گلپایگان- یک نانوایی خوش ذوق و با فرهنگ گلپایگانی برای صرف اوقات مشتریانش اقدام به راه اندازی ایستگاه مطالعه در نانوایی خود کرده است.