به نظر می رسد تیم استقلال با ترکیب نام آشنا برای دیدار برابر الاهلی آماده شود.​​​​​​​