بهترین های روز


پرتال اطلاع رسانی ، شبکه مجازی و خدمات دهی بهترین های روز با بروز رسانی خودکار مطالب فارسی
خانه | وبلاگ خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | خبرخوان | ویدئو کلیپ | فروشگاه | درباره ما | نرم افزار اندروید بهتررین های روز
وبلاگ خوان »

مطالب با موضوع گوناگونbestofday

هشدار!هشدار!


سفیانی پیدایش کرده شیعه خود را اماده کند


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

(بدون عنوان)


من هنوز یک احمقم … تمساح .................به یادتم ❤


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

(بدون عنوان)


[Forwarded from مرجع زندگی] 💕💕 سوالات مهم در دوره خواستگاری و آشنایی 💞💞 ❤️توصیه اکید می شود که پیش از ازدواج، حتما به کارآزموده مراجعه کنید تا از بسیاری از دشواری ها پس از ازدواج پیشگیری گردد.💞 1. نظر ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻲ؟🎀 2. ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ؟🎀 3. ﺁیا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻫﺎیی ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻓﺸﺎﺭﺁﻭﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ نمیکنی؟🎀 4. ﺁﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ یا گریز از تنهایی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ کنی؟🎀 5. ﺁﻳﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻲ؟🎀 6. ﻫﺪﻑﻫﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﻫﺪﻑﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻛﻦ ﻭ ﺑﮕﻮ؟🎀 7. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﭼﻪ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮﺩﻱ؟ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲﺩﺭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟🎀 8. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍری؟ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺻﻲ بوده ﺑﮕﻮ؟🎀 9. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﻓﺘﻪﺍﻱ؟ ‏( ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻱ؟ ‏) ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟🎀 10. ﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﻲﺁﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ؟ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻱ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ؟🎀 11. ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲﺍﺭﺯﺵ؟ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟🎀 12. ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻱ؟ ‏(ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ،ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺷﻐﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﻭ ... ‏)🎀 13. ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﭼﺮﺍ؟🎀 14. ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻲ؟ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ؟🎀 15. ﺍﻻﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪﺍﺕ ﭼﻪﻗﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲﺑﺮﻣﻲﺁﻳﻲ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟🎀 16. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻥ، ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺍﺭﻱ؟🎀 17. ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻛﻼ ﺁﺩﻡ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟🎀 18. ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻲ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ؟ ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻲ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻲ؟🎀 19. ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ... ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻲﺩﺍﺭﻱ؟🎀 20. ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻤﻚ ﺑﻪﻫﻤﺴﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺮﺩ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟💞 🔶 پاسخ به این سوالات در گزینش تندرست بسیار سودمند خواهد بود. 🔴🔴@ma_vashoma


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

(بدون عنوان)


خنک هنگام قماربازى که بباخت هر چه بودش نماند هیچش الا هوس قمار دیگر


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

بحران تدافع تهاجمی (تهاجم تدافعی؟)


شده ام مثل جوجه تیغی؛ خودم را جمع کرده ام تا به هنگام تیغ هایم را پرت کنم!!


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 24

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

(بدون عنوان)


برخی از اسامی و عناوین عیسی مسیح 1- نام او عیسی می‌باشد که از یک کلمۀ عبری به‌معنای "یهوه رهایی است" گرفته شده است. 2- سرنویس اصلی او "مسیح" به‌معنای "مسح شده" می‌باشد. او بوسیلۀ خدا مسح شد تا پادشاه ابدی باشد. این همان سرنویس عبری "ماشیح" می‌باشد که بوسیلۀ یهودیان برای پادشاهی که ظهورش بدست پیامبران پیشگویی شده بود کاربرد می‌شد. 3- او "عمانوئیل" است که به‌معنای "خدا با ما" می‌باشد. 4- او "پسر خدا" است. 5- او "کلمۀ خدا" است. 6- او "پسر انسان" است. این همان عنوانی است که عیسی غالباً در هنگام اشاره به خود بکار می‌برد. او هم خدای کامل ست و هم انسان کامل. 7- او "برۀ خدا" است. 8- او "نجات‌دهندۀ جهان" است. 9- او "پادشاه پادشاهان" است. 10- او "خداوند" است. 11- او "شبان نیکو" است. 12- او "راه" است. 13- او "حقیقت" است. 14- او "حیات" است. 15- او "نان حیات" است. 16- او "تاک حقیقی" است. 17- او "انسان کامل" است. 18- او "داور" است. 19- او "کاهن اعظم" است. 20- او "قیامت" است. 21- او "خداوند جلال" است.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

پیام تسلیت


موسسه حقوقی عدالت گرایان طلوع زاهدان: ✍


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 27

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

دلتنگ عشقم


دلم براى عشق تنگ است براى دل تپیدنهایم براى دلتنگی هایم دلم براى عاشقى هایم تنگ است دلم براى عشق تنگ است براى خودم خود عاشقم براى روح بى پروایم در وقت عاشقى دلم براى عشق تنگ است معشقوقى نیست هم وزن این عشق دلم براى این عشق تنگ است


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 107

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

تلاش دوباره


متاسفانه دیشب دوباره خودارضایى کردم ولى اشکالى نداره از رحمت خدا نا امید نمى شود نقطه ضعفم رو فهمیدم و با نیرو بیش ترى آغاز مى کنم خدایا کمکم کن


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 107

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

خانم بازیگر معروف به آرزوی 29 ساله اش رسید +عکس


خانم بازیگر سرشناس به آرزوی 29 ساله اش رسید +عکس خانم بازیگر سرشناس به آرزوی 29 ساله اش رسید +عکس مهمترین پست ملیکا شریفی نیا در اینستاگرام ملیکا شریفی نیا نوشت: مهمترین پُستِ من ! بیست کیلو از من سی ساله نشد


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 169

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

زندگی،عشق،امید


قلمت را بردار بنویس از همه خوبیها زندگی عشق امید و هر هنگام چیز که بر روی زمین زیبا هست گل مریم گل رز بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال از خواهش بنویس ... از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود از غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق سرخ است بنویس از لبخند از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر جای جهان می نگرد قلمت را بردار روی کاغذ بنویس ... زندگی با همه تلخی ها بازهم شیرین است...


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 90

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

بعد از مدتها


یه زمانی اینجا بخش بزرگی از دغدغه هام بود، ولی به مروربه انگیزه اینکه ناچار بودم یه عالمه حرف رو نانوسته بذارم، کم کم بی خیالش شدم ولی حس نوشتن هیچ وقت راحتم نذاشته! وقتی کس به اطرافیان، آشنا و غریب، محبت کنه، تاثیرش رو توی زندگی خودش میتونه ببینه. امروز دست یک پیرمرد مسن کم بینا رو گرفتم و بهش گفتم داره ماشین میاد از پشت، خواهشمندم بیا کنار من و هدایتش کردم. وقتی ماشین رد شد بهش گفتم ماشین رد شد، میتونی ادامه بدی به راهت.. دستم رو فشار داد از روی سپاسگزاری و بارها سپاسگزاری کرد.. از اون هنگام که ١٠ صبح بود تا اکنون که ٣ پس از نیمروز ه سرحالم! سال ٢٠١6 یه حرکتی رو آغاز کردم که تا اکنون ادامه داره.. بهترین تصمیم زندگیم بود... اصلا مدتیه حال بهتری دارم، از خودم خیلی راضیم..


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 38

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

samsung


دوستان خبر دار شدم که باتری اس 8 ساخته شده هوراااااا لی لی لی لی😱😱😱😱😱😜😜😜😜😜😜👍👍👍👍👍👍 ما را دنبال کنtechnolegyandgame.persianblog.ir


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

بعضی اشتباها ،قشنگ از آب در میاد!


چشمامو بستم و رفتم... باز کردم،چیزی در من تموم شده بود،یه غده ی سرطانی که روحمو گرفته بود تو چنگش و هی میکشوند،تهی شدم ... چشمامو باز کردم،یکی داشت داد میزد دوستت دارم،ناخداگاه لبخند رو لبام نشست،بطری رو چرخوندم ،نگاهش کردم،چقدر مرد شده،چقدر جذاب،چقدر حالِ خوب داره! دستامو گذاشتم رو مبل و لبخندی رو لبام نشست،چشماش،چشماش چقدر زیباست! به خودم اومدم،دیدم داره بهم می خنده! قرمز شد با خال های صورتی!


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 105

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

اجازه نده


اجازه نده کسى باهات بدرفتارى کنه فقط به این خاطر که میترسى از دستش بدى ترس از دست دادن قدرتِ اختیارو از کس میگیره ...🤘🏿🙃


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 127

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

لاکچری


صمیمـانـه حـرفـم را بپـذیـر; از نگـران شـدن بـراى آدمـایـی کـه نگـرانـت نیستـن دسـت بـردار...✌️💛 #هـارد_بـوی


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 126

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

(بدون عنوان)


کسی رو که دوستش داری، هر جایی که بلدی نبرش. چون اگه یه روز بذاره و بره دیگه هیچ جایی نمیتونی بری. دیگه همه جا برات دوزخ میشه. """""اوضاع منه به مولا"""""""


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 215

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

تمام!!


وقتی روز ولنتاین هم هیچی ننویسی، معنی ش اینه که کارم توی دل تو تمومه!..... خوشت باشه به حق هرچی حقه!


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 250

موضوع مطلب :

گوناگون

-

bestofday

برایِ تلخ ترین شیرینِ دنـــیـــا...


اینجا برای از تو نوشتن هوا کم دارد... دنیا برایِ از تو گفتن واژه کم دارد... و جهان و ماورا حتی ، برایِ تصویر کردنِ لحظاتِ آنشبمان، واژه ای ندارد... برایِ شبی که صبح نشد و صبحـی که طلوع نکرد.. و زمانها،ساعتها،مکان ها، آسمان و زمین، و شلوغی ها،برایمان بی معناترین شد و تو برایِ من بیکران شدی.............( یـاســام) ٢4 بهمن شب و تا صبحِ ٢5 بهمن ٩5


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 285

موضوع مطلب :

گوناگون

- |

فارسbestofday

اشتباها جوابه!تو بخند!


گفت:" اشتباهی اومدم تو کادرت"،عکسو گرفتم و راه افتادم و به این اندیشه میکردم برخی اشتباهیا قشنگ از آب درمیاد!


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 282

موضوع مطلب :

گوناگون

-


copyright © 2017 by www.BestOfDay.ir
خانه | خبر خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | ویدئو کلیپ | فروشگاه | وبلاگ خوان | درباره ما | دانلود نرم افزار
آخرین کلمات جستجو شده توسط کاربران گوگل