تصاویری از رزمایش نیروی دریایی چین که در شصت ‌و‌ هشتمین سالگرد تأسیس هنگام برگزار شد. این نخستین ‌بار است که از توانمندی‌های نیروی دریایی چین ویدیویی منتشر می‌شود.