مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان فارس از ثبت 8 میلیون و 600 هزار آمدوشد در محورهای استان فارس خبر داد.