به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این نشست به همت انجمن دوستی ایران و ترکیه، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و سرکنسولگری کشورمان در شهر طرابوزان طی دو روز گذشته با هدف بررسی حضور و جایگاه سروده یا چامه(غزل) و ادبیات پارسی در کشور ترکیه برگزار شد. هاکان رئیس انجمن دوستی ایران و ترکیه در این نشست فرهنگی و ادبی به کالبدشناسی ویژگی های فرهنگ و ادبیات ایران پرداخت و از نقش و جایگاه سروده یا چامه(غزل) و ادبیات در میان مردم و به ویژه فرهیختگان سخن گفت و زبان پارسی را زبان سروده یا چامه(غزل) و آشکارکردن ظرایف روحی سرنویس کرد. وی با اشاره به دلبستگی مندی تعداد زیادی از یاران ذوق در ترکیه به فرهنگ و دانش ایران و بایستگی گسترش برادری و دوستی میان ملت های ترکیه و ایران، برگزاری هفته فیلم، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری و نیز این نشست ادبی را از دسته اقدامات این انجمن برشمرد. کندری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان نیز حضور استادان زبان پارسی و مهمانان از رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و انجمن دوستی ایران و ترکیه را در این نشست ادبی و فرهنگی ارزشمند خواند و از تلاش چهره گرفته برای برگزاری این نشست علمی و ادبی تقدیر کرد. وی ضمن پافشاری بر ارزشهای فرهنگی و تاریخی مشترک ایران و ترکیه و اهمیت توجه به این مباحث، برگزاری چنین نشست هایی را در راستای گسترش روابط فرهنگی میان دو ملت با اهمیت برشمرد. حسن صفرخانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا نیز در این نشست به کالبدشناسی جایگاه زبان و سروده یا چامه(غزل) پارسی در گذشته ترکیه پرداخت و گفت: پس از حضور اسلام در منطقه، حاکمان و خلفای اسلامی یکی از سربلندی خود را توجه به زبان و ادبیات پارسی و شعرای پارسی می دانستند و شماری از پادشاهان عثمانی نیز به زبان پارسی سروده یا چامه(غزل) می سرودند و یا در دربار خود از شعرای پارسی بزرگداشت می کردند. وی گفت: امروز نیز برگردان نشانه ها زبان و ادبیات پارسی به ویژه دیوان شاعران کلاسیک و امروزین ایران و دریافت جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی بدست دکتر نعمت یلدیریم برای برگردان شاهنامه پارسی نشان از جایگاه سروده یا چامه(غزل) پارسی در ترکیه است. دکتر حسن زاده از استادان ایرانی دانشگاه استانبول نیز در ادامه این نشست علمی به بررسی دگرگونی ها سروده یا چامه(غزل) و ادبیات پارسی با پافشاری بر دوره مشروطه پرداخت و تبادل فرهنگی، تاریخی و سیاسی فرهیختگان ایرانی و ترکیه ای را زمینه ساز دگرگونی ها انقلاب مشروطه در ایران دانست و گفت که جلوه های هنگام در سروده یا چامه(غزل) وادبیات این دوره ایران نیز مشهود است. وی در ادامه به دگرگونی ها مفهومی و محتوایی سروده یا چامه(غزل) و ادبیات این دوره ایران اشاره کرد و تبدیل مفاهیم آزادی، میهن خواهی، عدالت و برابری با نگاه جدید اجتماعی را از مفاهیم باره توجه شاعران با نگاه جدید ذکر کرد. نسرین ضابطی دانشجوی دکترای زبان ترکی نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست علمی بود که در زمینه برگردان نشانه ها شاعران از پارسی به ترکی نوشتار ای را ارایه کرد. وی درباره دگرگونی ها و مفاهیم سروده یا چامه(غزل) پس از انقلاب با پافشاری بر نقش زن در وقوع انقلاب اسلامی گفت: توجه به مفاهیم جدید مانند حجاب، جایگاه زن و حضرت زهرا(س) و مادر، جایگاه زن در پدافند مقدس، نقش زن در فضای اجتماعی سیاسی و نیز ارتقای نقش اجتماعی زنان در سروده ها امروزین از دسته مفاهیم و موضوعات مطرح شده در ادبیات امروزین ایران بوده است. وی ابیاتی از سروده ها شاعران امروزین را در این زمینه قرائت کرد. در این نشست ادبی، کوچکی از کارشناسان بزرگتر زبان و ادبیات پارسی ایران نیز درباره نقش سروده یا چامه(غزل) در ادبیات عامه و زندگی روزه مره سخن گفت و به کالبدشناسی مبانی مفهومی سروده یا چامه(غزل) و نقش سروده یا چامه(غزل) در زندگی روزمره مردم پرداخت. دکتر نعمت یلدیریم، رئیس گروه زبان پارسی دانشگاه آتاتورک و برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به خاطر برگردان شاهنامه فردوسی به زبان ترکی نیز دیگر سخنران این نشست بود که درباره تاریخچه زبان پارسی به ویژه پس از حضور اسلام در ایران و دگرگونی ها سیاسی و اجتماعی منجر به تغییر خط و زبان پارسی به بیان مطالب پرداخت. وی انگیزه سرودن شاهنامه بدست فزدوسی را نگرانی این شاعر نسبت به از میان رفتن زبان پارسی سرنویس کرد و افزود: نقش فردوسی در احیای زبان پارسی بسیار برجسته است و شاهنامه را باید کتاب احیای زبان فارسی، حکمت و خوی ها و افسانه های ایرانی بنامیم. وی در ادامه به برگردان شاهنامه به زبان های گوناگون و زبان ترکی اشاره کرد و با خواندن ابیاتی از شاهنامه به تلاش هفت ساله خود برای برگردان این پرتو و ویژگی های ادبی هنگام پرداخت. به گزارش ایرنا، در روز دوم این نشست ادبی نیز با هدف خواندن سروده یا چامه(غزل) شعرای زبان پارسی و ترکی در محل انجمن فرهنگی و ادبی طرابوزان و با حضور رایزن فرهنگی و استادان زبان پارسی و شاعران ترک طرابوزان برگزار شد. در ادامه این نشست، نشست شعرخوانی استادان زبان پارسی و شاعران ترک برگزار شد و هر کدام از حاضران قطعاتی از سروده ها خود و یا شاعران دیگر را قرائت کردند. خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری