بجنورد- مدیرکل فرهنگ و راهبری اسلامی خراسان شمالی گفت: ۱۳۷ پرتو از ۲۵ استان کشور، به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی ارسال‌شده است.