به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشور در اطلاعیه جدید خود خبر داد: از ۲۵ اسفندماه ۹۵ تا هشتم فروردین ماه ۲۴۱۲۰مجوز پرواز درونی و بیگانه انجام شده و از این تعداد پرواز، ۱۶۳۰۴۴مجوز پرواز درونی و ۷۸۱۶ پروانه پرواز بیگانه بوده است. بر این بنیاد این اطلاعیه۱۱ هزار و ۲۹۴ پرواز درونی و بیگانه تا هشتم فروردین ماه انجام شده است که از این تعداد ۶۹۵۴ پرواز درونی و ۴۲۸۷ پرواز بیگانه بوده است. فرودگاه مهرآباد با سرویس دهی به ۳۰۲۵ پرواز و جابه جایی ۶۰۸هزار و ۲۵مسافر و فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و کیش همچنان به ترتیب اولین، دومین و سومین فرودگاه پرترافیک در پروازهای درونی هستند. فرودگاه امام خمینی (ره) نیز با سرویس دهی ۳۰۵۳پرواز و جابه جایی ۴۶۸هزار و ۸۷۷ رهنورد در پروازهای بیگانه پرترافیک ترین فرودگاه در روزها نوروز بوده است. 03117/117/1 کانال آگاهی رسانی: https://telegram.me/imnanews