حاکم عدالت و گسترش ترکیه برای بدست گیری رهبری این حزب از سوی «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری این کشور در 21 ماه مه (اردیبهشت)کنگره بی اندازه برگزار می کند.