صدرنشین لیگ برتر فرانسه شب گذشته روبرو تیم قعرجدولی باستیا متوقف شد.