ایلنا نوشت: در پی نخستین گفتمان تلوزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم؛ سخنگوی حزب کارگزاران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شواری شهر تهران و عضو شورای شهر تهران به ادعاهای قالیباف واکنش نشان دادند.