مدیرعامل اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور با آشکارکردن گلایه نسبت به رسوخ صنایع دستی بیگانه و چینی به بازار درونی و مراکز خرید مانند خیابان ویلا گفت: مردم با خرید صنایع دستی ایرانی در سفرهای نوروزی و مسافرت‌ به استان‌های گوناگون از اقتصاد درونی و صنایع دستی کشور پشتیبانی کنند.