ژاوی، ستاره پیشین بارسلونا در شناسایی فاکتورهای یک بازیکن آرمانی به نکاتی چون سرعت، شتاب و حتی مدل مو بازیکنان نیز اشاره کرد.​​​​​​​