ایرنا نوشت: تعطیلی هفتگی بازارهای جهانی سبب شد تا نرخ 39 ارز بزرگ بانکی امروز (یکشنبه) در بانک مرکزی نسبت به دیروز تغییری نکند.