عضو پرحاشیه شورای شهر تهران در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر ثبت‌نام کرد.