بهترین های روز


پرتال اطلاع رسانی ، شبکه مجازی و خدمات دهی بهترین های روز با بروز رسانی خودکار مطالب فارسی
خانه | وبلاگ خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | خبرخوان | ویدئو کلیپ | فروشگاه | درباره ما | نرم افزار اندروید بهتررین های روز
وبلاگ خوان »

مطالب استان مرکزیbestofday

«اقتصاد مقاومتی چیست؟»


امروزه جمهوری اسلامی در دامنه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی روبرو است که به هیچ روی تاکنون چه در پهنه ی نظر و در کتاب های درسی و چه در پهنه ی کنش و تجارب بشری همانند و مابه ازای راستین نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و نوآوری و نظریه پردازی و الگوسازی در این پهنه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.

اگر تمام دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی گیتی را مطالعه کنید نظریه یا تجربه ای مدون و مکتوب درباره ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب های اقتصاد هیچ پیشینه ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از هنگام جا که این فرمایش تاکنون پیشینه نداشته چگونگی واکنش به هنگام هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره چهره گرفته باشد در دسته بندی های محرمانه و امنیتی پیمان گرفته و امکان دسترسی به هنگام برای کارشناسان معمولی هستی ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی تواند از نظریه های متداول برای حل دشوار و مسأله ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی گردانیدن ی جامعه شکل بدیعی به خود می گیرد که الهام بخش جمیع ملت های آزاده خواهد بود.

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر هنگام خواهم داشت مسأله ی اقتصاد مقاومتی است. نخست لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از هنگام یا ترکیبی از همه ی آنها را در کشور به سرنویس پروژه هایی ملی پیگیری کرد. اقتصاد موازی تعریف نخست از اقتصاد مقاومتی به مانند ی اقتصاد موازی است؛ یعنی همانگونه که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته ی امداد جهاد سازندگی سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به اقتصاد پریم نیاز داریم. این فرمایش البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای پدافند از انقلاب بهره مندیم. البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در گیتی و ناگهانی در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند هستی دارد و این کشورها از نظام های چندلایه ی سیاستگزاری و گردانیدن ی امور همگانی برخوردارند. به سرنویس نمونه می توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی سازمان های مردم نهاد خیریه و بنگاه های خصوصی در پهنه ی بهداشت و سلامت یا حتی در پهنه ی دفاعی و امنیتی کشورهای گسترش یافته ی غربی نام ببریم. البته مهم ترین دشوار این الگو این است که حسب نیازهای ویژه انقلاب اسلامی و در پهنه ی اجرا با سؤالات نوینی روبه رو خواهد بود زیرا مثلاً هیچ تصوری از بانک مرکزی موازی در یک کشور و سامان بخشی به پهنه ی پولی- مالی کشور در دو لایه ی دولتی و همگانی هستی ندارد. اما باز هم منطقاً نمی توان این الگو را در زمره ی مدل های گردانیدن نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد. اقتصاد ترمیمی تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی مقاوم سازی آسیب زدایی خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد پیشین می گفتیم که فلان نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند در رویکرد جدید به دنبال هنگام هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می خواهیم که کانون های سستی و چالش را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر بنیاد شرایط جدید اقتصادی تحریم ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و برآیند اینکه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می توان گفت این کار شبیه همان کاری است که پتروس فداکار با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای گوناگون و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای گسترش یافته نیز در برهه هایی از تاریخ اقتصادی خود ناچار به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی1979 و 103 میلادی اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با دیگر سوخت های نوین کرد؛ به طوری که امروزه با بها های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی شود. با این توضیحات ما امروز تنها نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه ی ملی و ارزشی هستیم. چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی اقتصاد دفاعی تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی متوجه هجمه شناسی آفندشناسی و پدافندشناسی ما در برابر هنگام هجمه است. یعنی ما باید نخست بررسی کنیم که مخالفان ما تاختن به اقتصاد ایران و بهم زدن در هنگام را چگونه و با چه ابزارهایی چهره می دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر بنیاد آنها راهبرد مقاومت خود را علیه آنان گردآوری و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود مقاومت متناسب با هنگام نیز طراحی و اجرا نخواهد شد. اقتصاد الگو چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف پیشین که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند این رویکرد چشم اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را دربرگیرنده می شود. این تعریف هم که به نظر می رسد دور از دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نیست رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد ما در پی اقتصاد ایده آلی هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد نخست منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام بخش و کارآمد بوده و زمینه ساز تشکیل شهریگری بزرگ اسلامی باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی از مؤلفه های مهم الگو می باید متضمن مقاومت و تحقق هنگام باشد. در این زمینه است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و نوآوری می شود. البته همه ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه ی عموم و خصوص مِن وجه دارند منتها برخی کوتاه مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از راهبرد های دلخواه را نیز برایمان به تصویر می کشن


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

مرکزیbestofday

قدرت عظیم موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است/اگر ‌همه قدرت‌های استکبا‌ری جمع شوند نمی‌توانند ایران ‌را شکست دهند


نیرو سترگ موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است/اگر ‌همه قدرت‌های استکبا‌ری جمع شوند نمی‌توانند ایران ‌را شکست دهند به گزارش عمارنامه سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی دقایقی پیش در یادواره شهدای مدافع حرم و هسته‌ای یزد استان یزد را سرزمین عالمان بزرگ جهان اسلام و تشیع دانست و اظهار داشت: یزددیار عالمان بزرگی است که موسس مبدع و منشأ گسترش معارف دین و اهل بیت ع در سرزمین ایران و بلکه جهان اسلام بوده و هستند. آمریکا بداند سرزمین ایران اسلامی محل دفن همه تجاوزگران‌ است‌ وی خاطرنشان کرد: علمایی همانند آیت‌الله صدوقی ره که در پیشبرد انقلاب اسلامی نقشی اثرگذار به ویژه در این سرزمین و در این دیار داشتند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: همانند حضرت آیت‌الله طباطبایی که عروه‌الوثقی را نگاشتند و علمای بزرگ دیگری که در این سرزمین رشد کردند و روییدند و حتی امروز هم جزو افتخارات جهان اسلام هستند آن‌گونه که رهبر سترگ الاشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه ای مدظله‌العالی دیار یزد را نه تنها دارالعباده که دارالعلم نامیدند. سلامی تصریح کرد: علاوه بر آن اینجا محل عروج فرماندهان بزرگی است که در آفرینش صفحه‌های درخشان تاریخ اسلام و ایران نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وی افزود: این سرزمین جایی است که یک بار دیگر سوره فیل تفسیر شد شن‌ها نقش ابابیل را بازی کردند و یاران فیل را با شکستی تاریخی روبه‌رو کردند و هنگام زمان دوباره این آیه نازل شد تا آمریکا بداند سرزمین ایران اسلامی محل دفن همه تجاوزگرانی است که به حریم هنگام بخواهند کوچکترین چشم داشتی داشته باشند. تیپ الغدیر یزد از یگان‌های پرافتخار خط شکن بود جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اینجا سرزمین شهید چشم براه قائم به سرنویس نخستین شهید رویارویی سر راست با آمریکاست اینجا سرزمین شهیدان عاصی‌زاده و جعفرزاده سرداران بزرگ جنگ و سرزمین شهیدان قهاری سعید آقابابایی سرزمین سردار بزرگ مقاومت محمدعلی الله‌دادی و سرزمین شهیدان بزرگوار در افتخارات این ملت است. سلامی با اشاره به اینکه تیپ الغدیر یزد از یگان‌های پرافتخار خط شکن بود گفت: در بیش از 15 عملیات سنگین در سخت‌ترین نقطه‌های جنگ مسئولیت می‌گرفت همه خطوط را می‌شکست و امروز جانبازان بزرگ هنگام تیپ در این جمع نشسته‌اند. وی گفت: امروز برای خودم افتخاری می دانم که در جمع مردمان ولایتمدار و پیروان ولایت حضور پیدا کرده ایم تا از شهیدانمان تجلیل کنیم. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه شهید مصطفی احمدی‌ روشن هم از دسته افتخارات یزد است گفت: این شهید فرزانه و اندیشمند برای اقتدار این نظام تلاش کرد و خط پرتو مجاهدت‌های علمی او ایران بزرگ را در تراز همانند ترازو قدرتهای هسته‌ای جهان پیمان داد و امروز جمع شده‌ایم که از هنگام شهید عزیز یاد کنیم. شهیدان سبب شدند که ما پوشاک عزت بر انداممان بپوشانیم سلامی تصریح کرد: همچنین از شهید مهندس رضا میرحسینی که در گسترش نیرو و ناوگان موشکی ما نقش ویژه‌ای داشت و همچنین شهید اله‌دادی شهید بزرگوار مقاومت در این یادواره یاد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: شهدا حجت‌های زنده خداوند روی زمین و سند زنده صدق وعده اسلام و کسانی هستند که امروز اعتبار کرامت شرف آزادگی استقلال پیشرفت رفاه اسلام اخلاق معرفت دینی نماز حجاب فرمایش به سرشناس و نهی از منکر و همه مدیون این شهدا هستند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهاد را بابی از ابواب جهاد دانست که خداوند به روی بندگان ویژه خود می‌گشاید گفت: این شهیدان سبب شدند که ما پوشاک عزت بر انداممان بپوشانیم زیرا به تعبیر امیرمومنان علی ع اگر ملتی پوشاک جهاد را از تن به در آورد و میدان جهاد را ترک کند خداوند بر او پوشاک خواری می پوشاند. سلامی شهیدان را پوشاک عزت جامعه ما دانست و گفت: شهیدان نزد خدا روزی خوارند و بی‌واسطه جمال حق را درک می‌کنند و درود خداوند بر خانواده عزیز شهیدانمان که صبر کردند و خداوند هم به آنها آرامش عطا کرد. وی ادامه داد: واقعه عظیمی در این کشور و در جهان اسلام رخداد افتاده ‌و ما هنوز ابعاد بزرگ انقلاب اسلامی را درک نکرده‌ایم انقلاب اسلامی همانند بعثت اولیه اسلام است که بدست فرستاده گرامی اسلام از غار حرا هنگام آیات فرخنده از قلبش نازل شد و خورشید اسلام از هنگام سرزمین طلوع کرد تا اندیشه‌های دین جهان تیره جاهلیت را روشن کند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هیچ کس باور نمی‌کرد هنگام روزی که پیامبر از غار حرا اسلام را آغاز کرد این قدر تند این آیین الهی شرق و غرب عالم را در بر بگیرد تا جایی که خداوند فرمود به یاد بیاورید زمانی که شما قلیل مستضعفینی روی زمین بودید و می ترسیدید دشمن شما را برباید اما خداوند به شما نصرت داد. سلامی افزود: آیات متعددی هستی دارد که خداوند مسلمانان را به ذکر ایامی که او آنان را نصرت عنایت فرموده است یادآور می‌شود هر گاه اسلام طلوع کرد چه در بعثت اولیه و چه در بعثت مجددی که بدست انقلاب اسلامی خورشید پرفروغ اسلام از افق ایران بر صفحه عالم تابید همه مستکبران مشرکان منافقان و کافران برای خاموش کردن نور خدا رسته کشیدند. وی تصریح کرد: این تنها داستان بدر و یکتا و دیگر غزوات نیست بلکه داستان ما هم هست و بدرهای متعددی در انقلاب ما رخداد افتاد با اینکه ما در "قلت قوا "بودیم بر دشمنان بزرگ که امپراطوری‌های بی‌سابقه زندگی آدمی بودند غلبه کردیم و یوم‌الله‌های متعددی آفریده شد. مستکبران‌ هزاران کیلومتر آمده‌اند تا بر منافع مسلمانان چیرگی پیدا کنند جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما در میدان‌ها سختی پیروز شدیم و انقلاب هم همان داستان بعثت اسلام بود و این بار برای غلبه بر جاهلیت مدرن برای غلبه بر فرهنگ مبتذل غرب که ارائه کرده بود و خواست کرده تا ثروت‌های مادی و معنوی جهان اسلام را به تاراج ببرد. سلامی تصریح کرد: جهان اسلام تحت سیطره یهود و نصاری و کفار پیمان داشت و هنوز هم بخشی از جهان اسلام تحت ستم مستکبرانی است که هزاران کیلومتر آمده‌اند که بر منافع مسلمانان چیرگی پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: سال‌های سال منابع مسلمانان بدست دشمنان مصادره می‌شد و آنها پیش می‌رفتند تا روح دین را از ما بگیرند و جای فرمایش به سرشناس و نهی از منکر را در جامعه ما تغییر دهند حجاب از سر مسلمین بکشند و جوانان را از نماز بیزار کنند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سال‌های سال غرب تلاش کرد این منش و هویت درخشان مسلمانان را تیره و تار کنند مسلمانان را در تابعیت سیاسی کفر پیمان دهد و ایمان به کفر و کفر به خدا را گسترش کند. سپاه پاسداران‌ تمام قدرت‌های بزرگ مستکبر را ‌در هراس فرو برده است سلامی افزود: این واقعیت جهان اسلام تا پیش از پیدایش انقلاب اسلامی ایران بود ولی پس از طلوع هنگام انقلاب درخشان و درخشان اسلام خورشید تابان خود را در جهان تاباند و پرتوهای نور هدایت ولی فقیه بر صفحه قلب و جان مسلمانان افشانده شد. وی با بیان اینکه انقلاب ایران جهان را روشن کرد گفت: سختی های بزرگی به این ملت و به ملت‌های دیگر جهان اسلام بدست استکبار تحمیل شد اما مسلمانان ایستادند و هراسی به دل راه ندادند دل‌ها نلرزید هیچ کس از شکوه ظاهری امپراطوری آمریکا و متحدان غربی عربی و صهیونیستی هنگام نترسید. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما راه سختی را تا به امروز طی کردیم ولی در این راه سخت رشد کردیم و بزرگ شدیم اگر هنگام پدافند مقدس 8 ساله و صدها هزار شهید نبود که به ما روش مبارزه و جهاد علیه قدرت‌های جهانی را بیاموزد ما امروز سپاه پاسدارانی با این عظمت نداشتیم که نیرو او امروز تمام قدرت‌های بزرگ مستکبر را در کفر و در هراس فرو ببرد. نیروهای بسیج مردمی عراق ‌از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفتند سلامی خاطرنشان کرد: امروز میدان کارایی نیرو سپاهی که امام هنگام را ایجاد کرد و رهبر عظیم‌الاشان انقلابمان حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی هنگام را رشد دادند ‌توانسته ‌در اقصی نقاط عالم اسلام در برابر رسته آرایی فشرده قدرت‌های بزرگی همانند آمریکا بایستد و جهان اسلام را علیه مستکبران عالم بسیج کند. وی افزود: امروز در سوریه می‌بینیم که چگونه شعله‌های مقاومت زبانه می‌کشد و آمریکایی که هر زمان خواست می‌کرد هر قدرتی را از پای در می‌آورد امروز 6 سال است پشت دروازه‌های سوریه ایستاده ‌و توانایی انجام پادرمیانی سر راست نظامی ندارد. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان اینکه این چهره جدید آمریکاست که ناتوان و ناتوان شده گفت: این هنر انقلاب ماست که توانسته طی 38 سال این نیرو بی‌نظیر تاریخ آدمی را در معرض یک جنگ همیشگی پیمان دهد و نیرو او را فرسوده کرده و مقاومت مسلمانان را رشد دهد. سلامی افزود: در عراق می‌بینیم چه قدرتی ساخته شده است آمریکایی‌ها توانا به کنش در عراق نیستند اما نیروهای بسیج مردمی عراق که از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفتند امروز صحنه دگرگونی ها میدانی در عراق را به دست گرفته‌اند. امروز دیگر کسی از براندازی نظام و تهاجم نظامی به ایران سخن نمی‌گوید وی گفت: امروز در یمن در دورترین نقطه نسبت به ما کنار دریای سرخ هنگام دریای سوق‌الجیشی مهم انقلاب اسلامی تربیت یافتگان آموزش یافتگان و الهام یافتگان انقلاب اسلامی در حال مبارزه‌ای سخت با دنیای استکبار و مهره دست نشانده تابع سیاسی او عربستان سعودی هستند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز دیگر کسی از براندازی نظام و تهاجم نظامی به ایران سخن نمی‌گوید چرا که هرچه دشمن با این ملت جنگید ملت ایران بزرگتر و قوی‌تر شد. سلامی با بیان اینکه تحریم اقتصادی یک سناریوی خطرناک جهانی بود که ملت ایران را زیر فشار معیشتی پیمان بگیرد و فلج شود گفت: دشمنمی خواست این فشار به ناخشنودی اجتماعی تبدیل شود و اعتماد به نظام کم شود و این نارضایتی‌ها به شورش تبدیل شود. وی رشد علمی و اقتصادی ایران را در زمان دانست و گفت: باور کنیم که تحریم‌ها سبب شدند که ایران در زمینه‌های مختلفی از دسته دستاوردهای هسته‌ای به رشد برسد. اگر هر کشوری با هر اقتصادی حتی آمریکا در برابر این تحریم‌ها پیمان می‌گرفت فرو می‌پاشید جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهدای هسته‌ای و موشکی ایران را شهدای اقتدار ملت ایران دانست و گفت: آیا ترور دانشمندان ما در خیابان‌ها توانست پیشرفت و پیشروی علمی ملت ایران را سد کند؟ ما در تحریم توانستیم تکیه‌گاهمان را از نفت برداریم. سلامی افزود: هرگاه ما تکیه‌گاهمان را از دشمنان و از غیر خدا برداشتیم و به خدا تکیه کردیم ما پیروز شدیم این راز کامیابی های ملت ایران در درازا مجاهدتهای 38 ساله است. وی با بیان اینکه اگر هر کشوری با هر اقتصادی حتی آمریکا در برابر این تحریم‌ها پیمان می‌گرفت فرو می‌پاشید گفت: اگر ما هنگام روز تسلیم سیاست‌های استکبار می‌شدیم کشوری شکست‌خورده و سرخورده بودیم ولی وقتی از رهبر معظم انقلاب آموزش دیدیم که راه پیشرفت مقاومت است ماندیم و رشد کردیم. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقاومت ما سبب شد که ایران تبدیل به یک کشور هسته‌ای شود و نیروگاه‌های انرژی و پالایشگاه‌هایمان ساخته شد این رخداد زمانی افتاد که از غرب ناامید شدیم و به خدا تکیه کردیم. اگر بخواهیم سرنوشت خود را با ‌خواسته‌های غرب گره بزنیم نخست بدبختی‌ها‌ست‌ سلامی افزود: اگر می‌خواستیم با معیارهای چیره و ساخته شده قدرت‌های بزرگ سامان جهانی برپاشده را بپذیریم امروز یک کشور تسلیم شده در عناد کشورهای دیگر بودیم همانند دولت‌هایی که به نما مسلمان هستند ولی برای حفظ منافع غرب مسلمانان را به خاک و خون می‌کشند. وی با بیان اینکه امروز تصویر ملت ایران در غرب تصویر یک ملت منسجم دارای شرافت رو به پیشرفت و توانمند است گفت: این تصویر با خون شهیدان ما نقاشی شد و ذهن‌ها و افکار جهان را نسبت به انقلاب اسلامی ما شکل داد. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تحریم اقتصادی هم نتوانست این ملت را در تنگنای سیاسی و اقتصادی پیمان دهد امروز هم همین را می‌گوییم که اگر بخواهیم سرنوشت خود را با مطلوب‌ها و خواسته‌های غرب گره بزنیم نخست بدبختی‌های ماست. سلامی تصریح کرد: ما یاد گرفته‌ایم که مستقل از ارائه و خواسته قدرت‌های بزرگ زندگی کنیم و می‌دانیم آمریکایی که در رفع دشواری ها اقتصادی خود با دشوار جدی روبه‌روست و توانایی این کار را ندارد نمی‌تواند گره‌گشای دشواری ها اقتصادی ما باشد. شاخص‌ها و برآوردها نشان می‌دهد آمریکا در حال فروپاشی است وی گفت: ما انسان‌های احساساتی نیستیم و یک تاریخ سخت و فشرده را تجربه کرده‌ایم در متن حوادث سخت بزرگ شده‌ایم ما قدرت‌های دشمنان را اندازه گرفته‌ایم و می‌دانیم قدرتی که از هنگام به سرنویس آمریکا سخن می‌گویند چقدر ناتوان است و می‌دانیم که چقدر تواناست. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: اگر برآورد ما از آمریکا راستین نبود سال گذشته در چنین روزهایی تفنگدارانشان را دستگیر نمی‌کردیم ما می‌دانیم گنجایش آمریکا و اروپا و شرکای منطقه‌ای آنها برای ادامه استیلایشان بر جهان اسلام در حال پایان یافتن است. سلامی تصریح کرد: همه آمارها شاخص‌ها و برآوردها نشان می‌دهد آمریکا در حال فروپاشی است و خورشید زندگی اینها به باختر خود نزدیک شده است و در همان سان خورشید عالم تاب اسلام در حال نزدیک شدن به محور مرکزی زمین است تا از قلب آسمان بر تمام جهان پرتوهای درخشان زندگی بخش خویش را بگستراند. وی شرط این جستار را صبر و بودن در میدان دانست و گفت: باید باور کنیم که ابرهای طوفان‌زای غرب هرچه باران داشت بارید و هیچ گنجایش و توانایی نیست که آمریکا و اروپا و متحدان عربی و صهیونیستی آنها در درازا این 38 سال علیه ملت ایران به کار نگرفته باشد. نیرو موشکی و دریایی سترگ و یک نیرو زمینی بی‌پایان ساخته‌ایم جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دیگر هیچ اهرمی از نیرو باقی نمانده و تمام توطئه‌ها نه تنها خنثی بلکه به اهلش هم بازگشته است. سلامی قرآن را کَرویز حق دانست و گفت: قرآن با حق سخن می‌گوید و منطقش کَرویز وحی است چشم انسانها را به عالم ملک و ملکوت باز کرده و از پافشاری و حقایق عالم هستی به ما می گوید و بیان می‌کند که مکر استکبار به خودشان باز می‌گردد. وی سرنویس کرد: می‌خواستند در جنگ ما را ناتوان کنند ولی ما یک نیرو موشکی و دریایی سترگ و یک نیرو زمینی بی‌پایان ساختیم که اگر همه شیاطین جمع شوند نمی‌توانند این نیرو را شکست دهند. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: هر چه آنها باد کاشتند طوفان درو کردند و هرچه آتش کاشتند خاکستر درو کردند چرا که هرچه خواستند ما را ناتوان کنند ما قوی‌تر شدیم. سلامی سرنویس کرد: اگر نمی‌خواستند نفوذ منطقه‌ای ما را از میان ببرند ما امروز اینقدر در سوریه لبنان فلسطین و در عالم اسلام نیرومند نبودیم. آنقدر قدرت‌افزایی کرده‌ایم تا بتوانیم بر آمریکا غلبه کنیم وی خاطرنشان کرد: هر زمانی که خداوند بخواهد ملتی را بزرگ کند به او چند هدیه می‌دهد که نخستین هنگام رهبر بزرگ است هر ملتی به گستره روح رهبرش بزرگ می‌شود. جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنویس کرد: دیدیم کشورها و ملت‌های بدون رهبر حتی انقلاب هم که کردند دشمنان انقلاب آنها را دوباره مصادره کردند ولی وقتی یک ملت رهبر باورها بزرگ داشته باشند و در برابر هم دشمن بزرگ داشته باشند پیشرفت می‌شود. سلامی دشمن بزرگ را عامل پیشرفت دانست و گفت: ما آنقدر قدرت‌افزایی کردیم تا بتوانیم بر آمریکا غلبه کنیم و امروز به این راستی رسیدیم انسان مومن با غلبه بر اهریمن روحش شکست‌ناپذیر و نفوذناپذیر می‌شود. وی با بیان اینکه خداوند اذن سلطنت بر اهریمن نمی‌دهد گفت: خداوند اذن غلبه کفار بر مومنان را به کفار نمی‌دهد به شرط جهاد مهمترین راستی این است که ما تفسیر آیات قرآن را روی زمین دیدیدم. همه ابزارها لازم را برای غلبه بر هر قدرتی فراهم کرده‌ایم جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ما فهمیدیم و متوجه شدیم هنگام تنهایی امام علی ع در مسجد کوفه تنهایی امام حسن ع و تنهایی امام حسین و اهل‌بیت ع در غروب عاشورا نتیجه غفلت مسلمانان است و برای اینکه دوباره چنین چیزی تکرار نشود باید در رکاب امام مسلمین بایستیم و غافل نشویم. سلامی گفت: مطمئنا ملت ایران با این همه شهید و بردباری این همه سختی و آسیب دیگر دستور نمی‌دهد تفکر غرب‌گرایانه میدان‌دار سیاست بیگانه و درونی این نظام و این انقلاب شکوهمند باشد. وی خاطرنشان کرد: آرامش اعتماد و سکینت قلب باید داشته باشیم به واسطه اینکه امروز ما یک نیرو چیره به نام اسلام و به اذن خداوند هستیم و همه ابزارها لازم را برای غلبه بر هر قدرتی فراهم کرده‌ایم. نیرو سترگ موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است جانشین فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنویس کرد: زمانی که دشمنان ما نیرو نخست عالم بودند ما اصلا نیروی دریایی سپاهی نداشتیم اما در 4 روز گذشته که در نیروی دریایی سپاه بودم دیدم که هنگام نیرو امروز قد کشیده ‌و از دور دست به خوبی دیده می‌شود. سلامی خاطرنشان کرد: نیروی دریایی سپاه اکنون چیره است و پرچم این انقلاب بر روی شناورهای تندرو برافراشته است و سربندهای یازهرا س بر جبین مردان این نیرو می‌درخشد. وی تصریح کرد: نیرو سترگ موشکی ایران در کمین‌گاه شلیک است و بسیج مردمی و نیروی زمینی بی‌انتهای ما کاملا صف‌آرایی شده و مصمم هستند ملت مجهز و رهبر بزرگمان با اعتماد به نفس اطمینان به قلب آرامش و وقار در برابر دشمنان ایستاده است. منبع: تسنیم


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 325

موضوع مطلب :

حوادث

- |

مرکزیbestofday

خیر این گونه رانت ها را چه کسی می بیند؟


بنام خدا بها دلار در زمانی نسبتا کوتاه به گفته برخی از دوستان یک جنبش آسانسوری داشت ، بالا رفت و 4200 تومان را لمس کرد و پس هم برگشت و تا زمان نوشتن این سطور به 3850 رسیده _و این یعنی یک بالا و پایین شدن و ایجاد رانت 350 تومنی _ اکنون مسئولین محترمی که دستور می دهند دلار به 4200 تومان برسد و پس به ضرب تزریق های میلیاردی از راه صرافی های زیر گردآور بانک ها به زیر 3900 باز گردد پاسخ دهند که برای این کار چه دلیلی دارند- اگر بها دلخواه آقایان 3800 است چرا تا 4200 میرسد؟ و اگر4200 تومان به بها بخردانه نزدیک تر است پس انگیزه بازگرداندن هنگام چیست؟ شاید گفته شود _ در همه گیتی این رویدادها و نوسانات در باره همه ارز ها رخ می دهد و این بالا و پایین رفتن ها در پسندیدن بازار و عرضه و درخواست است. حرف درستی است ولی باید توجه داشت که عرضه کننده بزرگ ارز در ایران همانا بانک مرکزی است که بیش از 80% از عرضه ارز را در پسندیدن دارد و همچنین تقاضای ارز نیز به نوعی می تواند تحت مدیریت و حتی خواست دولت باشد _ بنابراین اگر درخواست و عرضه در مهار نهادی باشد _ طبعا مسئول نوسانات ویرانگر و رانتخوارانه هم همان نهاد خواهد بود. در این رابطه حتما دو رانت برپاشده که به دهان باز و جیب بی انتهای جماعت رانت خوار وارد شده است - رانت نخست که همان رانت برآمده از داشتن پروانه ها و گاهی داشتن برخی بستگی ها است نسبتا اندک است و البته از جیب دولت یعنی بیت المال مسلمین بیرون می رود و رانت مهم تر رانت برآمده از آگاهی است - چه کسانی آگاه بودند که پس از رسیدن دلار به 4200 تومن راه صعودی هنگام کاهنده خواهد شد - و چه کسانی آگاهی دارن که این راه کاهنده تا کجا ادامه دارد و در چه نرخی دوباره راه صعود را در پیش خواهد گرفت ؟ و باز تا کجا بالا خواهد رفت ؟- این را رانت برآمده از آگاهی می گویند که کثبف ترین گونه رانت است و سر راست از جیب مردم معمولی و بی آگاهی بیرون می رود و به جیب رانت خواری که به هر طریق توانسته هنگام آگاهی را کسب کند سرازیر می شود . البته کسی منکر گمان و گمان و ریسک هم نیست - ولی اصل مطلب و ایراد و انتقاد بر سر این است که چرا اصولا باید این راه رانت خوارانه و تبهکارانه باز باشد ؟ و این همه از مضرات چند نرخی بودن نرخ است .


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

حوادث

-

اقتصادی

- |

مرکزیbestofday

گريتينگ در صنعت


بیشترین به کارگیری گریتینگ گالوانیزه در صنعت بوده و از این میان بیشتر کاربرد هنگام در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، پالایشگاه ها، سکوهای نفتی و کشتی سازی می بشد. با توجه شکل ظاهری و همچنین وزن کمتر، بیش از 70 درصد گریتینگ های کاربردی در صنعت از گونه گریتینگ میلگردی (گریتینگ تسمه در میلگرد) بوده. گفتنی ست گونه مشخصات فنی گرتینگ کارایی بسیار زیادی در تعیین بها گریتینگ گالوانیزه داشته و بدیهی ست بها گریتینگ میلگردی نسبت به دیگر گونه ها گریتینگ (مانند گریتینگ تسمه در تسمه) کمتر می باشد. شرکت پارس مشبک پردیس تولیدکننده گریتینگ در شهر اراک، آماده همکاری جهت ساخت گریتینگ گالوانیزه با کیفیت برتر و پسندیده ترین بها می باشد.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

آق عمو


گورماست : لب چشمه های گوارا وخنک کوهستان و نیمروز مردادماه تمام اشتهای مهمان سفره چوپان را مزه لذت گورماست تصاحب کرده بود ! اردهال، سینقان، دلیجان، مزوش، نراق،


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

ساختماني و معدني


ساختمان ها ساختمان ها در واژه به معنای سازه ی که به سرنویس سرپناه و سکونت ساخته می شود که فضا را به دو قسمت درون و بیرون بخش می کند. امروزه ساختمان ها بلندمرتبه هستند که به آنان ساختمان های بلند می گویند. به ساختمان های خیلی بلند آسمان خراش یا برج می نامند و به ساختمان های بزرگ نیز عمارت می گویند. تاریخچه ساختمان ها ایرانیان را می توان نخستین سازندگان ساختمان ها با توجه به گفته تاریخ نویسان غربی دانست. چون ایرانیان با توجه به شرایط جغرافیای مناطق خود نمی توانستند در غارها زندگی کنند از این روی دیوارهای را که یک مقدار بلندتر از قدشان بود می ساختند و روی هنگام چوب می گذاشتند و چوب ها را با پوشال های گیاهان می پوشاندند. این سازه ها که اصطلاحاً به هنگام ساختمان ها می گوییم کمینه 6 یا 7 هزار سال پیش در دریاچه ی مرکزی ایران ساخته شده اند. ایده ساختمان سازی مایه پیشرفت شهرسازی در دوره ی هخامنشیان شد. در دوره ی هخامنشیان ایرانیان پایین و بالای ستون ها را استوار می بستند و اسکلتی مقاوم برای رویارویی با زمین لرزه بوجود آوردند بر همین انگیزه است که ایرانیان را جزء نخستین مهندسین ساختمان ها و ساخت و ساز می دانند. معدنی معدن در واژه به معنای مکانی که فلزات یا سنگ های گوناگونی که ارزش اقتصادی بالای دارند به چهره طبیعی انباشته شده است، می گویند. معدن با توجه به گونه ماده ی معدنی در دو دسته ی معدن های سطحی و معدن های زیر زمینی بخش می شود. به استخراج این فلزات یا سنگ ها از زمین یا سطح زمین معدن کاری می گویند. متالورژی در واژه به معنای دانش و فن استخراج مواد از معدن ها می باشد. از زمانی که انسان معدن ها را بوجود آورد و فلزات را شناخت ناچار به فراگیری متالورژی نیز شد. تاریخچه معدنی می توان گفت پس از عصر حجر حدود 6 تا 7 هزار سال پیش از هجرت، دوره ی فلزات آغاز شد. می توان گفت مس نخستین فلزی است که به طور خالص و طبیعی در مواد معدنی باره کاربرد پیمان گرفته است. برخی از کسان می گویند ذرات طلا برای نخستین بار در کنار ماسه ها در رودخانه ها بوده است که آدمی هنگام را شناسایی کرده است. پیشتر ها طلا و نقره در کنار رود جیحون در شهر همدان کشف شده بود با گذشت زمان فلزات دیگری در معدن ها کشف شد که از این روی آدمی به متالورژی برای شناخت این فلزات روی آورد. سندباد به سرنویس بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک B2B در ایران تمام تلاش خود را برای پدید آوردن شرایطی عالی برای شناسایی شرکت ها در گستره های مختلف، می نماید. ما در دسته بندی ساختمانی خود اقدام به شناسایی شرکت های که محصولات هنگام در گستره ی ساخت و ساز و املاک و معدنی و متالورژی می باشد ، نموده ایم که می توانید با کلیک روی هر یک از زیر گروه های ساختمانی و معدنی اطلاعات باره نظر خود را در گستره ی مربوطه را دریافت نمایید. سندباد سبک جدید تجارت


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

رايانه ومخابرات


رایانه رایانه یا رایانه در واژه به معنای دستگاهی برای پردازش خودکار داده هاست در اصل ماشینی برای پردازش و بایگانی اطلاعات می باشد. تاریخچه رایانه در زمان گذشته چرتکه و خط کش های محاسبه را رایانه می گفتند ولی در اصل نخستین رایانه در آمریکا با به کارگیری دیود و لامپ های خلاء نوآوری شدند ایراد این کامپیوترها گرما بالای هنگام ها بود در دودمان بعدی رایانه ها آمدند از ترانزیستورها و لامپ های کوچک تری برای رفع ایراد ها کاربرد کردنند که با به کارگیری این ها رایانه های نوآوری شد که ارزان تر و گرما کمتری داشتند در دودمان بعدی رایانه ها از ویژگی آهن ربا برای عبور جریان برق کاربرد کردنند در رایانه های دودمان چهارم با توجه به کامپیوترهای دودمان پیشین خود از نظر یکتا پردازش مرکزی توانایی بهتری داشتند رایانه ها در هر دودمان بدی های دودمان های پیش خود را می پوشاندند و به رایانه های امروزی تبدیل شدند و با توجه به بازبینی زمان علم رایانه و ساخت این رایانه ها بهتر و پیشرفته تر شدند. مخابرات مخابرات در واژه به معنای تلفن خانه است ولی رویهمرفته به مخابرات، بستگی از راه دور نیز گفته می شود که این بستگی از هر روشی چه از راه دود و طبل چه از راه تلفن و رایانه باشد اطلاق می گردد. امروز صنعتی به سرنویس صنعت مخابرات به هستی آمده است که این صنعت مخابرات از نظر اقتصادی جایگاه ویژه ای در جهان دارد. تاریخچه مخابرات شکل اولیه مخابرات یا همان راه بستگی با دیگران در زمان قدیم از راه دود و طبل بوده است که به بازبینی زمان با توجه به پیشرفت آدمی راه های ارتباطی متفاوتی به هستی آمد مثلاً از کبوتر و به بازبینی زمان از پیک های تازه نفس به جای طبل و دود کاربرد کردنند این که رفته رفته سیستمی به نام تلگراف به هستی آمد که امروزه از رایانه و اینترنت نیز برای برقراری بستگی کاربرد می کنند. سندباد به سرنویس بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک B2B تکاپو خود را برای شناسایی شرکت ها در گستره های گوناگون انجام داده است. سایت سندباد در دسته بندی رایانه و مخابرات اقدام به شناسایی شرکت ها و محصولات آنان در گستره های مخابرات ، نرم افزار ، سخت افزار ، و گونه ها رایانه ها تکاپو نموده است که می توان با مراجعه به این دسته بندی اطلاعات باره نظر خود را دریافت نمایید. سندباد سبک جدید تجارت


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

فناوری

-

علمی و درسی

-

فضای مجازی

- |

مرکزیbestofday

گزارش کارآموزي تأسيسات موتورخانه و پمپ هاي آبرساني


گزارش کارآموزی تأسیسات موتورخانه و مکنده های آبرسانی دانلود گزارش کارآموزی تأسیسات موتورخانه و مکنده های آبرسانی، در قالب word و در 152 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن گزارش کارآموزی: تاسیسات چیست؟ تاسیسات، در سیستم گرما مرکزی که با سرنویس شوفاژ مطرح می شود. در محلی به نام موتورخانه


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

فناوری

-

دانلود

- |

مرکزیbestofday

دانلود فیلم مگی دوبله فارسی بدون سانسور


نام پارسی : مگی زبان : پارسی + زبان اصلی سال فرآوری : 2015 فرآورده کشور :سوئیس | آمریکا ژانر : درام | ترسناک | هیجان انگیز کیفیت : BluRay 720p – 1080p کارگردان : Henry Hobson ستارگان : Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson خلاصه داستان : فیلم، ماجرای پدری (آرنولد شوارتزنگر) اهل ایالات مرکزی آمریکا را دنبال می کند که دختر نوجوانش (ابیگیل برسلین) بدست ویروسی که در سراسر کشور گسترش پیدا کرده و انسانها را به آرامی تبدیل به زامبی می‌ کند، آلوده شده است... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

موضوع مطلب :

فیلم و سریال

-

دانلود

- |

مرکزیbestofday

دانلود فیلم مگی 2015 با دوبله فارسی


دانلود فیلم Maggie 2015 دوبله پارسی دوبله پارسی خلاصه داستان فیلم Maggie 2015 : فیلم، ماجرای پدری (آرنولد شوارتزنگر) اهل ایالات مرکزی آمریکا را دنبال می کند که دختر نوجوانش (ابیگیل برسلین) بدست ویروسی که در سراسر کشور گسترش پیدا کرده و انسانها را به آرامی تبدیل به زامبی می‌ کند، آلوده شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب :

فیلم و سریال

-

دانلود

- |

مرکزیbestofday

چشمه های آب معدنی فوق العاده قشم


چشمه گوری قشم قشم جزیره بی نظیری است که در جنوب ایران واقع شده است . این جزیره دارای کشش های گردشگری چشمگیری است که از میان آنها دارابودن چشمه های آب معدنی جلوه خاصی به این جزیره داده است. درونمایه این چشمه از دسته کشش های گردشگری قشم است که از رسوبات یکتا گوری دارای ضخامت حدود یکصدمتر، پوشاننده نهشته‌های انیدریت و نمک‌های مربوط به سازند گچساران است که با توجه به دانسته‌ها، ستبرای حدود 1400 متر دارد. برای اینکه این عارضه طبیعی را از نزدیک تجربه کنید از خدمات ویزه تور قشم برای سفر به قشم و مشاهذه این چشمه طبیعی جزیره قشم بهره مند شوید. چشمه گوری قشم چشمه بی همتا گوری قشم چشمه آب معدنی گوری قشم چشمه کارگه قشم چشمه معدنی سولفوره و شور کارگه در میانه و هسته مرکزی ساختار تاقدیسی مجاور بندر ماهیگیری سلخ (میدان گاز طبیعی سلخ، سرشناس به برهوت) واقع شده‌است. آب این چشمه (چند لیتر در ثاینه) پس از نهشته شدن بخشی از مواد معدنی سیاهرنگ همراه در محل تظاهر، مایه تغذیه بیشتر آب شور در آبرهه موجود این محل بوده و در گوشه ‎ها و بستر آبراهه تازه نیز رسوبات فراوان نمک گذاشته می‌شود. تور قشم آماده ارائه خدمات برای مسافرینی است که قصد تجربه این چشمه بی نطیر قشم را دارند. چشمه کارگه قشم چشمه آب معدنی گیرا کارگه قشم چشمه کارگه معدنی قشم منبع: تورکیش-تورمشهد


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

گردشگری

- |

مرکزیbestofday

گلکسی اس 8


انتشار مشخصاتی از چیپست اگزینوس 8895 در گلکسی اس 8 بر بنیاد شنیده ها سامسونگ قصد دارد همانند سال 2016، تلفن های هوشمند سری S خود را به پردازنده هایی از دو کمپانی گوناگون مجهز کند. یکی از این گونه پردازنده اسنپ دراگون 835 است که بدست کوالکام فرآوری خواهد شد و دیگری نیز اگزینوس 8895 خواهد بود که بدست سامسونگ ساخته می شود. پیش از این برخی از مشخصات فنی اسنپ دراگون 835 بدست کوالکام منتشر شده بود و دیگر توضیحات درباره هنگام نیز به نمایشگاه CES 2017 موکول شد. اما از جزئیات مدل Exynos 8895 اطلاعاتی در دسترس نبود. با این حال وب سایت GSMArena به نقل از منابع چینی اطلاعاتی از این SoC به دست آورده است. در ماه های گذشته شایعه شده بود که بسامد هسته در اگزینوس 8895 بر روی 4 گیگاهرتز تنظیم خواهد شد اما مشخصات منتشر شده این ادعا را رد می کنند. همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید SoC جدید سامسونگ با به کارگیری فرآیند 10 نانومتری ساخته خواهد شد که همانند اسنپ دراگون 835 می باشد. همچنین یکتا پردازنده مرکزی دارای هشت هسته خواهد بود که 4 باره از آنها از گونه M2 و ساخت خود سامسونگ و چهار شماره دیگر از گونه Cortex-A53 و ساخته شده بدست ARM می باشند. بسامد هسته های A53 بر روی 1.7 گیگاهرتز تنظیم شده است اما درست از همینجا نکات بسیار جالبی به چشم می خورد. ظاهرا سامسونگ دو نسخه گوناگون از اگزینوس 8895 فرآوری خواهد کرد. یکی از آنها با نام 8895M و دیگری 8895V شناخته می شوند. بر بنیاد اطلاعات موجود در جدول، دو تفاوت بزرگ میان این دو نسخه هستی دارد. نخست آنکه چهار هسته M2 ساخت سامسونگ در مدل M در بسامد 2.5 گیگاهرتز کنش خواهند کرد در حالی که این هسته ها در مدل V دارای بسامد کاری 2.3 گیگاهرتز می باشند. تفاوت دوم به یکتا پردازش گرافیکی باز می گردد. GPU به کار رفته در هر دوی این پیکربندی ها از گونه Mali-G71 است اما مدلی که در نسخه M به کار گرفته می شود دارای 20 هسته و مدل موجود در نسخه V دارای 18 هسته پردازشی می باشند و با این حال بسامد کاری هر دوی آنها 550 مگاهرتز است. از دیگر مشخصات فنی مشترک اگزینوس 8895 در نسخه های M و V می توان به پشتیبانی از RAM به چهره LPDDR4، حافظه UFS 2.1، پشتیبانی از نمایشگر 4K و LTE Cat.16 اشاره کرد. به گفته سامسونگ نخستین دستگاه هایی که از این SoC کاربرد می کنند در سه ماهه دوم سال 2017 وارد بازار خواهند شد که باز هم نشانه ای دیگر از دیرکرد در عرضه گلکسی اس 8 و موکول شدن هنگام به ماه آوریل است.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

دانلود دستورالعمل اجرایی ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه نوروز 1396


ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در روز دوشنبه گذشته نگار 95/9/15 با حضور سرکار خانم دکتر احمدی پور ، دستیار رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری دستورکار اجرایی ساماندهی و پیشروی کردن خدمات سفر ویژه نوروز 96 (طرح نوروزی) را تصویب کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

فرهنگی

-

گردشگری

-

پزشکی و سلامت

-

دانلود

- |

مرکزیbestofday

بهشت محلات


فروشگاه بهشت در محلات، با متراژ 220 متر در 1 طبقه، با گنجه فروشگاهی و یخچال فروشگاهی این شرکت در تاریخ 17/08/13955 با مراسمی با شکوه و پیشباز بی همتا مردم گشایش شد. به علت پیشباز بسیار مردم،تنوع محصولات و گونه چیدمان در این فروشگاه، راه اندازی طبقه دوم و باشگاه مشتریان در ماه های پدران جزو برنامه صاحبان این فروشگاه پیمان گرفته است.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 25 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

حضور امید نعمتی خواننده گروه پالت در خندوانه


برنامه خندوانه شبکه نسیم امشب سه شنبه 7 دی ماه میزبان، امید نعمتى است. امید نعمتى خواننده گروه پالت است،که پیش از این و در فصل سوم قطعاتى را در برنامه خندوانه اجرا کرده بود. برنامه خندوانه امشب ساعت 23 از شبکه نسیم پخش می‌ شود نعمتی به تازگی به همراه گروه پالت تیتراژ سریال «لیسانسه‌ها» به کارگردانی سروش صحت را اجرا کرده‌ است. نعمتی به همراه گروه پالت برای نخستین بار برای نمایش «روایت ناتمام یک فصل» به کارگردانی هومن سیدی که در 1391 به روی صحنه رفت آهنگ ساخت و سپس آهنگ والس شماره یک را منتشر کرد. این گروه پس از مدتی آلبوم «آقای بنفش» را در شهرکتاب مرکزی منتشر کرد که با پیشباز روبرو شد. چند ماه پس در پایان فیلم «ماهی و گربه» ترانه‌ای به نام «باد مارا با خود خواهد برد» را اجرا کردند. برنامه «خندوانه» ساعت 23 از شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 25 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

هنری

-

فیلم و سریال

-

موسیقی

- |

مرکزیbestofday

پاورپوينت مشارکت مرکزي در کنترل حرکتي(درس يادگيري و کنترل حرکتي)


پاورپوینت همکاری مرکزی در مهار حرکتی(درس یادگیری و مهار حرکتی)


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 26 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

گزارش کارآموزي الکترونيک در کارخانه ماشين سازي اراک


گزارش کارآموزی الکترونیک در کارخانه ماشین سازی اراک


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 28 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

این قصه سر دراز دارد!


پیامک گردانیدن ی گذرنامه و کوچ اومده که اطلاعاتی که امروز برای شما ثبت شده با اطلاعات پیشین تون تطابق نداره.... و باید با همه مدارک به شعبه ی مرکزی برم... بعله! اینم از ماجراى گذرنامه من که انگار عزمش رو جزم کرده طولانی شه و به این زودی هام حل نشه!


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 28 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزیbestofday

کنترل پنل دیزل ژنراتور چیست و چطور کار میکند ؟


هر تکه پیچیده از ماشین آلات به یک واسط کاربری جهت مهار درست نیازمند است . رابط کاربری یا همان مهار پنل ( Control panel ) پل ارتباطی کاربر با دستگاه می باشد که از راه هنگام کاربر می تواند دستگاه باره نظر خود را روشن یا خاموش نموده و یا دیگر عملیات های های هنگام را باره بازبینی و بررسی قرار دهد . از موارد مهم که در مهار پنل دیزل ژنراتور های اکثر بدان بیشتر توجه می شود عبارت است روشن و خاموش شدن دستگاه و میزان ولتاژ خروجی – میزان آمپر می باشد. دگرگونی ها در سیستم های الکترونیکی ، مانند ژنراتور دیزلی بدست نوسات و سیگنال های الکتریکی قابل سنجش می باشد . این سیگنال ها بدست یک سری ابزار الکتریکی از تمام دستگاه ( ژنراتور دیزلی ) گردآوری می شود در پردازش گر مرکزی باره محاسبه و مهار پیمان می گیرد . پردازش حاصل بر روی شمار اندکی از پارامتر های ویژه انجام می شود. هر گونه دگرگونی ها دستگاه با توجه به این پارامتر ها قابل بازبینی می باشد . این سری از مقالات مربوط به راه اندازی دیزل ژنراتور میباشد . مهار پنل دیزل ژنراتور چیست ؟ از لحاظ ظاهری مهار پنل گردآور ای از ابزار کنترلی است که میزان ولتاژ و آمپر را نشان می دهد . که برای جلوگیری از ضربه و محافظت از عوامل جوی مانند باران ، برف این ابزار ها در تو یا درون یک جعبه فلزی پیمان می دهند . این پانل ها در دیزل ژنراتور های کوچک می توانند بروی بدنه ژنراتور دیزلی قرار گیرند . پانل مهار برای دیزل ژنراتور های بزرگتر صنعتی شدنی است بر روی دیوار در کنار دیزل ژنراتور نصب شود . پانل مهار معمولا دارای دکمه ها و یا سوئیچ هایی است که برای مدیریت دیزل ژنراتور در موارد خاص باره کاربرد پیمان می گیرد . سوئیچ ها و ابزار سنجش معمولا بر بنیاد قابلیت گروه بندی می شوند. این مایه می شود پانل ساده و امن برای کاربرد یک اپراتور و اشتباه را به کمینه می رساند. مهار پنل دیزل ژنراتور چگونه کار می کند ؟ کنترل پنل دیزل ژنراتور از ابزار های متعددی برای مهار و بازبینی اجزای گوناگون دیزل ژنراتور کاربرد نموده است از این ابزار برای میزان فشار روغن موتور ژنراتور ، درجه گرما آ سرد کننده نیز کاربرد می شود پانل های مهار را می توان با سوئیچ انتقال خودکار (ATS) برای حفظ ادامه نیرو الکتریکی ترکیب شده است. تشخیص قطع برق هنگامی که شبکه شما با قطعی روبرو است بدست این بخش چهره می گیرد . بدست این سیگنال های مهار پنل موتور ژنراتور آغاز به تکاپو می اندازد . بسته به گونه دیزل ژنراتور باره کاربرد ، شدنی است کنترل پنل گرمکن ( موتور دیزل) برای زمانی تنظیم شود و پس از هنگام ژنراتور با به کارگیری استارتر خودکار ، آغاز به کار می نماید .


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 28 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

فناوری

- |

مرکزیbestofday

اطلاعیه شماره 95/18


بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی نشان دهنده کارایی زبانه های پرفشار شمالی از فردا شنبه 95/10/4 تا یکشنبه 95/10/5 در جنوب کشور است که سبب ناپایداری هوا در برخی نقاط استان هرمزگان خواهد شد. این ناپایداری ها در مناطق شرقی و مرکزی استان بصورت وزش باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک و مواج شدن دریا به ویژه تنگه هرمز خواهد بود. شدت تکاپو از صبح تا نیمروز شنبه پیش بینی می شود که شکیبیدن افزایش موقتی گردوغبار و کاهش دید ستانی دور از چشمداشت نیست. پیشنهاد می شود با توجه به مواج شدن تنگه هرمز تمهیدات لازم صورت گیرد.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 29 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

مرکزی
copyright © 2017 by www.BestOfDay.ir
خانه | خبر خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | ویدئو کلیپ | فروشگاه | وبلاگ خوان | درباره ما | دانلود نرم افزار
آخرین کلمات جستجو شده توسط کاربران گوگل
اهنگ عاشقش بودم عاشقم بوداونم منو میخاست فقط مال من بود دانلود فول ترانه های فاطمه غرار سیم کارت 0990 دانلود اهنگ غمگین عاشقش بودم عاشقم بود دانلود رایگان مسابقات رسلمنیا 32 به صورت جداگانه ساعت پخش فیلم های شبکه جم تی وی پنجره باز میشود بوی بهار میرسد mp3 محمود نگهداری دانلود آهنگ اسنوپ داگ smok weed evry day ترجمه آهنگ عمری ابتدا تامر حسنی دانلود آهنگ اسنوپ داگ smok weed evry day متن و ترجمه اهنگ ای هیت یو ای لاو یو سریال کارا سودا قسمت 36 دانلود آهنگ مهستی خیلی قدیمی دانلود آهنگ میانی سریال ماندگار دانلود آهنگ عاشقش بودم عاشقم بود اونم منو میخواست فقط مال من بود دانلود آهنگ بشیر وفا گل بیگم دانلوداهنگ بدون کلام فقط باتوعشقم آهنگ هندیkhuda gawah اهنگ سلنا اه لاو لاویو سوم بیبی دانلودرمان شرط زندگیمون فیلم بنی افت قسمت اول ترکیه دانلود آهنگ افغانی از نوید فروغ دانلود برنامه ماهواره یاهست برای اندروید دانلود برنامه ماهواره یاهست برای اندروید اهنگ مراد بز گون آگاردی معرفی فول آلبوم پیتبول 2016 دانلود فیلم twilightدوبله فارسی فرشاد آزادی سیزاده گیان. سیزاده متن اهنگ تبریک اشوان دنلود آهنگ های لیلا فرهر تلکرام کلیپاشبزی گلچین آهنگ های شاد مهستی joapp حک شده موزیک ویدیوی اوه لیلی قوچعلی دانلود اهنگ علی موسی زاده به خواستگاریم بیا دانلود آهنگ ابراهیم ارکال جانسی Infinite Skills - Learning Autodesk Autocad Electrical 2014 Mac Cheap Price. Original software for cheapest price ever. Trusted Online OEM Store! دانلوداهنگ یاسر عبدول وهاب ادانل وکیت اهوای دانلودآهنگ حواست نیست مصطفی مهدی درشب کوک دانلودآهنگ حواست نیست مصطفی مهدی درشب کوک دانلود آهنگ مجتبی دربیدی دست دست کن آره میخوامت آهنگ بی کلام ای معلم جاودانگی نام الینا ورضا پروفایل دانلود سرود بی کلام معلم ای فروغ جاودانی دانلود اهنگ جدید ابی قیامت رمان ابنبات چوبی جلد دوم موبایل ٠٩٩٠ دانلود رمان یک نفس هوای تو با فرمت apk دانلود رمان یک نفس هوای تو با فرمت apk