فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از اتلاف 40 هزار مرغ تخم‌گذار هشت ماهه در یک یکتا مرغداری در تاکستان خبر داد.