان شهریور تور لحظه آخری گرجستان بها تور گرجستان نرخ ویژه تور گرجستان تور گرجستان نوروز 96 تور گرجستان پاییز تور گرجستان مهر تور گرجستان زمینی تور گرجستان از شیراز تور گرجستان آبان تور گرجستان آذر 95 تور گرجستان زمستان 95 تور گرجستان دی 95 تور گرجستان بهمن 95 تور گرجستان اسفند 95


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب :

گردشگری

-

سرگرمی

-

بازی آنلاین

- |

مرکزیbestofday

مشاوره و راه اندازی رستوران و کافی شاپ صفر تا صد = ایران شف www.iranchef.com


راه اندازی مشاوره هتل، رستوران، کترینگ، کافی شاپ، فست فود و فود کورت ایران شف را در گوگل جستجو کنید www.iranchef.com اخبار کافی شاپ ها بانک اطلاعات جامع کافی شاپ ها آموزشگاه کافی شاپ آموزش پیشه ای کافی شاپ کافی شاپ نوشیدنیها کافی شاپ نوشیدنی های سرد کافی شاپ نوشیدنی های گرم کافی شاپ قهوه ها کافی من کافی لیدی اصول کافی شاپ راه اندازی و ساز و برگ کافی شاپ مواد اولیه کافی شاپ ها یونیفرم کافی شاپ و رستوران ساز و برگ رستوران راه اندازی کترینگ راه اندازی و مشاوره کافی شاپ نمایندگی کافی شاپ مشاوره رستوران آموزشگاه آشپزی کافی شاپ کجا خوبه کافه گوشماهی مرکزی کتاب کافی شاپ کتاب آشپزی منو کافی شاپ منو رستوران تامین نیروی انسانی سراشپز آموزش سراشپزی با مدرک شف شف بهترین اموزشگاه کافی شاپ بنیاد اموزشی کافی شاپ بهترین کافی شاپ کافه قهوه دستگاه اسپرسو کافی شاپ باریستا مرکز تخصصی راه اندازی کافی شاپ مرکز آموزش کافی شاپ کافی شاپ داری اسیاب قهوه روست قهوه فروشگاه قهوه فروشگاه کافی شاپ طراحی کافی شاپ کافی شاپ چیست کلاس های کافی شاپ دوره های کافی شاپ داری کافی شاپ باریستا باریستا تبلیغ کافی شاپ دکوراسیون کافی شاپ و رستوران راه اندازی رستوران رستوران صفر تا صد آموزش رستوران داری پروانه کافی شاپ آموزش خصوصی کافی شاپ پیشه ای کافی شاپ با ارائه مدرک جهانی منو و آدرس کافی شاپ باریستا تهیه خوراک آشپزخانه مرکزی راه اندازی فست فود صفر تا صد راه اندازی کترینگ صفر تا صد هزینه راه اندازی رستوران برآورد هزینه راه اندازی رستوران و کافی شاپ ساز و برگ اشپزخانه های صنعتی مشاوره و راه اندازی www.iranchef.com/fa-ir/services


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

سرگرمی

-

اقتصادی

- |

مرکزیbestofday

2 هزار میلیارد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه شد


تازه‌ترین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود 85 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته به 83 هزار میلیارد کاهش یافته که این رقم بیانگر تسویه حدود 2000 میلیاردی این بدهی است. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به ویژه در یکی دو سال گذشته با افزایش اضافه برداشت آنها به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده بود از حدود 62 هزار میلیارد در دی‌ماه سال 1392 به 83 هزار میلیارد در امسال رسیده که بیانگر رشد نزدیک به 20 هزار میلیاردی این بدهی در طی دو سال است. این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان 10 ماهه امسال در سنجش با چند دوره همانند سال گذشته در معدود دفعاتی است که با کاهش همراه شده و حدود 2.5 درصد ریزش دارد به‌طوری که در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفند‌ماه سال 1392 حدود 37 درصد افزایش یافته بود.


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

اقتصادی

- |

مرکزیbestofday

گزارشی از رویداد پیچ بوتکمپ دانشگاه صنعتی امیرکبیر -– آذر ماه 1395


رویداد پیچ بوتکمپ (Pitch Bootcamp) در روزهای پنج‌شنبه 11 آذر و آدینه 12 آذر 1395 در دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. برگزارکنندگان این برنامه دفتر بنیاد AIESEC در ایران و شرکت پرتغالی Spark Agency بودند. AIESEC یک سازمان مشورتی غیردولتی و غیرانتفاعی است که تحت نظر سازمان یونسکو (UNESCO) تکاپو می‌کند و جستار اصلی تکاپو آن، جایابی دانشجویان و کسان جوان علاقمند به کارهای داوطلبانه (Volunteer Activitiess) و کارآموزی (Internship) در نقاط گوناگون گیتی است و دفتر مرکزی هنگام در روتردام هلند پیمان دارد. شرکت Spark Agency نیز یک شرکت خصوصی است که در زمینه کمک به کسان جوان برای گسترش مهارت‌های شغلی و یافتن فرصت‌های کارآموزی و استخدام تکاپو می‌کند و دفتر مرکزی هنگام در شهر لیسبون پرتغال پیمان دارد. به سرنویس کسی که در این رویداد دو روزه شرکت داشتم، گزارشی کوتاه از رویدادها این دو روز تهیه کردم که امیدوارم باره کاربرد مخاطبان عزیز سایت بیست تا سی پیمان بگیرد. در ایمیل ارسال شده برای شرکت‌کنندگان گفته شده بود که برنامه پنج‌شنبه صبح ساعت هشت و نیم آغاز می‌شود و بی گمان سر وقت در محل برگزاری آماده باشیم. حدود ساعت هشت و بیست دقیقه بود که به سالن طبقه همکف دانشکده مهندسی پلیمر رسیدم و نخستین چیزی که دیدم، چهره خندان نگار ابریشمی یکی از برگزارکنندگان برنامه بود که به ما خوشامد می‌گفت و از ما می‌خواست که تا آماده شدن کارت‌های حضور کمی صبر کنیم. نگار دانشجوی رشته مهندسی پزشکی و یکی از اعضای سازمان AIESEC در ایران است. حدود ساعت هشت و پنجاه دقیقه بود که با دریافت کارت‌ها به طبقه پنجم رفتیم و در آنجا رودریگو کاسترو عضو شرکت Spark Agency و یکی از مربیان کارگاه را ملاقات کردم که به انگلیسی به ما خوشامد می‌گفت و از ما می‌خواست تا جایی را برای نشستن گزینش کنیم. حدود ساعت نه و ده دقیقه و با حضور بیشتری شرکت‌کنندگان که دانشجویان و کسان فارغ‌التحصیل با طیف سنی بیست تا سی سال بودند، برنامه به طور رسمی آغاز شد. رودریگو به شناسایی شرکت خودشان و رویداد Pitch Bootcamp پرداخت و کلیاتی از برنامه دو روزه رویداد را برای ما توضیح داد. از ویژگی‌های رودریگو می‌توانم چیرگی عالی‌اش به زبان انگلیسی، اشتیاقش برای پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان و داشتن چهره‌ای خندان و پرانرژی اشاره کنم. رودریگو در زمینه مهندسی مکانیک تحصیل کرده بود اما پس از شرکت در یکی از رویدادهای پیچ بوتکمپ تصمیم گرفت پیشه خود را به سرنویس مربی رویداد پیچ بوتکمپ ادامه بدهد. پدرو آفونسو دیگر عضو شرکت Spark Agency و همکار جوان و خندان رودریگو بود که در هماهنگی امور به او کمک می‌کرد. پدرو در زمینه مدیریت بازاریابی تحصیل کرده بود و اکنون به سرنویس یکی از مربیان رویداد تکاپو داشت. یکی از کسان دیگری که به سرنویس برگزارکننده برنامه بسیار پرکار بود، امیر آهنگری است که نقش مهمی در بازاریابی و تبلیغات رویداد و شناسایی هنگام در شبکه‌های مجازی داشت. امیر یک مهندس نرم‌افزار خلاق و خوش‌آتیه است که به سرنویس یکی از اعضای سازمان AIESECC در ایران تکاپو می‌کند. برنامه در قالب چند کارگاه در صبح و عصر طراحی شده بود که در هر کارگاه یک سری از مهارت‌ها را می‌آموختیم. همچنین به ما یک سری کتاب کار (Workbook) داده شده بود که باید مطابق توضیحات مربی هنگام را پر می‌کردیم. ضمن این که هر شخص یک بوم (Canvas) در پسندیدن داشت که باید هنگام را با به کارگیری کاغذهای یادداشت پر می‌کرد. رویداد پیچ بوتکمپ براساس فلسفه بوم مدل سوداگری (Business Model Canvas) که قبلاً بدست الکساندر استروالدر (Alexander Osterwalder) گسترش داده شده، طراحی شده است. این رویداد بر این مبنا برپاشده است که مهارت‌ها و تجارب فردی که به دنبال استخدام یا یافتن یک فرصت کارآموزی است همانند یک فرآورده (Product) است و شرکت‌هایی که دارای پست‌های شغلی و کارآموزی خالی هستند به مانند مشتریان (Customers) فرآورده او هستند. بنابراین فرد درخواست کننده به کمک یک بوم شغلی (Career Canvas) مراحل زیر را انجام می‌دهد تا به هدف خود برسد: 1) شناسایی می‌کند چه مهارت‌های سخت و نرمی دارد (منظور از چیرگی سخت (Hard Skills) مهارتهای فنی و منظور از مهارت‌های نرم (Soft Skills)، مهارت‌های ارتباطی و ذهنی است). 2) تجارب و پیشینه (تجارب کاری، ورزشی، کارهای فوق‌برنامه، داوطلبانه، سرگرمی‌ها و …) خود را فهرست می‌کند. 3) مهم‌ترین تجارب خود را به چهره کمی و قابل فهم (در قالب تعداد، رقم و نتیجه) بیان می‌کند. 4) مهارت‌های خاصی را که در هر یک از این تجارب گسترش داده است، مشخص می‌کند. 5) بازار کار را باره شناسایی پیمان می‌دهد. به راستی تعیین می‌کند چه شرکت‌ها و صنایعی در زمینه باره دلبستگی او در حال تکاپو هستند. 6) با بخش‌بندی بازار هدف (Segmentation) و شناسایی نیازهای آن‌ها، شرکت‌ها و صنایعی که شکیبیدن می‌دهد به مهارت‌ها و تجارب او نیاز داشته باشند و دلبستگی بیشتری نشان بدهند را مشخص می‌کند. 7) در یک فرصت کوتاه حدوداً دو دقیقه‌ای که Pitch نامیده می‌شود، خودش، مهارت‌هایش و سوابقش را به نمایندگان شرکت‌ها و صنایع شناسایی می‌کند و تلاش می‌نماید تا بیشترین تأثیرگذاری را بر روی آن‌ها داشته باشد. عبارت Pitch به معنای ارائه کوتاهی است که صاحب یک استارتاپ (Start-up) برای یک فرد سرمایه‌گذار (Investor) انجام می‌دهد و تلاش می‌کند برای استارتاپ خود پشتیبانی مالی جذب کند. در رویداد پیچ بوتکمپ نیز، شرکت‌کنندگان ارائه‌ای کوتاه انجام می‌دهند با این تفاوت که جستار ارائه، مهارت‌ها و پیشینه آن‌هاست و شخصی که برای هنگام ارائه چهره می‌گیرد، فرد یا سازمانی است که قصد استخدام نیرو یا کارآموز جدید را دارد. در روز نخست در قالب گروههای هشت نفره با یکدیگر به تمرین چیرگی Pitch پرداختیم و بخش‌های گوناگون بوم شغلی‌مان را تکمیل کردیم و پیمان بود که روز دوم را به ارائه و شبکه‌سازی (Networkingg) با افرادی بپردازیم که به نمایندگی از شرکت‌ها و صنایع گوناگون در برنامه حضور داشتند. رودریگو از ما خواسته بود که صبح آدینه سر ساعت هشت و نیم در محل برگزاری آماده باشیم تا برنامه را سر وقت آغاز کنیم، زیرا برنامه روز دوم بسیار فشرده‌تر از برنامه روز نخست بود. در انتهای برنامه پنج‌شنبه، در قالب یک برنامه پرسش و پاسخ سؤالات‌مان را از فرداد زند (مشاور پیشین شرکت مشاوره مک‌کینسی)، فرناز اسماعیل‌زاده (قهرمان سنگ‌نوردی) و بهنام درودگری (مدیر بزرگتر منابع انسانی شرکت ایرانسل) پرسیدیم. این سه نفر که هر یک در حوزه‌ای متفاوت تکاپو می‌کردند از تجارب خودشان برای ما گفتند. خوشبختانه صبح آدینه ده دقیقه زودتر به محل برگزاری رسیدم. رودریگو که در درازا روز نخست به تنهایی وظیفه سخنرانی و مربیگری شرکت‌کنندگان را به عهده داشت، به انگیزه گرفتگی صدا این مسئولیت را به همکارش پدرو سپرده و خودش وظیفه بازبینی بر انجام کارها را به عهده گرفته بود. در بخش نخست برنامه جمعه، در قالب گفتگوهای صمیمانه ( Icebreaker ) با شماری از نمایندگان شرکت‌ها گفتگو کردیم و داستان موفقیت‌شان را شنیدیم. برخی از آن‌ها کارآفرین و مثل خود ما جوان‌ بودند. در این گفتگوهای خودمانی از آن‌ها درباره انگیزه‌هایشان، شکست‌هایشان و برنامه‌هایشان برای آینده پرسیدیم. پس از گفتگوهای صمیمانه، شرکت‌کنندگان به دو گروه بخش شدند. عده‌ای برای نخستین ارائه (Pitch) خود به سالن طبقه پایین رفتند و بقیه که من هم جزوشان بودم در کارگاه شرکت کردند. در این کارگاه درباره روش تهیه یک رزومه حرفه‌ای و گونه ها روش‌های بستگی گرفتن با شرکت‌ها مثل ارسال ایمیل، تماس از راه لینکدین (LinkedInn)، تماس تلفنی، مراجعه حضوری، شرکت در نمایشگاههای کاریابی و غیره چیزهای جدیدی یاد گرفتیم. پس از این قسمت، نوبت برنامه شبکه‌سازی (Networking) بود. هدف از این بخش این بود که با نمایندگان شرکت‌ها و صنایع به طور رو در رو گفتگو کنیم و از آن‌ها درباره شرکت‌شان و فرصت‌های شغلی که در این شرکت‌ها هستی دارد بپرسیم و خودمان را به آن‌ها شناسایی کنیم. این بخش حدود یک ساعت ادامه داشت و پس از صرف نهار، گروه ما آماده نخستین ارائه خود شد. در قسمت ارائه (Pitch) باید برگه‌های ارزیابی را که مشخصات‌مان را بالای برگه نوشته بودیم به سه یا چهار داور که همان نمایندگان شرکت‌ها بودند می‌دادیم و در مدت دو دقیقه خودمان، توانمندی‌های‌مان و برنامه شغلی‌مان برای کوتاه مدت تا بلندمدت را ارائه می‌کردیم. پس از دو دقیقه هشت دقیقه فرصت هستی داشت که داوران به ارائه بازخور (Feedback) بپردازند و ارزیابی‌شان را از ارائه به ما منتقل کنند. ما بعداً برگه‌های ارزیابی‌مان را از مسئولان برگزاری برنامه دریافت می‌کردیم. بخش دوم برنامه هم به همین چهره برگزار شد با این تفاوت که جای دو گروهی که نخست در کارگاه و سپس در بخش ارائه حضور داشتند عوض شد. خوشبختانه از برآیند دو ارائه‌ای که داشتم بازخورهای سازنده و دقیقی از داوران دریافت کردم و در بخش شبکه‌سازی نیز راهنمایی‌های خوبی از کسان حرفه‌ای دریافت کردم، به طوری که تا حد زیادی توانستم راه شغلی‌ام در پنج سال آینده را مشخص کنم. بخش پایان کارگاه که غم‌انگیزترین هنگام نیز محسوب می‌شد، جمع‌بندی کارگاه بدست مربیان و گرفتن عکس یادگاری بود. رودریگو و پدرو صادقانه به ما گفتند که شاید پیش از سفر به ایران تصویر چندان مثبتی از کشور ما نداشتند، اما در طی این دو روز لحظاتی به یادماندنی و شاد را تجربه کردند و با خاطرات خوبی از ایران به کشورشان پرتغال برمی‌گردند. پس از گرفتن عکس‌های یادگاری، از هم‌گروهی‌ها و دوستانم که در این دو روز با آن‌ها آشنا شده بودم، خداحافظی کردم و در راه برگشت به خانه دلشاد بودم که وقتم را در تعطیلات پایان هفته صرف یاد گرفتن مهارت‌هایی ارزشمند و آشنایی با آدم‌هایی جدید کرده‌ام. برگزارکنندگان رویداد پیچ بوتکمپ علاقمند هستند که در سال جدید هم برنامه دیگری را در ایران برگزار کنند و امیدوارم شما هم که این گزارش را خواندید، فرصت حضور در این برنامه را داشته باشید. در پایان شماری از جملات آموزنده‌ای که در این رویداد از کسان گوناگون شنیدم را برایتان نقل می‌کنم. امیدوارم برایتان سودمند باشد: کار شما همان سوداگری شماست، بنابراین شما مدیرعامل (CEO) این سوداگری محسوب می‌شوید. این زندگی شماست که در حال گذر است، پس وارد کنش شوید و اختیارش را به دست بگیرید. وقتی فرآورده ما نمی‌فروشد (شغل باره علاقه‌مان را پیدا نمی‌کنیم) شاید یک یا چند تا از این موارد رخداد افتاده است: 1) چشم وهمچشمی در این دامنه بسیار بالاست. 2) سراغ آدم‌ها و شرکت‌های اشتباه رفته‌ایم. 3) اصول حرفه‌ای را رعایت نکرده‌ایم (کیفیت حرفه‌ای لازم را کسب نکرده‌ایم). 4) ارتباطات با بازار هدف (شرکت‌های استخدام‌کننده) را به درستی انجام نمی‌دهیم. حتی در باره جزئی‌ترین کارهایی که انجام می‌دهید، تمام توان‌تان را بکار بگیرید. در محیط‌های شغلی و بستگی با شرکت‌ها به سه چیز بسیار دقت کنید: 1) حرفه‌ای کنش کنید. 2) نوآور و کاردان (Resourceful) باشید. 3) مؤدب باشید. برای شرح تجارب خود از مدل کار (CAR Model) کاربرد کنید. یعنی نخست زمینه (Context) را توضیح بدهید. پس تکاپو (Action) را ذکر کنید و در انتها نتیجه (Result) را بگویید. مهارت‌های شما همان فرآورده شماست. پس باید یاد بگیرید هنگام را به بهترین نحو ارائه کنید تا بتوانید برای آن‌ها مشتری پیدا کنید. آدم‌های باهوش شرکت‌ها را گزینش نمی‌کنند، بلکه‌ پروژه‌های خوب را گزینش می‌کنند. یک بیانیه مأموریت شخصی (Personal Mission Statement) برای خودتان بنویسید. یک پاراگراف کوتاه و ناچیز که بیان کند که هستید، چه چیزی شما را به پیش می‌راند، برای انجام چه مأموریتی در این گیتی تکاپو می‌کنید و به کجا می‌خواهید برسید. برای این که شرکت‌ها را به خود جذب کنید، باید نشان بدهید مهارت‌های شما برای آن‌ها ارزش ایجاد می‌کند. بنابراین مهم است که ارزش افزوده‌ای (Value Propositionn) که هر کدام از مهارت‌هایتان ایجاد می‌کند را بیابید. همواره کوشش کنید ایمیل‌تان امضا داشته باشید. یک امضای حرفه‌ای دربرگیرنده نام و نام خانوادگی و اطلاعات تماس اصلی شما (آدرس صفحه لینکدین، ایمیل، شماره تلفن همراه و سایت شخصی) است. منبع: سایت بیست تا سی نویسنده: سید ساجد دست اندرکاران


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

-

فضای مجازی

- |

مرکزیbestofday

راه خروج از بنبست، سپردن کار به دست عناصري با بينش «احمدي نژادي»


راه برونرفت از بن بست، سپردن کار به دست عناصری با بینش احمدی نژادی نیست نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: بی گمان راه برونرفت از بن بست، سپردن کار بدست عناصری با بینش احمدی نژادی نیست؛ چراکه هنگام ها تنها اهل بریدن بودند در حالی که در مذاکرات باید به نتیجه اندیشید و همه تدبیر، توان و فرصت ها را برای دستیابی به آرمان خود بکار گرفت. به گزارش ایسنا، اسدا... بادامچیان نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی برجام را پدیده ای پیچیده دانست و اظهار کرد: امروز با تغییر رئیس جمهور آمریکا و مسائل اتحادیه اروپا، برجام دچار دودلی شده است. وی با پافشاری بر این که اکنون پرسش درونی و بیگانه این است که سرانجام برجام چه می شود؟ ، تصریح کرد: امروز آمریکایی ها نمی دانند با برجام چه کنند؟ نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: اوباما هم که آبروی امریکا را برده است، در برابر عدم اجرای تعهداتش از یک طرف حرف از اجرایی شدن برجام می زند و از سوی دیگر تحریم ایران را امضا می کند. بادامچیان اظهار کرد: اروپایی ها به اجرای برجام مایل هستند اما از واکنش های آمریکایی ها نگرانی دارند. آنها در قبال موضع گیری برابر ایران با یکدیگر به همبستگی نظری نرسیده اند.


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

آمار خسارات و تلفات روسیه در جنگ سوریه


23 نفر تلفات انسانی (20 نظامی و سه خدماتی) - 7 دسامبر 2016 سرهنگ روسلان گالیتسکی، مستشار نظامی روسی بر پرتو جراحات وارده برآیند اینکه گلوله باران یکی از محلات مسکونی حلب از سوی باصطلاح "اپوزیسیون" سوریه در گذشت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

ياخته و سازمان بندي آن


سلول و سازمان بندی هنگام انواعی از سلول های بدن: ‍‍‍‍پوستی و ماهیچه ای و عصبی و خونی و ... سلول یکتا ساختار و کنش در موجودات زنده است. غشای پلاسمایی ضمن محافظت از سلول ورود و برونرفت مواد را نیز مهار می کند.این غشا مانند یک صافی نیست که مواد را بر بنیاد اندازه عبور دهد بلکه نفوذ پذیری انتخابی دارد یعنی تنها به مواد باره نیاز سلول دستور ورود می دهد و مواد زاید و ترشحی را از سلول بیرون می کند. مواد تشکیل دهنده غشا عمدتا لیپید (بیش از 50?)و همچنین انواعی از مولکول های پروتین وکربوهیدرات است. (تعریف سیتو پلاسم و هسته رو هم بخونین) سلول های پروکاریوت: هسته در برخی از سلول ها غشای پوشاننده ندارد(هسته ابتدایی) این سلول ها پروکاریوت هستند. سلول های یوکاریوت: هسته همراه با غشای پوشاننده هنگام کاملا مشخص است و به چهره روشن دیده می شود و یوکاریوت است. باکتری ها پروکاریوت { جلبک های سبز- آبی (سیانو باکتری ها) آکتینو میست ها (باکتری های عالی یا رشته ای) کپسول : پوششی کلفت و چسبناک در سطح بیگانه باکتری ها که علاوه بر محافظت از باکتری مایه چسبیدن باکتری به محیط زندگی خود می شود. میله ای یا باسیل باکتری ها از نظر شکل: فنر مانند یا رشته ای اسپریل کروی وکوکسی یا کوکوس اجزای سلول: 1-غشای پلاسمایی 2-سیتوپلاسم 3-هسته 4-هستک 5-شبکه آندوپلاسمی 6-دستگاه گلژی 7-میتو کندری 8-ریبوزوم 9-واکوئل 10-لیزوزوم 11- سانتریول با به کارگیری رنگ های مخصوصی چون آبی متیل و لوگول می توان سلوس ها را رنگ آمیزی کرده و اجزای هنگام را به طور روشن زیر میکروسکوپ دید. تفاوت ها ی سلول های گیاهی با سلول های جانوری: ویژگی های سلول های گیاهی : 1)سلول های گیاهی شکل هندسی منظمی دارند که به انگیزه هستی دیواره سلولی است. 2)فاصله ی خیلی کم میان سلول های روپوست گیاهی برای جلوگیری از ورود ریزاندامگان ها و سرما به تو یا درون و بافت های زیرین و جلوگیری از تبخیر مواد تو یا درون سلول . 3)وجود هسته کناری به انگیزه داشتن واکوئل بزرگ مرکزی در سلول گیاهی . 4) هستی کلروپلاست در سلول های نگهبان سلول های گیاهی به جای سانتریول دارای عرق چین قطبی هستند. سازمان بندی سلول ها جانداران تک سلولی: تنها از یک سلول تشکیل شده است و همه تکاپو ها یخود را با همان یک سلول انجام می دهد. مانند آمیب ، پارامسی و ... پرسلولی ساده (کلنی) : در این جاندار شماری سلول در کنار هم پیمان دارد . هر سلول می تواند مستقل از سلول های دیگر به تکاپو حیاتی خود ادامه دهد. به چنین جاندارانی پر سلولی ساده یا کلنی می گویند . مانند جلبک رشته ای ، ولوکس و اسپیروژیر و ... پرسلولی ها : در چنین جاندارانی بخش کار چهره گرفته است. در این موجودات سلول ها به شکل های مختلفی هستی دارند و هر کدام کار های به خصوصی را انجام می دهند. میان گونه کار و شکل سلول ها تناسب هستی دارد. مانند گیاهان و جانوران. سلول ----------> بافت ------------> اندام و عضو -----------> دستگاه ------------> موجود زنده ما چهار گونه بافت اصلی داریم : پوششی ، پیوندی ، ماهیچه ای و عصبی. برخی از بافت ها انواعی دارند، مثلا بافت پیوندی دربرگیرنده بافت های خونی، استخوانی، غضروفی، چربی و ... است. بافت پیوندی رشته ای مانند رباط (اتصال استخوان) و زربی یا تاندون (اتصال ماهیچه به استخوان) یکی از ویژگی های مهم بافت های پیوندی این است که بیش تر حجم هنگام را ماده میان سلولی تشکیل می دهد. در هر بافت ماده ای میان سلول ها پیمان می گیرد که مایه هماهنگی بافت می شود. شکل، مقدار و گونه مواد میان سلولی در بافت های مختلف، متفاوت است. در بافت کلنی هستی ندارد. ویژگی های جانورانی که سلول های کلنی دارند: 1)کوچکترند. 2) همه سلول ها باید با محیط بیرون بستگی داشته باشند تا بتوانند کار های خود را انجام دهند. * همانندی های اصلی همه سلول ها داشتن غشای پلاسمایی، سیتوپلاسم وهسته است. *بزرگترین سلول تن سلول تخمک است. *کوچکترین سلول میان موجودات زنده باکتری ها هستند. *هسته گلبول قرمز از میان رفته تا جای بیشتری برای همو گلوبین داشته باشد. *غشای پلاسمایی پرده ای نرم و آ است. *تنها اندامکی که پوکاریوت ها دارند ریبوزوم است که غشای سلولی ندارد. *شبکه آندو پلاسمی علاوه بر ترابری مواد وظیفه فرآوری برخی مواد را نیز به عهده دارد. *واکوئل تپش دار: بیشتر در جانورانی است که در آب زندگی می کنند چون در آب پدیده اسمز رخداد می افتد این واکوئل وظیفه دارداب را جمع کرده و به بیرون انتقال دهد. *شباهت همه سلول های ماهیچه ای در هستی رشته های پروتئینی منقبض شونده است. *پلاست قسمتیاز سلول های گیاهی است که مواد را اندوخته می کند و ساختمان پیشرفته تری از از واکوئل دارد که برخی پروتئین و برخی لیپید و ...را اندوخته می کنند : _آمیلو پلاست: پلاست های اندوخته کننده نشاسته _پروتئو پلاست: پلاست های اندوخته کننده پروتئین _الئو پلاست: پلاست های اندوخته کننده لیپید _کرومو پلاست: پلاست های اندوخته کننده رنگیزه های گوناگون *به کروموپلاستی که کلروفیل بیشتری دارد کلرو پلاست می گویند. *دیواره سلولی دیواره ای کلفت تر و استوار تر از غشای سلولی است و دور غشا را فرا می گیرد ولی دیواره سلولی نفوذپذیری انتخابی ندارد. گیاهان : سلولز . جنس دیواره سلولی{ قارچ ها : کیتین. باکتری ها : لیپو پروتئین و لیپو پلو ساکارید. جلبک ها : متفاوت است. *اگر جانور تک سلولی باشد دیواره سلولی منفذ ندارد اما اگر پر سلولی باشد برای بستگی با سلول های دیگر دارای منفذ است. *در سلول های جانوری سانتریول و در سلول های گیاهی عرق چین قطبی هستی دارد که وظیفه هنگام ها کمک به بخش سلول است. *سلول های جانوری دارای کیسه های لیزوزوم هستند که دارای آنزیم های گوارشی هستند ولی در سلول های گیاهی به جای این کیسه ها آنزیم ها در واکوئل پخش هستند که به هنگام ها لیزوزیم می گویند. *غشای هسته دارای دو لایه است و دارای منافذ ریزی است که DNA نمی تواند از هنگام ها عبور کند. موقعیت مکانی و اندازه این روزنه ها قابل تنظیم است که این کار وظیفه پروتئین های موجود است. جنس غشای هسته از جنس غشای سلول است اما درصد مواد موجود در هنگام متفاوت است. سطح غشای هسته دارای دانه های ریزی به نام ریبوزوم است. تو یا درون هسته اندامی به نام هستک است که وظیفه هنگام ساختن اندام های گوناگون ریبوزوم است که هنگام ورود به سیتو پلاسم به هم می پیوندند. *مواد تو یا درون هسته توده بی شکلی است که از رشته های نازک و بلند به هم پیچ خورده ای به نام کروماتین تشکیل شده است. در سلول های تن انسان 46 شماره کروماتین هستی دارد. کروماتین= پروتئین + DNA *قبل از بخش سلولی کروماتین یکی مانند خودش را می سازد. *کروموزوم 2 کروماتین فشرده است. *به کروماتین فشرده کروماتید می گویند. *به بخش کار میان سلول ها تمایز می گویند. *دیواره مویرگ های مغذ هیچ منفذی ندارند. *به سلول های پوششی مویرگ سلول های سنگفرشی می گویند. *الزاما تنها سلول های همشکل بافت نیستند. مانند بافت های خونی و عصبی. *به منطقه ای از سلول های پرو کاریوت که مواد هسته در پراکنده هستند نوکلئو ئیدی می گویند.


تاریخ باز نشر :
زمان : 2 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزی
copyright © 2017 by www.BestOfDay.ir
خانه | خبر خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | ویدئو کلیپ | فروشگاه | وبلاگ خوان | درباره ما | دانلود نرم افزار
آخرین کلمات جستجو شده توسط کاربران گوگل
دانلود برنامه ماهواره یاهست برای اندروید دانلود آهنگ پویا بیاتی دوباره تنگ غروبه متن اهنگ بندری یار مه بالا نشیتن متن اهنگ بندری یار مه بالا نشیتن تاریخ تولد حاج مهدی رسولی دانلود آهنگ بندری یار مه بالا نشینن با ملائک همنشینن دانلود صوتی جان دلبر مازندرانی بهرام دانلود رایگان مجموعه فیلم های american pie دانلود فیلم پیچ اشتباه 7 با زیرنویس فارسی خانواده بزرگ پردیسبان انشا صفحه 55 هفتم دانلود رمان خیابان یک طرفه pdf gununبه چه معناست gununبه چه معناست gununبه چه معناست شبکه کاما دانلود آهنگ عرفان واحدی به نام عروس خانوم دانلود آهنگ عرفان واحدی به نام عروس خانوم دانلود اهنگ جدید مسعود جلیلیان به نام نگاهم کن دانلود اهنگ جدید مسعود جلیلیان به نام نگاهم کن تعبیر خواب پته دانلود نسخه افلاین پول بینهایت بازی total conquest دانلود اهنگ های سیمج دانلود اهنگ های سیمج دانلودآهنگ wake wake ازشکیرا اهنگ سانی سانی هندی اهنگ سانی سانی هندی دانلود آهنگ نانسی ودلا دانلود آهنگ نانسی ودلا بیوگرافی حیدرخمسه میوه با ف دانلود مرضیه بالام فرکانس gem series روی هاتبرد دانلود مرضیه بالام دانلود رمان خیانت شیرین دانلود سریال عشق از نو با زیرنویس فارسی چسبیده !اهنگ muchacha do you love me بیس دار رمان+هم+خونه+خون+آشام اهنگ نانسی یلا دانلود اهنگ do you love me بیس دار کانال رقص عربی تلگرام کانال تلگرام عباس منش لینک کانال تعزیه دانلود رایگان صدای طرقه دانلود اهنگ هندی سانی سانی بانی بانی دانلود اهنگ هندی سانی سانی بانی بانی گلای وانس دانلود بازی۴۱۱۴۸ آهنگ آدم برفی از پرهام دانلود فیلم مینابی بنام بیاد باوا دانلود فیلم مینابی بنام بیاد باوا دانلود اهنگno money دانلود اهنگno money رمان دون جووانی apk دانلود رمان خیانت شیرین جدولانه 2 308 دانلود جلد دوم رمان شاهزاده شهرجادو ترجمه اهنگ sila yan benimle دانلود رایگان فاطی جون از ساسان ویدیو موزیک فاطی جون از ساسان برای دانلود دانلود آهنگ bass i love you لینک مستقیم فرکانس gem series در هاتبرد فرکانس gem series در هاتبرد متفورمین گالای وانس کانال سک30در تلگرام خارجی کانال سک30در تلگرام خارجی