به گزارش ایرنا،فرهاد منظوری شامگاه دوشنبه در نشست کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدرسه امیرکبیر مشکین دشت فردیس افزود: درمدارس طرح هایی در حال اجراست که آگاه سازی دانش آموزان و خانواده های آنان در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار مهم است. وی همکاری خانواده ها در طرح ها و برنامه های آموزشی را در کنترل، پیشگیری و آگاه سازی دانش آموزان کارساز دانست. منظوری گفت: رسیدگی به دشواری ها تربیتی دانش‎آموزان با همکاری خانواده ها، برنامه‎ریزی برای اوقات فراغت دانش‎آموزان و از همه مهمتر آموزش حقوق به کسان جامعه و دانش‎آموزان از اقدامات انجام شده بدست آموزش وپرورش دانست. وی افزود: مهمترین مسئولیت آموزش و پرورش علاوه بر سوادآموزی، رشد فضائل اخلاقی، تزکیه در دانش‎آموزان، شکوفا کردن استعدادها، تقویت روحیه تکاپو است. دستیار پرورشی آموزش وپرورش ناحیه دو کرج و شهرستان فردیس گفت: علاوه بر آموزش های حضوری ،بروشورهای پیوسته هم میان دانش آموزان ،فرهنگیان و خانواده ها پخش شده است. منظوری افزود: اجرای طرح آموزش چیرگی های مراقبت از خود برای دانش آموزان ،آموزش چیرگی های رویارویی ای ،استفاده از کارشناسان نیروی انتظامی در مدارس از برنامه های کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی بوده است. در این نشست کارشناسان پرورشی و مدیران مدارس مشکین دشت گردانیدن آموزش وپرورش شهرستان فردیس برگزار شد. 7413/ 6155خبرنگار:معصومه مهتاب** انتشار دهنده : محمد عزیزپور