رقیه توکلی گفت: چشم وهمچشمی میان فیلم‌اولی‌ها بسیار بسیار است از طرفی کارگردان‌های حرفه‌ای سینما هم بارها و بارها خودشان را ثابت کرده‌اند، به هر روی باید در جشنواره تمام نشانه ها را دید و در پایان تصمیم گرفت.