روزنامه همشهری زنگان نوشت :خرداد ماه امسال بود که نخستین بانک نشاء محصولات زراعی گوجه فرنگی، لوبیا، ذرت و هندوانه در شهرستان ابهر تکاپو خود را با سطح 8هزار متر چهارگوش آغاز کرد. پس از هنگام بانک دیگری در شهرستان زنگان دایر شد.