عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یکتا مرودشت و مدیر عامل شرکت نانو شیمی پارس مهرداد، کامیاب به دریافت شایستگی دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.