بهترین های روز


پرتال اطلاع رسانی ، شبکه مجازی و خدمات دهی بهترین های روز با بروز رسانی خودکار مطالب فارسی
خانه | وبلاگ خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | خبرخوان | ویدئو کلیپ | فروشگاه | درباره ما | نرم افزار اندروید بهتررین های روز
وبلاگ خوان »

مطالب با موضوع پزشکی و سلامتbestofday

تاج سرم پدرم


تست یک متن برای قالب پیشه ای بیا تو عشق


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

bestofday

درخواست پیشنهاد یا RFQ چیست؟ - Request for Quotation


درخواست پیشنهاد یا RFQ چیست؟ - Request for Quotation بنگاه ها، برای کسب بیشینه کامیابی می‏بایستی شناختی ریزبین از خواسته های مشتریان به دست آورند. برای دستیابی به این هدف، بنگاه تامین کننده باید فرآورده را از دیدگاه مشتری بنگرد. حتی لازم است که بنگاه ها از این حد نیز فراتر رفته و ارزش فرآورده در ترتیبات کسب و کار مشتری را نیز باره توجه قراردهند. این امر، برای کسب درک و شناخت هرچه بهتر ارزش فرآورده نزد مشتری، امری مهم است. درک ریزبین خواسته ها، الزامات، ترجیحات و فرایند خرید مشتری، مدیران تامین کننده را یاری خواهد کرد تا دریابند منابع و توانایی های بنگاه، درچه شرایطی از بیشترین امکان برای ایجاد و ارائه ارزش برخوردارند. در این نوشتار مفهوم RFQ در قالب صنعت خودرو سازی تعریف شده و در نخستین گام، مفهوم و مفاد RFQ به سرنویس مدرک ارتباطی خودروسازان و تامین کنندگان جهانی، باره بررسی پیمان می گیرد. در تهیه این مقاله، از اطلاعات موجود در شرایط همگانی RFQ های شرکت های خودروساز جهانی، بهره برداری شده است. الزامات RFQ درخواست پیشنهاد [ 1] که به کوتاهی RFQ خوانده می شود عبارت است از یک درخواست برای ارائه پیشنهاد بها که می تواند پیش زمینه ای برای آغاز یک همکاری محسوب شود. با ارسال RFQ بدست خودروساز برای تامین کننده، تهیه پیشنهاد [ 2] پیوسته با هنگام بدست سازنده و تایید پیشنهاد تهیه شده سازنده بدست خودروساز جهانی, فرایندهای مربوط به ساخت و تامین یک تکه آغاز می‏شود. در ادامه روند ارسال یک RFQ از طرف خودروساز جهانی برای سازنده, شرایط پیوسته با تایید هنگام سازنده بدست خودروساز جهانی وشرایط پیمان نامه فی مابین به کوتاهی باره بررسی قرارگرفته است. هدف از ارسال RFQ بدست خودروساز جهانی از ارسال یک RFQ دریافت پیشنهاد فنی و اقتصادی از تامین کننده برای گسترش , تحقق فرآورده و یا تامین یک تکه است. خودروساز جهانی RFQ را همراه با سه مدرک زیر برای سازندگان برگزیده ارسال می کند: 1) مشخصات قراردادی- اقتصادی و ضمایم: این مدارک بیانگر نیازهای الزامی(و قانونی) تولیدی- اقتصادی خودروساز است. 2) مشخصات فنی و ضمایم: این مدارک بیانگرنیازهای فنی و عملکردی تکه هستند. 3) شرایط و قیود مدیریت تضمین کیفیت و ضمایم: این مدارک بیانگر الزامات و نیازهای مدیریت کیفیت درطول زمان گسترش و ساخت تکه است. ارائه پیشنهاد بر بنیاد RFQ دریافتی، تامین کنندگان در فرم ها و قالب های درخواستی در RFQ - در مدت زمان مشخص شده - اقدام به ارائه پیشنهاد خود خواهند کرد. این پیشنهاد باید به زبان انگلیسی مطرح شود. لازم به پافشاری است که سازنده باید به جنبه ها و اطلاعات گوناگون درخواستی در RFQ به چهره کامل پاسخ دهد. برخی از این موارد، بر این پایه اند : 1) پیشنهاد، باید دربرگیرنده اطلاعات جزیی بها تکه بر بنیاد "فرم آنالیز و شکست قیمت" باشد. 2) راه لجستیک و هزینه های مرتبط، بر بنیاد روش تحویل مشخص شده در RFQ تعیین می شود. 3) پیشنهاد باید ارائه دهنده تعهدات کیفیتی و نظام مدیریت کیفیت باشد. 4) پیشنهاد باید به نیازهای گروه خودروساز جهانی مطرح شده در RFQ پاسخ روشن بدهد. 5) پیشنهاد باید، هنگام دسته از نیازهای فنی و لجستیکی را که سازنده نمی تواند آنها را رعایت و یا اجرا کند، مشخص سازد. 6) پیشنهاد باید، بیان کننده نیازهای اطلاعاتی و یا بخش هایی باشد که بایدی بدست خودروساز جهانی فراهم شود. پیمان نامه خودروساز جهانی، پس از دریافت پیشنهادات سازندگان مختلف، طی رویه ای خاص، سازنده سازندگان دریافت کننده RFQ و ارائه دهنده پیشنهاد را گزینش و تایید می کند. پس از تایید سازنده, فهرست الزامات پیمان نامه برای تامین کننده به شرح زیر ارسال می شود: 1) نامه ای در بر گیرنده تعریف شرایط کامل تکه از نظر کاربردی و عملکردی که همگی سفارشات خرید بر پایه هنگام استواراست .این نامه، توسطخودروساز جهانی و تامین کننده، امضا می شود. 2) مشخصات قراردادی اقتصادی مندرج در RFQ 3) شرایط کلی خرید گروه خودروساز جهانی (که به کوتاهی GPC نامیده می شود. GENERAL PURCHASE CONDITIONS 4) مشخصات فنی قطع. 5) شرایط وقیود مدیریت تضمین کیفیت 6) پیشنهاد پایانی تامین کننده (در بالا ذکر شد) هدف از قرارداد، تعریف رویه ها و شرایطی است که سازنده را به توسعه، ساخت و تامین تکه مطابق با مفاد قرارداد، پایبند می کند. برخی موارد مندرج در پیمان نامه عبارتند از: الزاماتی که تامین کننده باید درطول گسترش / صنعتی سازی تکه رعایت کند: ▪ سپریدن پیمان نامه پیش از گسترش و یا صنعتی سازی تکه : خودروساز جهانی می تواند درصورت عدم رعایت جداول زمانی و فرجه های مشخص شده از سوی سازنده، پیمان نامه را پیش از گسترش و صنعتی سازی قطعه، لغو کند. ▪ الزام نتیجه : سازنده باید تکه را مطابق با مشخصات و شرایط بیان شده درقرارداد و نیز رعایت سقف قیمت, کیفیت و فرجه های زمانی اعلام شده و همگی بندهای مشخص شده درقرارداد، تحویل دهد. الزاماتی که تامین کننده باید درطول تامین تکه رعایت کند: ▪ تحویل قطعه، مطابق با شرایط ورویه های بیان شده در GPC ▪ انطباق فرآورده تولیدی و مفاد پیمان نامه از نظر کیفیت , تعداد و فرجه های زمانی مشخص شده ▪ تاریخ تحویل گارانتی گارانتی قطعات به دو مرحله بخش می شود: 1) مرحله پیش از فرآوری تجاری 2) مرحله درحین و پس از فرآوری تجاری در نتیجه، گارانتی قطعات در همگی مراحل کار، برعهده سازنده است. پذیرش و قبول قطعات مطابق با استانداردهای AFQ ، قطعات می بایستی پیش از حمل، بدست سازنده به نمایندگی از خودروساز جهانی، از نظرکیفی باره بازرسی قرارگرفته و درتاریخ توافقی تعیین شده، تحویل خودروساز جهانی شود. بازرسی قطعات بدست خودروساز جهانی پس از تحویل , تنها برای حصول اطمینان خاطر از تندرست رسیدن قطعات بدست حامل انجام می گیرد. درصورت پسندیده بودن قطعات (چه ازنظر کیفی و چه از نظر تحویل و ...) مبالغ مشخص شده درقرارداد، بدست خودروساز جهانی پرداخت خواهدشد. درصورت نامناسب بودن قطعات، آنها را بازگردانده و درصورت هستی معایب و کاستی ها خاص، خسارات لازم دریافت خواهد شد. خودروساز جهانی حق دارد که در هرزمان دلخواه، دستور بازرسی قطعات بدست شرکت ثالث را بدهد. پیمانکاری سازنده، می تواند بخشی از کار را مطابق با شرایط زیر، بدست پیمانکار انجام دهد: 1) ویژگی کاری پیمانکار به طور کامل برای خودروساز جهانی توجیه شود. 2) پیمانکار بدست خودروساز جهانی تایید شود. در همگی موارد، اجرا و یا عدم اجرای مفاد پیمان نامه فی مابین خودروساز جهانی و سازنده، الزامی بوده و با مسئولیت سازنده است و حضور پیمانکار دلیلی برسلب مسئولیت از سازنده اصلی نیست. حقوق ازآنش معنوی هردو طرف پیمان نامه (چه سازنده و چه خودروساز جهانی ) درقبل، حین و پس ازتولید قطعه، مقید به رعایت قوانین IPR [3] هستند. مطابق با قرارداد، سازنده مجاز به به کارگیری نام برند خودروساز جهانی برای فرآوری محصولات بیشتر یا عیر از موارد ذکر شده درقرارداد، نیست. انحصار هیچ یک از رویه های مشخص شده درقرارداد، نباید محدودیتی از نظر خرید های اولیه و همانند با قطعات از منابع دیگر را برای خودروساز جهانی ایجاد کند. سازنده نباید اقدام به ساخت و یا فروش تکه به شرکت ثالث کند و این حق به چهره انحصاری در پسندیدن خودروساز جهانی خواهد بود. حفظ کارکنان همگی موارد مربوط به استانداردهای محیط کاری همانند سلامتی کارکنان، حقوق و دیگر موارد پیوسته با حقوق کارکنان، باید بدست سازنده رعایت شود. رازداری همگی اطلاعات رد وبدل شده، همانند مشخصات فنی, مشخصات قراردادی, نقشه ها، طرح ها و ... باید بدست سازنده و خودروساز جهانی، به چهره محرمانه نگهداری شود و درصورتی که نیاز به افشای اطلاعات برای پیشبرد به هنگام پیمان نامه بدست سازنده باشد، باید 30 روز پیش از افشای آن، خودروساز جهانی درجریان قرارگرفته و تاییدیه این فرمایش را صادر کند. الزامات تجاری و بیمه سازنده، مسئول خسارات (ناشی از بی کیفیتی قطعات) وارده به خودروساز جهانی و یا هرشرکت ثالث پیوسته با تکه است. مسئولیت دستیابی و نگهداری بیمه محصولات برعهده تامین کننده است. گواهی بیمه باید بدست سازنده دریافت شود. این گواهی باید دربرگیرنده موارد مطابق با دست نویس مشی ذکر شده, گارانتی و هرگونه هزینه پیوسته باشد. هرگونه تغییر درشرکت بیمه گذار، باید طی 30 روز به آگاهی خودروساز جهانی برسد. همکاری سازنده، پایبند به همکاری کامل و نزدیک با سازنده های دیگری است که بدست خودروساز جهانی و پیوسته با پیمان نامه فی مابین، شناسایی می شوند. این جستار درخصوص پیمانکاران مشخص شده بدست خودروساز جهانی نیز راستگو است. البته این موضوع, مسئولیت کیفیت قطعات را از سازنده اصلی سلب نمی کند. قانون نافذ قرارداد، باید مطابق با قانون کشور خودروساز جهانی تفسیر شود و هرگونه ناسازگاری هنگام می بایستی حذف و ایا اصلاح شود. حل دوگانگی هرگونه دوگانگی احتمالی در زمینه ویا پیوسته با قرارداد، باید تحت قوانین حل دوگانگی اتاق بازرگانی جهانی و سه داور مشخص شده بدست آن، رفع شود. رویه های حل دوگانگی به زبان انگلیسی بیان شده و محل بررسی حل اختلاف، کشور خودروسازجهانی خواهد بود. هزینه های پیوسته با این مسئله بدست طرف بازنده دعاوی، پرداخت خواهد شد. دیگر موارد قابلیت انتقال: سازنده به هیچگونه دستور انتقال تمام یا بخشی از پیمان نامه را به چهره آزاد، به بخش و یا شرکتی دیگر ندارد. قرارداد، به جایی که خودروساز جهانی دستور می دهد، کاملا قابل انتقال خواهد بود. ▪ فسخ : هرگونه دیرکرد در اجرا و یا نقض شرایط قرارداد، نمی تواند به چهره یک طرفه منجر به نقض پیمان نامه شود. این فرمایش باید با توافق هر دو سو پیمان نامه انجام گیرد. ▪ قابلیت تغییر: هرگونه تغییر در بندهای پیمان نامه و یا ابطال برخی از بندها، باید به چهره دادگاهی و یا با دستور مدیریتی انجام گرفته و اعتبار دیگر قوانین نباید تحت کارایی این تغییر قرارگیرد. ▪ ماهیت فرجه های زمانی : موارد زمانی مشخص شده مابین طرفین، باید به طور روشن با روز, ماه و سال و درمواردی که روزی ویژه و مشخص است، تا حد ساعت تعیین شود. محاسبه این زمان ها با توجه به شرایط محل تحویل، معین می شود. ▪ زبان: درتمامی موارد موجود در قرارداد، تنها و منحصرا زبان انگلیسی باره قبول بوده و هرگونه برگردان برای اجرای موارد مختلف، غیرقابل قبول است. ▪ استقلال کاری : هریک از هر دو سو قرارداد، درراستای اجرای مفاد هنگام مستقل و منطبق با موازین پیمان نامه کنش کرده و کارکنان و ماموران مستخدم طرفین، نباید دچار این انگاشت شوند که برای طرف دیگر کار می کنند. ▪ ملاحظات : هرگونه نکته و ملاحظات قابل درج در قرارداد، باید به چهره کتبی، مابین هر دو سو رد و بدل شود. تایید دریافت پیغام ها و فکس های ارسالی باید انجام شود. [ 1] Request for Quotation [ 2] Quotation [ 3] Intellectual Property Rights نویسنده: رضا غفرانی - محمد ستاری ششکلان منبع: ماهنامه صنعت خودرو بازنشر و ویرایش: دانشنامه مرجع مهندسی ایران www.smsm.ir http://smsm.ir/post/866/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-RFQ-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-Request-for-Quotation-


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

bestofday

دانلود مقاله ارائه روشی جهت Warping محلی تصاویر MRI مغز انسان به کمک تصاویر Voronoi با word


دانلود نوشتار ارائه روشی جهت Warping محلی تصاویر MRI مغز انسان به کمک تصاویر Voronoi با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود نوشتار ارائه روشی جهت Warping محلی تصاویر MRI مغز انسان به کمک تصاویر Voronoi با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه بدست مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در چهره  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از تو یا درون فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود نوشتار ارائه روشی جهت Warping محلی تصاویر MRI مغز انسان به کمک تصاویر Voronoi با word،به هیچگونه بهم ریختگی هستی ندارد بخشی از متن دانلود نوشتار ارائه روشی جهت Warping محلی تصاویر MRI مغز انسان به کمک تصاویر Voronoi با word : سال انتشار: 1378 محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران تعداد صفحات: 5 چکیده: با توجه به گسترش روش های گوناگون تصویربرداری از تن انسان، یافتن انطباق و تبدیل میان از تصاویر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این نوشتار روشی برای یافتن تبدیل محلی میان دو تصویر MRI مغز انسان ارائه می گردد که در طی هنگام می توان برای هر گردآور از نقاط نشانه متناظر یک تبدیل جداگانه اعمال نمود که پرتو این تبدیل در نقاط نزدیک به نقاط نشانه به چهره میانه وزن داده شده، و برای نقاط دور متناسب با فاصله کاهش می یابد. روش فوق بر پایه ترسیم یک تصویر Voronoi از نقاط نشانه متناظر می باشد، که در هنگام از تعریف جدیدی از تصویر Voronoi ارائه شده است. نتایج حاصله در اصلاح اعوجاج هندسی تصاویر MRI بسیار خوشنودی بخش می باشد. دانلود این فایل


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

-

دانلود

- |

آذربایجان شرقیbestofday

باربری قلهک


باربری قلهک باربری قلهک با پیشینه ی چندین ساله در فرمایش باربری آماده حمل بار به همگی نقاط ، کارگران ورزیده ، پایبند و آموزش دیده ، تضمین سلامت بار ، بیمه ترابری ، بها ارزان ، ماشین های بزرگ و کوچک ( وانت ، نیسان ، خاور) اگر دنبال شماره باربری در قلهک می گردید با شماره های زیر تماس بگیرید : *****883973 *****632234 اتوبار قلهک تهران بزرگترین و معتبرترین گروه حمل ونقل در تهران اتوبار قلهک با سرویس دهی و حمل بار به تمام نقاط تهران وشهرستانها اتوبار قلهک با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس VIP اتوبار قلهک تهران با نرخ اتحادیه اتوبار قلهک اتوبار قلهک خاور(مسقف-روباز)-وانت(نیسان-پیکان)-کامیون(تک-جفت)- تریلی(ترانزیت-کفی-بغلدار) اتوبار قلهک و جردن با وسایل بسته بندی و خاورهای موکت کاری شده ویژه رخت و پخت کشی مطمئن؛سریع؛ارزان


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

تهرانbestofday

عشق مثل پیچک ما


ابراهیم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هر نفس خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ابراهیم قلب های ما برای همیشه به هم وصل شده آدینه پیمان جمعه خوشبختی ما بیا ابراهیم دلم می خواد سرم و بذارم روی قلب عاشقت ابراهیم دلم می خواد بیای ابراهیم دلم می خواد بغلم کنی ابراهیم ابراهیم هر نفس با هم هستیم هر آدینه هر هفدهم هر پاییز خیلییییییییییییییییییییییییی دلم می خواد بیای ابراهیم خیلییییییییییییییییییییییی دلم می خواد عروسی کنیم ابراهیم ابراهیم جفت خوبم بیا ابراهیم خوشتیپ خودم عاشقتم ابراهیم ابراهیم با هر تپش قلبم به یادتم خیلیییییییییییییییییییییییییییییی عشق خوبم ابراهیم بیا


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

bestofday

حق انتخاب


چند روز پیش رفته بودم خرید. جلوی در مغازه یه نفر از انسان های بی خانمان بود. هوا خیلی گرم بود و این بنده خدا زیر آفتاب سوزان ایستاده بود. یهو یه اندیشه به سرم زد، رفتم توی مغازه و از استارباکس یه فرپچینو اسب شاخدار گرفتم براش. با خودم اندیشه کردم که حتما خیلی دلشاد می شه که یکی براش واپسین مدل نوشیدنی رو بگیره. با خوشحالی رفتم بیرون که نوشیدنی رو بهش بدم که گفت نمیخواد! گفت که خیلی سخت چیز جدید آزمون می کنه و ترجیح میده که برم براش یه چیز دیگه بگیرم. من راستش بهم برخورد. با خودم اندیشه کردم بجای اینکه دلشاد بشه تازه داره بهم میگه که برم براش یه چیز دیگه بگیرم و بیام! یه بر دیگه ازش پرسیدم که مطمئنه که نمیخواد؟ و اونم گفت آره! منم رهم و کشیدم برگشتم توی مغازه. خریدم و کردم و رفتم. یکم که گذشت با خودم اندیشه کردم من حق نداشتم که ناراحت بشم. درستش این بود که ازش می پرسیدم که چی می خواد و همونو براش می گرفتم. از خودم شرمساری کشیدم که اندیشه کرده بودم چون دارم یه کاری برای یه نفر می کنم و چون اون کس خودش توان انجام اون کار رو نداره پس من هرچی بهش بدم باید قبول کنه. بعضی وقتا یادمون میره که کسانی که بهاشون طرفیم هم انسان هستن و همون قدر حق گزینش دارن که ما داریم. و حق گزینش با میزانِ درامد تغییری نمی کنه کاش هیچگاه دیگه اینو یادم نره


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

bestofday

کتاب حل المسائل ریاضیات عمومی 1 پیام نور


دانلود کتاب حل المسائل ریاضیات همگانی 1 پیام نور سرنویس فایل : کتاب حل المسائل ریاضیات همگانی 1 پیام نور گونه فایل : pdf حجم فایل : 2 مگ تمامی تمرین های موجود در ریاضی یک پیام نور به ترتیب فصل در این کتاب حل و کالبدشناسی شده است به گونه ای که دانشجویان عزیر براحتی میتوانند با خواندن این کتاب کلیه سوالات مربوط به امتحانات ریاضی یک پیام نور را حل نمایند همچنین دانشجویان دیگر رشته ها هم میتوانند از این کتاب بهره ببرند ریاضیات مبحثی است که در تمام نقاط جهان ثابت است و حتی این مباحث علاوه بر تدریس در دانشگاه پیام نور در کلیه دانشگاه ها تدریس میشود امیدوارم که این کتاب برای شما کارساز باشد سرفصل های اصلی حل تمرین ریاضیات همگانی 1 به شرح زیر می باشد : رابطه و تابع مختصات قطبی اعداد درهم حد و پیوستگی مشتق و کاربردهای هنگام انتگرال انتگرال معین و کاربردهای هنگام انتگرال ناصره عکسهایی از فایل : دریافت فایل فروشگاه کتاب پژوهش جزوه دانشجویی


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

-

دانلود

- |

مازندرانbestofday

جزوه مدیریت تحول سازمانی کارشناسی ارشد پیام نور + اسلاید خلاصه درس


جزوه مدیریت دگرگونی سازمانی کارشناسی بزرگتر پیام نور + اسلاید چکیده درس جزوه مدیریت دگرگونی سازمانی نام منبع درس: بهبود و بازسازی سازمان مولف: زهرا برومند دو جزوه شامل: 1. جزوه درس مدیریت دگرگونی به چهره تایپ شده در برنامه WORD در 43 صفحه 2. جزوه درس مدیریت دگرگونی به چهره اسلاید و تبدیل شده به PDF در 102 صفحه قسمتی از متن تایپ شده مدیریت دگرگونی سازمانی تاریخچه دگرگونی سازمانی تحول سازمانی که نوعی راهبرد بهسازی است از اواخر دهه 1950 و اواخر دهه 1960 مطرح شد ؛ و بر بنیاد هنگام پویایی گروه تئوری و کنش پیوسته با تغییر مواردی استوار است. کاربرد و حاصل علوم که دگرگونی سازمانی از آنها نشأت می گیرند.برای بهبود سازگاری و تطبیق میان کسان و سازمان، میان سازمان و محیط و میان عناصر و اجزای سازمانی همانند استراتژی، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی ارائه می‏دهد که این رهنمودها از راه برنامه‏ها و فعالیت‏های ایجاد تغییر که هدف هنگام رفع دشوار در شرایط ویژه و دشوار ساز است اجرا می‏شود. تعریف دگرگونی سازمان فرآیندی برنامه ریزی شده و بنیادی (نظام‏مند) است که با بهره گیری از ارزش‏ها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمان‏ها در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است تعریف دگرگونی سازمان: دگرگونی سازمان تکاپو تا تلاش است 1) برنامه ریزی شده 2) در سراسر سازمان3) که بوسیله مدیریت عالی سازمان گردانیدن شده و 4) پرتو بخشی و سلامتی سازمان را از راه 5) برنامه های تغییر برنامه ریزی شده در فرآیند های سازمان با به کارگیری علوم رفتاری افزایش میدهد ü اهداف دگرگونی سازمان : 1) افزایش سازگاری میان ساختار، فرآیندها، استراتژی، کسان و فرهنگ سازمان 2) ایجاد و گسترش راهکار نو و خلاقانه در سازمان 3) گسترش توانایی نوسازی خویشتن در سازمان (بیره 100) علت شکست بیشتر برنامه های دگرگونی سازمان: مدیریت عالی نسبت به آنها رفتاری پشتیبانی گرانه ندارد یا اینکه تعهد کمتری در خود دریافتن می کند و یا به علت درگیری با دیگر وظایف از هنگام روی بر می گرداند سط و ح بزرگ دگرگونی 1- دگرگونی تدریجی 2- دگرگونی پیوسته 3- دگرگونی گسسته الف- دگرگونی تدریجی: این دگرگونی نشان دهنده تغییر کمابیش ثابت و دست نویس در محیط است. واکنش پسندیده به این تحول، پیشروی کردن و بهبود تدریجی است . 2- دگرگونی پیوسته: این دگرگونی دربرگیرنده تغییریکنواخت و فزاینده در محیط در طی زمان است . واکنش پسندیده به این سطح از تحول، اصلاح و بهبود پیوسته و پیوسته است. مدیریت کیفیت دمینگ ، کایزن، مهندسی دوباره (مایکل همر) و ... از فنون و رویکردهای پسندیده این سطح از دگرگونی اند. 3- دگرگونی گسسته: این دگرگونی نشان دهنده دگرگونی ها ناگهانی، غیرخطی و گود در یک محیط است. این دگرگونی عملکرد را از یک سطح به سطح کاملاً متفاوت و با لاتر هدایت می کند. این دگرگونی ها که اصولاً بنیادین و ریشه ای است نقطه بازگشت راهبردی یا چرخش راهبردی می نامد. این سطح از دگرگونی مستلزم دگرگونی بنیادی در محصولات، خدمات ، فرایندها، نظام ها ، ساختارا و الگوهاست. مجریان دگرگونی سازمانی مشاورانی هستندکه در زمینه علمی و تئوریک آموزش‏های لازم و کافی را دیده وپویایی و تغییرسازمانی را درک کردهاند. 1- مشاوران درونی Internal Consultants 2- مشاوران بیگانه external consultants نقش مشاوران دگرگونی سازمان: سامان دهی به تکاپو ها بمنظور کمک به اعضای سازمان در حل مسائل و دشواری ها خود کمک به آنها تا یاد بگیرند که کار را بنحوی بهتر انجام دهد. : جریانی مشخص از تکاپو های وابسته به هم است که در جهت اهداف یا نتایج غایی جنبش می کند. دگرگونی سازمان یک فرآیند است. مکتب سیستمی: سازمان را بعنوان گردآور پیچیده ای از عناصر درهم بافته و پیوسته بهم و پویا میداند که از اجزایی همانند نهادها، فرایندها، حلقه های باخرر. ستاره و محیطی که سیستم در هنگام مشغول به تکاپو می باشد تشکیل شده است، خواه ناخواه تغییری در یک جزء مایه تغییراتی در دیگر اجزای سیستم می شود. v سازمانها، سیستم های هستند که با محیط خود در تعامل هستند، بسیاری از مسائل و دشواری ها سازمان های امروزی از دگرگونی ها تند و شتابان خواسته ها، تهدیدات و فرصت های محیطی نشأت می گیرند به موزات تغییر در محیط، سازمان باید خود را با محیط تغییر یافته وفق دهد. مدل پژوهش در کنش ... 1) شناخت یا تشخیص اولیه (مقدماتی) 2) جمع آوری اطلاعات اولیه گذرنده درخواست کننده دگرگونی 3) باز خورد اطلاعاتی به گروه درخواست کننده 4) بازیابی اطلاعات اولیه از راه گروه درخواست کننده 5) برنامه ریزی انجام اقدامات بدست گروه درخواست کننده 6) انجام اقدامات بدست گروه درخواست کننده مدل کرت لوین برای پاسخگویی به شرایط محیطی 3 مرحله زیر در دگرگونی باید رعایت گردد. 1. برونرفت از یخ زدن گذشته 2. اعمال دگرگونی ها حال 3. یخ زدن دوباره برای آینده هدف پایانی برنامه های دگرگونی سازمان: بهینه سازی سیستم از راه حصول اطمینان از هماهنگی در سازگاری اجزای سیستم می باشد. بر بنیاد دیدگاه سیستمی تغییر یک جزء سیستم، تغییر در اجزای دیگر سیستم از قبیل ساختار، فرآیند و فرهنگ را بایسته می سازد. ذینفع ها: گروهی هستند که تحت تأثیر تکاپو های سازمان پیمان می گیرند و می خواند در آنچه سازمان انجام می دهد نقشی داشته باشند که این این گروه ها دربرگیرنده اتحادیه های کارگری، گردآوری کنندگان آیین نامه گرمایشی پیروان محیط زیست و سرمایه گذاران می باشند. برنامه های دگرگونی سازمان: فعالیت‏ها و یا تلاش‏های بلند مدت و برنامه ریزی شده پیوسته هستند. مشارکت عموم سازمان؛ شرط اصلی تحقق دگرگونی سازمان است مهمترین عامل در تحول: 1- آموزش مهارت‏ها 2- ایجاد انگیزه اهمیت و بایستگی مدیریت دگرگونی تحولات و دگرگونی ها تند ، بدیع و شگرف دگرگونی هایوسیع، فراگیر و عمیقدر جوامع، سازمان ها و محیط های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و مدیریتی گام های دهگانه برای ایجاد دگرگونی سازمانی آنچه که در گام های دهگانه دگرگونی سازمانی و ایجاد دگرگونی به دنبال هنگام هستیم، رسیدن از وضع موجود به وضع دلخواه است و در هنگام با مشخص کردن مطلوبیت ها، ارزش ها، مبانی، اصول و شناخت داشته ها و نداشته ها دربرگیرنده عوامل درونی و بیگانه و تعیین راهکارهای دستیابی و تحقق مطلوبیت ها همراه با نهادینه سازی و اجرایی نمودن هنگام و پیش بینی ساز و کاری برای ارزیابی و کنترل، این مأموریت به انجام می رسد. گامهای 10 گانه برای ایجاد دگرگونی 1- شناخت 2- شناخت چیست ها و چراهها 3- شناخت موانع،ضعف ها و... 4- مشخص کردن اهرم ها و... 5- آغاز جنبش 6- برنامه ریزی برای ایجاد دگرگونی 7- اجرای برنامه 8- تعیین پیمانه 9- تثبیت دگرگونی 10- به پایان رساندن دگرگونی دریافت فایل فروشگاه کتاب پژوهش جزوه دانشجویی


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

حوادث

-

فناوری

-

فرهنگی

-

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

-

دانلود

-

اقتصادی

- |

بوشهرbestofday

دانلود پاورپوینت سیستم عامل Operating System


دانلود پاورپوینت سیستم عامل Operating System منابع و سرفصل ها : منبع : کتاب : سیستمهای عامل - جلد نخست ( مفاهیم و تکنیکها) برگردان و تالیف : دکتر مهرداد فهیمی - انتشارات جلوه سرفصل : تعریف وقفه سیستمهای Time Sharing و Offline Spooling و Online Spooling تعریف پردازش رسم نمودار حالات پردازش و شرح آنها الگوریتمهای زمان بندی انحصاری و غیر انحصاری سطوح پردازش شرح الگوریتمهای FIFO و RR و SPN و Priority و HRN و SRT وMFLQ و MLQ و شرح الگوریتمهای گزینش Job بدست --------- ... دریافت فایل فروشگاه کتاب پژوهش جزوه دانشجویی


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

فناوری

-

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

-

دانلود

-

bestofday

اعزام جودوکار بروجردی به مسابقات مدعیان جوانان کشور


امید لری ، جودوکار جوان وزن 60 _ کیلوگرم بروجردی ، به مربیگری استاد حسین ساکی جهت حضور در مسابقات مدعیان تیم ملی جوانان کشور که به میزبانی تهران - گردآور ورزشی شهید شیرودی ، سالن شهید افراسیابی به گذشته نگار 96.2.9 برگزار می گردد شرکت می نماید. جامعه جودو بروجرد برای این جودوکار با تعصب و زحمتکش آرزوی سلامتی وموفقیت دارد.


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

ورزشی

-

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

- |

تهرانbestofday

دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده - امشب


دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام امشب دانلود آهنگ امشب با صدای محسن ابراهیم زاده همراه با لینک سر راست و کیفیت 320 آهنگ Download New Music Mohsen Ebrahimzadeh Emshab دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده امشب متن آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بنام امشب: بدجوری دلم هواتو داره برگرد برگرد کم شده سایت از سرش عشقت برگرد بی تو نمیشه این روزا رو سر کرد هر شب از ت و میخونم دوباره برگرد برگرد گم شدم تو هوات برگرد برگرد به این شرایط نمیشه خو کرد امشب از اون شباست رفته از سرم هواس تو نیستی باز دلم مهمون خیابوناست تو حالمو نمیدونی بدتر از دیونه هاست حرف میزنم با خودم تو دلم گلایه هاست امشب از اون شباست رفته از سرم هواس تو نیستی باز دلم مهمون خیابوناست تو حالمو نمیدونی بدتر از دیونه هاست حرف میزنم با خودم تو دلم گلایه هاست دیشب یه خواب بد دیدم که منو ول میکنی دیدم واسه دوست داشتم داری دل دل میکنی هر چی که میگفتم چته هی منو پس میزدی من گریه به پات وای چه بختک بدی باید حق بدی بهم میدونی بد عادتم امشب از اون شباست رفته از سرم هواس تو نیستی باز دلم مهمون خیابوناست تو حالمو نمیدونی بدتر از دیونه هاست حرف میزنم با خودم تو دلم گلایه هاست امشب از اون شباست رفته از سرم هواس تو نیستی باز دلم مهمون خیابوناست تو حالمو نمیدونی بدتر از دیونه هاست حرف میزنم با خودم تو دلم گلایه هاست Download Music Mohsen Ebrahimzadeh - Download New Music Mohsen Ebrahimzadeh - Download New Music Mohsen Ebrahimzadeh Emshab - Download New Song Mohsen Ebrahimzadeh - Emshab Mohsen Ebrahimzadeh mp3 - Lyric Mohsen Ebrahimzadeh Emshab - Mohsen Ebrahimzadeh Emshab - New Music - New Music Mohsen Ebrahimzadeh - New Song - آهنگ جدید - آهنگ جدید امشب - آهنگ جدید امشب محسن ابراهیم زاده - آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده - آهنگهای جدید محسن ابراهیم زاده - دانلود آهنگ - دانلود آهنگ امشب - دانلود آهنگ امشب از محسن ابراهیم زاده - دانلود آهنگ امشب محسن ابراهیم زاده - دانلود آهنگ جدید Mohsen Ebrahimzadeh - دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده - دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام بوی بارون - دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده - دانلود محسن ابراهیم زاده - دانلود موزیک - متن آهنگ امشب - متن آهنگهای محسن ابراهیم زاده - متن ترانه امشب - متن ترانه محسن ابراهیم زاده امشب - متن ترانه های محسن ابراهیم زاده - محسن ابراهیم زاده امشب - محسن ابراهیم زاده جدید دانلود آهنگ جدید


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب :

موسیقی

-

پزشکی و سلامت

-

فضای مجازی

-

دانلود

-

bestofday

عمده فروشی ژل و خمیر ضد استرس اسلایم


درستکار آباد تهران|عمده فروشی آنلاین|سایت بزرگ خرید بزرگ ژل بازی اسلایم با بها استثنایی فروش بزرگ خمیر بازی اسلایم با بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی (عمده فروشی آنلاین بازار بزرگ درستکار آباد تهران ) (عرضه و فروش سر راست و بدون واسطه محصولات بازار بدست فرآوری کننده گان و وارد کنندگان) ****لطفا جهت خرید فرآورده یا کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر آگهی کلیک کنید**** درستکار آباد دات کام www.salehabad.com ویژگی های خمیر ضد استرس اسلایم : ژله جادویی Slime دارای رنگ بندی گوناگون وزن خمیر: 250 گرم بهترین وسیله سرگرمی برای کودکان رفع کننده استرس آرامش بخش جنباننده اعصاب و تقویت عضلات و ماهیچه های دست افزایش دهنده چیرگی های فردی و خلاقیت در کودکان بدون ایجاد حساسیت های پوستی مدت ماندگاری : حدود 3 ماه رده سنی از 5 سال به بالا عرضه شده در بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی درستکار آبادتهران/عمده فروشی آنلاین


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

سرگرمی

-

پزشکی و سلامت

-

بازی آنلاین

- |

تهرانbestofday

پاکسازی دستگاه گوارش


پاک سازی روده ها قسمت نخست نویسنده : دکتر مارک بابز امروزه همه جا واژه "پاک سازی" بسیار شنیده می شود. بسیار شبیه واژه ها "طبیعی" و "ارگانیک"، بسیار در باره ان در بازار و تبلیغات گفتگو می شود. شرکت های تولیدکننده مکمل، وبلاگ ها، مجلات و کسان نامی از مزایای پاک سازی گفتگو می کنند تا مخاطبین را به سمت خود جلب نمایند. کم کاری تیروئید


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

فضای مجازی

-

bestofday

دلنگرانی


مسافرت خیلی خوبه،مخصوصا مشهد باشه ،از واپسین باری که رفتیم دو سال میگذره. آرزوی سلامتی دارم به ویژه برای دایی امیر عزیزم،ناراحتی قلبی گرفته دکتر بهش گفته رگهای قلبش بسته است😥تو رو خدا همه برای نیایش کنید . روحیش رو داره از دست میده.نگران کننده است😢😢😢


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

خراسان رضویbestofday

چای داغ نخورید سرطان زا است


[ad_1] چای داغ نخورید سرطان زا است  خوردن چای داغ برای برخی کسان به خو تبدیل شده است. اما باید بدانید که داغ خوردن چای مایه افزایش شکیبیدن ابتلا به سرطان مری و معده خواهد شد. امروزه بیشتر مردم تحت کارایی زندگی ماشینی، کارهای خود از دسته نوشیدن چای را با سرعت و شتاب انجام می دهند؛ غافل از اینکه نوشیدن چای داغ می تواند در آینده ای نه چندان دور سبب بروز بیماری های بی درمان همچون سرطان مری و معده در آنها شود   خوردن چای داغ و شکیبیدن ابتلا به سرطان معده و مری معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر نوشیدن چای کم رنگ، ولرم وحداکثر سه بار در روز پافشاری کرد و گفت: خوردن چای داغ و دهان سوز، شکیبیدن ابتلا به سرطان معده و مری را به شدت افزایش می دهد.   دکتر رضا ملک زاده اظهار کرد: در گذشته مردم چای را به مقدار کم، کم رنگ و در استکان های کوچک مصرف می کردند اما امروزه نگریستن می کنیم که چای در لیوان های بزرگ و گاها پررنگ و به ویژه در میان قشر کارمندان به دفعات در درازا روز مصرف می شود.   وی افزود: همچنین امروزه کسان باعجله و بی درنگ پس از ریختن چای در لیوان هنگام را به چهره داغ می نوشند؛ این درحالی است که پژوهش ها جهانی نشان می دهند مصرف چای داغ سبب بروز سرطان های مری و معده می شود.   ملک زاده به انجام مطالعاتی در این زمینه در ایران نیز اشاره کرد و گفت: مطالعه ای به چهره کوهورت در استان گلستان انجام شد که نتایج هنگام نشان می دهد شکیبیدن بروز سرطان مری در افرادی که چای با دمای بیش از 65 درجه سانتی گراد می نوشند، 10 برابر بیشتر از افرادی است که چای ولرم مصرف می کنند.   وی اظهار کرد: بر بنیاد نتایج پژوهش ها چهره گرفته در این زمینه، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که نوشیدن مایعات داغ سرطان ‌زا است.ملک زاده پیشنهاد کرد که چای در استکان های کوچک و بیشینه سه بار در روز و به چهره کم رنگ نوشیده شود و هیچگاه چای را به چهره غلیظ، داغ و در لیوان مصرف نشود.   مصرف نوشابه های گازدار عامل افزایش قندخون و جگر چرب رئیس پژوهشکده گوارش و جگر دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: علاوه بر این، مصرف نوشابه های گازدار از دیگر دشواری ها دامنه سلامت است و سبب بروز چاقی، قندخون بالا و جگر چرب می شود.ملک زاده افزود: افزایش میزان قند و کالری موجود در تن در پرتو مصرف نوشابه های گازدار، مهمترین عارضه این نوشابه ها است که مایه آسیب دیدن سیستم های گوناگون تن می شود.   وی ادامه داد: سرانه مصرف نوشابه های گازدار در ایران یکی از بالاترین سرانه ها است درحالی که می توان آنها را با آب میوه های طبیعی بدون قند که هیچ ضرری برای سلامت تن ندارند، جایگزین کرد.     [ad_2] لینک منبع بازنشر: مفیدستان عبارات پیوسته با این جستار نکاتی که باید درباره چای بدانید شرح کارایی چای بر پوست میلی‌لیتر چای، میلی‌گرم کافئین دارد که دریافت این مقدار آیا افشانه های ضد تعریق سرطان زا هستنداسپری و بیماری ، افشانه ضد تعریق ، افشانه ضد تعریق بیماری زا ، افشانه و سرطان ، افشانه درد پهلو زنگ خطر ابتلا به سرطان کلیه استهشدار در آستانه برپایی سمینار سرطان کلیه درد پهلو زنگ خطر ابتلا به سرطان کلیه استالف مراقب باشید، این برند نامی خمیردندان سرطان زا …تحقیقات تازه خبر از هستی ماده‌ای زهری و سرطان‌زا در برخی خمیردندان های نامی می‌دهدعلائم و عوامل خطر گونه سرطان گوارشی سرطان دهان عوامل خطر سرطان دهان کاربرد دخانیات نوشیدن الکل خوردن غذاهای داغ و مرکز جامع سرطان مقالاتاسهالاسهال شکم‌روش دفع چمین شل و آبکی سه بار یا بیش‌تر در روز با یا بدون دریافتن ناراحتی استمرکز جامع سرطان مقالاتمراقبت از بیمار دچار به سرطان مراقبت از بیمار دچار به سرطان در خانه راهنمای بیماران و خانواده‌‌‌ها پیشرفت بازی آنلاینبازی فلشبازی اینترنتیبازی …بازی آنلاینبازی فلشبازی های فلشبازی های آنلاینبازی اینترنتیبازی دخترانهبازی داستان طنز خواستگاری منبع ایران اکتور داستان طنز نویسنده هوشمند ورعی اوایل شب بود دلشوره نکاتی که باید درباره چای بدانید شرح کارایی چای بر پوست میلی‌لیتر چای، میلی‌گرم کافئین دارد که دریافت این مقدار کافئین آیا افشانه های ضد تعریق سرطان زا هستند افشانه و بیماری ، افشانه ضد تعریق ، افشانه ضد تعریق بیماری زا ، افشانه و سرطان ، افشانه خوشبو نشانه ها و عوامل خطر گونه سرطان گوارشی سرطان دهان عوامل خطر سرطان دهان کاربرد دخانیات نوشیدن الکل خوردن غذاهای داغ و یا درد پهلو زنگ خطر ابتلا به سرطان کلیه است هشدار در آستانه برپایی سمینار سرطان کلیه درد پهلو زنگ خطر ابتلا به سرطان کلیه است مرکز جامع سرطان مقالاتاسهال شکم‌روش اسهال دفع چمین شل و آبکی سه بار یا بیش‌تر در روز با یا بدون دریافتن ناراحتی است مرکز جامع سرطان مقالاتمراقبت از بیمار دچار به سرطان در مراقبت از بیمار دچار به سرطان در خانه راهنمای بیماران و خانواده‌‌‌ها پیشرفت‌‌‌های گیاهان داروئی کامبوجا واپسین ویرابش اگر می خواهید دوشاب چای قارچ کامبوجا مصرف کنید نخست موارد زیر را اجرا بازی آنلاینبازی فلشبازی اینترنتیبازی آنلایناس ام اسجوک بازی آنلاینبازی فلشبازی های فلشبازی های آنلاینبازی اینترنتیبازی دخترانهبازی باربی فست فود ها سرطان زا هستند سرطان زا بودن واجبی خوراکی های سرطان زا مواد غذایی سرطان زا عوامل سرطان زا عایق سرطان زا غذاهای سرطان زا مواد سرطان زا [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب :

فناوری

-

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

-

بازی آنلاین

- |

تهرانbestofday

پخش و فروش عمده هسته گیر آلبالو و زیتون


درستکار آباد تهران|عمده فروشی آنلاین|سایت بزرگ خرید بزرگ هسته گیر آلبالو با بها استثنایی فروش بزرگ هسته گیر شش تایی آلبالو با بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی ( بزرگ فروشی آنلاین بازار بزرگ درستکار آباد تهران ) ( عرضه و فروش سر راست و بدون واسطه محصولات بازار بدست فرآوری کننده گان و وارد کنندگان ) ****لطفا جهت خرید فرآورده یا کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر آگهی کلیک کنید**** درستکار آباد دات کام www.salehabad.com ویژگی های دستگاه هسته گیر 6 سر : جنس فرآورده : پلاستیک دارای قابلیت قفل شدن دسته دارای تیغه‌های فلزی سخت ابعاد کلی 6 × 10 × 19 سانتی‌ متر کوچک و قابل حمل طراحی بی همتا تمیزی و بهداشت در عملکرد کاربرد آسان و قابل شستشو وسیله ای کاربردی در آشپزخانه ی شما بیرون کردن هسته 6 البالو با یک جنبش سرعت بالا در کنش هسته گیری تیغه ویژه جهت جلوگیری از له شدن میوه جدا شدن آسان همگی قطعات جهت شستشو بدون دخالت دست و تند و تمیز و بهداشتی قابل کاربرد برای هسته گیری خرما,آلبالو,زیتون و … بهترین و کوتاهترین زمان برای بیرون کردن هسته آلبالو و گیلاس عرضه شده در بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

تهرانbestofday

عمده فروشی هسته گیر آلبالو و زیتون


درستکار آباد تهران|عمده فروشی آنلاین|سایت بزرگ خرید بزرگ هسته گیر آلبالو با بها استثنایی فروش بزرگ هسته گیر شش تایی آلبالو با بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی ( بزرگ فروشی آنلاین بازار بزرگ درستکار آباد تهران ) ( عرضه و فروش سر راست و بدون واسطه محصولات بازار بدست فرآوری کننده گان و وارد کنندگان ) ****لطفا جهت خرید فرآورده یا کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر آگهی کلیک کنید**** درستکار آباد دات کام www.salehabad.com ویژگی های دستگاه هسته گیر 6 سر : جنس فرآورده : پلاستیک دارای قابلیت قفل شدن دسته دارای تیغه های فلزی سخت ابعاد کلی 6 × 10 × 19 سانتی متر کوچک و قابل حمل طراحی بی همتا تمیزی و بهداشت در عملکرد کاربرد آسان و قابل شستشو وسیله ای کاربردی در آشپزخانه ی شما بیرون کردن هسته 6 البالو با یک جنبش سرعت بالا در کنش هسته گیری تیغه ویژه جهت جلوگیری از له شدن میوه جدا شدن آسان همگی قطعات جهت شستشو بدون دخالت دست و تند و تمیز و بهداشتی قابل کاربرد برای هسته گیری خرما,آلبالو,زیتون و بهترین و کوتاهترین زمان برای بیرون کردن هسته آلبالو و گیلاس عرضه شده در بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

تهرانbestofday

Yes....A stupid cute girl who have just missing you


یه وقتایی انقدر دلم براش تنگ میشه که میخوام همه چیو رها کنم و انقدر برم تا بهش برسم و استوار بپرم بغلش و در استوار ترین و امن ترین نقطه ی گیتی از نظر من!یعنی درست همون آغوشش انقدر بمونم که تنها ناچار شه با قلقلک دادن منو ناچار کنه که رهاش کنم هر چند گمان میزنم اونم مثل من سکوت کنه و هیچ وقت به اندیشه همچین ضد حالی تو همچین موقعیت جدی و بحرانی مثل "دلتنگی"نیوفته :))) پس که همینجوری توی ابر تشکیل شده بالای سرم!داره سکانس های عاطفی پخش میشه یهو یادم میاد نمیشه...نمیتونم....و حواسش پرت میشه و حتی هنوز دینمون هم دستور ی این کارو بهمون نمیده...و .. پراکنده شدن ابر گمان از بالای سرمان همان و پیام هایی که فرستاده نمیشود همان و ناآگاهی او از این موضوعات گیرا هم همان...:) خدایا سرانجام امورمان را خیر و نیک پیمان ده.... +به قول خواهر خانوم عزیز به جای اندیشه کردن به آینده های دور نخست یواش یواش هی نزدیک ترا رو خوب کن یهو میبینی همه اش خوب شده و به اون رخداد بزرگه و قشنگه هم که میخواستی برسی رسیدی.....پس اگه خیلی بخوام حرف گوش کن باشم و فعلا تنها به فردا اندیشه کنم باید از درس خیییلی زیادی !شیرین فارماکولوژی براتون بگم..... و گالانتامین و دونپزیل و ریواستیگمین ها همان و درمان آلزایمر هم هماااان :))))


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

علمی و درسی

-

bestofday

پخش عمده هسته گیر آلبالو و زیتون


درستکار آباد تهران|عمده فروشی آنلاین|سایت بزرگ خرید بزرگ هسته گیر آلبالو با بها استثنایی فروش بزرگ هسته گیر شش تایی آلبالو با بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی ( بزرگ فروشی آنلاین بازار بزرگ درستکار آباد تهران ) ( عرضه و فروش سر راست و بدون واسطه محصولات بازار بدست فرآوری کننده گان و وارد کنندگان ) ****لطفا جهت خرید فرآورده یا کسب اطلاعات بیشتر بر روی تصویر آگهی کلیک کنید**** درستکار آباد دات کام www.salehabad.com ویژگی های دستگاه هسته گیر 6 سر : جنس فرآورده : پلاستیک دارای قابلیت قفل شدن دسته دارای تیغه های فلزی سخت ابعاد کلی 6 × 10 × 19 سانتی متر کوچک و قابل حمل طراحی بی همتا تمیزی و بهداشت در عملکرد کاربرد آسان و قابل شستشو وسیله ای کاربردی در آشپزخانه ی شما بیرون کردن هسته 6 البالو با یک جنبش سرعت بالا در کنش هسته گیری تیغه ویژه جهت جلوگیری از له شدن میوه جدا شدن آسان همگی قطعات جهت شستشو بدون دخالت دست و تند و تمیز و بهداشتی قابل کاربرد برای هسته گیری خرما,آلبالو,زیتون و بهترین و کوتاهترین زمان برای بیرون کردن هسته آلبالو و گیلاس عرضه شده در بها بزرگ بسیار ارزان و کاملا رقابتی درستکار آبادتهران/عمده فروشی آنلاین


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

- |

تهرانbestofday

پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی


پاورپوینت داروهای باره کاربرد در بیماری های گوارشی دانلود فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با داروهای باره کاربرد در بیماری های گوارشی،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش دسته بندی داروسازی بازدید ها 14 فرمت فایل ppt حجم فایل 378 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 33 فروشنده فایل کد کاربری 3627 تمام فایل ها پاورپوینت داروهای باره کاربرد در بیماری های گوارشی فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با داروهای باره کاربرد در بیماری های گوارشی،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش. در این فایل به شناسایی داروهای باره کاربرد در بیماری های گوارشی پرداخته شده است. فهرست مطالب : داروهای باره کاربرد در اختلالات اسید-پپتیک داروهایی که اسیدیته تو یا درون معده را کاهش می دهند ضد اسید ها آنتاگونیست های گیرندهH2 کاربردهای بالینی آنتاگونیست های گیرنده H2 عوارض و تداخلات مهارکننده های مکنده پروتون PPIs کاربردهای بالینی PPIs H2 زخم پپتیک عوارض جانبی داروهای ملین داروهای ضد استفراغ این فایل با فرمت پاورپوینت در 33 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است. دانلود پاورپوینت داروهای بیماری گوارشی داروی بیماری های گوارشی پاورپوینت پزشکی اختلالات اسید پپتیک بررسی داروهای باره کاربرد در بیماری گوارشی ذرمان بیماری گوارشی با دارو پزشکی دارو پاورپوینت داروی بیماری گوارشی دهکده فایل


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب :

پزشکی و سلامت

-

دانلود

-


copyright © 2017 by www.BestOfDay.ir
خانه | خبر خوان | آب و هوا و اوقات شرعی | فایل یاب | ویدئو کلیپ | فروشگاه | وبلاگ خوان | درباره ما | دانلود نرم افزار
آخرین کلمات جستجو شده توسط کاربران گوگل
دانلود موزیک ویدیو cevapsiz cinlama دانلود موزیک ویدیو cevapsiz cinlama دانلود موزیک ویدیو cevapsiz cinlama دانلود رایگان فیلم گناه اصلی بدون سانسور دانلود موزیک ویدیو emrah karaduman خواندن انلاین رمان اسیر دست غرور جلد دوم کانال سک30در تلگرام خارجی طلسم رکوب الحمار دانلود اهنگ من یه کارگر سادم داریوش آهنگ نمیدونی چه سخته کانال سک30در تلگرام خارجی دانلود رمان کسي پشت سرم آب نريخت 2 برای اندروید دانلود رمان کسي پشت سرم آب نريخت 2 برای اندروید دانلود رمان کسي پشت سرم آب نريخت 2 برای اندروید لینک دانلود آهنگ امشب به یک اشاره عاشق شدم دوباره امشب ماه و ستاره... اکیا قسمت 106 لینک دانلود آهنگ امشب به یک اشاره عاشق شدم دوباره امشب ماه و ستاره... اکیا قسمت 106 دانلوداهنگ محسن لرستانی ای ب چشای ناز سیات دانلود نرم افزار ماهواره یاهست برای اندروید دانلود اهنگ علی موسی زاده به خواستگاریم بیا آرایشگر حسن تحسینی دانلود رمان کسي پشت سرم آب نريخت 2 برای کامپیوتر لینک کانال سک30در تلگرام قسمت 106 اکیا دانلود رمان فصلي که پرستو ها باز ميگردند دانلود اهنگ iram derici tektas دانلود دشمن جون شادمهر یونس ترابی صوتی شباسهام عدالت دانلود آهنگ لری درد عشقی ها د جونم نونم درد کیه دانلود دشمن جون شادمهر دانلود اب و اتش 101 یونس ترابی صوتی دانلود آهنگ جدید ابی به اسم قیامت یونس ترابی صوتی یونس ترابی صوتی یونس ترابی صوتی دانلود رایگان کتاب هفت پیکر سلیمانی یونس ترابی صوتی رمان سنگ هم خواهد شکست یونس ترابی صوتی یونس ترابی صوتی یونس ترابی صوتی یونس ترابی صوتی یونس ترابی صوتی www./cاهنگ امید ترکمند هوی.comقیزلر دانلود اهنگ ترکی ایسترسن اوینار اوینار دانلود آهنگ مجید خراطها خدا چوب لای چرخ کارم نکن دانلود آهنگ مجید خراطها خدا چوب لای چرخ کارم نکن دانلود اهنگ ترکی ایسترسن اوینار اوینار دانلود اهنگ مجید خراطها یکی لنگ پول خرید مواد دانلود اهنگ ایسترسن اوینار اوینار لینک مستقیم رمان یه راهی پیش روم بذار قسمت اول اهنگ ترکی یالار یالار دانلود آهنگ یا حبیبی یالا جیپسی کینگ اهنگ ترکی یالار یالار رمان یه راهی پیش روم بذار قسمت اول دانلود آهنگ یکی عاشقه عشقشم عاشقه دانلود آهنگ به تو مدیونم امید زمانی دانلودفول البوم اهنگهای مهستی دانلود اهنگ علی موسی زاده به خواستگاریم بیا