​خبرگزاری آریا-جلسه مجمع‌عمومی مجمع‌عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) که در ساعت 10 روز یک‌شنبه گذشته نگار 08/12/95 در محل تهران سالن همایش‌های برج زادروز طبقه (2-) تالار برای استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30/09/1395 گزینش حسابرس و بازرس قانونی گزینش روزنامه کثیرالانتشار گزینش اعضای هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره و دیگر موارد برگزار خواهد شد.