بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

وبلاگ خوان »

مطالب با موضوع فرهنگیbestofday

قاعده شراکت در کسب و کار


قاعده شراکت در سوداگری یکی از شیوه های رشد سوداگری و پیشرفت مشاغلی که با هدف کسب درآمد ایجاد می شود شراکت و همراهی و همدلی گروهی در مسیری مشترک است . انجام شراکت و سهیم شدن در کسب درآمد قواعد و قوانین ویژه خود را دارد که کسان باید آنها را رعایت کنند.قبل از هر چیزی و آغاز کسب درآمدی، افراد باید یاد بگیرند در ابتدای هر امر، برای آغاز هر کسب و کاری باید با یک وکیل رایزنی کنند و هر کدام از شرکا با وکلای خود حضور پیدا کنند و منافع و سهمی که هر شخص در بیزینس دارد مشخص شود. این مهم ترین عاملی است که اگر مشخص شود کسان نیز به همان اندازه طلب سود می کنند. در زبان پارسی ما ضرب المثل جنگ نخست به از سازش پایان را به کار می بریم که مصداق جالبی از این موضوع است... این روزها کمتر پیش می آید که برای آغاز کسب و کاری نیاز به تخصص نداشته باشیم. به هر روی ما در حال ورود به دنیایی هستیم که یک فرد به تنهایی و بدون داشتن ارتباطات پسندیده نمی تواند سوداگری موفقی داشته باشد، حتی اگر یک نابغه باشد. بنابراین لازمه ماندن و آغاز یک کسب و کار، تجربه شراکت است. با این حال بارها دیده یا شنیده اید که بسیاری کسان در شراکت با شکست روبه رو می شوند؛ اما اینکه ریشه های این شکست کجاست و چگونه می توان یک شراکت کامیاب داشت، موضوعی است که در گفت وگو با حامد مصدقی، کارشناس بزرگتر MBA و پرکار در دامنه مارکتینگ و علیرضا الوندی، کارشناس بزرگتر MBA به هنگام پرداخته شده‌است. عوامل شکست در شراکت حامد مصدقی انگیزه دشواری ها کسان در شراکت های کاری را تحت تأثیر چند عامل می داند و می گوید: در ابتدای هر شراکت، بهترین کار این است که شرکا با وکلای خود مشورت کنند و در همان ابتدای فرمایش از دید قانونی چارچوبی را برای شراکت تعیین کنند. بنابراین نخستین عاملی که سبب شکست شراکت کاری می شود، نبود قرارداد پسندیده برای سرمایه گذاری مشترک است. دومین عامل مهم در شراکت های کاری، سازش پذیری در اهداف مالی و کامیابی هاست. در واقع اهداف هر دو سو باید مشترک باشد. اگر صرفاً هدف از شراکت کسب سود است، برای هر دو شریک، کسب سود هدف باشد و از پیش برای هنگام برنامه ریزی شده باشد. اگر هدف کسب شهرت، برند یا موارد دیگر است، به همین ترتیب باید به چهره مشترک باشد. چنانچه اهداف شرکا در شراکت مشترک نباشد، به سرنویس نمونه برای یکی از شرکا منافع مالی هدف باشد و برای دیگری اهداف معنوی، شرکا دچار تعارض خواهند شد و شراکت با شکست روبرو می شود. فرهنگ سوداگری وی سومین و مهم ترین عامل تأثیر گذار بر شراکت ها را نقص در فرهنگ شراکت می داند و می افزاید: فرهنگ، باور عمیقی است که ما نسبت به خط قرمز ها و باید و نبایدها داریم. به عبارت دیگر فرهنگ شراکت یعنی پذیرش منافع طرف روبرو و کمک به پیشبرد پروژه و مشکلی که هستی دارد. در این حالت زیاده خواهی یک یا هردوی شرکا سبب بروز دشواری ها و شکست در شراکت می شود. گاهی اوقات کسان می دانند بهره شان چقدر است اما دوست دارند بیشتر از بهره شان سود ببرند. متأسفانه این ویژگی در خلق و خوی تمام انسان ها به ویژه ایرانی ها هستی دارد و برطرف کردن این دشوار تنها با انسان شناسی میسر خواهد بود. اینکه بدانیم فردی که با او شریک می شویم، فردی است با خوی ها پیشه ای و رفتار انسانی و کسی است که می توان روی او حساب باز کرد. متأسفانه هنوز فرهنگ سوداگری در جامعه به خوبی نهادینه نشده است. زیرا هنوز سوداگری در کشور ما به بلوغ لازم نرسیده و اقیانوس قرمز چشم وهمچشمی با بزرگان بازار و کشورهای بیگانه درک نشده است. متأسفانه بیشتر کسان یاد گرفته اند وارد یک سوداگری شوند و یک حاشیه سود مطمئن به دست آورند و به همین ترتیب پیش بروند، اما اگر چشم وهمچشمی قدری بیشتر شود و با کشورهای بیگانه چشم وهمچشمی داشته باشیم، شراکت امری الزامی خواهد شد. زیرا برای ایجاد و رشد کسب و کار خود به منابع مالی بیشتر وتخصص های گوناگون نیاز خواهیم داشت. شراکت پیشه ای وی تصریح می کند: مدیران کسب و کارها هنگامی وارد چنین دنیایی می شوند که شراکت جزو الزامات است و با یک فرهنگ راستین و جدی رو به رو می شوند؛ یک فرهنگ پیشه ای که در هنگام با تعارف و دوستی نمی توان این شراکت پیشه ای را شروع کرد. بنابراین کسان باید یاد بگیرند در ابتدای هر امر، برای آغاز هر کسب و کاری باید با یک وکیل رایزنی کنند و هر کدام از شرکا با وکلای خود حضور پیدا کنند و منافع و سهمی که هر شخص در بیزینس دارد مشخص شود. این مهم ترین عاملی است که اگر مشخص شود کسان نیز به همان اندازه طلب سود می کنند. در زبان فارسی ما زبانزد جنگ نخست به از سازش پایان را به کار می بریم که مصداق جالبی از این جستار است. تعیین چارچوب قانونی حامد مصدقی معتقد است اگر مدیران به هنگام آغاز شراکت کاری با وکلا رایزنی کنند و بهره هر شخص در شراکت مشخص باشد کمتر با دشوار روبرو می شوند. یعنی هر کس بداند که چقدر می خواهد برای این شراکت دردسر بکشد. وقتی کسان بدانند بهره شان در شراکت چقدر است، حقوق و منافع قانونی خود را از همان ابتدای فرمایش می دانند و هزینه و سرمایه اولیه و انرژی که هر فرد باید در این شراکت صرف کند نیز مشخص می شود. روشن شدن این موضوعات منجر به ایجاد یک چارچوب قانونی می شود و این چارچوب قانونی همان شراکت نامه ابتدایی است که میان شرکا منعقد می شود. وی می افزاید: زیاده خواهی بحثی است که در این باره نمی توان کاری کرد زیرا فرد با هستی اینکه بهره مشخصی دارد باز هم مقدار بیشتری را طلب می کند. این موضوع نیز با یک گفتگو ابتدایی و نوشتن یک شراکت نامه در چارچوب مشخص و با مشورت وکلا، شرکا و بخش سهام در ابتدای فرمایش بهبود پیدا خواهد کرد. گزینش بهترین شریک کاری این کارشناس بزرگتر MBA درباره اینکه شریک کاری از کدام گروه باید گزینش شود می گوید: گزینش شریک کاری یک فرمایش سلیقه ای است. شراکت یک الزام دارد و هنگام هم این است که تکمیل کننده باشد. فرد اضافه در شراکت کسی است که در چهره عدم هستی او شخص دیگری بتواند انرژی ای را که او صرف می کند، صرف کند و کاری را که او انجام می دهد به راحتی انجام دهد. در این چهره فرد اضافه به راحتی قابل حذف است. زمانی که دو نفر از یک جنس در یک شراکت کاری هستند، شراکت به هم می خورد. با توجه به گونه هر کسب و کار، شرکای کاری در هر یک از دانش های تخصصی یا تأمین کننده های هر کدام از منابع، باید مکمل باشند، در غیر این چهره یک موجود اضافه خواهند بود. موجود اضافه در سوداگری شاید با تعارف بماند ولی در بلند مدت باید حذف شود و چاره دیگری نیست. وی می افزاید: اگر ما در شناخت کسان دشوار نداشته باشیم شریک کاری ما می تواند از هر گروهی باشد، چه دوست، چه رقیب، چه شخصی که در دامنه کاری ماست و تکاپو مکملی انجام می دهد و…، اما اگر در شناخت کسان دچار دشوار هستیم ترجیحا بهتر است شریک کاری مان را از میان دوستان گزینش کنیم. زیرا هنگام خوی ها پیشه ای که ما در کار نیاز داریم تا شرکای کاری ما دچار زیاده خواهی نشوند، با شناخت از کسان حاصل می شود و می توانیم از نشانه ها هنگام جلوگیری کرده و دچار دشوار نشویم. بنابراین فرقی نمی کند که شریک کاری ما از چه گروهی باشد. اما چنانچه در شناخت کسان دچار دشوار هستیم بهتر است شریک خود را از میان دوستانی گزینش کنیم که با خوی ها آنها آشنایی داریم. لزوم شراکت در سوداگری این پرکار مارکتینگ درباره اینکه شراکت در چه زمینه هایی می تواند چهره بگیرد معتقد است: شراکت دربرگیرنده تمام زمینه هایی است که ما بتوانیم کسب و کاری را داشته باشیم و در هنگام تکاپو کنیم. هر گاه بخواهیم یک سوداگری تخصصی راه اندازی کنیم نیاز به شریک خواهیم داشت. وی تصریح می کند: شدنی است در شرایط کنونی در هر زمینه سوداگری که بخواهیم یک استارتاپ داشته باشیم، الزامی بر شراکت کمتر باشد اما در دنیایی با زوایای جدید که پیش بینی ها برای کوتاه مدت یا میان مدت هستی هنگام است، با وجود رقبای پیشه ای بیگانه یا کمینه با هستی رقبای توانمند داخلی، نیاز به شریک کاری، امری انکار نا پذیر است. بنابراین اگر در چنین بازاری دریافتن کنیم این نیاز هستی دارد که کسب و کارمان را گسترش دهیم یا در بلند مدت برنامه ای داریم، هر چه زودتر به سمت شراکت برویم درصد کامیابی مان بیشتر خواهد بود. دنیای جدید دنیای بسیار پرچالشی است، دنیای چشم وهمچشمی ها و پیشه ای هاست. در این دنیا، تک نفره به جنگ بازار رفتن کار بسیار پر ریسکی خواهد بود. موانع کامیابی در شراکت علیرضا الوندی معتقد است: مهم ترین عاملی که شراکت را با شکست روبرو می کند، این است که کسان پس از شراکت هنگام چیزی را که ادعا کرده بودند از خود نشان نمی دهند. به سرنویس نمونه در نخست ادعا می کنند که فلان تخصص یا منابع مالی را دارند که می تواند کمک کننده باشد اما وقتی وارد پروژه و شراکت می شوند، این طور نیست و نمی توانند هنگام طور که ادعا کرده بودند رفتار کنند. به همین انگیزه نیاز است که آورده های آنها بررسی، ارزشیابی و آزمایش شود.همچنین گاهی شدنی است نیاز یکی از هر دو سو به شریک دیگر برطرف شود، بنابراین شراکت به شکست منجر می شود. یکی دیگر از عوامل شکست در شراکت ها داشتن هدف مالی کوچک است. گاهی برخی کسان دیدگاه بلند مالی ندارند و شراکتی را آغاز می کنند و پس از اینکه شراکت به ثمر می نشیند و از دید مالی کامیاب می شوند، به همان رقم های کوچک قانع می شوند و در اندیشه رسیدن به اهداف بالاتر نیستند. در حالی که ممکن است برای شریک دیگر این رقم پذیرفتنی نباشد و به دنبال اهداف بزرگ تری باشد. بنابراین از آنجا که شرکا همپای هم نیستند دچار دشوار می شوند که این نیز به فرهنگ شراکت و کار تیمی باز می گردد. راهکارهایی برای داشتن شراکت کامیاب این کارشناس بزرگتر MBA می افزاید: برای اینکه شراکت با دشوار روبرو نشود بهتر است شراکت در مواردی رخداد بیفتد که قابل اندازه گیری و بهره بندی باشد و بتوان برای هنگام چارچوبی تعیین کرد و بهره هر شخص از منافع و انرژی و منابعی که صرف می کند مشخص باشد. راهکار دوم کار کردن روی فرهنگ شراکت و کار تیمی وانعقاد پیمان نامه استوار و بنیادی حقوقی است. راهکار دیگر این است که آورده ها واقعی باشد. یعنی ادعای هر دو سو قابل تضمین گرفتن باشد و بتوان روی هنگام حساب باز کرد و چنانچه امکان تضمین گرفتن هستی نداشته باشد، باید ارزشیابی و آزمایش انجام شود. به سرنویس نمونه وقتی فردی ادعا می کند که N تومان منابع تأمین خواهد کرد، حساب بانکی و گردش مالی او بررسی شود تا مشخص شود که آیا این فرد اعتبار و پتانسیل این را دارد که چنین مبلغی را تأمین کند؟ در باره تخصص کسان نیز تست متفاوتی هستی دارد. به هر روی کسی که ادعا می کند از دید تخصصی می تواند در شراکت سودمند باشد، باید رزومه متناسب داشته باشد که نشان دهنده پتانسیل ها و کامیابی هایش در هنگام زمینه باشد.
منبع : آموزش کسب و کار، کسب درآمد اینترنتی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

آذربایجان غربی

bestofday

شعر دکتر بیک بابایی درباره سیل و همدردی با مردم آذربایجان ،عجب شیر،چنار،آذرشهر


شعر دکتر بیک بابایی درباره سیل و همدردی با مردم آذربایجان ،عجب شیر،چنار،آذرشهر سیل گلیب طوفان ادیب ایل لر اوبالار گدیلر ایولری ویران قویوب جانانه جان لار گدیلر او چنار کندی که عمرون چون جنار تک استوار سیل گلوب ویران قویوب نازلی بالالار گدیلر آشدی داشدی او توفارقان چایی باش لاردان آشوب آتاآنا بالا یانیندا،گورنه جان لار گدیلر سیل سارانی گر آپاردی ایندی بیزده سسلیریک بو سیلی ویران قالاردی چون سارالار گدیلر هم شگفت شیر یاسلی اولدی هم توفارقان غم لی آذزبایجان باشین ساغ ،چون بالالار گدیلر سویلین او خان چوبانلار گلمسین توفارقانا توفارقان اولدی نا حاق قان،دا سارالار گدیلر آی توفارقان آی شگفت شیر اویدا تک یا ادمیین همه آذربایجان قان آغلیر چون که دوسلار گدیلر نیسگلی چوخدی چنارین حالینا قان آغلیاق سن چنارکن استوار قال گرچه جان لار گدیلر سن ایلیم سن ،سن اوبامسان ای شگفت شیر ای چنار گیتی وارکن یاسلیام چون که جوان لار گدیلر کونلومی قان ایلدی ایندی توفاقان نیسگلی سیل گلوب ایل قانه دوندی چون آنالار گدیلر غم دن یوخ چاره قارداش سن چنار تک استوار نخست هامویا باش ساغلیق اولسون چون که جانلار گدیلر
منبع : وبلاک شخصی بشیر بیگ بابایی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

فارس

bestofday

ایسلند در یک نگاه :


کشور زیبای ایسلند جزیره ای در شمال اقیانوس اطلس و شمالی ترین کشور اروپاست. پایتخت و پهن ترین شهر هنگام ریکیاویک و جمعیت این کشور 320 هزار نفر است. یکتا پول این کشور کرونای ایسلند نام دارد و زبان رسمی هنگام زبان ایسلندی است. 93 ٫ 36 درصد مردم هنگام را ایسلندی ها تشکیل می دهند که از تبار ژرمن ها هستند و مابقی عمدتاً از مهاجران دیگر کشورهای اروپایی هستند. حدود 88 درصد از مردم ایسلند، مسیحی و بیشترشان پیرو آیین پروتستان هستند یکی از پرکاربردترین واژه ها در ایسلند پسوند ترین است. بهترین تیم هندبال جهان، نیرومند ترین مردان، شادترین افراد، امن ترین کشور و پاکیزه ترین و البته زیباترین چشم اندازها همگی بخشی از ویژگی های ایسلند است. جمهوری ایسلند با جمعیتی حدود 350 هزار نفر کم جمعیت ترین کشور عضو پیمان ناتو است. کشور ایسلند در سال 1918 از دانمارک مستقل شد. پیش از هنگام ایسلند جزئی از پادشاهی نروژ محسوب می شد. نغز است بدانید ایسلند که اکنون یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان به شمار می رود، پیش از سده بیستم یکی از فقیرترین کشورهای گیتی بود . اقتصاد ایسلند این کشور رتبه دوم در جهان را در زمینه مراقبت های بهداشتی و تغذیه داراست. در سال 2015 ایسلند در میان کشورهای گسترش یافته در جهان در رتبه پنجم پیمان گرفت. اقتصاد این کشور با داشتن آب و هوای سرد قطبی بر پایه و بنیاد ماهیگیری، شیلات، کشاورزی و گردشگری بنا شده است. بیشترین صادرات این کشور به کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان است که دربرگیرنده ماهی و فلز آلومینیوم و محصولات حیوانی است. همچنین ایسلند به واردات ماشین آلات، تجهیزات، فرآورده های نفتی و خوراک و پوشاک خود از آمریکا، آلمان وچین ، دانمارک و ژاپن می پردازد . چند نکته نغز درباره فرهنگ ایسلند یکی از نکات نغز در فرهنگ ایسلند این است که مادرانی که در کافه با دوست های خود پیمان می گذارند، فرزندان کوچک خود را در کالسکه و فضای بیرون کافه می گذارند و از پنجره مراقب آنها هستند. بدین سان کودک از سر و صدای تو یا درون کافه بیدار نخواهد شد و از هوای تازه بیرون کافه کاربرد می کند. این مساله اصلا جای نگرانی نیست چون میزان امنیت در این کشور بسیار بالاست. میزان جرم و جنایت در ایسلند آنقدر پایین است که این کشور را در رده مسالمت آمیزترین کشورهای جهان پیمان داده است. انگیزه این فرمایش می تواند در نبود دوگانگی طبقاتی در ایسلند باشد. به طوری که میان طبقات گوناگون اجتماعی هنگام هیچگونه تنشی هستی ندارد . ایسلند ی ها استقلال و خودکفایی کشورشان برایشان بسیار مهم است. آنها از تعهد کاری بالایی برخوردار هستند و ساعات کاری روزانه آنها از بیشترین و مفیدترین ساعت های کاری در میان کشورهای صنعتی به شمار می رود. دوگانگی درآمد در میان مردم هنگام از پایین ترین ها در گیتی است و درباره برابری میان زنان و مردان نیز جایگاه بسیار خوبی را در میان کشورهای جهان به خود برگزیدن داده است . سبک زندگی
منبع : سبک زندگی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

فارس

bestofday

اسلام پویا و مترقّی (قسمت هشتاد و دوم):


کسی که طرح بنائی در ذهن و هدفی برای ساختن ندارد،اگر انبوه چگال این همه مصالح ساختمانی را نداشته باشد،راحت تر است.این است که می بینیم عالِم و متخصص بی ایمان،بی هدف و بی خودآگاهی،موجودی است زشت تر از یک عامی،یک اُمّی.یک روستائی پاک،یک چوپان آزاد و یک ایلاتی فطری هموار و ساده،خیلی قابل بردباری تر و حتی «آدم تر» است از یک شماره «علامه»ء پر فیس و افادهء بی آرمان و بی مسئولیت و بی درد،که خود،دردی است بی درمان. این است فرق «ابوذر» و «ابو علی سینا».«معتقدِ مجاهد» و «عالِمِ مجتهد»،«روشنفکرِ متعهد»و«دانشمندِ محقق»،«آگاه و مسئول و آرمانخواه»و«متخصص بی آرمان بی ایمان»،فرق میان «عقیده»و«علم»،«ایدئولوژی»و«فرهنگ». علم،هنر،ادب،فلسفه،صنعت،انسان،زندگی،اخلاق،و حتی «وجود»،هنگامی «معنا» پیدا می کند و «روح» می گیرد و «جهت»،که در یک « ایمان» جای گیرند؛در نظام اعتقادی یک «مکتب» پیمان داشته باشند. و این همه،هنگامی شدنی است که همهء اینها بر بنیاد یک «جهان بینی» استوار باشند و با این «ملاک» توجیه و تفسیر شوند. یک) جهان بینی: جهان بینی عبارت از گونه تلقی ای است که انسان از«هستی» یا «وجود» دارد.مقصود از جهان بینی،دید فلسفی و گونه تعبیر و تلقی اعتقادی ما از جهان است؛نه نظریهء فیزیکی دانشمندان از هستی یا طبیعت؛آنچنان که سارتر یا پاپ یا برهمن،دنیا را می فهمند،نه آنچنان که لاپلاس و گالیله و کپرنیک و نیوتن و انیشتن و پلانگ از هنگام سخن می گویند:«جهان بینی»،نه «جهان شناسی». دو) انسان شناسی یا «اومانیسم» : عبارت از نوعی تلقی صاحب مکتب است - بر بنیاد جهان بینی اش – از موجودی به نام انسان؛که چیست و چه باید باشد.وقتی یک «مکتب» از «انسان» سخن می گوید و از «انسان شناسی» تعریف می کند،مقصودش تعریف و معنا و راستی انسان،در تلقی فلسفی و اعتقادی است،نه واقعیت موجود هنگام در علوم،از قبیل:فیزیولوژی،بیولوژی،پسیکولوژی،آنتروپولوژی و...؛مقصود،«حقیقتِ نوعیِ انسان» است،در عقیدهء او و در چشمِ مکتبِ مرامی و بینش عقیدتی،و نه در چشم خشک علمی. «حقیقت» انسان،نه «واقعیت» او؛آنچنان که فلسفه و مذهب و هنر از او سخن می گویند؛مثلا بودا . کنفوسیوس و سقراط و افلاطون و ولتر و روسو و هگل و مارکس و تولستوی و سارتر و یا ابراهیم(ع) و مسیح(ع) و محمد(ص) و علی(ع) و یا هومر و گوته و حافظ و مولوی و تاگور و ...؛نه کلود برنارد و داروین و فروید. سه) جامعه شناسی : مقصود،جامعه شناسی در یک مکتب است؛نه جامعه شناسی به سرنویس یک علم و در نظر یک استاد دانشگاه.در اینجا مقصود،اعتقاد ویژه انسان است بر بنیاد و به اقتضای مکتب اش،به جامعهء بشری و نظامی که برای هنگام قائل است،و گونه تلقی ای که از جامعهء بشری دارد.جامعه شناسی – در اینجا «جامعه بینی» - در یک مکتب،مشخص می کند که جامعه را چگونه واقعیتی می داند و چگونه هنگام را از نظر فکری و اعتقادی می شناسد. چهار) فلسفهء تاریخ :مقصود از فلسفهء تاریخ،یعنی تلقی و مفهوم و راستی و جنبش و هدفی که فلاسفه یا پیامبران برای تاریخ – به سرنویس یک واقعیت یکتا و دارای معنا و جهت – قائلند.یعنی هنگام چنان که ابن خلدون و ویکو،امرنف،هگل،مارکس،امرسون،سارتر و تاین بی،آن را می فهمند،نه مورخان یا تاریخ نگاران بزرگی چون هرودوت و توسیدید و گیبون و طبری و بیهقی و ... ادامه دارد...
منبع : عقل و دین
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

مجموعه کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی; اورجینال


گردآور کامل طرح های اسلیمی ، تذهیب ، ترنج گل و مرغ و..- جدید و دارای گارانتی - اورجینال قیمت: 15,000 تومان فعالان در هنرهای تصویری پیشنهاد می کنیم. دربرگیرنده طرح های زیبایی با مضامین: گل و مرغ، گل، خطاطی، فرش و گلیم، نقاشی، خط قرآن، اسلیمی، شمسه، اسلیمی ترکیبی، ترنج، وزیره، برگ، بسم الله، حاشیه، کاسبرگ، کتیبه، مینیاتور، نشان و شجره. دیگر ویژگی ها: دربرگیرنده یک شماره دی وی دی DVD گردآور ای کامل و بی همتا ازطرح های محصولات دیگر: :- فایل پژوهش قتل عمد - خرید و دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان سبزوار - خرید آنلاین پژوهش تحلیل کنت پولاک (شاه، کارتر و جمهوری اسلامی ایران) - پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB) - خرید فایل( پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا) - کاملترین فایل پژوهش خصوصیات و نشانه های قوم یهود - دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی اجرای شالوده و ستون - برترین فایل پژوهش پیشگفتار ای بر HTML و طراحی صفحات وب - دانلود پژوهش بررسی روابط میان دختر و پسر -کامل و جامع - برترین پکیج پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم عربی 2 دبیرستان - دانلود فایل - دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی تیتراسیون کمپلکسومتری یا اندازه گیری سختی آب - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق نقش نقطه تجاری در رفع دشواری ها صادرات) - دانلود فایل ( پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد) - فایل پاورپوینت مدیریت مالی1 دانشگاه پیام نور - خرید و دانلود تغذیه ـ ورزش و تناسب اندام - خرید آنلاین پژوهش بررسی گونه ها منش ها - پلان 3 طبقه - خرید فایل( نقشه ی بخش های شهرستان لامرد) - کاملترین فایل دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - دانلود فایل کامل پاورپوینت رویکردها و روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی - برترین فایل نقشه ی بخش های شهرستان مشهد - دانلود پایگاههای اینترنتی مهندسی مواد و متالورژی -کامل و جامع - برترین پکیج کارایی دوره ضمن خدمت بر کیفیت تدریس - دانلود فایل - دانلود پاورپوینت نیازمندی های تغذیه ای شترمرغ - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پروژه چالش ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای رویارویی با بحران) - دانلود فایل ( شیپ فایل زمین شناسی استان هرمزگان) - فایل جزوه تایپ شده، رنگی و مصور برگردان متون و قواعد عربی نخست دبیرستان - خرید و دانلود نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان زنگان - خرید آنلاین شیپ فایل شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد به چهره نقطه ای - فایل های mdl مربوط به نمونه های جزوه آموزش شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی - خرید فایل( پژوهش علل بی انگیزگی مشمولان در گسیل به سربازی و راهکارهای ایجاد دلبستگی به خدمت سربازی) - کاملترین فایل پژوهش دین اسلام - دانلود فایل کامل نقشه کامل اتوکد پارکینگ طبقاتی - برترین فایل پژوهش کلاس بندی بهینه و تأثیر هنگام در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی - دانلود استاندارد آزمایش ثبات رنگ کالاهای نساجی- روش تعیین ثبات رنگ در برابر آب داغ -کامل و جامع - برترین پکیج پژوهش رسانه ها - دانلود فایل - دانلود شبیه سازی و آموزش گوشه سنج 90-0 درجه ای با به کارگیری Flash Player - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل شیپ فایل شهرهای استان اصفهان به چهره نقطه ای - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (خون و ایمنی بدن) - دانلود فایل ( ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا) - فایل پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری - خرید و دانلود پژوهش کارآفرینی بررسی و تهیه طرح فرآوری صندلی پلاستیکی - خرید آنلاین پژوهش پوکی استخوان - پژوهش خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت هنگام - خرید فایل( پژوهش تاریخ ادبیات) - کاملترین فایل سورس برنامه پیاده سازی رسته با به کارگیری لیست پیوندی - دانلود فایل کامل نقشه کاربری زمین ها شهرستان سمیرم سفلی - برترین فایل جزوه کتاب آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه احمد صافی - دانلود پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی -کامل و جامع - برترین پکیج پژوهش تاریخچه شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو - دانلود فایل - دانلود پاورپوینت میرزاکوچک خان جنگلی - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پلان معماری ساختمان مسکونی 2 طبقه - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق شناسایی شهرستان رفسنجان) - دانلود فایل ( نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان لارستان (واقع در استان فارس)) - فایل دانلود گزارش کارآموزی فرآوری کمربند ایمنی - خرید و دانلود نقشه شهرستان های استان مرکزی - خرید آنلاین کارایی ورزش بر افسردگی - پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس چهارم زبان دهم - خرید فایل( زندگینامه کامل حافظ شیرازی) - کاملترین فایل تشریفاتی بودن پیمان نامه - دانلود فایل کامل پژوهش اهداف اتاق بازرگانی جهانی - برترین فایل آموزش جامع Hspice زبان اصلی - دانلود نقشه ی بخش های شهرستان ایذه -کامل و جامع - برترین پکیج نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان) - دانلود فایل - دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صدوق (واقع در استان یزد) - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش معماری در کویر - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (نقشه کاربری زمین ها شهرستان چناران) - دانلود فایل ( شیپ فایل رده های خاک استان لرستان) - فایل پاورپوینت ایمونولوژی سرطان - خرید و دانلود فنر طراحی شده در سالیدورک - خرید آنلاین جزوه آموزشی آمار، سنجش و اندازه گیری رشته تربیت بدنی - پژوهش منشور ملی حقوق دانش آموز - خرید فایل( نقشه ی خطوط همدمای استان قزوین) - کاملترین فایل نقشه ی بخش های شهرستان مریوان - دانلود فایل کامل افترا ونشر دروغ ها - برترین فایل پژوهش هوش تجاری - دانلود پیچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا -کامل و جامع - برترین پکیج پژوهش تاریخ پوشش زنان در ایران - دانلود فایل - دانلود روشی جدید برای تشخیص میکروآنوریسم از تصاویر شبکیه مردمک های بدون گستردگی دارای رتینوپاتی دیابتی... - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل هارد طراحی شده در سالیدورک - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پیش بینی عمر مانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR) - دانلود فایل ( پاورپوینت ماشین کاری با امواج فراصوتی) - فایل جزوه آموزشی جامعه شناسی فرهنگی - خرید و دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان طارم (واقع در استان زنجان) - خرید آنلاین پاورپوینت نکاتی در به کارگیری ضدعفونی کننده ها - پژوهش برونرفت صغیر از حجر - خرید فایل( برنامه مدیریت تدارکات (Procurement Management) یک پروژه عمرانی) - کاملترین فایل چالشها و دشواری ها پیاده سازی دورکاری در ایران - دانلود فایل کامل شیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا - برترین فایل پروژه قفل دیجیتال گاوصندوق - دانلود پاورپوینت کتاب حافظ 2 فاطمه کوپا -کامل و جامع - برترین پکیج پاورپوینت بازار مصرفی و رفتار مصرف کنندگان (فصل پنجم کتاب اصول بازاریابی کاتلر برگردان فروزنده) - دانلود فایل - دانلود پاورپوینت کانسپت در معماری - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش تعامل انسان-کامپیوتر بر پایه عامل برای نابینایان - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق نقش کامپیوترها در پست های فشار قوی) - دانلود فایل ( پژوهش آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده) - فایل برگردان نوشتار با جستار به کارگیری رسانه اجتماعی برای مدیریت بستگی با مشتری (CRM) و خوشنودی از عملکرد - خرید و دانلود پاورپوینت کالیبراسیون همگانی - خرید آنلاین احداث سد بتنی قوسی وزنی سلمان پارسی (قیر) - پروتکل اینترنت ورژن 6 یا Ipv6 - خرید فایل( پاورپوینت اثرات آلودگی هوا بر روی گیاهان و انسان ها) - کاملترین فایل طرح توجیهی اجزای سیستم فرمان خودرو - دانلود فایل کامل پژوهش کانی ها - برترین فایل نقشه اتوکد ساختمان مسکونی 3 طبقه - دانلود قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا -کامل و جامع - برترین پکیج پژوهش با جستار روان شناسی رشد - دانلود فایل - دانلود پژوهش سرانجام همجنس بازان و همجنس گرایان - خرید آنلاین و دریافت پویا رایانه
منبع : پویا رایانه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

|

اصفهان

bestofday

انجام پروژه های کامپیوتر و برنامه نویسی


انجام پروژه های رایانه و برنامه نویسی انجام پروژه های دانشجویی بدست تیم ممتاز دربرگیرنده فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف. پروژه های دانشجویی به بهترین نحو شدنی پیاده سازی و تحویل داده می شود. هدف سایت گروپ دیزاین کمک به شما برای انجام پروژهایتان و بیرون شدن از سر درگمیست. تیم گروپ دیزاین با بهره گیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی بزرگتر و دکترای دانشگاه صنعتی شریف رشته رایانه اقدام به انجام پروژه های شما خواهد کرد و در کمترین زمان شدنی و قیمتی متناسب با حجم پروژه، پروژه را تحویل می دهد. لازم به ذکر است که تیم گروپ دیزاین به هیچگونه قصد اشا­ئه فرهنگ تن پروری دانشجویان را ندارد و از این روی کارشناس مربوط موظف است که گام به گام دانشجو را از چگونگی انجام پروژه آگاه و گاهی نکاتی را به او آموزش دهد. برای درخواست انجام پروژه، از فرم تماس با ما در بستگی باشید. خدمات شرکت طراحی سایت گروه دیزاین در کرج و تهران به چهره حضوری و در شهرستان ها به چهره غیر حضوری میباشد. زبانهای برنامه نویسی azsoftir.com ***** ***** azsoftir@gmail.com azsoftir.com ***** ***** azsoftir@gmail.com C ++C #C Java (Assembly(X86-X64-8051-MIPS-VAX-AVR-ARM Verilog VHDL Python (SQL(ANSI-TSQL-Oracle-mysql-access TEX (Ada, F#, pascal, fortran, lisp, perl, ruby ) azsoftir.com ***** ***** azsoftir@gmail.com azsoftir.com ***** ***** azsoftir@gmail.com نرم افزار maple Matlab (Flash(action script (Flex bison (linuxe syntax sementic code generator Spim Packet tracer Boson netsim Codevision Nodexl Modelsim XML (Android(full LaTEX ساختمان داده اندوخته بازیابی طراحی الگوریتم مدار بخردانه معماری رایانه میکرو کنترلر پایگاه داده سیستم عامل azsoftir.com ***** ***** azsoftir@gmail.com azsoftir.com ***** ***** azsoftir@gmail.com شبکه مهندسی نرم افزار (UML-diagrams-…) محاسبات عددی پردازش تصویر (Low-Medium) شبکه های اجتماعی و تحلیل گراف وب طراحی (HTML-CSS-Javascript-ajax) برنامه نویسی (PHP-ASP-JSP) فریم ورک (Cake php-MVC3-Struts-spring-hibernate) گونه ها شبیه سازی ها، دیس اسمبل کانفیگ شبکه برنامه نویسی وب، اتوماسیون صنعتی، سیستم، سوکت، موبایل از آنجایی که انجام پروژه های رایانه و برنامه نویسی با نرم افزارهای گوناگون بوده که دارای جزئیات متفاوت و گسترده ای است، هزینه انجام پروژه با توجه به ویژگی درخواستی شما متغیر خواهد بود. لذا باید بدست کارشناسان مهندسی رایانه تعیین هزینه شود.
منبع : انجام پروژهای برنامه نویسی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

تهران

bestofday

پاورپوینت درباره رویکردی جدید برای ملاکهای تشخیصی DSM IV TR برای تشخیص اختلال اعتیاد به اینترنت(IAD) در جامعه کاربران ایرانی


پاورپوینت درباره رویکردی جدید برای ملاکهای تشخیصی DSM IV TR برای تشخیص پریشانی اعتیاد به اینترنت(IAD) در جامعه کاربران ایرانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت گونه فایل : .PPT ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 12 اسلاید قسمتی از متن .PPT : رویکردی جدید برای ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR برای تشخیص پریشانی اعتیاد به اینترنت(IAD) در جامعه کاربران ایرانی Seyyed Salman Alavi Isfahan University of Medical Sciences Other coleagues : Fereshteh Jannatifard, ,Mehdi Eslamy به نظر می رسد اینترنت کم کم قسمت زیادی از زندگی روزانه کسان به ویژه جوانان را اشغال می نماید و هر سال گزارش های بیشتری در زمینه پریشانی اعتیاد به اینترنت (IAD)منتشر می شود . در این پژوهش به بررسی ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR درباره تشخیص پریشانی اعتیاد به اینترنت(IAD) در جامعه کاربران ایرانی و بر بنیاد فرهنگ جامعه پرداخته می شود. براساس نظریه پیل (1975)، برخی از کارآزمودگان شماری ملاکهای تشخیصی برای اعتیاد رفتاری (که اعتیاد به اینترنت، رایانه و بازیهای ویدئوئی را هم دربرگیرنده می شود) ارائه کرده اند. نخستین آنها گودمن (1990) بود، پس از هنگام گریفتز (1996) و همکارانش ملاکهایی تشخیصی برای اعتیاد ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : فایل 96
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

تحقیق/ پروین دولت آبادی


تحقیق/ پروین دولت آبادی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 به نام خدا پروین دولت آبادی در سال 1303 در اصفهان چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و سپس تهران به پایان برد. شاگرد مدرسه امریکایی بود. مدتی کوتاه در دانشکده هنرهای زیبا درس خواند, اما رها کرد. او از نوجوانی به سروده یا چامه(غزل) پارسی توجه نشان داد و اشعاری به وزنهای نیمایی و قالبهای کلاسیک دارد. دانش آموخته رشته عکسبرداری درونی از انگلیس، دکترای آموزش پیش از دبستان از امریکا، ... دریافت فایل
منبع : شبکه فایل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

اصفهان

bestofday

دانلود گام بگام پایه سوم ابتدایی


دانلود گام بگام پایه سوم ابتدایی - آموزگار فایل moallemfile.com › ابتدایی پایه سوم دانلود گام بگام پایه سوم ابتدایی دانلود گام به گام سوم ابتدایی pdf- دانلود رایگان گام به گام سوم ابتدایی -حل تمرینات ریاضی سوم دبستان-جواب سوالات ریاضی سوم ابتدایی -جواب تمرینات ریاضی سوم ... دانلود گام به گام سوم ابتدایی - آموزش 3 amoozesh3.ir/دانلود-گام-به-گام-سوم-ابتدایی/ دانلود گام به گام سوم ابتدایی pdf- دانلود رایگان گام به گام سوم ابتدایی -حل تمرینات ریاضی سوم دبستان-جواب سوالات ریاضی سوم ابتدایی -جواب تمرینات ریاضی سوم ... دانلود گام به گام سوم دبستان - حاجی نیوز hajinews.ir/دانلود-گام-به-گام-سوم-دبستان/ 4 آذر 1395 - 29 مهر 1394 ه‍.ش. برای دانلود فایل pdf راهنمای گام به گام تمام کتاب های سوم دبستان به صفحه گام به برای این کار بس است در پست بالا روی ... دانلود رایگان گام به گام سوم دبستان - سایت درسی g36.ir/tag/دانلود-رایگان-گام-به-گام-سوم-دبستان درود دوستان برای انتشار این کتاب ها دردسر زیادی کشیده شده بجای دانلود رایگان که مایه زیان به ناشر و نویسنده میشه کتاب ها رو بخرید و پشتیبانی , دانلود رایگان گام به ... راهنمای گام به گام دروس سوم ابتدایی منتشران - بانک کتاب https://telketab.com/book/راهنمای-گام-به-گام-دروس-سوم-ابتدایی-منتشران خرید کتاب به چهره اینترنتی و با ارسال رایگان در بانک کتاب ' > تلکتاب> کتاب های درسی، کمک درسی، دانشگاهی و ... راهنمای گام به گام ریاضی سوم ابتدایی | فصل1 :الگو ها | Gama.ir gama.ir/.../راهنمای%20گام%20به%20گام%20ریاضی%20سوم%20ابتدایی%20%7C%2... برای دانلود فایل pdf راهنمای گام به گام تمام کتاب های سوم دبستان به صفحه گام به گام سوم ابتدائی مراجعه کنید. برای این کار بس است در پست بالا روی عبارت گام ... دانلود رایگان گام به گام ریاضی سوم ابتدایی - درس جدید newdars.ir › دانلود درس 7 اسفند 1395 - دانلود گام به گام سوم ابتدایی pdf- دانلود رایگان گام به گام سوم ابتدایی -حل تمرینات ریاضی سوم دبستان-جواب سوالات ریاضی سوم ابتدایی -جواب 7 کتاب راهنمای دروس سوم ابتدایی راهنمای گام به گام dorosesevvom.rzb.h5h.ir/post529684.html Oct 21, 2015 - راهنمای گام به گام ریاضی سوم ابتدایی | فصل1 :الگو ها 1394/7/29 ... برای دانلود فایل pdf راهنمای گام به گام تمام کتاب های سوم دبستان به صفحه گام . گام به گام سوم دبستان کتاب علوم - آموزش کلیه دروس سوم ... dorosesevvom.rozblog.com/post/25 5 تیر 1395 - Oct 21, 2015 - برای دانلود فایل pdf راهنمای گام به گام تمام کتاب های سوم دبستان به صفحه گام به گام سوم ابتدائی مراجعه کنید. برای این کار کافی ... کتاب راهنمای گام به گام دروس سوم ابتدایی منتشران پرتو گروهی ... https://www.digikala.com/.../کتاب-راهنمای-گام-به-گام-دروس-سوم-ابتدایی-منتشران-اث... کتاب آماده دربرگیرنده درس های ریاضی، پارسی (خوانداری)، هدیه های آسمانی، علوم، فارسی(نوشتاری) و پژوهش ها اجتماعی مقطع سوم ابتدایی است. این کتاب دربرگیرنده نکات و چکیده ی ... پایه سوم ابتدایی : 7 کتاب سوم ابتدایی گام به گام کلاغ سپید www.ketabresanenovin.ir › پایه تحصیلی دبستان پایه سوم ابتدایی 7 کتاب سوم ابتدایی گام به گام کلاغ سپید پایه سوم ابتدایی ارائه ی نکات مهم از کتاب های درسی پایه سوم ابتدایی پاسخ همگی پرسش های کتاب های درسی پایه سوم ... شاه کلید گام به گام دروس سوم ابتدایی کلاغ سپید | بانک ... https://www.paytakhteketab.com/product/هفت-کتاب-سوم-ابتدایی-کلاغ-سپید/ 22 تیر 1396 - خرید اینترنتی شاه کلید گام به گام دروس سوم ابتدایی کلاغ سپید از سایت ... کنید تا قسمتی از این کتاب را به چهره کاملا رایگان دانلود کنید. دانلود گام به گام دوم ابتدایی دروس زرین | درسی فایل drsifile.com/downloads/گام-به-گام-دوم-ابتدایی-دروس-طلایی/ 26 اردیبهشت 1396 - دانلود گام به گام دوم ابتدایی دروس طلایی. ... دانلود گام به گام همه دروس کلاس دوم, دانلود گام به گام پایه دوم, دانلود گام بهخ گام ریاضی کلاس سوم دبستان, ... برای دانلود کتاب های درسی پایه سوم اینجا کلیک کنید. - ... www.e-pakniyat.ir/old/? ?p=3475 دانلود مطالب آموزشی, کتاب های درسی و کمک درسی, نمونه سوالات امتحانی , فایل های آموزشی, المپیاد, کنکور, سی دی های و دی وی دی های آموزشی. Toggle navigation منوی سایت. دانلود حل مسائل کامل ریاضی پایه هشتم - گنجینه دانش www.ganjinedanesh.ir/.../272-دانلود-حل-مسائل-کامل-ریاضی-پایه-هشتم-متوسطه.html 19 بهمن 1394 - گام به گام کامل و عالی برای حل مسائل ریاضی پایه هشتم متوسطه نخست را با کلیک بر روی آیکن سبز در سمت چپ جدول رایگان دانلود کنید. کتاب راهنمای گام به گام دروس سوم ابتدایی منتشران پرتو گروهی ... www.arzangadget.com › فرهنگ و هنر › کتاب کتب کمک درسی گونه کتاب: کمک آموزشیموضوع: جمع بندی دروسمقطع تحصیلی: سوم دبستانناشر: منتشراننام مولف: گروه مولفان منتشرانتعداد صفحات: 526 صفحهسایر توضیحات: دارای ... سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابتدایی - کتابچه ی گام به ... asgharbojari13.blogfa.com/tag/کتابچه-ی-گام-به-گام-اجتماعی-سوم-ابتدایی سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابتدایی - کتابچه ی گام به گام اجتماعی سوم ابتدایی - آوای خوزستان -هدف تنها خدمت به همنوعان وفرهنگیان عزیز و ارجمند سراسرکشور ... دانلود گام به گام سوم ابتدایی - همیاربوک hamyarbook.ir/دانلود-گام-به-گام-سوم-ابتدایی/ 10 مهر 1396 - این برنامه را دانلود کنید و حل تمرین های همه کتاب های پایه سوم رو همه جا (خونه، مدرسه، مسافرت، مهمونی و ) ... دانلود گام به گام پایه سوم همیاربوک. دانلود حل تمرین کتاب ریاضی ششم جدید - ریاضی ششم دبستان www.riazisheshom.ir/post/62 فصل 1 تا 4 : آقای امین اسماعیلی آموزگار پایه ششم دبستان فرهنگیان بروجرد ... فصل سوم : دانلود گام به گام فصل سوم ریاضی ششم جدید. روی تصویر کلیک کنید:. فیلم آموزشی ریاضی سوم دبستان | دبیردسا dabirlo.ir/product/فیلم-آموزشی-ریاضی-سوم-دبستان-dabirlo/ شناسه محصول: 112 دسته: سوم , فیلم آموزشی, مقطع دبستان برچسب: دانلود فیلم ... آموزش گام به گام دروس بر پایه سرفصل های کتاب و بر پایه واپسین دگرگونی ها کتب درسی. 7 کتاب سوم ابتدایی (راهنمای گام به گام کلیه دروس) - سرکوچه ... www.sarekooche.com/fa/223/13007-13007.html سرکوچه>دبستانی> سوم دبستان>7 کتاب سوم ابتدایی (راهنمای گام به گام کلیه دروس). 7 کتاب سوم ابتدایی (راهنمای گام به گام کلیه دروس). 7 کتاب سوم ابتدایی ... پایه سوم ابتدایی - سخت کوشان sakhtkoshan3-sjt.blogfa.com/ پایه سوم ابتدایی - سخت کوشان - نمونه سوالات و تمرین های شب و... - پایه سوم ابتدایی - سخت کوشان. ... ارزشیابی اجتماعی سوم باپاسخنامه درمهرماه + گام به گام اجتماعی وازمونهای رایگان. ارزشیابی پیشرفت ... دانلود روش تدریس. فصل های نخست ودوم. ریاضی ... ( ریاضی بیست ) - آموزش گام به گام ریاضی سوم ابتدایی reaze20.blogfa.com/category/66/آموزش-گام-به-گام-ریاضی-سوم-ابتدایی ( ریاضی بیست ) - آموزش گام به گام ریاضی سوم ابتدایی - وبلاگی برای آموزش و ... دانلود متن کتاب و سرفصل ها و عناوین دروس و ساختار کتاب ریاضی جدید سال سوم ... من ریاضیات را دوست دارم نه به خاطر اینکه پایه صنعت ما برآن استوار است بلکه به این ... دانلود گام به گام pdf تمام دروس پایه سوم ابتدایی سال 96 97 - ... newjadid.ir › نکا وان موزیک 22 شهریور 1396 - دانلود گام به گام یازدهم( همه رشته ها) بارم بندی دروس سوم دبیرستان (تمامی رشته ها) برای دانلود کتاب های پایه دوم ابتدایی اینجا کلیک کنید. کتابچه ی گام به گام اجتماعی سوم ابتدایی - سخت کوشان www.sakhtkoshan.ir/post/241 30 فروردین 1395 - کتابچه ی گام به گام اجتماعی سوم ابتدایی . کتابچه ی گام به گام اجتماعی سوم ابتدایی . کلیه ی سوالات ... جستار : مطالب مربوط به پایه سوم , اجتماعی , ... گام به گام (دروس دبیرستان) - دانلود | نصب برنامه اندروید | ... https://cafebazaar.ir/app/com.examplee.gambgam/?l=fa رتبه: 2٫6 - ‏491 رأی - ‏رایگان - ‏ Android - ‏کسب و کار/بهره وری گام به گام (حل المسائل) دروس دبیرستان در این برنامه کتاب های الکترونیک (pdf) حل المسائل (یا همون گام به گام خودمون) برای پایه ها اول، دوم و سوم دبیرستان و برای رشته ... گام به گام - آموزگارکوشا : نخست تا ششم ابتدایی,نمونه سوالات ... amozegarekosha.ir/post/tag/گام%20به%20گام آموزگارکوشا,کوشا,آموزگار,سوال نخست ابتدایی ,سوال دوم ابتدایی , سوم ابتدایی ,نمونه سوال ... برچسب ها : ریاضی ششم نوبت نخست 95 ,نسیم ,pdf ریاضی 6نوبت نخست , گام به گام ... آذر ماه 95 - پایه ی پنجم دبستان. باپاسخنامه های تشریحی. دانلود . فرمت ورد + پی دی ... دانلود pdf کتاب کمک درسی :: گام به گام | راهنمای دروس دبستان ... اخبار ورزشی ایران وجهان+ویدیو
منبع : اخبار ورزشی ایران وجهان+ویدیو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

|

خوزستان

bestofday

قالب های شعری


قالب شعر:::شکلی که قافیه به سروده یا چامه(غزل) می بخشد قالب نام دارد و تفاوت قالب ها درچگونگی قافیه ی آنهاست. منظور از قالب یک شعر شکل آرایش مصراع ها و سامان قافیه آرایی هنگام است. شاعران و مخاطبان هنگام ها، به بازبینی زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکل هایی ویژه را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. بدین سان در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها بیرون شده اند. تنها در سده اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم قالبهای شعری تا حدّ زیادی تغییر کرده است. در قالبهای کهن، سروده یا چامه(غزل) از شماری مصراع هموزن تشکیل می شود. چند نمونه از رایج ترین این قالب ها تحت این عنواین وجود دارند :
    چکامه مثنوی غزل تکه ترجیع بند ترکیب بند مسمط مستزاد رباعی دو بیتی چهار پاره مفرد

منبع : کلاس پنجم سعدی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

چهارمحال بختیاری

bestofday

فال حافظ چیست؟


فال و بخت بینی فال حافظ چیست؟ فال و فال‌گیری به معنای کوشش در پیشگویی آینده (معمولاً آینده یک فرد) از راه روش‌های نهانی یا فراطبیعی است. فال‌گیری یکی از شاخه‌های نهان‌شناسی است. باید توجه داشت که فال را نباید با بخت بینی اشتباه گرفت. بخت بینی نوعی پیشگویی است که از پسندیدن فرد بیرون است؛ یعنی فرد نیرو گزینش و اختیاری در هنگام ندارد، همچنین پیشگویی در بخت بینی بر بنیاد چگونگی ستارگان در زمان زایش فرد می‌باشد (مانند بخت بینی چینی یا بخت بینی هندی). اما در فال پیشگویی با توجه گزینش فرد بدست می‌آید و برخلاف بخت بینی به تاریخ زایش بستگی ندارد (مانند فال تاروت یا فال حافظ). بنابراین نباید واژه فال را با بخت بینی اشتباه گرفت پس واژه‌هایی مانند فال چینی، فال مصری، فال شخصی اشتباه می‌باشد. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope دانلودpdf نوشتار :روانشناسی رنگ ها https://plus.google.com/********** طالع بینی چیست ؟ طالع بینی روشی برای پیش بینی آینده و سرنوشت هر فرد می باشد و تفاوت اصلی هنگام با فال حافظ این است که فرد درخواست کننده پس از شنیدن سرنوشتش نمی تواند هنگام را تغییر دهد . بخت بینی بیشتر بر پایه چگونگی ستارگان و تاریخ زایش هر فرد چهره می گیرد و در درازا تاریخ و در سراسر جهان باره کاربرد پیمان گرفته شده است . به روش هایی گفته می‌شود که برخی باور دارند به یاری آنها می‌توان از آینده و سرنوشت هرکس آگاه شد. علم اخترگویی یا طالع‌بینی یعنی تعبیر و تفسیر آینده با توجه به چگونگی ستارگان، و علم اخترشناسی یعنی پژوهش علمی ستارگان و علم کائنات، نخست از سده هفدهم میلادی از یکدیگر جدا شدند. امروز بخت بینی یا ستاره خوانی باره تایید مجامع علمی نیست، و بسیاری از مردم هنگام را خرافات و موهوم پرستی می دانند. طالع بینی را می توان زیرمجموعه ستاره‌بینی دانست که معمولاً با توجه به تطبیق چگونگی سماوی با زایش فرد مربوط می‌شود؛ ولی طالع‌بینی اعداد، اسامی، رنگ (علاقه به رنگ خاص) و امور دیگر نیز گفته می‌شود. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope https://plus.google.com/********** طالع بینی چگونه بوجود آمد؟ هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت.آنها نقوش درهم و برهم ستارگان را به سرنویس تصویری از جهان زمینی می پنداشتند و نام اشیا،قهرمانان افسانه ای و بیش از هر چیز جانوران باره دلبستگی و احترام خود را به این نقوش آسمانی می دادند.آنها در گروه معینی از ستارگان درخشان نقش ثور (گاو)،حمل (بره)،حوت (ماهی) و جدی (بز) و بسیاری از صورتهای دیگر را می دیدند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope علاوه بر آنها به فرآیندهایی که در آسمان نقش می گرفتند،قبل از هر چیز توجه می کردند:آنها نگریستن می کردند که چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می دهد.آنها این نکته را دریافتند که شماری از ستاره های درخشان متفاوت از بیشتر ستارگان دیگر جنبش می کنند و آنها را ستاره های مهاجر یا سیاره ها نامیدند.و آنها با اشتیاق می خواستند بدانند که این بازیهای آسمانی بی همتا چه معنا و مفهومی برای آنها می تواند داشته https://plus.google.com/********** باشد.آیا خورشید،ماه و سیاره ها شاید خدایانی بودند،که در ارتفاعی دست نیافتنی و بالاتر از همه چیز این سو و هنگام سو می رفتند؟ یا این که خدایان به این طریق خواسته ها و اخطارهای خود را به آدمیان منتقل می کردند؟به سرنویس مثال،مصریان از خیلی خیلی قدیم رابطه قابل اعتمادی میان پدیده های آسمانی و فرایندهای زمینی یافته بودند:هنگامی که در تابستان ستاره درخشان سیروس (شعرای یمانی) برای نخستین بار در آسمان غروب نما می شد،خیلی زود پس از هنگام رود نیل از بستر خود طغیان می کرد. بنابراین کم و بیش بدین سان بود که بخت بینی (اخترگویی یا تنجیم) به هستی آمد،علمی که در هنگام انسان بر بنیاد چگونگی ستارگان به نما می تواند آینده را پیشگویی کند.تمام تمدنهای بزرگ کهنه در آسیا،آفریقا،آمریکا منجمهایی،اغلب از فرقه راهبان و عالمان،در دربار و بارگاه خود داشتند که به طور مرتب فرآیندهای آسمانی را نگریستن و نظاره می کردند،مشاهدات خود را در دفاتری ثبت می کردند و تلاش می کردند این فرآیندها را تعبیر و تفسیر کنند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope آنچه ما امروز به سرنویس بخت بینی (اختر گویی) یا علم ستاره خوانی می شناسیم و بر حسب هنگام کنش می کنیم ریشه تاریخی اش به راهبان بابلی در دوران باستان بر می گردد.یونانیان و سپس رومیان دانش و آگاهی خود را در این باره از بابلی ها بدست آوردند و هنگام را گسترش دادند.ما امروزه هم سیاره های دستگاه خورشیدی را به نام خدایان روم باستان روم می نامیم (نام لاتین).اغلب خصوصیات سیاره ها برای نام گذاری آنها تعیین کننده بود.رنگ قرمز،رنگ خون است.بنابراین سیاره سرخ فام مریخ (Mars) به نام خدای جنگ نامیده شد.سیاره چالاک و تند مهاجر آسمان،به نام سفیر خدایان،تیر (Mercury)،سیاره درخشان و زیبای زهره (Venus) به نام الهه عشق و باروری،سیاره درخشان آرام و موقر مشتری (Jupiter) به نام خدای خدایان روم،ژوپیتر نام گرفت. https://plus.google.com/********** دانلودpdf نوشتار :روانشناسی شخصیت به هر حال در دوران باستان بخت بینان یا منجمان تنها به پیشگویی سرنوشت شاهان یا گستره پادشاهی آنان می پرداختند.در همه جا،حکمرانان تصمیم های خود را با توجه به رای و نظر منجمان دربار خود اتخاذ می کردند.برای نمونه آنهای مسایلی را از قبیل این که چه هنگام باید ازدواج کنند،یا به لشگرکشی و جنگ بپردازند و یا به ساخت یک کشتی اقدام کنند،همیشه از منجمان خود می پرسیدند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope از حدود دو هزار سال پیش ستاره خوانها یا بخت گویان به تعبیر و تفسیر آینده مردم عادی نیز پرداختند.آنها برای این کار آنچه را که اصطلاح ((طالع نما)) ((Horoscope)) نامیده می شود،و در هنگام چگونگی سیاره ها در لحظه زایش شخص کشیده شده است،تهیه می کنند.یکی از بخت بینان سرشناس کهنه ((کلادیوس بطلمیوس))((Claudius Ptolemaeus)) (تولد 87،وفات 168 میلادی) که در شهر اسکندریه (در مصر) زندگی می کرد،در سال 150 میلادی آگاهیهای بخت شناسی هنگام زمان خود را در کتابش به نام ((تترابیبلوس))((Tetrabiblos)) گردآوری کرد و انتشار داد که بخت بینی یا اختر گویی یا ستاره خوانی امروز هنوز هم بر بنیاد و مبنای این کتاب پیمان دارد. https://plus.google.com/********** فال از دیدگاه ائمه رسول خدا(ص) فال نیک را دوست و فال بد را دشمن می داشت و می فرمود: "الطّیره شرک؛ اعتقاد به تأثیر فال بد شرک به خداوند است. لذا انسان نباید معتقد به تأثیر فال بد باشد و نباید فال بد زند. یکی از ترس‏های زیان بخش و غیر واقعی، ترس از فال بد است که مایه عوارض ناپسند روحی می شود. دین مقدّس اسلام با این باور غلط و خرافی به شدّت مبارزه کرده، تا جایی که اعتقاد به تأثیر فال بد را شرک دانسته است. https://plus.google.com/********** علی(ع) فرمود: "فال بد یک فرمایش حقیقی و راستین نیست". امام صادق(ع) می فرماید: تأثیر و بی تأثیری فال بد در روان آدمی تابع وضعی استکه هنگام را در نهاد خود پیمان می دهید. اگر سست و ناچیزش بدانی سست و ناچیز خواهد بود. اگر هنگام را یک فرمایش راستین و مهم پنداری، اثرش در تو هم شدید خواهد بود، چون انسان وقتی مثلاً طنابی را گمان کند مار است، به همان اندازه می ترسد که از مار راستین می ترسد. و اگر اصلاً به فال بد ترتیب پرتو ندهی و هنگام را غیر راستین بدانی، هیچ و بی پرتو خواهد بود. چکیده فال بد واقعیت ندارد و اثرش بسته به چگونگی برخورد انسان با فال بد دارد. اگر هنگام را بی خود و بی پرتو و زاییده تخیّلات نادرست دانست، همان طوری که اسلام فرموده است، به کلی نادرست و بی پرتو خواهد بود. فال بد در قوانین نظام افرینش اصلاً منشأ پرتو نیست و نمی تواند پیشامد نامطلوبی بیافریند. کسانی که بدان معتقد نیستند آسوده خاطرند و کم‏ترین تأثر فکری از فال بد را ندارند. ولی کسی که جاهلانه به هنگام معتقد باشد اندیشه و روح خود را مختل و نگران کرده است. https://plus.google.com/********** دانلودpdf نوشتار : چشم زخم در قران و روش های رویارویی با آن فال حافظ فال حافظ https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope آنچه در روایات در برخی از مواقع سفارش شده، استخاره است که انسان بر پایه آیین ها ساده‌ای با خداوند بزرگ –به وسیله‌ی قرآن مجید، یا تسبیح و مانند آن- رایزنی کند و از ذات پاکش هدایت و راهنمایی به آنچه خیر و صلاح اوست، بطلبد؛ به باور خداوند نیز او را راهنمایی خواهد کرد. با این حال، تفأل به دیوان حافظ نیز میان مردم رواج پیدا کرده است؛ چرا که معتقدند دیوان حافظ دارای جهات مثبتی است، لذا از هنگام به سرنویس فال‌نامه نیز کاربرد می‌کنند؛ جهات مثبتی مانند این‌که: https://plus.google.com/********** 1. بیشتر غزلیات و سروده ها حافظ مثبت‌نگر است و مثبت‌نگری در زندگی خوب و پسندیده می‌باشد، همان‌طور که در روایات نیز به داشتن «حُسن ظن نسبت به خدا و دیگران» ترغیب شده است. 2. سروده ها او مضامین آیات قرآنی و برگرفته از آنها می‌باشد و آنچه در سینه‌ی خود از آیات قرآنی حفظ نموده در غزلیات خود بیان کرده است. 3. غزلیات حافظ چند پهلو و چند معنا است و می‌توان از سروده ها او تفسیرهای متعدّد نمود و هرکس به فراخور حال و خرد و اندیشه‌ی خود از هنگام معنایی برداشت می‌کند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope با توجه به این قبیل از موارد، دیوان حافظ ارزشمند است و مردم از هنگام به سرنویس فال و بیان حال خود بهره می‌گیرند؛ تفأل به دیوان حافظ برای انجام برخی از کارها اشکالی ندارد؛ و به بیان صاحب جواهر؛ «تفأّل به غیر قرآن [از قبیل دیوان شعرا همچون دیوان حافظ] اگر منجرّ به صدور دستور قطعى و جزمى نگردد، جایز است»؛ هر چند به پای استخاره‌ی شرعی با قرآن کریم نمی‌رسد، اما در این‌باره به نکاتی باید توجه شود: https://plus.google.com/********** • خو نمودن به به کارگیری فال حافظ یا حتی استخاره، چندان درست به نظر نمی‌رسد. جایی که انسان باید از نیروی خرد و خرد کاربرد نماید و یا از تجارب و آگاهی دیگران با رایزنی از ایشان بهره گیرد، باید بر بر پایه هنگام کنش نماید. https://plus.google.com/********** • چشمداشت پیشگویی از حافظ و غیبگویی از او، توقعی ساده‌لوحانه و بیهوده است، چشمداشت ما از حافظ هنگام است که به شیرینی ابیات و سخنانش، اندیشه‌ای نو و معرفتی تازه در قالب ادبیات پارسی به ما بیاموزد. معرفتی که ما در دنیای کنونی بیش از هر زمان دیگری به هنگام نیازمندیم. • رویکرد ما به دیوان حافظ، باید رویکردی از سر یکرنگی و محبت به کسی باشد که چون معلمی عزیز می‌تواند گره از دشواری ها فکری گشوده و از دردها روحی تا اندازه ای بکاهد و در این راه هیچ‌گاه نباید حد میانه روی و میانه‌روی را در به کارگیری هنگام فراموش کرد. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope https://keramatzade.com
منبع : https://keramatzade.com
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

فال حافظ چیست؟


فال و بخت بینی فال حافظ چیست؟ فال و فال‌گیری به معنای کوشش در پیشگویی آینده (معمولاً آینده یک فرد) از راه روش‌های نهانی یا فراطبیعی است. فال‌گیری یکی از شاخه‌های نهان‌شناسی است. باید توجه داشت که فال را نباید با بخت بینی اشتباه گرفت. بخت بینی نوعی پیشگویی است که از پسندیدن فرد بیرون است؛ یعنی فرد نیرو گزینش و اختیاری در هنگام ندارد، همچنین پیشگویی در بخت بینی بر بنیاد چگونگی ستارگان در زمان زایش فرد می‌باشد (مانند بخت بینی چینی یا بخت بینی هندی). اما در فال پیشگویی با توجه گزینش فرد بدست می‌آید و برخلاف بخت بینی به تاریخ زایش بستگی ندارد (مانند فال تاروت یا فال حافظ). بنابراین نباید واژه فال را با بخت بینی اشتباه گرفت پس واژه‌هایی مانند فال چینی، فال مصری، فال شخصی اشتباه می‌باشد. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope دانلودpdf نوشتار :روانشناسی رنگ ها https://plus.google.com/********** بخت بینی چیست ؟ بخت بینی روشی برای پیش بینی آینده و سرنوشت هر فرد می باشد و تفاوت اصلی هنگام با فال حافظ این است که فرد درخواست کننده پس از شنیدن سرنوشتش نمی تواند هنگام را تغییر دهد . بخت بینی بیشتر بر پایه چگونگی ستارگان و تاریخ زایش هر فرد چهره می گیرد و در درازا تاریخ و در سراسر جهان باره کاربرد پیمان گرفته شده است . به روش هایی گفته می‌شود که برخی باور دارند به یاری آنها می‌توان از آینده و سرنوشت هرکس آگاه شد. علم اخترگویی یا طالع‌بینی یعنی تعبیر و تفسیر آینده با توجه به چگونگی ستارگان، و علم اخترشناسی یعنی پژوهش علمی ستارگان و علم کائنات، نخست از سده هفدهم میلادی از یکدیگر جدا شدند. امروز بخت بینی یا ستاره خوانی باره تایید مجامع علمی نیست، و بسیاری از مردم هنگام را خرافات و موهوم پرستی می دانند. بخت بینی را می توان زیرمجموعه ستاره‌بینی دانست که معمولاً با توجه به تطبیق چگونگی سماوی با زایش فرد مربوط می‌شود؛ ولی طالع‌بینی اعداد، اسامی، رنگ (علاقه به رنگ خاص) و امور دیگر نیز گفته می‌شود. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope https://plus.google.com/********** بخت بینی چگونه بوجود آمد؟ هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت.آنها نقوش درهم و برهم ستارگان را به سرنویس تصویری از جهان زمینی می پنداشتند و نام اشیا،قهرمانان افسانه ای و بیش از هر چیز جانوران باره دلبستگی و احترام خود را به این نقوش آسمانی می دادند.آنها در گروه معینی از ستارگان درخشان نقش ثور (گاو)،حمل (بره)،حوت (ماهی) و جدی (بز) و بسیاری از صورتهای دیگر را می دیدند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope علاوه بر آنها به فرآیندهایی که در آسمان نقش می گرفتند،قبل از هر چیز توجه می کردند:آنها نگریستن می کردند که چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می دهد.آنها این نکته را دریافتند که شماری از ستاره های درخشان متفاوت از بیشتر ستارگان دیگر جنبش می کنند و آنها را ستاره های مهاجر یا سیاره ها نامیدند.و آنها با اشتیاق می خواستند بدانند که این بازیهای آسمانی بی همتا چه معنا و مفهومی برای آنها می تواند داشته https://plus.google.com/********** باشد.آیا خورشید،ماه و سیاره ها شاید خدایانی بودند،که در ارتفاعی دست نیافتنی و بالاتر از همه چیز این سو و هنگام سو می رفتند؟ یا این که خدایان به این طریق خواسته ها و اخطارهای خود را به آدمیان منتقل می کردند؟به سرنویس مثال،مصریان از خیلی خیلی قدیم رابطه قابل اعتمادی میان پدیده های آسمانی و فرایندهای زمینی یافته بودند:هنگامی که در تابستان ستاره درخشان سیروس (شعرای یمانی) برای نخستین بار در آسمان غروب نما می شد،خیلی زود پس از هنگام رود نیل از بستر خود طغیان می کرد. بنابراین کم و بیش بدین سان بود که بخت بینی (اخترگویی یا تنجیم) به هستی آمد،علمی که در هنگام انسان بر بنیاد چگونگی ستارگان به نما می تواند آینده را پیشگویی کند.تمام تمدنهای بزرگ کهنه در آسیا،آفریقا،آمریکا منجمهایی،اغلب از فرقه راهبان و عالمان،در دربار و بارگاه خود داشتند که به طور مرتب فرآیندهای آسمانی را نگریستن و نظاره می کردند،مشاهدات خود را در دفاتری ثبت می کردند و تلاش می کردند این فرآیندها را تعبیر و تفسیر کنند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope آنچه ما امروز به سرنویس بخت بینی (اختر گویی) یا علم ستاره خوانی می شناسیم و بر حسب هنگام کنش می کنیم ریشه تاریخی اش به راهبان بابلی در دوران باستان بر می گردد.یونانیان و سپس رومیان دانش و آگاهی خود را در این باره از بابلی ها بدست آوردند و هنگام را گسترش دادند.ما امروزه هم سیاره های دستگاه خورشیدی را به نام خدایان روم باستان روم می نامیم (نام لاتین).اغلب خصوصیات سیاره ها برای نام گذاری آنها تعیین کننده بود.رنگ قرمز،رنگ خون است.بنابراین سیاره سرخ فام مریخ (Mars) به نام خدای جنگ نامیده شد.سیاره چالاک و تند مهاجر آسمان،به نام سفیر خدایان،تیر (Mercury)،سیاره درخشان و زیبای زهره (Venus) به نام الهه عشق و باروری،سیاره درخشان آرام و موقر مشتری (Jupiter) به نام خدای خدایان روم،ژوپیتر نام گرفت. https://plus.google.com/********** دانلودpdf نوشتار :روانشناسی منش به هر روی در دوران باستان بخت بینان یا منجمان تنها به پیشگویی سرنوشت شاهان یا گستره پادشاهی آنان می پرداختند.در همه جا،حکمرانان تصمیم های خود را با توجه به رای و نظر منجمان دربار خود اتخاذ می کردند.برای نمونه آنهای مسایلی را از قبیل این که چه هنگام باید ازدواج کنند،یا به لشگرکشی و جنگ بپردازند و یا به ساخت یک کشتی اقدام کنند،همیشه از منجمان خود می پرسیدند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope از حدود دو هزار سال پیش ستاره خوانها یا بخت گویان به تعبیر و تفسیر آینده مردم عادی نیز پرداختند.آنها برای این کار آنچه را که اصطلاح ((طالع نما)) ((Horoscope)) نامیده می شود،و در هنگام چگونگی سیاره ها در لحظه زایش شخص کشیده شده است،تهیه می کنند.یکی از بخت بینان سرشناس کهنه ((کلادیوس بطلمیوس))((Claudius Ptolemaeus)) (تولد 87،وفات 168 میلادی) که در شهر اسکندریه (در مصر) زندگی می کرد،در سال 150 میلادی آگاهیهای بخت شناسی هنگام زمان خود را در کتابش به نام ((تترابیبلوس))((Tetrabiblos)) گردآوری کرد و انتشار داد که بخت بینی یا اختر گویی یا ستاره خوانی امروز هنوز هم بر بنیاد و مبنای این کتاب پیمان دارد. https://plus.google.com/********** فال از دیدگاه ائمه فرستاده خدا(ص) فال نیک را دوست و فال بد را دشمن می داشت و می فرمود: "الطّیره شرک؛ اعتقاد به تأثیر فال بد شرک به خداوند است. لذا انسان نباید معتقد به تأثیر فال بد باشد و نباید فال بد زند. یکی از ترس‏های زیان بخش و غیر واقعی، ترس از فال بد است که مایه عوارض ناپسند روحی می شود. دین مقدّس اسلام با این باور غلط و خرافی به شدّت مبارزه کرده، تا جایی که اعتقاد به تأثیر فال بد را شرک دانسته است. https://plus.google.com/********** علی(ع) فرمود: "فال بد یک فرمایش حقیقی و راستین نیست". امام صادق(ع) می فرماید: تأثیر و بی تأثیری فال بد در روان آدمی تابع وضعی استکه هنگام را در نهاد خود پیمان می دهید. اگر سست و ناچیزش بدانی سست و ناچیز خواهد بود. اگر هنگام را یک فرمایش راستین و مهم پنداری، اثرش در تو هم شدید خواهد بود، چون انسان وقتی مثلاً طنابی را گمان کند مار است، به همان اندازه می ترسد که از مار راستین می ترسد. و اگر اصلاً به فال بد ترتیب پرتو ندهی و هنگام را غیر راستین بدانی، هیچ و بی پرتو خواهد بود. چکیده فال بد واقعیت ندارد و اثرش بسته به چگونگی برخورد انسان با فال بد دارد. اگر هنگام را بی خود و بی پرتو و زاییده تخیّلات نادرست دانست، همان طوری که اسلام فرموده است، به کلی نادرست و بی پرتو خواهد بود. فال بد در قوانین نظام افرینش اصلاً منشأ پرتو نیست و نمی تواند پیشامد نامطلوبی بیافریند. کسانی که بدان معتقد نیستند آسوده خاطرند و کم‏ترین تأثر فکری از فال بد را ندارند. ولی کسی که جاهلانه به هنگام معتقد باشد اندیشه و روح خود را مختل و نگران کرده است. https://plus.google.com/********** دانلودpdf نوشتار : چشم زخم در قران و روش های رویارویی با هنگام فال حافظ فال حافظ https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope آنچه در روایات در برخی از مواقع سفارش شده، استخاره است که انسان بر پایه آیین ها ساده‌ای با خداوند بزرگ –به وسیله‌ی قرآن مجید، یا تسبیح و مانند آن- رایزنی کند و از ذات پاکش هدایت و راهنمایی به آنچه خیر و صلاح اوست، بطلبد؛ به باور خداوند نیز او را راهنمایی خواهد کرد. با این حال، تفأل به دیوان حافظ نیز میان مردم رواج پیدا کرده است؛ چرا که معتقدند دیوان حافظ دارای جهات مثبتی است، لذا از هنگام به سرنویس فال‌نامه نیز کاربرد می‌کنند؛ جهات مثبتی مانند این‌که: https://plus.google.com/********** 1. بیشتر غزلیات و سروده ها حافظ مثبت‌نگر است و مثبت‌نگری در زندگی خوب و پسندیده می‌باشد، همان‌طور که در روایات نیز به داشتن «حُسن ظن نسبت به خدا و دیگران» ترغیب شده است. 2. سروده ها او مضامین آیات قرآنی و برگرفته از آنها می‌باشد و آنچه در سینه‌ی خود از آیات قرآنی حفظ نموده در غزلیات خود بیان کرده است. 3. غزلیات حافظ چند پهلو و چند معنا است و می‌توان از سروده ها او تفسیرهای متعدّد نمود و هرکس به فراخور حال و خرد و اندیشه‌ی خود از هنگام معنایی برداشت می‌کند. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope با توجه به این قبیل از موارد، دیوان حافظ ارزشمند است و مردم از هنگام به سرنویس فال و بیان حال خود بهره می‌گیرند؛ تفأل به دیوان حافظ برای انجام برخی از کارها اشکالی ندارد؛ و به بیان صاحب جواهر؛ «تفأّل به غیر قرآن [از قبیل دیوان شعرا همچون دیوان حافظ] اگر منجرّ به صدور دستور قطعى و جزمى نگردد، جایز است»؛ هر چند به پای استخاره‌ی شرعی با قرآن کریم نمی‌رسد، اما در این‌باره به نکاتی باید توجه شود: https://plus.google.com/********** • خو نمودن به به کارگیری فال حافظ یا حتی استخاره، چندان درست به نظر نمی‌رسد. جایی که انسان باید از نیروی خرد و خرد کاربرد نماید و یا از تجارب و آگاهی دیگران با رایزنی از ایشان بهره گیرد، باید بر بر پایه هنگام کنش نماید. https://plus.google.com/********** • چشمداشت پیشگویی از حافظ و غیبگویی از او، توقعی ساده‌لوحانه و بیهوده است، چشمداشت ما از حافظ هنگام است که به شیرینی ابیات و سخنانش، اندیشه‌ای نو و معرفتی تازه در قالب ادبیات پارسی به ما بیاموزد. معرفتی که ما در دنیای کنونی بیش از هر زمان دیگری به هنگام نیازمندیم. • رویکرد ما به دیوان حافظ، باید رویکردی از سر یکرنگی و محبت به کسی باشد که چون معلمی عزیز می‌تواند گره از دشواری ها فکری گشوده و از دردها روحی تا اندازه ای بکاهد و در این راه هیچ‌گاه نباید حد میانه روی و میانه‌روی را در به کارگیری هنگام فراموش کرد. https://keramatzade.com/Fortune-tellin;-Horoscope
منبع : https://keramatzade.com/
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

|

آذربایجان شرقی

bestofday

دانلود پاورپوینت آسیب های فضای مجازی در خانواده


پاورپوینت آسیب های فضای مجازی در خانواده دسته بندی : همگانی گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات: پاورپوینت آسیب های فضای مجازی در خانواده ، در حجم 20 اسلاید. در این فایل نخست در باره اهمیت خانواده ها در جامعه و پس در باره سود ی فضای مجازی و پس در باره تاثیرات منفی فضاهای مجازی در خانواده ها از دسته چالش هویت و پریشانی در شکل گیری منش در جوانان ، گسترش ارتباطات نامتعارف در میان جوانان ، اعتیاد و ... بحث می شود. از ویژگی های این پاور طراحی زیبا و پسندیده با مطالب و دسته بندی پسندیده مطالب و پسندیده بودن برای ارائه می باشد. بخشی از متن: امروزه، شیوه های ضربه زدن به فرهنگ و هویت ملی یک کشور تغییر یافته و دشمنان کوشش می کنند از راه جنگ نرم افزاری به فروپاشی بنیان خانواده و آرا و باورها جوانان هنگام مرز و بوم نایل آیند. در دنیای ماشینی و شهری امروز که والدین فرصت چندانی برای صرف وقت با فرزندانشان ندارند و از سوی دیگر تک فرزندی بودن خانواده ها، والدین ساده ترین راه را برای سرگرم نمودن فرزندانشان گزینش می نمایند؛ بدین چهره که ابزارهایی همچون تلفن همراه، لپ تاپ، رایانه ی شخصی و اینترنت را در پسندیدن فرزند دلبندشان پیمان می دهند تا او در اتاق خود به کار با آنها مشغول شود؛ حال هنگام که فرزند تنها از نظر فیزیکی در محیط امن خانه به سر می برد، ولی در کنش از راه این وسایل به ویژه اینترنت به دنیایی به مراتب بزرگ تر از محیط پیرامونش قدم می نهد و با چیزهایی روبرو می شود که بسیاری از پدران و مادران از هستی آنها آگاه نیستند. فهرست مطالب: اهمیت خانواده فضای مجازی مزایای فضای مجازی کارایی ( آسیب ها) فضای مجازی بر خانواده اعتیاد به اینترنت چالش هویت و پریشانی در شکل گیری منش گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان پیشگیری از آسیب های فضای مجازی ... دسته بندی: همگانی گوناگون تعداد مشاهده: 24 نگریستن فرمت فایل دانلودی: .pptx فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 1,877 کیلوبایت قیمت: 2,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دریافت فایل محتوای فایل دانلودی: پاورپوینت قابل ویرایش دانلود فایل های درسی
منبع : دانلود فایل های درسی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

خودآموز حرفه ای گیتار به فارسی ;جدید و دارای گارانتی - اورجینال


خودآموز پیشه ای گیتار به پارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال قیمت: 15,000 تومان گیتار معمولاً شش سیم دارد. به نوازنده گیتار گیتاریست می گویند. نت های گی تار بترتیب از بالا به پایین: می، لا، ر، سل، سی، می کوک می شوند. آموزش قدم به قدم گیتار دربرگیرنده : - کار با رمبل ها - روش کوک کردن گیتار - آشنایی با قسمتهای گوناگون گیتار - آموزش گونه ها ردیفهای ماژور و مینور - آموزش گونه ها آکورها و ریتم ها محصولات دیگر: :- فایل جزوه زبان پیش دانشگاهی برای کنکوری ها - خرید و دانلود پژوهش چگونگی ورود برق به ایران - خرید آنلاین آزمون پایانی الیاف نساجی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93 - طرح توجیهی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور - خرید فایل( آموزش قوانین بازی تنیس) - کاملترین فایل پژوهش مفهوم جرم از نظر قانون - دانلود فایل کامل بررسی اقتصاد مقاومتی تحت تأثیر سرمایه انسانی - برترین فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد - دانلود نمونه پروژه مالی دانشگاه های علوم پزشکی -کامل و جامع - برترین پکیج جزوه آموزش کامل پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (پرورش, تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر تمام مراحل - دانلود فایل - دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان) - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل گزارش کارآموزی کارخانه پارس متال تهران - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (دستگاه پرس تن سازی) - دانلود فایل ( ریزشمع ها) - فایل نقشه کاربری زمین ها شهرستان اصفهان - خرید آنلاین جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم) - نقشه کاربری زمین ها شهرستان خواف - خرید فایل( پروژه بهره وری) - کاملترین فایل شیپ فایل شهرستان های استان هرمزگان - دانلود فایل کامل نوشتار برگردان شده با سرنویس مدیریت در محیط جهانی، به همراه اصل نوشتار - برترین فایل پاورپوینت پست های گازی (Gas Insulation System) - دانلود پاورپوینت درآمدی بر فناوری و گونه ها هنگام -کامل و جامع - برترین پکیج پاورپوینت سرشت پویای محیط امروزی سازمان ها - دانلود فایل - دانلود کتاب ابزارهای تدریس زبان انگلیسی (Teacher Training Tools) - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل شیپ فایل شهرهای استان ایلام به چهره نقطه ای - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق وین هلن کونارد) - دانلود فایل ( آزمون پایانی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 90) - فایل پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده - خرید و دانلود طراحی قایق در اتوکد - خرید آنلاین کلید اظطراری طراحی شده در سالیدورک و کتیا - پریشانی خواب در کودکان و گونه ها آن، با پافشاری بر پریشانی های مربوط به خواب اولیه - خرید فایل( نقشه ی بخش های شهرستان دره شهر) - کاملترین فایل دانلود طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه - دانلود فایل کامل پاورپوینت شناسایی توتال استیشن های سری TPS400 - دانلود خودکشی -کامل و جامع - برترین پکیج پاورپوینت چک الکترونیک- اینترچک، مدلی برای تکامل پرداخت الکترونیک - دانلود فایل - دانلود پژوهش مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش همکاری در بخش مبادلات الکتریکی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر (واقع در استان مازندران)) - دانلود فایل ( شیپ فایل زمین شناسی استان سمنان) - فایل پایان نامه مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت - خرید و دانلود پلان معماری اتوکد طرح 63 - خرید آنلاین بلبرینگ طراحی شده در سالیدورک و کتیا - لیوان - خرید فایل( پژوهش متابولسیم نیتروژن در شبکه) - خرید آنلاین پژوهش شناسایی علمی قیر - پاورپوینت آشنایی با مهندسی مکانیک‎ - خرید فایل( جزوه آموزشی آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی) - کاملترین فایل پرسشنامه استاندارد آزمون چیرگی های تفکر انتقادی کالیفرنیا - دانلود فایل کامل پاورپوینت با جستار آموزش نرم افزار WinRar - برترین فایل پاورپوینت انرژی های نو در دنیای امروزی - دانلود پروژه آمار بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان -کامل و جامع - برترین پکیج پژوهش موسیقی و معیارهای هنگام در اسلام - دانلود فایل - دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان) - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل هارد طراحی شده در سالیدورک - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (سورس برنامه پیاده سازی لیست پیوندی به زبان ++C) - دانلود فایل ( پژوهش کاربرد نهفته نانولوله های کربنی در گندزدایی آب) - فایل پاورپوینت مدل های بلوغ - خرید و دانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 3 طبقه - خرید آنلاین نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مشگین شهر (واقع در استان اردبیل) - پاورپوینت حسابداری منابع انسانی - خرید فایل( پرسش نامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)) - کاملترین فایل اسکیت طراحی شده در سالیدورک و کتیا - دانلود فایل کامل پاورپوینت زندگی و نشانه ها مولانا - برترین فایل نقشه ی زمین شناسی شهرستان آستارا - دانلود پژوهش نسبت برنامه درسی با زمان در دوره ابتدایی -کامل و جامع - برترین پکیج شیپ فایل شهرستان های استان البرز - دانلود فایل - دانلود پاورپوینت مشتری مداری درعرصه بانکداری - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پاورپوینت چگونگی رعایت جستار 19 آیین نامه ملی ساختمان (اتلاف انرژی) - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق امویان) - دانلود فایل ( پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام) - فایل دستگاه مونتاژ بلبرینگ - خرید و دانلود پاورپوینت اصول بازاریابی - خرید آنلاین لیست شرکت های پخش شهرستان یزد - پاورپوینت طلاق عاطفی - خرید فایل( هفت روش مهار کیفیت) - کاملترین فایل آیین نامه ملی ساختمان جستار 5 - دانلود فایل کامل پاورپوینت شش سیگما و نقش هنگام در بهره وری - برترین فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس) - دانلود نمونه ای از پیاده سازی پروژه های مربوط به درس معماری مربوط به رشته رایانه -کامل و جامع - برترین پکیج نقشه کاربری زمین ها شهرستان فلاورجان - دانلود فایل - دانلود پلان معماری کافی شاپ - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق کارایی سود هر بهره بر بازده سهام) - دانلود فایل ( پاورپوینت با جستار مبانی تصاویر دیجیتال) - فایل منابع طبیعی - خرید و دانلود فلاش مموری طراحی شده در سالیدورک - خرید آنلاین پژوهش جرم دزدی و عوامل مؤثر در ارتکاب هنگام - جزوه درس علم و مواد - خرید فایل( دانلود طرح توجیهی مدیریت پروژه - استانداردهای مدیریت پروژه) گل میخک
منبع : گل میخک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

#

#

|

اردبیل

bestofday

محمدرضاتاجدینی


محمدرضاتاجدینی متولد67/11/12آرک بیناباد از توابع شهرستان خوسف کاردان گرافیک و دانشجوی ادبیات ایشان از جوانان مستعدی است که در آینده بی گمان آثاری بسیار ارزشمند را خلق خواهد نمود میهمانید به شعری از ایشان به فراخور ماه رمضان ماه رمضان آمد و من غرق گناهم. یارب بنما رحم که بی پشت و پناهم. از گریه به درگاه تو نور بصرم رفت. یارب بگشا در که تو راچشم به راهم. یارب نظر اندازکه بادست خودم باز. از چاله به در نامده افتاده به چاهم. یارب به جهان غیرتو من یار ندارم. من چاره ی هرمشکل خودرا زتوخواهم. یارب تو دراین ماه به من نیز نظرکن. طوفانی ومن خرده تر از یک پرکاهم. آنقدر خطا کردم و صد توبه شکستم. اعضای تنم هست به این نکته گواهم. چون نام رضادارم و این است مرا بس. بخشش ز کرم درگذر از جرم و گناهم. محمدرضاتاجدینی
منبع : شعر شاعران خراسان جنوبی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

خراسان جنوبی

bestofday

تحقیق درباره زندگینامه نظامی


پژوهش درباره زندگینامه نظامی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 117 جستار : فهرست مطالب سرنویس صفحه مختصری در احوال وآثار نظامی 3 زبان سروده یا چامه(غزل) و سبک سخن سرایی نظامی 6 اسکندر و پیشینه تاریخی اسکندر نامه ها 10 اسکندرنامه نظامی 17 سبک اسکندر نامه 22 علم بیان 26 تصویر و تصویر گری (ایماژ) 30 بخش بندی صور گمان 35 تشبیه 36 مجاز 45 کنایه 46 تشخیص 49 رنگ در سخن نظامی 95 منابع و مأخذ 117 مختصری در احوال وآثار نظامی داستان سرای بزرگ زبان پارسی ، نظامی گنجه ای در سده ششم و در ... دریافت فایل
منبع : دانشکده فایل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

|

فارس

bestofday

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان


پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان دسته: مدیریت بازدید: 4 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 2693 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 331 پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان در 331 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فهرست مطالب فصل اول: رفتار سازمانی شامل بخشهای : مقدمه صاحبنظر در علوم رفتاری کیست؟ آموختن و بکارگیری نظریه های علوم رفتاری روش تشخیص در مطالعه رفتار سازمانی سطوح موشکافی در رفتار سازمانی هدف رفتار سازمانی مسیر رفتار سازمانی فصل دوم: معنی و مفهوم کار شامل بخشهای: مقدمه کارکردهای کار تعریف کار اخلاق کار تعهد نسبت به کار انگیزاننده های کار تلفیق زندگی کاری و خانوادگی تعامل خوشنودی شغلی و خوشنودی از زندگی مدل اثرجبران مدل بخشی مدل همپوشی فصل سوم: پی بردن شامل بخشهای: مقدمه تعریف ادارک فراگرد ادراکی استباط ادراکی سازمان ادراکی رخدادهای اجتماعی و کسان ویژگیهای مؤثر بر ادارک اجتماعی ویژگیهای ادارک شونده ویزگیهای چگونگی ویژگیهای ادارک کننده ادراک از خود پیچیدگی شناختی تجربه پیشین حالت انگیزشی خطاهای ادراکی برخورد کلیشه ای خطای هاله ای دفاع ادراکی ادراک انتخابی نظریه های ضمنی منش فرافکنی اثر نخستین برخوردها کاربردهای نظریه پی بردن کامیابی فراخود نظریه اسنادخطاها در اسناد خطای بنیادی اسناد تعصب خودخدمتی وضعیتهای سببی اوضاع بحرانی حفظ تصویر مثبت کاربردهای ویژه فراگرد ادراکی در سازمان فصل چهارم: فراگرد معرفت پذیری شامل بخشهای: تعریف یادگیری فراگرد معرفت پذیری و شکل گیری فرضیه هایی درباره محیط نظریات یادگیری روش رفتارگرایی روش شرطی کردن مؤثر مدل بنیادی شرطی کردن مؤثر یا ابزاری مدلهای شرطی کردن سنتی و مؤثر رفتار روش شناخت مدل یادگیری شناختی روش معرفت پذیری اجتماعی مدل بنیادی نظریه معرفت پذیری اجتماعی نقش خودکنترلی آن سوی مدل اصلاح رفتار سازمانی مدل گسترش یافته اصلاح رفتار سازمانی فصل پنجم: انگیزش و رفتار شامل بخشهای: رفتار انگیزه هدف رابطه انگیزه و هدف مقایسه انگیزه ها و هدفها جایگاه انگیزه ها و هدفها نمودار جایگاه انگیزه ها و هدفها نمودار رفتار تفوقی برای غلبه بر گیر الگوهای رفتار انگیزشی عادی عجز یا ناکامی و رفتارهای غیرمنطقی برآمده از هنگام افزایش شدت انگیزه نیازهای چندگانه طبقه بندی هدفها وضعیت انگیزشی بکارگیری جنباننده ملموس در چگونگی انگیزشی نظریه های انگیزش نظریه های تقویت یادگیری نظریه های محتوایی نظریه زنجیره مراتب نیازهای مزلو نمودار نظریه زنجیره مراتب نیازهای مزلو نظریه مراحل گوناگون زندگی گریوز نمودار ترکیب نیازها به هنگام شدت گرفتن نیازهای جسمانی و ایمنی نظریه زیستی- تعلق- رشد- آلدرفر نمودار نظریه « زیستی- تعلق- رشد» نظریه نیازهای اکتسابی مک کله لند ترجیحات کاری اشخاصی که نیاز به توفیق طلبی، تعلق و نیرو دارند. ویژگیهای کسان توفیق طلب نظریه دو ساحتی انگیزاننده- بهداشت روانی هرزبرگ نمودار نظریه دوعاملی هرزبرگ نظریه های فراگردی نظریه برابری مدل بنیادی نظریه برابری فصل ششم: هدفگذاری شامل بخشهای: پرورش نیروی کار کامیاب نمودار پرورش نیروی کار کامیاب کار زاینده و روشن هدفگذاری مؤثر ویژگی هدف مؤثر تشخیص موانع هدف گذاری شناخت تفاوتهای انگیزشی ارائه پاداش با ارزش نکاتی که در سپاسداری باید رعایت شود تذکر و تنبیه و پوزش پوزش دلایل مسامحه در پوزش فصل هفتم: تحلیل مراوده ای شامل بخشهای: تعریف تحلیل مراوده ای حالات من من والدینی انواع حالات من والدینی من والدینی پرورشی من والدینی عیبجو حالت من بزرگسالی حالت من کودکی من کودکی شاد من کودکی ویرانگر انواع من کودکی ویرانگر من کودکی ناسازگار من کودکی سازگار شخصیت تندرست وضعیت بودن مقایسه وضعیتهای بودن با حالتهای من مراودات میان مردم مراوده باز (مکمل) نمودار مراوده باز درست نمودار مراوده باز نادرست مراوده بسته (سد شده- متقاطع) نمودار مراوده مقاطع مراودات ضمنی نمودار مراوده ضمنی نیاز مطرح شدن ابعاد گوناگون مدیریتی در همه کسان حالت من والدینی نقادی حالت من والدینی ارشادی- مربیگری حالت من والدینی سایه- بدون حضور فیزیکی حالت من بزرگسالی یا تحلیلگر حالت من کودکی صلحجو حالت من کودکی جنگجو حالت من کودکی مبدع فصل هشتم: نگرشهای شغلی و رفتار شامل بخشهای: وجدان ارزشها طبقه بندی ارزشها ارزشهای ابزاری و ارزشهای غایی غرایز غرایز ارزشی شخصیت چگونگی شکل گیری منش آدمی مدل شکل گیری رفتار آدمی ابعاد پنج گانه منش نگرش یا طرزتلقی ابعاد نگرشها نگرشها و ارزشها مدل نیت رفتاری تأثیر باورها بر نگرشتها تأثیر باورها بر هنجارهای نظری هنجارها بازمهندسی نگرشها نگرشهای سنتی و بازمهندسی شده نسبت به کار فصل نهم: ویژگیهای بنیادی گروهها شامل بخشهای: ویژگیهای بنیادی گروهها تعریف گروه شاخصهای چهارگانه جامعه شناختی گروه گرووهها و سازمان چرا مدیران باید گروهها را جدی بگیرند؟ گروهها و عملکرد کاری مزایای کار گروهی نسبت به کار فردی گروهها و نیازهای فردی انواع گروهها گروه رسمی گروه غیرسمی نمونه گروههای غیر رسمی در ساختار رسمی سازمان فراگرد شکل گیری گروه انسانی یا سیستم اجتماعی گروههای دارای سازگاری روانی انواع گروههای رسمی و غیررسمی گروه گرداننده (گروه کارکردی) گروه کار گروه پروژه شوراها(کمیته ها) گروه دوستی گروه ذینفع گروه مرجع اثربخشی گروه گروه کار به سرنویس یک سیستم باز ماهیت کار گروهی ترکیب جمعیت شناختی و روانشناختی گروه نیازهای که مایه دوست شدن کسان با یکدیگر می شود فصل دهم: پویایی گروهی و میان گروهی شامل بخشهای: گروههای کاری رفتارهای خواسته شده و پدید آمده صورتهای دوگانه پویایی گروه گروه و پویای میان گروهی و تأثیر بزرگ هنگام بر اثربخش سازمانی دلایل اهمیت مطالعه پویایی گروهی تعامل اجتماعی در محیط کار تسهیل اجتماعی کارکردهای گروههای سازمانی فراگرد شکل گیری و گسترش گروه الزامهای عملی گسترش گروه نقشهایی که کسان در گروه ایفا می کنند سازگاری فن آوری و ساختار مدل اقتضایی تعیین کسان گروههای کار: کاربرد اثربخش از استعدادهای موجود تهدیدات نسبت به اثربخش گروه گروه اندیشی علائم گروه اندیشی و نقصان های تصمیم گیری نظریه طفره رفتن اجتماعی فصل یازدهم: فراگرد ارتباطات شامل بخشهای: ماهیت ارتباطات روشهای ارتباطات اهمیت ارتباطات فراگرد ارتباطات و منشأهای احتمالی پریشانی فراگرد ارتباطات سازمانی رهبران (مدیران) تمرین مهارتهای ارتباطی برای یک فرد معمولی پیام عوامل همراه زبان رفتارهای غیرکلامی کارکنان (پیروان) انواع ارتباطات ارتباطات یکجانبه ارتباطات دوجانبه ارتباطات میان کسان موانع خدادادی ارتباطات میان کسان روشهای بهبود ارتباطات (تنش زدایی در مدیریت) نواحی چهاراگانه منش مدیر گوش شنوا، زیربنای چیرگی ارتباطی تعریف شنود مؤثر مدل دریافت شنودی سبکهای سه گانه شنود سبک نتیجه ای سبک چرایی سبک فراگردی اعمال غیر کلامی مثبتی که به ارتباطات کمک می کند اعمال غیرکلامی که باید از آنها کناره گیری کردن شود ارتباطات راغبانه برنامه ریزی ارتباطات با خود و دیگران عوامل مؤثر در شکل دهی حالت ذهنی باورهای هفتگانه ارتباطات از منظر ارزشهای اسلامی فصل دوازدهم: رهبری شامل بخشهای: نقش رهبری تعریف رهبری تمایز مدیریت و رهبری رهیافتهای رهبری صفات ویژگی رهبران رهیافت رهبری مطالعات دانشگاه آیووا مطالعات دانشگاه میشیگان مطالعات دانشگاهی اوهایو ضابطه مند کردن (ایجاد ساختار) روابط رعایت حال کارکنان (ملاحظه) مدل دو بعدی مدل رفتاری سبک سنج مدیریت 5 چگونگی بر بنیاد سبک سنج مدیریت مطالعات پویای گروه سیستمهای چهارگانه مدیریتی نظریه های اقتضایی (ایجابی) متغیرهای کلیدی ایجابی که بر رفتار رهبر پرتو می گذارد متغیرهای بزرگ مدل رهبری اقتضایی نظریه رهبری «مسیر- هدف» خلاصه روابط بزرگ «مسیر- هدف» در رهیافت رهبری مدل سبک - ساختار- توان نظریه رهبری وضعیتی سبکهای نظریه وضعیتی رهبری وضعیتی، پی بردن و تأثیر نیرو منشأ های نیرو و فراگرد نفوذ تأثیر گونه ها نیرو بر سطوح آمادگی کارکنان فصل سیزدهم: مدیریت بهره وری فرد و سازمان شامل بخشهای: بهره وری و انگیزش بهره وری سازمانی الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی نیروی انسانی عاملی راهبردی بهره وری کارکنان متغیرهای مؤثر بهره وری توان شناخت کار حمایت سازمانی انگیزش یا گرایش بازخور عملکرد اعتبار سازگاری محیطی گامهای بزرگ مدیریت بهره وری کمال مدیریت تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع، تعهد نسبت به سازمان تعهد نسبت به خود، تعهد نسبت به کسان و گروههای کاری، تعهد نسبت به کار کمال سازمان مسائل برآمده از بوروکراسی فرهنگ سازمانی فصل چهاردهم: مدیریت دگرگونی سازمانی شامل بخشهای: محیط مدیریت روندهای قابل نگریستن در محیط جدید انواع دگرگونی ها تغییرات برنامه ریزی نشده تغییرات برنامه ریزی شده عوامل درونی و بیگانه تغییر شناخت و مدیریت مقاومت در برابر تغییر علل مقاومت در برابر تغییر راهبردهای گوناگون برای غلبه بر مقاومت در برابرتغییر راهبردهای گوناگون برای غلبه بر مقاومت در برابرتغییر نوع شناسی تغییر مراحل سه گانه تغییر خروج از یخ زدن تغییر یا تمرین رفتارهای جدید تثبیت رفتارهای جدید مدل سیستمی تغییر مراحل پنجگانه تغییر پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب هنگام را به باره دلخواه تغییر داد و در تهیه هنگام کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. قیمت : 45,000 تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان , دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف علی رضائیان , پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان , دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان , دانلود پاورپوینت همه چهارده فصل کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
منبع : فروشگاه فایل6
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

bestofday

گزارش سفر علمی آموزشی معلمان تاریخ به استان کرمان(25سفر)


نویسنده خانم شکوفه نیک نفس با حضور همکاران گرامی در ایستگاه راه آهن تهران حدود ساعت 8 شب به مقصد کرمان راهی شدیم .این استان 181هزار کیلو متر چهارگوش گستره دارد و برجسته ترین استان کشور در بحث کشاورزی و معدن می باشد ،سه فصل را کمتر از 2 ساعت می توان تجربه کرد ،این سرزمین میزبان هزاران پرتو تاریخی و باستانی ارزشمند و منحصر بفرد می باشد صبح روز 14/10 در ایستگاه راه آهن کرمان پیاده شدیم و بدست اتوبوس به طرف رفسنجان جنبش کردیم ،حدود یکساعت ونیم درازا کشید .اولین بازدیدمان خانه حاج آقا علی بزرگ ترین خانه خشتی جهان که حدود 7000متر چهارگوش زیر بنا دارد نام دیگر ایشان زعیم الله رفسنجانی می باشدوحدود 250 سال دیرینگی دارد سپس راهی رستوران خانه آموزگار رفسنجان شدیم و جای دوستان غایب خالی ناهار خورشت قیمه به سبک کرمان ومرغ باادویه های ویژه کرمان بود سپس رهسپار بازدید از دیرینکده جمهوری که بدست آیت الله رفسنجانی راه اندازی شده و محل نگهداری نشانه ها وهدایا و دستاورد های فرهنگی 8 سال ریاست جمهوری ایشان است .حدود ساعت 5/5از گرمابه تاریخی آقا سید مهدی دیدن کردیم که دوستان با نشستن بر روی سکو های هنگام و خنکی هوای هنگام رفع خستگی هم نمودند. بازدید بعدی از بازار رفسنجان بود ،دیدن هنگام همه پسته خندان همه را به وجد آورده بود و با توجه به بها بسیار پسندیده هنگام الحق که همه دل سیر خرید کردند .محل بازدید بعدی باع فتح آباد است که در 12 کیلومتری شهر کرمان پیمان دارد .این باغ بدست فضل علی خان بیگلربیگی ساخته شده و عبور آب از میان باغ و بازتاب نور چراغهادلتان را به بهشت می برد ،این باغ از آن دوره قاجار است ،حدود ساعت 11 شب به شهر کرمان رسیدیم و در خانه آموزگار اسکان یافتیم همه دوستان چشم براه و اشتیاق بی صبرانه برای رفتن به شهر شهداد و دیدار از کویر لوت را داشتند ،این کویر میزبان شگفت انگیز ترین عارضه های طبیعی بی همتا است و حس تحسین و درنگ هر بینده را بر می انگیزد.شهر ارواح،بزرگترین شهر کلوتی جهان ،نام هایی هستند که شرق شناسانی مانند سون هدین ،سرپرسی سایکس بر زبان آورده اند . منطقه کلوت در محدوده 140ضرب در 80در میان یا میانی کویر لوت به شکل مواج شده است ،صحنه نغز همکاران هر کدام در کنار یه کلوت و بتنهایی نماز خواندند و نیایش کردند و عظمت خداوند را ستایش کردند. دیدن هنگام همه زیبایی سکوت و عظمت لحظاتی را برای ما ساخت که همه آرزو کردند کاش یکبار دیگر تکرار شود . منازل مسکونی ،کارگاههای ریخته گری وذوب فلزات در هزاره سوم و چها رم ق.م بسیار فراوان و پرکار بود .قدیمی ترین پرچم فلزی جهان سرشناس به درفش شهداد و اشیای فلزی سفالی وسنگی ،مجسمه های گلی مرد وزن ،از دل ریگزار های منطقه کشف شده پایان دیدار از کلوت ها که بیشتر به یک رویا شبیه بود،ماشین های شاسی بلند ی برای جابجایی مسافران پرکار هستند به شما این حس را می دهد که دارید مسابقه اتوموبیلرانی رالی اجرا می کنید ،نفس را در سینه شما زندان می کنند .لحظاتی شیرین و بیادماندنی را با حضور درشربت خانه نبکا و نوشیدن دوشاب شیرین تر شد جایتان خالی ناهار به صرف بز قرمه کشک بادمجان زیره پلو اوماجو قاتوق گوشت چلو جغوگ بریز بودوپس از ناهار به صرف چای ذغالی بهار نارنج چای ذغالی هل گلاب، آلاله دمنوش به لیمو بی اندازه بود.حدود غروب به طرف ماهان جنبش کردیم تا از این شهر بسیار آرام با محیط عارفانه اش دیدن کنیم ،ابتدا می خواهیم از آرامگاه شاه نعمت الله ولی دیدن کنیم،سید نورالدین محمد ملقب به شاه نعمت الله ولی ماهان از عرفا ودانشمندان شیعه دوره تیموری است :متولد 731هجری قمری است ودر حدود 834چشم از جهان فرو بسته.از ایشان دیوان سروده ها 1400بیت وحدود 114رساله باقی مانده می فرماید: دست دل در دامن آل عبا باید زدن دم به دم از ولای مرتضی باید زدن، در دو عالم چهارده معصوم را باید گزید ،پنج نوبت بر دولت سرا باید زدن این گردآور دارای آب انبار ،کتابخانه ، زائر سرا، حسینیه ،موزه، مدرسه،خانقاه بوده است.این آرامگاه دارای دو گلدسته به بلندی 42 متر است که از دید زیبایی بی همتا هستند .و گنبد خانه ،دو گلدسته ،ایوان ورودی حرم ،کاشی کاری های هنگام ازنوا در معماری ایران است .در ادامه این سفر شیرین به دیدار شازده ماهان می رویم ،باغ شازده بسیار زیبا و مصفا با بیش از یک سده دیرینگی وپیشینه تاریخی در دامان کوه های سربه فلک کشیده هزار تیگران آرمید وچشم و چراغ باغ های کنونی ایران است. آرایش گیاهان و هستی گونه ها واقسام درختان کاج و سرو تا چنار وسپیدارودر ختان میوه و زمزمه جویبار ی که از هر گوشه و کنار هنگام شنیده می شود مثل الماس قیمتی بر سینه کویر می درخشیده این باغ بدست عبدالمجید میرزا فرمانفرماناصرالدوله شاهزاده ای که هنگام مرگ تمام دل مشغولیش تنها این باغ بوده ،باغی که تا ابد از حضور او خالی مانده است . بادلی پراز تحسین از شکوه وزیبایی باغ و لذت حضور در کویر به طرف خانه آموزگار کرمان جنبش می کنیم.فردای هنگام روز در شهر کرمان از دیرینکده سرشناس آموزش و پرورش به نام آگیرا (روشنی بخش)دیدن می کنیم ،این دیرینکده به همت خانم بسیار دلسوز و پرکار و خودمانی خانم روح الامین راه اندازی شد ،ودر حال آماده جهت پژوهشهای گوناگون در خدمت معلمان ودانش آموزان کرمان می باشد ،این محل قبلادر زمان جنگ جهانی در پسندیدن پلیس جنوب انگلستان بود و پادگان فرماندهان آنها بود،پس از جنگ این ساختمان به گردانیدن فرهنگ واگذار شد و پس مدرسه محصلین انگلیسی شد.در زمان رضا شاه نام مدارس انگیسی باید تغییر می کرد و نام ایرانی گزینش می شد سرانجام نام جم را گزینش کردند .اسناد به منزله شناسنامه هستند ،در این دیرینکده عکسهای نخستین کسانیکه در کرمان مدرسه راه اندازی کردند گردآوری شده ،قران دست نویس که بدست 110نفر آموزگار در یک روز نوشته شده و کتابهای درسی دست نوشته معلمان ومدیران بود و دفتر واژه معنی واینکه دانش آموز درس موسیقی داشتند ودختران کتاب خانه داری واسناد دانشسرای مقدماتی پسران و دختران که زبده ترین معلمان را برای آنها گزینش می کردند ، دوچرخه ای که از آن پهلوان عطا احمدی بود بسیار راستگو وعارف بوده وبه همت خیرین بیش از 270 مدرسه در کرمان و گوشه ‎ها ساخته بوده،بعد از فوتش خانم ایشان خانه شخصی خودشان ودوچرخه پهلوان عطارابه دیرینکده اهدا کرد .عکسهای دروازه کرمان که 6 دروازه داشته است ویکی از آنها دروازه گبری که ویژه زردشتیان بوده. جوانی صرف نادانی شدوپیری پشیمانی دریغا روز پیری کس هشیار می گردد از معلمان پیشکسوت این شهر استاد پاریزی واستاد صنعتی را می توان نام برد ،پس از بازدید دیرینکده آگیراکه همه دوستان جذب زحماتی شده بودند که برای راه اندازی وتوسعه وحفظ دیرینکده انجام شده بود. سپس راهی بازار کرمان شدیم ،این بازار طولانی ترین بازار سرپوشیده جهان است ،با مظاهر زیبایی از دوره ها گذشته ویژکیهای معماریش بینندگان را متحیر می کند ،مجموعه های با ارزشی را در خود دارد از دسته گردآور گنجعلی خان ،ابراهیم خان ،مجموعه های وکیل،مجموعه حاج آقا علی در این گردآور هاحمام ،قیصریه (بازار)آب انبار ،مدرسه ساخته شده صنایع دستی پته دوزی و صنایع دستی مسی توجه همگان را جلب کرده بود. برای صرف ناهاربه چایخانه سنتی وکیل رفتیم جای همگی خالی همکاران با خوراک های خوشمزه سنتی کرمان که در ظرف بسیار زیبای سفالی ومسی سرو میشد پذیرائی وناهار نوش جان کردند ،سپس به معبد زردشتیان که در خیابان شهدا خیابان میرزا برزوآمینی پیمان دارد رفتیم 1000سال است که آتشکده روشن است .ناصرالدین شاه محدودیتی را که اعراب در زمان حضورشان برای زردشتیان ایجاد کرده از میان برد و به آنها دستور داددر یزد تهران کرمان آتشکده داشته باشند.در دیرینکده و معبد زردشتی موبد در باره سوشیانش وسوالات دیگر همکاران گفتگو کردند .پس از هنگام برای صرف شام به رستورا ن سنتی کیخسرو که باغی بسیار دلپذیر و مصفا بود رفتیم و در پایان هورا با سوغاتی های زیبا و خوشمزه و خاطرات شیرین به طرف راه آهن کرمان جنبش کردیم در حالیکه آرزو می کردند کاش چند روزی بیشتر می ماندیم. آنچه کرمان را دوست داشتنی تر می کند : 1-بزرگترین میهمانخانه جهان کرمان است (مردمی بسیار با لطف وصفادارد) 2-طولانی ترین بازار وکامل ترین بازار سر پوشیده جهان را دارد 3-زیباترین کویر وکلوت های منحصر به فردرادر گیتی دارد 4-اولین پرچم فلزی جهان از آن کرمان است 5-اولین صنعت ریخته گری فلز جهان از آن کرمان است 6-بسیار پیشگام در عرفان است از هندوستان ،ترکیه ،روسیه،آذربایجان برای کسب فیض به این شهر می آمدند 7-آرامگاه مشتاق علیشاه هم در شهر کرمان است او جوان 25 ساله صوفی وعارف بود 8-مقاومت مردم کرمان در برابر قاجار ودفاع از استقلال و آزادی نیز تحسین بر انگیز است نویسنده: خانم شکوفه نیک نفس
منبع : انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ شهرستانهای استان تهران
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات


پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 3622 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات(ارائه فصل 18 و 20) در 66 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل قیمت فایل تنها 6,500 تومان پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات در 66 اسلاید قابل ویرایش فهرست پیشگفتار فرهنگ چیست ؟ فناوری وفرهنگ دیدگاههای ارزشی نسبت به فناوری فرهنگ ابزارتکنوکراسی وتکنو پولی اینترنت وفرهنگ اینترنت واتلاف وقت اینترنت ومطالب غیر اخلاقی اینترنت وروش های کشف اطلاعات منش انسان ومحیط مجازی تثبیت هویت ملی در اینترنت نکات مهم سوالات مهم فناوری اطلاعات وفرهنگ پیشگفتار فناوری اطلاعات جهان را به چهره دهکده ای کوچک دراورده است از این روفرهنگ جوامع بشری نیز تحت کارایی ان پیمان می گیرد.این فصل به بررسی چنین تاثیراتی خواهد پرداخت. فرهنگ چیست ؟ فرهنگ , مرکب از دو واژه فر + هنگ وبه معانی :ادب ,تربیت ,دانش ,علم ,معرفت و آیین ها ورسوم می باشد . فرهنگ نظامی است که در درازا تاریخ به هستی آمده , دربرگیرنده طرح های آشکار و نهان برای زندگی است و میان همه کسان جامعه یا اعضای گروهی معین در زمانی مشخص مشترک است . در اصطلاح مردم شناختی , فرهنگ جنبه هایی از همگی محیط انسانی , اعم از مادی م غیر مادی را در بر می گیرد که انسان انها را به هستی آورده است . فرهنگ روش متفاوت زندگی یا طرح زندگی گروهی از مردم است . به سرنویس نمونه :یک ژاپنی گویای یک ملت یا یک جامعه است فرد ژاپنی را می توان مستقیماً نگریستن کرد ولی فرهنگ ژاپنی انتزاعی است از قواعد نگریستن شده یا روند های منظم که در شیوه های زندگی این مردم هستی دارد . به طور چکیده می توان خصوصیات فرهنگ را چنین برشمرد : 1- فرهنگ یاد گرفتنی است اما هر چه یادگرفتنی است فرهنگ نیست هرکس در درازا تجربه زندگی خود چیزهای زیاری یاد می گیرد که با دیگران مشترک نیست وبه دیگران هم منتقل نمی شود . 2- فرهنگ برآمده از عوامل زیست شناختی , محیط زیستی , روان شناختی وتاریخ آدمی است . 3- فرهنگ ساختاری است . 4- فرهنگ به جنبه های گوناگونی بخش می شود . 5- فرهنگ پویاست . 6- فرهنگ تغییر پذیر است . 7- فرهنگ دربرگیرنده قواعدی است که تجزیه وتحلیل هنگام را به روشهای علمی شدنی می کند . 8- فرهنگ وسیله ای است که فرد به کمک هنگام با محیط خود سازگار می شود . آنچه که از تعاریف فوق بر می آید حاکی از هستی دو محورا صلی در فرهنگ است : الف ) محور اعتقاد واندیشه ب ) محور کارواژه و کنش قیمت فایل تنها 6,500 تومان برچسب ها : پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات , دانلود پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات , پژوهش بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات , نوشتار بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات , پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات , مبانی و مدیریت , فناوری اطلاعات شیک فایل , دانلود پروژه های تخصصی
منبع : شیک فایل , دانلود پروژه های تخصصی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

خرید دستگاه حروف ساز استیل TPS


خبر ها شانزدهمین فستیوال صنعت دستگاه حروف ساز شانزدهمین فستیوال صنعت دستگاه حروف ساز کمپانی دستگاه حروف ساز و تکثیر بانک ملی کشور ایران در شانزدهمین فستیوال صنعت دستگاه حروف ساز کشوردر بخش دستگاه حروف ساز امنیتی و هویتی پیروز به کسب منزلت نخستین شد و لوح و تندیس فستیوال بوسیله وزیر شهریگری و موعظه اسلامی به رضا منصوری مدیرعامل کمپانی دستگاه حروف ساز و انتشار بانک ملی کشور ایران اهدا شد . صنعت دستگاه حروف ساز اعم از صنایعی است که دامنه نفوذ و اثرگذاری هنگام فراوان گسترده بوده و کمابیش در همه دامنه های روزی بشری نقش ایفا می کند . ورود فناوری دستگاه حروف ساز در فرمت پهن در دستورات سده گذشته میلادی خیر تنها نقش حیاتی را در رویش خلاقانه این صنعت ایفا کرد , بلکه پرورش صنعت دستگاه حروف ساز مایه دگرگون شدن اکثری از شیوه های روزی انسان ها و سرویس ها صنعت های انبوه هم شده است . از این رو در این گزارش با اشاره به فرصت هایی که یک اقتصاد ایده پرداز میتواند برای بخش های گوناگون اقتصادی و اعم از ارائه دهندگان سرویس ها دستگاه حروف سازی آماده نماید , به پیش بینی روندهای آینده این صنعت می پردازیم . صنعت دستگاه حروف ساز دیجیتال اعم از صنایعی است که دامنه نفوذ و اثرگذاری هنگام دوچندان گسترده بوده و کمابیش در همگی دامنه های روزی بشری نقش ایفا مینماید . گفتنی است در این مراسم که در سالن همبستگی برگزار شد , پزشک جنتی وزیر شهریگری و راهنمایی اسلامی , حجت الاسلام پژمان فر مدیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی , پزشک صالحی نائب رئیس فرهنگی وزارت فرهنگ و شهریگری و پند اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی , پیشکسوتان , کارآفرینان و فعالان صنعت دستگاه حروف ساز دیجیتال کشور حضور داشتند . خبر ها شانزدهمین فستیوال صنعت دستگاه حروف ساز شانزدهمین فستیوال صنعت دستگاه حروف ساز کمپانی دستگاه حروف ساز و تکثیر بانک ملی کشور ایران در شانزدهمین فستیوال صنعت دستگاه حروف ساز کشوردر بخش دستگاه حروف ساز امنیتی و هویتی پیروز به کسب منزلت نخستین شد و لوح و تندیس فستیوال بوسیله وزیر شهریگری و موعظه اسلامی به رضا منصوری مدیرعامل کمپانی دستگاه حروف ساز و انتشار بانک ملی کشور ایران اهدا شد . صنعت دستگاه حروف ساز اعم از صنایعی است که دامنه نفوذ و اثرگذاری هنگام فراوان گسترده بوده و کمابیش در همه دامنه های روزی بشری نقش ایفا می کند . ورود فناوری دستگاه حروف ساز در فرمت پهن در دستورات سده گذشته میلادی خیر تنها نقش حیاتی را در رویش خلاقانه این صنعت ایفا کرد , بلکه پرورش صنعت دستگاه حروف ساز مایه دگرگون شدن اکثری از شیوه های روزی انسان ها و سرویس ها صنعت های انبوه هم شده است . از این رو در این گزارش با اشاره به فرصت هایی که یک اقتصاد ایده پرداز میتواند برای بخش های گوناگون اقتصادی و اعم از ارائه دهندگان سرویس ها دستگاه حروف سازی آماده نماید , به پیش بینی روندهای آینده این صنعت می پردازیم . صنعت دستگاه حروف ساز دیجیتال اعم از صنایعی است که دامنه نفوذ و اثرگذاری هنگام دوچندان گسترده بوده و کمابیش در همگی دامنه های روزی بشری نقش ایفا مینماید . گفتنی است در این مراسم که در سالن همبستگی برگزار شد , پزشک جنتی وزیر شهریگری و راهنمایی اسلامی , حجت الاسلام پژمان فر مدیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی , پزشک صالحی نائب رئیس فرهنگی وزارت فرهنگ و شهریگری و پند اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی , پیشکسوتان , کارآفرینان و فعالان صنعت دستگاه حروف ساز دیجیتال کشور حضور داشتند . خرید دستگاه حروف ساز
منبع : دستگاه حروف ساز
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

فارس

bestofday

معرفی روستای تکه ـ بروجرد


شناسایی روستای تکه ـ بروجرد روستای تکه واقع در8کیلومتری بخش مرکزی نهاوند به سمت جاده بروجرد واقع شده این روستا دارای 800نفر سکنه که حلقه پیوستگی چندین روستا می باشد کار اصلی مردم روستا باغداری کشاورزی ومشاغل دولتی وخدماتی می باشدتکه در واژه نامه شادروان دهخدا به معنی تکوین وتکویر وروستایی رو به پیشرفت نام برده شده است درباره گذشته دور این روستا اطلاعات چندانی در دست نیست ولی روستای جدید حدود 200 سال دیرینگی دارد به گفته بزرگان گویا بر اثرزلزله ای نیرومند به کلی از میان رفته است وصحت گفته های آنها برخی از آثاراسکلت انسانها وظروف سفالی مربوط به هزارسال پیش می باشد همچنین زمین لرزه مهیب سال1336 که 90درصد روستارا ویران کرد وزلزله خیز بودن هنگام در سالهای تازه وروی گسل بودن تکه گمان وگمانها را به باور تبدیل کرده است.مالک روستا در دوران قاجار شخصی بنام مهدی مولوی که یکی ازروحانیون وبزرگان شهر بوده است اما شادروان مولوی که اهل ذوق وعرفان ومردمدار وباایمان بوده در آینده در یک نیرنگ بدست همایون میرزا ویا محمود میرزا شاهزاده قاجاری که حاکم نهاوند بوده اند به قتل رسید به طوریکه شرح این پیشامد در کتب جغرافیای نهاوند صفحه 285وحدیقه الشعرا سید احمد دیوان بیگی شیرازی جلد 1 صفحه 172 در این باره وماجرای قتل شادروان مهدی مولوی توضیح داده است سایت رسمی روستای میان رز|معرفی روستاها
منبع : سایت رسمی روستای میان رز|معرفی روستاها
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

مرکزی

bestofday

معیار بخشش و برخورد در کلام امام سجاد(ع)


این روزها که فضا در روزها شهادت حضرت زین العابدین (ع)، برتقویم افکار و رفتار مومنان، ورقی تازه می خورد، وقت است تا با بازخوانی رفتار خویش، رابطه خود را با امام خویش بسنجیم چه، ما زندگی را باید بر هندسه ای بنا کنیم که مهندسان معصوم خدا هنگام را ملهم از وحی و الهام الهی، طراحی کرده اند. به زندگی ها و سرگذشت گذشتگان هم که نگاه مطالعاتی داشته باشیم، درخواهیم یافت که زندگی های زیبا، با هنگام هندسه تراز شده است و زندگی های درهم ریخته و سرنوشت های به دیگران آویخته هم بهره کسانی است که بی پروا به هنگام طراحی، باری به هر جهت، به این سو و هنگام سو می روند. نه دوستی شان کَرویز دارد و نه دشمنی شان را می توان به قاعده تعریف کرد. حال هنگام که همه فراز و فرودهای زندگی باید تحت یک قاعده درست عملی شود. مثلا باید یاد بگیریم گذشت قاعده مند را، بیاموزیم بخشش را و در نظر داشته باشیم جایگاه های بخشش و گاه رویارویی را. این را نخست باید دلخواه داشت و در کلاس سخن امام سجاد(ع) آموخت که؛ إِنْ شَتَمَکَ رَجُلٌ عَنْ یَمینِکَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلی یَسارِکَ وَ اعْتَذَرَ إِلَیْکَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ. اگر مردی از طرف راستت به تو دشنام داد و سپس به سوی چپت گردید و از تو پوزش نمود، عذرش را بپذیر. این یک سخن انسان ساز است که آموزش مان می کند، گذشت را در اوج ،عملی کنیم. بپذیریم که مردمان در شرایط گوناگون، تحت کارایی فشار و استرس، گاه رفتارها و گفتارهایی دارند که با خود حقیقی شان فرسنگ ها فاصله دارد. اگر بدان طرف افتادند، زود باز می گردند و عذر می خواهند. این جایی است که باید پذیرفت و به کرامت غمض عین و کظم غیظ کرد. اما این قاعده را استثنایی هم هست که باز در سخن زندگی ساز امام سجاد(ع) می خوانیم که؛ حق کسی که به تو بدی کند این است که بر او ببخشی و اگر دانستی که بخشیدن او بد است، داد خود را از او بگیری. خدای تبارک و تعالی می فرماید: بر کسی که آغاز ستم رسیده باشد و دادخواهی کند گناهی نیست . در این طراحی دو سوی ماجرا، دیده شده است و باز البته نخستینگی با گذشت است. با بخشش و بخشش است تا نهاد ناآرام جان آدمیان به پیمان آید اما اگر این گذشت مایه جسارت فرد متعدی شود لازم است که با او به رویارویی برخاست و داد ستاند از اویی که بیداد روا می دارد. این راهی است برای بستن جاده تعدی و گشایش طریق داد و انصاف که می تواند شهروندان را به سلامت فکری و رفتاری برساند. اندیشه می کنم همین دو حدیث می تواند ما را به فهمی تازه از زندگی زیر انوار هدایت شهید امروز برساند. فهمی که چون به کنش درآید، افق های تازه و امن را فراراه ما خواهد گشود. خراسان جنوبی / شماره : 2553/ دوشنبه 24 مهر - 1396 / صفحه نخست و 5/ فرهنگ http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19659&pid=5&type=0
منبع : جامعه نو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

خراسان جنوبی

bestofday

استری نوسکی بای سنتر هتل (Stary Nevsky by Center Hotels) سنت پترزبورگ


استری نوسکی بای سنتر هتل (Stary Nevsky by Center Hotels) سنت پترزبورگ استری نوسکی بای سنتر هتل یکی از هتل های 3 ستاره کشور روسیه و شهر سنت پترزبورگ می باشد. این هتل در مرکز شهر و در بلوار سرشناس نوسکی پیمان گرفته است. این هتل خدمات خشکشویی، بخش پذیرش 24 ساعته و اینترنت رایگان را ارائه می دهد. در بیرون هتل می توانید تند به ایستگاه اتوبوس Ispolkomskaya رفته و به هرجا که خواستید بروید. جهت آگاهی از پکیج های تور روسیه با همکاران ما تماس حاصل نمایید :*****1 اتاق های این هتل دارای طراحی درونی به روز هستند و مبلمان ساده ای در آنها به کار گرفته شده است. هر اتاق دارای تلویزیون، امکانات اتو کردن و یک گرمابه خصوصی همراه با سشوار و ابزارها آرایشی بهداشتی رایگان است. ناشتایی ی سبکی همه روزه برای مهمانان سرو می شود که در چهره درخواست مهمانان در اتاقشان سرو خواهد شد. کارکنان هتل می توانند برای مهمانان تور و یا گشت شهری را ترتیب دهند. از مناطق دیدنی چشمگیر گوشه ‎ها هتل می توان کلیسای اسمولینی و کاخ زمستانی را نام برد. از هتل استری نوسکی تا ایستگاه متروی Alexander Nevsky Square تنها 5 دقیقه فاصله هستی دارد. با 30 دقیقه رانندگی به فرودگاه Pulkovo خواهید رسید و هتل می تواند برای مهمانان یک ترانسفر هم در نظر بگیرد. خیابان Tsentralny برای مسافران دلبستگی مند به دیرینکده ها، فرهنگ و محیط باز بسیار پسندیده است. زوج های جوان به این هتل امتیاز 9.0 را داده اند. حیوانات خانگی دستور ی ورود به این هتل را ندارند. کارکنان هتل به 2 زبان روسی و انگلیسی توانا به گفتگو با مهمانان می باشند. مسافران و گردشگرانی که قصد سفر با تور روسیه به شهر سنت پترزبورگ را دارند می توانند استری نوسکی بای سنتر هتل را برای ماندن در این شهر گزینش نمایند. همچنین می توانید اطلاعات دیگر هتل های شهر سنت پترزبورگ را در سایت آدراپانا تراول نگریستن نمایید. راسا پرواز آدراپانا
منبع : راسا پرواز آدراپانا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

کسب درآمد با زنان کارآفرین


کسب درآمد با زنان کارآفرین زنان زیادی در کشورمان هستند که با راه اندازی سوداگری گوناگون اقدام به کسب درآمد و اشتغال کردند . در دنیای مجازی و اینترنت هم کم نیستند خانم های که در کار برنامه نویسی، طراحی ، کارهای هنری و مد و... کارآفرینی کرده و اقدام به کسب درآمد پسندیده و استغال زایی می کنند. زنان کارآفرین در زمینه کسب و کار سنتی مثل صنایع دستی، گلیم بافی، هنرهای دستی، گلیم و جاجیم بافی و... تکاپو دارند در اینجا قصد دارم تا یکی از زنان کارآفرین ایران را که در زمینه های گوناگون صنایع دستی به ایتکار دست زده و کارآفرین نمونه می باشد را شناسایی کنم. خدیجه حافظی، بانوی سمنانی علاوه بر داشتن کارگاه های صنایع دستی در زمینه های گلیم بافی، جاجیم گلیم بافی، تابلو فرش و فرش واقع در خانه تدین سمنان،در این رشته ها تدریس هم می کند وبانوان علاقه مند زیادی در کارگاه‌های آموزشی او شرکت می‌کنند. این بانوی کارآفرین علاوه بر داشتن کارگاه آموزشی و تولیدی در خانه تدین، زیر زمین خانه خود را نیز به کارگاه تولیدی صنایع دستی تبدیل کرده است. گفتگو با این بانوی کارآفرین سمنانی را در ادامه می خوانید: از چه سالی وارد پهنه تولیدی صنایع دستی شدید؟ حدود25سال است که من کار گلیم بافی،جاجیم بافی، تابلو فرش وفرش آغاز کردم که در نخست برای خودم کار می کردم ولی کم کم کارم را گسترش دادم و اکنون کارگاهای تولیدی صنایع دستی دارم که بانوان زیادی در هنگام کار می کنند. چه شد که وارد پهنه صنایع دستی شدید؟ خب به راستی نخستین ومهم ترین انگیزه دلبستگی من نسبت به هنر وصنایع دستی بود ودلیل دوم اینکه من اطرافیانم مثل مادر من هم در این زمینه تکاپو می کردند. انگیزه بعدی اینکه حس خوشنودی و خوبی به من دست می دهد وقتی می بینم علاوه بر من بانوان دیگری را نیز توانسته ام شاغل کنم. آنان در آمد خانواده خود را از آنجا تامین می کنند. فروش و بازار صنایع دستی به چه شکل است؟ خب به راستی در سال های پیش چندان مساعد نبوده، ولی اکنون بد نیست، امیدوارم که مردم به سمت خرید کالاهای ایرانی وتولید درونی روی بیاورند.البته هیچ جا نمی‌تواند با فرش و تابلو فرش ایرانی چشم وهمچشمی کند چند کارگاه صنایع دستی دارید؟ دوکارگاه صنایع دستی دارم که یکی از آنان در خانه تدین است در آنجا کار آموزش را هم انجام می دهم شاخه طوبی: حدود چند بانو در کارگاه های شما مشغول به کار اند ودر آمد زایی می کنند؟ در حدود 30خانم مشغول به کار هستند همگی این بانوان بیمه هستند؟ بدبختانه شوربختانه خیر، چند نفر از این بانوان بیمه قالی بافی دارند، اما خیلی از آنان تحت هیچ بیمه ای نیستند. برای راه اندازی کارگاهتان چقدر از طرف بانک ها و مسئولان مربوطه پشتیبانی شدید؟ الحمدلله همکاری آنان به نسبتی خوب بوده است. از سازمان میراث فرهنگی هم تشکر می‌کنم بابت در پسندیدن گذاشتن همچین مکانی به من .ازطرف بانک هم اتفاقا امروز برای بازدید ازکارگاه های من می آیند امیدوارم که کامیاب به دریافت وام شوم. با احتساب اینکه حدود25سال در این کار هستید باید بازنشست شده باشید؟از بازنشستگی و مزایای هنگام خوشنود هستید؟ خدارا شکر. حقوق خیلی چشم گیری نیست ولی راه انداز هست .یعنی مزایای هنگام به قدر خودم مرا بسنده می کند با آرزوی اینکه امروز وامتان را دریافت کنید،در پایان اگه حرفی دارید بگویید؟ سپاس از شما که مایه می شوید ما وکارهای ما دیده شود .از مسئولان میراث فرهنگی سپاسگزاری می کنم و امیدوارم که بیشتر و بیشتر از کارآفرینان دامنه صنایع دستی پشتیبانی کنند.چون به راستی کارآفرینان برای گسترش کارهایشان نیاز بایسته به حمایت دارند دلگرمی که باید داشته باشند تا بتوانند در کارشان کامیاب شوند. مطالب همانند کارآفرین: کارآفرین برنجکار نه مزدبگیر ثابت تفاوت کارمند و کارآفرین در کسب درآمد تعریف کارآفرین و سوداگری پرورش کودک کارآفرین برای سوداگری انگیزه ها شکست کارآفرین در کسب درآمد
منبع : آموزش کسب و کار، کسب درآمد اینترنتی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

|

سمنان

bestofday

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مشهد 96 – 97


لیست رشته های بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی مشهد 96 – 97
class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;" ثبت' > >ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نام نویسی و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مشهد 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از راه تلفن های ثابت در سراسر کشور – ***** تنوع بالای رشته ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی، در دانشگاه علمی کاربردی مایه جذب بسیاری از داوطلبان به تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی شده است.دانشگاه علمی کاربردی رویهمرفته دربرگیرنده 5 نظام آموزشی 1- کاردانی فنی 2- کاردانی پیشه ای 3- مهندسی فناوری 4- کارشناسی پیشه ای بزرگتر 5- مهندسی فناوری بزرگتر می باشد و گزینش دانشجو به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز چهره می گیرد.دانشگاه جامع علمی کاربردی بر پایه روال هر ساله در دو نوبت مهر و بهمن به چهره بدون آزمون و با شرط معدل در مقاطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) و کارشناسی بزرگتر (با آزمون) جهت پذیرش دانشجو اقدام می نماید.از موارد دیگری که لازم است بدانید این است که دانشگاه علمی کاربردی افرادی که دارای مدرک دیپلم دبیرستان و یا هنرستان می باشند را در 4 گروه صنعت،مدیریت و خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر جذب می نماید.در ادامه مطلب لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 در مقاطع کاردانی و کارشناسی را ارائه داده ایم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

منبع : مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

|

خراسان رضوی

bestofday

گردنبند مرغ آمين


مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته ای ست که مدام در پرواز است و دائماً آمین می گوید. سرشناس است که اگر کسی نیازی داشته باشد و هنگام را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می شود. در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود. گردنبند مرغ آمین از سریال دوست داشتنی و دیدنی شهرزاد با جنس استیل عالی طراحی بی همتا و شگفت انگیز گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت نمادی از عشق و محبت، پسندیده با هر سلیقه ای گیرا ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید بها : 18000 تومان گردنبند مرغ آمین مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته ای ست که مدام در پرواز است و دائماً آمین می گوید. سرشناس است که اگر کسی نیازی داشته باشد و هنگام را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می شود. در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود. در باورها عامه، این است که گاهی در حین نیایش و یا نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و سبب برآمدن و مستجاب شدن هنگام نفرین یا آفرین گردد. البته آمین نام ستاره ای نیز هست که به هنگام طلوع آن، نیایش مستجاب می شود. در ادبیات پارسی نیز، مرغ آمین با ویژگی های پیش گفته باره توجه پیمان گرفته است. از دسته نامی ترین نمونه های ادبی که در هنگام به مرغ آمین اشاره شده است، سروده یا چامه(غزل) نامی شاعر ایرانی، نیمایوشیج می باشد که به همین نام سرشناس است. هرچند که مرغ آمین در داستان نیما هیأت مرغی به خود گرفته و از عالم فرشتگان به دنیای مرغان و سپس به جهان نمادهای نیما وارد شده است. گردنبند مرغ آمین بها : 18000 تومان شناسایی محصول: سریال شهرزاد این روزها حسابی در شبکه نمایش خانگی و به گفته ای در شبکه نمایش اینترنتی هم حسابی غوغا کرده. در این سریال بازیگر نقش شهرزاد که ترانه علیدوستی می باشد یک گردنبند هدیه می گیرد که به گردنبند مرغ آمین هم سرشناس است، از این روی درخواست و تقاضای بینندگان این سریال مایه شد که فرآوری و فروش گردنبند مرغ آمین آغاز گردد. گردنبند مرغ آمین سریال شهرزاد با جنس استیل، ساخته شده با هنر دست ایرانی می باشد. پلاک و زنجیر این گردنبند استیل می باشد که مرغش آب کاری شده است، البته در ساخت زنجیر این گردنبد از فیروزه هم کاربرد شده است که زیبایی فرآورده را دوچندان کرده است. ویژگی های گردنبند مرغ آمین: - برگرفته شده از سریال دوست داشتنی و دیدنی شهرزاد - با جنس استیل عالی - طراحی بی همتا - گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت - گیرا ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید - نمادی از عشق و محبت - پسندیده با هر سلیقه ای - ابعاد پلاک: 2.4*3.5 - بلندی گردنبند: 30 سانتیمتر روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، نخست فرآورده یا محصولات باره نظرتان را درب خانه یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت نگریستن فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید. گردنبند مرغ آمین بها : 18000 تومان شاپین
منبع : شاپین
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

415_


فقر منشائ هر فسادی هست...بی پولی از کس متمدن بی فرهنگ ،از انسان با عزت نفس ادم ذلیل،از انسان شریف دروغگو،از ادم با وجدان بی وجدان،از ...میسازد... لام. این روزها یک جور دیگر شده است.وقتی دریافتن تنگ دستی به آدمی رو بیاورد که عزت نفس محکمی ندارد دزد میشود! چه دزد یک مداد! چه پول! چون نداری باید از دیگران را بگیری! چون نداری دیگران هم حق داشتن ندارد...چون نداری...فکر آدمهای با عزت نفس پایین همین هست. کاش بهمان کمی عزت نفس یاد میدادند... . این روزها باید سفت جیبم را بچسبم. بچسبم...بچسبم....
منبع : تنهانوشت
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

گوشواره مرغ آمين


مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته ای ست که مدام در پرواز است و دائماً آمین می گوید. سرشناس است که اگر کسی نیازی داشته باشد و هنگام را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می شود. در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود. گوشواره مرغ آمین از سریال دوست داشتنی و دیدنی شهرزاد با جنس استیل عالی طراحی بی همتا و شگفت انگیز گوشواره ای زیبا با ظاهری متفاوت نمادی از عشق و محبت، پسندیده با هر سلیقه ای گیرا ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید بها : 15000 تومان گوشواره مرغ آمین مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته ای ست که مدام در پرواز است و دائماً آمین می گوید. سرشناس است که اگر کسی نیازی داشته باشد و هنگام را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می شود. در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود. در باورها عامه، این است که گاهی در حین نیایش و یا نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و سبب برآمدن و مستجاب شدن هنگام نفرین یا آفرین گردد. البته آمین نام ستاره ای نیز هست که به هنگام طلوع آن، نیایش مستجاب می شود. در ادبیات پارسی نیز، مرغ آمین با ویژگی های پیش گفته باره توجه پیمان گرفته است. از دسته نامی ترین نمونه های ادبی که در هنگام به مرغ آمین اشاره شده است، سروده یا چامه(غزل) نامی شاعر ایرانی، نیمایوشیج می باشد که به همین نام سرشناس است. هرچند که مرغ آمین در داستان نیما هیأت مرغی به خود گرفته و از عالم فرشتگان به دنیای مرغان و سپس به جهان نمادهای نیما وارد شده است. گوشواره مرغ آمین بها : 15000 تومان شناسایی محصول: گوشواره مرغ آمین با جنس استیل که برگرفته شده از سریال دوست داشتنی و دیدنی شهرزاد است، ساخته شده با هنر دست ایرانی می باشد. پلاک این گوشواره استیل می باشد که مرغش آب کاری شده است، البته در ساخت این گوشواره از فیروزه هم کاربرد شده است که زیبایی فرآورده را دوچندان کرده است. ویژگی های گوشواره مرغ آمین: - برگرفته شده از سریال دوست داشتنی و دیدنی شهرزاد - با جنس استیل عالی - طراحی بی همتا - گوشواره ای زیبا با ظاهری متفاوت - گیرا ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید - نمادی از عشق و محبت - پسندیده با هر سلیقه ای روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، نخست فرآورده یا محصولات باره نظرتان را درب خانه یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت نگریستن فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید. گوشواره مرغ آمین بها : 15000 تومان خرید گوشواره مرغ آمین , خرید گوشواره , خرید گوشواره زیبا , خرید اینترنتی گوشواره مرغ آمین , خرید مرغ آمین , دیجی کالا
منبع : دیجی کالا
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

پاورپوینت اصول متمم برنامه ‌ریزى آموزش و پرورش


پاورپوینت اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش دسته: علوم تربیتی بازدید: 1 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 338 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 پاورپوینت اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش دربرگیرنده 44 اسلاید زیبا که با تازه ترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم تربیتی کاربرد دارد قیمت فایل تنها 8,800 تومان پاورپوینت اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش پاورپوینت اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش دربرگیرنده 44 اسلاید زیبا که با تازه ترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان علوم تربیتی وسایر دانشجویان پیوسته کاربرد دارد. در ادامه نخست بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما پیمان داده ایم تا بتوانید جزئیات هنگام را نگریستن کنید و در چهره گرایش در ادامه مطلب هنگام را دانلود نمایید . پیشگفتار از سال 1965(1344) که یونسکو اصول مزبور را اعلام کرد تاکنون (1365) بیش از یازده سال مى گذرد. در این مدت، کارشناسان برنامه ریزى به اصول دیگرى نیز پى برده اند که آنها را مى توان اصول متمم نام نهاد. همان گونه که اصول پنج گانهٔ عمومی، سه اصل مقدماتى برنامه ریزى را در بر مى گیرند، اصول متمم نیز با اصول عمومى نکات مشترکى دارند. به طور کلی، بخش بندى این اصول به سه دستهٔ مقدماتی، عمومى و متمم به دو منظور انجام گرفته است: یکى آنکه یادگیرى را آسان سازد، دیگر آنکه پیشینگی زمانى دستیابى به آنها را روشن سازد، و معلوم دارد که چگونه اصول برنامه ریزى کم کم ریشه گرفته اند. مسلماً اصول مزبور به چهره فعلى نیز باقى نخواهند ماند، و با پیشرفت زمان و افزایش دانش و تجربه در این زمینه، رو به تکامل خواهند رفت. اصل ضمانت اجرائى در تهیه و تنظیم برنامه باید شرایط اجراى هنگام در دلخواه باشد. شرایط اجراء برنامه به عواملى از قبیل محیط اجتماعى و سیاسى آموزش و پرورش، مدیریت آموزش و پرورش، سازمان و تشکیلات و نظام و آیین نامه ادارى آموزش و پرورش، منابع فنى و انسانى براى نو آورى و توسعه، و راه بردهاى نو آورى بستگى دارد. برنامه و نظام آموزش و پرورش تحت تأثیر محیط اجتماعى و سیاسى هنگام است. بعضى از مکتب هاى فلسفى معتقد هستند که آموزش و پرورش نهادى است در خدمت جامعه و وظیفهٔ اصلى هنگام این است که پاسدار میراث هاى فرهنگی، سنت ها، آیین ها و عادات و دانسته ها باشد، و آنها را از نسلى به دودمان دیگر انتقال دهد و لنگر ثبات باشد. برخى از مکاتب دیگر فلسفى معتقد هستند که آموزش و پرورش، به ویژه تعلیمات عالیه، نباید تنها وسیله اى براى نقل و انتقال میراث فرهنگى و دانش موجود تلقى گردد، بلکه باید محیط مناسبى براى برخورد اندیشه ها و اندیشه ها و ایجاد و خلق فرهنگ و دانش نو باشد، و کانون دگرگونی و تغییر و مهد نوسازى گردد. بعضى از مکاتب فلسفى آموزش و پرورش از این هم قدمى فراتر مى روند و مى گویند: اصولاً آموزش و پرورش و مخصوصاً تعلیمات عالیه، باید به منزلهٔ پیشدار و همانند سر زوبین گردآوری , همایش هنگام را پیش براند. بدیهى است، برنامه ریزى آموزشى بسته به اینکه بر بنیاد کدام یک از مکاتب مزبور انجام شود، شکل خاصى پیدا خواهد کرد و از مکتبى به مکتب دیگر، کاملاً تفاوت خواهد داشت. اگر فلسفهٔ چیره اجتماعى معتقد باشد که وظیفهٔ اصلى آموزش و پرورش نقل و انتقال فرهنگ و دانش یک دودمان به دودمان بعدى است، طبعاً برنامه ریزى آموزشى هنگام هم از این باور پیروى خواهد کرد، و اصل دگرگونی و تغییر که قبلاً اشاره شد، در چنین برنامه ریزى وزن و اعتبارى نخواهد یافت. به عبارت دیگر، باید متوجه بود که فلسفهٔ چیره اجتماعى چیست؟ ارزش ها و گزینش هاى اصلى هنگام کدام است؟ مردم در زندگى به دنبال چه هستند؟ آرمان ها و آرزوهاى اصلى آنها چیست؟ سنجه و ملاک هاى کامیابی و خوشبختى را در چه مى دانند؟ و از آموزش و پرروش براى رسیدن به آرزوى آنها چه چشمداشت دارند؟ هم چنین باید متوجه بود که آموزش و پرورش چگونه مهار و بازبینی مى شود و حوزهٔ پسندیدن و کنش مسؤولان هنگام چیست؟ جستجو کردن و موشکافی پاسخ هاى سؤالاتى از این قبیل، کمک مى کند که برنامه ریز آموزش و پرورش از دنیاى گمان و آرزو بیرون شود و با واقعیت ها روبرو گردد. مدیریت آموزش و پرورش طبعاً در حسن اجراء و میزان کامیابی برنامه هاى آموزش و پرورش بهره به سزایى دارد. در برنامه ریزى آموزش و پرورش باید متوجه بود که قابلیت مدیران و مسؤولان فرمایش در اجراء نو آورى ها چیست؟ گنجایش و توانایى کار آنها چقدر است؟ به چه گونه تکاپو هایى نخستینگی قائل هستند؟ ضوابط و ملاک هاى سنجش کار آنها چیست؟ زیرا سرانجام مدیران هستند که باید برنامه را پیاده کنند. مدیرى که به نخستینگی ها و راه بردهاى برنامه معتقد نباشد، یا آنکه هنگام را به تعویق مى اندازد، سُست و ناتوان مى سازد، و از راه واقعى منحرف مى کند. ولى به فرض آنکه در اجراء هنگام ناچار باشد و بکوشد، به علت عدم توانایى لازم، چه بسا به نما فرمایش مى پردازد و اجراء برنامه چهره قشرى پیدا مى کند. و ... فهرست مطالب مقدمه اصل ضمانت اجرائى اصل تغییر و دگرگونی اصل ادامه و ارزیابى اصل همکارى و همکاری اجراء. ارزیابى همیشگی و تجدید نظر. اصل واقع بینى پایان سرنویس : اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش فرمت : پاورپوینت حجم : 340 کیلوبایت تعداد صفحات : 44 پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت قیمت فایل تنها 8,800 تومان برچسب ها : پاورپوینت اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش , پاورپوینت اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش , دانلود پاورپوینت اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش , پاورپوینت رایگان اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش , دانلود پاورپوینت رایگان اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش , پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی , دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی , دانلود اصول متمم برنامه ریزى آموزش و پرورش , اصول مت پروژه ها و پایانامه های دانشجویی
منبع : پروژه ها و پایانامه های دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

bestofday

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ماهنشان


نشست شورای فرهنگ همگانی شهرستان ماهنشان جلسه شورای فرهنگ همگانی شهرستان ماهنشان با بررسی آسیب های اجتماعی واحدهای تولیدی استخرهای پرورش ماهی در ماهنشان با حضور حجت الاسلام و المسلمین زاهدی پور امام آدینه شهرستان در دفترامام آدینه برگزار شد.
منبع : دفتر امام جمعه ماهنشان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

زنجان


دانلود اهنگ های سریال گونشین کیزلاری ای علی اصغرم ای گل پرپرم ای علی اصغرم ای گل پرپرم ای علی اصغرم ای گل پرپرم ابراهیم تاتلیس سن سیز انلاین رمان الهه غم و ارباب دل دانلود آهنگ خارجی باب بارا باب دانلود آهنگ خارجی باب بارا باب دانلود اهنگ سریال شهرزاد با صدای ارمین