تاریخ برگزاری نشست رسیدگی به پرونده مالیاتی ستاره آرژانتینی بارسلونا مشخص شد.