استقلالی‌ها حتی پول پیمان نامه اسطوره‌شان که بیش از دو سال برای درمان سختش هزینه‌هایی بسیار داشته را نداده‌اند.