گروه فرهنگی: نماز جماعت به امامت 170 مبلّغ و مبلّغه در مدارس شهرستان بروجرد، اقامه می‌شود.