قالیباف گفت: ما کشور ثروتمندی هستیم و ذخایر و ظرفیت‌های زیادی داریم؛ به طور نمونه امروز ایران عزیز ما در پس انرژی‌های فسیلی اعم از گاز و نفت، رتبه نخست را در جهان دارد. آمارها نشان می‌دهد اگر ما یک درصد جمعیت جهان را داریم ولی 5 درصد ظرفیت‌های بزرگ را در این کشور داریم.