به گزارش المدی پرس، العبادی گفت : آزادسازی کامل موصل، هدیه ای برای تمام عراقی ها محسوب می شود. العبادی در دیدار با همام حمودی نائب رئیس پارلمان عراق در دفتر کار خود این مطلب را آشکارکردن داشت. گام دوم عملیات آزادسازی موصل در 29 دسامبر ( آدینه 8 دی ماه ) برای بازپس گیری برزن های مانده در بخش شرقی موصل واقع در 405 کیلومتری شمال بغداد از سه محور آغاز شد. شبد*5*1487*1770*9122*مترجم : قاسم غضبانپور* انتشار دهنده: مهدی نعمتی