بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

وبلاگ خوان »

مطالب استان مازندرانbestofday

لنگرگاه


جواب سوال رو باید در انبار پیدا کنم. در تاریکی مطلق. در شب تاریک. حدود شش ساله که دنبالت میگردم. نزدیک تر از چیزی که هستی باید باشی. من اشتباه رفتم اما. زیر نور چراغ. در کوچه. تو اینجا نیستی. در کوچه نیستی. خانه ای. جایی که هستی خانه است. تو خانه ای.
منبع : در بهشت اکنون!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی97:


بودجه بندی کنکور تجربی97 اکثر داوطلبان در بودجه بندی کنکور 97 برای همه مباحث و همه سوالات کنکور 97 به یک اندازه ارزش قائل می شوند،یعنی به همه سوالات به یک اندازه اهمیت می دهند. در حالی که دانش آموزانی کامیاب می شوند که همه دروس و مباحث هنگام را به ترتیب نخستینگی ارزش گذاری کنند. ارزش مباحث در جدول برنامه ریزی کنکور را چگونه مشخص کنیم؟ وقتی درباره ارزش و اهمیت مباحث در بودجه بندی کنکور گفتگو می کنیم، منظور ما ارزش جستار از دیدگاه طراح سوال است،ممکن است مبحثی برای شما بسیار گیرا و مهم باشد، اما از نظر طراح سوال جستار بی اهمیتی است،پس ارزش هر مبحث، به سوال خیز بودن هنگام بستگی دارد. نکاتی در تشخیص ارزش مباحث در برنامه ریزی درسی97 : مهم ترین نکته در تشخیص مهم بودن جستار برنامه ریزی تحصیلی97 ، باید بفهمیم کدام بخش از کتاب اهمیت دارد و منابع کنکور 97 کدام اند؟ فهمیدن این نکته بستگی به تکرار هنگام جستار در سوالات کنکور 97 دارد. مبحثی مهم است که درصد بیشتری از سوالات کنکور 97 را به خود برگزیدن دهد. به سرنویس نمونه جستار مشتق و کاربرد، 5 تا 6 سوال را در بودجه بندی کنکور تجربی به خود برگزیدن داده است. این باور بی گمان اشتباه است، مباحثی که در برنامه ریزی کنکور نیامده است بی اهمیت است این باور که اما وقتی زمان شما اندک است و روی مباحث چیرگی کامل را دارید، سراغ مباحث بی اهمیت در جدول برنامه ریزی کنکور نروید. بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی97: در بودجه بندی درس فیزیک چند نکته قابل ذکر است: جستار نور هندسی: از این جستار در 10سال تازه به یک اندازه سوال طرح می شود. جستار نوسان، موج های مکانیکی و صوت: این مباحث بسیار مهم است. زیرا در 10 سال تازه در کنکور 5 تا 6 سوال را به خود برگزیدن داده است. جستار انرژی فیزیک 1: این جستار از کم اهمیت ترین مباحث در کنکور بوده اند. بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی97: در بودجه بندی ریاضی 97چند نکته قابل ذکر است: مباحث معادلات مشتق و کاربرد آن، هندسه 1: این مباحث از با اهمیت ترین مباحث کنکور تجربی است و تعداد سوالات هنگام 4 الی 6 سوال در کنکور می باشد. مباحث معادله مثلثاتی، آنالیز ترکیبی، رشد و نزول: این مباحث از کم اهمیت ترین مباحث در کنکور می باشد. بودجه بندی زیست کنکور تجربی97: در بودجه بندی زیست 97 چند نکته قابل ذکر است: مباحث گردش مواد و ژنتیک: این مباحث از بیشترین اهمیت در کنکور برخوردارند و 2 الی 4 سوال را به خود برگزیدن می دهند. جستار مولکول زیستی: از این جستار در بودجه بندی کنکور تجربی97 ، 5 سال تازه سوالی مطرح نشده است. نکته: بودجه بندی کنکور 97 تجربی پس از برگزاری کنکور اعلام خواهد شد. بودجه بندی همگانی کنکور 97 : دروس همگانی دربرگیرنده بودجه بندی ادبیات97، بودجه بندی عربی97، بودجه بندی دین و زندگی 97و بودجه بندی زبان انگلیسی 97 می باشد. این دروس برای داوطلبان تمام رشته ها با اهمیت است. چرا باید به بودجه بندی کنکور 97 توجه کنیم؟ آگاهی از گونه سوالات و بودجه بندی 97 ، شما را به سمت برنامه ریزی درسی و هدفمندی بهتر هدایت می کند. بیشتر دانش آموزان وقت خود را صرف دروس اختصاصی می کنند،بنابراین به خواندن دروس همگانی رغبتی نشان نمی دهند،در صورتی که با کسب ترازهای کنکور97 خوب در دروس همگانی 97می توانند به بهتر شدن رتبه خود کمک کنند. جهت دهی درست و کیفیت مطالعه شما نیز با توجه کردن به بودجه بندی سوالات افزایش می یابد. برای پاسخگویی به دروس همگانی باید به تعداد سوالات و مهلت زمان پاسخگویی هنگام توجه ویژه داشته باشید. درس ادبیات همگانی کنکور97 ضریب 4 دارد و دارای 25 سوال می باشد.مهلت زمان پاسخگویی به سوالات درس ادبیات 18 دقیقه می باشد. درس دین و زندگی کنکور97 ضریب 3 دارد و دارای 25 سوال می باشد،مهلت پاسخگویی به این درس 17 دقیقه می باشد. درس های عربی و زبان هر دو به طور جداگانه در کنکور دارای 25 سوال می باشد و ضریب هنگام ها 2 می باشد،مهلت پاسخگویی به هرکدام از این دو درس 20 دقیقه می باشد. راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوره تحصیلی درخت دانش: شماره تماس:***** کانال تلگرام : http://t.me/derakhte-danesh اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش درخت دانش
منبع : درخت دانش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

مازندران

bestofday

بودجه بندی کنکور تجربی 97


بودجه بندی کنکور تجربی97 اکثر داوطلبان در بودجه بندی کنکور 97 برای همه مباحث و همه سوالات کنکور 97 به یک اندازه ارزش قائل می شوند،یعنی به همه سوالات به یک اندازه اهمیت می دهند. در حالی که دانش آموزانی کامیاب می شوند که همه دروس و مباحث هنگام را به ترتیب اولویت ارزش گذاری کنند. ارزش مباحث در جدول برنامه ریزی کنکور را چگونه مشخص کنیم؟ وقتی درباره ارزش و اهمیت مباحث در بودجه بندی کنکور گفتگو می کنیم، منظور ما ارزش جستار از دیدگاه طراح سوال است،ممکن است مبحثی برای شما بسیار گیرا و مهم باشد، اما از نظر طراح سوال جستار بی اهمیتی است،پس ارزش هر مبحث، به سوال خیز بودن هنگام بستگی دارد. نکاتی در تشخیص ارزش مباحث در برنامه ریزی درسی97 : مهم ترین نکته در تشخیص مهم بودن جستار برنامه ریزی تحصیلی97 ، باید بفهمیم کدام بخش از کتاب اهمیت دارد و منابع کنکور 97 کدام اند؟ فهمیدن این نکته بستگی به تکرار هنگام جستار در سوالات کنکور 97 دارد. مبحثی مهم است که درصد بیشتری از سوالات کنکور 97 را به خود برگزیدن دهد. به سرنویس نمونه جستار مشتق و کاربرد، 5 تا 6 سوال را در بودجه بندی کنکور تجربی به خود برگزیدن داده است. این باور بی گمان اشتباه است، “ مباحثی که در برنامه ریزی کنکور نیامده است بی اهمیت است ” این باور که اما وقتی زمان شما اندک است و روی مباحث چیرگی کامل را دارید، سراغ مباحث بی اهمیت در جدول برنامه ریزی کنکور نروید. بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی97: در بودجه بندی درس فیزیک چند نکته قابل ذکر است: جستار نور هندسی: از این جستار در 10سال تازه به یک اندازه سوال طرح می شود. جستار نوسان، موج های مکانیکی و صوت: این مباحث بسیار مهم است. زیرا در 10 سال تازه در کنکور 5 تا 6 سوال را به خود اختصاص داده است. جستار انرژی فیزیک 1: این جستار از کم اهمیت ترین مباحث در کنکور بوده اند. بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی97: در بودجه بندی ریاضی 97چند نکته قابل ذکر است: مباحث معادلات مشتق و کاربرد آن، هندسه 1: این مباحث از با اهمیت ترین مباحث کنکور تجربی است و تعداد سوالات هنگام 4 الی 6 سوال در کنکور می باشد. مباحث معادله مثلثاتی، آنالیز ترکیبی، رشد و نزول: این مباحث از کم اهمیت ترین مباحث در کنکور می باشد. بودجه بندی زیست کنکور تجربی97: در بودجه بندی زیست 97 چند نکته قابل ذکر است: مباحث گردش مواد و ژنتیک: این مباحث از بیشترین اهمیت در کنکور برخوردارند و 2 الی 4 سوال را به خود اختصاص می دهند. جستار مولکول زیستی: از این جستار در بودجه بندی کنکور تجربی97 ، 5 سال تازه سوالی مطرح نشده است. نکته: بودجه بندی کنکور 97 تجربی پس از برگزاری کنکور اعلام خواهد شد. بودجه بندی همگانی کنکور 97 : دروس همگانی دربرگیرنده بودجه بندی ادبیات97، بودجه بندی عربی97، بودجه بندی دین و زندگی 97و بودجه بندی زبان انگلیسی 97 می باشد. این دروس برای داوطلبان تمام رشته ها با اهمیت است. چرا باید به بودجه بندی کنکور 97 توجه کنیم؟ آگاهی از گونه سوالات و بودجه بندی 97 ، شما را به سمت برنامه ریزی درسی و هدفمندی بهتر هدایت می کند. بیشتر دانش آموزان وقت خود را صرف دروس اختصاصی می کنند،بنابراین به خواندن دروس همگانی رغبتی نشان نمی دهند،در صورتی که با کسب ترازهای کنکور97 خوب در دروس عمومی 97می توانند به بهتر شدن رتبه خود کمک کنند. جهت دهی درست و کیفیت مطالعه شما نیز با توجه کردن به بودجه بندی سوالات افزایش می یابد. برای پاسخگویی به دروس همگانی باید به تعداد سوالات و مهلت زمان پاسخگویی آن توجه ویژه داشته باشید. درس ادبیات همگانی کنکور97 ضریب 4 دارد و دارای 25 سوال می باشد.مهلت زمان پاسخگویی به سوالات درس ادبیات 18 دقیقه می باشد. درس دین و زندگی کنکور97 ضریب 3 دارد و دارای 25 سوال می باشد،مهلت پاسخگویی به این درس 17 دقیقه می باشد. درس های عربی و زبان هر دو به طور جداگانه در کنکور دارای 25 سوال می باشد و ضریب هنگام ها 2 می باشد،مهلت پاسخگویی به هرکدام از این دو درس 20 دقیقه می باشد. راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوره تحصیلی درخت دانش: شماره تماس:***** کانال تلگرام : http://t.me/derakhte-danesh اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش
منبع : درخت دانش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

مازندران

bestofday

ثبت نام دانشگاه های علمی کاربردی مازندران 96 - 97


جهت مشاوره تخصصی نام نویسی دانشگاه های علمی کاربردی مازندران 96 - 97 کافیست با تلفن ثابت با شماره***** و یا با موبایل همراه نخست با شماره 99225595 تماس بگیرید. تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی روزها تعطیل ) دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران یکی از دانشگاه هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح چیرگی شاغلین بخش های گوناگون اقتصادی و بالا بردن چیرگی های پیشه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسیی مینمایند.. همانگونه که در نوشتار راهنمای نام نویسی دانشگاه علمی کاربردی گفته شد. هرساله دانشگاه علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین نام نویسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی به چهره اینترنتی و از راه سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که دانشگاه علمی کاربردی پیشینه نام نویسی حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر هنگام داریم تا توضیحاتی درباره روش ، زمان و شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 برای شماا مخاطب عزیز ارائه نماییم. شرایط نام نویسی بدون کنکور علمی کاربردی مازندران 1)داشتن مدرک کاردانی دانشگاه ها و بنیاد های آموزش عالی باره تایید وزارت علوم و یا داشتن کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و پیشه ای وزارت اموزش و پرورش 2)داوطلبین سهمیه آزاد توانا خواهند بود بر حسب ضوابط بدون به دیده داشتن سرنویس مدرک کاردانی خود و بر پایه دلبستگی مندی به هر یک از رشته های تحصیلی در این پذیرش ،ثبت نام و گزینش رشته می نماید . 3)دانشجویان مقطع کاردانی در چهره پذیرفته شدن در زمان نام نویسی علمی کاربردی ،می بایست مدرک تحصیلی خود را به مرکز آموزشی مربوطه ارائه نمایند. 4)داوطلب می بایست در زمان نام نویسی شرایط مربوط به وظیفه همگانی را دارا باشد شما درخواست کننده گرامی ،قادر خواهید بود با عضویت در کانال تلگرام علمی کاربردی به طور ریزبین از زمان نام نویسی علمی کاربردی با خبر شوید . با توجه به اینکه در فرم نام نویسی علمی کاربردی مازندران با اصطلاحاتی از قبیل سهمیه های بومی،داوطلب آزاد ،داوطلب شاغلین ، سهمیه رزمندگان و ایثارگران روبرو خواهید شد که می بایست یکی از آنها را گزینش نمایید. به شما پیشنهاد می نماییم پیش از نام نویسی در دانشگاه های علمی کاربردی مازندران برای آگاهی از میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی و آدرس دانشگاه های علمی کاربردی با به کارگیری شماره تلفن صدای رایزن رایزنی نمایید رشته های نام نویسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مازندران یکی از انگیزه ها اینکه دانشگاه علمی کاربردی مازندران اصولا میان متقاضیان پر پیرو میباشد ، این جستار است که تنوع رشته های تحصیلی بسیار بالایی در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی میباشد.نکته دیگری که در دانشگاه علمی کاربردی حائز اهمیت میباشد این است که برای همگی داوطلبان با هر مدرک و هر رشته ای امکان گزینش در رشته های دیگر خواهد بود. توجه داشته باشید که هنگام دسته از داوطلبینی که بدون توجه به رشته تحصیلی و گونه مدرک کاردانی خود نام نویسی مینمایند ، میبایست تمام دروس پیش نیاز یا جبرانی رشته قبولی را با نظر گروه آموزشی مربوط و مطابق با سر فصل برنامه مصوب بگذرانند. برای نگریستن کامل لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی کلیک کنید. به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم برای آشنایی هرچه بیشتر با شرایط نام نویسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی کاربردی را مطالعه کنید. منبع : نام نویسی دانشگاه های علمی کاربردی مازندران 96 - 97 شماره تلفن صدای رایزن - هزینه صدای رایزن - مشاوره کنکور تلفنی - رایزن تحصیلی تلفنی رایگان - رایزن تحصیلی بزرگتر - شماره تلفن مشاوره تحصیلی
منبع : مشاور تحصیلی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

مازندران

bestofday

آوارگی و چادر نشینی خانواده‌ای در مرکز شهر ساری + تصاویر


در دنیای پرهیاهوی شهری در کنار ساختمان های سر به فلک کشیده و خانه های پرشکوه مرکز شهر هنوز خانواده هایی هستند که زیر بار زور و به خاطر بیشترخواهی و دارایی پرستی برخی،از خانه های شان رانده می شوند تا پول پرستان برج های خودرا برروی اشک و آه خانواده هایی بسازند که دارایی شان را از راه کارگری،نان خشک خوردن و خاک تنفس کردن به دست آوردند و سند ازآنش شان راستی گفتاری میان خان و کارگر بوده است. تارنمای روستای مرگاب
منبع : تارنمای روستای مرگاب
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

فایل گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی ..


فایل گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی .. دانلود گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 38 فهرست : سپاسگزاری پیشگفتار شناسایی پروژه پژوهش ها ژئوتکنیک فونداسیون پروژه آب پاشی روی بتن مگر طرح درهمی و بتن ریزی ویبره کنش آوری و نگه داری بتن ستون تیرها ژوئن میلگردهای تقویتی اجرای کنسول (Slab ) بتن ریزی اجرای پله خشت چینی دیوار دو جداره نعل درگاه سقف دروغین تاسیسات پژوهش ها ژئوتکنیک اهداف ... دریافت فایل
منبع : نیکو فایل 2
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

ساعت دیواری موش کارتونی جری مخصوص اتاق کودکانه


خرید اینترنتی پستی ساعت دیواری موش کارتونی جری ویژه اتاق کودکانه رنگ نارنجی بهترین مدل ساعت دیواری برای اتاق کودکان شرح مشخصات کامل ساعت دیواری کودکانه : درجه کیفیت: عالی ضخامت:3 میلیمتر جنس پلکسی گلاس درخشان گونه موتور تیک تاکی تایوانی مقاوم در برابر نم و نور شستشوی آسان ابعاد:35*26 سانتی متر دیگر برتری های خرید ساعت دیواری جری از فروشگاه ونجو در بسته بندی کارتون سایز 30 در 30 راهنمای نصب ساعت برای شما ارسال می شود تنها کافیست با یک پارچه نمناک روی ساعت را تمیز کنید دارای برچسب ضد خش ساعت جهت جلوگیری از خش بها فروش ساعت دیواری موش کارتونی : 45000 تومان فروشگاه اینترنتی ونجو
منبع : فروشگاه اینترنتی ونجو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

تلویزیون ال جی LG 32LH512U


تلویزیون ال جی LG 32LH512U تصویر جادویی تصویراین تلویزیون به شما این امکان را می دهد تا به راحتی عناصر بصری مانند سطح سیاه رنگ، رنگ، روشنی و سطوح نور پس زمینه را تنظیم کنید.از بازی های موجود در این تلویزیون ال جی لذت ببرید. تلویزیون ال ای دی LG 32LH512U دارای یک طراحی درخشان است .این تلویزیون تصاویر را با روشنی تصویر تا 1366 x 768 پیکسل ارائه می دهد. این تلویزیون به چهره LED طراحی شده است. این تلویزیون کارآمد انرژی 32 اینچ با به کارگیری نور پس زمینه LED به شما یک تصویر روشن ارائه می دهد. ویژگی تصویر Picture Wizard III این تلویزیون ال جی شما به شما این امکان را می دهد که سطح سیاه و سفید رنگ، رنگ، روشنی و نور پس زمینه را به طوری که شما لذت کافی ببرید. علاوه بر ارائه ویژگی های استاندارد مانند Deinterlacing و upscaling، سه گزینه افزایش را فراهم می کند که به بهبود کیفیت تصویر کمک کند. صفحه نمایش 32 اینچ LED برای ارائه تصاویر با کیفیت و پخش 1366 × 768 برای پخش رسانه های HD جهت نگریستن و خرید این فرآورده به فروشگاه پولوتک مراجعه فرمایید بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
منبع : بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

مازندران

bestofday

تلویزیون فورکی سونی SONY 55X8000E


تلویزیون فورکی اسمارت سونی SONY 55X8000E Sony 4K HDR کیفیت تصویر Sony 4K HDR این تلویزیون در همه برنامه های مرد دلبستگی تان که تماشا می کنید روشنی ، رنگ و کنتراست با بیشینه کیفیت و توان می توانید نگریستن کنید.این تلویزیون زیبا و ظریف می باشد. تکنولوژی HDR 4K کیفیت تصویردراین تلویزیون با درخشندگی روشنی فورکی و روشنایی و رنگ HDR قسمت هایی از تصویر که پیشتر در سایه تاریک و نور خورشید پنهان بود هم اکنون با روشنی بی اندازه و جزئیات عالی دیده می شود. پردازش تصویر فناوری 4K X-Reality PRO کیفیت هر پیکسل را به روشنی عالی افزایش می دهد . پیکسل ها بررسی می شوند و تصاویر را زیباتر و راستین تر جلوه می دهند . طیف گود و با گستره زیادی از تکنیک های کاهش نویز کاربرد شده بدست 4K X-Reality PRO به تصاویر کمک می کند تا شفاف و روشن تر شوند . با این موتور تصویرمیتوان نگریستن کرد که مناظر روشن تر، نرمتر و زنده تر می شوند .Google Cast با به کارگیری این فناوری در تلویزیون سونی مدل x8000e55 می توان از فیلم ها و بازی ها در صفحات بزرگ لذت برد.این فناوری این امکان را به شما می دهد که به چهره بی سیم تصاویررا از تلفن Android و سیستم عامل موبایل یا رایانه خود به صفحه تلویزیونتان انتقال دهید.ClearAudio + با به کارگیری این فناوری صدا کاملا بهینه شده و فناوری های صوتی بررسی می شوند و می توانید از آهنگ های صوتی که گوش می دهید روشنی عالی و جلوه های موسیقی پس زمینه لذت ببرید . جهت نگریستن و خرید این فرآورده به فروشگاه پولوتک مراجعه فرمایید بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
منبع : بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

مازندران

bestofday

فرشی از جنس نورLED


فرشی از جنس نور شرکت فیلیپس به تازگی با همکاری شرکت Desso فرش هایی را با کیفیت بالا که در قالب هنگام از LED برای انتقال نور کاربرد نموده است که میتواند پیام های مهم و نشانه ها را برای عموم نمایش دهد. قالیشویی اینگونه فرشها باید چگونه باشد؟ از آنجاییکه که این پروژه در مراحل ابتدایی است، هیچ یک از شرکت ها درباره جزییات این فرش ها حرفی نزدند و حتی نام رسمی برای هنگام گزینش ننموده اند. اما چیزی که مشخص است با برنامه ریزی انجام شده از این LED های درخشان برای نمایش دادن پیام های هشداری مهم و نشانه ها و نشانه ها مانند تابلوهای تبلیغاتی کاربرد میتوان کاربرد نمود. هدف از این کار این است که در محل های پر ترافیک به جای نشانه ها و اعلامیه های معمول و در برخی از ساختمان های پر رفت و آمد مانند فرودگاه ها و شرکت ها از این گونه فرش ها کاربرد گردد. برتری کاربرد این فرش ها شلوغ نشدن دیوار ها برای نصب تابلو اعلانات و عدم نصب تابلو های ایستاده خواهد بود. همچنین این سیستم روشنایی مایه جلب توجه بیشتر مردم در هنگام راه رفتن برای به کارگیری نشانه ها و نشانه ها خواهد بود.این فرش ها از لحاظ روانی نیز با انتقال نور ملایم به محیط کاملا جدا از دیگر نشانه های معمولی خواهد بود. پس از راه اندازی خط فرآوری این گونه فرش ها با ابعاد و رنگ های گوناگون در دسترس خواهد بود. منبع: noorpars.com "واحد پژوهش و گسترش قالیشویی ادیب" جهت ثبت سفارش آنلاین در هریک از شعبات قالیشویی ادیب همین حالا اقدام کنید. کارخانه قالیشویی ادیب
منبع : کارخانه قالیشویی ادیب
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

مازندران

bestofday

تلویزیون فورکی سونی 55X8500E


تلویزیون فورکی اسمارت سونی SONY 55X8500E جزئیات را طبیعی تر، راستین تر، گستره رنگ بیشتر، نشان می دهد.همچنین روشنایی تصویر را نیز بهبود می بخشد.کیفیت تصویر این تلویزیون با درخشندگی روشنی فورکی و روشنایی و رنگ و جزئیات. HDR تصاویر پر از روشنی وجزئیات می باشد.تکنولوژی TRILUMINOS ™ با نور پس زمینه ویژه گسترش یافته به طور انتخابی رنگ ها را در یک طیف وسیع تر رنگ می کند. به طریکه بیش از اندازه گیرا و غیر طبیعی نباشند.و از تصویر زنده لذت خواهید برد.این تلویزیون دارای دو بلندگوی 10 وات می باشد.می توان به فناوری های ClearAudio+، موتور صوتی DSEE، صدای فراگیر S-Force Front Surround و Clear Phaseکه به بهبود صدا کمک می کنند اشاره نمود.طراحی شده بر روی تصویر با به کارگیری این فناوری میتوانید کابل های خود را به کمینه برسانید. این تلویزیون در یک قاب آلومینیومی باریک نشان داده می شود.سیم ها را در جلو و عقب به چهره هوشمندانه مدیریت می کند.تکنولوژی Super Bit Mapping ™ 4K HDR این فناوری در تلویزیون سونی مدل X8500E55 یک تصویر طبیعی را ایجاد می کند. با پردازش سیگنال نیرومند 14 بیتی و با کمترین رنگ بندی نقاط کلفت رنگی را ارائه می دهد .تکنولوژی Object-based HDR remaster این فناوری تا حد امکان تصاویر تیره را تیره تر و روشن را روشن تر می کند.با این فناوری می توانید همه چیز را طبیعی تر نگریستن کنید. جهت نگریستن و خرید این فرآورده به فروشگاه پولوتک مراجعه فرمایید بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
منبع : بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

تلویزیون فورکی ال جی 49UJ634V


تلویزیون فورکی اسمارت ال جی LG 49UJ634V مشخصات معرف تلویزیون ال جی مدل 49uj634v دارای نسخه HDR 10 خروجی صدا 20 وات از راه 2 کانال صفحه نمایش 4k با رزلیشن 3840x 2160 ورودی تیونر DVB-T2 / C / S2 ورودی ها HDMI * 3 , USB * 2 , LAN , FR , Miracast: اندازه صفحه نمایش 49 اینچ قابلیت اسمارت با سیستم عامل webOS 3.5 کیفیت تصویر UHD با رزولیشن 2160*3840 دارای تیونر های DVB-T2/C/S2 کیفیت صدای بی اندازه Dolby Vision™ با توان خروجی 20 وات بدست شرکت harman/kardon® قابلیت پیوستگی به اینترنت شبکه بی سیم با به کارگیری فناوری وای فای 802.11ac پنل نیرومند IPS دارای HDR پرکار و سازگار با همه HDR ها دارای گودی رنگ عالی و کنتراست بالا مهار نور به چهره خودکار ارتقا دادن کیفیت های پایین به فورکا تصویر با کیفیت و روشن از هر گوشه یکی از نوین ترین فناوری Ultra HD در پانل IPS 4K بی همتا ساخته شده است که به این معنی است که سرگرمی شما می تواند از هر گوشه بدون اعوجاج قابل نگریستن باشد. Multi HDR ( بیشتر از تصویر HDR را ببینید) Multi HDR - بیشتر از تصویر HDR را نگریستن کنید.تکنولوژی پیشرفته LG UHD TV توانا است تا بسیاری از الگوریتم های شناخته شده High Dynamic Range مانند HLG و HDR 10 را تهیه کند. پردازش تصویر پیشرفته یک پرتو HDR را برای محدوده دینامیکی استاندارد فرآوری می کند. سرگرمی عادی خود را به یک سطح جدید از رنگ و کنتراست افزایش دهید. فناوری Ultra Luminance ( مهار نور) به لطف فناوری dimming تصاویر روشن را درخشان تر و تصاویر تیره را تریک تر نشان می دهد . جهت نگریستن و خرید این فرآورده به فروشگاه پولوتک مراجعه فرمایید بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
منبع : بلاگ خبری فروشگاه اینترنتی پولوتک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

مازندران

bestofday

روزنوشت - شهید حججی الگوی عارفان جدید


بنام خدا سخت است که در این دنیای پرهیاهو ، راه را گم نکنی و به هنگام برسی که مقصود آفرینش توست . سخت است که با این همه اطلاعات ، در گمراهی گود فرو بروی . سخت است که با این همه مشعل هدایت ، راه را از بی راهه تشخیص ندهی . سخت است که شهریگری سازی اسلامی را رها کنی و بشوی هیزم برای آتشی که غرب برای خودش و همه آماده کرده است . سخت است که بشوی شمع و بسوزی تا در پرتو نورت بسیاری از خواب زدگان گیتی ، بیدار شوند و .... و این رسالت شهید حججی هاست . عجب است که خون می شود نور . عجب است که شهادت یک مجاهد می شود زمین لرزه برای افکار متحیران . و اینک درک می کنم که چرا عده زیادی از حاضران در کربلا ، پس از کربلا شدند تواب و قیام توابین بر علیه یزیدیان ایجاد شد و ..... چگونه است که خون شهید ، گیتی را روشن می کند و دستور نمی دهد که مومنان در باتلاق تاریکی گیتی فرو بروند . و شهید حججی است که ساکنان کشتی ایران اسلامی را با نور خود هشیار می کند که " دشمن بیدار است ". و دشمن اصلی نفس اماره و اهریمن هستند که تا نفس در تن جاری است ، دشمنی آنها هم جاری . و چه کوچک است دشمنی آمریکا و همانند آمریکا ، که " ان کید الشیطان کان ضعیفا " . تشکر باید بکنم از روح بزرگ و عزیز شهید حججی و همه شهدای مدافع حرم که قلب ها را لرزاند و از مسابقه در بدست آوردن دنیای زودگذر حذر داد . تشکر باید بکنم از روح شهید حججی که با ایثار بزرگ و سترگ خود ، راه را بر ایثار های کوچک ما باز کرد . ما مردم ایران اسلامی که درگیر شهریگری سازی اسلامی شده ایم ، ولی گاهی مانند بچه های کوچک ، بر سر امور کوچک دعوا می کنیم و از مسئولیت خود غافل می شویم . مردمی که پیمان است یاوران امام زمان (ع) باشند ، ولی گاهی غفلت های عجیبی می کنند و ایثار می شود کیمیا ؟!!! و همانند شهید حججی ناگهان با پکیدن ایثار ، همه را متوجه غفلت های خود می کنند . ما متوجه " خواری معنوی " خود می شویم و اینکه " وای " .. مجددا و به دودمان آماده گوشزد کرد شهید حججی که برای عرفان ، نیاز به حلقه و ذکرهای ویژه و پیرو و مراد بازی نیست (!) . برای عرفان و خداشناسی تنها نیاز به ایثار و از خودگذشتگی است و بس ! شهید حججی به ما یاد داد راه عرفان دلخواه دودمان امروز را .
منبع : تجربه نامه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

مازندران

bestofday

پاورپوینت اکولوژی


پاورپوینت اکولوژی دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 237 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 تمام اکوسیستم ها چه به چهره آبی و چه مصنوعی از دسته کشاورزی با جریان انرژی هماهنگ می شوند به عبارت دیگر رابطه نزدیکی با جریان انرژی دارند قیمت فایل تنها 6,000 تومان پاورپوینت اکولوژی دید کلی انرژی خورشیدی به راستی نیروی اصلی محرکه تمام اکوسیستم ها به شمار می رود. به عبارت دیگر انرژی باره کاربرد برای تمام مراحل زندگی گیاهی از پرتو افکنی های خورشید مشتق می شوند. انرژیی که به سطح زمین می رسد، بطور گسترده ای نور مرئی و ترکیب مادون قرمز را دربرگیرنده می شود. گیاهان بطور قابل ملاحظه ای نور آبی و قرمز را جذب می کنند. درباره انرژی ، ما موارد زیر را بیشتر مطالعه می کنیم، مقدار انرژی خورشیدی که به یک اکوسیستم می رسد، مقدار انرژی باره کاربرد در گیاهان سبز برای انجام کنش فتوسنتز و مقدار و راه جریان انرژی از فرآوری کنندگان تا مصرف کنندگان. تمام اکوسیستم ها چه به چهره آبی و چه مصنوعی از دسته کشاورزی با جریان انرژی هماهنگ می شوند. به عبارت دیگر رابطه نزدیکی با جریان انرژی دارند. تا هنگامی که کره زمین منبع همیشگی انرژی را از خورشید دریافت می کند، منبع مواد هنگام ثابت است. چون این مواد (از قبیل کربن ، ازت ، اکسیژن و ...) در کره زمین نیز هستی دارند، بنابراین در چرخش های گوناگون شرکت می کنند و برآیند اینکه دگرگونی های زندگی را در پی خواهند داشت. این چرخش ها به چرخش های بیوژئوشیمیایی سرشناس هستند. جریان انرژی خرده انرژی انرژی موجود برای کاربرد در اکوسیستم ها در چندین شکل ارائه می شود. 4 گونه هنگام از بیشترین اهمیت برخوردارند: انرژی تابشی: این انرژی درخشان از طیف بلند امواج الکترومغناطیسی تشعشعی از خورشید ، بدست می آید. انرژی شیمیایی: این انرژی به چهره آدنوزین تری فسفات اندوخته می شود و در کنش فتوسنتز و دیگر نیازها باره کاربرد پیمان می گیرد. انرژی گرمایی: این گونه انرژی از تبدیل جابجاییهای مولکولی غیر اتفاقی به اتفاقی نتیجه می شود. این گونه انرژی هنگامی که کاری انجام می شود، آزاد می گردد. انرژی جنبشی: انرژیی است که از تبدیل انرژی اندوخته شده به فرم قابل مصرف ایجاد می شود. . سرنوشت انرژی وارد شده به اکوسیستم انرژی خورشیدی متمرکز شده به سرنویس خوراک می تواند بر روی زنجیره ها و شبکه های غذایی یک اکوسیستم کارایی بگذارد یا به سرنویس انرژی شیمیایی در مواد گیاهی یا جانوری اندوخته شود یا به چهره گرما از سیستم بیرون شود. مقدار ماده زنده ترکیبی در اکوسیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. این ماده حیاتی در بیشتر موارد به چهره بیوماسی در یکتا سطح اندازه گیری می شود و با وزن ماده خشک یا ارزش کالری توصیف می گردد. بیومسی بدست الگوی جریان انرژی تعیین می شود. مقدار بیومس در هر سطح غذایی یا هر مرحله از زنجیره غذایی رو به کاهش می رود فهرست دید کلی جریان انرژی خرده انرژی سرنوشت انرژی وارد شده به اکوسیستم مسیرهای بزرگ جریان انرژی مشخصات همگانی چرخشهای ژئوبیوشیمیایی چرخش اکسیژن چرخش کربن چرخش ازت چرخش فسفر چرخش گوگرد سرآغاز مواد آلوده کننده هوا روش زیان اوزون به گیاهان نشانه ها زیان گاز اوزون بر روی برگ سویا آلاینده های خطرناک هوا آلودگی دریا کاربری زمین ها و پرتو برپایی آلودگی آب اتفاقات بزرگ زیست محیطی پیش نمایشی از فایل: قیمت فایل تنها 6,000 تومان برچسب ها : پاورپوینت اکولوژی , پاورپوینت اکولوژی , دانلود پاورپوینت اکولوژی , اکولوژی , دانلود اکولوژی , جریان انرژی , خرده انرژی , سرنوشت انرژی وارد شده به اکوسیستم , مسیرهای بزرگ جریان انرژی , مشخصات همگانی چرخشهای ژئوبیوشیمیایی , چرخش اکسیژن , چرخش کربن , چرخش ازت , چرخش فسفر , چرخش گوگرد , سرآغاز مواد آلوده کننده هوا , روش زیان اوزون به گیاهان , نشانه ها زیان گاز اوزون بر روی برگ دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
منبع : دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

مازندران

bestofday

پاسخ به سوالات متداول کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96


دانشگاه پیام نور هر ساله علاوه بر پذیرش از راه آزمون سراسری ، از راه دوره های فراگیر نیز برای مقطع کارشناسی بزرگتر دانشجو می پذیرد . نام نویسی کارشناسی بزرگتر فراگیر پیام نور از راه سایت سازمان سنجش چهره گرفته و دلبستگی مندان برای شرکت در آزمون می بایست پس از مطالعه دفترچه کارشناسی بزرگتر فراگیر پیام نور برای نام نویسی اقدام نمایند . با توجه به این که متقاضیان شرکت در آزمون فراگیر پیام نور دانشپذیر تلقی شده و روش برگزاری آزمون در این دوره با دیگر دوره ها متفاوت می باشد ، سوالات بسیاری را در ذهن داوطلبان به هستی می آورد . در این نوشتار کوشش کرده ایم با توجه به اطلاعات در دسترس و دفترچه کارشناسی بزرگتر فراگیر پیام نور 96 به این سوالات پاسخ دهیم . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : مشاوره هیوا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

مازندران

bestofday

قویترین لیزر پوینتر برد7کیلومتر


قویترین لیزر پوینتر برد7کیلومتر برای خرید پس از کلیک روی دکمه خرید کالا و تکمیل فرم سفارش ، نخست فرآورده یا محصولات باره نظرتان را درب خانه یا محل کار تحویل بگیرید ، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت نگریستن فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید. بها : 38,000  تومان لیزر پوینتر laser pointer 300mw .لیزر پوینتر 300 وسیله ای که با فشردن دکمه ان نوری سبز رنگ و نیرومند با برد 7 کیلومتر از ان بیرون می آید بها 38000تومان مشخصات فنی لیزر : مدل : mw 300 برد   : 7کیلومتر 2 شماره باطری نیم قلمی بها این فرآورده بی همتا تنها 38000تومان می باشد کمترین بها رویهمرفته ایران بها 38000تومان کاربرد های دستگاه: کنفرانس ,اتاق های مدیریت ، نشست ها کاری ، راه سازی ، آزمایش فیبر نوری ، هتلها , رستورانها ، سالنهای پذیرایی ، راه پیمایی ، کوهپیمایی ، راه یابی ، نصب آنتن های اینترنتی {به ویژه جهت درخواست امداد} نمایش محلهای دور دست تابرد 7کیلومتر ، {به ویژه نگریستن ستارگان در شب } بها 38000تومان با به کارگیری این دستگاه جیبی که به اندازه یک روانویس می باشد شما می توانید به کمک شکستهای نور که بر پرتو تابیدن بر اشیاء شیشه ای و کریستالی ایجاد می شود خرده مختلفی را بدست لیزر ایجاد کنید که خود می تواند مکانی زیبا و سحر آمیزی را برای شما و اطرافیانتان محیا سازد. از این دستگاه برای نشانه رفتن اجسام در راه طولانی به کار میرود. ویژه اساتید در دانشگاه و کلاس های درس بها 38000تومان ویژه شوخی با دوستان از راه دور همانطور که در تصویر زیر نگریستن می کنید این لیزر در ورزشگاه های ایران و دیگر نقاط گیتی کاربرد می شود.می توانید با نور سبز این لیزر بازیکنان تیم روبرو را هدف پیمان داده و تمرکز بازیکن را از بازی موقعیت های گوناگون بازی به هم بزنید. بها این فرآورده بی همتا تنها 38000تومان می باشد   کمترین بها رویهمرفته ایران با به کارگیری این وسیله شما می توانید به کمک شکستهای زیبای نور که در ر نگهای مختف و خرده گوناگون بدست لیزر فرآوری میکند مکانی زیبا و سحر آمیز را برای خود واطرافیان محیا سازید. شکستهای زیبای نور فرآوری شده بدست این دستگاه به رنگهای گوناگون به ویژه در شب زیبایی منحصر به فردی را فرآوری می کند. بها این فرآورده بی همتا تنها 38000تومان می باشد   کمترین بها رویهمرفته ایران این لیزر در بسته بندی شکیل و بسیار زیبا ارائه میشود همانند شکل زیر این لیزر در طرح شبه به خودکار یا روان نویس موجود میباشد. بها 38000تومان تنها کافیه این را در دست خود بگیرید نیرو ان لیزر همه را شگفت زده میکند این لیزر رنگ سبز موجود میباشد برد این لیزر 7 کیلوتر است (تست شده است) بها این فرآورده بی همتا تنها 38000تومان می باشد   کمترین بها رویهمرفته ایران این لیزر به چهره تضمین شده ارسال میشود 24 ساعت پس از دریافت سفارش درصورت ناخشنود بدون قید و شرط پس گرفته میشود تعداد این فرآورده اندک میباشد پس هر چه تندتر اقدام کنید. بها این فرآورده بی همتا تنها 38000تومان می باشد   کمترین بها رویهمرفته ایران بها : 38,000  تومان [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : بهترین فروشگاه محصولات اینترنتی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

#

#

|

مازندران

bestofday

درد دل


هرشب مییام کنار همین مانیتور پس یه مدتی باز اشکم جاری میشه یاد بدبختیام می افتم گناه من چییه مگه توبه نکردم خدا چرا مثل طلبکارا باهات حرف میزنم خدای عزیزم منو ببخش تو همیشه بخشنده بودی ومهربون ومن عاصی وغفلت زده اینروزا خیلی خسته میشم ودرد دارم . تن وبدنم درد میکنه سر کلاس کوشش میکنم خیلی خوب باشم اما نیستم .خدایا عقوبتم نکن منم عشق میخوام عشقتو بهم بچشون بزار بیام پیشت میخوام برم راهیان نور .نیاز دارم به این مرهم شفابخش نیاز دارم به این خاک آسمونی وپر تپش . الهی .بار خدایا مزه وطعم عشق رو بهم بچشون من خسته ام از زمین از این خاک درد آلود . دستم خالیه وهیچ توشه ای ندارم ولی یه چیزی دارم یه دل پردرد ورنج کشیده نمیدونم میخرن یا نه نمیدونم
منبع : حـریم آســــــمانی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

There is something about being home with you


دیروز برای دقایقی دریافتن خوشبختی کردم. وقتی رگه های آفتاب از روی تراس وارد خونم شد و افتاد روی موکت. در رو باز کردم و رو به آفتاب و زیر نورش نشستم. هوا سرد بود اما من زیر نور بودم، ناهمانند به باقی زندگیم که همیشه توی سرما دنبال رگه ای از نور گشتم. سی سالگی حس عجیبی داره. می تونم انگاشت کنم کس هایی رو که از چهل سالگی حرف می زنن و اون حس" دیگه اهمیت ندادن". توی سی سالگی اما هنوز اهمیت می دی و زیر نخستین رگه ای از نور که گیرت بیاد می شینی و،آروم می گیری و گرم میشی. با پسرها حرف زده بودم و حالشون خوب بود. یکی شون می گفت که می خواد توی زمین چند هزار متری خانوادگی ، درخت صنوبر بکاره. گفت با دایی ها حرف زده و اونا موافقت کردن. اندیشه نهصد تا درخت صنوبر حالم رو خوب کرد. دلم خواست برادرم صاحب هزاران نهال صنوبر باشه. که توی آفتاب قشنگ اسفند مشغول زیر و رو کردن خاک برای کاشتن نهال درختی باشه که قراره یه روزی بزرگ شه. تصورش کردم با اون سیبیلاش داره به نهال هاش سرکشی می کنه. که خوشحاله. که حالش خوبه و منتظره تا درختا بزرگ شن. پس یهو توی دماغم بوی کتاب فروشیً های خیابون انقلاب پیچید، دست زدم به ورقه هاشون. چند نفر توی کتاب فروشی بهم لبخند زدم و من کتاب باقی مانده ی روز رو با برگردان ی پارسی خریدم تا خودم رو از شر انگلیسیش و فهمیدنش آسان کنم. درست بعدش بود که خوشبخت شدم. برای چند لحظه انگار. گود بود و حسش رفت زیر پوستم و سر از قلبم دراورد. و اینجوری شد که زندگی دوباره به پاچه ی من چسبید و ازش راه فراری نبود.
منبع : شاهزاده خانومی که نمی خندید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

مدیریت نئو کلاسیک (روابط انسانی)


مدیریت نئو کلاسیک (روابط انسانی) مدیریت نئو کلاسیک یا روابط انسانی به مدیریت منابع انسانی بر می گردد . تئوری کلاسیک نتوانست به خوبی بازدهی سازمانها را تعیین کند مدیریت کلاسیک بیشتر به سوددهی توجه داشت .امابا توجه به ایده ها و نظریه های گوناگون بهره وری و فرآوری سازمانها هنوز با مشکلاتی همراه بود وسوددهی به شکل کامل چهره نمی گرفت. در سال 1920 دوباره پای روانشناسان به دامنه مدیریت باز شدتا کارایی را درسازمانها بالا ببرند. بر پایه نظریه های انبوه به این نکته پی برده شده که توجه به منزلت انسانی و رفتار کارگران می تواند در بالا بردن کارایی نقش مهمی داشته باشد. پیش از پیدایش این مکتب ثابت شده بود که تنها انگیزه کارکنان پول نیست. مدیران در مکتب جدید رخداد داشتند که مدیران وکارکنان به سرنویس یک اعضا ثابت سازمان دیده می شوندو در تحقق اهداف سازمان شریک بوده و در دامنه عملیاتی در یک رکن دیده می شوند. یعنی علاوه بر حقوق و دستمزد از کار هم ارث می برند. رابرت اوام نخستین فردی بود که فهمید بایستی به کارگران در کارخانه ارزش قائل شد.این فرد اسکاتلندی معتقد بود تنها ساز و برگ مهم نیستندبلکه تنسانها هم مهم هستند که توجه به کارگران بایستی مانند ساز و برگ به اندازه بالائی چهره پذیرد و به هنگام فرنام ماشین زنده را داد.وی معتقد بود میزان بهره وری سازمان و کیفیت کارگران تحت کارایی تعامل با آنهاست.و همان طوری که به ساز و برگ کارخانه اهمیت داده می شود باید به کارگران نیز توجه شود. دومین فرد خانم پارکت فولت بودند که علم روانشناسی را وارد علم مدیریت کردند.ایشان معتقد بودند که رهبران کارآمد می توانند برای پرسنل ایجاد انگیزه کنند و به راستی کسان در گروه نتیجه می گیرند و خلاقیت خودشان را نشان می دهند و انگیزه از کار گروهی مایه سینرجی ( هم افزایی) و ایجاد چشم وهمچشمی میان پرسنل می شود. التون مایو پرفسور و استاد دانشگاه هاروارد کارایی گذارترین فردی بود که روی این مکتب مطالعاتی را انجام دادند.وی در سال 1924 در کارخانه ابزارها الکتریک آزمایش HOW THORN EFECT(نام کارخانه) را روی کارایی نور بر کارگران را انجام داد. مایو دو گروه کارگران را باره بررسی پیمان داد. نخستین گروه با نام آزمایشی که با نور سر راست کار می کردند و دومین گروه مهار که نحت شرایط عادی پیمان داشتند. قاعده اینگونه نشان می داد که نور بالا بهره وری را افزایش می دهد.ولی در گروه مهار که هیچ نوری تغییر نکرد ، مایو نگریستن کرد که دوباره بهره وری هستی دارد.البته به این نکته باید توجه داشت که نور در محیط کارایی دارد اما آنچه مسلم استجنبه های انسلنی بیشتر از شرایط فیزیکی بهره برداری دارد.یعنی دامنه روابط انسانی که در گروه مهار حاکم بود دوستی های کاری ، روابط سرپرستان با مدیران و دوستی های کارگران مایه افزایش بهره وری بیشتر شده و این موارد کمبودهارا جبران می کندو همچنین شان ومنزلت کارگران حفظ شده است. به راستی وی با این آزمایش یک سنجه مهم را در مدیریت رو کرد و نشان داد سنجه افزایش و کارایی کارکنان نه تنها فیزیکی است بلکه شرایط اجتماعی حاکم بر کارخانه است. به باور مازلو هر فردی با نیازهای متفاوتی آفریده شده است و کسان در چرخه زندگی واکنش های متفاوتی را از خود نشان می دهندیعنی کسان در یک سطح به ویژه به نیازهایشان غلبه می کنند.وی معتقد بود برای بالا بردن بهره وری سازمان با توجه به اینکه انسان های متفاوتی در سازمانها هستی دارند و دارای نیازهای متفاوتی هستند باید مدیران نخست نیازهای کارکنان را محک زده و آنها را بشناسند وبرای ایجاد انگیزش در کارکنان مطابق با نیازشان تکنیک ها و روش های متفاوتی را ایجاد کنند. داگلاس مک گری گور هم بیشتر به منافع سازمان توجه داشت و اعتقاد داشت بهره وری بهتر زمانی تحقق می یابد که منابع انسانی را باره بررسی پیمان دهیم .وی معتقد بود منابع انسانی در سازمانها به دو دسته بزرگ بخش می شوند: 1-تئوری X-که یک نگاه بوروکراتیکی و بیشتر جنبه سنتی دارد. در اینجا کارمندان دلبستگی به کار ندارند و از زیر کار ئر می روند و تنبل هستند .(اگر زور نباشد کار نمی کنند) 2- تئوری Y- مراتب تشویقی اهمیت پیدا می کند .در اینجا کارگران تنبل نیستند و اگر انگیزه لازم را داشته باشند خلاق هم می شوند . کسان دریافتن می کنند که دیده می شوند. مشاغل متناسب با استعداد کارکنان و نیازهای کارکنان بوده و با نیازهای سازمان تلفیق می شود. آقای ویلیام اوچی از کشور ژاپن تئوری Zرا به همراه پایه های مدیریت ژاپنی رابیان کرده و در هنگام به سنجش دو شیوه مدیریت ژاپنی و امریکایی می پردازد. تفاوت سیستم بلندTALLو سیستم مسطح FLAT در سیستم بلند که به سیستم آمریکایی سرشناس است نگاه به انسانها از بالا به پایین است اشتغال به کارها کوتاه مدت و وفاداری کمتری میان کارمندان است.چنانچه جای دیگری حقوق بیشتری بدهند کارکنان جذب هنگام سازمان شده و به فرد بیشتر از گروه اهمیت می دهند.حرفه ای بودن ، سیستم مهار سر راست و رشد گروه در اینجا بسیار تند وده و مسئولیت فردی و گروهی اهمیت دارد.انسانها به دنبال (منم) هستند و می خواهند خودشان دیده شوند. در اینجا همکاران خود را دشمن می دانندودائما پرسنل در حالت زیر آب زنی به سر می برند. در سیستم مسطح که به سیستم ژاپنی سرشناس است منعطف بوده و دائما در حال چرخش است .سلسله مراتبی میان کسان بخش می شود .یک مدیر همه کار را بلد بوده و تمام کار کارمندان را می داند. در این سیستم تصمیم گیری در جمع است و امکان غیر پیشه ای بودن ، وفاداری به گروه هستی داشته و شکیبیدن ترک سازمان میان پرسنل هستی ندارد. آقای اوچی تئوری Z را که ترکیبی از دو روش بوده به سرنویس یک سیستم درست در بالا بردن بهره سازمان می داند. همکاری کارکنان مایه رشد آنها شده و روابط میان فردی اهمیت زیادی پیدا می کند. در اینجا مدیر تصمیم اصلی را می گیرد ولی کسان سازمان با تصمیم مدیر هماهنگ هستند. منبع : غلامعلی سرمد . روابط انسانی در سازمانهای آموزشی.انتشارات سمت .تهران
منبع : رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

مازندران

bestofday

ترازوی دیجیتالی آویز کیا مدل DG8


برای مصارفی فرآوری شده است که نیاز به وزن کردن در گنجایش های بالا ندارد. چراکه نهایت گنجایش توزین هنگام 50 کیلوگرم است و حساسیتش در این مقدار 20 گرم. بدنه این ترازوی آویز از پلاستیک فشرده تهیه شده است. دستگیره ای بالای دستگاه تعبیه شده است و قلاب توزین که دستور سینی را دارد در انتهای هنگام معلق است. نمایشگر ترازوی آویز DG8 از گونه LCD است و با نور پس زمینه آبی رنگ نمایشگر اعداد وزن شده است. چهار دکمه روی بدنه ترازو هستی دارد که یکی از آنها قرمز است و دکمه روشن خاموش است و سه دکمه دیگر اجرا کننده برنامه های دیگرند. دکمه Hold برای ثابت نگه داشتن وزن کاربرد دارد. دکمه ُSET برای بازیابی حافظه به کار گرفته می شود. و دکمه پارسنگ (Tare) نیز برای محاسبه وزن خالص مواد به کار می آید. ترازوی آویز کیا مدل DG8 از راه باطری لیتیومی یا قابل شارژ تغذیه می شود. از دیگر قابلیت های این ترازو توانایی توزین در واحدهای وزنی گوناگون است که پوند و اونس و کیلوگرم از هنگام میان اند. از امکانات جانبی ترازوی DG8 می توان به دماسنج هنگام اشاره کرد.
منبع : جامع مقالات ترازو و باسکول
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

گزارش نهایی دستاوردهای کمپین هیوا برای همه


17 مهر ماه بود که تصمیم گرفتیم به فراخور دومین سال آغاز به تکاپو مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا ، به شما همراهان همیشگی که در این دو سال هیچ گاه ما را تنها نگذاشته اید هدیه ناقابلی تقدیم کنیم . خیلی اندیشه کردیم که چگونه می توانیم شیرینی برآمده از کامیابی های دو سال گذشته را با شما بخش کنیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم هیچ چیز بهتر از این نیست که این امکان را برای کلیه ایرانیان در سراسر جهان فراهم بیاوریم که بتوانند بدون پرداخت هزینه اضافی و بصورت کاملا رایگان از خدمات مشاوره تحصیلی هیوا کاربرد کنند . برآیند اینکه کمپین #هیوا_برای_همه استارت خورد و در هنگام به مدت دو روز امکان به کارگیری خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا رایگان شد . اما با توجه به همزمانی این کمپین با رویداد های مهمی همچون تکمیل گنجایش دانشگاه آزاد 96 ، تکمیل گنجایش دکتری 96 و نزدیکی به رویدادهایی مانند تکمیل گنجایش کارشناسی بزرگتر 96 و نام نویسی کارشناسی بزرگتر فراگیر پیام نور 96 و همچنین پیشباز بی همتا شما تصمیم گرفتیم که مهلت به کارگیری این کمپین را 5 روز دیگر تمدید کنیم . در ادامه گزارش کاملی از نتایج این کمپین ارائه می کنیم : [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : مشاوره هیوا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

مازندران

bestofday

گزارش کارآموزی تکنولوژی محیط زیست، محیط زیست شهرستان قائم‌شهر.؛


گزارش کارآموزی فناوری محیط زیست، محیط زیست شهرستان قائم‌شهر.؛ دانلود گزارش کارآموزی فناوری محیط زیست، محیط زیست شهرستان قائم شهر جستار : پارک جنگلی تلار رشته : فناوری محیط زیست مقطع : کاردانی نام یکتا صنعتی : محیط زیست شهرستان قائم شهر فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 24 فهرست مطالب پیشگفتار .... چکیده ... شناسایی استان مازندران ... شناسایی شهرستان قائمشهر .... گستره جنگل های قائمشهر .... تعریف پارک های جنگلی .. هدف از تأسیس پارک های جنگلی ... پارک جنگلی طبیعی .... پارک جنگل ... دریافت فایل
منبع : لوکس فایل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

گزارش نهایی دستاوردهای کمپین هیوا برای همه


17 مهر ماه بود که تصمیم گرفتیم به فراخور دومین سال آغاز به تکاپو مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا ، به شما همراهان همیشگی که در این دو سال هیچ گاه ما را تنها نگذاشته اید هدیه ناقابلی تقدیم کنیم . خیلی اندیشه کردیم که چگونه می توانیم شیرینی برآمده از کامیابی های دو سال گذشته را با شما بخش کنیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم هیچ چیز بهتر از این نیست که این امکان را برای کلیه ایرانیان در سراسر جهان فراهم بیاوریم که بتوانند بدون پرداخت هزینه اضافی و بصورت کاملا رایگان از خدمات مشاوره تحصیلی هیوا کاربرد کنند . برآیند اینکه کمپین #هیوا_برای_همه استارت خورد و در هنگام به مدت دو روز امکان به کارگیری خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا رایگان شد . اما با توجه به همزمانی این کمپین با رویداد های مهمی همچون تکمیل گنجایش دانشگاه آزاد 96 ، تکمیل گنجایش دکتری 96 و نزدیکی به رویدادهایی مانند تکمیل گنجایش کارشناسی بزرگتر 96 و نام نویسی کارشناسی بزرگتر فراگیر پیام نور 96 و همچنین پیشباز بی همتا شما تصمیم گرفتیم که مهلت به کارگیری این کمپین را 5 روز دیگر تمدید کنیم . در ادامه گزارش کاملی از نتایج این کمپین ارائه می کنیم : هیواتک ، تخصصی ترین سایت مشاوره رفع دشواری ها رایانه و موبایل
منبع : هیواتک ، تخصصی ترین سایت مشاوره رفع مشکلات رایانه و موبایل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

مازندران

bestofday

خرید ساعت فانتزی دکوری با کلاس گل و پروانه


خرید اینترنتی پستی ساعت فانتزی دکوری با کلاس گل و پروانه مشخصات فرآورده خرید ساعت فانتزی دکوری با کلاس گل و پروانه فروشگاه ونجو: ابعاد:45*65 سانتی متر دارای نگین های درخشان و قابلیت نصب با طرح دلخواه جنس پلکسی گلاس درخشان گونه موتور تیک تاکی تایوانی کاربرد درآشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب و محل کار دارای مقاوم در برابر نم و نور قابلیت شستشوی آسان قابلیت جابه جایی آسان بها فروش ساعت فانتزی دکوری : 35000 تومان فروشگاه اینترنتی ونجو
منبع : فروشگاه اینترنتی ونجو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

نگهداری از والدین سالمند


برای نگهداری سالمندان در خانه، باید وقت بگذارید و تلاش کنید. همه فرزندان، پیش از تصمیم گیری در باره نگهداری سالمندان در خانه ، باید درباره مسائل زیادی با هم و با والدین شان گفتگو کنند. چه تصمیم بگیرید به طور منظم به خانه پدر و مادر خود بروید و از آنها مراقبت کنید، چه آنها را به خانه خود بیاورید، باید حتما محیطی امن و تندرست برای آنها فراهم کنید. نگهداری سالمندان کار آسانی نیست و فشار زیادی بر روی پرستارو خانواده آنها می گذارد، حتی اگر خودشان گرایش به اینکار داشته باشند. یادگیری اصول نگهداری سالمندان در خانه به پرستارو خانواده های آنان برای انجام این کار کمک می کند. قدم نخست از ایمنی خانه مطمئن شوید. خطراتی مانند خطرات افتادن ، برآمده از گیر کردن به فرش را بررسی کنید، مبلمان را خیلی نزدیک به هم نچینید تا فضای کافی برای رفت وآمد هستی داشته باشد است و قسمت هایی از خانه که شدنی است سالمندان را به دشوار بیاندازد (مثل پله ها) را حفاظ بزنید. تشخیص دهنده های دلنازک به دود و مونوکسیدکربن را بررسی کنید تا از کارکرد آنها مطمئن شوید. اگر در خانه خود یا خانه والدین خود از این دستگاه ها ندارید، حتما نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که کابل های لامپ یا سیم های ابزارها برقی به چهره ایمن در گوشه های کفپوش داکت کشی شده اند، در غیر این چهره شدنی است پا به آنها گیر کند و شکیبیدن خطر افتادن را در پی داشته باشد. گام دوم برای حفظ ترازمندی و امنیت سالمندان در جاهایی مثل دستشویی و حمام، میله هایی را وصل کنید که بتوانند از آنها کمک بگیرند. قدم سوم برای جلوگیری از افتادن سالمندان، بر روی نرده ها، در گرمابه یا دستشویی و هرجای لیز دیگری، نوار یا پد ضد لیز خوردن بچسبانید تا دستشان از روی میله های سر نخورد. اگر کف زمین ورودی های گرمابه و دستشویی فرش گذاشته اید، حتما زیر آنها ترمز فرش بزنید تا لیز نخورند. تمام ابزارها الکتریکی در حمام، زمانی که از آنها کاربرد نمی شود، باید از برق کشیده شده و از آب دور بمانند. قدم چهارم برای تمام قسمت های مهم خانه، مثلا در اتاق خواب والدین سالمند ، در راهرو، دم در دستشویی و آشپزخانه شب چراغ نصب کنید، تا هنگامی که در تاریکی شب، خواستند جایی بروند نور کمی هستی داشته باشد و نیازی نباشد چراغ روشن کنند. قدم پنجم در اتاق مادر و پدر خود یک تلفن یا زنگ بگذارید که هنگام نیاز، به راحتی به شما دسترسی داشته باشند. برای آنها یک تلفن همراه و شماره تلفن های بایسته را نیز تهیه کنید و آنها را تشویق کنید هر هنگام از خانه بیرون شدند هنگام را همراه خود ببرند. اگر بیرون از خانه شاغل هستید ، هر چند ساعت یکبار با آنها تماس بگیرید و یا با همسایه ها هماهنگ کنید که به آنها سر بزنند. هر کسی که در مراقبت و نگهداری سالمندان به شما کمک می کند ، باید علاوه بر داشتن فهرست تلفن های بایسته و تلفن پزشک کسان سالمند ، در باره بیماری های آنها، داروهای مصرفی و زمان مصرف آنها نیز آگاهی داشته باشد. قدم ششم با دیگر اعضای خانواده یا دوستان خود هماهنگ کنید که در بردن والدین سالمند برای ویزیت پزشک، گرفتن نسخه و خرید مواد غذایی، پخت و پز و تمیز کاری به شما کمک کنند. انجام دان همه این کارها برای یک نفر به راستی سخت است و پشتیبانی فیزیکی و عاطفی بایسته است. اگر در مراقبت های فیزیکی از والدین سالمند ، مثل گرمابه کردن ، نیاز به کمک دارید ، می توانید یک پرستار استخدام کنید که شما را در نگهداری سالمندان کمک کند. توانبخشی و نگهداری سالمندان
منبع : توانبخشی و نگهداری سالمندان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

خبر


گر مرا همچو غزل بر صفحه ای یاد کنی به نگاهی گذرا بر رخ من قلب مرا شاد کنی به کبوتر خبر از وعده بشکفتن هنگام درّ سفید به بیابان خبر قهقهه ابر و بهار خواهم داد به گل قرمز گلدان سفیدم پس از هنگام قحطی نور وعده رویش برگی به کلان خواهم داد به سیاوش خبر خاموشی آتش هنگام راه بلند به پدر وعده آزادی هنگام شاه پسر خواهم داد به کنار گذر از انبوه هنگام پنجره های بی رنگ خبر دوستی شیشه و گل خواهم داد به کلاغان به سفر توشه ای انبوه پر از پرّ سفید به کبوتر خبر رنگ سیاه بر پر خود خواهم داد تو مرا یاد بکن بل به نگاهی گذرا به خدا من به خدا وعده تسلیم و رضا خواهم داد عمو سعدی
منبع : شعرهای عمو سعدی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

نگهداری از والدین سالمند


برای نگهداری سالمندان در خانه، باید وقت بگذارید و تلاش کنید. همه فرزندان، پیش از تصمیم گیری در باره نگهداری سالمندان در خانه ، باید درباره مسائل زیادی با هم و با والدین شان گفتگو کنند. چه تصمیم بگیرید به طور منظم به خانه پدر و مادر خود بروید و از آنها مراقبت کنید، چه آنها را به خانه خود بیاورید، باید حتما محیطی امن و تندرست برای آنها فراهم کنید. نگهداری سالمندان کار آسانی نیست و فشار زیادی بر روی پرستارو خانواده آنها می گذارد، حتی اگر خودشان گرایش به اینکار داشته باشند. یادگیری اصول نگهداری سالمندان در خانه به پرستارو خانواده های آنان برای انجام این کار کمک می کند. قدم نخست از ایمنی خانه مطمئن شوید. خطراتی مانند خطرات افتادن ، برآمده از گیر کردن به فرش را بررسی کنید، مبلمان را خیلی نزدیک به هم نچینید تا فضای کافی برای رفت وآمد هستی داشته باشد است و قسمت هایی از خانه که شدنی است سالمندان را به دشوار بیاندازد (مثل پله ها) را حفاظ بزنید. تشخیص دهنده های دلنازک به دود و مونوکسیدکربن را بررسی کنید تا از کارکرد آنها مطمئن شوید. اگر در خانه خود یا خانه والدین خود از این دستگاه ها ندارید، حتما نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که کابل های لامپ یا سیم های ابزارها برقی به چهره ایمن در گوشه های کفپوش داکت کشی شده اند، در غیر این چهره شدنی است پا به آنها گیر کند و شکیبیدن خطر افتادن را در پی داشته باشد. گام دوم برای حفظ ترازمندی و امنیت سالمندان در جاهایی مثل دستشویی و حمام، میله هایی را وصل کنید که بتوانند از آنها کمک بگیرند. قدم سوم برای جلوگیری از افتادن سالمندان، بر روی نرده ها، در گرمابه یا دستشویی و هرجای لیز دیگری، نوار یا پد ضد لیز خوردن بچسبانید تا دستشان از روی میله های سر نخورد. اگر کف زمین ورودی های گرمابه و دستشویی فرش گذاشته اید، حتما زیر آنها ترمز فرش بزنید تا لیز نخورند. تمام ابزارها الکتریکی در حمام، زمانی که از آنها کاربرد نمی شود، باید از برق کشیده شده و از آب دور بمانند. قدم چهارم برای تمام قسمت های مهم خانه، مثلا در اتاق خواب والدین سالمند ، در راهرو، دم در دستشویی و آشپزخانه شب چراغ نصب کنید، تا هنگامی که در تاریکی شب، خواستند جایی بروند نور کمی هستی داشته باشد و نیازی نباشد چراغ روشن کنند. قدم پنجم در اتاق مادر و پدر خود یک تلفن یا زنگ بگذارید که هنگام نیاز، به راحتی به شما دسترسی داشته باشند. برای آنها یک تلفن همراه و شماره تلفن های بایسته را نیز تهیه کنید و آنها را تشویق کنید هر هنگام از خانه بیرون شدند هنگام را همراه خود ببرند. اگر بیرون از خانه شاغل هستید ، هر چند ساعت یکبار با آنها تماس بگیرید و یا با همسایه ها هماهنگ کنید که به آنها سر بزنند. هر کسی که در مراقبت و نگهداری سالمندان به شما کمک می کند ، باید علاوه بر داشتن فهرست تلفن های بایسته و تلفن پزشک کسان سالمند ، در باره بیماری های آنها، داروهای مصرفی و زمان مصرف آنها نیز آگاهی داشته باشد. قدم ششم با دیگر اعضای خانواده یا دوستان خود هماهنگ کنید که در بردن والدین سالمند برای ویزیت پزشک، گرفتن نسخه و خرید مواد غذایی، پخت و پز و تمیز کاری به شما کمک کنند. انجام دان همه این کارها برای یک نفر به راستی سخت است و پشتیبانی فیزیکی و عاطفی بایسته است. اگر در مراقبت های فیزیکی از والدین سالمند ، مثل گرمابه کردن ، نیاز به کمک دارید ، می توانید یک پرستار استخدام کنید که شما را در نگهداری سالمندان کمک کند. توانبخشی و نگهداری سالمندان | درمان آلزایمر
منبع : توانبخشی و نگهداری سالمندان | درمان آلزایمر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

لنگرگاه


جواب سوال رو باید در انبار پیدا کنم. در تاریکی مطلق. در شب تاریک. حدود شش ساله که دنبالت میگردم. نزدیک تر از چیزی که هستی باید باشی. من اشتباه رفتم اما. زیر نور چراغ. در کوچه. تو اینجا نیستی. در کوچه نیستی. خانه ای. جایی که هستی خانه است. تو خانه ای.
منبع : در بهشت اکنون!
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

کاربرد اصطلاح ها و تعبیر ها در ترجمه


کتاب کاربرد اصطلاح ها و تعبیر ها در برگردان به نویسندگی دکتر رضا نیلی پور منتشر شده در انتشارات دانشگاه پیام نور در سایت رایا موجود میباشد. انتشارات دانشگاه پیام نور مولف دکتر رضا نیلی پور برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار بازبینی گر خود کپی کنید . https://rayabook.net/bookid/29283
منبع : کتاب رایا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

مازندران

bestofday

لامپ جادویی Stick N Click


لامپ جادویی Stick N Click بدست 5 چراغ ال ای دی در تو یا درون هنگام و کارکرد با باطری قلمی، هر جایی دور از دسترس برق را روشن نموده و با چسب ویژه که در تو یا درون پکیج پیمان دارد بر روی دیوار، سقف یا ... ثابت می ماند. لامپ جادویی Stick N Click دارای 5 چراغ LED تو یا درون لامپ کارکرد با باطری قلمی و بدون نیاز به برق روشن و خاموش شدن با لمس دست قابلیت چسباندن به روی دیوار، سقف و ... قابلیت کاربرد به سرنویس لامپ سیار هر پکیج دربرگیرنده 2 شماره لامپ می باشد بها : 20000 تومان لامپ جادویی Stick N Click بدست 5 چراغ ال ای دی در تو یا درون هنگام و کارکرد با باطری قلمی، هر جایی دور از دسترس برق را روشن نموده و با چسب ویژه که در تو یا درون پکیج پیمان دارد بر روی دیوار، سقف یا ... ثابت می ماند. این لامپ جادویی تنها با لمس دست روشن و خاموش می شود. کارایی بالا و کاربرد آسان لامپ جادویی Stick N Click مایه شده است تا بیشترین پیروان را در میان چراغ های بدون نیاز به برق به خود برگزیدن دهد. همچنین از این فرآورده می توانید به سرنویس یک لامپ سیار پر نور کاربرد کنید. گفتنی است در هر پکیج از این فرآورده 2 شماره لامپ پیمان دارد. لامپ جادویی Stick N Click بها : 20000 تومان لامپ جادویی Stick N Click ویژگی های محصول: - دارای 5 چراغ ال ای دی تو یا درون لامپ - کارکرد با باطری قلمی - روشن و خاموش شدن با لمس دست - کارایی بالا و کاربرد آسان - بدون نیاز به برق - به همراه چسب ویژه جهت پیوستگی به سطوح - هر پکیج دربرگیرنده 2 شماره لامپ می باشد روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، نخست فرآورده یا محصولات باره نظرتان را درب خانه یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت نگریستن فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید. لامپ جادویی Stick N Click بها : 20000 تومان دیجی کالا
منبع : دیجی کالا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران


دانلود اهنگ ساحل دختر بد دانلود آهنگ های سریال gunesin kizlari انشا ذهنی باران جواب سوالات کتاب جویا مجد هفتم دانلود آهنگ صوتی نوید صابر پور افسانه ۰۹۹۰ مال کجاست دانلود فیلم سلمان خان پادشاه دلها دانلود اهنگ هه توریا توریا آهنگ آوای پیشواز قدم قدم پای علم حسین سیب سرخی دانلود آهنگ پیشرو و قاف گروه ما خلاصه عشق بی پروا عوارض قرص گلای وانس عوارض قرص گلای وانس دانلود اهنگ ایسیان ترکیه ای از ایدا دانلود آهنگ آیدا مشرف بنام عصیان دانلود اهنگ امشب تو خواب هلال ماهو دیدم جواب بازی جدولانه 63 جواب بازی جدولانه 63 کد اهنگ پیشواز قدم قدم از سیب سرخی جواب ورک بوک اینترچنج 2 ویرایش چهارم کد پیشواز ایرانسل قدم قدم با ی علم دانلود اهنگ جدید سویل و سوینج ب نام آی اورییم دانلود اهنگ جدید سویل و سوینج ب نام آی اورییم دانلود رمان فرشته ناپاک آهنگ بی کلام معلم ای فروغ جاودانی،معلم مهرپاک آسمانی فارسی دهم روان خوانی خسرررو نوحه با تو اگه نبودم اقا بدون که من میمردم نوحه با تو اگه نبودم اقا بدون که من میمردم ضرب المثل با معنی در مورد علم و دانش زمن نگارم خبر ندارد مرضیه دانلود زمن نگارم خبر ندارد مرضیه دانلود زمن نگارم خبر ندارد مرضیه دانلود parsalip hi bitch کداهنگ پیشواز قدم قدم تا حرم سیب سرخی دانلود اهنگ شاد ترکی اه منی گچالی تصویر نویسی صفحه 23 نگارش هفتم رمان ارامش غربت pdf