باحکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدحسن هفده تن به سرنویس مسئول وپشتیبان اجرایی نشست ها شورای عالی کار برای تعیین کمینه مزد سال 1396 منصوب شد.