ایرج مظفر در گفتگو با گزارشگر ایمنا اظهارکرد: در حال آماده پیاده رو سازی و نماسازی روی عرشه پل در حال انجام است و زاینده رود بدون هیچ مشکلی از زیر این پل عبور خواهد کرد. وی تصریح کرد: پیمان بود پروژه تعریض پل فلزی در 22 بهمن ماه گشایش شود اما با توجه به انبوه جابه جایی تأسیسات در این پروژه، با دیرکرد تا پایان امسال پل و زیباسازی و نماسازی هنگام را تحویل شهروندان می دهیم. معاون آبادانی شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح تعریض پل فلزی با هزینه ٧ میلیارد و٥٠٠ میلیون تومان و با اعتبارات شهرداری منطقه ٥ در دست اجراست، سرنویس کرد: درازا پل فلزی ١٣٣ متر و عرض عرشه ١٦ متر است که با اجرای این طرح از هر دو طرف ١٠ متر به عرض پل اضافه می شود و وقتی عرض پل فلزی به ٣٦ متر برسد، ٢٨ متر هنگام عرض سواره رو و 2 پیاده روی ٤ متری خواهد داشت. مظفر با پافشاری بر اینکه تعریض پل فلزی در کاهش بارترافیکی خیابان های مطهری، سعدی و حکیم نظامی کارساز است، ادامه داد: بر بنیاد برنامه ریزی های انجام شده تعریض پل فلزی تا پایان امسال به سپریدن می رسد. معاون آبادانی شهری شهرداری اصفهان از صبوری شهروندان اصفهانی که با خادمان خود در اجرای پروژه ها همکاری می کنند، سپاسگزاری کرد. 09134/115/5 کانال آگاهی رسانی: https://telegram.me/imnanews