قطار 5 ستاره فدک مدیرکل برنامه‌ریزی و بازبینی بر خدمات مسافری راه‌آهن با اشاره به میزان آمدوشد رهنورد در دور نخست سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۴ فروردین ۹۶ گفت: طی این مدت ۸۲۱ هزار رهنورد از راه ناوگان حمل‌ونقل ریلی جابجا شده است که نسبت به مدت همانند سال گذشته ۵درصد رشد داشته است.