یک زن عراقی که از دست داعش در موصل گریز کرده حقایقی را درباره جنایات این گروه تروریستی داستان کرده است.