مدیرکل کمیته یاری رسانی آذربایجان شرقی گفت: آذری‌ها از ابتدای امسال تاکنون در قالب طرح‌های گوناگون بیش از 52 میلیارد تومان به نیازمندان مساعدت کردند.