گلاره عباسی با تصویری از خودش در اتاق گریم، صفحه اینستاگرامش را به روز کرد.