رئیس کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم از سپریدن حفاری مکانیزه خط A مترو قم خبر داد.