آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: آموزش های لازم باید به فرآوری کنندگان درونی داده شود تا به اهمیت کیفیت محصولات پی ببرند، زیرا به هر اندازهای که کیفیت محصولات بالا برود، به همان اندازه، بخت همگانی برای مصرف تولیدات درونی افزایش خواهد یافت.