یک روزنامه آلمانی با گواهمندی به نتایج یک نظرسنجی غربی از دلسردی ایرانی‌ها درباره نتایج برجام نوشته و درباره به خطر افتادن این توافق در درازمدت و در سایه سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکا هشدار داد.