گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد: مؤسسه قرآن و عترت تالیات ذکر خراسان جنوبی محفل انس با قرآن کریم را در روزها دهه فجر برگزار می‌کند.