استاندار قم از روند خدمات‌رسانی در ستادهای نوروزی شهر بازدید کرد.