کل استقلال به اضافه سه میلیون یورو برابر با ستاره الاهلی/عکس