«تد کروز» طرحی را به سنا ارائه کرده است که هدف پایانی هنگام وارد کردن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌هایی است که واشنگتن آن‌ها را تروریست می‌خواند.