رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که بازار محصولات گوناگون در روزها نوروز ترازمند و پسندیده بوده است اما در برخی موارد مانند گوشت مرغ که با افزایش بها روبرو بودیم، با گرانفروشان برخورد شد.