بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ۹ هزار و ۳۰۰ حلقه لاستیک قاچاق با ارزش ۶۰ میلیارد ریال با همکاری پلیس تهران بزرگ کشف شد.