در گزارش تصویری زیر یک توله خرس قطبی ۱۴ ماهه را در باغ وحش هلابرون آلمان نگریستن می‌کنید که حرکات نغز او در هنگام قدم زدن به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است.