آسوشیتد پرس گزارش کرد برلین در قالب طرح ترغیب مهاجران به ترک خاک این کشور، 26 مهاجر افغان را به کابل بازگرداند. در دو سال تازه بیش از 1 میلیون مهاجر به خاک آلمان وارد شده‌اند.